E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 639 din 25 septembrie 1998

privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din  6 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, prevazute in anexa care face parte integranta in prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriei si comertului,
                        Radu Berceanu

                        p. Ministrul finantelor,
                        Dan Radu Rusanu,
                        secretar de stat

                        Presedintele Agentiei Nationale
                        pentru Resurse Minerale,
                        Mihai Ianas

    ANEXA 1

                              NORME
             pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/998


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale organizeaza, gestioneaza si valorifica fondul geologic national si fondul national de rezerve.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va emite instructiuni tehnice cu privire la modalitatile si termenele de transmitere a datelor, informatiilor si a documentatiilor rezultate din activitati miniere si operatiuni petroliere, precum si la modul de exploatare si valorificare a fondului geologic national si a fondului national de rezerve, in conditiile art. 5, art. 29 alin. (1) lit. c), art. 34 si art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Totodata Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va stabili, in conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si cu avizul Ministerului Finantelor, metodologia si instructiunile corespunzatoare privind evidenta, calculul si plata taxelor anuale aferente activitatii de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor miniere si a redeventei miniere.
    Art. 3
    Pentru consultarea si utilizarea datelor, informatiilor si a documentatiilor din fondul geologic national, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale percepe tarife stabilite conform prevederilor art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Persoanele juridice romane sau straine pot obtine de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in conditiile legii, datele si informatiile necesare intocmirii ofertelor, cu obligatia pastrarii confidentialitatii asupra datelor si informatiilor astfel clasificate si a utilizarii lor numai in scopul pentru care au fost obtinute.
    Titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune au obligatia pastrarii confidentialitatii asupra datelor si informatiilor obtinute de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, precum si celor din activitatea proprie, si a nedifuzarii lor fara acordul acesteia, pe toata durata valabilitatii licentei.
    Nerespectarea obligatiilor stabilite la alin. 2 si 3 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 lit. c) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 4
    Accesul la terenurile necesare efectuarii activitatilor miniere se realizeaza in conditiile stabilite la art. 6 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Perimetrele de prospectiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice si se stabilesc prin actele de dare in administrare sau in concesiune (permis de prospectiune, licenta de explorare, licenta de exploatare, permis de exploatare)
    Delimitarea si fundamentarea perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare se realizeaza in documentatii al caror continut va fi stabilit prin instructiuni tehnice emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 5
    In cazurile in care accesul la terenurile aflate in limitele unui perimetru de exploatare se poate realiza numai ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, cererea de declarare a utilitatii publice, in vederea exproprierii, se va face de catre titularul licentei de exploatare, conform prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 2
    Regimul de punere in valoare a resurselor minerale

    Art. 6
    Actele de dare in administrare sau in concesiune prevazute de Legea minelor nr. 61/1998, in functie de felul operatiunilor ce urmeaza a fi executate, sunt urmatoarele:
    a) permisul de prospectiune;
    b) licenta de dare in administrare pentru explorare;
    c) licenta de concesiune pentru explorare;
    d) licenta de dare in administrare pentru exploatare;
    e) licenta de concesiune pentru exploatare;
    f) permisul de exploatare;
    g) acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind asocierea titularului licentei cu alte persoane juridice, in vederea executarii activitatilor miniere prevazute in licenta de dare in administrare sau in concesiune;
    h) aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul unei licente de concesiune de explorare sau de exploatare catre alta persoana juridica.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va stabili cauzele si conditiile orientative de intocmire a actelor de dare in administrare sau in concesiune, in vederea negocierii acestora cu potentialul concesionar.
    Art. 7
    Pe baza permisului de prospectiune pot fi executate studii de evaluare si interpretare a informatiilor preexistente si lucrari de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, probare in foraje si excavatii de suprafata, determinari de laborator, cercetari tehnologice de preparare in faza de laborator si alte genuri de lucrari pentru stabilirea conditiilor generale favorabile acumularii resurselor minerale.
    Art. 8
    Lucrarile de prospectiune se executa intr-un perimetru definit prin coordonate topogeodezice, pe baza unui permis de prospectiune neexclusiv, eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale la cererea persoanelor juridice romane sau straine interesate, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea cererii.
    Art. 9
    Titularul unui permis la prospectiune va prezenta Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale documentatiile anuale si raportul final, prevazute in Legea minelor nr. 61/1998, in maximum 60 zile de la expirarea perioadei la care se refera.
    Art. 10
    Titularul unui permis de prospectiune poate valorifica datele si informatiile obtinute prin lucrarile executate, cu acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in conditiile stabilite in permisul de prospectiune.
    Permisul de prospectiune nu asigura nici un drept de acordare a licentei de explorare sau de exploatare.
    Art. 11
    Pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrari specifice necesare privind identificarea zacamintelor de resurse minerale, evaluarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora, precum si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare.
    Scopul lucrarilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificarii zacamantului, de a furniza datele necesare proiectarii si executarii lucrarilor de deschidere, pregatire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse, corespunzator exploatarii.
    Lucrarile de explorare cuprind lucrari miniere (santuri, cariere, abataje, puturi miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafata si din subteran), documentatia corespunzatoare a acestora, studii si cercetari tehnologice in fazele de laborator, pilot si semiindustriala, precum si de exploatare experimentala in situatii cu conditii de extractie deosebite.
    Art. 12
    Persoanele juridice romane sau straine, interesate sa obtina licenta de explorare, conform art. 9 din Legea minelor nr. 61/1998, isi pot manifesta dreptul de initiativa pe tot parcursul unui an calendaristic.
    Initiativa propunerii de perimetre pentru explorare prin concurs public de oferte poate sa apartina si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in maximum 30 de zile de la solicitare, lista perimetrelor care se dau in administrare sau se concesioneaza pentru explorare.
    Art. 14
    Ofertele pentru dare in administrare sau in concesiune pentru explorare se fac, in conditiile legii, in termen de 60 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei perimetrelor care se dau in administrare sau se concesioneaza pentru explorare.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va analiza ofertele in maximum de 30 de zile si va incepe imediat negocierile cu castigatorii concursului de oferta.
    In cazul existentei unui singur ofertant, acesta va fi considerat castigator al concursului de oferta.
    In maximum 30 zile de la inceperea negocierilor se va definitiva actul juridic de licenta de explorare.
    Art. 15
    Prin licenta de explorare se stabilesc perimetrul de explorare, programul de lucrari, incluzand si toate masurile de protectie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea si ritmul de executie a lucrarilor, documentatiile necesare, drepturile si obligatiile titularului, in conditiile legii.
    Adaptarea sau modificarea programului de lucrari pe parcursul desfasurarii activitatilor miniere de explorare se poate face oricand, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 16
    Garantia bancara pentru refacerea mediului, in cazul licentei de explorare, se constituie anual, in favoarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in prima luna a perioadei la care se refera si se stabileste in licenta, la cel putin 0,5% din valoarea lucrarilor programate in anul respectiv, prin negociere.
    Suma ce se constituie garantie bancara va fi depusa la o banca agreata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 17
    Titularul licentei de explorare va prezenta Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale documentatiile anuale si raportul final, in maximum 90 de zile de la expirarea perioadei la care se refera.
    Nerespectarea termenului de depunere a documentatiilor anuale, respectiv a raportului final, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Rapoartele vor cuprinde metodologia de cercetare aplicata, lucrarile executate si rezultatele obtinute, inclusiv evaluarea resurselor de substante minerale utile, dupa caz.
    Art. 18
    Pe baza licentei de exploatare pot fi executate lucrari necesare realizarii minelor si carierelor: construirea si montarea instalatiilor, echipamentelor si ale altor utilitati specifice necesare extractiei, prelucrarii, transportului, stocarii provizorii a produselor miniere, a sterilului si produselor reziduale, precum si lucrari la suprafata si/sau in subteran pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea si livrarea acestora in forme specifice.
    Art. 19
    Institutiile publice si persoanele juridice romane sau straine, care isi manifesta interesul de a primi licenta de exploatare, conform art. 10 din Legea minelor nr. 61/1998, isi pot exercita dreptul de initiativa pe tot parcursul anului calendaristic.
    Initiativa propunerii de perimetre pentru exploatare prin concurs public de oferte poate sa apartina si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 20
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va intocmi lista perimetrelor care se dau in administrare sau se concesioneaza pentru exploatare si o va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in maximum 30 de zile de la inregistrarea solicitarii sau semestrial, daca initiativa ii apartine.
    Art. 21
    Ofertele pentru dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare se fac, in conditiile legii, in termen de 90 zile de la publicarea listei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va analiza ofertele in maximum 30 de zile si va incepe negocierile cu castigatorii concursului de oferta.
    Negocierile pentru incheierea actului juridic de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare nu vor depasi 30 de zile.
    Art. 22
    Solicitarea darii in administrare sau in concesiune pentru exploatare, in conditiile art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998, se poate face pe tot parcursul anului, cu indeplinirea conditiilor art. 10 alin. (3).
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va analiza oferta, va incepe negocierile, va semna si va inainta spre aprobare Guvernului actul juridic de licenta de exploatare, in termen de 90 de zile de la data solicitarii.
    Art. 23
    Prin licenta de exploatare se stabilesc: perioada de valabilitate a licentei, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusa a fi exploatata, tipurile de produse miniere finite si/sau semifinite, obligatiile titularului in baza planului de dezvoltare a exploatarii si a planului de refacere a mediului, precum si alte obligatii si drepturi ale titularului, prevazute de lege.
    Titularul licentei de exploatare nu este raspunzator de deteriorarea mediului ambiant prin activitati miniere anterioare acordarii licentei, a caror remediere revine faptuitorului.
    Art. 24
    Licenta de exploatare se acorda persoanelor juridice romane sau straine, in conditiile legii, in baza unei cereri insotite de studiul de fezabilitate care sa asigure valorificarea rezervelor de substante minerale utile si protectia zacamantului, de planul de dezvoltare a exploatarii, de studiul de impact asupra mediului (bilant de mediu si plan de refacere), avizate conform legii si insotite de o garantie bancara pentru refacerea mediului.
    Art. 25
    Actul de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare se incheie in forma scrisa si intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Guvern, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 26
    Documentatiile de evaluare a resurselor minerale si a rezervelor de substante minerale utile, propuse pentru exploatare, verificate si inregistrate prin grija Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in conditiile art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea minelor nr. 61/1998, precum si documentatia de instituire a perimetrului de exploatare constituie anexe la studiul de fezabilitate.
    Expertizarea documentatiilor de evaluare a resurselor si a rezervelor se face numai la solicitarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, conform instructiunilor tehnice elaborate de aceasta.
    Art. 27
    Planul de dezvoltare a exploatarii va fi detaliat, la inceperea si pe parcursul activitatii, in studii tehnico-economice de exploatare, care vor fi avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 28
    Garantia bancara pentru refacerea mediului, in cazul licentei de exploatare, se constituie anual, in prima luna a perioadei la care se refera, si se stabileste in licenta, la cel putin 1% din valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de exploatare din anul respectiv, prin negociere, in functie si de prevederile planului de refacere a mediului.
    Suma ce se constituie garantie bancara va fi depusa la o banca agreata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va elabora instructiuni tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in studiul de impact asupra mediului (bilant de mediu) si in planul de refacere a mediului.
    Art. 29
    Pentru autorizarea de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a inceperii activitatilor miniere, titularii licentelor vor prezenta unul dintre documentele prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998, care atesta legalitatea ocuparii terenurilor necesare desfasurarii activitatii pentru primul an de activitate.
    Pe parcursul executarii activitatilor miniere, cu ocazia avizarii programelor anuale de exploatare se va face si dovada ocuparii legale a terenurilor afectate in anul respectiv.
    Art. 30
    Regimul permiselor de exploatare prevazute la art. 18 din Legea minelor nr. 61/1998 va fi reglementat prin instructiuni tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 31
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale aproba, in scris, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, potrivit art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998, transferul drepturilor dobandite si al obligatiilor asumate in licenta de explorare sau de exploatare catre alta persoana juridica, in conditiile realizarii activitatilor miniere cuprinse in licenta.
    Art. 32
    Titularii licentelor de exploatare vor intocmi programe anuale de exploatare, precum si programele de cercetare de detaliu necesare dirijarii exploatarii, cu luarea in considerare a instructiunilor privind protectia mediului si a zacamintelor, si le vor trimite spre avizare inspectoratelor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt intocmite.
    Art. 33
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va emite instructiuni tehnice cu privire la continutul documentelor prevazute la art. 8 - 10 si la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 34
    Suspendarea sau retragerea drepturilor obtinute prin licenta, in conditiile art. 23 si 24 din Legea minelor nr. 61/1998, devine efectiva dupa aplicarea succesiva a amenzilor contraventionale prevazute la art. 42 si 43, dupa notificarea de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a nerespectarii dispozitiilor art. 23 si/sau art. 24, respectiv dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in conditiile art. 25 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 35
    Dependintele si anexele tehnologice ale exploatarii, care revin in proprietatea statului conform art. 27 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998, sunt cele a caror dezafectare poate prejudicia valorificarea in continuare a zacamantului, si anume: cladiri industriale, constructii speciale de suprafata, constructii miniere in subteran, instalatii tehnologice de extractie, transport, preparare-prelucrare, alimentare cu energie, apa, de aeraj, de evacuare a apelor, aparatura de masurare, control si reglare, aferente.
    Art. 36
    Dependintele si anexele tehnologice ale exploatarilor, revenite in proprietatea statului ca urmare a deciziei de incetare a concesiunii sau a administrarii, conform art. 27 din Legea minelor nr. 61/1998, vor fi utilizate prin:
    - darea lor in folosinta, ca utilitati integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenta de exploatare obtinuta conform legii. In acest caz aceste dependinte si anexe tehnologice vor fi nominalizate intr-o anexa la contractul de licenta;
    - conservare, prin grija agentului economic si cu aprobarea ministerului de resort, la minele si carierele pentru care, prin hotarare a Guvernului, s-a decis incetarea temporara a activitatii de exploatare si conservarea acestora;
    - valorificare, prin proceduri legale, conform hotararii Guvernului privind inchiderea definitiva a minei sau a carierei.
    Titularul licentei de exploatare anulate ramane raspunzator de integritatea dependintelor si anexelor tehnologice ale exploatarii care trec in proprietatea statului, in limita termenului de 3 luni de la incetarea concesiunii sau a administrarii, prevazut la art. 27 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998.

    CAP. 3
    Taxe, tarife si redevente miniere

    Art. 37
    Titularii actelor de dare in administrare sau concesiune - permis de prospectiune, licenta de dare in administrare pentru explorare sau pentru exploatare, licenta de concesiune pentru explorare sau pentru exploatare, permis de exploatare - sunt obligati la plata catre bugetul de stat a taxelor anuale prevazute la art. 30 din Legea minelor nr. 61/1998, de la data intrarii in vigoare a acesteia, care vor fi achitate dupa cum urmeaza:
    a) pentru primul an de activitate, la data eliberarii actului de dare in administrare sau in concesiune, proportional cu numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului. Pentru titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune, prevazuti la art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, primul an de activitate se considera, din punct de vedere al taxarii, anul 1998;
    b) pentru urmatorii ani de activitate, pana la data de 20 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator.
    Art. 38
    Taxele prevazute la art. 30 din Legea minelor nr. 61/1998 se aplica la suprafata perimetrelor de prospectiune, de explorare sau de exploatare, inscrisa in actele de dare in administrare sau in concesiune, cu luarea in considerare si a reducerilor perimetrelor de explorare prevazute la art. 9 alin. (4) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 39
    Titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune - licenta de dare in administrare pentru exploatare, licenta de concesiune pentru exploatare, permis de exploatare, licenta de explorare prin care se realizeaza produse miniere din exploatare experimentala - sunt supusi la plata catre bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 31 din Legea minelor nr. 61/1998, din ziua inceperii realizarii productiei, respectiv de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 61/1998 pentru beneficiarii prevazuti la art. 46 din lege.
    Art. 40
    Baza de calcul a redeventei miniere o constituie valoarea productiei miniere realizate, stabilita in conformitate cu preturile practicate in perioada pentru care se face calculul.
    Art. 41
    Produsele miniere realizate de catre titular, in functie de resursa minerala exploatata, se nominalizeaza in actele de dare in administrare sau in concesiune si se actualizeaza prin acte aditionale insusite de catre titular si de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, ori de cate ori este cazul.
    Art. 42
    Titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune pentru exploatare, care sunt obligati la plata redeventei miniere, au obligatia sa calculeze si sa inregistreze in contabilitate, lunar, valoarea produselor miniere si valoarea redeventei si sa o achite trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului pentru care trebuie platita redeventa.
    Art. 43
    Obligatia de plata a redeventei miniere revine si titularilor de acte de dare in administrare sau in concesiune pentru explorare, care realizeaza productie miniera prin exploatare experimentala, in conditiile legii si ale prezentelor norme.
    Platitorii au obligatia sa depuna un decont trimestrial privind redeventa miniera la organul fiscal de care apartin, pana la data de 20 a lunii urmatoare trimestrului pentru care trebuie platita redeventa.
    Art. 44
    Titularii licentelor si ai permiselor de exploatare sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data eliberarii acestor documente, sa depuna la organul fiscal de care apartin declaratia de inregistrare ca platitori de redevente miniere.
    Art. 45
    Verificarea datelor pe baza carora se calculeaza taxele si redeventele miniere, precum si a sumelor acestora si a scadentelor de plata se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si de catre organele de stat cu atributii in domeniul controlului financiar.
    Art. 46
    Aplicarea taxelor pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a redeventei miniere se face in conditiile art. 30 - 33 din Legea minelor nr. 61/1998 si ale prezentelor norme, iar fondurile rezultate se constituie venit la bugetul de stat.
    Neplata in termen a taxelor si redeventelor miniere se sanctioneaza conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Art. 47
    Nivelul taxelor prevazute la art. 30 alin. (2), (3) si (4) din Legea minelor nr. 61/1998 va fi reactualizat, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, conform art. 30 alin. (5) din lege.
    Art. 48
    Titularii licentelor beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 36 din Legea minelor nr. 61/1998. Echipamentele, instalatiile si aparatura prevazute la art. 36 alin. (1) lit. d) din lege vor fi nominalizate intr-o anexa la licenta, avizata de Ministerul Industriei si Comertului.

    CAP. 4
    Inchiderea minelor

    Art. 49
    Inchiderea definitiva a unui zacamant, prevazuta la art. 37 din Legea minelor nr. 61/1998, se face pe baza instructiunilor specifice, emise in comun de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Ministerul Industriei si Comertului.
    Art. 50
    Inchiderea temporara, conform art. 37 alin. (3) din Legea minelor nr. 61/1998, se aproba de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pe baza instructiunilor tehnice privind continutul documentatiilor necesare inchiderii.
    Instructiunile prevazute la alin. 1 vor cuprinde obligatoriu si etapa de conservare, in cazul inchiderii temporare.

    CAP. 5
    Resurse minerale si rezerve

    Art. 51
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va emite instructiuni tehnice pentru clasificarea resurselor si rezervelor dupa gradul de certitudine si criterii economice, precum si continutul-cadru al documentatiilor de evaluare a resurselor si de calcul al rezervelor.
    Inregistrarea resurselor si a rezervelor se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pe baza documentatiei de evaluare verificate, conform art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Activitatile miniere de dezvoltare si de exploatare pe baza de licenta nu pot fi efectuate decat asupra rezervelor inregistrate si resurselor minerale valorificabile conjunctural.
    Art. 52
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale constituie fondul geologic national si fondul national de rezerve de substante minerale utile, pe baza inregistrarilor initiale si a evolutiei anuale a resurselor geologice si a rezervelor, determinate de activitatile miniere efectuate, transmise de catre titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune.
    Modul de constituire si de urmarire a evolutiei fondului national de rezerve de substante minerale utile, cat si de comunicare a datelor referitoare la evolutia acestui fond se stabileste in conformitate cu instructiunile tehnice elaborate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 53
    Titularii actelor de dare in administrare sau in concesiune au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale actele juridice, documentele, datele si informatiile necesare elaborarii si completarii Cartii miniere, de a efectua la zi masuratorile topogeodezice necesare si de a completa hartile si planurile de situatie cu lucrarile executate pe parcursul derularii activitatilor miniere.
    Art. 54
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va elabora instructiunile tehnice cu privire la continutul de detaliu al Cartii miniere si la obligatiile concrete ale titularilor de acte de dare in administrare sau in concesiune, precum si cu privire la continutul de detaliu al cadastrului minier si la obligatiile titularului cu privire la aceasta.
    Art. 55
    Constatarea epuizarii rezervelor de substante minerale utile in vederea incetarii exploatarii, in conditiile legii, se face de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pe baza inscrierilor din Cartea miniera, la initiativa titularului licentei de exploatare.
    Art. 56
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va emite instructiuni tehnice privind continutul documentatiilor necesare pentru incetarea exploatarii unui zacamant, in vederea inchiderii definitive a minei sau a carierei.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 57
    Institutiile publice, companiile nationale miniere si societatile comerciale, care, in termenul de 90 de zile prevazut la art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, nu solicita Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale atribuirea in administrare sau concesionarea obiectivelor la care desfasoara lucrari autorizate, se considera decazute din drepturi, obiectivele devenind libere pentru concesionare altor persoane juridice romane sau straine interesate, in conditiile legii.
    Intocmirea documentatiilor si obtinerea licentelor de concesionare directa a perimetrelor de exploatare in conditiile art. 46 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998 se vor realiza esalonat, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii.
    Solicitarea de dare in administrare sau in concesiune, in conditiile art. 46, va fi insotita de fisa noului perimetru solicitat, definit conform art. 3 pct. 19 din Legea minelor nr. 61/1998.
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va confirma, cu ocazia analizarii solicitarii de perimetru, pe langa legalitatea instituirii perimetrului de exploatare, si esalonarea prezentarii documentatiilor pentru concesionare.
    Art. 58
    Ministerul Industriei si Comertului va gestiona in continuare executarea Programului geologic national, finantat din resurse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologica, precum si regimul acestora se vor conforma prevederilor Legii minelor nr. 61/1998.
    Pana la data intrarii in vigoare a licentelor de exploatare si/sau de explorare, raman in vigoare prevederile normelor referitoare la aprobarea/avizarea programelor anuale de exploatare si/sau de cercetare, in limitele perimetrelor existente.
    Art. 59
    Bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor/societatilor nationale, precum si selectionarea produselor miniere a caror exploatare se realizeaza cu fonduri de la bugetul de stat, se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al Ministerului Finantelor.
    Art. 60
    Dreptul de preemptiune al statului la achizitionarea produselor miniere, conform art. 29 alin. (1) lit. g) din Legea minelor nr. 61/1998, poate fi invocat cu respectarea legislatiei comerciale, preturile fiind cele stabilite prin licenta de exploatare.
    Art. 61
    Clasificarea internationala a resurselor si rezervelor si constituirea fondului national de rezerve conform acestei clasificari se aplica cu caracter experimental pana la data de 31 decembrie 2000. Pana la aceeasi data, in paralel, se mentin si evidenta si miscarea rezervelor, conform clasificarii utilizate pana la data intrarii in vigoare a Legii minelor nr. 61/1998.
    Art. 62
    In derularea programului de inchidere a unor mine sau a unor cariere, deschise anterior intrarii in vigoare a Legii minelor nr. 61/1998, in termen de 30 de zile de la prezentarea de catre titularul acordului a cererii de incetare a activitatii, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va proceda la apel public de oferta pentru concesionarea perimetrelor de exploatare, pentru cei interesati.
    Daca in termen de 30 de zile de la data apelului public de oferta nici o persoana juridica nu isi exprima interesul, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va inainta spre aprobare Guvernului decizia de inchidere a minei sau a carierei.
    Prevederile alin. 1 si 2 se aplica numai minelor sau carierelor care se inchid in ansamblul lor si nu se aplica unor sectoare, zone sau blocuri aflate in legatura cu zone de exploatare.
    Art. 63
    Institutiile publice care pot primi licente de dare in administrare pentru exploatare pot fi organele administratiei publice locale, in conditiile Legii minelor nr. 61/1998.
    Art. 64
    Sumele incasate in lei si in valuta, prin perceperea tarifelor prevazute la art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in regim extrabugetar.
    Bugetul de venituri si cheltuieli privind mijloacele extrabugetare se intocmeste, in conformitate cu prevederile legale, de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Disponibilitatile banesti din mijloacele extrabugetare, aflate in cont la finele anului, se reporteaza in anul urmator, conform prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998.
    Transferul de tehnologie obtinut de la parteneri straini se reglementeaza prin licenta de concesiune.
    Art. 65
    Instructiunile tehnice prevazute la art. 2, 4, 26, 28, 49, 51, 52, 54 si 56 din prezentele norme se vor elabora cu asistenta institutiilor publice interesate, se vor emite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 639/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 639 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 639/1998
Hotărârea 1208 2003
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
Ordin 22740 2001
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordin 151 2001
pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Hotărârea 733 2001
privind prorogarea termenului prevazut la art. 57 alin. 3 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 758 2001
pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Hotărârea 943 2000
privind modificarea si completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, cu modificarile ulterioare
Hotărârea 707 1999
privind prorogarea termenului prevazut la art. 57 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998
Ordin 166725 1998
privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor
Ordin 116 1998
privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor/carierelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu