E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 151/22740 din 28 septembrie 2001

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE


SmartCity3

              Nr. 151 din 28 septembrie 2001
              MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
              Nr. 22.740 din 18 octombrie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 28 decembrie 2001

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ministrul apelor si protectiei mediului,
    avand in vedere:
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata;
    - prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 3
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, agentii economici din industria miniera si geologie si directiile generale si inspectoratele teritoriale de protectie a mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

              p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                              Ioan Jelev,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                           INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

    Prezentele instructiuni tehnice fac referire la prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) lit. d) din Legea minelor nr. 61/1998, ale art. 16 si 28 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998.
    Art. 1
    Lucrarile de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt cele prevazute in programul de lucrari de explorare, in planul de dezvoltare a exploatarii miniere, in planul de refacere a mediului si in Programul de conformare al autorizatiei de mediu, care se vor regasi defalcate in programele anuale de lucrari.
    Art. 2
    Programele anuale de lucrari vor cuprinde si lucrarile pentru protectia mediului inconjurator aferent perimetrului de explorare/exploatare.
    Art. 3
    Concesionarii care desfasoara activitati miniere de explorare/exploatare vor trimite inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale situatia privind valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, lucrarile de refacere a mediului inconjurator (cuprinse in Programul de conformare al autorizatiei de mediu) si a lucrarilor pentru protectia mediului, potrivit anexei nr. I.
    Art. 4
    Titularii concesiunilor de explorare/exploatare si agentii economici, beneficiari ai prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare vor depune si vor urmari avizarea calcularii garantiei bancare pentru refacerea mediului, conform anexei nr. I, de catre inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratele de protectie a mediului teritoriale aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 5
    Valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, precum si cea a lucrarilor de protectie si de refacere a mediului afectat de activitatile miniere se declara de catre agentii economici care executa lucrari miniere de explorare/exploatare, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de legea penala.
    Art. 6
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se calculeaza conform anexei nr. I, aplicandu-se procentul conform art. 16 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 639/1998, pentru beneficiarii prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare sau cel stabilit in licenta. Garantia bancara pentru refacerea mediului nu poate fi mai mica decat valoarea lucrarilor de refacere a mediului care trebuie executate in anul respectiv. Prin valoarea sa garantia bancara pentru refacerea mediului trebuie sa asigure, in cazul incetarii activitatii de catre titularul licentei si al neexecutarii lucrarilor de refacere a mediului, executarea acestor lucrari.
    Art. 7
    Garantia bancara pentru refacerea mediului va fi depusa in prima luna a perioadei la care se refera, dupa avizarea programului anual de lucrari, la o banca agreata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 8
    Garantia bancara anuala se constituie prin depunerea cu ordin de plata a sumei reprezentand valoarea acesteia la banca si in contul comunicate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 9
    Concesionarii au obligatia ca, dupa achitarea garantiei bancare aferente fiecarui perimetru de explorare/exploatare, sa transmita inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale copii de pe ordinul de plata, cu specificarea denumirii perimetrelor pentru care s-a achitat garantia bancara.
    Art. 10
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se poate acumula in cont, este purtatoare de dobanda la vedere si se restituie concesionarului numai in masura in care acesta si-a indeplinit obligatiile referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului aferente perioadei de 1 an.
    Art. 11
    Concesionarii si agentii economici au obligatia ca anual sa intocmeasca, conform anexei nr. II, Situatia privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere; aceasta situatie va fi inaintata spre avizare inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratului de protectie a mediului teritorial si Directiei protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cu cel putin 30 de zile inaintea datei constituirii garantiei bancare pentru anul urmator.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre concesionari si agenti economic a Situatiei privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere (anexa nr. II), fundamentata de un raport privind executarea acestor lucrari, avizate de inspectoratul teritorial de protectie a mediului s verificate de inspectoratul/sectia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 13
    Directia generala control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin Directia protectia si refacerea mediului si prin inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, va urmari si va controla periodic, pe parcursul intregului an, stadiul executarii lucrarilor de refacere a mediului, pe care concesionarii si le-au asumat prin programele anuale de lucrari. La efectuarea controalelor vor participa si inspectori din cadrul inspectoratelor de protectia mediului teritoriale.
    Art. 14
    In situatia neexecutarii lucrarilor din planul de refacere a mediului si Programul de conformare in conformitate cu etapele si ritmul prevazute de programele anuale se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 83 pct. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 2, si cele prevazute la art. 42 lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998, pentru nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b), i) si j). In situatia retragerii licentei titularul licentei pierde dreptul asupra garantiilor bancare, care devin fonduri la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, urmand sa fie utilizate la efectuarea lucrarilor de refacere a mediului, prin intermediul unei persoane juridice competente, romane sau straine, selectate prin concurs de oferta publica, organizat si desfasurat in conditii stabilite in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de executie de lucrari.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Agent economic .............................
    Perimetrul .................................
    Anul .......................................

                               MODUL DE CALCUL
    al valorii garantiei bancare pentru refacerea mediului

    LUCRARI PREVAZUTE IN PROGRAMUL ANUAL DE EXPLOATARE

                         A. Lucrari de dezvoltare
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U.M.   Cantitatea Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari de cercetare
geologica pentru
dirijarea exploatarii
1.1 ....................
1.2 ....................
2. Lucrari de deschidere
2.1 ....................
2.2 ....................
3. Lucrari de pregatire
3.1. ...................
3.2 ....................
4. Drumuri de acces
la zacamant, instalatii
de prelucrare/preparare,
halde de steril,
stocuri etc.
4.1 ....................
4.2 ....................
5. Halde de steril
5.1 ....................
5.2 ....................
6. Iazuri de steril
6.1 ....................
6.2 ....................
7. Alte lucrari care se
executa
7.1 ....................
7.2 ....................
________________________________________________________________________________
Total A
________________________________________________________________________________

                        B. Lucrarile de refacere a mediului*)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari executate in
zona afectata de
exploatare
1.1. Depunere de pamant
pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de
intretinere
........................
2. Lucrari in zona
haldelor de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu
plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
........................
3. Alte lucrari pentru
refacerea mediului
........................
________________________________________________________________________________
Total B
________________________________________________________________________________

                   C. Lucrari pentru protectia mediului
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U/M   Cantitatea  Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari pentru
protectia aerului
..................
..................
2. Lucrari pentru
protectia apelor
de suprafata
..................
3. Lucrari pentru
protectia apelor
subterane
..................
..................
4. Lucrari pentru
protectia solului
..................
..................
5. Masuri pentru reducerea
zgomotului si a vibratiilor
..................
..................
6. Lucrari de reducere a
impactului vizual (peisagistic)
..................
..................
7. Alte lucrari
..................
..................
________________________________________________________________________________
TOTAL C
________________________________________________________________________________
TOTAL A+B+C
________________________________________________________________________________
    *) Potrivit Programului de conformare.

                              Agent economic
                             Director general,
                           .....................

               Avizat:                                Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector-sef,                            Director,
          ..................                      ..................

    ANEXA 2
    la instructiuni

    Agent economic ...........................
    Perimetrul ...............................
    Anul ...............

                               SITUATIA
privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
_______________________________________________________________________________
Nr.       Obiectivul          U/M    Cantitatea   Pretul unitar   Total valoare
crt.
_______________________________________________________________________________
 0             1               2            3              4              5
_______________________________________________________________________________
1.   Lucrari de remediere
     executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunere de pamant
     pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
............................
2.   Lucrari in zona haldelor
     de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru
     refacerea mediului
.............................
.............................
_______________________________________________________________________________
TOTAL
_______________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                           .....................

              Verificat:                              Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector sef,                            Director,
          ..................                      ..................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu