Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 151/22740 din 28 septembrie 2001

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE


SmartCity3

              Nr. 151 din 28 septembrie 2001
              MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
              Nr. 22.740 din 18 octombrie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 28 decembrie 2001

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ministrul apelor si protectiei mediului,
    avand in vedere:
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata;
    - prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 3
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, agentii economici din industria miniera si geologie si directiile generale si inspectoratele teritoriale de protectie a mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

              p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                              Ioan Jelev,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                           INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

    Prezentele instructiuni tehnice fac referire la prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) lit. d) din Legea minelor nr. 61/1998, ale art. 16 si 28 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998.
    Art. 1
    Lucrarile de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt cele prevazute in programul de lucrari de explorare, in planul de dezvoltare a exploatarii miniere, in planul de refacere a mediului si in Programul de conformare al autorizatiei de mediu, care se vor regasi defalcate in programele anuale de lucrari.
    Art. 2
    Programele anuale de lucrari vor cuprinde si lucrarile pentru protectia mediului inconjurator aferent perimetrului de explorare/exploatare.
    Art. 3
    Concesionarii care desfasoara activitati miniere de explorare/exploatare vor trimite inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale situatia privind valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, lucrarile de refacere a mediului inconjurator (cuprinse in Programul de conformare al autorizatiei de mediu) si a lucrarilor pentru protectia mediului, potrivit anexei nr. I.
    Art. 4
    Titularii concesiunilor de explorare/exploatare si agentii economici, beneficiari ai prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare vor depune si vor urmari avizarea calcularii garantiei bancare pentru refacerea mediului, conform anexei nr. I, de catre inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratele de protectie a mediului teritoriale aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 5
    Valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, precum si cea a lucrarilor de protectie si de refacere a mediului afectat de activitatile miniere se declara de catre agentii economici care executa lucrari miniere de explorare/exploatare, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de legea penala.
    Art. 6
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se calculeaza conform anexei nr. I, aplicandu-se procentul conform art. 16 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 639/1998, pentru beneficiarii prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare sau cel stabilit in licenta. Garantia bancara pentru refacerea mediului nu poate fi mai mica decat valoarea lucrarilor de refacere a mediului care trebuie executate in anul respectiv. Prin valoarea sa garantia bancara pentru refacerea mediului trebuie sa asigure, in cazul incetarii activitatii de catre titularul licentei si al neexecutarii lucrarilor de refacere a mediului, executarea acestor lucrari.
    Art. 7
    Garantia bancara pentru refacerea mediului va fi depusa in prima luna a perioadei la care se refera, dupa avizarea programului anual de lucrari, la o banca agreata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 8
    Garantia bancara anuala se constituie prin depunerea cu ordin de plata a sumei reprezentand valoarea acesteia la banca si in contul comunicate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 9
    Concesionarii au obligatia ca, dupa achitarea garantiei bancare aferente fiecarui perimetru de explorare/exploatare, sa transmita inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale copii de pe ordinul de plata, cu specificarea denumirii perimetrelor pentru care s-a achitat garantia bancara.
    Art. 10
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se poate acumula in cont, este purtatoare de dobanda la vedere si se restituie concesionarului numai in masura in care acesta si-a indeplinit obligatiile referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului aferente perioadei de 1 an.
    Art. 11
    Concesionarii si agentii economici au obligatia ca anual sa intocmeasca, conform anexei nr. II, Situatia privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere; aceasta situatie va fi inaintata spre avizare inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratului de protectie a mediului teritorial si Directiei protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cu cel putin 30 de zile inaintea datei constituirii garantiei bancare pentru anul urmator.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre concesionari si agenti economic a Situatiei privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere (anexa nr. II), fundamentata de un raport privind executarea acestor lucrari, avizate de inspectoratul teritorial de protectie a mediului s verificate de inspectoratul/sectia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 13
    Directia generala control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin Directia protectia si refacerea mediului si prin inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, va urmari si va controla periodic, pe parcursul intregului an, stadiul executarii lucrarilor de refacere a mediului, pe care concesionarii si le-au asumat prin programele anuale de lucrari. La efectuarea controalelor vor participa si inspectori din cadrul inspectoratelor de protectia mediului teritoriale.
    Art. 14
    In situatia neexecutarii lucrarilor din planul de refacere a mediului si Programul de conformare in conformitate cu etapele si ritmul prevazute de programele anuale se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 83 pct. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 2, si cele prevazute la art. 42 lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998, pentru nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b), i) si j). In situatia retragerii licentei titularul licentei pierde dreptul asupra garantiilor bancare, care devin fonduri la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, urmand sa fie utilizate la efectuarea lucrarilor de refacere a mediului, prin intermediul unei persoane juridice competente, romane sau straine, selectate prin concurs de oferta publica, organizat si desfasurat in conditii stabilite in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de executie de lucrari.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Agent economic .............................
    Perimetrul .................................
    Anul .......................................

                               MODUL DE CALCUL
    al valorii garantiei bancare pentru refacerea mediului

    LUCRARI PREVAZUTE IN PROGRAMUL ANUAL DE EXPLOATARE

                         A. Lucrari de dezvoltare
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U.M.   Cantitatea Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari de cercetare
geologica pentru
dirijarea exploatarii
1.1 ....................
1.2 ....................
2. Lucrari de deschidere
2.1 ....................
2.2 ....................
3. Lucrari de pregatire
3.1. ...................
3.2 ....................
4. Drumuri de acces
la zacamant, instalatii
de prelucrare/preparare,
halde de steril,
stocuri etc.
4.1 ....................
4.2 ....................
5. Halde de steril
5.1 ....................
5.2 ....................
6. Iazuri de steril
6.1 ....................
6.2 ....................
7. Alte lucrari care se
executa
7.1 ....................
7.2 ....................
________________________________________________________________________________
Total A
________________________________________________________________________________

                        B. Lucrarile de refacere a mediului*)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari executate in
zona afectata de
exploatare
1.1. Depunere de pamant
pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de
intretinere
........................
2. Lucrari in zona
haldelor de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu
plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
........................
3. Alte lucrari pentru
refacerea mediului
........................
________________________________________________________________________________
Total B
________________________________________________________________________________

                   C. Lucrari pentru protectia mediului
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U/M   Cantitatea  Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari pentru
protectia aerului
..................
..................
2. Lucrari pentru
protectia apelor
de suprafata
..................
3. Lucrari pentru
protectia apelor
subterane
..................
..................
4. Lucrari pentru
protectia solului
..................
..................
5. Masuri pentru reducerea
zgomotului si a vibratiilor
..................
..................
6. Lucrari de reducere a
impactului vizual (peisagistic)
..................
..................
7. Alte lucrari
..................
..................
________________________________________________________________________________
TOTAL C
________________________________________________________________________________
TOTAL A+B+C
________________________________________________________________________________
    *) Potrivit Programului de conformare.

                              Agent economic
                             Director general,
                           .....................

               Avizat:                                Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector-sef,                            Director,
          ..................                      ..................

    ANEXA 2
    la instructiuni

    Agent economic ...........................
    Perimetrul ...............................
    Anul ...............

                               SITUATIA
privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
_______________________________________________________________________________
Nr.       Obiectivul          U/M    Cantitatea   Pretul unitar   Total valoare
crt.
_______________________________________________________________________________
 0             1               2            3              4              5
_______________________________________________________________________________
1.   Lucrari de remediere
     executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunere de pamant
     pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
............................
2.   Lucrari in zona haldelor
     de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru
     refacerea mediului
.............................
.............................
_______________________________________________________________________________
TOTAL
_______________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                           .....................

              Verificat:                              Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector sef,                            Director,
          ..................                      ..................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu