Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 151/22740 din 28 septembrie 2001

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE


SmartCity3

              Nr. 151 din 28 septembrie 2001
              MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
              Nr. 22.740 din 18 octombrie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 28 decembrie 2001

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ministrul apelor si protectiei mediului,
    avand in vedere:
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata;
    - prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998;
    - Hotararea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si ale Hotararii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentele instructiuni vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si vor intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2002.
    Art. 3
    Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, agentii economici din industria miniera si geologie si directiile generale si inspectoratele teritoriale de protectie a mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

         Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

              p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                              Ioan Jelev,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                           INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere

    Prezentele instructiuni tehnice fac referire la prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, ale art. 9 alin. (1) si ale art. 10 alin. (3) lit. d) din Legea minelor nr. 61/1998, ale art. 16 si 28 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998.
    Art. 1
    Lucrarile de refacere a mediului afectat de activitatile miniere sunt cele prevazute in programul de lucrari de explorare, in planul de dezvoltare a exploatarii miniere, in planul de refacere a mediului si in Programul de conformare al autorizatiei de mediu, care se vor regasi defalcate in programele anuale de lucrari.
    Art. 2
    Programele anuale de lucrari vor cuprinde si lucrarile pentru protectia mediului inconjurator aferent perimetrului de explorare/exploatare.
    Art. 3
    Concesionarii care desfasoara activitati miniere de explorare/exploatare vor trimite inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale situatia privind valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, lucrarile de refacere a mediului inconjurator (cuprinse in Programul de conformare al autorizatiei de mediu) si a lucrarilor pentru protectia mediului, potrivit anexei nr. I.
    Art. 4
    Titularii concesiunilor de explorare/exploatare si agentii economici, beneficiari ai prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare vor depune si vor urmari avizarea calcularii garantiei bancare pentru refacerea mediului, conform anexei nr. I, de catre inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratele de protectie a mediului teritoriale aflate in subordinea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 5
    Valoarea lucrarilor prevazute in programele anuale de explorare/exploatare, precum si cea a lucrarilor de protectie si de refacere a mediului afectat de activitatile miniere se declara de catre agentii economici care executa lucrari miniere de explorare/exploatare, pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de legea penala.
    Art. 6
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se calculeaza conform anexei nr. I, aplicandu-se procentul conform art. 16 si 28 din Hotararea Guvernului nr. 639/1998, pentru beneficiarii prevederilor art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, care nu au negociat licentele de explorare/exploatare sau cel stabilit in licenta. Garantia bancara pentru refacerea mediului nu poate fi mai mica decat valoarea lucrarilor de refacere a mediului care trebuie executate in anul respectiv. Prin valoarea sa garantia bancara pentru refacerea mediului trebuie sa asigure, in cazul incetarii activitatii de catre titularul licentei si al neexecutarii lucrarilor de refacere a mediului, executarea acestor lucrari.
    Art. 7
    Garantia bancara pentru refacerea mediului va fi depusa in prima luna a perioadei la care se refera, dupa avizarea programului anual de lucrari, la o banca agreata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 8
    Garantia bancara anuala se constituie prin depunerea cu ordin de plata a sumei reprezentand valoarea acesteia la banca si in contul comunicate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 9
    Concesionarii au obligatia ca, dupa achitarea garantiei bancare aferente fiecarui perimetru de explorare/exploatare, sa transmita inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale copii de pe ordinul de plata, cu specificarea denumirii perimetrelor pentru care s-a achitat garantia bancara.
    Art. 10
    Garantia bancara pentru refacerea mediului se poate acumula in cont, este purtatoare de dobanda la vedere si se restituie concesionarului numai in masura in care acesta si-a indeplinit obligatiile referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului aferente perioadei de 1 an.
    Art. 11
    Concesionarii si agentii economici au obligatia ca anual sa intocmeasca, conform anexei nr. II, Situatia privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere; aceasta situatie va fi inaintata spre avizare inspectoratului/sectiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, inspectoratului de protectie a mediului teritorial si Directiei protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale cu cel putin 30 de zile inaintea datei constituirii garantiei bancare pentru anul urmator.
    Art. 12
    Constatarea indeplinirii obligatiilor referitoare la executarea lucrarilor de refacere a mediului se face pe baza prezentarii de catre concesionari si agenti economic a Situatiei privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere (anexa nr. II), fundamentata de un raport privind executarea acestor lucrari, avizate de inspectoratul teritorial de protectie a mediului s verificate de inspectoratul/sectia teritoriala a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si de Directia protectia si refacerea mediului din cadrul Directiei generale control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 13
    Directia generala control si protectia mediului a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, prin Directia protectia si refacerea mediului si prin inspectoratele/sectiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, va urmari si va controla periodic, pe parcursul intregului an, stadiul executarii lucrarilor de refacere a mediului, pe care concesionarii si le-au asumat prin programele anuale de lucrari. La efectuarea controalelor vor participa si inspectori din cadrul inspectoratelor de protectia mediului teritoriale.
    Art. 14
    In situatia neexecutarii lucrarilor din planul de refacere a mediului si Programul de conformare in conformitate cu etapele si ritmul prevazute de programele anuale se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 83 pct. 3 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 2, si cele prevazute la art. 42 lit. a) din Legea minelor nr. 61/1998, pentru nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b), i) si j). In situatia retragerii licentei titularul licentei pierde dreptul asupra garantiilor bancare, care devin fonduri la dispozitia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, urmand sa fie utilizate la efectuarea lucrarilor de refacere a mediului, prin intermediul unei persoane juridice competente, romane sau straine, selectate prin concurs de oferta publica, organizat si desfasurat in conditii stabilite in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice de executie de lucrari.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    Agent economic .............................
    Perimetrul .................................
    Anul .......................................

                               MODUL DE CALCUL
    al valorii garantiei bancare pentru refacerea mediului

    LUCRARI PREVAZUTE IN PROGRAMUL ANUAL DE EXPLOATARE

                         A. Lucrari de dezvoltare
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U.M.   Cantitatea Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari de cercetare
geologica pentru
dirijarea exploatarii
1.1 ....................
1.2 ....................
2. Lucrari de deschidere
2.1 ....................
2.2 ....................
3. Lucrari de pregatire
3.1. ...................
3.2 ....................
4. Drumuri de acces
la zacamant, instalatii
de prelucrare/preparare,
halde de steril,
stocuri etc.
4.1 ....................
4.2 ....................
5. Halde de steril
5.1 ....................
5.2 ....................
6. Iazuri de steril
6.1 ....................
6.2 ....................
7. Alte lucrari care se
executa
7.1 ....................
7.2 ....................
________________________________________________________________________________
Total A
________________________________________________________________________________

                        B. Lucrarile de refacere a mediului*)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari executate in
zona afectata de
exploatare
1.1. Depunere de pamant
pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de
intretinere
........................
2. Lucrari in zona
haldelor de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu
plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
........................
3. Alte lucrari pentru
refacerea mediului
........................
________________________________________________________________________________
Total B
________________________________________________________________________________

                   C. Lucrari pentru protectia mediului
________________________________________________________________________________
Nr.    Obiectivul  U/M   Cantitatea  Pretul Total   Procent   Valoarea garantiei
crt.                                 unitar valoare garantie  bancare pentru
                                                    mediu (%) refacerea mediului
                                                              (lei)
________________________________________________________________________________
 0         1        2         3         4       5       6              7
________________________________________________________________________________
1. Lucrari pentru
protectia aerului
..................
..................
2. Lucrari pentru
protectia apelor
de suprafata
..................
3. Lucrari pentru
protectia apelor
subterane
..................
..................
4. Lucrari pentru
protectia solului
..................
..................
5. Masuri pentru reducerea
zgomotului si a vibratiilor
..................
..................
6. Lucrari de reducere a
impactului vizual (peisagistic)
..................
..................
7. Alte lucrari
..................
..................
________________________________________________________________________________
TOTAL C
________________________________________________________________________________
TOTAL A+B+C
________________________________________________________________________________
    *) Potrivit Programului de conformare.

                              Agent economic
                             Director general,
                           .....................

               Avizat:                                Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector-sef,                            Director,
          ..................                      ..................

    ANEXA 2
    la instructiuni

    Agent economic ...........................
    Perimetrul ...............................
    Anul ...............

                               SITUATIA
privind lucrarile executate pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
_______________________________________________________________________________
Nr.       Obiectivul          U/M    Cantitatea   Pretul unitar   Total valoare
crt.
_______________________________________________________________________________
 0             1               2            3              4              5
_______________________________________________________________________________
1.   Lucrari de remediere
     executate in zona
     afectata de exploatare
1.1. Depunere de pamant
     pe berme si compactare
1.2. Plantare de arbusti
1.3. Lucrari de intretinere
............................
2.   Lucrari in zona haldelor
     de steril
2.1. Amenajare suprafata
2.2. Acoperire teren cu plasa
2.3. Transport sol vegetal
2.4. Fertilizare
2.5. Semanat iarba
2.6. Intretinere
.............................
3.   Alte lucrari pentru
     refacerea mediului
.............................
.............................
_______________________________________________________________________________
TOTAL
_______________________________________________________________________________

                               Agent economic
                              Director general,
                           .....................

              Verificat:                              Avizat:
      Agentia Nationala pentru                   Ministerul Apelor
          Resurse Minerale                    si Protectiei Mediului
   Inspectoratul/Sectia teritoriala         Inspectoratul de protectie
        pentru resurse minerale                      a mediului
            Inspector sef,                            Director,
          ..................                      ..................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 151/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 151 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu