E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 493 din 16 iunie 2000

privind aprobarea Programului pentru conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere, etapa a IV-a

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 22 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 37 si ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere aflate in patrimoniul Companiei Nationale de Metale Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societatii Nationale a Sarii "Salrom" - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Huilei Petrosani - S.A., Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societatii Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina, Societatii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societatii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societatii Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societatii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societatii Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj, Societatii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societatii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, nominalizate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor care se inchid, raman in gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevazuti la art. 1 precum si valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecarui obiectiv prevazut a se inchide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu completarile ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Lucrarile de investitii neterminate si nereceptionate, aferente fiecarui obiectiv care se inchide, se caseaza de catre agentii economici prevazuti la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Mijloacele fixe ramase nevalorificate urmeaza regimul juridic prevazut in Hotararea Guvernului nr. 632/1999 privind unele masuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentand dependinte si anexe tehnologice de la minele la care inchiderea definitiva a fost aprobata prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru inchiderea definitiva a minelor si carierelor, fundamentate in programele tehnice de dezafectare, ecologizare si conservare, elaborate in acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare, se acopera din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Industriei si Comertului, in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite.
    (2) Cheltuielile efectuate pentru inchiderea minelor si carierelor se vor evidentia in contabilitate in conformitate cu prevederile pct. 95 si 96 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cu modificarile ulterioare. In contabilitatea de gestiune, cheltuielile efectuate pentru aceste activitati vor fi evidentiate distinct.
    (3) Gestionarea fondurilor pentru inchidere si reconstructie ecologica a suprafetelor de teren afectate se realizeaza de Ministerul Industriei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale.
    (4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de catre ordonatorul principal de credite si vor fi insotite de deconturile justificative intocmite de agentii economici, potrivit anexei nr. 2.
    (5) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrari intocmite lunar de agentii economici.
    (6) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, precum si pentru altele asemenea aprobate prin hotarari ale Guvernului in vederea conservarii si inchiderii, la care lucrarile de inchidere nu au inceput in anul financiar aferent aprobarii, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si in perioada urmatoare, pe baza unor analize economice, cu conditia incadrarii in valoarea totala aprobata.
    Art. 7
    Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor si agentii economici implicati vor lua masurile necesare pentru aplicarea prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Sorin Radulescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 LISTA
cuprinzand minele si carierele care se inchid in etapa a IV-a

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Mina/cariera
    B - Data incetarii activitatii
    C - Codul perimetrului
    D - Cheltuieli totale pentru inchidere (7+8+9)
    E - Pentru elaborarea documentatiei inclusiv PT
    F - Pentru inchidere inclusiv ecologizare
    G - Conservare anuala
                                                            - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |    |                  |    |     |         |           Din care:        |
|    |    |                  |    |     |         |____________________________|
|Nr. |  A |    Obiectivul    |  B |  C  |     D   |    E    |    F    |    G   |
|crt.|    |                  |    |     |         |         |         |        |
|____|____|__________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  1 |  2 |         3        |  4 |  5  |     6   |    7    |    8    |    9   |
|____|____|__________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase Remin S.A. Baia Mare|
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Mina |Dealu Negru     |1998|42015|  5475,20|   815,00|  4660,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  2 | Mina |Crucea Sud G17, |1998|42017| 14133,40|   525,00| 11485,60| 2122,80|
|    |      |G18             |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  3 | Mina |V. Putnei-Prasca|1999|42019|  9598,70|   759,90|  7127,60| 1711,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  4 | Mina |Arsita-Botosel  |1998|     |   927,60|   300,00|   627,60|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 30134,90|  2399,90| 23901,00| 3834,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Cuprului Aurului si Fierului Minvest Deva           |
|______________________________________________________________________________|
|  5 | Mina |Masca - Sector  |1998|37021|  6896,01|   591,20|  6153,37|  151,44|
|    |      |S-E Put 1 - E.M |    |     |         |         |         |        |
|    |      |Iara            |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6896,01|   591,20|  6153,37|  151,44|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Nationala a Sarii Salrom S.A. Bucuresti                       |
|______________________________________________________________________________|
|  6 | Mina |Cacica Orizontul|1993|34015| 10254,30|   900,00|  9260,70|   93,60|
|    |      |I si II         |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 10254,30|   900,00|  9260,70|   93,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                            |
|______________________________________________________________________________|
|  7 | Mina |Bicazu Ardelean |1998|     |  1687,50|   442,00|   730,70|  514,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  8 |Carier|Glogova         |1998|67003|  6577,70|   800,00|  5580,90|  196,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  9 | Mina |Valea Vacii-    |1993|     |  9997,94|  1500,00|  7921,00|  576,94|
|    |      |Valea Leucii    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 10 | Mina |Puzdra-Lesu     |1994|     |  3871,36|   825,00|  2665,00|  381,36|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 11 | Mina |Ilisova         |1992|     | 10427,60|  1830,00|  8156,00|  441,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 32562,10|  5397,00| 25053,60| 2111,50|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Huilei Petrosani                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 12 | Mina |Mesteacan Vest  |1998|30006|  8387,20|   945,00|  5161,00| 2281,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 13 | Mina |Barbateni Vest  |1998|28002|  7165,90|   878,00|  3080,30| 3207,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 14 | Mina |Aninoasa Sud    |1999|28009| 14087,40|   645,00|  4548,00| 8894,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 15 | Mina |Livezeni Sud    |1998|28011| 16989,00|  1297,20| 10647,00| 5044,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 16 | Mina |Paroseni Nord   |1997|28002|  6050,00|   400,00|  1894,00| 3756,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 17 | Mina |Priboi          |1998|28009|  8059,20|   932,00|  3454,00| 3673,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 18 | Mina |Victoria        |1999|29003| 17136,40|   500,00| 15636,80|  999,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 19 | Mina |Lonea I         |1997|28001|  9263,40|   553,00|  7904,00|  806,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 20 | Mina |Valea Arsului   |1998|28004|  7442,70|   891,00|  3356,10| 3195,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 21 | Mina |Lupeni Sud      |1997|29005| 42413,00|  1708,00| 39781,00|  924,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 22 | Mina |Lonea 3         |1999|28001|  4347,00|   997,00|  2294,00| 1056,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 23 | Mina |Petrila 2       |1999|28003| 11590,80|   848,00|  5254,00| 5488,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 24 | Mina |Petrila Est     |1998|28003| 12048,40|   904,00|  6810,00| 4334,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 25 | Mina |Uricani 5 Est   |1999|29004|  4689,20|   845,00|  3105,00|  739,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 26 | Mina |Uricani 5 West  |1999|28004|  7198,20|   991,00|  4407,20| 1800,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 27 | Mina |Carolina        |1999|29003|  5650,20|   500,00|  3194,00| 1956,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 28 | Mina |Ileana          |1998|29003| 21608,00|   866,00| 16350,00| 4392,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 29 | Mina |Firizoni        |1998|29007|  5977,60|   752,00|  5054,00|  171,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 30 | Mina |Taia            |1999|28001| 12517,40|   977,00| 10368,00| 1172,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 31 | Mina |Dalja           |1999|28010| 60810,70|     1000| 41995,70|17815,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |283431,70| 17429,20|194294,10|71708,40|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu                     |
|______________________________________________________________________________|
| 32 | Mina |Leurda          |1998|31009| 21694,80|  1200,00| 16777,20| 3717,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 33 | Mina |Livezile I      |1989|31123|   947,50|   275,00|   672,50|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 34 | Mina |Husnicioara III |1998|31170|   250,20|   100,00|   150,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 35 | Mina |Livezile II     |1992|31180|   324,20|   150,00|   174,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 36 | Mina |Zegujani III    |1990|31179|   300,00|   150,00|   150,00|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 37 | Mina |Armasesti Vest  |1993|31036|  9541,60|   600,00|  8641,60|  300,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 33058,30|  2475,00| 26565,70| 4017,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                          |
|______________________________________________________________________________|
| 38 | Mina |Lapos Sud       |1999| 3519|  6513,10|   800,00|  3383,90| 2329,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6513,10|   800,00|  3383,90| 2329,20|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                           |
|______________________________________________________________________________|
| 39 | Mina |Put David       |1998|30002|  9252,20|   830,00|  7377,00| 1045,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 40 | Mina |Put IV Anina    |1998|30006| 15017,60|   724,00| 11362,00| 2931,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 41 | Mina |Put V Uteris    |1997|30002| 17643,00|   830,00| 15059,00| 1754,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 41912,80|  2384,00| 33798,00| 5730,80|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc                         |
|______________________________________________________________________________|
| 42 | Mina |Putna-Creanga   |1991|     |  1310,00|   300,00|  1010,00|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 43 | Mina |Hanzkert        |1991|     |   659,20|   200,00|   459,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 44 | Mina |Arcus Sud       |1993|31133|   280,10|    50,00|   230,10|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 45 | Mina |Madaras         |1998|     |  1651,30|   330,00|  1321,30|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  3900,60|   880,00|  3020,60|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geomold S.A. Campulung Moldovenesc                 |
|______________________________________________________________________________|
| 46 | Mina |Dornisoara-     |1991|41108|  2998,70|   600,00|  2278,70|  120,00|
|    |      |Colibita        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 47 | Mina |Dealu Rusului-  |1998|39034| 1252,601|   350,00|   902,60|    0,00|
|    |      |extindere       |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 48 | Mina |Arseneasca-     |1998|     |  1037,70|   225,00|   812,70|    0,00|
|    |      |Leustean        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 49 | Mina |Slatioara-Greben|1994|     |   891,80|   250,00|   641,80|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 50 | Mina |Carligaturi     |1998|     |   778,60|   300,00|   478,60|    0,00|
|    |      |Valea Putnei    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 51 | Mina |Valea Putnei-   |1998|42065|  2553,40|   500,00|  2053,40|    0,00|
|    |      |Prasca          |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 52 | Mina |Pojorata-Izvorul|1998|42063|  1116,50|   450,00|   666,50|    0,00|
|    |      |Giumalaului     |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 53 | Mina |Paraul          |1998|42059|   447,50|   252,00|   195,50|    0,00|
|    |      |Carstii-Izvoras |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 54 | Mina |Holdita -       |1992|86010|  1218,20|   350,00|   868,20|    0,00|
|    |      |Paraul Casei    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 12295,00|  3277,00|  8898,00|  120,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geasol S.A. Craiova                                |
|______________________________________________________________________________|
| 55 | Mina |V. Cernei-Parau |1990|     |   807,60|   238,40|   569,20|    0,00|
|    |      |Bucium          |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 56 | Mina |Jidostita       |1991|     |   302,30|    70,00|   232,30|    0,00|
|    |      |G III-G IV      |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 57 | Mina |Costesti        |1994|     |   669,00|   229,90|   439,10|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 58 | Mina |Mraconia        |1990|     |   667,10|   229,70|   437,40|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 59 | Mina |Balba           |1998|     |   167,60|    68,30|    99,30|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  2613,60|   836,30|  1777,30|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Minexfor S.A. Deva                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 60 | Mina |Coranda-Hondol  |1997|41009|  3318,20|   292,90|  1413,70| 1611,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  3318,20|   292,90|  1413,70| 1611,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Transgex S.A. Cluj                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 61 | Mina |Rebra-Guset     |1993|41061|  1815,20|   467,50|  1347,70|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 62 | Mina |Tirlisua        |1993|     |  1039,20|   340,00|   363,20|  336,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 63 | Mina |Voivozi Nord    |1995|31025|  1587,70|   400,00|  1187,70|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  4442,10|  1207,50|  2898,60|  336,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Cuart S.A. Baia Mare                               |
|______________________________________________________________________________|
| 64 | Mina |Toroiaga-Tiganu |1998|41150|   746,30|   201,50|   544,80|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 65 | Mina |Macarlau        |1997|41075|  3016,30|   831,30|  2140,60|   44,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 66 | Mina |Catarama-       |1997|41019|         |         |         |        |
|    |      |Ivascoaia       |    |42033|  2637,40|   453,10|  2131,50|   52,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6400,00|  1485,90|  4816,90|   97,20|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Formin S.A. Caransebes                             |
|______________________________________________________________________________|
| 67 | Mina |V. Recica-      |1998| 4129|   517,60|   201,60|   316,00|    0,00|
|    |      |Berzasca        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 68 | Mina |Tilva           |1999|     |   698,80|   231,70|   467,10|    0,00|
|    |      |Mica-Nicolae    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total s         |    |     |  1216,40|   433,30|   783,10|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|Nr. |      |                |          |         |         |         |        |
|total      |                |          |         |         |         |        |
|uni-|   68 |      TOTAL     |          | 47894,11| 40789,20|346018,57|92141,34|
|tati|      |                |          |         |         |         |        |
|____|______|________________|__________|_________|_________|_________|________|

    ANEXA 2

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                                  DECONT
al cheltuielilor realizate pentru inchiderea minelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ...../2000 pentru deschiderea finantarii pe luna ....../anul ....

    I.  Inchideri,
        din care:
    II. Conservari
 ______________________________________________________________________________
|    |    |          |Cheltuielile|Creditele |Platile    |Programul |          |
|    |    |          |totale      |deschise  |efectuate  |pe luna   |          |
|    |    |          |aprobate    |   pe     |pe perioada|curenta   |Diferenta |
|Nr. |Mina|Obiectivul|pentru      |perioada  |precedenta,|pentru    |de acordat|
|crt.|    |          |inchidere pe|precedenta|potrivit   |care se   | (4+5-6)  |
|    |    |          |anul ...... |          |situatiei  |solicita  |          |
|    |    |          |            |          |de lucrari |deschidere|          |
|    |    |          |            |          |           |de credite|          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
| 0  |  1 |     2    |      3     |     4    |     5     |     6    |     7    |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 1. |    |  I       |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 2. |    |  II      |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 3. |    |  TOTAL:  |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|

           Director general,                        Director economic,
         ....................                      ....................

                                    Vizat
             Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont
             conform procesului-verbal de constatare nr. ..........
                   Directia generala a finantelor publice si
                         controlului financiar de stat

                               Director general,
                              ...................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 493/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 493 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu