E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 926 din 14 august 2003

privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 25 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 51, 52, 53 si 56 din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba conservarea, inchiderea definitiva si monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere aflate in patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Nationale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Asociatiei Mina Borod - Voievozi, Societatii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societatii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societatii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc si al Societatii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor ce se inchid, raman in gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevazuti la art. 1, precum si valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecarui obiectiv prevazut a se inchide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu completarile ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Se aproba sistarea definitiva a lucrarilor de investitii neterminate, terminate si nereceptionate, aferente fiecarui obiectiv ce se inchide. Investitiile neterminate vor fi casate si valorificate conform procedurii de casare si valorificare a mijloacelor fixe prevazute in Legea nr. 15/1994, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Mijloacele fixe ramase pot fi valorificate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 632/1999 privind unele masuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentand dependinte si anexe tehnologice de la minele la care inchiderea definitiva a fost aprobata prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru conservarea, inchiderea definitiva a minelor si carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere, fundamentate in programele tehnice de dezafectare si ecologizare, elaborate in acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare aferente, se acopera din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei si Comertului, in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite.
    (2) Pentru minele si carierele aprobate pentru inchidere prin hotararile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001 si nr. 898/2002 fondurile necesare activitatii de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile efectuate pentru inchiderea minelor si carierelor se vor evidentia in contabilitate, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile. Astfel, persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile ulterioare, iar persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor aplica prevederile Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.
    (4) Gestionarea fondurilor pentru inchidere si reconstructie ecologica a suprafetelor de teren afectate se realizeaza de Ministerul Economiei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale privind incredintarea lucrarilor.
    (5) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de catre ordonatorul principal de credite si vor fi insotite de deconturile justificative intocmite de agentii economici, precum si de ordonatorul principal de credite pentru cheltuielile prevazute acestuia de legislatia in vigoare, potrivit anexei nr. 3.
    (6) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrari intocmite lunar de agentii economici si de ordonatorul principal de credite.
    (7) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin hotarari ale Guvernului in vederea conservarii si inchiderii, la care lucrarile de inchidere nu au inceput in anul financiar aferent aprobarii, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si in perioada urmatoare, pe baza unor analize economice, cu conditia incadrarii in valoarea aprobata, pe total, prin respectivele hotarari ale Guvernului.
    Art. 6
    Se majoreaza cheltuielile totale pentru inchiderea minei Livezeni-Sud, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere, etapa a IV-a, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa nr. 1, pozitia 15, la valoarea de 113.539 milioane lei, pentru ecologizarea suprafetei aferente acestei mine.
    Art. 7
    Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si agentii economici implicati vor lua masurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 8
    Anexele nr. 1*), 2*) si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                   LISTA
          minelor si carierelor care se inchid in etapa a VII-a

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data incetarii activitatii
    B - Codul perimetrului
    C - Cheltuieli totale pentru inchidere (7 + 8)
    D - Pentru elaborarea documentatiei
    E - Pentru inchidere, inclusiv ecologizare
    F - Conservare anuala
    G - Monitorizare postinchidere anuala
                                                             - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.    |Mina/  |   Obiectivul  |  A |   B  |   C   |  din care:  |   F  |  G  |
|crt.   |cariera|               |    |      |       |_____________|      |     |
|       |       |               |    |      |       |  D  |   E   |      |     |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   1   |   2   |        3      |  4 |   5  |    6  |  7  |   8   |   9  |  10 |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|                Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                    |
|______________________________________________________________________________|
|    1. | Mina  |Valea de Brazi |2003|29,007|109,977|  500|109,477|36,439|1,000|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    2. | Mina  |Petrila 3      |2003|28,003| 43,668|  325| 43,343| 7,500|  240|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |153,645|  825|152,820|43,939|1,240|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|              Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu            |
|______________________________________________________________________________|
|    3. | Mina  |Negomir        |1988|31,148|  3,620|  200|  3,420|  -   |  275|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    4. | Mina  |Pinoasa        |1982|31,119|  4,621|  300|  4,321|  -   |  350|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    5. | Mina  |Boca           |2002|31,008| 26,027|  300| 25,727| 7,000|  186|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    6. | Mina  |Rosiuta II     |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |str. V inferior|1982|31,045| 27,379|  281| 27,098| 7,000|  621|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 61,647|1,081| 60,566|14,000|1,432|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|      Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST S.A. Deva    |
|______________________________________________________________________________|
|    7. | Mina  |Ghelari Est    |1999|37,035| 36,624|  176| 36,448| 2,496|  630|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    8. | Mina  |Altin Tepe     |2003|43,003|156,600|1,100|155,500| 1,440|3,036|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    9. | Mina  |Brusturi       |2003|41,053| 50,000|1,000| 49,000| 3,000|  632|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   10. | Mina  |Buturoasa      |2003|      | 76,000|  400| 75,600| 2,000|2,000|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |319,224|2,676|316,548| 8,936|6,298|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                         Asociatia Mina Borod - Voievozi                      |
|______________________________________________________________________________|
|   11. | Mina  |Borodoasa      |2003|31,089| 37,522|  500| 37,022| 1,000|  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 37,522|  500| 37,022| 1,000|  -  |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|          Societatea Comerciala Geomold S.A. Campulung Moldovenesc            |
|______________________________________________________________________________|
|   12. | Mina  |Slanic Moldova |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |Extindere      |1983|   -  |  3,091|  300|  2,791|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   13. | Mina  |Cosna - Bancu  |2000|   -  |  2,300|  200|  2,100|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |  5,391|  500|  4,891|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                  Societatea Comerciala Cuart S.A. Baia Mare                  |
|______________________________________________________________________________|
|   14. | Mina  |Supur Babta    |1992|   -  |  2,084|  200|  1,884|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   15. | Mina  |Herja Est      |1997|   -  |  1,783|  -  |  1,783|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |  3,867|  200|  3,667|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|               Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc               |
|______________________________________________________________________________|
|   16. | Mina  |Balan Adiacente|1991|   -  | 11,791|  600| 11,191|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 11,791|  600| 11,191|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                     Societatea Comerciala Transgex S.A. Oradea               |
|______________________________________________________________________________|
|   17. | Mina  |Giulesti -     |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |Valea Saraca   |1983|41,001| 11,111|  350| 10,761|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   18. | Mina  |Zimbor - Dolu  |1992|30,021|  3,935|  -  |  3,935|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   19. | Mina  |Rebra - Cormaia|1991|   -  |  1,135|  -  |  1,135|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   20. | Mina  |Pietroasa      |1991|   -  |  2,957|  300|  2,657|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 19,138|  650| 18,488|      |     |
|_______|_______________________|           |_______|_____|_______|______|_____|
|Nr.    |       |               |           |       |     |       |      |     |
|total  |   20  |      TOTAL    |           |612,225|     |605,193|      |8,970|
|unitati|       |               |           |       |7,032|       |67,875|     |
|_______|_______|_______________|___________|_______|_____|_______|______|_____|

    ANEXA 2

                                    LISTA
cuprinzand cheltuielile pentru activitatile si monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a minelor si carierelor ce se inchid, aprobate prin hotararile Guvernului nr. 816/1998, 17/1999, 720/1999, 493/2000, 602/2001 si 898/2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    PF - Pentru functionarea statiilor de epurare-neutralizare si a iazurilor de decantare
    PO - Pentru alte operatii de monitorizare postinchidere(@)
    O - Observatii
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Mina/  |  Obiectivul  |Nr. H.G.|Nr.    |Valoarea  |      din care:     |O|
|crt.|cariera|              |        |pozitie|anuala in |____________________|_|
|    |       |              |        |din    |preturi   |    PF    |    PO   | |
|    |       |              |        |anexa 1|la data de|          |         | |
|    |       |              |        |din    |30.08.2001|          |         | |
|    |       |              |        |H.G.   |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Mina   |Rodna - Valea |        |       |          |          |         | |
|    |       |Vinului       |816/1998|    1  | 5.569.000| 5.487.000|   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  2.|Mina   |Lesu Ursului -|        |       |          |          |         | |
|    |       |Paraul        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Cainelui      |816/1998|    2  |   341.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  3.|Mina   |Lesu Ursului  |816/1998|    3  | 1.691.000| 1.636.000|   54.000| |
|    |       |   Paraul     |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Ursului    |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Paraul     |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Isipoaia   |        |       |          |          |         | |
|    |       |   (Putul 6)  |        |       |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  4.|Mina   |Lesu Ursului -|        |       |          |          |         | |
|    |       |Sud Puzdra    |816/1998|    4  |   259.000|          |  259.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  5.|Mina   |Colbu         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Bistritei     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Galeria VI)  |816/1998|    5  |    38.000|          |   38.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  6.|Mina   |Socea         |816/1998|    6  | 3.300.000| 3.246.000|   54.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  7.|Mina   |Tibles -      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Tomnatic      |816/1998|    7  |10.162.000|10.093.000|   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  8.|Mina   |Holdita -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Paraul Casei  |816/1998|    8  |    49.000|          |   49.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  9.|Mina   |Magura II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Baia Borsa)  |816/1998|   10  |   648.000|          |  648.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 10.|Mina   |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Vest - Arinies|816/1998|   11  | 2.407.000| 2.319.000|   88.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 11.|Mina   |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Centru, Sud si|        |       |          |          |         | |
|    |       |Est           |816/1998|   12  | 1.991.000| 1.909.000|   81.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 12.|Mina   |Mestecanis    |816/1998|   13  | 4.133.000| 3.956.000|  177.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 13.|Mina   |Delnita       |816/1998|   14  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 14.|Mina   |Filimon       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Sarbu -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Drancani      |816/1998|   15  |   117.000|          |  117.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 15.|Mina   |Alunis - Fata |        |       |          |          |         | |
|    |       |Mare - Valea  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Colb.         |816/1998|   16  | 5.195.000| 5.116.000|   74.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 16.|Mina   |Valea         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Baii - Nord   |816/1998|   17  |   114.000|          |  114.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 17.|Mina   |Venera,       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Firizan,      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Valea Rosie   |816/1998|   18  |    95.000|    61.000|   34.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 18.|Mina   |Anton II -    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Baita         |816/1998|   19  |   109.000|    61.000|   48.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 19.|Mina   |Tyuzosa       |816/1998|   20  | 5.360.000| 5.251.000|  108.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 20.|Cariera|Calimani      |816/1998|   21  | 2.696.000| 2.489.000|  207.000| |
|    |       |  - Negoiu    |        |       |          |          |         | |
|    |       |  - Pietricelu|        |       |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 21.|Mina   |Toroioaga     |816/1998|   22  |11.062.000|10.411.000|  651.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             R.A. Cu. Deva                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 22.|Mina   |Boita Hateg   |816/1998|    1  | 2.237.000| 2.169.000|   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 23.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(complexe)    |816/1998|    2  |   477.000|          |  477.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 24.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Varful Boul) |816/1998|    3  |   341.000|          |  341.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 25.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Paraul cu    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Raci)         |816/1998|    4  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 26.|Mina   |Baia de Arama |816/1998|    5  |   341.000|          |  341.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 27.|Mina   |Ocna de Fier  |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Docnecea    |816/1998|    6  |   409.000|          |  409.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             R.A.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 28.|Mina   |Bozovici      |816/1998|    1  |   889.000|          |  889.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 29.|Mina   |Campu lui Neag|816/1998|    2  | 1.691.000|          |1.691.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 30.|Mina   |Petrila Sud   |816/1998|    3  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. Tg. Jiu                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 31.|Mina   |Dragotesti    |816/1998|    1  | 1.091.000|          |1.091.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 32.|Mina   |Rosiuta II    |816/1998|    2  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 33.|Mina   |Matasari      |816/1998|    3  | 2.455.000|          |2.455.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 34.|Mina   |Cojmanesti    |816/1998|    4  | 1.296.000|          |1.296.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 35.|Mina   |Lupoaia I     |816/1998|    5  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 36.|Mina   |Cucesti       |816/1998|    6  |   818.000|          |  818.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 37.|Mina   |Cerna         |816/1998|    7  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 38.|Mina   |Rogojelu - P3 |816/1998|    8  | 1.346.000|          |1.346.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 39.|Mina   |Armasesti -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Centru        |816/1998|    9  |   614.000|          |  614.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 40.|Mina   |Aninoasa      |816/1998|    1  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 41.|Mina   |Baraolt I Est |816/1998|    2  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 42.|Mina   |Becasteu      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Derna)       |816/1998|    3  |    68.000|          |   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 43.|Mina   |Berevoiesti   |816/1998|    4  |   136.000|          |  136.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 44.|Mina   |Bodos         |816/1998|    5  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 45.|Mina   |Budoi Nord    |816/1998|    7  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 46.|Mina   |Ceptura       |816/1998|    8  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 47.|Mina   |Cristoltel    |816/1998|   11  |   314.000|          |  314.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 48.|Mina   |Cuza P II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Popesti-     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Voievozi)     |816/1998|   12  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 49.|Cariera|G1 - Magureni |816/1998|   13  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 50.|Mina   |Godeni        |816/1998|   14  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 51.|Mina   |Jurteana      |816/1998|   15  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 52.|Mina   |Leorda        |816/1998|   16  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 53.|Mina   |Magureni -    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Tufeni        |816/1998|   17  |    68.000|          |   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 54.|Mina   |Margineanca   |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Sotanga)     |816/1998|   18  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 55.|Mina   |Racos Put     |816/1998|   19  | 1.569.000| 1.364.000|  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 56.|Mina   |Rafira -      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Lumina        |816/1998|   20  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 57.|Cariera|Sfantu        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Gheorghe      |816/1998|   21  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 58.|Mina   |Slanic Sud    |816/1998|   23  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 59.|Mina   |Sotanga       |        |       |          |          |         | |
|    |       |(mina 2)      |816/1998|   24  | 1.582.000| 1.364.000|  218.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 60.|Mina   |Suplac P2     |816/1998|   25  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 61.|Mina   |Testioara     |816/1998|   26  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 62.|Mina   |Trotus - 1 Mai|816/1998|   27  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 63.|Mina   |Urlati        |816/1998|   28  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 64.|Mina   |Varghis Est   |816/1998|   29  | 1.773.000| 1.364.000|  409.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 65.|Mina   |Vermesti      |816/1998|   30  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 66.|Mina   |Zaghid        |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Zimbor)      |816/1998|   31  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.S. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 67.|Mina   |Banta         |816/1998|    1  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 68.|Mina   |Cataracte     |816/1998|    2  |   334.000|          |  334.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 69.|Cariera|Ciugud        |816/1998|    3  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 70.|Cariera|Poiana Ajud   |816/1998|    4  |   355.000|          |  355.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             BENTOCALCAR S.A. Deva                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 71.|       |Ohaba - Ponor |816/1998|    1  |   150.000|          |  150.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 72.|Mina   |Baia Borsa -  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Dl. Bucatii   | 17/1999|    1  |   281.000|          |  281.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 73.|Mina   |Ilba - Nucut  | 17/1999|    2  |   671.000|          |  671.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 74.|Mina   |Nistru - 9 Mai|        |       |          |          |         | |
|    |       |- 11 Iunie    | 17/1999|    3  |14.795.000|14.560.000|  235.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 75.|Mina   |Viseu -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Novicior      | 17/1999|    4  |    89.000|          |   89.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 76.|Mina   |Ostra -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Grebeni       | 17/1999|    5  |    31.000|          |   31.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 77.|Mina   |Ciudanovita   | 17/1999|    1  |   711.000|   125.000|  586.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 78.|Mina   |Chituc        | 17/1999|    2  |   101.000|          |  101.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. Tg. Jiu                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 79.|Mina   |Schela        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Viezuroiu     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Dalma         | 17/1999|    1  | 1.228.000|          |1.228.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 80.|Mina   |Lupoaia II    | 17/1999|    2  | 1.637.000|          |1.637.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 81.|Mina   |Husnicioara   |        |       |          |          |         | |
|    |       |1 + 2         | 17/1999|    3  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 82.|Mina   |Copaceni Est  | 17/1999|    4  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 83.|Mina   |Berbesti 1 + 2| 17/1999|    5  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 84.|Cariera|Seciuri Vest  | 17/1999|    6  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 85.|Cariera|Valea Mare    | 17/1999|    7  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 86.|Cariera|Cerna         | 17/1999|    8  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 87.|Mina   |Carbunaru     |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Gheboieni   | 17/1999|       |   218.000|          |  218.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.C.A.F. Minvest Deva                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 88.|Mina   |Ghelar Vest   |720/1999|    1  |   173.000|          |  173.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 89.|Mina   |Ghelar Central|720/1999|    2  |   163.000|          |  163.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 90.|Mina   |Balan Central |720/1999|    3  | 2.418.000|          |2.418.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 91.|Mina   |Florimunda    |720/1999|    4  |   232.000|          |  232.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 92.|Mina   |Ruda - Brad   |720/1999|    5  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 93.|Mina   |Fagu Cetatii  |720/1999|    6  |   525.000|          |  525.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 94.|Mina   |Sasca Montana |720/1999|    7  | 1.200.000|          |1.200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 95.|Mina   |Ranusa        |720/1999|    1  |   340.000|   104.000|  236.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 96.|Mina   |Lisava        |720/1999|    2  | 5.066.000| 4.381.000|  685.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 97.|Mina   |Avram Iancu   |720/1999|    3  | 2.930.000| 2.360.000|  570.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 98.|Mina   |Mehadia       |720/1999|    1  |   505.000|          |  505.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. - Tg. Jiu                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 99.|Mina   |Armasesti Est |720/1999|    1  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|100.|Mina   |Plostina Nord |720/1999|    2  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|101.|Mina   |Alunu         |720/1999|    3  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|102.|Mcar.  |Berbesti E    |720/1999|    4  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|103.|Mcar.  |Otesani       |720/1999|    5  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|104.|Mina   |Zegujani I    |720/1999|    6  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|105.|Mina   |Varzari       |720/1999|    2  |   191.000|          |  191.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|106.|Mina   |Vulcana       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Pandele       |720/1999|    3  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|107.|Mina   |Cervenia      |720/1999|    5  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. BAUXITA S.A. Dobresti                                       |
|______________________________________________________________________________|
|108.|Mina   |Dobresti      |720/1999|    1  | 532.000  |          |  532.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare                                  |
|______________________________________________________________________________|
|109.|Mina   |Toroioaga     |720/1999|    1  | 7.500.000| 7.250.000|  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. REMIN Baia Mare                                       |
|______________________________________________________________________________|
|110.|Mina   |Dealu Negru   |493/2000|    1  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|111.|Mina   |Crucea Sud    |        |       |          |          |         | |
|    |       |G17, G18      |493/2000|    2  |   814.000|   750.000|   64.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|112.|Mina   |V. Putnei -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Prasca        |493/2000|    3  |   191.000|          |  191.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.C.A.F. Minvest Deva                                          |
|______________________________________________________________________________|
|113.|Mina   |Masca - Sector|        |       |          |          |         | |
|    |       |S - E Put 1 - |        |       |          |          |         | |
|    |       |E.M. Iara     |493/2000|    5  |   256.000|          |  256.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.S. SALROM Bucuresti                                          |
|______________________________________________________________________________|
|114.|Mina   |Cacica        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Orizontul I   |        |       |          |          |         | |
|    |       |si II         |493/2000|    6  |   825.000|          |  825.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|115.|Mina   |Bicazu        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ardelean      |493/2000|    7  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|116.|Mina   |Valea Vacii - |        |       |          |          |         | |
|    |       |Valea Leucii  |493/2000|    9  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|117.|Mina   |Puzdra - Lesu |493/2000|   10  |   196.000|    41.000|  155.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|118.|Mina   |Ilisova       |493/2000|   11  |   364.000|    74.000|  290.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|119.|Mina   |Mesteacan Vest|493/2000|   12  | 1.569.000|          |1.569.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|120.|Mina   |Barbateni Vest|493/2000|   13  | 1.153.000|          |1.153.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|121.|Mina   |Aninoasa Sud  |493/2000|   14  | 1.173.000|          |1.173.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|122.|Mina   |Livezeni Sud  |493/2000|   15  | 1.691.000|          |1.691.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|123.|Mina   |Paroseni Nord |493/2000|   16  | 1.219.000|          |1.219.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|124.|Mina   |Priboi        |493/2000|   17  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|125.|Mina   |Victoria      |493/2000|   18  | 1.828.000|          |1.828.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|126.|Mina   |Lonea I       |493/2000|   19  | 1.528.000|          |1.528.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|127.|Mina   |Valea Arsului |493/2000|   20  | 1.180.000|          |1.180.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|128.|Mina   |Lupeni Sud    |493/2000|   21  | 2.472.000|          |2.472.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|129.|Mina   |Lonea 3       |493/2000|   22  | 1.910.000|          |1.910.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|130.|Mina   |Petrila 2     |493/2000|   23  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|131.|Mina   |Petrila Est   |493/2000|   24  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|132.|Mina   |Uricani 5 Est |493/2000|   25  | 1.217.000|          |1.217.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|133.|Mina   |Uricani 5 West|493/2000|   26  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|134.|Mina   |Carolina      |493/2000|   27  | 1.148.000|          |1.148.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|135.|Mina   |Ileana        |493/2000|   28  | 2.482.000|          |2.482.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|136.|Mina   |Firizoni      |493/2000|   29  |   805.000|          |  805.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|137.|Mina   |Taia          |493/2000|   30  |   982.000|          |  982.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|138.|Mina   |Dalja         |493/2000|   31  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. - Tg. Jiu                                               |
|______________________________________________________________________________|
|139.|Mina   |Leurda        |493/2000|   32  | 1.637.000|          |1.637.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|140.|Mina   |Livezile I    |493/2000|   33  |   368.000|          |  368.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|141.|Mina   |Husnicioara   |        |       |          |          |         | |
|    |       |III           |493/2000|   34  |   236.000|          |  236.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|142.|Mina   |Livezile II   |493/2000|   35  |   369.000|          |  369.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|143.|Mina   |Zegujani III  |493/2000|   36  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|144.|Mina   |Armasasti Vest|493/2000|   37  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|145.|Mina   |Lapos Sud     |493/2000|   38  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. MINIERA BANAT S.A. Anina                                    |
|______________________________________________________________________________|
|146.|Mina   |Put David     |493/2000|   39  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|147.|Mina   |Put VI Anina  |493/2000|   40  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|148.|Mina   |Put V Uteris  |493/2000|   41  | 1.337.000|          |1.337.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                       |
|______________________________________________________________________________|
|149.|Mina   |Aninoasa Nord |602/2001|    1  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|150.|Mina   |Brazi West    |602/2001|    2  | 1.146.000|          |1.146.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|151.|Mina   |Paroseni Sud  |602/2001|    3  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|152.|Mina   |Balloma       |602/2001|    4  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|153.|Mina   |Livezeni Est  |602/2001|    5  | 1.705.000|          |1.705.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|154.|Mina   |Bonci         |602/2001|    6  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|155.|Mina   |Sterminos     |602/2001|    7  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                  |
|______________________________________________________________________________|
|156.|Mina   |Zauan Str. II |602/2001|    9  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|157.|Mina   |Lapos Nord    |602/2001|   10  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|158.|Cariera|Zaghid        |602/2001|   11  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|159.|Cariera|Ciuciur -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ceptura       |602/2001|   12  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|160.|Cariera|Zauan         |602/2001|   13  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|161.|Cariera|Nr. 9 Ulioara |602/2001|   14  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|162.|Cariera|Slanic Nord   |602/2001|   15  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|163.|Cariera|Nr. 8 V       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Grecilor      |602/2001|   16  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|164.|Cariera|Valea Popii   |602/2001|   17  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|165.|Cariera|Voiculep      |602/2001|   18  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|166.|Cariera|Borumblaca    |602/2001|   19  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|167.|Cariera|Vaghis        |602/2001|   20  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                   |
|______________________________________________________________________________|
|168.|Mina   |Colonie       |602/2001|   21  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|169.|Mina   |Camenita      |602/2001|   22  | 1.187.000|          |1.187.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|170.|Mina   |Minis -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Covacie       |602/2001|   23  | 1.064.000|          |1.064.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|171.|Mina   |Lupac Galerie |602/2001|   24  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|172.|Mina   |2 West Ponor  |602/2001|   25  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST Deva  |
|______________________________________________________________________________|
|173.|Mina   |Complex Vechi |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Put Iosif   |602/2001|   26  |   923.000|          |  923.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                    |
|______________________________________________________________________________|
|174.|Mina   |Hojda - Magura|602/2001|   27  |   204.000|          |  204.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. GEOPEC S.A. Pitesti                                         |
|______________________________________________________________________________|
|175.|Mina   |Cataracte     |602/2001|   42  |   327.000|          |  327.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Asociatia Disponibilizatilor din Minerit S.A. Anina              |
|______________________________________________________________________________|
|176.|Mina   |Lupac         |602/2001|   47  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Sarii SALROM S.A. Bucuresti               |
|______________________________________________________________________________|
|177.|       |Campul II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ocnele Mari   |602/2001|   48  | 1.000.000|          |1.000.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase            |
|             REMIN S.A. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|178.|Mina   |Valea Rosie   |898/2002|    1  |   400.000|          |  400.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|179.|Mina   |Sofia         |898/2002|    2  |   100.000|          |  100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|180.|Mina   |Wilhelm Trei  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Stejari       |898/2002|    3  |   100.000|          |  100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|181.|Mina   |Mihai Nepomuc |898/2002|    4  |   250.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|182.|Mina   |Aurum         |898/2002|    5  |   150.000|          |  150.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|183.|Mina   |Wilhelm       |898/2002|    6  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|184.|Mina   |Galbena       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Lapusna       |898/2002|    7  |   300.000|          |  300.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|185.|Mina   |Dealu Crucii  |898/2002|    8  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|186.|Mina   |Herja Superior|898/2002|    9  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|187.|Mina   |Breiner       |898/2002|   10  |   350.000|          |  350.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|188.|Mina   |Boldut        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Superior      |898/2002|   11  |   250.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului               |
|             MINVEST S.A. Deva                                                |
|______________________________________________________________________________|
|189.|Mina   |Baita Superior|898/2002|   12  |   120.000|          |  120.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|190.|Mina   |Muncel        |898/2002|   13  |   821.400|   534.700|  286.700| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|191.|Mina   |Put 5, Iaz 2; |        |       |          |          |         | |
|    |       |3; 3a         |898/2002|   14  |   210.500|          |  210.500| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|192.|Cariera|Sintimbru     |898/2002|   15  |   263.000|          |  263.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                    |
|______________________________________________________________________________|
|193.|Mina   |Viezuroiu     |898/2002|   16  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|194.|Mina   |Birzava       |898/2002|   17  |   196.000|    41.000|  155.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|195.|Mina   |Valea         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Galbena -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Arieseni      |898/2002|   18  |   364.000|    74.000|  290.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|196.|Mina   |Mehadia       |898/2002|   19  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                       |
|______________________________________________________________________________|
|197.|Mina   |Aninoasa      |898/2002|   20  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|198.|Cariera|Jiet Defor    |898/2002|   21  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|199.|Mina   |Mina Vulcan II|898/2002|   22  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|200.|Cariera|Balomir       |898/2002|   23  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu             |
|______________________________________________________________________________|
|201.|Cariera|Lupoaia       |        |       |          |          |         | |
|    |       |str. V - VI   |898/2002|   24  |   368.000|          |  368.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                  |
|______________________________________________________________________________|
|202.|Cariera|Malu Rosu     |898/2002|   25  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|203.|Mina   |Varzari II    |898/2002|   26  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|204.|Mina   |Margineanca   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Est           |898/2002|   27  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|205.|Mina   |Baraolt II    |898/2002|   28  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                   |
|______________________________________________________________________________|
|206.|Mina   |Drenetina -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Coronini      |898/2002|   29  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|207.|Mina   |Delia         |898/2002|   30  | 1.187.000|          |1.187.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|208.|Mina   |Sinersig I    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Darova        |898/2002|   31  | 1.064.000|          |1.064.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|209.|Mina   |Franciscus    |898/2002|   32  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Moldomin S.A. Moldova Noua                 |
|______________________________________________________________________________|
|210.|Mina   |Varad Superior|898/2002|   34  |   625.000|          |  625.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|

    NOTA:
    Mentionam ca, in functie de terminarea lucrarilor de inchidere si ecologizare pentru fiecare obiectiv, cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a factorilor de mediu sunt diferite de la o lucrare la alta. Pentru fiecare an, Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de ordonator principal de credite, va stabili lista minelor si carierelor pentru care se opereaza in fiecare an cu cheltuielile respective.
    Operatiile cuprinse in aceste cheltuieli sunt:
    - realizarea bazei de date si a sistemului informatic integrat de monitorizare privind impactul activitatii miniere asupra factorilor de mediu in perioada postinchidere;
    - monitorizarea fenomenelor de subsidenta miniera, analiza si prognoza modificarilor structural morfologice si a stabilitatii terenurilor in perimetrele cu exploatare subterana sistata;
    - urmarirea si monitorizarea deformatiilor de teren si a alunecarilor locale si de ansamblu, care afecteaza sau pot afecta potentialul economic al suprafetelor;
    - urmarirea influentei minelor inchise asupra minelor active aflate in vecinatatea acestora prin colectarea periodica a probelor de apa din subteran si de gaze din spatele digurilor de rezistenta care separa campurile miniere;
    - urmarirea evolutiei plantatiilor de puieti amplasate pe versantii haldelor de steril si completarea acestora in caz de degradare sau disparitie a acestora;
    - urmarirea situatiei suprafetelor insamantate, iar in cazul in care procesul de rasarire este sub 50%, refacerea lucrarilor de insamantare;
    - urmarirea reabilitarii calitatii solului prin executarea periodica a unor studii agrochimice care sa restabileasca starea de fertilizare a terenurilor;
    - verificarea periodica a digurilor si a placilor armate din lucrarile miniere de legatura cu suprafata, precum si urmarirea nivelului rambleului in puturile rambleiate;
    - urmarirea starii canalelor de garda, procedandu-se la decolmatarea periodica a acestora;
    - proiectarea retelei de monitorizare adecvate si stabilirea programului de monitorizare prin evolutia si modul de refacere a nivelurilor piezometrice, cu precadere pentru orizontul acvifer freatic;
    - studiul evolutiei nivelurilor piezometrice si al resurselor de apa in perimetrele cu activitatea sistata;
    - eliminarea riscului de radiatii;
    - urmarirea evolutiei calitatii apei evacuate din exploatarile miniere care si-au incetat activitatea si prevenirea poluarii receptorilor din zona, precum si asigurarea bunei functionari a statiilor de epurare-neutralizare;
    - monitorizarea haldelor de steril amplasate in vecinatatea exploatarilor miniere cu activitatea sistata;
    - studiu privind influenta exploatarii subterane asupra stabilitatii haldelor de steril amplasate deasupra perimetrelor miniere care si-au incetat activitatea;
    - urmarirea si monitorizarea emanatiilor de gaze in urma activitatii postinchidere;
    - evaluarea concentratiilor de gaze din sol in gaurile de foraje, in perimetrul de risc al surparilor de la suprafata datorita exploatarii subterane;
    - monitorizarea permanenta a influentei factorilor meteorologici distructivi asupra zonelor miniere inchise, luandu-se masuri in cazul unor calamitati naturale;
    - sistematizarea informatiilor si realizarea unui normativ-cadru aplicabil pentru toate activitatile ce urmeaza inchiderii exploatarii miniere;
    - plata unor taxe si a altor cheltuieli ce se vor impune.

    ANEXA 3

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    SOCIETATEA ..........................
               (elemente de identificare)
    COMPANIA ............................

                                   DECONT
al cheltuielilor realizate pentru inchiderea minelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ..../2003 pentru deschiderea finantarii pe luna ......./anul ....

    I. INCHIDERI
    II. CONSERVARI
    III. MONITORIZARE POSTINCHIDERE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Mina|Obiectivul|Cheltuielile|Cheltuielile|Cheltuielile |Sumele |Diferenta|
|crt.|    |          |totale      |efectuate   |pentru       |alocate|de       |
|    |    |          |aprobate    |pentru      |monitorizare |       |acordat  |
|    |    |          |pentru      |conservare, |postinchidere|       |7 = 6 - 5|
|    |    |          |inchidere pe|proiectare  |             |       |         |
|    |    |          |anul ...... |si inchidere|             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  0 |  1 |     2    |      3     |      4     |       5     |    6  |     7   |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  1.|    |  I       |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  2.|    |  II      |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  3.|    |  III     |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  4.|    |  TOTAL:  |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|

           Director general,                     Director economic,
          ...................                   ....................

                                   Vizat
             Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont,
             conform procesului-verbal de constatare nr. ..........

                     Directia Generala a Finantelor Publice
                              a Judetului ............

                               Director general,
                            ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 926/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 926 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 926/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu