E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 926 din 14 august 2003

privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 602 din 25 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 51, 52, 53 si 56 din Legea minelor nr. 85/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba conservarea, inchiderea definitiva si monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere aflate in patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Nationale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Asociatiei Mina Borod - Voievozi, Societatii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societatii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societatii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc si al Societatii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor ce se inchid, raman in gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevazuti la art. 1, precum si valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecarui obiectiv prevazut a se inchide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu completarile ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Se aproba sistarea definitiva a lucrarilor de investitii neterminate, terminate si nereceptionate, aferente fiecarui obiectiv ce se inchide. Investitiile neterminate vor fi casate si valorificate conform procedurii de casare si valorificare a mijloacelor fixe prevazute in Legea nr. 15/1994, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Mijloacele fixe ramase pot fi valorificate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 632/1999 privind unele masuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentand dependinte si anexe tehnologice de la minele la care inchiderea definitiva a fost aprobata prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru conservarea, inchiderea definitiva a minelor si carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postinchidere, fundamentate in programele tehnice de dezafectare si ecologizare, elaborate in acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare aferente, se acopera din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei si Comertului, in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite.
    (2) Pentru minele si carierele aprobate pentru inchidere prin hotararile Guvernului nr. 816/1998, nr. 17/1999, nr. 720/1999, nr. 493/2000, nr. 602/2001 si nr. 898/2002 fondurile necesare activitatii de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile efectuate pentru inchiderea minelor si carierelor se vor evidentia in contabilitate, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor contabile aplicabile. Astfel, persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile ulterioare, iar persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor aplica prevederile Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002.
    (4) Gestionarea fondurilor pentru inchidere si reconstructie ecologica a suprafetelor de teren afectate se realizeaza de Ministerul Economiei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale privind incredintarea lucrarilor.
    (5) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de catre ordonatorul principal de credite si vor fi insotite de deconturile justificative intocmite de agentii economici, precum si de ordonatorul principal de credite pentru cheltuielile prevazute acestuia de legislatia in vigoare, potrivit anexei nr. 3.
    (6) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau de conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrari intocmite lunar de agentii economici si de ordonatorul principal de credite.
    (7) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1, precum si pentru altele asemenea, aprobate prin hotarari ale Guvernului in vederea conservarii si inchiderii, la care lucrarile de inchidere nu au inceput in anul financiar aferent aprobarii, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si in perioada urmatoare, pe baza unor analize economice, cu conditia incadrarii in valoarea aprobata, pe total, prin respectivele hotarari ale Guvernului.
    Art. 6
    Se majoreaza cheltuielile totale pentru inchiderea minei Livezeni-Sud, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere, etapa a IV-a, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa nr. 1, pozitia 15, la valoarea de 113.539 milioane lei, pentru ecologizarea suprafetei aferente acestei mine.
    Art. 7
    Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si agentii economici implicati vor lua masurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
    Art. 8
    Anexele nr. 1*), 2*) si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                   LISTA
          minelor si carierelor care se inchid in etapa a VII-a

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Data incetarii activitatii
    B - Codul perimetrului
    C - Cheltuieli totale pentru inchidere (7 + 8)
    D - Pentru elaborarea documentatiei
    E - Pentru inchidere, inclusiv ecologizare
    F - Conservare anuala
    G - Monitorizare postinchidere anuala
                                                             - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr.    |Mina/  |   Obiectivul  |  A |   B  |   C   |  din care:  |   F  |  G  |
|crt.   |cariera|               |    |      |       |_____________|      |     |
|       |       |               |    |      |       |  D  |   E   |      |     |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   1   |   2   |        3      |  4 |   5  |    6  |  7  |   8   |   9  |  10 |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|                Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                    |
|______________________________________________________________________________|
|    1. | Mina  |Valea de Brazi |2003|29,007|109,977|  500|109,477|36,439|1,000|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    2. | Mina  |Petrila 3      |2003|28,003| 43,668|  325| 43,343| 7,500|  240|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |153,645|  825|152,820|43,939|1,240|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|              Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu            |
|______________________________________________________________________________|
|    3. | Mina  |Negomir        |1988|31,148|  3,620|  200|  3,420|  -   |  275|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    4. | Mina  |Pinoasa        |1982|31,119|  4,621|  300|  4,321|  -   |  350|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    5. | Mina  |Boca           |2002|31,008| 26,027|  300| 25,727| 7,000|  186|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    6. | Mina  |Rosiuta II     |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |str. V inferior|1982|31,045| 27,379|  281| 27,098| 7,000|  621|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 61,647|1,081| 60,566|14,000|1,432|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|      Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST S.A. Deva    |
|______________________________________________________________________________|
|    7. | Mina  |Ghelari Est    |1999|37,035| 36,624|  176| 36,448| 2,496|  630|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    8. | Mina  |Altin Tepe     |2003|43,003|156,600|1,100|155,500| 1,440|3,036|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|    9. | Mina  |Brusturi       |2003|41,053| 50,000|1,000| 49,000| 3,000|  632|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   10. | Mina  |Buturoasa      |2003|      | 76,000|  400| 75,600| 2,000|2,000|
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |319,224|2,676|316,548| 8,936|6,298|
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                         Asociatia Mina Borod - Voievozi                      |
|______________________________________________________________________________|
|   11. | Mina  |Borodoasa      |2003|31,089| 37,522|  500| 37,022| 1,000|  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 37,522|  500| 37,022| 1,000|  -  |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|          Societatea Comerciala Geomold S.A. Campulung Moldovenesc            |
|______________________________________________________________________________|
|   12. | Mina  |Slanic Moldova |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |Extindere      |1983|   -  |  3,091|  300|  2,791|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   13. | Mina  |Cosna - Bancu  |2000|   -  |  2,300|  200|  2,100|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |  5,391|  500|  4,891|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                  Societatea Comerciala Cuart S.A. Baia Mare                  |
|______________________________________________________________________________|
|   14. | Mina  |Supur Babta    |1992|   -  |  2,084|  200|  1,884|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   15. | Mina  |Herja Est      |1997|   -  |  1,783|  -  |  1,783|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           |  3,867|  200|  3,667|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|               Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc               |
|______________________________________________________________________________|
|   16. | Mina  |Balan Adiacente|1991|   -  | 11,791|  600| 11,191|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 11,791|  600| 11,191|      |     |
|_______|_______________________|___________|_______|_____|_______|______|_____|
|                     Societatea Comerciala Transgex S.A. Oradea               |
|______________________________________________________________________________|
|   17. | Mina  |Giulesti -     |    |      |       |     |       |      |     |
|       |       |Valea Saraca   |1983|41,001| 11,111|  350| 10,761|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   18. | Mina  |Zimbor - Dolu  |1992|30,021|  3,935|  -  |  3,935|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   19. | Mina  |Rebra - Cormaia|1991|   -  |  1,135|  -  |  1,135|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|   20. | Mina  |Pietroasa      |1991|   -  |  2,957|  300|  2,657|   -  |  -  |
|_______|_______|_______________|____|______|_______|_____|_______|______|_____|
|       |        Total          |           | 19,138|  650| 18,488|      |     |
|_______|_______________________|           |_______|_____|_______|______|_____|
|Nr.    |       |               |           |       |     |       |      |     |
|total  |   20  |      TOTAL    |           |612,225|     |605,193|      |8,970|
|unitati|       |               |           |       |7,032|       |67,875|     |
|_______|_______|_______________|___________|_______|_____|_______|______|_____|

    ANEXA 2

                                    LISTA
cuprinzand cheltuielile pentru activitatile si monitorizarea factorilor de mediu postinchidere a minelor si carierelor ce se inchid, aprobate prin hotararile Guvernului nr. 816/1998, 17/1999, 720/1999, 493/2000, 602/2001 si 898/2002

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    PF - Pentru functionarea statiilor de epurare-neutralizare si a iazurilor de decantare
    PO - Pentru alte operatii de monitorizare postinchidere(@)
    O - Observatii
                                                                  - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Mina/  |  Obiectivul  |Nr. H.G.|Nr.    |Valoarea  |      din care:     |O|
|crt.|cariera|              |        |pozitie|anuala in |____________________|_|
|    |       |              |        |din    |preturi   |    PF    |    PO   | |
|    |       |              |        |anexa 1|la data de|          |         | |
|    |       |              |        |din    |30.08.2001|          |         | |
|    |       |              |        |H.G.   |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  1.|Mina   |Rodna - Valea |        |       |          |          |         | |
|    |       |Vinului       |816/1998|    1  | 5.569.000| 5.487.000|   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  2.|Mina   |Lesu Ursului -|        |       |          |          |         | |
|    |       |Paraul        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Cainelui      |816/1998|    2  |   341.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  3.|Mina   |Lesu Ursului  |816/1998|    3  | 1.691.000| 1.636.000|   54.000| |
|    |       |   Paraul     |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Ursului    |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Paraul     |        |       |          |          |         | |
|    |       |   Isipoaia   |        |       |          |          |         | |
|    |       |   (Putul 6)  |        |       |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  4.|Mina   |Lesu Ursului -|        |       |          |          |         | |
|    |       |Sud Puzdra    |816/1998|    4  |   259.000|          |  259.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  5.|Mina   |Colbu         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Bistritei     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Galeria VI)  |816/1998|    5  |    38.000|          |   38.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  6.|Mina   |Socea         |816/1998|    6  | 3.300.000| 3.246.000|   54.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  7.|Mina   |Tibles -      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Tomnatic      |816/1998|    7  |10.162.000|10.093.000|   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  8.|Mina   |Holdita -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Paraul Casei  |816/1998|    8  |    49.000|          |   49.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|  9.|Mina   |Magura II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Baia Borsa)  |816/1998|   10  |   648.000|          |  648.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 10.|Mina   |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Vest - Arinies|816/1998|   11  | 2.407.000| 2.319.000|   88.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 11.|Mina   |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Centru, Sud si|        |       |          |          |         | |
|    |       |Est           |816/1998|   12  | 1.991.000| 1.909.000|   81.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 12.|Mina   |Mestecanis    |816/1998|   13  | 4.133.000| 3.956.000|  177.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 13.|Mina   |Delnita       |816/1998|   14  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 14.|Mina   |Filimon       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Sarbu -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Drancani      |816/1998|   15  |   117.000|          |  117.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 15.|Mina   |Alunis - Fata |        |       |          |          |         | |
|    |       |Mare - Valea  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Colb.         |816/1998|   16  | 5.195.000| 5.116.000|   74.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 16.|Mina   |Valea         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Baii - Nord   |816/1998|   17  |   114.000|          |  114.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 17.|Mina   |Venera,       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Firizan,      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Valea Rosie   |816/1998|   18  |    95.000|    61.000|   34.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 18.|Mina   |Anton II -    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Baita         |816/1998|   19  |   109.000|    61.000|   48.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 19.|Mina   |Tyuzosa       |816/1998|   20  | 5.360.000| 5.251.000|  108.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 20.|Cariera|Calimani      |816/1998|   21  | 2.696.000| 2.489.000|  207.000| |
|    |       |  - Negoiu    |        |       |          |          |         | |
|    |       |  - Pietricelu|        |       |          |          |         | |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 21.|Mina   |Toroioaga     |816/1998|   22  |11.062.000|10.411.000|  651.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             R.A. Cu. Deva                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 22.|Mina   |Boita Hateg   |816/1998|    1  | 2.237.000| 2.169.000|   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 23.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(complexe)    |816/1998|    2  |   477.000|          |  477.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 24.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Varful Boul) |816/1998|    3  |   341.000|          |  341.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 25.|Mina   |Ruschita      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Paraul cu    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Raci)         |816/1998|    4  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 26.|Mina   |Baia de Arama |816/1998|    5  |   341.000|          |  341.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 27.|Mina   |Ocna de Fier  |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Docnecea    |816/1998|    6  |   409.000|          |  409.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             R.A.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 28.|Mina   |Bozovici      |816/1998|    1  |   889.000|          |  889.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 29.|Mina   |Campu lui Neag|816/1998|    2  | 1.691.000|          |1.691.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 30.|Mina   |Petrila Sud   |816/1998|    3  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. Tg. Jiu                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 31.|Mina   |Dragotesti    |816/1998|    1  | 1.091.000|          |1.091.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 32.|Mina   |Rosiuta II    |816/1998|    2  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 33.|Mina   |Matasari      |816/1998|    3  | 2.455.000|          |2.455.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 34.|Mina   |Cojmanesti    |816/1998|    4  | 1.296.000|          |1.296.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 35.|Mina   |Lupoaia I     |816/1998|    5  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 36.|Mina   |Cucesti       |816/1998|    6  |   818.000|          |  818.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 37.|Mina   |Cerna         |816/1998|    7  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 38.|Mina   |Rogojelu - P3 |816/1998|    8  | 1.346.000|          |1.346.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 39.|Mina   |Armasesti -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Centru        |816/1998|    9  |   614.000|          |  614.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 40.|Mina   |Aninoasa      |816/1998|    1  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 41.|Mina   |Baraolt I Est |816/1998|    2  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 42.|Mina   |Becasteu      |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Derna)       |816/1998|    3  |    68.000|          |   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 43.|Mina   |Berevoiesti   |816/1998|    4  |   136.000|          |  136.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 44.|Mina   |Bodos         |816/1998|    5  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 45.|Mina   |Budoi Nord    |816/1998|    7  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 46.|Mina   |Ceptura       |816/1998|    8  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 47.|Mina   |Cristoltel    |816/1998|   11  |   314.000|          |  314.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 48.|Mina   |Cuza P II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Popesti-     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Voievozi)     |816/1998|   12  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 49.|Cariera|G1 - Magureni |816/1998|   13  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 50.|Mina   |Godeni        |816/1998|   14  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 51.|Mina   |Jurteana      |816/1998|   15  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 52.|Mina   |Leorda        |816/1998|   16  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 53.|Mina   |Magureni -    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Tufeni        |816/1998|   17  |    68.000|          |   68.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 54.|Mina   |Margineanca   |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Sotanga)     |816/1998|   18  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 55.|Mina   |Racos Put     |816/1998|   19  | 1.569.000| 1.364.000|  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 56.|Mina   |Rafira -      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Lumina        |816/1998|   20  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 57.|Cariera|Sfantu        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Gheorghe      |816/1998|   21  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 58.|Mina   |Slanic Sud    |816/1998|   23  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 59.|Mina   |Sotanga       |        |       |          |          |         | |
|    |       |(mina 2)      |816/1998|   24  | 1.582.000| 1.364.000|  218.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 60.|Mina   |Suplac P2     |816/1998|   25  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 61.|Mina   |Testioara     |816/1998|   26  |    82.000|          |   82.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 62.|Mina   |Trotus - 1 Mai|816/1998|   27  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 63.|Mina   |Urlati        |816/1998|   28  |   109.000|          |  109.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 64.|Mina   |Varghis Est   |816/1998|   29  | 1.773.000| 1.364.000|  409.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 65.|Mina   |Vermesti      |816/1998|   30  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 66.|Mina   |Zaghid        |        |       |          |          |         | |
|    |       |(Zimbor)      |816/1998|   31  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.S. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 67.|Mina   |Banta         |816/1998|    1  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 68.|Mina   |Cataracte     |816/1998|    2  |   334.000|          |  334.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 69.|Cariera|Ciugud        |816/1998|    3  |    41.000|          |   41.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 70.|Cariera|Poiana Ajud   |816/1998|    4  |   355.000|          |  355.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             BENTOCALCAR S.A. Deva                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 71.|       |Ohaba - Ponor |816/1998|    1  |   150.000|          |  150.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 72.|Mina   |Baia Borsa -  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Burloaia      |        |       |          |          |         | |
|    |       |Dl. Bucatii   | 17/1999|    1  |   281.000|          |  281.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 73.|Mina   |Ilba - Nucut  | 17/1999|    2  |   671.000|          |  671.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 74.|Mina   |Nistru - 9 Mai|        |       |          |          |         | |
|    |       |- 11 Iunie    | 17/1999|    3  |14.795.000|14.560.000|  235.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 75.|Mina   |Viseu -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Novicior      | 17/1999|    4  |    89.000|          |   89.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 76.|Mina   |Ostra -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Grebeni       | 17/1999|    5  |    31.000|          |   31.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 77.|Mina   |Ciudanovita   | 17/1999|    1  |   711.000|   125.000|  586.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 78.|Mina   |Chituc        | 17/1999|    2  |   101.000|          |  101.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. Tg. Jiu                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 79.|Mina   |Schela        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Viezuroiu     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Dalma         | 17/1999|    1  | 1.228.000|          |1.228.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 80.|Mina   |Lupoaia II    | 17/1999|    2  | 1.637.000|          |1.637.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 81.|Mina   |Husnicioara   |        |       |          |          |         | |
|    |       |1 + 2         | 17/1999|    3  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 82.|Mina   |Copaceni Est  | 17/1999|    4  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 83.|Mina   |Berbesti 1 + 2| 17/1999|    5  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 84.|Cariera|Seciuri Vest  | 17/1999|    6  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 85.|Cariera|Valea Mare    | 17/1999|    7  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 86.|Cariera|Cerna         | 17/1999|    8  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 87.|Mina   |Carbunaru     |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Gheboieni   | 17/1999|       |   218.000|          |  218.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.C.A.F. Minvest Deva                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 88.|Mina   |Ghelar Vest   |720/1999|    1  |   173.000|          |  173.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 89.|Mina   |Ghelar Central|720/1999|    2  |   163.000|          |  163.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 90.|Mina   |Balan Central |720/1999|    3  | 2.418.000|          |2.418.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 91.|Mina   |Florimunda    |720/1999|    4  |   232.000|          |  232.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 92.|Mina   |Ruda - Brad   |720/1999|    5  |   273.000|          |  273.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 93.|Mina   |Fagu Cetatii  |720/1999|    6  |   525.000|          |  525.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 94.|Mina   |Sasca Montana |720/1999|    7  | 1.200.000|          |1.200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 95.|Mina   |Ranusa        |720/1999|    1  |   340.000|   104.000|  236.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 96.|Mina   |Lisava        |720/1999|    2  | 5.066.000| 4.381.000|  685.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
| 97.|Mina   |Avram Iancu   |720/1999|    3  | 2.930.000| 2.360.000|  570.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 98.|Mina   |Mehadia       |720/1999|    1  |   505.000|          |  505.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. - Tg. Jiu                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 99.|Mina   |Armasesti Est |720/1999|    1  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|100.|Mina   |Plostina Nord |720/1999|    2  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|101.|Mina   |Alunu         |720/1999|    3  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|102.|Mcar.  |Berbesti E    |720/1999|    4  | 2.046.000|          |2.046.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|103.|Mcar.  |Otesani       |720/1999|    5  |   237.000|          |  237.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|104.|Mina   |Zegujani I    |720/1999|    6  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|105.|Mina   |Varzari       |720/1999|    2  |   191.000|          |  191.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|106.|Mina   |Vulcana       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Pandele       |720/1999|    3  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|107.|Mina   |Cervenia      |720/1999|    5  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. BAUXITA S.A. Dobresti                                       |
|______________________________________________________________________________|
|108.|Mina   |Dobresti      |720/1999|    1  | 532.000  |          |  532.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare                                  |
|______________________________________________________________________________|
|109.|Mina   |Toroioaga     |720/1999|    1  | 7.500.000| 7.250.000|  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.M.P.N. REMIN Baia Mare                                       |
|______________________________________________________________________________|
|110.|Mina   |Dealu Negru   |493/2000|    1  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|111.|Mina   |Crucea Sud    |        |       |          |          |         | |
|    |       |G17, G18      |493/2000|    2  |   814.000|   750.000|   64.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|112.|Mina   |V. Putnei -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Prasca        |493/2000|    3  |   191.000|          |  191.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.C.A.F. Minvest Deva                                          |
|______________________________________________________________________________|
|113.|Mina   |Masca - Sector|        |       |          |          |         | |
|    |       |S - E Put 1 - |        |       |          |          |         | |
|    |       |E.M. Iara     |493/2000|    5  |   256.000|          |  256.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.S. SALROM Bucuresti                                          |
|______________________________________________________________________________|
|114.|Mina   |Cacica        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Orizontul I   |        |       |          |          |         | |
|    |       |si II         |493/2000|    6  |   825.000|          |  825.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.U. Bucuresti                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|115.|Mina   |Bicazu        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ardelean      |493/2000|    7  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|116.|Mina   |Valea Vacii - |        |       |          |          |         | |
|    |       |Valea Leucii  |493/2000|    9  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|117.|Mina   |Puzdra - Lesu |493/2000|   10  |   196.000|    41.000|  155.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|118.|Mina   |Ilisova       |493/2000|   11  |   364.000|    74.000|  290.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.H. Petrosani                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|119.|Mina   |Mesteacan Vest|493/2000|   12  | 1.569.000|          |1.569.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|120.|Mina   |Barbateni Vest|493/2000|   13  | 1.153.000|          |1.153.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|121.|Mina   |Aninoasa Sud  |493/2000|   14  | 1.173.000|          |1.173.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|122.|Mina   |Livezeni Sud  |493/2000|   15  | 1.691.000|          |1.691.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|123.|Mina   |Paroseni Nord |493/2000|   16  | 1.219.000|          |1.219.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|124.|Mina   |Priboi        |493/2000|   17  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|125.|Mina   |Victoria      |493/2000|   18  | 1.828.000|          |1.828.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|126.|Mina   |Lonea I       |493/2000|   19  | 1.528.000|          |1.528.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|127.|Mina   |Valea Arsului |493/2000|   20  | 1.180.000|          |1.180.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|128.|Mina   |Lupeni Sud    |493/2000|   21  | 2.472.000|          |2.472.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|129.|Mina   |Lonea 3       |493/2000|   22  | 1.910.000|          |1.910.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|130.|Mina   |Petrila 2     |493/2000|   23  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|131.|Mina   |Petrila Est   |493/2000|   24  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|132.|Mina   |Uricani 5 Est |493/2000|   25  | 1.217.000|          |1.217.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|133.|Mina   |Uricani 5 West|493/2000|   26  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|134.|Mina   |Carolina      |493/2000|   27  | 1.148.000|          |1.148.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|135.|Mina   |Ileana        |493/2000|   28  | 2.482.000|          |2.482.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|136.|Mina   |Firizoni      |493/2000|   29  |   805.000|          |  805.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|137.|Mina   |Taia          |493/2000|   30  |   982.000|          |  982.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|138.|Mina   |Dalja         |493/2000|   31  | 1.978.000|          |1.978.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             C.N.L.O. - Tg. Jiu                                               |
|______________________________________________________________________________|
|139.|Mina   |Leurda        |493/2000|   32  | 1.637.000|          |1.637.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|140.|Mina   |Livezile I    |493/2000|   33  |   368.000|          |  368.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|141.|Mina   |Husnicioara   |        |       |          |          |         | |
|    |       |III           |493/2000|   34  |   236.000|          |  236.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|142.|Mina   |Livezile II   |493/2000|   35  |   369.000|          |  369.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|143.|Mina   |Zegujani III  |493/2000|   36  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|144.|Mina   |Armasasti Vest|493/2000|   37  |   205.000|          |  205.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.N.C. Ploiesti                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|145.|Mina   |Lapos Sud     |493/2000|   38  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. MINIERA BANAT S.A. Anina                                    |
|______________________________________________________________________________|
|146.|Mina   |Put David     |493/2000|   39  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|147.|Mina   |Put VI Anina  |493/2000|   40  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|148.|Mina   |Put V Uteris  |493/2000|   41  | 1.337.000|          |1.337.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                       |
|______________________________________________________________________________|
|149.|Mina   |Aninoasa Nord |602/2001|    1  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|150.|Mina   |Brazi West    |602/2001|    2  | 1.146.000|          |1.146.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|151.|Mina   |Paroseni Sud  |602/2001|    3  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|152.|Mina   |Balloma       |602/2001|    4  | 1.500.000|          |1.500.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|153.|Mina   |Livezeni Est  |602/2001|    5  | 1.705.000|          |1.705.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|154.|Mina   |Bonci         |602/2001|    6  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|155.|Mina   |Sterminos     |602/2001|    7  | 1.282.000|          |1.282.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                  |
|______________________________________________________________________________|
|156.|Mina   |Zauan Str. II |602/2001|    9  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|157.|Mina   |Lapos Nord    |602/2001|   10  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|158.|Cariera|Zaghid        |602/2001|   11  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|159.|Cariera|Ciuciur -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ceptura       |602/2001|   12  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|160.|Cariera|Zauan         |602/2001|   13  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|161.|Cariera|Nr. 9 Ulioara |602/2001|   14  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|162.|Cariera|Slanic Nord   |602/2001|   15  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|163.|Cariera|Nr. 8 V       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Grecilor      |602/2001|   16  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|164.|Cariera|Valea Popii   |602/2001|   17  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|165.|Cariera|Voiculep      |602/2001|   18  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|166.|Cariera|Borumblaca    |602/2001|   19  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|167.|Cariera|Vaghis        |602/2001|   20  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                   |
|______________________________________________________________________________|
|168.|Mina   |Colonie       |602/2001|   21  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|169.|Mina   |Camenita      |602/2001|   22  | 1.187.000|          |1.187.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|170.|Mina   |Minis -       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Covacie       |602/2001|   23  | 1.064.000|          |1.064.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|171.|Mina   |Lupac Galerie |602/2001|   24  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|172.|Mina   |2 West Ponor  |602/2001|   25  | 1.364.000|          |1.364.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST Deva  |
|______________________________________________________________________________|
|173.|Mina   |Complex Vechi |        |       |          |          |         | |
|    |       |- Put Iosif   |602/2001|   26  |   923.000|          |  923.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                    |
|______________________________________________________________________________|
|174.|Mina   |Hojda - Magura|602/2001|   27  |   204.000|          |  204.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             S.C. GEOPEC S.A. Pitesti                                         |
|______________________________________________________________________________|
|175.|Mina   |Cataracte     |602/2001|   42  |   327.000|          |  327.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Asociatia Disponibilizatilor din Minerit S.A. Anina              |
|______________________________________________________________________________|
|176.|Mina   |Lupac         |602/2001|   47  | 1.255.000|          |1.255.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Sarii SALROM S.A. Bucuresti               |
|______________________________________________________________________________|
|177.|       |Campul II     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Ocnele Mari   |602/2001|   48  | 1.000.000|          |1.000.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase            |
|             REMIN S.A. Baia Mare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|178.|Mina   |Valea Rosie   |898/2002|    1  |   400.000|          |  400.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|179.|Mina   |Sofia         |898/2002|    2  |   100.000|          |  100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|180.|Mina   |Wilhelm Trei  |        |       |          |          |         | |
|    |       |Stejari       |898/2002|    3  |   100.000|          |  100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|181.|Mina   |Mihai Nepomuc |898/2002|    4  |   250.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|182.|Mina   |Aurum         |898/2002|    5  |   150.000|          |  150.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|183.|Mina   |Wilhelm       |898/2002|    6  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|184.|Mina   |Galbena       |        |       |          |          |         | |
|    |       |Lapusna       |898/2002|    7  |   300.000|          |  300.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|185.|Mina   |Dealu Crucii  |898/2002|    8  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|186.|Mina   |Herja Superior|898/2002|    9  |   200.000|          |  200.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|187.|Mina   |Breiner       |898/2002|   10  |   350.000|          |  350.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|188.|Mina   |Boldut        |        |       |          |          |         | |
|    |       |Superior      |898/2002|   11  |   250.000|          |  250.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului               |
|             MINVEST S.A. Deva                                                |
|______________________________________________________________________________|
|189.|Mina   |Baita Superior|898/2002|   12  |   120.000|          |  120.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|190.|Mina   |Muncel        |898/2002|   13  |   821.400|   534.700|  286.700| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|191.|Mina   |Put 5, Iaz 2; |        |       |          |          |         | |
|    |       |3; 3a         |898/2002|   14  |   210.500|          |  210.500| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|192.|Cariera|Sintimbru     |898/2002|   15  |   263.000|          |  263.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                    |
|______________________________________________________________________________|
|193.|Mina   |Viezuroiu     |898/2002|   16  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|194.|Mina   |Birzava       |898/2002|   17  |   196.000|    41.000|  155.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|195.|Mina   |Valea         |        |       |          |          |         | |
|    |       |Galbena -     |        |       |          |          |         | |
|    |       |Arieseni      |898/2002|   18  |   364.000|    74.000|  290.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|196.|Mina   |Mehadia       |898/2002|   19  |   333.000|    65.000|  268.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani                       |
|______________________________________________________________________________|
|197.|Mina   |Aninoasa      |898/2002|   20  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|198.|Cariera|Jiet Defor    |898/2002|   21  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|199.|Mina   |Mina Vulcan II|898/2002|   22  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|200.|Cariera|Balomir       |898/2002|   23  | 1.100.000|          |1.100.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu             |
|______________________________________________________________________________|
|201.|Cariera|Lupoaia       |        |       |          |          |         | |
|    |       |str. V - VI   |898/2002|   24  |   368.000|          |  368.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                  |
|______________________________________________________________________________|
|202.|Cariera|Malu Rosu     |898/2002|   25  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|203.|Mina   |Varzari II    |898/2002|   26  |   123.000|          |  123.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|204.|Mina   |Margineanca   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Est           |898/2002|   27  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|205.|Mina   |Baraolt II    |898/2002|   28  |   164.000|          |  164.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                   |
|______________________________________________________________________________|
|206.|Mina   |Drenetina -   |        |       |          |          |         | |
|    |       |Coronini      |898/2002|   29  | 1.118.000|          |1.118.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|207.|Mina   |Delia         |898/2002|   30  | 1.187.000|          |1.187.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|208.|Mina   |Sinersig I    |        |       |          |          |         | |
|    |       |Darova        |898/2002|   31  | 1.064.000|          |1.064.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|209.|Mina   |Franciscus    |898/2002|   32  | 1.009.000|          |1.009.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|
|             Societatea Comerciala Moldomin S.A. Moldova Noua                 |
|______________________________________________________________________________|
|210.|Mina   |Varad Superior|898/2002|   34  |   625.000|          |  625.000| |
|____|_______|______________|________|_______|__________|__________|_________|_|

    NOTA:
    Mentionam ca, in functie de terminarea lucrarilor de inchidere si ecologizare pentru fiecare obiectiv, cheltuielile aferente monitorizarii postinchidere a factorilor de mediu sunt diferite de la o lucrare la alta. Pentru fiecare an, Ministerul Economiei si Comertului, in calitate de ordonator principal de credite, va stabili lista minelor si carierelor pentru care se opereaza in fiecare an cu cheltuielile respective.
    Operatiile cuprinse in aceste cheltuieli sunt:
    - realizarea bazei de date si a sistemului informatic integrat de monitorizare privind impactul activitatii miniere asupra factorilor de mediu in perioada postinchidere;
    - monitorizarea fenomenelor de subsidenta miniera, analiza si prognoza modificarilor structural morfologice si a stabilitatii terenurilor in perimetrele cu exploatare subterana sistata;
    - urmarirea si monitorizarea deformatiilor de teren si a alunecarilor locale si de ansamblu, care afecteaza sau pot afecta potentialul economic al suprafetelor;
    - urmarirea influentei minelor inchise asupra minelor active aflate in vecinatatea acestora prin colectarea periodica a probelor de apa din subteran si de gaze din spatele digurilor de rezistenta care separa campurile miniere;
    - urmarirea evolutiei plantatiilor de puieti amplasate pe versantii haldelor de steril si completarea acestora in caz de degradare sau disparitie a acestora;
    - urmarirea situatiei suprafetelor insamantate, iar in cazul in care procesul de rasarire este sub 50%, refacerea lucrarilor de insamantare;
    - urmarirea reabilitarii calitatii solului prin executarea periodica a unor studii agrochimice care sa restabileasca starea de fertilizare a terenurilor;
    - verificarea periodica a digurilor si a placilor armate din lucrarile miniere de legatura cu suprafata, precum si urmarirea nivelului rambleului in puturile rambleiate;
    - urmarirea starii canalelor de garda, procedandu-se la decolmatarea periodica a acestora;
    - proiectarea retelei de monitorizare adecvate si stabilirea programului de monitorizare prin evolutia si modul de refacere a nivelurilor piezometrice, cu precadere pentru orizontul acvifer freatic;
    - studiul evolutiei nivelurilor piezometrice si al resurselor de apa in perimetrele cu activitatea sistata;
    - eliminarea riscului de radiatii;
    - urmarirea evolutiei calitatii apei evacuate din exploatarile miniere care si-au incetat activitatea si prevenirea poluarii receptorilor din zona, precum si asigurarea bunei functionari a statiilor de epurare-neutralizare;
    - monitorizarea haldelor de steril amplasate in vecinatatea exploatarilor miniere cu activitatea sistata;
    - studiu privind influenta exploatarii subterane asupra stabilitatii haldelor de steril amplasate deasupra perimetrelor miniere care si-au incetat activitatea;
    - urmarirea si monitorizarea emanatiilor de gaze in urma activitatii postinchidere;
    - evaluarea concentratiilor de gaze din sol in gaurile de foraje, in perimetrul de risc al surparilor de la suprafata datorita exploatarii subterane;
    - monitorizarea permanenta a influentei factorilor meteorologici distructivi asupra zonelor miniere inchise, luandu-se masuri in cazul unor calamitati naturale;
    - sistematizarea informatiilor si realizarea unui normativ-cadru aplicabil pentru toate activitatile ce urmeaza inchiderii exploatarii miniere;
    - plata unor taxe si a altor cheltuieli ce se vor impune.

    ANEXA 3

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    SOCIETATEA ..........................
               (elemente de identificare)
    COMPANIA ............................

                                   DECONT
al cheltuielilor realizate pentru inchiderea minelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ..../2003 pentru deschiderea finantarii pe luna ......./anul ....

    I. INCHIDERI
    II. CONSERVARI
    III. MONITORIZARE POSTINCHIDERE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Mina|Obiectivul|Cheltuielile|Cheltuielile|Cheltuielile |Sumele |Diferenta|
|crt.|    |          |totale      |efectuate   |pentru       |alocate|de       |
|    |    |          |aprobate    |pentru      |monitorizare |       |acordat  |
|    |    |          |pentru      |conservare, |postinchidere|       |7 = 6 - 5|
|    |    |          |inchidere pe|proiectare  |             |       |         |
|    |    |          |anul ...... |si inchidere|             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  0 |  1 |     2    |      3     |      4     |       5     |    6  |     7   |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  1.|    |  I       |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  2.|    |  II      |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  3.|    |  III     |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|
|  4.|    |  TOTAL:  |            |            |             |       |         |
|____|____|__________|____________|____________|_____________|_______|_________|

           Director general,                     Director economic,
          ...................                   ....................

                                   Vizat
             Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont,
             conform procesului-verbal de constatare nr. ..........

                     Directia Generala a Finantelor Publice
                              a Judetului ............

                               Director general,
                            ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 926/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 926 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 926/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu