E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 26 2000 modificat si completat de Legea 129 2019
Ordonanţa 26 2000 in aplicare prin Ordin 2047 2018
Ordonanţa 26 2000 modificat de Legea 46 2016
Ordonanţa 26 2000 modificat de Legea 22 2014
Ordonanţa 26 2000 completat de Legea 22 2014
Ordonanţa 26 2000 completat de Legea 145 2012
Ordonanţa 26 2000 modificat de Legea 145 2012
Ordonanţa 26 2000 modificat de Legea 76 2012
Ordonanţa 26 2000 completat de Legea 34 2010
Ordonanţa 26 2000 modificat de Legea 305 2008
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 5336 2004
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 502 2004
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 7 2004
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 258 2003
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 808 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 298 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 298 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 139 2003
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 518 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 302 2003
Articolul 38 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 80 2003
Articolul 51 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 80 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 2664 2003
Articolul 51 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 115 2003
Articolul 52 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 115 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 98 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 3571 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 3571 2003
Articolul 51 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 3571 2003
Articolul 41 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 330 2003
Articolul 48 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 51 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 56 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 27 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 29 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 37 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 38 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 38 din actul Ordonanţa 26 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 39 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 41 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 41 din actul Ordonanţa 26 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 42 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 45 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 47 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 1 din actul Ordonanţa 26 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 2 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 19 din actul Ordonanţa 26 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003
Articolul 75 din actul Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 1076 2000
Ordonanţa 26 2000 in legatura cu Ordin 954 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 26 din 30 ianuarie 2000

cu privire la asociatii si fundatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 39 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.
    (2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
    (3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.
    Art. 2
    Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
    a) exercitarea dreptului la libera asociere;
    b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
    c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup;
    d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
    e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
    f) respectarea ordinii publice.
    Art. 3
    Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

    CAP. 2
    Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor

    Sectiunea 1
    Constituirea si inscrierea asociatiei
    Art. 4
    Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.
    Art. 5
    (1) Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
    (2) In temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permite aceasta.
    Art. 6
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
    b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
    c) denumirea asociatiei;
    d) sediul asociatiei;
    e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor;
    g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
    h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    i) semnaturile asociatilor.
    (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
    b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
    c) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;
    d) drepturile si obligatiile asociatilor;
    e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
    f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
    g) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
    (4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.
    Art. 7
    (1) Oricare dintre asociati, pe baza imputernicirii date in conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
    (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv;
    b) statutul asociatiei;
    c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
    Art. 8
    (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (3) O data cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    Art. 9
    (1) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 8 alin. (2), va cita, in camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana.
    (2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
    Art. 10
    (1) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.
    (3) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la inchiderea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
    Art. 11
    (1) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai recursului.
    (2) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.
    (3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
    (4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator.
    Art. 12
    (1) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conformitate cu art. 8, se efectueaza in ziua ramanerii irevocabile a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de inscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.
    Art. 13
    (1) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
    (2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.
    (3) Filiala se constituie prin hotararea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (4) In vederea inscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de inscriere, impreuna cu hotararea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 9 - 12 sunt aplicabile in mod corespunzator.
    Art. 14
    Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

    Sectiunea a 2-a
    Constituirea si inscrierea fundatiei
    Art. 15
    (1) Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
    (2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
    Art. 16
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    (2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
    b) scopul fundatiei;
    c) denumirea fundatiei;
    d) sediul fundatiei;
    e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
    f) patrimoniul initial al fundatiei;
    g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
    h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
    (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
    a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
    b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
    c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
    d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
    e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
    f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
    Art. 17
    (1) Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.
    (2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:
    a) actul constitutiv;
    b) statutul;
    c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
    (3) Dispozitiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8 - 12 si art. 14 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 18
    (1) Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.
    (2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
    (3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 19
    (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.
    (2) Dupa inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.
    (3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta in favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile infiintate prin testament.

    CAP. 3
    Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor

    Sectiunea 1
    Organizarea si functionarea asociatiei
    Art. 20
    Organele asociatiei sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul director;
    c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
    Art. 21
    (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
    (2) Competenta adunarii generale cuprinde:
    a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
    b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
    c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
    d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
    e) infiintarea de filiale;
    f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
    g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
    h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
    (3) Schimbarea sediului poate fi hotarata de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.
    (4) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).
    (5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
    Art. 22
    (1) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
    (2) Asociatul care incalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
    Art. 23
    (1) Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
    (2) Hotararile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
    (3) Cererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. Hotararea instantei este supusa numai recursului.
    Art. 24
    (1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
    (2) In exercitarea competentei sale, consiliul director:
    a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
    b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
    c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
    (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
    (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
    Art. 25
    Dispozitiile art. 22 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23.
    Art. 26
    Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).
    Art. 27
    (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.
    (2) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.
    (3) In realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
    a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
    b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
    c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
    d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
    (4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
    (5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

    Sectiunea a 2-a
    Organizarea si functionarea fundatiei
    Art. 28
    Organele fundatiei sunt:
    a) consiliul director;
    b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
    Art. 29
    (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.
    (2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:
    a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
    b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
    c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
    d) infiintarea de filiale;
    e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;
    f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
    h) modificarea statutului fundatiei;
    i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.
    (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
    (4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.
    (5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor in viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.
    (6) In toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
    (7) Prevederile art. 26 se aplica in mod corespunzator in privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).
    Art. 30
    (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.
    (2) In cazul in care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica in conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra in componenta consiliului director.
    Art. 31
    (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
    (2) Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 32
    In cazul in care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintai organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

    CAP. 4
    Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

    Art. 33
    (1) Modificarea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8 - 12.
    (2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al adunarii generale, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei consiliului director, in forma autentificata, in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).
    (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de consiliul director, dupa caz.
    (4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop, o copie de pe incheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.
    Art. 34
    Dispozitiile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actului constitutiv si/sau a statutului fundatiei.

    CAP. 5
    Federatia

    Art. 35
    (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.
    (2) Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite in prezentul capitol.
    (3) Cererea de inscriere se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul.
    Art. 36
    (1) Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).
    (2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
    Art. 37
    In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.

    CAP. 6
    Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

    Art. 38
    (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz;
    b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;
    c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
    (2) Guvernul Romaniei poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) daca:
    a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii preexistente; si,
    b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea in mod independent.
    Art. 39
    (1) Recunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin hotarare a Guvernului. In acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea.
    (2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii sesizarii.
    (3) In vederea solutionarii conflictului, autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.
    Art. 40
    (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 in termen de cel mult 60 de zile. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, aceasta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar, autoritatea administrativa va transmite persoanei juridice solicitante un raspuns motivat.
    (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere.
    Art. 41
    Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial, in conditiile legii;
    b) dreptul preferential la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale;
    c) dreptul de a mentiona in toate documentele pe care le intocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;
    d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
    e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
    f) obligatia de a publica, in extras, rapoartele de activitate si bilanturile anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
    Art. 42
    (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.
    (2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.
    (3) Retragerea va interveni si in situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.
    (4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului, de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata.
    Art. 43
    In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile ramase in urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarare a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice.
    Art. 44
    Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 45
    Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor, daca prin lege nu se dispune altfel.

    CAP. 7
    Veniturile

    Art. 46
    (1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:
    a) cotizatiile membrilor;
    b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
    c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii;
    d) venituri realizate din activitati economice directe;
    e) donatii, sponsorizari sau legate;
    f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
    g) alte venituri prevazute de lege.
    (2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b) - g).
    Art. 47
    Asociatiile si fundatiile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii si fundatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei.
    Art. 48
    Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

    CAP. 8
    Relatiile cu autoritatile publice

    Art. 49
    (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite in temeiul prezentei ordonante prin:
    a) punerea la dispozitia acestora, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii;
    b) atribuirea, in functie de posibilitati, a unor terenuri in scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale intocmesc, la cererea persoanelor juridice indreptatite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1).
    Art. 50
    Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, in conditiile legii.
    Art. 51
    (1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Presedintiei Romaniei, Secretariatului General al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri organizatorice pentru relatia cu asociatiile si fundatiile.
    (2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.
    Art. 52
    (1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate in evidenta acestora, in functie de domeniul in care activeaza.
    (2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat in acest scop.
    (3) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea in evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului in termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
    (4) In toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74.
    Art. 53
    Litigiile nascute in legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 9
    Dizolvarea si lichidarea

    Sectiunea 1
    Dizolvarea
    Art. 54
    (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:
    a) de drept;
    b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
    c) prin hotararea adunarii generale.
    (2) Fundatiile se dizolva:
    a) de drept;
    b) prin hotararea judecatoriei.
    Art. 55
    (1) Asociatia se dizolva de drept prin:
    a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
    b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
    c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
    d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
    (2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
    Art. 56
    (1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
    a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
    b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
    c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
    d) cand asociatia a devenit insolvabila;
    e) in cazul prevazut la art. 14.
    (2) Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul.
    Art. 57
    Asociatia se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    Art. 58
    Fundatia se dizolva de drept in cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si in situatia imposibilitatii constituirii consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 59
    Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56, care se aplica in mod corespunzator, precum si in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).
    Art. 60
    (1) In cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
    (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei sau al fundatiei.
    (3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
    (4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
    (5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

    Sectiunea a 2-a
    Lichidarea
    Art. 61
    (1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
    (2) In cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
    (3) In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
    (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
    Art. 62
    (1) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.
    (2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
    (3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
    Art. 63
    (1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
    (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.
    Art. 64
    (1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.
    (2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.
    Art. 65
    In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.
    Art. 66
    Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
    Art. 67
    Atat fata de asociatie sau fundatie, cat si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
    Art. 68
    (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia sau fundatia.
    (2) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.
    Art. 69
    Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.
    Art. 70
    (1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.
    (2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.
    (3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    Art. 71
    (1) Asociatia sau fundatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
    (2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
    Art. 72
    Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, in mod corespunzator, si in privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii.

    CAP. 10
    Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

    Art. 73
    (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit in continuare Registrul national, in scopul evidentei centralizate a acestora.
    (2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.
    Art. 74
    (1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii irevocabile a fiecarei hotarari judecatoresti.
    (2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, in extras, copii de pe rapoartele de activitate si bilanturile anuale, insotite de dovada eliberata de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" ca s-a solicitat publicarea acestora si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 75
    (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.
    (2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare.
    (3) Inscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
    (4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

    CAP. 11
    Dispozitii speciale

    Art. 76
    (1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute in Romania, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite in statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din Romania.
    (2) In acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de inscriere urmatoarele documente, in copii autentificate si traduceri legalizate:
    a) actul de constituire in statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
    b) statutul (in masura in care exista ca act de sine statator);
    c) hotararea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea in Romania;
    d) statutul viitoarei reprezentante in Romania a acelei persoane juridice, cuprinzand prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
    e) hotararea Guvernului Romaniei de aprobare a cererii de recunoastere in Romania a persoanei juridice solicitante.
    (3) Dispozitiile art. 8 - 12 si ale art. 81 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 77
    (1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice romane de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobandi pe intreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.
    (2) In cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor in termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotararii de dizolvare voluntara.
    (3) In cazul nerespectarii termenului de un an pentru instrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vanzarea acestora prin licitatie publica.
    (4) In toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neinstrainate in conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.

    CAP. 12
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 78
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 79
    In termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:
    a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;
    b) va stabili forma si continutul certificatelor de inscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 6 alin. (4).
    Art. 80
    Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice se aplica, in mod corespunzator, si asociatiilor si fundatiilor, cu exceptia acelor dispozitii care sunt contrare reglementarilor stabilite prin prezenta ordonanta.
    Art. 81
    In privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si raman aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    Art. 82
    Cererile de autorizare a infiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal investite la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.
    Art. 83
    (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.
    (2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, isi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma.
    Art. 84
    (1) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor in circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor in ale caror circumscriptii teritoriale acestea isi au sediul.
    (2) In acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel in circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor in circumscriptiile carora acestea isi au sediul.
    (3) In vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, in termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora.
    Art. 85
    Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - infiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarari ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci raman supuse reglementarilor speciale care stau la baza infiintarii si functionarii lor.
    Art. 86
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
             MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Flavius Baias,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 26/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 26 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 26/2000
Legea 129 2019
Ordin 2047 2018
Legea 46 2016
Legea 22 2014
Legea 145 2012
Legea 76 2012
Legea 34 2010
pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Legea 305 2008
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Ordin 5336 2004
pentru aprobarea Criteriilor specifice si a procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii
Legea 502 2004
privind asociatiile pensionarilor
Ordin 7 2004
privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea si inscrierea asociatiilor si fundatiilor ale caror activitati intra in sfera de competenta a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin 258 2003
privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a listei documentelor solicitate acestora in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica si a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
Ordin 808 2003
privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru infiintarea si functionarea asociatiilor/fundatiilor/federatiilor si filialelor acestora si de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica
Ordin 298 2003
privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor
Ordin 139 2003
privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial
Ordin 518 2003
pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003
Ordin 302 2003
privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publica persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial
Ordin 80 2003
privind punerea in aplicare in Ministerul Apararii Nationale a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003
Ordin 2664 2003
pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor
Ordin 115 2003
privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor
Ordin 98 2003
privind eliberarea avizului in vederea acordarii personalitatii juridice
Ordin 3571 2003
privind punerea in aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003
Ordin 330 2003
pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile si fundatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica
Ordonanţa 37 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Ordin 1076 2000
privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Ordin 954 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu