E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115 din  9 aprilie 2003

privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 299 din  6 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - prevederile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile art. 40^1, art. 51 alin. (1) si ale art. 52 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003;
    - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In cadrul Directiei generale asistenta sociala se organizeaza compartimentul pentru relatia cu asociatiile si fundatiile, prevazut la art. 51 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003.
    Art. 2
    (1) Compartimentul pentru relatia cu asociatiile si fundatiile are ca atributii evidenta asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati din domeniul de competenta al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, evaluarea activitatii asociatiilor si fundatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, fundamentarea sumelor ce se acorda de la bugetul de stat asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica, derularea programului de acordare a subventiilor pentru asociatiile si fundatiile care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si colaborarea cu asociatiile si fundatiile pentru realizarea unor activitati sau programe comune.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se completeaza cu atributiile compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile.
    Art. 3
    Evidenta privind constituirea, modificarea si incetarea asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati din domeniul de competenta al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se realizeaza pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei.
    Art. 4
    Se aproba Criteriile specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor, conform anexei nr. 1*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Se aproba modelul raportului de activitate a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    (1) Directia generala asistenta sociala examineaza documentatia prezentata de asociatii, fundatii sau federatii si indeplinirea conditiilor prevazute de lege si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind recunoasterea ca fiind de utilitate publica.
    (2) In functie de domeniile de activitate prevazute in statut pentru care asociatia, fundatia sau federatia solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, Directia generala asistenta sociala va solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul ministerului.
    Art. 8
    (1) Directia generala de munca si solidaritate sociala teritoriala efectueaza evaluarea privind indeplinirea conditiilor si a criteriilor pentru recunoasterea ca fiind de utilitate publica.
    (2) Evaluarea se face pe baza Regulamentului pentru evaluarea de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala teritoriale in vederea acordarii statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 4*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 9
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se anuleaza prevederile Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 472/2000.
    Art. 10
    Directia generala asistenta sociala si Directia generala resurse umane vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

                    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

    ANEXA 1

    CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A STATUTULUI DE UTILITATE PUBLICA

    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
 ______________________________________________________________________________
|                  Criterii                   | Documente care  | Indeplinirea |
|                                             |  se analizeaza  | criteriului* |
|                                             |                 | (se noteaza  |
|                                             |                 | DA sau NU)   |
|_____________________________________________|_________________|______________|
| 1. Activitatea de interes public general    | Statutul, actul |              |
| si/sau comunitar se desfasoara in sfera de  | constitutiv,    |              |
| competenta a M.M.S.S., conform atributiilor | Regulamentul    |              |
| prevazute in Hotararea privind organizarea  | intern de       |              |
| si functionarea acestuia                    | functionare,    |              |
|                                             | Pct. 2 din      |              |
|                                             | Raportul de     |              |
|                                             | activitate      |              |
|_____________________________________________|_________________|______________|
| 2. In obiectul de activitate, activitatile  | Idem            |              |
| de interes general si/sau comunitar, din    |                 |              |
| sfera de competenta a M.M.S.S, sunt         |                 |              |
| preponderente in raport cu activitatile in  |                 |              |
| interes personal nepatrimonial al           |                 |              |
| asociatilor sau fondatorilor                |                 |              |
|_____________________________________________|_________________|______________|
| 3. Nu desfasoara activitati angajate        | Idem            |              |
| politic in mod partizan, inclusiv acelea de |                 |              |
| sprijinire sau promovare a unor partide sau |                 |              |
| aliante politice sau electorale, candidati  |                 |              |
| in alegeri sau persoane care ocupa functii  |                 |              |
| de demnitate publica                        |                 |              |
|_____________________________________________|_________________|______________|
| 4. Nu desfasoara activitati exclusiv in     | Idem            |              |
| interesul personal nepatrimonial al         |                 |              |
| asociatilor sau fondatorilor                |                 |              |
|_____________________________________________|_________________|______________|
| 5. Durata de functionare, conform           | Statut, act     |              |
| statutului, permite desfasurarea pe durata  | constitutiv     |              |
| nedeterminata a unor activitati de interes  |                 |              |
| general si/sau comunitar                    |                 |              |
|_____________________________________________|_________________|______________|

    b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat majoritatea obiectivelor stabilite

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza DA sau NU)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|     Criterii     |  Indicatori de realizare ai  |  Documente care se   |R |I |
|                  |        criteriului           |     analizeaza       |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|1. Asociatia sau  |a) Definirea clara a          |Statut, organigrama,  |  |  |
|fundatia face     |organelor de conducere,       |pct. 3.1. din         |  |  |
|dovada bunei      |administrare si control       |raportul de           |  |  |
|desfasurari a     |                              |activitate            |  |  |
|activitatii       |______________________________|______________________|__|__|
|organelor de      |b) Existenta rapoartelor,     |Pct. 3.2. din         |  |  |
|conducere,        |proceselor-verbale etc. care  |raportul de           |  |  |
|administrare si   |atesta functionarea organelor |activitate, copii     |  |  |
|control, in       |de conducere, administrare si |dupa documente        |  |  |
|conformitate cu   |control                       |                      |  |  |
|prevederile       |______________________________|______________________|__|__|
|statutare si      |c) In statut sau in           |Statut, regulament    |  |  |
|regulamentul      |regulamentul intern de        |intern de functionare |  |  |
|intern de         |functionare exista prevederi  |                      |  |  |
|functionare       |referitoare la solutionarea   |                      |  |  |
|                  |conflictelor de interes       |                      |  |  |
|                  |aparute in activitatea        |                      |  |  |
|                  |asociatiei/fundatiei          |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |d) Existenta de personal      |Pct. 3.1., 3.3. din   |  |  |
|                  |angajat permanent             |raportul de activitate|  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|2. Asociatia sau  |a) Depunerea formularelor     |Copii dupa            |  |  |
|fundatia face     |situatiilor financiare anuale |formularele           |  |  |
|dovada            |la administratia financiara   |situatiilor           |  |  |
|functionarii in   |din raza teritoriala in care  |financiare anuale     |  |  |
|conformitate cu   |asociatia sau fundatia isi    |depuse                |  |  |
|legislatia in     |are sediul                    |                      |  |  |
|vigoare           |______________________________|______________________|__|__|
|                  |b) Plata impozitelor, taxelor,|Certificate           |  |  |
|                  |contributiilor si a altor     |constatatoare privind |  |  |
|                  |venituri bugetare datorate    |indeplinirea          |  |  |
|                  |creditorilor bugetari         |obligatiilor exigibile|  |  |
|                  |                              |de plata a impozitelor|  |  |
|                  |                              |si taxelor catre stat,|  |  |
|                  |                              |inclusiv a celor      |  |  |
|                  |                              |locale, precum si a   |  |  |
|                  |                              |contributiilor pentru |  |  |
|                  |                              |asigurarile sociale   |  |  |
|                  |                              |de stat, asigurarile  |  |  |
|                  |                              |sociale de sanatate,  |  |  |
|                  |                              |asigurarile de somaj  |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |c) Personalul este incadrat in|Pct. 3.3. si          |  |  |
|                  |conformitate cu legislatia in |Certificate           |  |  |
|                  |vigoare                       |constatatoare privind |  |  |
|                  |                              |indeplinirea          |  |  |
|                  |                              |obligatiilor exigibile|  |  |
|                  |                              |de plata a impozitelor|  |  |
|                  |                              |si taxelor catre stat,|  |  |
|                  |                              |inclusiv a celor      |  |  |
|                  |                              |locale, precum si a   |  |  |
|                  |                              |contributiilor pentru |  |  |
|                  |                              |asigurarile sociale   |  |  |
|                  |                              |de stat, asigurarile  |  |  |
|                  |                              |sociale de sanatate,  |  |  |
|                  |                              |asigurarile de somaj  |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |d) Are autorizatiile necesare |Autorizatiile         |  |  |
|                  |in vederea desfasurarii       |administrative        |  |  |
|                  |activitatilor statutare       |conforme cu legislatia|  |  |
|                  |                              |in vigoare si/sau     |  |  |
|                  |                              |acordurile necesare   |  |  |
|                  |                              |desfasurarii          |  |  |
|                  |                              |activitatilor, copii  |  |  |
|                  |                              |dupa documente        |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|3. Asociatia sau  |a) Dispune de un sediu adecvat|Pct. 1 din raportul   |  |  |
|fundatia dispune  |si de dotari destinate in     |de activitate, copie  |  |  |
|de resurse        |exclusivitate realizarii      |dupa document         |  |  |
|financiare,       |activitatilor de interes      |                      |  |  |
|materiale si umane|general si/sau comunitar      |                      |  |  |
|adecvate          |                              |                      |  |  |
|functionarii      |______________________________|______________________|__|__|
|organizatiei      |b) A dezvoltat in teritoriu   |Pct. 3.7. si Fisa     |  |  |
|                  |filiale sau puncte de lucru   |activitatilor din     |  |  |
|                  |adecvate realizarii de        |raportul de activitate|  |  |
|                  |activitati de interes general |                      |  |  |
|                  |sau comunitar (in cazul       |                      |  |  |
|                  |asociatiilor si fundatiilor   |                      |  |  |
|                  |care desfasoara activitati de |                      |  |  |
|                  |interes general)              |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |c) Resursele financiare de    |Pct. 4 din raportul   |  |  |
|                  |care dispun permit realizarea |de activitate, copii  |  |  |
|                  |activitatilor de interes      |dupa documentele      |  |  |
|                  |general si/sau comunitar      |contabile             |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |d) Personalul are pregatirea  |Pct. 3.3., 3.4. din   |  |  |
|                  |profesionala si experienta in |raportul de           |  |  |
|                  |domeniul de activitate        |activitate            |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|4. Asociatia,     |a) Utilizeaza un mijloc       |Fisa activitatilor    |  |  |
|fundatia sau      |constant de informare         |                      |  |  |
|federatia face    |referitor la serviciile si    |                      |  |  |
|dovada unei bune  |activitatile derulate         |                      |  |  |
|comunicari si     |______________________________|______________________|__|__|
|colaborari cu     |b) Colaboreaza cu alte        |Documente care atesta |  |  |
|cetatenii,        |organizatii neguvernamentale, |parteneriatul cu alte |  |  |
|beneficiarii      |institutii publice etc. in    |asociatii, fundatii,  |  |  |
|serviciilor, alte |vederea dezvoltarii de        |institutii publice    |  |  |
|organizatii       |activitati comune si/sau      |etc. si pct. 3.6. din |  |  |
|neguvernamentale  |finantarii acestor activitati |raportul de activitate|  |  |
|si institutii     |                              |                      |  |  |
|publice           |                              |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|5. Obiectivele de |A realizat mai mult de        |Pct. 2, pct. 3.5.,    |  |  |
|interes general   |jumatate din numarul          |Fisa activitatilor    |  |  |
|si/sau comunitar  |obiectivelor de interes       |din raportul de       |  |  |
|realizate au fost |general si/sau comunitar      |activitate            |  |  |
|semnificative in  |stabilite prin actul          |                      |  |  |
|raport cu         |constitutiv sau statut        |                      |  |  |
|obiectivele de    |                              |                      |  |  |
|aceeasi natura    |                              |                      |  |  |
|stabilite prin    |                              |                      |  |  |
|actul constitutiv |                              |                      |  |  |
|sau statut        |                              |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|6. Activitatile de|In domenii de interes general |Fisa activitatilor    |  |  |
|interes general   |si/sau comunitar, activitatile|                      |  |  |
|si/sau comunitar  |desfasurate au condus la      |                      |  |  |
|realizate sunt de |rezultate reale si benefice   |                      |  |  |
|utilitate publica,|pentru comunitate, grupul de  |                      |  |  |
|respectiv         |persoane etc.                 |                      |  |  |
|scopurile vizate  |                              |                      |  |  |
|sunt benefice.    |                              |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|

    c) a desfasurat activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (se noteaza DA sau NU)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|     Criterii     |  Indicatori de realizare ai  |  Documente care se   |R |I |
|                  |          criteriului         |      analizeaza      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|1. Activitatile   |a) Activitatile desfasurate au|Statut, pct. 2 si Fisa|  |  |
|desfasurate       |condus la indeplinirea        |activitatilor din     |  |  |
|anterior au fost  |obiectivelor de interes       |raportul de activitate|  |  |
|adecvate          |general si/sau comunitar      |                      |  |  |
|indeplinirii      |prevazut in statut            |                      |  |  |
|obiectivelor      |                              |                      |  |  |
|statutare         |                              |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|2. Dezvolta       |a) Dezvolta si imbunatateste, |Pct. 3.5. si Fisa     |  |  |
|programe, proiecte|prin proiecte specifice       |activitatilor din     |  |  |
|specifice         |activitatilor de interes      |raportul de activitate|  |  |
|                  |general si/sau comunitar,     |                      |  |  |
|                  |serviciile acordate, in       |                      |  |  |
|                  |functie de evaluarea          |                      |  |  |
|                  |periodica a acestora.         |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |b) Numarul de beneficiari ai  |Pct. 3.5. si Fisa     |  |  |
|                  |aceluiasi serviciu nu s-a     |activitatilor din     |  |  |
|                  |diminuat cu mai mult de 10%   |raportul de activitate|  |  |
|                  |fata de anul precedent        |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|3.                |a) Utilizeaza resurse umane   |Pct. 3.3. si Fisa     |  |  |
|Sustenabilitatea  |adecvate activitatilor        |activitatilor din     |  |  |
|activitatilor,    |desfasurate:                  |raportul de activitate|  |  |
|serviciilor, din  |- personal calificat in       |                      |  |  |
|punct de vedere   |  specialitate                |                      |  |  |
|tehnic,           |- personal angajat cu norma   |                      |  |  |
|patrimonial, al   |  intreaga                    |                      |  |  |
|suportului        |- dezvolta politici de formare|                      |  |  |
|grupului de       |  si dezvoltare a personalului|                      |  |  |
|beneficiari       |  si a voluntarilor           |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |b) Utilizeaza metodologii de  |Fisa activitatilor    |  |  |
|                  |lucru adecvate serviciilor    |                      |  |  |
|                  |oferite: tehnici, metode,     |                      |  |  |
|                  |instrumente de evaluare,      |                      |  |  |
|                  |respectarea legislatiei;      |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |c) Are capacitatea de         |Pct. 4 si Fisa        |  |  |
|                  |autofinantare a serviciilor   |activitatilor din     |  |  |
|                  |dezvoltate de cel putin 10%   |raportul de activitate|  |  |
|                  |din costul total al acestora  |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |d) Are capacitatea de a atrage|Pct. 4 si Fisa        |  |  |
|                  |mai multe surse de finantare  |activitatilor din     |  |  |
|                  |                              |raportul de activitate|  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |e) Dispune de dotarile        |Pct. 4 si Fisa        |  |  |
|                  |materiale adecvate            |activitatilor din     |  |  |
|                  |desfasurarii serviciilor      |raportul de activitate|  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |f) Serviciile oferite se      |Fisa activitatilor    |  |  |
|                  |desfasoara cu consimtamantul  |                      |  |  |
|                  |beneficiarilor si, dupa caz,  |                      |  |  |
|                  |cu aportul beneficiarilor in  |                      |  |  |
|                  |realizarea acestora           |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |g) Serviciile oferite se      |Fisa activitatilor    |  |  |
|                  |desfasoara cu acordul si,     |                      |  |  |
|                  |dupa caz, cu aportul          |                      |  |  |
|                  |comunitatii locale            |                      |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |h) Exista rezultate ale       |Fisa activitatilor    |  |  |
|                  |serviciilor                   |                      |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|
|4. Situatiile     |a) Concordanta intre          |Pct. 4 din raportul de|  |  |
|financiare anuale |prevederile bugetului de      |activitate, bugetul de|  |  |
|si bugetele de    |venituri si cheltuieli si     |venituri si cheltuieli|  |  |
|venituri si       |datele reflectate in          |si situatiile         |  |  |
|cheltuieli        |situatiile financiare anuale  |financiare anuale     |  |  |
|reflecta          |______________________________|______________________|__|__|
|desfasurarea      |b) Cheltuieli adecvate        |Pct. 4 si fisa        |  |  |
|activitatilor de  |activitatilor desfasurate     |activitatilor din     |  |  |
|interes general   |                              |raportul de           |  |  |
|sau comunitar     |                              |activitate, bugetul   |  |  |
|                  |                              |de venituri si        |  |  |
|                  |                              |cheltuieli si         |  |  |
|                  |                              |situatiile            |  |  |
|                  |                              |financiare anuale     |  |  |
|                  |______________________________|______________________|__|__|
|                  |c) Cheltuieli in concordanta  |Pct. 4 din raportul de|  |  |
|                  |cu veniturile obtinute        |activitate, bugetul de|  |  |
|                  |                              |venituri si cheltuieli|  |  |
|                  |                              |si situatiile         |  |  |
|                  |                              |financiare anuale     |  |  |
|__________________|______________________________|______________________|__|__|

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial
 ______________________________________________________________________________
|                Criteriu              |     Documente care     | Indeplinirea |
|                                      |     se analizeaza      | indicatorului|
|______________________________________|________________________|______________|
|Valoarea activului patrimonial pe     |Pct. 4 din raportul de  |              |
|fiecare din cei trei ani anteriori nu |activitate, bugetul de  |              |
|a scazut sub valoarea patrimoniului   |venituri si cheltuieli  |              |
|initial                               |si situatiile financiare|              |
|                                      |anuale                  |              |
|______________________________________|________________________|______________|
    * Pentru a se propune recunoasterea ca fiind de utilitate publica este necesara indeplinirea tuturor criteriilor.

    ANEXA 2

    Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu in 2 exemplare dactilografiate;
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea;
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor;
    4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei emisa de banca la care are deschis contul;
    5. Ultimul extras de cont bancar;
    6. Dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului sau sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita recunoasterea;
    7. Situatiile financiare anuale depuse la administratia financiara pe ultimii 3 ani;
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere;
    9. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente);
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor;
    11. Regulamentul intern de functionare;
    12. Organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei;
    13. Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani;
    14. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.;
    15. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea;
    16. Declaratie pe proprie raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinei publice sau bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice;
    17. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica.

    NOTA:
    Documentele de la punctele 1, 9 si 16 se solicita in original
    Documentele de la punctele 2 - 8, 10 - 15 si 17 se solicita in copie

    ANEXA 3

                                  MODEL
                    RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. DATE PRIVIND ASOCIATIA/FUNDATIA/FEDERATIA

    DENUMIREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI:

    DENUMIREA ABREVIATA (daca este cazul):

    TIPUL DE ORGANIZATIE: asociatie/fundatie/federatie

    SEDIUL
 ______________________________________________________________________________
| Adresa                    | Judetul, respectiv municipiul:                   |
|                           |__________________________________________________|
|                           | Localitatea:                      cod:           |
|                           |__________________________________________________|
|                           | Strada:                           nr:            |
|___________________________|__________________________________________________|
| Telefon                   | Prefix:                           nr:            |
|___________________________|__________________________________________________|
| Fax                       |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| @ mail                    |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| Situatia juridica         |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| Suprafata totala (mp)     |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| Suprafata construita (mp) |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|
| Nr. incaperi              |                                                  |
|___________________________|__________________________________________________|

    DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE
    - In temeiul Legii nr. 21/1924
 ______________________________________________________________________________
| Nr. dosar la dobandirea               |                                      |
| personalitatii juridice               |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Sentinta civila de dobandire a        | Nr:               Data:              |
| personalitatii juridice               |______________________________________|
|                                       | eliberata de:                        |
|_______________________________________|______________________________________|
| Sentinte civile care autorizeaza      | 1 | Nr:           Data:              |
| modificarile actului constitutiv      |   |__________________________________|
| si/sau statutului                     |   | eliberata de:                    |
|                                       |___|__________________________________|
|                                       | 2 | Nr:           Data:              |
|                                       |   |__________________________________|
|                                       |   | eliberata de:                    |
|                                       |___|__________________________________|
|                                       | 3 | Nr:           Data:              |
|                                       |   |__________________________________|
|                                       |   | eliberata de:                    |
|_______________________________________|   |__________________________________|

    - In temeiul Ordonantei de urgenta nr. 26/2000
 ______________________________________________________________________________
| Certificat de inscriere in Registrul | nr.:          data:                   |
| asociatiilor si fundatiilor          | inscrierii in Registrul asociatiilor  |
|                                      | si fundatiilor/Registrul federatiilor |
|______________________________________|_______________________________________|

    COD FISCAL NR.          anul              eliberat de:
    CONT BANCAR NR. ........ deschis la banca ............... adresa bancii:
    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
 ______________________________________________________________________________
| persoane fizice/juridice la          | numarul asociatilor/numele            |
| constituire                          | fondatorilor                          |
|______________________________________|_______________________________________|
| Membri asociati                      |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
| Fondator/fondatori                   |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|

    2. SFERA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PREVAZUT IN STATUT
 ______________________________________________________________________________
| SCOP (se defineste in conformitate cu art. nr. ....... din statut)           |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| OBIECTIVE  | de interes general respectiv  | de interes comunitar respectiv  |
| STABILITE  | in domenii precum: | in interesul public al unei     |
| IN STATUT  | dezvoltare sociala, asistenta | comunitati si/sau grupuri de    |
|            | sociala, ajutorarea saracilor | persoane fizice sau juridice    |
|            | si defavorizatilor, asistenta | care urmaresc un obiectiv       |
|            | oamenilor dezavantajati fizic,| comun sau au aceleasi opinii,   |
|            | a copiilor si persoanelor in  | aceeasi cultura, orientare      |
|            | varsta                        | religioasa, sociala,            |
|            |                               | profesionala si altele asemenea |
|____________|_______________________________|_________________________________|
|____________|_______________________________|_________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATI DE INTERES GENERAL SAU | In conformitate  | grup tinta            |
| COMUNITAR PREVAZUTE IN STATUT     | cu art. nr.      |                       |
|___________________________________|__________________|_______________________|
|___________________________________|__________________|_______________________|

    3. DATE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
    3.1. ORGANIZAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Organe de conducere                | Alese/numite | Numele,   | Profesie/    |
| administrare si control,           | in temeiul   | prenumele | loc de munca |
| potrivit statutului                |              | Adresa    |              |
|____________________________________|______________|___________|______________|
| De conducere    |                  |              |           |              |
| (nominalizati   |                  |              |           |              |
| functiile)      |                  |              |           |              |
|_________________|__________________|______________|___________|______________|
| De administrare |                  |              |           |              |
| (nominalizati   |                  |              |           |              |
| functiile)      |                  |              |           |              |
|_________________|__________________|______________|___________|______________|
| De control      |                  |              |           |              |
| (nominalizati   |                  |              |           |              |
| functiile)      |                  |              |           |              |
|_________________|__________________|______________|___________|______________|
| Altele:         |                  |              |           |              |
| (specificati)   |                  |              |           |              |
|_________________|__________________|______________|___________|______________|

    3.2. INFORMATII PRIVIND FUNCTIONAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Activitatea organelor de conducere, administrare     |   In ultimii 3 ani    |
| si control                                           |_______________________|
|                                                      | Anul: | Anul: | Anul: |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
|              | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
| conducere    | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
| administrare | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Nr. de sedinte                        |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | In conformitate cu procesele-verbale  |       |       |       |
| control      | nr./data                              |       |       |       |
|              |_______________________________________|_______|_______|_______|
|              | Alte documente (specificati)          |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|
| altele       |                                       |       |       |       |
|              |                                       |       |       |       |
|______________|_______________________________________|_______|_______|_______|

    3.3. PERSONALUL ADMINISTRATIV AL ORGANIZATIEI
 ______________________________________________________________________________
| personal incadrat cu:       |                In ultimii 3 ani                |
|                             |________________________________________________|
|                             |     Anul:     |     Anul:     |     Anul:      |
|                             |_______________|_______________|________________|
|                             |     numar     |     numar     |     numar      |
|_____________________________|_______________|_______________|________________|
| contract de munca           |               |               |                |
|_____________________________|_______________|_______________|________________|
| cu conventie civila         |               |               |                |
|_____________________________|_______________|_______________|________________|
| nr. de voluntari            |               |               |                |
|_____________________________|_______________|_______________|________________|
| Total                       |               |               |                |
|_____________________________|_______________|_______________|________________|

    3.4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 ______________________________________________________________________________
| Programe de formare a      | Domeniul |  In ultimii trei ani  | Nr. persoane |
| personalului organizate de |          |                       | formate      |
|                            |          |_______________________|______________|
|                            |          | Anul: | Anul: | Anul: |              |
|____________________________|__________|_______|_______|_______|______________|
| asociatie/fundatie/        |          |       |       |       |              |
| federatie                  |          |       |       |       |              |
|____________________________|__________|_______|_______|_______|______________|
| alte persoane juridice     |          |       |       |       |              |
| (specificati denumirea     |          |       |       |       |              |
| acestora)                  |          |       |       |       |              |
|____________________________|__________|_______|_______|_______|______________|
 ______________________________________________________________________________
| Programe pentru atragerea |   In ultimii 3 ani    | Numar de     | Numar de  |
| voluntarilor              |_______________________| participanti | voluntari |
|                           | Anul: | Anul: | Anul: |              | atrasi    |
|___________________________|_______|_______|_______|______________|___________|
|___________________________|_______|_______|_______|______________|___________|

    3.5. ACTIVITATI DE INTERES GENERAL SAU COMUNITAR REALIZATE
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea        |                       In ultimii 3 ani                    |
| activitatii, in  |___________________________________________________________|
| conformitate cu  |       Anul:       |       Anul:       |       Anul:       |
| Fisa             |___________________|___________________|___________________|
| activitatilor:   |    beneficiari    |    beneficiari    |    beneficiari    |
|                  |___________________|___________________|___________________|
|                  | categorie | numar | categorie | numar | categorie | numar |
|__________________|___________|_______|___________|_______|___________|_______|
|__________________|___________|_______|___________|_______|___________|_______|

    3.6. PRINCIPALELE MIJLOACE DE COMUNICARE SI INFORMARE UTILIZATE
 ______________________________________________________________________________
|                Tipul activitatii                     |    In ultimii 3 ani   |
|                                                      |_______________________|
|                                                      | Anul: | Anul: | Anul: |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
|______________________________________________________|_______|_______|_______|

    3.7. DEZVOLTARE TERITORIALA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Filiale |  Puncte  |Judet/localitate| Persoana | Nr. membri |    Anul   |
|crt.|         |    de    |adrese/telefon  |de contact|  asociati  |infiintarii|
|    |         |  lucru   |                |          |sau personal|           |
|    |         |          |                |          |al fundatiei|           |
|____|_________|__________|________________|__________|____________|___________|
|____|_________|__________|________________|__________|____________|___________|
|____|_________|__________|________________|__________|____________|___________|

    3.8. AFILIERE LA NIVEL NATIONAL
    a) Denumirea si adresa organismului national:
    b) Documentul care atesta afilierea:
    c) Data afilierii:

    3.9. AFILIERE INTERNATIONALA
    Denumirea si adresa organizatiei internationale:
 ______________________________________________________________________________
|     Tipul de afiliere:    |   Din anul  |  Documentul care atesta afilierea  |
|___________________________|_____________|____________________________________|
| Membru deplin             |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
| Membru asociat            |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|
| Altele, specificati       |             |                                    |
|___________________________|_____________|____________________________________|

    3.10. PREMII, NOMINALIZARI, ALTE FORME DE RECUNOASTERE A ACTIVITATII
 ______________________________________________________________________________
|           Denumire          |   Anul  | Institutia care a acordat/recunoscut |
|                             |         |             activitatea              |
|_____________________________|_________|______________________________________|
|_____________________________|_________|______________________________________|

    4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
 ______________________________________________________________________________
| PATRIMONIUL                                     | Total valoare, in mii lei: |
| In conformitate cu ultima balanta contabila     | din care                   |
|_________________________________________________|____________________________|
| 1. Total imobilizari corporale, din care        |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Constructii                                     |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Terenuri                                        |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Alte mijloace fixe    | Mobilier                |                            |
|                       |_________________________|____________________________|
|                       | Echipament              |                            |
|                       |_________________________|____________________________|
|                       | Altele                  |                            |
|_______________________|_________________________|____________________________|
| Mijloace de transport                           |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Imobilizari corporale in curs                   |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| 2. Total disponibilitati banesti, din care      |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Lei                                             |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Valuta                                          |                            |
|_________________________________________________|____________________________|

 ______________________________________________________________________________
| VENITURI,                                              | Total, in mii lei:  |
| In conformitate cu ultima balanta contabila, din care  | din care            |
|________________________________________________________|_____________________|
| Resurse obtinute de la bugetul de stat                 |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Resurse obtinute de la bugetul local                   |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Cotizatiile membrilor                                  |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Dividendele societatilor comerciale infiintate         |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea        |                     |
| sumelor disponibile                                    |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Venituri realizate din activitati economice proprii    |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Donatii, sponsorizari sau legate                       |                     |
|________________________________________________________|_____________________|
| Finantari, granturi                                    |                     |
|________________________________________________________|_____________________|

 _____________________________________________________________________
|  MISCAREA PATRIMONIALA  |          Valoare activ in mii lei         |
|                         |___________________________________________|
|                         |  Anul:       |  Anul:       |  Anul:      |
|                         |______________|______________|_____________|
|_________________________|______________|______________|_____________|

    PROGRAME DESFASURATE CU FINANTARE EXTERNA (pe ultimii trei ani)
 _________________________________________________________________
|  Perioada/anul  |  Denumire program  |  Valoare  |  Finantator  |
|_________________|____________________|___________|______________|
|_________________|____________________|___________|______________|
|_________________|____________________|___________|______________|
|_________________|____________________|___________|______________|

    PROGRAME SUBVENTIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL (in ultimii trei ani)
 _______________________________________________________________________
|  Perioada/anul  |  Denumire program  |  Valoare  |  Temeiul legal si  |
|                 |                    |           |  sursa subventiei  |
|_________________|____________________|___________|____________________|
|_________________|____________________|___________|____________________|

    SOCIETATI COMERCIALE INFIINTATE
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea | Anul infiintarii | Obiectul de activitate | Adresa | Codul fiscal|
|___________|__________________|________________________|________|_____________|
|___________|__________________|________________________|________|_____________|

    ANEXA 1
    la Raportul de activitate pe ultimii 3 ani

    FISA NR.:
    PRIVIND ACTIVITATILE IN INTERES GENERAL SI/SAU COMUNITAR DESFASURATE
                 Se completeaza pentru fiecare activitate

    1. Denumirea activitatii:

    2. Scop:

    3. Obiectiv:

 ______________________________________________________________________________
|   4. Durata in timp | data inceperii activitatii | Observatii                |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Limitata            |                            |                           |
|_____________________|____________________________|___________________________|
| Nelimitata          |                            |                           |
|_____________________|____________________________|___________________________|

 ______________________________________________________________________________
|   5. Aria de desfasurare | Se specifica localitatea, judetul/localitatile,   |
|                          | judetele/localitatile                             |
|__________________________|___________________________________________________|
| Locala                   |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|
| Judeteana                |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|
| Nationala                |                                                   |
|__________________________|___________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|   6. Categoria de persoane |nr. beneficiari | Caracteristici socio-economice |
|   beneficiare              |                | ale grupului tinta             |
|____________________________|________________|________________________________|
|____________________________|________________|________________________________|
|____________________________|________________|________________________________|

    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor

    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora

    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate

 ______________________________________________________________________________
|   10. Resursele umane utilizate | Nr.| numar de persoane | Categoria         |
|                                 |    | cu functie de     | socio-profesionala|
|                                 |    |___________________|                   |
|                                 |    |conducere |executie|                   |
|_________________________________|____|__________|________|___________________|
| incadrat cu | conventie civila  |    |          |        |                   |
|             |___________________|____|__________|________|___________________|
|             | contract de munca |    |          |        |                   |
|_____________|___________________|____|__________|________|___________________|
| Voluntari                       |    |          |        |                   |
|_________________________________|____|__________|________|___________________|

    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:

 ______________________________________________________________________________
|   11. Costul programului, proiectului pe toata| Total, in mii lei sau valuta |
| durata finantarii sau, dupa caz,              | in care a fost finantat      |
| Costul anual al serviciului, in conformitate  | proiectul:                   |
| cu cheltuielile din anul precedent depunerii  |                              |
| documentatiei,                                | din care:                    |
| din care:                                     |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Contributia organizatiei:                     |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Subventii de la bugetul de stat               |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Subventii de la bugetul local                 |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Contributii ale partenerilor externi          |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Contributii ale beneficiarilor                |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| Altele                                        |                              |
|_______________________________________________|______________________________|

    12. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:

 ______________________________________________________________________________
|   13. Parteneri implicati   |  Forma parteneriatului                         |
|_____________________________|________________________________________________|
|_____________________________|________________________________________________|
|_____________________________|________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|   14. Autorizatii necesare desfasurarii | Institutia care a    |Nr.          |
|   activitatii (sanitara etc.)           | eliberat autorizatia |document/data|
|_________________________________________|______________________|_____________|
|_________________________________________|______________________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|   15. Evaluarea activitatilor,| Cand a avut loc| Cine a evaluat| Masuri luate|
|   metodele utilizate          | evaluarea      | activitatea   | in urma     |
|                               |                |               | evaluarii   |
|_______________________________|________________|_______________|_____________|
|_______________________________|________________|_______________|_____________|

    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):

    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora
    2. Alte comentarii privind activitatea desfasurata

 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:| Telefon: |
|___________________________________________________________________|__________|

 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele presedintelui  | Data   | stampila asociatiei/fundatiei  |
| asociatiei/fundatiei,              |        |                                |
| semnatura                          |        |                                |
|____________________________________|________|________________________________|

    ANEXA 4

                                REGULAMENT
pentru evaluarea de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala teritoriale in vederea acordarii statutului de utilitate publica

    PREAMBUL

    A. In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 asociatiile si fundatiile pot fi recunoscute de catre Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca intrunesc cumulativ conditiile prevazute la art. 38 alin. (1):
    a) activitatea principala a acesteia se desfasoara in interes general sau in interesul unei colectivitati locale, dupa caz si functioneaza de cel putin trei ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului ca fiind de utilitate publica;
    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
    c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului ca fiind de utilitate publica;
    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei trei ani este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.

    B. Examinarea indeplinirii conditiilor pentru recunoasterea ca fiind de utilitate publica precum si a mentinerii performantelor care au determinat recunoasterea se realizeaza prin examinarea documentelor care insotesc cererea de recunoastere de catre specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cat si prin evaluarea de teren realizata de catre reprezentantul directiei generale de munca si solidaritate sociala teritoriala si, eventual, de catre specialistii din cadrul ministerului.

    C. Responsabilitatile directiei generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv ale directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, in procedura recunoasterii ca fiind de utilitate publica, sunt urmatoarele:
    1. Examineaza, la solicitarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, indeplinirea conditiilor prevazute de lege, inclusiv prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent.
    2. In cazul in care constata ca sunt indeplinite aceste conditii, intocmeste Raportul privind oportunitatea recunoasterii ca fiind de utilitate publica si il transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    3. Verifica si raporteaza periodic mentinerea conditiilor care au stat la baza recunoasterii ca fiind de utilitate publica.
    4. Informeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale despre orice sesizare privind neindeplinirea conditiilor care au stat la baza recunoasterii ca fiind de utilitate publica inregistrata la directia generala de munca si solidaritate sociala judeteana si comunica punctul de vedere al directiei referitor la aceasta sesizare.
    5. Constituie baza de date cu asociatiile si fundatiile al caror obiect de activitate se afla in sfera de competenta a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si care au solicitat recunoasterea ca fiind de utilitate publica si au sediul sau isi desfasoara activitatea in judet.

    EVALUAREA

    I. Obiectivele evaluarii
    a) Controlarea veridicitatii informatiilor prezentate de asociatia, fundatia sau federatia solicitanta, cu situatia din comunitate;
    b) Constatarea indeplinirii conditiilor si a criteriilor Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru recunoasterea ca fiind de utilitate publica;
    c) Culegerea de informatii suplimentare fundamentarii proiectului de hotarare a Guvernului.

    Evaluarea se realizeaza de catre directia generala de munca si solidaritate sociala judeteana, la solicitarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in urmatoarele situatii:
    1. In vederea examinarii indeplinirii conditiilor pentru recunoasterea ca fiind de utilitate publica;
    2. Pentru constatarea mentinerii nivelului activitatii si a performantelor care au determinat recunoasterea;

    II. Etapele evaluarii
    1. Verificarea eligibilitatii asociatiei, fundatiei sau federatiei pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica;

    a) Eligibilitatea asociatiei/fundatiei/federatiei
    - este persoana juridica de drept privat, nonprofit, constituita in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003;
    - solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
    - domeniul de activitate este in sfera de competenta a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

    Pentru realizarea evaluarii de teren, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale solicita directiei teritoriale sa clarifice aspectele neconcordante sau incomplete sesizate la examinarea documentatiei.
    Raportul de teren se intocmeste utilizand indicatorii de realizare ai criteriilor de recunoastere ca fiind de utilitate publica.

    b) Eligibilitatea activitatilor
    Activitatea asociatiei, fundatiei sau federatiei trebuie sa se desfasoare in interes general sau comunitar.
    - Este activitate de interes general activitatea care are drept scop dezvoltarea sociala, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, sporirea cunoasterii si participarii civice, asistenta sociala, ajutorarea saracilor si persoanelor defavorizate, asistenta oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor, persoanelor in varsta, a refugiatilor si a altor categorii de persoane dezavantajate, sustinerea bunastarii sociale si care se adreseaza unor beneficiari din mai multe judete ale tarii sau mai multor grupuri de persoane fizice sau juridice.
    Grupul de persoane fizice sau juridice este o asociere informala a unor persoane fizice sau juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala.
    - Este activitate de interes comunitar activitatea care are drept scop dezvoltarea sociala, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, asistenta sociala, sporirea cunoasterii si participarii civice, ajutorarea saracilor si persoanelor defavorizate, asistenta oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor, persoanelor in varsta, a refugiatilor si a altor categorii de persoane dezavantajate, sustinerea bunastarii sociale si care se adreseaza persoanelor dintr-un cartier, localitate, unitate administrativ-teritoriala sau unui grup de persoane fizice sau juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala.

    Activitati in sfera de competenta a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
    - Activitatile de asistenta sociala de interes general sau de interes comunitar sunt: protectie, gazduire, ingrijire, consiliere, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, pentru persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii de persoane, in functie de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor in obtinerea de resurse si servicii, consilierea si sprijinirea psihologica a persoanelor aflate in dificultate, ameliorarea nevoilor fizice si psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezradacinate, promovarea concilierii comunitare, microcreditarea persoanelor fara venituri sau cu venituri mici etc.
    Activitatile de asistenta sociala sunt centrate in principal pe problemele saraciei, somajului, discriminarii si a altor forme de injustitie sociala.
    - Activitatile de formare profesionala si de ocupare a fortei de munca de interes general sau de interes comunitar sunt: combaterea somajului in randul tinerilor, asistarea formarii profesionale, consiliere si mediere pentru somerii de lunga durata, formarea profesionala a adultilor, dezvoltarea resurselor umane, migrarea fortei de munca, promovarea drepturilor angajatorilor/angajatilor, legalitatea/etica raporturilor de munca, prevenirea accidentelor la locul de munca, securitatea muncii, promovarea drepturilor persoanelor afectate de boli profesionale sau supuse riscului de imbolnavire, problematica lucratorilor in varsta, formarea continua, informare si consiliere privind cariera, promovarea standardelor de excelenta/minimale pentru pregatirea profesionala, evaluarea furnizorilor de formare profesionala, certificarea competentelor profesionale, standarde ocupationale, promovarea mobilitatii ocupationale si geografice.
    - Activitati in domeniul dezvoltarii organizationale, parteneriatului public-privat, colaborarii si cooperarii intre sectoarele public-privat: dezvoltare organizationala a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati de interes general sau comunitar, incurajarea si promovarea parteneriatului institutiilor guvernamentale cu societatea civila, promovarea participarii cetatenilor la luarea deciziilor, a transparentei administratiei publice, activitati de promovare a voluntariatului;
    - Activitati in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
    - Activitati in domeniul promovarii drepturilor persoanelor pensionate sau care au contribuit la alte fonduri de asigurari sociale;

    c) Eligibilitatea beneficiarilor
    Beneficiarii activitatilor desfasurate de asociatie, fundatie sau federatie sunt reprezentativi pentru grupul tinta specificat in statut.
    Beneficiarii activitatilor de interes general sau comunitar sunt persoane care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa actioneze pentru ei insisi, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru a face fata singuri schimbarilor sociale, de a-si reprezenta singuri interesele.

    d) Evaluarea "scopurilor benefice"
    Orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general sau comunitar este o activitate de interes public.
    Prin activitatea de prevenire si prin rezolvarea directa a problemelor sociale si promovarea coeziunii sociale, prin ameliorarea nevoilor fizice si psihologice ale persoanelor afectate de schimbarile care creeaza tensiuni sociale (somaj, saracie, mobilitatea geografica si tensiuni in relatiile familiale), activitatile pot fi benefice.
    Pentru atingerea unor scopuri benefice, activitatile in domeniile de interes general sau comunitar trebuie sa se deruleze pe baza unor obiective si principii adecvate, iar evaluatorul va analiza daca:

    d.1. Obiectivele activitatilor principale derulate de asociatia, fundatia sau federatia solicitanta urmaresc:
    - imbunatatirea calitatii vietii persoanelor beneficiare ale serviciilor;
    - intarirea capacitatii persoanelor beneficiare, a grupului de persoane etc. de a-si utiliza resursele proprii, de a functiona independent;
    - stimularea participarii beneficiarilor la acordarea serviciilor;
    - maximizarea resurselor comunitatii sau persoanelor carora se adreseaza serviciile/activitatile organizatiei pentru satisfacerea nevoilor identificate;

    d.2. Principiile in baza carora se acorda serviciile sunt benefice:
    - promoveaza schimbarea sociala, in special pentru si din partea grupurilor vulnerabile si defavorizate;
    - sunt centrate in special pe problemele saraciei, somajului, discriminarii si a altor forme de injustitie sociala;
    - modul de acordare permite asigurarea accesului la informatiile, serviciile si resursele necesare, la egalitatea sanselor si participarea semnificativa la luarea deciziilor pentru toti beneficiarii acestor servicii;
    - sunt acordate in interesul persoanelor beneficiare si cu respectarea demnitatii si unicitatii acestora;
    - in acordarea serviciilor, in intocmirea planurilor individuale ofertantii serviciilor trebuie sa tina cont de diferentele individuale si diversitatea culturala si etnica;
    - in acordarea serviciilor este obligatoriu sa se respecte dreptul persoanei beneficiare la autodeterminare; nimeni nu poate alege in numele persoanei beneficiare. Exceptiile sunt prevazute de lege;
    - serviciile trebuie sa ajute persoanele beneficiare sa-si identifice si sa-si dezvolte resursele in vederea alegerii celei mai bune optiuni;
    - se acorda tinand cont de importanta relatiilor interumane, de acea parte a capitalului uman care permite membrilor unei anumite comunitati sa aiba incredere unii in altii si sa coopereze;
    - se acorda cu competenta, de catre personal calificat si in beneficiul persoanelor asistate;
    - urmaresc promovarea, mentinerea si cresterea bunastarii individului, familiei, grupurilor sociale, organizatiilor si comunitatilor.

    2. Evaluarea activitatii asociatiei, fundatiei sau federatiei desfasurata in interes general sau comunitar;

    Evaluarea serviciilor acordate
    Standardele de calitate (acordare) a serviciilor si definirea serviciilor trebuie sa ia in considerare nevoile si asteptarile beneficiarilor, principiile etice, obiective profesionale si raportul cost-beneficiu.
    - Serviciile se acorda intr-o maniera care sa fie orientata catre beneficiar, respectand traditiile sale culturale si ale comunitatii, cat si drepturile si dorintele acestuia;
    - Serviciile acordate raspund nevoilor identificate ale persoanelor beneficiare, grupului de persoane fizice sau juridice etc.;
    - Exista o concordanta intre necesitatile si prioritatile comunitatii si serviciile acordate de asociatie/fundatie;
    - Evaluarea nevoilor grupului tinta se face cu participarea beneficiarilor sau a unui grup reprezentativ de beneficiari;
    - Se utilizeaza in acordarea serviciilor instrumente de evaluare a satisfactiei beneficiarilor;
    - Sunt utilizate metode de informare a comunitatii despre serviciile acordate;
    - Exista o continuitate a acordarii serviciilor si o fluctuatie a persoanelor beneficiare adecvata tipului de serviciu;
    - Pentru acordarea serviciilor sunt utilizate diverse surse de finantare;
    - Serviciile sunt acordate intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor beneficiare;
    - Situatia juridica a sediului in care sunt acordate serviciile de asistenta sociala poate garanta durabilitatea serviciilor acordate; sediul este destinat exclusiv activitatilor de interes general sau comunitar;
    - Configuratia si amenajarea spatiilor sunt corespunzatoare tipurilor de servicii acordate;
    - Exista dotarile materiale si logistice necesare functionarii serviciilor;

    a) Evaluarea capacitatii asociatiei/fundatiei/federatiei de acordare a serviciilor
    - Asociatia sau fundatia dispune de resurse financiare, materiale, umane si logistice adecvate functionarii acesteia si acordarii serviciilor;
    - Exista o corelatie adecvata intre structura echipei (ca dimensiune si competente) si tipul si diversitatea serviciilor acordate si numarul de persoane beneficiare;
    - Asociatia sau fundatia foloseste instrumente de lucru standardizate (plan individual de interventie, fise de evaluare a nevoilor, curicula de curs, chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarului, fise de post etc.) si utilizeaza metodologii de lucru adecvate serviciilor oferite;
    - Asociatia sau fundatia este preocupata de imbunatatirea performantelor sale in domeniul furnizarii serviciilor (monitorizarea si evaluarea serviciilor, cursuri de educatie continua a personalului); exista interes pentru respectarea unor standarde de competenta;
    - Asociatia sau fundatia are experienta in derularea serviciilor acordate; exista o continuitate a serviciilor acordate;
    - Personalul angajat are experienta, pregatirea si abilitatile necesare pentru posturile pe care lucreaza;
    - Asociatia sau fundatia are capacitatea de a atrage resurse pentru finantarea activitatilor si serviciilor acordate;
    - Asociatia sau fundatia are capacitate de autofinantare a serviciilor dezvoltate;
    - Rezultatele serviciilor acordate, a activitatilor desfasurate de asociatie/fundatie sunt masurabile;

    III. Intocmirea raportului de evaluare
    Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale raportul de evaluare in teren in termen de 7 zile de la data solicitarii acestuia.
    Raportul de evaluare in teren are aceeasi structura atat in cazul in care este intocmit pentru examinarea indeplinirii conditiilor pentru ca asociatia sau fundatia sa fie recunoscuta ca fiind de utilitate publica cat si in cazul constatarii mentinerii performantelor care au determinat recunoasterea ca fiind de utilitate publica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu