E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 adauga dupa articolul 40 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 adauga dupa articolul 41 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 42 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 48 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 adauga dupa articolul 1 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 27 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 29 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 adauga dupa articolul 38 din actul Ordonanţa 26 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 37 2003 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 26 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 37 din 30 ianuarie 2003

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  1 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.9 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interes comunitar ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante."
    2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    (1) In sensul prezentei ordonante, se considera a fi de interes general domenii ca: dezvoltarea economica, culturala si sociala, promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, promovarea sanatatii, educatiei, stiintei, artelor, traditiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenta sociala, ajutorarea saracilor si defavorizatilor, asistenta oamenilor dezavantajati fizic, a copiilor si a persoanelor in varsta, activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participarii civice, protejarea mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor umane, sustinerea bunastarii sociale, sprijinirea lucrarilor publice si infrastructurii, sprijinirea sportului.
    (2) Prin interes comunitar se intelege orice interes care este specific:
    a) unei comunitati: cartier, localitate, unitate administrativ-teritoriala;
    b) unui grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala si altele asemenea."
    3. Litera d) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "d) facilitarea accesului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor la resurse private si publice;"
    4. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Este interzisa utilizarea in denumirea asociatiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autoritatilor si institutiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activitati cu reglementari proprii.
    (6) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (5), Ministerul Justitiei va refuza eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii."
    5. La articolul 7 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea."
    6. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
    "d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea."
    7. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dispozitiile art. 6 alin. (4) - (6), art. 7 alin. (1), art. 8 - 12 si 14 se aplica in mod corespunzator."
    8. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Daca fundatia dobandeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute in favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile infiintate prin acte intre vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile infiintate prin testament."
    9. Alineatul (4) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii."
    10. Alineatul (6) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) In toate cazurile schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit."
    11. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) In cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre persoanele juridice constituente.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si in cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii."
    12. Titlul capitolului VI "Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica" va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica"
    13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) O asociatie sau fundatie poate fi recunoscuta de catre Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;
    c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
    (2) Guvernul Romaniei, prin organul sau de specialitate, poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca:
    a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii ori fundatii preexistente; si
    b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea in mod independent."
    14. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 38^1
    Prin utilitate publica se intelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau comunitar."
    15. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita, pe langa dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:
    a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
    b) copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice;
    c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
    d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei si fundatiei;
    e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica."
    16. Alineatul (2) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Conflictele de competenta aparute intre autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind inregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre organul de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului care are competente in domeniul vietii asociative, in termen de 15 zile de la data inregistrarii sesizarii. In cazul aparitiei unui conflict de competenta, perioada prevazuta pentru examinarea cererii de recunoastere a utilitatii publice se prelungeste cu perioada necesara solutionarii acestui conflict."
    17. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In vederea solutionarii conflictului autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie organului de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul conducatorului organului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este definitiv."
    18. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege, inclusiv prin solicitarea de informatii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar, aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
    (2) In cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernului Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei."
    19. Dupa articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 40^1
    La nivelul fiecarui minister sau al celorlalte organe ale administratiei publice centrale competente sa examineze cererile pentru recunoasterea statutului de utilitate publica se vor adopta, in baza prezentei ordonante, norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate."
    20. Litera b) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "b) dreptul la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale, dupa cum desfasoara activitati in interes general sau al colectivitatilor locale, astfel:
    1. de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administratiei publice centrale in a caror sfera de competenta isi desfasoara activitatea;
    2. de la bugetele locale, in limita sumelor aprobate de consiliile locale."
    21. Litera f) a articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
    "f) obligatia de a publica in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se va aproba prin ordin al ministrului finantelor publice."
    22. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Sumele prevazute la alin. (1) lit. b) vor fi prevazute in bugetele anuale ale ministerelor, ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale sau ale consiliilor locale, dupa caz."
    23. Dupa articolul 41 se introduc doua articole noi, articolele 41^1 si 41^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    (1) Asociatia sau fundatia recunoscuta ca fiind de utilitate publica isi deschide un cont bancar special pentru resursele primite potrivit art. 41 alin. (1) lit. b), iar cheltuielile din aceste resurse se evidentiaza distinct.
    (2) Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, planificate a se cheltui in cursul anului si ramase neutilizate la finele anului in contul asociatiei sau al fundatiei, se restituie de catre aceasta la bugetele de la care au fost primite, in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator.
    (3) Sumele alocate pentru proiecte ce se intind pe perioada a doi sau mai multi ani se vor reporta la finele anului si vor putea fi folosite in continuare pentru destinatia pentru care au fost alocate initial.
    (4) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului, potrivit legislatiei in vigoare.
    Art. 41^2
    In cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza un organ de specialitate la nivel de departament, care are urmatoarele atributii:
    a) promoveaza si evalueaza politicile guvernamentale in domeniul vietii asociative si formuleaza recomandari cu privire la acestea;
    b) centralizeaza cererile privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
    c) solutioneaza conflictele de competenta prevazute la art. 39 alin. (2) si (3);
    d) analizeaza anual activitatea asociatiilor si fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica."
    24. Alineatul (2) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care asociatia sau fundatia nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere prin adoptarea unei hotarari in acest sens."
    25. Alineatul (4) al articolului 42 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Imprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata."
    26. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica in mod corespunzator si federatiilor.
    (2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica."
    27. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Asociatiile, fundatiile si federatiile pot infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei."
    28. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice."
    29. Alineatul (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    (1) In cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui."
    30. Alineatul (2) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul."
    Art. 2
    Sintagma "bilant contabil" din cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 se inlocuieste cu sintagma "situatii financiare anuale".
    Art. 3
    Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    In termenul prevazut la art. III, fiecare minister sau organ al administratiei publice centrale competent va adopta, in baza prezentei ordonante, norme proprii care sa stabileasca si criteriile specifice de acordare a statutului, corespunzatoare fiecarui domeniu de activitate.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acestora de catre Parlament, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Cristina Tarcea
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 37/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 37 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu