E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 21 1924 abrogat de articolul 86 din actul Ordonanţa 26 2000
Legea 21 1924 in legatura cu Hotărârea 757 1992
Legea 21 1924 in legatura cu articolul 39 din actul Legea 11 1944
Articolul 26 din actul Legea 21 1924 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 1939
Articolul 46 din actul Legea 21 1924 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 1939
Articolul 54 din actul Legea 21 1924 modificat de articolul 1 din actul Legea 755 1939
Articolul 26 din actul Legea 21 1924 modificat de Decretul-lege 559 1938
Articolul 27 din actul Legea 21 1924 modificat de Decretul-lege 559 1938
Articolul 54 din actul Legea 21 1924 modificat de Decretul-lege 559 1938
Articolul 99 din actul Legea 21 1924 modificat de Decretul-lege 559 1938
Articolul 13 din actul Legea 21 1924 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 63 1927
Articolul 33 din actul Legea 21 1924 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 63 1927
Articolul 92 din actul Legea 21 1924 in legatura cu articolul 2 din actul Legea 63 1927
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 21 din  6 februarie 1924

pentru persoanele juridice (Asociatiuni si Fondatiuni)

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din  6 februarie 1924


SmartCity3


    CAP. 1
    Dispozitii generale

    A. Personalitatea juridica
    Art. 1
    Persoanele juridice de drept public se creeaza numai prin lege.
    Asociatiunile si fondatiunile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, nu pot dobandi personalitatea juridica decat in conditiunile legii de fata.
    Ele sunt considerate persoane juridice de drept privat.
    Societatile si asociatiunile prevazute de codurile de comert si alte legi vor avea acelasi caracter si raman supuse dispozitiilor acelor legi.
    Art. 2
    Persoanele juridice de drept privat existente la data promulgarii legii de fata vor continua sa functioneze potrivit dispozitiilor legilor, hotararilor sau actelor care le-au constituit si care nu vor fi contrare dispozitiunilor de ordine publica ale acestei legi.
    Ele sunt obligate insa, ca in termen de sase luni de la promulgarea acestei legi, sa comunice grefei tribunalului, in circumscriptia careia functioneaza administratiunea lor principala, titlurile pe temeiul carora au dobandit personalitatea juridica, statutele sau actele constitutive, precum si informatiile ce se vor cere prin regulamentul de aplicatiune al acestei legi.
    Grefa tribunalului este obligata a inscrie organizatiunea sau asezamantul in registrul persoanelor juridice.
    Contravenientii la aceasta dispozitiune cad sub prevederile art. 94 din aceasta lege.
    Art. 3
    Asociatiunile si asezamintele fara scop lucrativ sau patrimonial nu pot dobandi personalitatea juridica decat pe temeiul unei deciziuni motivate a tribunalului civil in circumscriptia caruia s-au constituit.
    Aceasta deciziune nu se poate da decat la cererea celor interesati:
    a) Dupa ce s-a cerut avizul ministerului in competenta caruia cade scopul asociatiunii sau asezamantului;
    b) Dupa ce s-a ascultat concluziunile ministerului public si s-a constatat ca statutele sau actele constitutive, compunerea organelor de directiune si administratiune si celelalte conditiuni, nu contravin la dispozitiunile legii de fata.
    Partile interesate, ministerul competent si reprezentantul ministerului public au dreptul de apel potrivit art. 90.
    Art. 4
    Persoana juridica va avea fiinta numai de la data inscrierii deciziei de recunoastere ramasa definitiva, in registrul special care va fi tinut in acest scop la grefa fiecarui tribunal civil.
    Art. 5
    Personalitatea juridica nu se poate recunoaste unei colectivitati de asociatiuni sau asezaminte nerecunoscute ca persoane juridice. Personalitatea juridica e individuala si efectul ei nu se poate intinde in afara de asociatia sau asezamantul pentru care a fost acordata.
    Un asezamant creat de o persoana juridica nu poate avea o personalitate distincta de aceea a persoanei juridice care a creat-o, decat daca i se recunoaste formal aceasta, in conditiunile statornicite prin legea de fata.
    Art. 6
    Nu se poate recunoaste personalitatea juridica a asociatiunilor si asezamintelor care au un obiect ilicit, contrar ordinii publice sau bunelor moravuri, sau care sunt formate in vederea realizarii unui asemenea scop.
    Art. 7
    Persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, care isi au sediul in strainatate, pot sa beneficieze de personalitatea lor juridica si sa functioneze pe teritoriul Statului roman in conformitate cu legile romane, daca sunt recunoscute dupa legile tarii lor si daca in prealabil au obtinut autorizarea guvernului roman.
    Autorizarile acordate acestor persoane juridice se vor inscrie la cererea lor, sub sanctiunea unei amenzi de 5.000 - 20.000 lei si in caz de recidiva sub sanctiunea retragerii autorizatiei, in registrul tribunalului civil al circumscriptiei in care se va stabili sediul administratiunii, sucursala, sau domiciliul ales.
    Cand nu exista sucursala, alegerea domiciliului este obligatorie. Ea se face prin act autentic care se publica in Monitorul Oficial si se afiseaza la primaria si tribunalul domiciliului ales.
    Art. 8
    Fara distinctiune intre persoanele juridice de drept privat existente si acele ce se va forma in viitor, de la data promulgarii legii de fata, nici o modificare de statute sau transformare a caracterului asociatiunii sau asezamantului, nici o modificare a organelor de control si administratiune, nici o incetare sau dizolvare, operatiune de lichidare si de atribuire de bunuri, nu se va putea face decat conform acestei legi.
    Aceste persoane sunt obligate a se supune tuturor dispozitiunilor declarate de ordine publica in legea de fata.
    Modificarile statutelor sau actelor constitutive sunt supuse verificarii si aprobarii puterii judecatoresti in conditiile art. 3.

    B. Folosinta drepturilor civile
    Art. 9
    Persoanele juridice de drept privat, cazand sub prevederile legii de fata, nu se pot folosi decat de drepturile ce le sunt necesare pentru realizarea scopului si destinatiunii lor.
    Ele nu pot contracta obligatii decat tot in vederea realizarii acestui scop si acestei destinatii.
    Art. 10
    Persoanele juridice nu pot primi liberalitati decat daca vor fi autorizate prin decret regal, pe baza unui jurnal al consiliului de ministri.

    C. Exercitiul drepturilor civile
    Art. 11
    Persoanele juridice nu-si pot exercita drepturile decat daca sunt inregistrate cu organele de directiune si administratiune prevazute in statute, actul consultativ sau in legea de fata.
    Art. 12
    Vointa persoanelor juridice se manifesta prin organele lor.
    Actele juridice incheiate de aceste organe, in conformitate cu statutele si in limita puterilor ce le sunt atribuite, sunt considerate ca incheiate de insasi persoana juridica pe care o obliga.
    Actele prin care organele persoanei juridice ar urmari un vadit scop strain aceluia pentru care asociatiunea sau fondatiunea a fost constituita sau recunoscuta, nu vor avea efect fata de persoana juridica.
    Persoana juridica raspunde de toate faptele contractuale, delictuale si quasi-delictuale, savarsite de organele ei in timpul exercitarii functiunii lor.
    Membrii care formeaza organele de directiune si administratiune sunt personal si solidar raspunzatori pentru daunele provenite din culpa lor, atat fata de terti, cat si fata de persoana juridica insasi.

    D. Sediul
    Art. 13
    Domiciliul persoanei juridice este la sediul principal al administratiunii sale.
    Schimbarea de domiciliu trebuie sa fie declarata prin act autentic la ambele grefe ale tribunalelor noului si vechiului domiciliu.
    Sub sanctiunea prevazuta la art. 94 din prezenta lege, grefa tribunalului vechiului domiciliu va face mentiunea de stramutare, iar grefa tribunalului noului domiciliu va inscrie persoana juridica in registrul prevazut la art. 4.
    Art. 14
    Domiciliul persoanei juridice autorizata, potrivit art. 7, pentru toate actele judiciare si extrajudiciare ce o privesc, va fi sediul sucursalei sau, in lipsa, la domiciliul ales.

    E. Supraveghere
    Art. 15
    Statul are un drept de supraveghere si control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat. El va urmari: pe de o parte, ca ele sa se administreze si sa-si indeplineasca menirea in conformitate cu statutele si cu actele constitutive, iar pe de alta parte, ca sa nu lucreze impotriva bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului.
    Aceasta actiune de supraveghere si control se va exercita prin inspectorii si delegatii ministerului, sub autoritatea si controlul caruia cade fondatiunea sau asociatiunea, precum si prin comisia superioara a persoanelor juridice.
    Art. 16
    Numirea delegatului ministerului pe langa organele de directiune si de administratiune, nu poate avea loc decat numai pe langa fondatiunile si asociatiunile subventionate sau legate de Stat prin conventiuni.
    Acelasi drept, la numirea de delegati judeteni sau comunali, il au autoritatile judetene sau comunale pentru fondatiunile si asociatiunile care se vor gasi fata de ele in situatiunea de mai sus.
    Celelalte persoane juridice nesubventionate sunt supuse controlului general prin inspectorii ministerelor competente.
    Art. 17
    Fiecare autoritate interesata nu va putea numi mai mult de un delegat de fondatiune sau asociatiune. Autoritatile judetene sau comunale pot insarcina cu aceasta functiune pe delegatul ministerului sau invers, ministerul pe unul din delegatii judeteni sau comunali. O persoana poate indeplini aceasta functiune pe langa mai multe fondatiuni sau asociatiuni.
    Art. 18
    Delegatii ministerului si, in lipsa acestora, delegatii judeteni sau comunali, au dreptul de a suspenda executarea deciziunilor organelor de directiune sau administratiune, ce s-ar gasi contrarii actelor de fondatiune, regulamentelor interioare, conventiunilor cu ministerul, judetul sau comuna, legilor, bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului.
    Despre acest lucru se va incheia un proces-verbal care se va comunica de urgenta organelor persoanei juridice.
    Delegatii vor participa cu vot consultativ la sedintele organelor de directiune si administratiune. Directorii sau administratorii sunt obligati sa-i convoace.
    In lipsa delegatilor de la sedinte, organele de directiune si administratiune sunt obligate sa comunice delegatilor deciziunile luate.
    Sub sanctiunea retragerii mandatului de directiune si administratiune si a dizolvarii fondatiunii sau asociatiunii, independent de celelalte sanctiuni civile si penale de drept comun, persoanele care formeaza organele de directiune si administratiune sunt personal si solidar raspunzatoare de executarea deciziunilor contrare actelor de fondatie, regulamentelor interioare, conventiunilor, legilor, bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului, fata de care s-a exercitat sau nu dreptul de suspendare.
    Delegatii vor putea aduce la cunostinta publica, prin Monitorul Oficial si prin publicatiunile mai raspandite din localitate, numarul, data si obiectul deciziunilor suspendate.
    Art. 19
    Organele de directiune si administratiune sunt obligate a repune in discutiune chestiunile care fac obiectul deciziunii suspendate in baza art. 18 pentru a primi solutiunea conforma actelor de fondatiune, regulamentelor, conventiunilor, Constitutiei si legilor tarii.
    In caz de refuz de discutiune din partea organelor de directiune si administratiune, sau in caz de mentinere a deciziunii suspendate, delegatii guvernului vor aduce imediat cazul la cunostinta comisiunii persoanelor juridice de pe langa ministerul justitiei, care va da o deciziune executorie.
    In cel mult 3 zile libere de la comunicarea procesului-verbal de suspendare, organele de directiune si administratiune au drept de apel la comisiunea superioara a persoanelor juridice, care decide in ultima instanta asupra dispozitiunilor ce urmeaza a se executa in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii.
    Art. 20
    Delegatii isi exercita dreptul lor de supraveghere si de control asupra tuturor organelor de directiune, administratiune si control, a fondatiunii sau asociatiunii, sub orice denumire s-ar gasi, comitete sau consilii de directiune si administratiune, eforii sau epitropii, adunari generale, colegii, etc.
    Art. 21
    In toate fondatiunile si asociatiunile care nu cad sub prevederea art. 16, alin. 1 si urmatorii, actiunea de supraveghere si control se va exercita de inspectorii ministerului, la insarcinarea ministerului sau la cererea organelor de directiune si administratiune a fondatiunilor sau asociatiunilor.
    Cand scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, fiecare din ele au exercitiul actiunii de control si supraveghere.
    Persoanele juridice ale caror scopuri sunt insuficient caracterizate, din punctul de vedere al competentei organelor de control, cad sub supravegherea ministerului de interne.
    Inspectorii vor avea sa cerceteze numai daca fondatiunile si asociatiunile functioneaza potrivit actelor de fondatiune sau actelor lor constitutive, daca institutiile create corespund conditiunilor statornicite prin aceste acte si conditiunilor de ordine publica, din Constitutia si legile tarii.
    Inspectorii nu pot face observatiuni si da indicatii direct organelor de directiune si administratiune ale fondatiunilor sau asociatiunilor. Constatarile lor se consemneaza in rapoarte scrise asupra carora au a decide ministrul competent, organele administrative sau judecatoresti, prevazute in legea de fata.
    Controlul Statului nu prejudiciaza controlul instituit de statute sau actul constitutiv.
    Art. 22
    Daca organele de directiune sau administratiune nu se conformeaza legilor tarii, actelor de fondatiune sau de constituire, sau daca se constata ca averile ce le sunt incredintate se risipesc, se deturneaza, sau se intrebuinteaza in alte scopuri decat acele prevazute prin actele de fondatiune sau de constituire, ministerul public sau ministerul sub autoritatea si controlul caruia functioneaza fondatiunea sau asociatiunea, va trimite pe administratorii raspunzatori inaintea Curtii de apel in circumscriptiunra careia cade sediul principal al fondatiunii sau asociatiunii.
    Administratorii pot fi condamnati la destituire, in afara de celelalte penalitati prevazute in legile ordinare dupa dreptul comun.
    Art. 23
    Administratorii asociatiilor si fondatiilor care cu rea credinta lucreaza la vatamarea persoanelor sau lucrurilor incredintate directiunii si administratiunii lor, se vor pedepsi cu inchisoare de la o luna la un an.
    Art. 24
    Toate organele de directiune si administratiune ale fondatiunilor sunt datoare sa inainteze ministerului sub autoritatea si controlul caruia functioneaza, in termen de 6 luni de la promulgarea acestei legi, copia autentica de pe actele de fondatiune si un inventar de averea ce poseda, insotit de bilantul si contul de gestiune al anului precedent.

    F. Incetarea personalitatii
    Art. 25
    Asociatiunile si fondatiunile isi pierd personalitatea juridica, de plin drept sau prin justitie, in cazurile determinate prin legea de fata.
    Persoanele juridice autorizate, potrivit art. 7, isi pierd dreptul de a functiona in Romania si prin retragerea autorizatiunii.
    Aceasta retragere se face tot prin decret regal, pe temeiul unui jurnal al consiliului de ministri.
    Art. 26
    In cazuri urgente cand s-ar constata ca o persoana juridica isi desfasoara activitatea impotriva bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei Statului, consiliul de ministri, cu avizul comisiunii superioare a persoanelor juridice, poate interzice functionarea persoanei juridice, pana la intrarea ei in lege, sau chiar hotari dizolvarea ei. In acest din urma caz, lichidarea persoanei juridice nu se poate face decat de puterea judecatoreasca in conditiunile art. 29, 54 si urmatorii, 82 si urmatorul. In afara de cazurile urgente, dizolvarea nu se poate face decat prin justitie.
    Comisia superioara a persoanelor juridice apreciaza urgenta la cererea consiliului de ministri sau la aceea a ministrului de justitie.

    G. Destinatiunea bunurilor
    Art. 27
    Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice sau retragerii autorizatiunii, patrimoniul persoanei juridice va primi destinatia indicata in actul de fondatiune, in statute sau in actul constitutiv si la asociatiuni, in caz de tacere, a actelor de constituire sau a statutelor, destinatiunea indicata de hotararea adunarii generale luata inainte de dizolvare.
    Nici intr-un caz insa adunarea generala nu poate atribui bunurile ramase decat unei alte persoane juridice de drept privat din tara cu scop identic sau similar, sau persoanei juridice de drept public, reprezentand in Stat interesele servite de persoana juridica desfiintata.
    In lipsa unei indicatiuni statutare, sau a unei hotarari a adunarii generale, sau in fata unei hotarari a adunarii generale, contrarii dispozitiunilor de mai sus, bunurile ramase vor trece in patrimoniul asociatiunii sau fondatiunii de drept privat, ori public cu scop analog sau similar ce se va hotari de comisiunea persoanelor juridice de pe langa ministerul justitiei, luandu-se si avizul ministrului, sub autoritatea si controlul caruia cadea persoana juridica desfiintata.
    Art. 28
    Patrimoniul persoanelor juridice dizolvate pentru vreuna din cauzele aratate la art. 53 (punctul III) alin. a si b si  art. 81 (p. II), trece la fondul de asistenta sociala.

    H. Lichidarea si radierea inscrierii
    Art. 29
    Lichidarea patrimoniului persoanelor juridice de drept privat se face conform art. 55 si urmatorii, precum si 82 si urmatorul din aceasta lege.
    Art. 30
    Radierea persoanei juridice din registrul persoanelor juridice se face inscriindu-se integral in registru actul care a constatat, declarat sau hotarat dizolvarea.

    CAP. 2
    Despre asociatii

    A. Conditiuni de constituire
    Art. 31
    Asociatiunea este conventiunea prin care mai multe persoane pun in comun, in mod permanent, contributiunea lor materiala, cunostintele si activitatea lor, pentru realizarea unui scop care nu urmareste foloase personale sau patrimoniale.
    Scopul asociatiunii poate fi pur ideal, sa corespunda intereselor generale ale colectivitatii, sau numai a unei categorii sociale din care asociatii fac parte, sau, in fine, sa corespunda intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor.
    Art. 32
    Asociatiunea pentru a putea dobandi personalitatea juridica, trebuie sa fie compusa din cel putin 20 membri si sa prezinte in statute o organizare din care sa rezulte o vointa corporativa, independenta de vointa asociatilor ca indivizi, constituirea unui patrimoniu social, distinct si autonom de patrimoniul individual al fiecarui asociat.
    Patrimoniul social de fondare va trebui sa fie in masura de a realiza cel putin partial scopul pentru care se constituie asociatiunea.
    Nici contributiunile sau dotatiunile initiale, nici cotizatiunile periodice si nici subventiunile Statului roman, judetelor sau comunelor si in genere a persoanelor de drept public, nu sunt supuse autorizarii prevazuta la art. 10.
    Obligatiunea constituirii initiale a patrimoniului social nu priveste asociatiunile sau sindicatele profesionale.*)
------------
    *) A se vedea legea contra sindicatelor asociatiilor profesionale a functionarilor din 20 decembrie 1909 si legea asupra sindicatelor profesionale din 26 mai 1921.

    Art. 33
    Actul constitutiv si statutele se vor face in forma autentica.
    Asociatiunea nu va putea cere recunoasterea calitatii de persoana juridica, decat dupa adoptarea statutelor de catre asociati si dupa desemnarea sau alegerea persoanelor care vor avea conform statutelor, raspunderea directiunii si administratiunii asociatiunii.
    Art. 34
    Statutele vor cuprinde obligatoriu:
    1. Denumirea asociatiunii;
    2. Obiectul si scopul;
    3. Sediul principal si, eventual, sucursalele sau filialele;
    4. Patrimoniul initial, cuantumul si compunerea lui, precum si cotizatiunile;
    5. Organele de directiune, administratiune si de control.
    Statutele nu pot deroga la dispozitiunile de ordine publica ale legii de fata.
    In lipsa unor dispozitiuni statutare suficiente pentru organizarea asociatiunii si reglementarea raporturilor acesteia cu asociatia se vor aplica dispozitiunile ce urmeaza.

    B. Organizarea
    Art. 35
    Organele principale ale asociatiunii sunt:
    a) O adunare generala, si
    b) O directiune, un comitet de directiune sau un consiliu de administratiune.
    Art. 36
    Adunarea generala este organul suprem al asociatiunii, ea se compune din asociati, care intrunesc conditiunile prevazute in statute sau in actul constitutiv.
    In lipsa prevederii unor asemenea conditiuni, vor face parte din adunarea generala toti asociatii, fara nici o distinctiune.
    Adunarea generala va fi convocata de persoana careia i se incredinteaza de organele in drept ale asociatiunii conducerea suprema.
    Convocarea va avea loc obligatoriu in cazurile prevazute in statute, ori cand se va hotari de comitetul de directiune sau administratiune si oricand se va cere, in scris si motivat, directiunii de cel putin o cincime din numarul asociatilor.
    Convocarea va trebui sa cuprinda locul si data convocarii, precum si ordinea de zi.
    In afara de cazurile urgente constatate de comitetul de directiune, ea trebuie sa fie comunicata cu cel putin trei zile libere inainte de data convocarii.
    Art. 37
    Cand cei insarcinati cu convocarea, sau inlocuitorii lor nu mai au calitatea, sunt absenti sau impiedicati de a convoca, precum si in cazul cand, desi avand calitatea, refuza de a convoca, daca statutele si actul constitutiv nu prevad situatia, prim-presedintele sau presedintele tribunalului, in circumscriptia careia functioneaza asociatiunea, va putea autoriza pe asociatii, care i-au adus la cunostinta cazul, sa faca convocarea, sa delege pe cel mai in varsta dintre ei, sau pe reprezentantul ministrului sub autoritatea si controlul caruia se gaseste asociatiunea, sa prezideze adunarea generala si sa constate hotararile ei printr-un proces-verbal. In lipsa unui asemenea reprezentant, delegatiunea se poate da unuia din reprezentantii ministerului public.
    Art. 38
    Adunarea generala decide:
    a) Asupra prestatiilor si cotizatiilor la care vor fi supusi asociatii;
    b) Asupra admiterii si excluderii membrilor asociatiunii potrivit statutelor;
    c) Asupra formelor de convocare a adunarii generale;
    d) Asupra modului de votare;
    e) Asupra cvorumului si majoritatii cu care vor lua hotararile;
    f) Asupra numirii directiunii sau altor organe de administratiune si control;
    g) De a determina atributiunile organelor de sub lit. f;
    h) De a controla activitatea si gestiunea organelor de directiune, administratiune si control;
    i) De a revoca individual sau colectiv mandatele membrilor organelor de directiune, administratiune si control, cand prin culpa si actele lor ar periclita interesele asociatiunii.
    Toate actele care nu sunt atribuite prin statute sau actul constitutiv organelor de directiune, administratiune si control, apartin de drept adunarii generale, care le va exercita conform statutelor.
    Art. 39
    Toti asociatii au drept de vot egal.
    In afara de exceptiunile mai jos statornicite, si in lipsa de alte dispozitiuni exprese, nu se va putea lua nici o deciziune decat daca vor fi raspuns convocarii cel putin jumatate plus unul (majoritatea absoluta) din numarul asociatilor.
    La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numarul lor.
    Deciziunile pentru dizolvarea asociatiunii, sau transformarea scopului social, trebuie sa intruneasca cel putin 2/3 din numarul total al asociatilor prezenti si absenti.
    Art. 40
    In mod accesoriu, asociatiunile vor putea face intreprinderi economice, intrucat acestea sunt in legatura cu scopul principal al asociatiei.
    Asemenea intreprinderi insa nu se pot decide decat de adunarea generala.
    Art. 41
    Propunerile sau actele facute in scris, fara deliberare, vor avea puterea de deciziune, daca vor fi semnate de unanimitatea asociatilor.
    Art. 42
    Asociatul interesat personal, prin sotie, prin descendentii sau ascendentii directi, prin fratii sau surorile lui, intr-o chestiune supusa deciziunii adunarii generale, sau deciziunii unuia din organele de directiune sau administratiune, nu va putea lua parte la vot.
    Membrii organelor de directiune si administratiune vor fi cel putin in majoritate absoluta cetateni romani.
    Art. 43
    Directiunea, comitetul sau consiliul de administratiune reprezinta asociatia in toate actele vietii sale juridice, conformandu-se statutelor si deciziilor adunarii generale. Dupa expirarea mandatului, ea gireaza afacerile asociatiunii pana la alegerea sau numirea noilor organe.
    Art. 44
    Organele de directiune si administratiune sunt obligate sa intocmeasca anual bugetul asociatiunii, pe care il supun aprobarii adunarii generale si, eventual, organelor superioare, carora sunt subordonate prin legi speciale.
    Bugetul se va intocmi pe capitole si articole, distinct sumele pentru personal, material si cheltuieli diverse.
    La aprobarea si ordonantarea cheltuielilor se va tine seama de destinatiunea alocatiunilor bugetare.
    La persoanele juridice subventionate de Stat, judet si comune, autoritatea care acorda subventia va putea cere, cu prilejul ordonantarii totale sau partiale a subventiunilor, justificarea intrebuintarii ultimei subventiuni ordonantate.
    Art. 45
    Aceste organe sunt de asemenea obligate sa prezinte adunarii generale bilantul gestiunii la finele fiecarui an social.
    Cate un exemplar de pe buget si bilant se va prezenta ministerului sub autoritatea si controlul caruia se gaseste asociatia.
    Art. 46
    Cand organele de directiune, administratiune si control, nu pot functiona din cauza vacantei, absentei, bolii sau orice alte cauze de impiedicare a vreunuia din membrii sai, prim-presedintele si presedintele tribunalului, de la sediul asociatiei, din oficiu, sau la cererea celor interesati, pana la adunarea generala, care se va convoca, conform art. 36 si 37, pentru a decide, va fi in drept sa completeze locurile, dand delegatiune provizorie, in conditiunile statutelor, actului constitutiv si legii, asociatilor ce personal vor crede ca ar putea raspunde mai bine acestei chemari.

    C. Despre asociati
    Art. 47
    Calitatea de asociat este personala si inalienabila, ea nu poate trece la succesori.
    Art. 48
    Asociatul este de drept autorizat a iesi oricand din asociatie, cu conditiunea sa comunice hotararea sa organelor de directiune si administratiune, cel putin sase luni inainte de finele anului social.
    Art. 49
    Statutele sau actul vor prevedea cazurile de excludere a asociatilor, procedura excluderii, si organele care o pronunta. Excluderea pronuntata de un organ de directiune sau administratiune da de drept interesat un drept de apel la adunarea generala, care decide in ultima instanta.
    Cand statutele nu prevad cazurile, procedura si organele de excludere, pe temeiul legii de fata, excluderea nu se poate pronunta decat de adunarea generala cu majoritate de 2/3.
    Art. 50
    Asociatii, care se retrag sau care sunt exclusi, n-au nici un drept asupra avutului social.
    Ei raman obligati a achita cotizatiunile pe tot timpul cat au fost asociati.
    Art. 51
    Drepturile personale castigate ale unui asociat, sociale sau extra-corporative, obliga asociatia, intrucat titularul lor n-ar fi renuntat la ele in mod expres prin scris.
    Art. 52
    In termen de 10 zile de cand deciziunea a devenit publica, asociatul absent poate cere desolidarizarea sa de acea deciziune, daca o socoteste contrara statutelor, actului constitutiv sau legii.
    In acest scop, el va notifica desolidarizarea sa prin agent judecatoresc organelor de directiune, precum si ministerului competent.
    Deciziunile adunarii generale pot fi atacate de ministerul competent, ministerul public sau partile interesate, inaintea instantelor judecatoresti de dizolvare, pentru motive de ordine publica si abatere de la scopul societatii.

    D. Dizolvare
    Art. 53
    Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
    I. Prin deciziunea asociatiunii, atunci cand adunarea generala, potrivit art. 39, va fi hotarat dizolvarea;
    II. De plin drept:
    a) Cand a expirat termenul pentru care asociatiunea a fost constituita sau cand scopul social a fost realizat;
    b) Cand scopul asociatiunii nu mai poate fi realizat;
    c) Cand asociatiunea din cauza de insolvabilitate, nu-si mai poate continua activitatea sa, fiind nevoita sa lichideze;
    d) Cand organele de directiune si administratiune nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutele;
    e) Cand numarul asociatilor va fi scazut sub limita fixata de statute sau limita fixata de lege;
    III. Prin judecata:
    a) Cand scopul sau actiunea asociatiunii a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice;
    b) Cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrar bunelor moravuri si ordinii publice;
    c) Cand asociatiunea, fara de a fi autorizata dupa cum se arata in art. 39, relativ la transformarea scopului, urmareste un alt scop decat acel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;
    d) Cand deciziunile adunarii generale sunt luate cu violarea dispozitiunilor statutare, actelor constitutive sau legii.
    IV. Prin deciziunea puterii executive in cazurile art. 25 si 26.

    E. Lichidare
    Art. 54
    In cazurile de dizolvare prevazute de art. 53 alin. I, lichidarea patrimoniului asociatiunii se va face de organele de directiune si administratiune, sau de persoanele numite de adunarea generala.
    Lichidatorii, in caz de dizolvare judiciara, se vor numi prin sentinta care hotaraste dizolvarea.
    In caz de dizolvare de drept, la staruinta ministerului public, sau a oricarui interesat, lichidatorii se vor numi in camera de consiliu, de tribunalul civil de la sediul asociatiunii.
    Art. 55
    Lichidatorii sunt obligati a indeplini toate formalitatile cerute de legea de fata pentru inscrierea si publicarea lichidarii asociatiunii.
    Publicatiile de lichidare vor arata:
    a) Numele lichidatorilor si imobilul in care si-au instalat birourile, daca localul fostei administratiuni nu va putea fi pastrat;
    b) Invitatia creditorilor la producerea creantelor lor.
    Creditorii cunoscuti trebuie sa fie invitati si prin notificatiuni individuale.
    Publicatiunea va fi socotita indeplinita dupa 5 zile libere de la ultima insertiune.
    Art. 56
    Indata dupa intrarea lor in functiune, lichidatorii sunt obligati ca, in unire cu organele de directiune si administratiune ale asociatiunii, sa faca inventarul si bilantul averii, din care sa constate exact situatiunea activului si pasivului.
    Atat inventarul cat si bilantul vor fi contrasemnate de lichidatorii si reprezentantii directiunii si administratiunii in lichidare.
    Lichidatorii vor tine un registru-jurnal pentru toate operatiunile relative la lichidare.
    Directiunea si administratiunea va indica si incredinta lichidatorilor registrele si actele asociatiunii.
    Odata cu numirea lichidatorilor inceteaza mandatul organelor de directiune si administratiune.
    Art. 57
    Asociatiunea nu inceteaza insa a avea fiinta decat la terminarea lichidarii.
    Art. 58
    Lichidatorii sunt obligati sa continue afacerile in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca pe creditori si, daca pentru aceasta numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand mai intai prin licitatiune publica la vinzarea averii mobile.
    Lichidatorii pot face operatiunile noi necesare lichidarii afacerilor in curs.
    Art. 59
    Suma cuvenita creditorului cunoscut care nu produce creanta se va consemna in contul lui.
    Daca plata creantei nu se poate face imediat, sau daca creanta e contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte ca creditorii sa fie garantati.
    Art. 60
    In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si remite celor in drept contul gestiunii, decat dupa expirarea unui an de la publicarea dizolvarii asociatiunii.
    Art. 61
    Lichidatorii care vor contraveni la obligatiile de mai sus vor fi solidari responsabili fata de creditori pentru daunele ce le vor fi cauzat prin culpa lor.
    Art. 62
    Atat fata de asociatiune cat si fata de asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
    Art. 63
    Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati sa faca bilantul, sa-l depuna la grefa tribunalului, la ministerul competent si totodata sa-l publice in Monitorul Oficial si in ziarele mai raspandite. Afara de aceasta, afipte anuntand terminarea lichidarii si depunerea bilantului se vor lipi in sala tribunalului, la primarie si pe usa imobilului administratiunii.
    Lichidatorii vor mai depune la grefa tribunalului si la ministerul competent un memoriu descriind toate operatiunile de lichidare si rezultatul lor.
    Ei vor depune tribunalului si registrul lor jurnal.
    Art. 64
    Daca in termen de 30 zile libere de la publicarea bilantului in Monitorul Oficial nu se va ivi nici o contestatie, bilantul se va considera definitiv aprobat si lichidatorii vor trebui, cu autorizarea tribunalului, sa remita celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, dimpreuna cu toate registrele si actele asociatiunii si lichidarii.
    Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati ca descarcati.
    Art. 65
    Contestatiunile la bilantul lichidatorilor, publicat in conditiunile articolului precedent, se pot face de orice interesat la tribunalul sediului lichidarii.
    Toate contestatiunile se judeca in prima si ultima instanta de tribunal printr-una si aceeasi sentinta.

    CAP. 3
    Despre fondatiuni

    A. Conditiuni de constituire
    Art. 66
    Fondatiunea este actul prin care o persoana fizica sau juridica constituie un patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul sau propriu, si-l destina, in genere, in mod permanent realizarii unui scop ideal, de interes obstesc.
    Art. 67
    fondatia intre vii se constituie prin act autentic, iar fondatia testamentara printr-una din formele prevazute pentru testamente.
    Statutele sau orice alte alcatuiri care vor insoti actul de fondatiune facut in forma autentica vor avea aceeasi forma ca insasi acest act.
    Art. 68
    fondatiile dobandesc personalitatea juridica in conditiile stabilite la art. 3. Cererea de recunoastere nu va putea fi facuta decat dupa instituirea si numirea organelor de directiune si administratiune.
    Art. 69
    Mostenitorii si creditorii fondatori au fata de fondatiune aceleasi drepturi ca si fata de orice alta liberalitate.
    Art. 70
    Nici fondatorul, nici mostenitorii lui nu pot revoca fondatia dupa inregistrarea cererii de recunoastere facuta conform art. 84 din prezenta lege.
    Art. 71
    Daca fondatia intre vii sau testamentara este recunoscuta persoana juridica dupa moartea fondatorului, efectele liberalitatilor facute anterior recunoasterii se vor produce pentru fondatiile intre vii de la data actului autentic de fondatiune; iar pentru fondatiile testamentare de la data mortii testatorului.
    Acelasi efect il vor avea liberalitatile facute in timpul vietii fondatorului, anterior insa recunoasterii calitatii de persoana juridica.
    B. Organizare
    Art. 72
    Actul de fondare va fi nul de drept si nu va putea da loc la recunoasterea calitatii de persoana juridica, daca nu determina scopul, nu constituie patrimoniul sau nu intruneste conditiile esentiale cerute de legea de fata.
    Actul de fondare poate determina in cuprinsul lui, sau in alcatuiri separate, organele de directiune si administratiune, compunerea lor, recrutarea administratorilor, modul lor de functionare, sau a institutiilor ce urmeaza a se crea.
    Lipsa acestor stipulatii nu anuleaza actul, fondatia urmand a se conduce in administratiune potrivit dispozitiilor legii de fata.
    Art. 73
    Fiecare fondatiune trebuie sa aiba organe de directiune, administratiune si de control, instituite potrivit actului de fondatiune, statutelor sau alcatuirii fondatorului, sau, in lipsa acestora, potrivit dispozitiilor de mai jos.
    Art. 74
    Cand actul de fondatiune n-a determinat organele de directiune si administratiune, ministerul sub autoritatea si controlul caruia urmeaza a functiona fondatia, va cere Curtii de apel, in circumscriptia careia isi are sediul fondatia, sau de la domiciliul fondatorului, numirea administratorilor necesari.
    Art. 75
    Curtea de apel, la cererea ministerului public, la cererea ministerului competent, sau la staruinta uneia din partile interesate, va face numirea administratorilor si in cazul cand directia si administratia instituita de fondator nu mai poate fi din orice cauza inlocuita, completata si continuata.
    Art. 76
    Cand fondatia nu se gaseste suficient organizata, Curtea de apel poate decide inlocuirea regulamentului interior de functionare a fondatiunei pe bazele dispozitiilor din legea de fata.
    Regulamentul se intocmeste de organele de directiune si administratiune, se aproba de minister si se publica in Monitorul Oficial.
    Administratia fondatiunei si numirea personalului se vor face de directiune.
    Cand fondatia nu poate fi organizata asa incat sa corespunda scopului sau, sau daca patrimoniul ei e insuficient, Curtea de apel, cu avizul comisiunii superioare a persoanelor juridice, va dispune, daca actul de fondatiune nu se opune, ca patrimoniul ei sa fie trecut la o alta fondatiune de drept privat din tara sau institutiune de drept public, avind acelasi scop sau un scop cat mai asemanator posibil. Se vor respecta pe cat posibil dispozitiile fondatorului conciliabile cu noua situatiune.
    Art. 77
    Organele de directiune si administratiune ale fondatiunei au drepturile si obligatiile aratate in art. 35 si urmatorii din aceasta lege.
    C. Modificare
    Art. 78
    Curtea de apel, luand si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, va putea decide, la cererea organelor de directiune si administratiune, modificarea organizatiunei statornicita de fondator, daca aceasta se constata indispensabil pentru conservarea bunurilor si realizarea scopului fondatiunei.
    In asemenea caz, decizia Curtii va hotari si numele unei organizatii care va servi organelor de directiune si administratiune la intocmirea regulamentului de organizare si functionare, care va fi supus si aprobarii ministrului ce reprezinta interesele generale de fondatiune.
    Atat organele de directiune si administratiune cat si ministerul si autoritatea judecatoreasca, vor da intotdeauna, dispozitiilor nelamurite de actul de fondatiune, interpretarea care poate asigura realizarea scopului.
    Art. 79
    Dupa aceeasi procedura, Curtea de apel, luand si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, va putea modifica scopul fondatiunei, in parte realizabil, atunci cand se constata ca el nu mai are caracterul lui primitiv si fondatia nu mai corespunde nevoilor sale sau pretentiilor ce fondatorul ar manifesta, in mod normal, daca i-ar sta in putinta.
    Art. 80
    Modificarea nu poate atinge specialitatea fondatiunei.
    Nici intr-un caz insa nu se poate decide schimbarea sau modificarea cand se constata ca scopul este integral irealizabil.
    Tot astfel se va urma cand se va constata necesitatea modificarii sau suprimarii din actul de fondatiune a conditiilor si sarcinilor care ar putea compromite realizarea scopului fondatiunei.
    In toate aceste cazuri judecata se va face cu citarea fondatorului sau a erezilor lui in linie directa.
    D. Dizolvare
    Art. 81
    Personalitatea fondatiunei inceteaza in urmatoarele cazuri:
    I. De plin drept:
    a) Cand scopul ei se gaseste indeplinit;
    b) Cand scopul ei nu mai poate fi realizat, si
    c) Cand fondatia a devenit insolvabila.
    II. Prin judecata si prin decizia puterii executive in cazurile prevazute de art. 26 si 53.
    E. Lichidare
    Art. 82
    Lichidarea patrimoniului fondatiunei se va face potrivit regulilor de sub art. 54 - 65.
    Art. 83
    Cand dizolvarea va avea loc prin judecata, lichidatorii vor fi numiti prin aceeasi sentinta care a hotarat sau declarat dizolvarea.
    In cazul cand dizolvarea s-a operat fara a interveni vreo judecata, precum si in cazul alin. c de sub art. 81, lichidatorii vor fi numiti de tribunalul civil de la sediul fondatiunei, in camera de consiliu, la staruinta ministerului public, sau a oricarui interesat.

    CAP. 4
    Despre inscrierea persoanelor juridice

    Art. 84
    Inscrierea persoanelor juridice se va face in registre speciale, tinute la grefa tribunalului civil de la sediul lor principal.
    Vor fi registre deosebite pentru asociatii si pentru fondatii.
    Inscrierea persoanelor juridice de sub art. 7 se va face la grefa tribunalului sediului lor din Romania sau la domiciliul ales.
    La fondatii, daca indicatia sediului nu va rezulta din cuprinsul actului de fondatiune, inscrierea se va face la grefa tribunalului domiciliului, sau a ultimului domiciliu al fondatorului.
    Dupa constituirea fondatiunei si a organelor ei de directiune si administratiune, inscrierile ulterioare prevazute sub art. 93 se vor face la grefa tribunalului sediului fondatiunei.
    Art. 85
    Cererea de inscriere va trebui sa cuprinda:
    1. Titlul sau denumirea persoanei juridice;
    2. Obiectul si scopul;
    3. Sediul sau principal si sucursalele ce vor fi;
    4. Numele, profesiunea si domiciliul persoanelor care sub orice titlu sunt insarcinate cu directia sau administratia;
    5. Data actelor de constituire si a statutelor.
    Art. 86
    Cererea pentru asociatii va fi facuta de membrii fondatori, de directiune, sau de 7 asociati.
    Cererea pentru fondatii facuta prin acte intre vii se va face numai de fondator, iar dupa moartea sa, si pentru fondatiile testamentare, de mostenitori legatari, executorii testamentari, organele de directiune si administratiune, si ministerul care reprezinta interesul general ce fondatia urmeaza a servi.
    Art. 87
    Semnatarii cererii sau unul din ei o vor prezenta tribunalului alaturand:
    a) O copie legalizata de pe actul constitutiv al persoanei juridice;
    b) O copie de pe statute si de pe actul de constituire a organelor de directiune si administratiune, daca aceasta a fost numita ulterior;
    c) Daca statutele sau numirea directiunei au fost votate si adoptate intr-o adunare generala, se va prezenta duplicat original de pe procesul-verbal al sedintei.
    Art. 88
    Daca tribunalul constata ca formele si cerintele articolelor de mai sus sunt indeplinite si fondatia si asociatia merita sa aiba capacitatea juridica, va decide potrivit art. 89 si va ordona inscrierea.
    Art. 89
    Tribunalul cerceteaza in camera de consiliu daca actele depuse, pentru asociatii si pentru fondatii, indeplinesc conditiile si formele prevazute in legea de fata.
    Concluziile ministerului competent si al reprezentantului ministerului public sunt obligatorii si hotararea se va pronunta in sedinta publica fata cu acestia.
    Neprezentarea concluziilor ministerului competent se considera in favoarea constituirii persoanei juridice.
    Tribunalul va putea cere lamuriri si partilor, daca va crede de cuviinta.
    Art. 90
    Hotararea se da fara drept de opozitiune, dar cu drept de apel in termen de 10 zile libere de la pronuntare.
    Decizia de admitere ramasa definitiva se va inscrie de grefa in registrul persoanelor juridice. Actele depuse se vor pastra la dosarele respective.
    Apelul se declara la grefa tribunalului.
    Partile interesate, ministerul public si ministerul respectiv vor putea declara apel contra deciziei tribunalului.
    Asupra apelului, Curtea, in termen de cel mult 15 zile de la declararea apelului, se va pronunta, urmand procedura aratata mai sus.
    Decizia va fi fara opozitiune. Se pot admite memorii scrise.
    Recursul se va face in termen de 15 zile de la pronuntare.
    Art. 91
    Inscrierea va reproduce continutul declaratiilor prevazute la art. 85, precum si data si numarul incheierii care a admis inscrierea.
    Mentiunea despre inscriere se va face pe originalul actelor de constituire sau al statutelor.
    Art. 92
    Textul acestei inscrieri va fi publicat fara intirziere, prin ingrijirea grefierului, la staruinta si in contul celor interesati, in Monitorul Oficial si ziarele mai raspandite.
    In urma inscrierii deciziei definitive, grefa tribunalului este obligata, sub sanctiunea prezentata la art. 94, ca o data cu dispozitia de publicare in Monitor, sa comunice o copie de pe decizie ministerului competent.
    Fiecare minister este obligat sa inscrie intr-un registru special asociatiile sau fondatiile recunoscute subordonate controlului si supravegherii lor.
    Art. 93
    Orice modificare in compunerea organelor de directiune si administratiune si in atributiile lor, schimbarile de domiciliu, orice numire si inlocuire a unui administrator, director sau contabil, orice modificare a statutelor si in genere a organizarii sau scopului persoanei juridice, modificarea, dizolvarea, lichidarea, numirile sau inlocuirile lichidatorilor, toate vor trebui sa fie imediat declarate grefei, spre inscriere in registru si spre publicare.
    Se vor emite intotdeauna grefierului si actele justificative in sprijinul cererii de inscriere, actele vor fi atasate la dosarele respective.
    Declaratiile de mai sus se vor face de organele de directiune si administratiune sau de lichidator, pentru tot ce va fi relativ la lichidare. Cu totii vor trebui sa se ingrijeasca si de publicarile necesare.
    Declaratiile vor putea fi facute si de orice persoana interesata.
    In caz de schimbare de domiciliu toate inscrierile si inregistrarile ulterioare cerute de lege se vor face la grefa tribunalului noului domiciliu.
    Art. 94
    Orice act supus inscrierii si neinscris sau nepublicat nu va fi opozabil tertilor. Asemenea act ramine insa opozabil tertilor daca se constata ca ei l-au cunoscut pe alta cale.
    Acei supusi la declaratiune si publicatiile de sub art. 86, nu vor fi eliberati de obligatiile lor decat dupa executarea efectiva a lucrarilor, afara de cazul cand se va dovedi ca lucrarile n-au fost executate din culpa grefierului.
    Acei ce nu se vor conforma acestor obligatii sunt supusi unei amenzi de 500 - 10.000 lei.
    La aceeasi pedeapsa vor fi condamnati si functionarii care au omis sau intarziat inregistrarile, inscrierile si publicarile vorbite mai sus in afara de pedeapsa destituirii.

    CAP. 5
    Competenta si procedura

    Art. 95
    Curtea de apel, in circumscriptia careia functioneaza asociatia sau fondatia, va avea in competenta sa:
    a) numirile de membrii in directiile si administratiile fondatiilor din circumscriptia sa, dupa normele si in cazurile de sub art. 75 si 76.
    Numirile se vor face in camera de consiliu la staruinta organelor de directiune si administratiune, ministerului public si ministerului interesat;
    b) revocarea organelor de directiune si administratiune a fondatiilor in cazurile prevazute de aceasta lege.
    Revocarile se fac dupa discutiune contradictorie, iar judecata se pronunta de urgenta fara opozitiune;
    c) modificarea organizarii scopului, conditiilor si sarcinilor fondatiunei in cazurile art. 80.
    In toate aceste cazuri, cand modificarea se declara necesara, Curtea, prin hotarire, va indica si modificarile de introdus.
    Procedura va fi in camera de consiliu, la staruinta organelor de directiune si administratiune, a ministerului public si ministerului interesat.
    Curtea va putea dispune ascultarea organelor de directiune si administratiune, sau oricarei persoane va crede necesar, si va putea uza de mijloacele de proba si informare prevazute de procedura civila. Dupa concluziile reprezentantului ministerului public, Curtea se pronunta prin hotarare motivata, in sedinta publica. Hotarirea se da in prezenta reprezentantului ministerului public, fara drept de opozitiune.
    d) desemnarea asociatiunei sau asezamantului, catre care urmeaza a trece patrimoniul persoanei juridice a carei fiinta a incetat, in cazul prevazut de art. 79 si urmatorii.
    Procedura va fi si in acest caz de jurisdictiune gratioasa, lucrarea se va face la staruinta organelor de directiune si administratiune, a ministerului public si a ministerului interesat.
    Art. 96
    Pentru dizolvarea persoanelor juridice prin judecata, tribunalul competent va fi cel civil de la sediul persoanei.
    Acest tribunal este competent si in cazul cand persoana juridica, pierzandu-si personalitatea de plin drept, nu poate consimti sa puna capat activitatii sale.
    Chemarea in judecata se face la staruinta oricarei persoane interesate.
    Procedura va fi de urgenta; termenul de prima infatisare va fi de cel mult 15 zile libere de la data primirii citatiunei. Judecata se va face cu precadere.
    Hotararea va fi fara drept de opozitiune, cu apel in termen de 20 de zile de la pronuntare.
    Curtea se va pronunta de urgenta si cu precadere, fara drept de opozitiune.
    Art. 97
    Litigiile intre asociatiune si asociati se judeca tot de tribunalul de la sediul principal al asociatiunei.
    Toate celelalte litigii ce eventual s-ar ivi in timpul functionarii sau lichidarii, se vor judeca potrivit dreptului comun, insa pentru toate instantele cu termenele prescurtate asa cum se arata in art. 901 - 905 din actualul cod comercial din vechiul regat, care in privinta acestor termene in materia persoanelor juridice se va aplica pe intreg teritoriul Statului roman.
    Art. 98
    Ministerul public va pune concluzii ca parte alaturata in toate chestiunile ce intereseaza o persoana juridica, in afara de cazurile in care i se atribuie prin legea de fata rolul de o parte principala. In fata comisiei superioare a persoanelor juridice concluziile sunt puse de procurorul general al Inaltei Curti de casatiune.

    CAP. 6
    Comisia superioara a persoanelor juridice

    Art. 99
    Pe langa ministerul de justitiune va functiona o comisie superioara a persoanelor juridice care va indeplini atributiile prevazute in art. 19, 26, 27,7 6, 78, 82, 101, 102, 103 din legea de fata si orice alte atributii ce i se vor mai da prin legi si regulamente.
    Secretariatul comisiei va inscrie intr-un registru general toate persoanele juridice din tara cazand sub prevederile legii de fata. In acest scop, fiecare departament este obligat sa comunice comisiei superioare tabelul persoanelor juridice ce cad sub supravegherea si controlul lor, si in fiecare an modificarile ce ar trebui aduse acestor tabele, fie prin inscrierea noilor persoane juridice recunoscute, fie prin radierea acelora carora li s-a ridicat aceasta calitate.
    Art. 100
    Comisia superioara a persoanelor juridice va functiona sub presedintia I.P.S.S. Mitropolitul Primat, in lipsa sa, a ministrului de justitiune, si va fi compusa din membrii urmatori:
    1. Ministrul justitiunei
    2. Ministrul departamentului sau ministrii departamentelor care reprezinta interesele servite de asociatia sau fondatia interesata in chestiunea depusa inaintea comisiei;
    3. Prim-presedintele Inaltei Curti de Casatiune si justitiune sau, in caz de impiedicare, de cel mai vechi presedinte de sectiune al aceleiasi Inalte Curti;
    4. Presedintele Inaltei Curti de Conturi si in caz de impiedicare, un consilier delegat de presedinte;
    5. Directorul general sau administratorul institutiunei de Stat, care serveste interesul similar celui servit de asociatiune sau fondatiune adusa inaintea comisiei;
    6. Presedintele Academiei Romane si in caz de impiedicare, un membru delegat de presedinte;
    7. Un efor delegat de eforii spitalelor civile;
    8. Doi efori, epitropi sau administratori al uneia din cele mai importante persoane juridice din tara, numiti de ministrul justitiunei si prin decret regal;
    9. Directorul afacerilor judiciare din ministerul de justitiune care indeplineste si oficiul de secretar al comisiei;
    10. Un rector de universitate numit de ministru;
    11. Doi din cei mai reputati juristi din tara.
    Procurorul general al Curtii de Casatiune face parte din comisie numai cu vot consultativ. Mandatul membrilor numiti de ministrul justitiunei se da o perioada de cinci ani.
    Art. 101
    Comisia lucreaza cu majoritatea membrilor prezenti, dupa regulamentul de aplicare al legii.*)
    Toate deciziile se dau in scris si motivat.
    Comisia este tinuta de a chema pe reprezentantul autorizat al persoanei juridice interesate. Neprezentarea persoanei juridice nu da dreptul la o a doua chemare.
    Pentru pregatirea lucrarilor, comisia poate sa aleaga din sanul sau o delegatiune permanenta compusa din cel mult trei membrii.
    Comisia poate forma din sanul sau o delegatiune permanenta compusa din cel mult trei membrii in vederea anchetelor sau culegerea informatiilor necesare hotararilor sale si supravegherea executarii acestor hotarari.
    Nici intr-un caz insa aceasta delegatiune permanenta nu poate da decizii care sunt exclusiv de competenta comisiei plenare.

    CAP. 7
    Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice

    Art. 102
    Doua sau mai multe persoane juridice se vor putea constitui in uniuni sau federatii.
    Aceste uniuni sau federatii nu pot dobandi personalitatea juridica decat de la Curtea de apel in circumscriptia careia urmeaza ca uniunea sau federatia sa-si aiba sediul principal.
    Avizul comisiei superioare a persoanelor juridice se va cere obligator in toate cazurile.
    Personalitatea juridica nu se poate recunoaste decat daca se constata, din punctul de vedere al realizarii scopului general urmarit, necesitatea uniunii sau federalizarii.
    Art. 103
    Procedura pentru dobandirea personalitatii juridice este aceea prevazuta la art. 3 din aceasta lege.
    Reprezentantii uniunii sau federatiunei sunt obligati ca la cererea de recunoastere si inscriere sa indice numarul, numele si sediul persoanelor juridice care o formeaza si copii de pe deciziile prin care s-a recunoscut fiecareia personalitatea juridica.
    Art. 104
    Statutele uniunilor, federatiilor sau gruparilor de persoane juridice trebuie sa cuprinda regulile dupa care aceste persoane juridice aderente vor fi reprezentate in consiliul de administratiune si in adunarile generale ale acestor uniuni, federatii sau grupari.
    Statutele vor trebui sa cuprinda si conditiile sub care se face aderarea.
    Cererea lor de inscriere nu va fi admisa in caz de neobservare a acestor dispozitii.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 105
    Un regulament va determina in amanunt modul de aplicare al prezentei legi.
    Art. 106
    Dispozitiile de sub art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 53, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 si 104 sunt de ordine publica.
    Legile speciale privitoare la asociatii sau sindicate profesionale raman in vigoare, intrucat nu contravin dispozitiilor de ordine publica din legea de fata.
    Art. 107
    Orice dispozitii contrare acestei legi sunt si raman abrogate.

                              REGULAMENT
de aplicarea dispozitiilor pentru persoanele juridice (Asociatii si fondatii) din 19 aprilie 1924

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Asociatiile si fondatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, vor dobandi personalitatea juridica pe baza legii promulgata prin decretul regal Nr. 452 din 3 februarie 1924 si in conditiile stabilite de prezentul regulament. (Legea art. 1).
    Art. 2
    Persoanele juridice existente la promulgarea legii vor continua sa functioneze potrivit dispozitiilor legilor, hotararilor sau actelor care le-au constituit, intrucat nu vor fi contrare dispozitiilor de ordine publica, prevazuta de legea persoanelor juridice. (Legea art. 2).
    Art. 3
    De la data promulgarii legii pentru persoanele juridice, orice modificare de statute ori acte constitutive sau transformare a caracterului asociatiunei sau asezamantului, orice modificare a organelor de administratiune si de control, de incetarea sau dizolvarea persoanei juridice, de lichidare si de atribuire de bunuri atat ale persoanelor juridice de drept privat, existente, cat si ale celor ce se vor forma in viitor, nu se vor putea face decat in conformitate cu dispozitiile acelei legi. (Legea art. 8).
    Art. 4
    Persoanele juridice de drept privat nu pot primi liberalitati decat daca vor fi autorizate in acest scop prin decret regal, dat pe baza unui jurnal al consiliului de ministri, in urma raportului ministrului sub controlul caruia cade scopul institutiunei. (Legea art. 10)
    Art. 5
    Sunt scutite de autorizare contributiile sau donatiile initiale, cotizatiile periodice si subventiile Statului roman, ale judetelor, comunelor si in genere a tuturor persoanelor de drept public, precum si darurile manuale in bani sau obiecte.
    In aceste din urma cazuri, directia persoanei juridice va fi obligata sa faca sa se emita chitante individuale dintr-un registru cu matca. (Legea art. 32).
    Art. 6
    In ce priveste contributiile primite in bani, efecte sau articole de orice natura, pe calea apelului la caritatea publica, se va proceda in conformitate cu dispozitiile prevazute in legea pentru reglementarea si controlul apelurilor la contributia benevola a publicului, promulgata in Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie 1923. (Legea art. 32).

    CAP. 2
    Dobandirea personalitatii juridice si inscrierea persoanelor juridice

    Art. 7
    Personalitatea juridica se acorda asociatilor si asezamintelor fara scop lucrativ sau patrimonial de catre tribunalul civil in circumscriptia caruia s-au constituit, pe baza cererii celor direct interesati. (Legea art. 86).
    Art. 8
    Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice va fi semnata:
    a) Pentru asociatii de catre membrii fondatori, de catre directiune sau de 7 asociati;
    b) Pentru fondatii, numai de fondator, cand fondatia este facuta prin acte intre vii, iar dupa moartea sa si pentru fondatiile testamentare, de organele de directiune si administratiune, sau de ministerul in competenta caruia cade scopul asociatiunei sau asezamantului.
    Cererea se va prezenta tribunalului de toti semnatarii sau de unul din ei. (Legea art. 86 si 87).
    Art. 9
    Cererea de dobandire a personalitatii juridice va trebui sa cuprinda:
    1. Titlu sau denumirea persoanei juridice;
    2. Obiectul si scopul;
    3. Sediul sau principal si sucursalele (filialele), de vor fi;
    4. Numele, profesiunea si domiciliul persoanelor care sub orice titlu sunt insarcinate cu directia sau administratia;
    5. Data actelor de constituire a fondatiunei sau asociatiunei. (Lege art. 85).
    Art. 10
    La cererea de dobandire a personalitatii juridice se vor alatura:
    a) Copii legalizate in 3 exemplare de pe actul autentic de constituire si de pe statute, iar daca scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, se vor alatura inca un numar suficient de exemplare din aceste acte;
    b) Copie de pe actele de numirea sau de alegerea organelor de directiune si administratiune, cand acestea au fost desemnate dupa constituire;
    c) Copie certificata de pe procesul-verbal al sedintei, cand adoptarea statutelor sau numirea organelor de administratiune s-a facut intr-o adunare generala. (Lege art. 87).
    Art. 11
    Tribunalul constatand ca formele si cerintele articolelor de mai sus sunt indeplinite, va cere prin adresa avizul ministerului in competenta caruia cade scopul asociatiunei sau asezamantului, inaintandu-i totodata si un exemplar de statute si act constitutiv.
    In cazul cand scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, se va cere si avizul acestora. (Lege art. 3 si 89).
    Art. 12
    Ministerul respectiv odata sesizat va proceda la cercetarile necesare, dandu-se avizul sau in termen de 15 zile libere de la primirea adresei tribunalului.
    Avizul ministerului va cuprinde informatiile necesare asupra unitatii asociatiunei sau asezamantului, cat si daca actul constitutiv si statutele contin toate dispozitiile necesare pentru a asigura realizarea scopului si o buna administratiune a fondurilor.
    Daca asociatia sau asezamantul in momentul cand se cere dobandirea personalitatii juridice e deja in activitate, se va arata si felul activitatii ei in raport cu scopul si cu dispozitiile statutelor sau regulamentelor, in baza carora a functionat.
    Odata cu avizul, ministerul va restitui tribunalului exemplarul de statut si act constitutiv ce i s-a trimis. (Legea art. 3 si 89).
    Art. 13
    Dupa primirea avizului ministerului competent sau dupa expirarea termenului prevazut la articolul precedent, tribunalul fixeaza ziua de judecata, citand pe ministerul competent si pe persoanele ce au semnat cererea, la sediul declarat al asociatiunei sau asezamantului. (Legea art. 3 si 89).
    Art. 14
    La termen tribunalul va cerceta in camera de consiliu daca actele depuse pentru dobandirea personalitatii juridice indeplinesc conditiile prevazute de legea si regulamentul persoanelor juridice si, dupa ascultarea partilor si a concluziilor delegatului ministerului competent si ale ministerului public, va pronunta sentinta in sedinta publica.
    In caz de admitere a cererii, va ordona si inscrierea persoanei juridice in registrul respectiv.
    Neprezentarea concluziilor orale sau scrise ale ministerului competent se considera in favoarea constituirii persoanei juridice. (Legea art. 3 si 89).
    Art. 15
    Sentinta se da fara drept de opozitiune si cu apel in termen de 10 zile de la pronuntare.
    Apelul se declara de partile interesate, de ministerul public sau de ministerul respectiv la grefa tribunalului si se judeca cu aceeasi procedura ca si la tribunal, in termen de cel mult 15 zile de la declararea lui.
    Decizia Curtii nu este supusa opozitiunei, ci numai recursului in termene de 15 zile de la pronuntare. (Legea art. 7).
    Art. 16
    Hotararea judecatoreasca de admitere ramasa definitiva va fi inscrisa in registrul special al persoanelor juridice prin ingrijirea grefierului.
    Numai dupa indeplinirea acestei formalitati persoana juridica va avea fiinta legala. (Legea art. 4 si 90).
    Art. 17
    Inscrierea in registru va cuprinde dupa actele din dosar, toate datele prevazute la art. 9 si 10 din Regulament, precum si data si numarul hotararii care i-au dat fiinta si ordonat inscrierea.
    Mentiune despre aceasta inscriere se va face pe toate cele 3 exemplare de statute si acte constitutive prevazute la art. 10 litera a. (Lege art. 91).
    Art. 18
    Dupa inscrierea deciziei definitive in registrul persoanei juridice, grefa este obligata:
    a) A face sa se publice fara intarziere textul acestei inscrieri in Monitorul Oficial si in 2 - 3 ziare mai raspandite, la staruinta si pe contul celor interesati;
    b) Sa comunice ministerului competent o copie de pe decizia de inscriere, insotita de un exemplar din statute si din actul constitutiv, cu mentiunea prevazuta de ultimul alineat din art. precedent.
    Un al doilea exemplar de pe statute si de pe actul constitutiv se va elibera directiunei persoanei juridice, iar cel de al treilea exemplar se va pastra la dosarul respectiv. (Legea art. 92).
    Art. 19
    Organele de directiune sau lichidatorii persoanei juridice si orice persoana interesata va declara imediat grefei spre inscriere in registrul persoanelor juridice si spre publicare:
    1. Orice modificare a statutelor si in general a organizarii sau scopului persoanei juridice si incetarea, dizolvarea sau lichidarea ei;
    2. Orice modificare privind compunerea, atributiile, schimbarea de domiciliu, numirea si inlocuirea organelor de directiune, administratiune si lichidare.
    Persoanele desemnate mai sus se vor ingriji totodata si de publicarile necesare. Odata cu declaratiile de inscriere se vor remite grefierului si toate actele justificative necesare in sprijinirea cererii. (Lege art. 93).
    Art. 20
    In caz de schimbare de domiciliu, toate inscrierile si inregistrarile ulterioare cerute de lege se vor face la grefa tribunalului noului domiciliu.
    In acest caz, directia persoanei juridice va cere tribunalului vechiului sediu ca, pe baza actului care hotaraste schimbarea domiciliului, sa radieze inscrierea in registrul sau si in acelasi timp sa se comunice tribunalului noului sediu, spre inscrierea din nou, copie certificata de pe toate notele inscrise in registrul de la tribunalul vechiului sediu pana la data mutarii domiciliului asociatiunei sau asezamantului. (Lege art. 93).
    Art. 21
    Un asezamant creat de o persoana juridica nu poate avea o personalitate distincta de aceea a persoanei juridice care l-a creat, decat daca i se recunoaste formal aceasta, in conditiile statornice de lege.
    Nu se poate recunoaste personalitatea juridica asociatiilor si fondatiilor care au un obiect ilicit, contra ordinei publice sau bunelor moravuri sau care sunt formate in vederea unui asemenea scop. (Lege art. 5 si 6).

    CAP. 3
    Constituirea, organizarea, functionarea si incetarea persoanelor juridice

    Art. 22
    Organizatiile care pot dobandi personalitatea juridica, in baza legii, se deosebesc in asociatiuni si fondatiuni. (Lege art. 31).
    Art. 23
    Asociatiunea este conventia prin care mai multe persoane pun in comun, in mod permanent, contributia lor materiala, cunostintele si activitatea lor pentru realizarea unui scop care nu urmareste foloase pecuniare sau patrimoniale.
    Scopul acestui fel de asociatii poate fi pur ideal, sa corespunda intereselor generale ale colectivitatii, sau numai unei categorii sociale din care asociatii fac parte, sau in fine sa corespunda intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor. (Lege art. 31).
    Art. 24
    Fondatiunea este actul prin care o persoana fizica sau juridica constituie un patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul sau propriu si-l destina, in genere, in mod permanent realizarii unui scop ideal de interes obstesc. (Lege art. 66).

    A. Constituirea
    Art. 25
    Constituirea asociatiunilor si fondatiunilor intre vii, in vederea dobandirii personalitatii juridice, se va face numai pe baza de acte autentice.
    De asemenea vor fi facute in forma autentica: statutele ce vor trebui sa insoteasca actul de constituire al asociatiunei, ca si actele sau orice alte alcatuiri ar putea insoti actul de fondatiune, precum si orice modificari ulterioare aduse acestor acte. (Lege art. 33 si 67).
    Art. 26
    Fondatia testamentara se va constitui printr-una din formele prevazute pentru testamente. (Lege art. 67).
    Art. 27
    Actele constitutive vor cuprinde in mod obligatoriu:
    Pentru asociatiuni:
    a) Denumirea asociatiunei;
    b) Sediul principal;
    c) Numele si contributiile materiale ale fondatorilor: in numerar, in efecte sau in orice fel de bunuri, cu evaluarea pe pretul curent, constituind patrimoniul initial al asociatiunei;
    d) Numarul si numele persoanelor care compun asociatiunea, precum si a acelor care formeaza consiliul de administratiune si comisia de control, cu mentiunea profesiunii, domiciliului si nationalitatii lor.
    Pentru fondatiuni:
    1. Scopul.
    2. Constituirea patrimoniului. (Lege art. 34 si 72).
    Art. 28
    Statutele asociatiunilor sau fondatiunilor vor cuprinde in mod obligatoriu:
    a) Denumirea asociatiunei sau fondatiunei;
    b) Scopul si obiectul;
    c) Durata;
    d) Sediul principal si al filialelor, daca sunt;
    e) Modul de alcatuire si de functionare a organelor de administratiune, directiune si de control.
    In ce priveste asociatiunile, statutele vor specifica si modul de completare a patrimoniului initial, precum si modalitatea stabilirii cotizatiilor periodice. (Lege art. 33, 34 si 73).
    Art. 29
    Asociatiunea pentru a putea dobandi personalitatea juridica, trebuie sa fie compusa din cel putin 20 de membri si sa prezinte in statute o organizare din care sa rezulte vointa cooperativa independenta de vointa asociatilor ca indivizi si constituirea unui patrimoniu distinct si autonom de patrimoniul individual al fiecarui asociat.
    Patrimoniul social de fondare sa fie in masura de a realiza cel putin partial scopul pentru care se constituie asociatiunea.
    Statutele asociatiunei vor prevedea formalitatile si conditiile de admitere pentru membrii, ca: etate, sex, profesiune etc.
    De asemenea, cazurile de excludere, procedura de urmat si organele in drept a o pronunta. In lipsa unor asemenea dispozitii statutare, excluderea nu se poate pronunta decat de adunarea generala cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti.
    Asociatul se poate retrage oricand din asociatiune cu conditia de a-si comunica cererea directiunei cu cel putin 6 luni inainte de finele anului social (Lege art. 32).
    Art. 30
    Se specifica ca, in ce priveste conditiile de admitere ale membrilor in asociatiunile cu caracter profesional, statutele vor trebui sa respecte in totul dispozitiile speciale ale art. 2 alin. I, art. 4 si art. 60 din legea asupra sindicatelor profesionale, publicata in Monitorul Oficial nr. 41 din 26 mai 1921 (Lege art. 106).

    B. Organizarea
    Art. 31
    Asociatiunile si fondatiunile sunt conduse de organe de directiune si administratiune si controlate de organe proprii de verificare, in afara de controlul exercitat conform legii de catre ministerele respective (Lege art. 35).
    Art. 32
    Statutele asociatiunei sau actele care vor regula organizarea fondatiunei vor trebui sa specifice in mod precis alcatuirea si atributiile consiliului de administratiune, a directiunei si a organelor de control (Lege art. 37 si 72).
    Art. 33
    Consiliul de administratiune va lucra in marginea drepturilor conferite de statute sau a puterilor delegate lui de adunarea generala.
    Privitor la functionarea consiliului de administratiune, statutele vor specifica:
    a) Numarul membrilor ce urmeaza sa-l compuna, durata numirii sau alegerii lui, modalitatea si epoca reinnoirii;
    b) Data cand urmeaza sa aiba loc sedintele si majoritatea cu care se ia hotararile;
    c) Persoana sau persoanele din sanul consiliului care vor reprezenta institutia, in toate actele vietii sale juridice, daca acest drept nu este special rezervat prin statute directiunei;
    d) Modul cum se vor completa locurile devenite vacante in sanul consiliului pana la tinerea adunarii generale (Lege art. 35).
    Art. 34
    Directia persoanei juridice va putea fi incredintata uneia sau mai multor persoane, care vor lucra in conformitate cu dispozitiile statutare, sau in lipsa acestora pe baza hotararii adunarii generale (Lege art. 35).
    Art. 35
    Organele de control vor functiona numai pe baza dispozitiilor statutare sau a actelor care organizeaza functionarea fondatiunei, autoritatea ei nefiind subordonata decat adunarii generale, sau altor organe superioare anume specificate in aceste acte (Lege art. 35).
    Art. 36
    Cand vreunul din organele de administratiune si de control ale asociatiunei nu pot functiona din cauza absentei, vacantei, bolii sau oricarei alte cauze de impiedicare a vreunuia din membrii lor si cand statutele nu dispun in consecinta, locurile se vor completa de presedintele tribunalului de la sediul asociatiunei, din oficiu sau la cererea celor interesati, dand delegatiune provizorie in conditiile statutelor, actului constitutiv si legii asociatiunilor ce personal va crede ca ar putea raspunde mai bine acestor chemari si care vor functiona, pana la convocarea adunarii generale, in conditiile stabilite de statut si lege (Lege art. 46).
    Art. 37
    Cand organele de administratiune si de control ale fondatiilor n-au fost determinate prin actul de constituire sau cand ele nu mai pot fi completate din orice cauza, atunci numirea lor se va face de Curtea de apel, la cererea ministerului public, a ministerului competent sau la staruinta uneia din partile interesate (Lege art. 74).
    Art. 38
    Cand organizarea fondatiunei se constata insuficienta pentru a asigura conservarea bunurilor sau realizarea scopului urmarit, ea se poate modifica prin decizia Curtii de apel.
    Decizia Curtii se va da pe baza cererii organelor de administratiune a fondatiunei sau a ministerului competent, dupa ce se va fi luat si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice.
    Decizia Curtii de apel va stabili si bazele noii organizari, care vor servi la modificarea regulamentului de organizare si functionare a fondatiunei, fie la intocmirea unui nou regulament.
    Regulamentul se modifica sau se intocmeste de organele de directiune si administratiune ale fondatiunei, se aproba de ministerul care reprezinta interesele generale servite de fondatiune si se transcrie in extras in registrul de persoane juridice, indeplinindu-se formalitatile prevazute de regulamentul de fata.
    Atat organele de directiune si de administratiune cat si ministerul si autoritatea judecatoreasca vor da intotdeauna dispozitiilor nelamurite din actul de fondatiune interpretarea care poate asigura scopul fondatiunei.
    Dupa aceeasi procedura, Curtea de apel luand si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, va putea modifica scopul fondatiunei in parte realizabil, atunci cand se constata ca el nu mai are caracterul lui primitiv si fondatia nu mai corespunde nevoilor sociale si intentiilor ce fondatorul ar manifesta in mod normal daca i-ar sta in putinta.
    La modificarea sau intocmirea regulamentului fondatiunei se vor avea in vedere dispozitiile din prezentul regulament privitoare la organizarea si functionarea persoanelor juridice (Lege art. 78 si 79).
    Art. 39
    Daca patrimoniul fondatiunei nu este suficient sau daca din orice alte cauze fondatia nu poate fi astfel organizata incat sa asigure realizarea scopului pentru care a fost creata, Curtea de apel, cu avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, poate dispune, daca actul de fondatiune nu se opune, ca patrimoniul ei sa fie trecut la o alta fondatiune de drept privat din tara sau institutiune de drept public, avand acelasi scop sau un scop cat mai asemanator posibil.
    Se vor respecta pe cat posibil dispozitiile fondatorului, conciliabile cu noua situatiune.
    Hotararea Curtii se va face pe baza cererii, fie a organelor de directiune sau administratiune ale fondatiunei, fie a ministerului sub controlul caruia cade fondatia.
    In asemenea cazuri se va face si radierea din registrul persoanelor juridice a fondatiunei dizolvate prin decizia Curtii de apel (Lege art. 76).
    Art. 40
    Asociatia, in afara de organele de administratiune si de control prevazute la art. 73 din lege, va avea ca organ superior o adunare generala formata din asociatiuni care intrunesc conditiile prevazute de statute.
    Toti asociatii au drept de vot egal (Lege art. 36 si 39).
    Art. 41
    Statutele vor stabili:
    1. Data tinerii adunarii generale ordinare;
    2. Cazurile cand se poate convoca adunarea generala extraordinara;
    3. Formalitatile convocarii si organele in drept de a le convoca.
    Cand statutele nu dispun, convocarea se va face de directia sau consiliul de administratiune, din oficiu sau dupa cererea scrisa sau motivata a cel putin o cincime din numarul asociatilor; de asemenea se va putea face de tribunal in cazurile prevazute la art. 37 din lege.
    Convocarea va trebui sa cuprinda ziua, ora si locul unde urmeaza a se tine adunarea, precum si ordinea de zi; in afara de cazurile urgente, constatate de conducere, convocarea va fi comunicata cu cel putin 3 zile libere tuturor partilor interesate;
    4. Modul constituirii biroului adunarii;
    5. Numarul de membri ce trebuie sa fie prezenti la prima si a doua convocare pentru ca adunarile sa fie considerate valabil constituite, cat si majoritatile cu care se pot lua hotararile.
    Daca statutele nu dispun, sedintele adunarii nu vor putea fi considerate ca valabil constituite decat daca la invitatiile facute au raspuns un numar de membri care dupa prima convocare sa reprezinte majoritatea absoluta din totalul asociatilor.
    In caz contrar, adunarea se amana pentru o data stabilita de mai inainte prin ordinea de zi a primei convocari, cand adunarea va putea avea loc cu oricare va fi numarul asociatilor prezenti.
    Hotararile adunarilor generale se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti, in afara de cazurile mai jos specificate:
    a) Excluderea asociatilor, cand hotararea se va lua cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti;
    b) Deciziile privitoare la dizolvarea asociatiunei sau la schimbarea scopului social se iau cu majoritate de 2/3 din numarul total al asociatilor prezenti si absenti.
    6. Modul de votare:
    7. Atributiile adunarii generale (Lege art. 36, 39 si 49).
    Art. 42
    Cad in competenta adunarii generale toate actele care nu sunt rezervate in mod special prin statute organelor de administratiune si de control.
    In mod special insa raman adunarii generale urmatoarele atributii:
    1. Verificarea si aprobarea bilantului si a contului de gestiune;
    2. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratiune;
    3. Stabilirea prestatiilor si a cotizatiilor la care vor fi supusi asociatii;
    4. Alegerea si revocarea organelor de administratiune si de control;
    5. Aprobarea si modificarea bugetului (Lege art. 38).
    Art. 43
    Statutele vor stabili carui organ al asociatiunei ii apartine dreptul de a hotari intemeierea de noi filiale, de asemenea asupra modului de functionare al acestor filiale si raporturile dintre filiale si centrala lor (Lege art. 34).
    Art. 44
    Statutele asociatiunei sau actele care dispun organizarea fondatiilor vor determina data incheierii anului financiar, cand se vor intocmi bilantul si contul de gestiune (veniturile si cheltuielile).
    Cand statutele nu fixeaza data incheierii bilantului, acesta va fi intocmit pe data de 31 decembrie (Lege art. 45).
    Art. 45
    Bilantul se va incheia pe baza urmatoarelor acte:
    a) Inventarul amanuntit al bunurilor mobile si imobile, cuprinzand felul si valoarea lor, ce se va intocmi la finele fiecarui an social. Se va nota in inventar si toate datoriile ce institutia ar avea de plata la aceasta epoca;
    b) Registrul-jurnal, in care se va fi notat in tot cursul anului, pe masura efectuarii lor, toate intrarile si iesirile de bunuri mobile sau imobile care contribuie la sporirea sau micsorarea patrimoniului persoanei juridice (Lege art. 45).
    Art. 46
    Bilantul in cele doua parti distincte (activul si pasivul) va cuprinde:
    I. Elementele constituind activul persoanei juridice si anume:
    a) Numerarul aflat in casa sau depus la diferite institutii financiare;
    b) Valoarea efectelor publice aflate in casa sau depuse, spre pastrare la alte institutii;
    c) Valoarea mobilelor si diverselor instalatii proprii;
    d) Valoarea diverselor articole si materiale ce s-ar afla in depozitele institutiunei la facerea inventarului, de asemenea valoarea mobilierului, instrumentelor, vehiculelor si altor bunuri asemanatoare etc., care ajuta la atingerea scopului persoanei juridice etc.
    II. Elemente constituind pasivul persoanei juridice si anume;
    1. Datoriile ce institutia a contractat;
    2. Restul formand patrimoniul net al persoanei juridice va figura in bilant:
    a) Sub forma unui fond global sau a diverse fonduri speciale prevazute de statute sau actul de fondatiune, si
    b) Excedentul eventual al anului (Lege art. 45).
    Art. 47
    Contul de gestiune (venituri si cheltuieli) intocmit pe baza dispozitiilor speciale prevazute de statute va cuprinde:
    I. La venituri
    a) Excedentul reportat din anul precedent;
    b) Veniturile proprii ale persoanei juridice, si anume: cotizatiile membrilor, taxele cu care contribuie cei ce se folosesc de pe urma operei intreprinsa de institutiune, dobanzile si cupoanele rezultate din plasarea sumelor disponibile, veniturile imobilelor precum si ale tuturor intreprinderilor economice proprii;
    c) Valoarea subventiilor periodice acordate de diferite institutii publice sau private;
    d) Sumele provenite din diverse venituri intamplatoare: donatii, contributii, produsul serbarilor si al apelurilor adresate caritatii publice etc.;
    e) Deficitul eventual al anului.
    II. La cheltuieli
    1. Deficitul eventual reportat din anul precedent;
    2. Sumele ce s-au cheltuit, in special pentru realizarea scopului persoanei juridice;
    3. Sumele cheltuite cu administratia in general (salarii, iluminat, incalzit, chirii, etc.) si cu intretinerea sau amortizarea mobilelor sau imobilelor institutiunei;
    4. Excedentul eventual al anului (Lege art. 45).
    Art. 48
    Directia sau administratia persoanei juridice, concomitent cu incheierea bilantului si a contului de gestiune pe anul expirat, va proceda la intocmirea bugetului de cheltuieli si venituri pentru anul ce urmeaza (Lege art. 45).
    Art. 49
    Bugetul se va intocmi pe capitole si articole, deosebindu-se sumele dupa criteriile prevazute la art. 44 din lege si art. 47 din regulament, privitoare la intocmirea contului de gestiune.
    La inregistrarea incasarilor si platilor in general si la aprobarea si ordonantarea cheltuielilor in special, se va tine seama de alocatiile bugetare (Lege art. 45).
    Art. 50
    Bilantul, contul de gestiuni si bugetul, dupa ce au fost verificate de organele de control prevazute de statutele persoanei juridice, se vor supune aprobarii adunarii generale sau altor organe speciale prevazute in actul de fondatiune sau prin legi speciale (Lege art. 38).
    Art. 51
    In termen de trei luni dupa inchiderea bilantului, o copie in doua exemplare dupa conturile prevazute la articolul precedent se va inainta ministerului sub controlul si autoritatea caruia se gaseste persoana juridica.
    Ministerul, dupa ce va verifica conturile primite, va inapoia directiunei persoanei juridice un exemplar vizat, iar celalalt exemplar se va pastra in arhiva ministerului (Lege art. 45).
    Art. 52
    De asemenea, dupa tinerea adunarii generale in care s-a aprobat bilantul si bugetul asociatiunei, se va inainta ministerului respectiv si o copie certificata de pe procesul-verbal al sedintei (Lege art. 45).

    C. Incetarea personalitatii
    Art. 53
    Asociatiile si fondatiile isi pierd personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:
    I. De plin drept:
    a) Cand scopul social este indeplinit;
    b) Cand scopul social nu mai poate fi realizat;
    c) Cand asociatiunea sau fondatiunea fiind insolvabila este nevoita sa lichideze.
    Pentru persoanele juridice sub forma de asociatiune se mai adauga urmatoarele cazuri:
    1. Cand a expirat termenul pentru care asociatiunea a fost constituita;
    2. Cand organele de administratiune si control nu mai pot fi constituite in conformitate cu statutele;
    3. Cand numarul asociatilor va fi scazut sub limita fixata de statute sau de lege.
    II. Prin judecata:
    a) Cand mijloacele ce se intrebuinteaza pentru realizarea scopului sau insusi scopul au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice;
    b) Cand asociatiunea sau fondatiunea, fara a fi indeplinit formalitatile legale necesare pentru transformarea scopului social, urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;
    c) Cand patrimoniul fondatiunei este insuficient si Curtea de apel va fi hotarat trecerea la o alta fondatiune;
    d) Pentru asociatii si cand adunarea generala ia hotarari contrare dispozitiilor statutare sau ale legii.
    III. Prin hotararea puterii executive, in cazurile prevazute de art. 25 si 26 din lege.
    IV. Prin vointa partilor, in cazul cand adunarea generala a asociatiunei va fi hotarat dizolvarea in modul si conditiile prevazute de lege (Lege art. 53).

    D. Lichidarea
    Art. 54
    Lichidarea patrimoniului persoanelor juridice de drept privat se va face in conformitate cu dispozitiile art. 55 - 56 din lege. (Lege art. 54 - 65).
    Art. 55
    In caz de dizolvare a persoanei juridice, lichidatorii se vor numi dupa cum urmeaza:
    a) Prin sentinta care hotaraste dizolvarea, in caz cand aceasta a avut loc prin judecata;
    b) De tribunalul civil de la sediul social, in camera de consiliu, la staruintele ministerului public, sau a oricarui interesat, in cazurile cand dizolvarea a avut loc de drept sau pe baza hotararii puterii executive;
    c) De adunarea generala a asociatiunei cand dizolvarea s-a facut pe baza hotararii acestui organ. In caz cand adunarea generala de lichidare n-a numit lichidatorii, lichidarea patrimoniului se face de chiar organele de directiune sau administratiune (Lege art. 54).

    E. Radierea inscrierii si destinatia bunurilor
    Art. 56
    Radierea persoanei juridice din registrul de persoane juridice se face pe baza actului care a constatat, declarat sau hotarat dizolvarea sau in urma mutarii sediului persoanei juridice (Lege art. 30).
    Art. 57
    Oricare ar fi cauza incetarii personalitatii juridice, patrimoniul persoanei juridice rezultat pe urma lichidarii, va primi destinatia indicata in actul de fondatiune sau in statute (Lege art. 27).
    Art. 58
    La asociatii, in caz de tacere a statutelor, destinatia o va hotari adunarea generala care a avut loc inaintea dizolvarii.
    In lipsa unei dispozitii statutare sau a unei hotarari a adunarii generale sau in fata unei hotarari luate in contra dispozitiilor statutare sau ale legii, destinatia patrimoniului o va hotari comisia superioara a persoanelor juridice dupa ce va lua si avizul ministerului sub autoritatea si controlul caruia cadea persoana juridica desfiintata.
    In toate aceste cazuri, bunurile ramase nu vor putea fi atribuite decat unei persoane juridice de drept privat din tara cu scop identic sau similar, sau persoane juridice de drept public reprezentand in Stat interesele servite de persoana juridica desfiintata (Lege art. 27).
    Art. 59
    In cazul cand persoana juridica a fost dizolvata prin judecata sau prin hotararea puterii executive, potrivit art. 53 (paragraf 11 alin. a si b si III) din regulament, atunci patrimoniul ei va trece la fondul de asistenta sociala (Lege art. 28).

    CAP. 4
    Uniunile si federatiile de persoane juridice

    Art. 60
    Doua sau mai multe persoane juridice se pot constitui in uniuni sau federatiuni, spre realizarea unui scop unitar si apropiat de scopul social al fiecarei persoane juridice in parte.
    Aceste asociatii de persoane juridice nu pot dobandi personalitatea juridica decat de la Curtea de apel in circumscriptia careia urmeaza ca uniunea sau federatia sa-si aiba sediul principal.
    Personalitatea juridica nu se poate acorda decat daca se constata, din punctul vedere al realizarii scopului general urmarit, necesitatea uniunii sau federatiunei.
    Nu se poate recunoaste personalitatea juridica unei colectivitati de asociatiuni sau asezaminte necunoscute ca persoane juridice (Lege art. 5 si 102).
    Art. 61
    Procedura de urmat pentru dobandirea personalitatii juridice si inscrierea acestor asociatii de persoane juridice este cea prevazuta la capitolul II din prezentul regulament pentru asociatii.
    Se specifica ca pentru dobandirea personalitatii juridice, in afara de avizul ministerului competent, se va cere in toate cazurile in mod obligatoriu si avizul comisiei superioare a persoanelor juridice (Lege art. 102 si 103).
    Art. 62
    Reprezentantii uniunii sau federatiunei sunt obligati ca in cererea de recunostere si inscriere, in afara de stipulatiile prevazute pentru asociatii, sa indice numarul, numele si sediul persoanelor juridice care o formeaza, alaturand si copii de pe deciziile prin care s-a recunoscut fiecareia personalitatea juridica (Lege art. 103).
    Art. 63
    Uniunile si federatiile se vor constitui printr-un act constitutiv in forma autentica, insotit de statutele respective, conformandu-se dispozitiilor prevazute in prezentul regulament pentru constituirea, organizarea si incetarea functionarii persoanelor juridice sub forma de asociatii (Lege art. 3 si 103).
    Art. 64
    Statutele acestor uniuni sau federatii vor cuprinde intre altele:
    a) Regulile dupa care persoanele juridice aderente vor fi reprezentate in consiliul de administratiune si in adunarile generale, cat si modalitatea numirii si alegerii organelor de control;
    b) Conditiile sub care se pot primi adeziunile persoanelor juridice, stabilite astfel incat sa contribuie la unificarea conducerii si activitatii institutiilor asociate (Lege art. 104).

    CAP. 5
    Supraveghere si control

    Art. 65
    In afara de controlul instituit prin statute sau actul constitutiv, Statul are un drept general si permanent de supraveghere si control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ, asociatiuni, fondatiuni, uniuni sau federatii.
    Acest control are ca scop pe deoparte ca persoanele juridice sa functioneze si sa se administreze potrivit cu scopul si dispozitiile statutelor, actelor constitutive si regulamentelor, iar pe de alta parte ca ele sa nu lucreze impotriva bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei Statului (Lege art. 15).
    Art. 66
    Actiunea generala de supraveghere si control se exercita de:
    1. Ministerul sub autoritatea si controlul caruia cade persoana juridica dupa distinctia de la art. 16 din lege, prin delegatii si inspectorii sai, precum si prin comisia superioara a persoanelor juridice;
    2. Ministerul public;
    3. Delegatii autoritatilor judetene si comunale, insa numai pentru persoanele juridice pe care le subventioneaza (Lege art. 15).
    Art. 67
    Cand scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, fiecare din ele au exercitiul actiunii de control si supraveghere.
    Cand scopul nu este suficient caracterizat din punctul de vedere al componentei organelor de control, atunci persoanele juridice cad sub supravegherea ministerului de interne (Legea art. 21).
    Art. 68
    Cu ocazia exercitarii controlului, delegatii si inspectorii ministerelor vor avea sa se informeze si sa cerceteze daca activitatea persoanei juridice si administrarea fondurilor ei se face in conformitate cu statutele si actele de fondare si in marginea hotararilor si aprobarilor date de organele superioare instituite prin aceste acte sau prin legi speciale.
    De asemenea, daca institutiile create corespund si-si desfasoara actiunea potrivit conditiilor statornicite prin actele lor de baza si daca aceasta activitate nu este contrara conditiilor generale de ordine publica din Constitutiune si din legile tarii (Lege art. 15 si 18).
    Art. 69
    Delegatii ministerelor, judetelor sau comunelor, sau inspectorii ministerelor, vor face cel putin de doua ori pe an o inspectiune amanuntita a activitatii persoanelor juridice subventionate, consemnand cele constatate intr-un raport, pe care il vor inainta ministerului competent.
    Pentru persoanele juridice nesubventionate aceasta inspectiune se va face cel putin odata pe an, prin delegati speciali ai ministerului competent, din oficiu, sau dupa cererea organelor de directiune sau administratiune a persoanelor juridice. (Lege, art. 16 si urm.).
    Art. 70
    Fiecare minister va face sa se tina un registru special pe intregul minister sau pe directii, in care vor inscrie toate persoanele juridice recunoscute si subordonate controlului si supravegherii lor.
    In acelasi registru se va inscrie:
    1) Toate modificarile aduse actelor dupa care se conduc persoanele juridice.
    2) Data si totalul bilantului si contului de gestiune ce persoanele juridice sunt datoare sa le incheie si sa le inainteze anual ministerului.
    3) Datele la care s-au facut diverse inspectii. (Lege, art. 92).

    Numirea delegatilor, drepturile si indatoririle lor
    Art. 71
    Autoritatile de stat, judet sau comuna, de cate ori subventioneaza o persoana juridica, vor avea dreptul de a-si numi delegatul lor permanent pe langa organele de directiune sau administratiune a acestei institutii.
    Cu ocazia acordarii subventiilor, autoritatile respective vor putea cere persoanelor juridice, pe cale de conventii, adoptarea unui program de activitate si introducerea in statutele sau regulamentele lor a modificarilor necesare pentru a asigura aducerea la indeplinire a programului convenit, in marginea scopului social stabilit prin actul de constituire al persoanei juridice subventionate. (Lege, art. 16).
    Art. 72
    Autoritatile interesate nu vor putea numi pe langa fiecare din persoanele juridice ce subventioneaza decat un delegat.
    Aceeasi persoana poate fi delegata de mai multe autoritati si in acelasi timp ea poate sa indeplineasca aceasta functiune pe langa mai multe persoane juridice.
    Delegatii vor putea fi numiti dintre functionarii superiori ai autoritatii care exercita controlul sau membrii comitetelor ori ai comisiilor care functioneaza pe langa minister. (Lege, art. 17).
    Art. 73
    Delegatii autoritatilor vor colabora cu organele de directiune si administratiune a persoanelor juridice pe baza instructiunilor primite de la autoritatea sau autoritatile care i-au numit.
    In acest scop, delegatii vor participa cu vot consultativ, la hotararile luate de comitetele de directiune sau administratiune, opiniile lor contrarii inscriindu-se in procesul-verbal de sedinta.
    Directorii sau administratorii sunt obligati sa convoace pe delegati la sedinte, inaintandu-le totodata si ordinea de zi, iar in caz de lipsa lor de la sedinte sa le comunice deciziile luate. (Lege, art. 18).
    Art. 74
    In afara de indatoririle prevazute in prezentul regulament delegatii autoritatilor de stat, judet sau comuna au indatorirea speciala de a supraveghea ca activitatea persoanelor juridice sa se desfasoare potrivit programului convenit.
    La trebuinte si pentru aducerea la indeplinire a indatoririlor lor, delegatii vor putea face uz de drepturile conferite lor prin art. 18 si 19 din lege. (Lege, art. 18 si 19).

    Despre inspectori
    Art. 75
    La toate persoanele juridice nesubventionate controlul se va exercita de inspectori sau alti functionari superiori delegati de ministerul competent, din oficiu, sau la cererea organelor de administratiune a institutiilor respective. (Lege, art. 21).
    Art. 76
    Inspectorii nu fac observatii si nici nu dau indicatii directe organelor de directiune si administratiune a persoanelor juridice controlate. Ei numai constata faptele pe care le consemneaza in rapoarte scrise, insotite dupa cazuri si de procesele-verbale incheiate la fata locului.
    Rapoartele se vor inainta ministerului competent spre a decide sau a deferi cazul celorlalte organe administrative sau organelor judecatoresti prevazute de lege. (Lege, art. 21).

    CAP. 6
    Competenta si procedura

    I. Pentru tribunale
    Art. 77
    Sunt de competenta tribunalului civil in circumscriptia caruia functioneaza asociatiunea sau fondatiunea:
    a) Cererile asociatiunilor si fondatiunilor de a li se acorda personalitatea juridica;
    b) Cererile de dizolvarea asociatiunilor sau fondatiunilor facute de ministerul public sau ministerul competent in cazurile urmatoare:
    1. Cand scopul sau actiunea asociatiunei a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.
    2. Cand scopul urmareste prin mijloace ilicite contrarii bunelor moravuri si ordinii publice.
    3. Cand fondatiunea, fara a fi autorizata, dupa cum se arata in art. 38 din acest regulament, relativ la transformarea scopului, urmareste un alt scop decat acel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat.
    4. Cand deciziile adunarii generale sunt luate cu violarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive sau legii;
    c) Cererea ministerului respectiv de a pronunta dizolvarea in caz cand persoana juridica pierzandu-si personalitatea de plin drept, nu poate consimti sa inceteze activitatea sa.
    In cazurile prevazute sub punctele a si b, tribunalul hotarand dizolvarea va numi prin aceeasi hotarare si pe lichidatori;
    d) Cererile ministerului public sau a oricarui interesat de a se numi lichidatori in cazurile de dizolvare de drept a persoanei juridice;
    e) Cererile privitoare la autorizarea convocarii adunarii generale si la prezidarea ei;
    f) Cererile privitoare la completarea locurilor prin delegatiune in cazul cand organele de directiune, de administratiune sau de control nu pot functiona din cauza vacantei, absentei, bolii sau oricarei alte cauze de impiedicare a vreunuia din membrii lor;
    g) Cererile privitoare la litigiile dintre asociati si asociatiune in cazurile prevazute de art. 47 si urmatorii din lege;
    h) Cererile pentru orice alt diferend s-ar ivi in timpul functionarii sau lichidarii, afara de cele prevazute de mai sus;
    i) Autorizarea lichidatorilor de a remite celor in drept bunurile si sumele de bani ramase de la lichidarea activului asociatiunilor, impreuna cu registrele si actele apartinand acestora. (Lege, art. 3, 37, 46, 47, 53, 54, 64, 74 si urmatoarele, 83, 84 si urmatoarele, 96).
    Art. 78
    Judecata cererilor prevazute la litera a, din art. precedent se va face conform randuielilor cuprinse in cap. 2 din acest regulament.
    In cazurile prevazute la punctele b, c, g si h de sub acelasi articol, se face de urgenta si cu precadere, termenul primei infatisari neputand fi mai lung de 15 zile libere de la primirea citatiunei.
    Hotararea tribunalului se va pronunta fara opozitiune, insa cu drept de apel.
    Termenul de apel va fi de 20 de zile de la pronuntare.
    Celelalte cereri se vor rezolva in camera de consiliu. (Lege, art. 84 si urmatoarele, 96).
    Art. 79
    In cazurile prevazute la litera h de sub art. 77 procedura va fi aceea a dreptului comun, insa pentru toate instantele termenele vor fi cele prevazute de art. 901 - 905 din actualul cod comercial, din vechiul regat, care in privinta acestor termene se va aplica pe intreg teritoriul statului roman. (Lege, art. 97).
    Art. 80
    Tribunalul va fi compus din ministerul public, care va pune concluzii ca parte alaturata, in toate chestiunile ce intereseaza persoanele juridice, iar ca parte principala, in cazurile cand legea ii atribuie acest rol. (Lege, art. 98).
    Art. 81
    Tribunalul este competent a judeca in prima instanta, cu apel la Curte, contraventiile prevazute de art. 2, 7, 23 si 94 din lege.
    Termenul de apel este de 20 de zile libere, socotite de la pronuntare sau comunicare. (Lege, art. 2, 7, 23, 94).
    Art. 82
    Tribunalul este de asemenea competent a judeca in prima si ultima instanta contestatiile facute de orice interesat contra bilantului intocmit si publicat de lichidatori. (Lege, art. 65).
    Art. 83
    La tribunalele cu mai multe sectiuni sau complete, rezolvarea tuturor cererilor si afacerilor prevazute in acest paragraf vor fi de competenta sectiunii I civilo-corectionala sau a completului prezidat de presedintele tribunalului. (Lege, art. 3, 88 si urm.).

    II. Pentru Curti
    Art. 84
    Sunt de competenta Curtii de apel din circumscriptia careia functioneaza asociatiunea sau fondatiunea:
    a) Cererile facute de ministerul competent pentru numirea administratorilor necesari, in caz cand actul de fondare n-a determinat organele de directiune si administratiune ale persoanei juridice.
    In caz cand domiciliul fondatorului nu ar fi in circumscriptia Curtii unde functioneaza persoana juridica, cererea va putea fi adresata si Curtii in circumscriptia careia domiciliaza fondatorul.
    b) Cererile facute de ministerul public, de ministerul competent sau de una din partile interesate pentru numirea de administratori, in caz cand directia sau administratia instituita de fondatori nu mai poate fi din orice cauza, inlocuita, completata sau continuata;
    c) Cererile facute de ministerul public sau de ministerul sub autoritatea si controlul caruia cade fondatiunea sau asociatiunea pentru revocarea organelor de directiune si administratiune, in caz cand s-ar constata ca ele nu se conforma legilor tarii actelor de fondare sau de constituire sau daca se constata ca averile ce le sunt incredintate se risipesc, se deterioreaza sau se intrebuinteaza la alte scopuri decat acelea prevazute prin actele de fondare sau constituire;
    d) Cererile organelor de directiune si administratiune pentru modificarea organizarii statornicita de fonduri, daca aceasta se constata indispensabil pentru conservarea bunurilor si realizarea scopului fondatiunei;
    e) Cererile pentru modificarea scopului devenit numai in parte realizabil a conditiilor si sarcinilor fondatiilor.
    In aceste cazuri, judecata se va face cu citarea fondatorului sau ereziilor in linie directa, iar decizia va arata si modificarile de introdus;
    f) Cererile facute de ministerul public, ministerul competent, sau de organele de directiune si administratiune spre a desemna o alta asociatiune sau fondatiune catre care intentioneaza a trece patrimoniul persoanei juridice a carei fiinta a incetat in cazurile cand fondatia nu poate fi organizata asa incat sa corespunda scopului sau sau daca patrimoniul ei este insuficient. (Lege, art. 22, 74 - 76, 78 si 79).
    Art. 85
    In toate cazurile de mai sus judecata se va face in camera de consiliu sau cu un complet separat de cel de sedinta, la staruinta organelor de directiune si administratiune, a ministerului public sau a ministerului interesat.
    Curtea va putea dispune ascultarea si a oricarei persoane va crede necesar si va uza de mijloacele de proba si informatiune prevazute de procedura civila.
    Hotararea Curtii va fi motivata si fara opozitiune; ea se va pronunta in sedinta publica, in prezenta ministerului public. (Lege, art. 95).
    Art. 86
    Apelurile facute contra sentintelor tribunalelor in cazurile prevazute de art. 15 din acest regulament si art. 90 din lege vor fi judecate de Curte de urgenta, cu precadere, inaintea oricarei afaceri si fara drept de opozitiune. (Lege, art. 90).
    Art. 87
    Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice a uniunilor sau federatiile de persoane juridice, sunt de asemenea de competenta Curtii de apel. (Lege, art. 102).
    Art. 88
    Pentru uniunile sau federatiile carora Curtea le-a acordat personalitatea juridica, grefa Curtii e datoare a tine un registru special de persoane juridice, in care se vor inscrie toate aceste uniuni sau federatii.
    Acest registru va contine aceleasi indicatii ca si registrele prevazute pentru persoanele juridice la tribunal. (Lege, art. 8).
    Art. 89
    La Curtile cu mai multe sectiuni sau complete, rezolvarea tuturor cererilor si afacerilor va fi de competenta sectiunii I sau a completului prezidat de presedintele Curtii. (Lege, art. 3 si 88 urm.).

    CAP. 7
    Comisia superioara a persoanelor juridice

    Art. 90
    Pe langa ministerul justitiunei, functioneaza o comisie superioara a persoanelor juridice, compusa din:
    1. I.P.S.S. Mitropolitul Primat, ca presedinte;
    2. Ministerul justitiunei, care prezideaza in caz de lipsa sau impiedicarea I.P.S.S. Mitropolitului Primat;
    3. Ministrul departamentului sau ministrii departamentelor in competenta carora cade scopul asociatiunei sau fondatiunei interesate in chestiunea dedusa inaintea comisiei;
    4. Prim-presedintele Inaltei Curti de casatiune si justitiune sau in caz de impiedicare de cel mai vechi presedinte de sectiune al acelei Inalte Curti;
    5. Presedintele Inaltei Curti de conturi si, in caz de impiedicare, un consilier delegat de presedinte;
    6. Directorul general sau administratorul institutiunei de stat care serveste interesul similar celui servit de asociatiunea sau fondatiunea adusa inaintea comisiei;
    7. Presedintele Academiei Romane si in caz de impiedicare un membru delegat de presedinte;
    8. Un efor al Eforiei spitalelor civile;
    9. Doi efori epitropi sau administratori ai uneia din cele mai importante persoane juridice din tara numiti de ministerul justitiunei si prin decret regal;
    10. Un rector de universitate numit de ministru;
    11. Doi din cei mai reputati juristi din tara;
    12. Directorul general al serviciului judiciar din ministerul justitiunei care va indeplini si functia de secretar al comisiei.
    Procurorul general al Curtii de casatiune face parte din comisie numai cu vot consultativ. In caz de impiedicare, el va fi inlocuit in comisie de magistratul desemnat de legea organizarii judecatoresti.
    Mandatul membrilor numiti de ministrul justitiunei se da pe o perioada de cinci ani. (Lege, art. 99 si 100).
    Art. 91
    Comisia se convoaca de ministrul justitiunei ori de cate ori va fi nevoie.
    Sedintele ei se tin in localul ministerului justitiunei.
    Convocarea se face prin invitatii scrise.
    Comisia nu poate lucra decat cu cel putin 7 membri.
    Hotararile ei se iau numai cu majoritate de 5 voturi.
    Ele se dau in scris si motivat. (Lege, art. 101).
    Art. 92
    Procurorul general al Inaltei Curti de casatiune face parte din comisie ca reprezentant al ministerului public.
    In aceasta calitate el pune concluzii inaintea comisiei ca parte alaturata, in toate chestiunile ce intereseaza o persoana juridica. (Lege, art. 98).
    Art. 93
    Atributiile comisiei superioare a persoanelor juridice sunt urmatoarele:
    1. Judeca apelurile pe care organele de directiune si administratiune ale persoanelor juridice le pot face in caz de nemultumire contra hotararii delegatului ministerului respectiv de a suspenda executarea unei decizii luata de acele organe.
    Termenul de apel este de trei zile libere si curge de la comunicarea procesului-verbal de suspendare.
    Hotararea comisiei superioare este definitiva.
    Ea va fi comunicata organelor persoanei juridice, care va fi datoare a o executa in cel mult 15 zile de la primire.
    2. Se pronunta asupra diferendului dintre delegatul ministerului respectiv si organelor de directiune si administratiune ale persoanelor juridice, in caz cand delegatul ministerului a luat masura suspendarii unei decizii a organelor de directiune si ele refuza a repune in discutiune chestiunile care fac obiectul deciziei suspendate pentru a primi solutia conforma cu actele de fondare, a regulamentelor, conventiilor, Constitutiunei si legilor tarii sau in cazul cand suspendarea se mentine si trebuie executata.
    In acest caz, comisia superioara poate da o decizie care sa oblige persoana juridica.
    3. A-si da avizul, dupa cererea consiliului de ministri sau ministerului de justitiune, daca o persoana juridica desfasoara o activitate impotriva bunelor moravuri, a ordinii publice sau a sigurantei statului si daca trebuie sa se interzica functionarea pana la intrarea ei in legalitate sau daca trebuie sa se hotarasca dizolvarea ei.
    Tot comisia, la cererea consiliului de ministri sau a ministerului justitiunei, va aprecia si-si va da avizul asupra urgentei acestor masuri.
    4. In caz de incetare a personalitatii juridice sau a retragerii autorizatiunei si in caz ca nici statutele, nici adunarea generala nu au dat indicatii asupra destinatiunei patrimoniului ramas sau cand acele indicatii sau hotarari ar fi contrare dispozitiilor legii, comisia e chemata a-si da avizul de modul intrebuintarii acelui patrimoniu, hotarand carei persoane juridice de drept privat sau public cu scop analog trebuie atribuit.
    Aceleasi atributii revin comisiei si in caz cand fondatia nu poate fi organizata asa incat sa corespunda scopului sau sau daca patrimoniul ei este insuficient.
    5. A-si da avizul sau dupa cererea Curtii de apel cand aceasta e chemata a se pronunta dupa staruinta organelor de directiune si administratiune ale fondatiilor daca pentru conservarea bunurilor si realizarea scopului este necesara modificarea organizarii statornicite de fondator.
    6. A-si da avizul la propunerea Curtii de apel, asupra cererii de modificare a scopului unei fondatiuni devenit numai in parte realizabil atunci cand se constata ca nu mai are caracterul lui primitiv si fondatia nu mai corespunde nevoilor sociale si intentiilor ce fondatorul ar manifesta in mod normal daca i-ar sta in putinta.
    7. A-si da avizul la cererea Curtii de apel daca poate fi admisibila cererea de dobandirea personalitatii juridice, a uniunilor sau federatiilor formate din doua sau mai multe persoane juridice.
    8. A-si da avizul asupra cererilor adresate Curtilor de apel pentru modificarea sau suprimarea din actul de fondare a conditiilor si sarcinilor care ar putea compromite realizarea scopului fondatiunei.
    9. A-si da avizul asupra oricaror altor chestiuni ce-i vor fi supuse de ministerul justitiunei. (Lege, art. 99).
    Art. 94
    Comisia este tinuta sa cheme pe reprezentantul autorizat al persoanei juridice interesate spre a o asculta.
    Invitatia se va face in scris. Neprezentarea persoanei juridice nu da dreptul la o a doua chemare. (Lege, art. 101).
    Art. 95
    Delegatia permanenta pe care comisia poate sa o aleaga din sanul sau, conform art. 101 din lege, este competenta a culege toate informatiile si elementele ce ar fi necesare comisiei pentru pregatirea deciziilor sale, a face orice cercetari si anchete si a priveghea executarea acestor decizii.
    Membrii delegatiunei pot fi insarcinati de asemenea de a studia in prealabil chestiunile aduse inaintea comisiei si a face eventual cuvenitul raport.
    Comisia superioara a persoanelor juridice tine urmatoarele registre:
    1. Un registru de intrare in care se trec toate chestiunile primite de la ministerul justitiunei spre a fi cercetate de comisie.
    2. Un registru in care se trec in ordinea numerica toate deciziile pronuntate de comisia superioara.
    3. Un registru general in care dupa tablourile primite de la departamentele respective, secretarul comisiei va inscrie separat asociatiile si fondatiile, cazand sub prevederile legii pentru persoanele juridice.
    Acest registru va cuprinde in rubrici deosebite:
    1. Titlul sau denumirea persoanelor juridice.
    2. Obiectul si scopul.
    3. Sediul si sucursalele.
    4. Data constituirii.
    5. Actul pe temeiul caruia s-a obtinut personalitatea juridica.
    6. Numele, profesiunea si nationalitatea persoanelor care compun organele de directiune si administratiune.
    7. Averea mobila si imobila ce poseda, si
    8. Modificari ulterioare. (Lege, art. 101).

    CAP. 8
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 96
    In ce priveste asociatiunile sau sindicatele profesionale, se vor aplica legile speciale in dispozitiunile ce nu sunt contrare dispozitiunilor de ordine publica din legea de fata. (Lege, art. 106).
    Art. 97
    Din momentul promulgarii legii pentru persoanele juridice inceteaza competenta tuturor autoritatilor care acordau pana in prezent personalitatea juridica, acest drept fiind exclusiv rezervat tribunalelor civile. (Lege, art. 106).
    Art. 98
    Persoanele juridice de drept privat, existente la data promulgarii legii de fata, sunt obligate ca in termen de 6 luni de la aceasta data sa comunice grefei tribunalului in circumscriptia caruia functioneaza administratia lor principala, urmatoarele acte:
    a) Titlurile pe temeiul carora au dobandit personalitatea juridica;
    b) Copie certificata de pe actul constituirii asociatiunei, fondatiunei sau uniunii;
    c) Copie de pe statutele sau regulamentele dupa care se administreaza aceste persoane juridice;
    d) Copie de pe bilantul si darea de seama a ultimului an;
    e) Un memoriu cuprinzand informatiile specificate la art. urmator.
    Copiile actelor prevazute la alin. b si c si memoriul vor fi semnate de organele de directiune sau administratiune. (Lege, art. 2).
    Art. 99
    Memoriul inaintat va cuprinde urmatoarele indicatii:
    1. Denumirea si scopul persoanei juridice constituite.
    2. Data intemeierii de fapt a asociatiunei sau fondatiunei.
    3. Data si autoritatea de la care a dobandit personalitatea juridica cu specificarea titlului respectiv.
    4. Sediul principal, precum si sediile diverselor filiale care erau in fiinta la finele anului social expirat.
    5. Data cand se incheie anual conturile persoanei juridice.
    6. Numarul persoanelor care alcatuiau asociatia la finele anului social expirat.
    7. Averea persoanei juridice, specificandu-se valoarea si felul bunurilor din care e formata.
    8. Totalul veniturilor si cheltuielilor pe anul expirat.
    9. Numele persoanelor care compun consiliul de administratiune si comisia de control cu mentionarea profesiunii domiciliului si nationalitatii lor.
    10. Un scurt istoric al activitatii persoanei juridice de la infiintare si pana la finele anului expirat. (Lege, art. 2).
    Art. 100
    Persoanele juridice de drept privat care mai inainte de publicarea acestui regulament vor fi facut deja grefei tribunalului comunicarea ceruta de art. 2 din lege si in conformitate cu publicatia ministerului justitiunei data cu ocazia promulgarii legii sunt scutite de a face o noua comunicare, afara de acelea pentru care tribunalul va fi gasit ca actele si datele comunicate nu au fost complete, in care caz vor fi obligate a se conforma dispozitiilor regulamentului de fata. (Lege, art. 2).
    Art. 101
    Administratiile sindicatelor profesionale existente la promulgarea legii, sunt scutite de formalitatile prevazute la articolele precedente, urmand ca inscrierea lor in registrul de persoane juridice de pe langa tribunale sa se faca pe baza comunicarilor judecatoriilor de ocol respective. (Lege, art. 2).
    Art. 102
    In acelasi termen de 6 luni prevazut la art. 98, organele de directiune sau administratiune ale persoanelor juridice existente, sunt datoare sa inainteze ministerului sub autoritatea si controlul caruia functioneaza si dupa instructiunile acestuia, urmatoarele acte:
    1. Copie certificata de directiune de pe actul constitutiv si de pe statute sau regulament.
    2. Un inventar de averea mobila si imobila ce poseda.
    3. Bilantul si contul de gestiune (venituri si cheltuieli) ale anului social precedent. (Lege, art. 2).SmartCity5

COMENTARII la Legea 21/1924

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 21 din 1924
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 21/1924
Ordonanţa 26 2000
cu privire la asociatii si fundatii
Hotărârea 757 1992
privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor art. 2 lit. d), e), f), g), i), k), l) si m) din Hotarirea Guvernului nr. 482/1992 conform anexelor nr. 1 - 19.
Legea 11 1944
pentru controlul persoanelor juridice fara scop lucrativ si al administratiunii bunurilor donate sau testate Statului ori altor institutiuni de drept public, precum si institutiunilor de utilitate publica
Legea 755 1939
pentru modificarea unor dispozitiuni din Legea nr. 21 din 1924, pentru persoanele juridice modificata prin Decretul-lege nr. 3.733/1938
Decretul-lege 559 1938
privitor la modificarea unor dispozitiuni din Legea nr. 21 din 1924 pentru persoanele juridice
Legea 63 1927
pentru modificarea unor dispozitiuni din legea persoanelor juridice, privind asociatiile profesionale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu