E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 76 2001 abrogat de articolul 46 din actul Legea 359 2004
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 1 din actul OUG 51 2004
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 991 2004
OUG 76 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 167 2004
OUG 76 2001 in legatura cu Legea 513 2003
Articolul 4 din actul OUG 76 2001 modificat de Legea 505 2003
Articolul 5 din actul OUG 76 2001 modificat de Legea 505 2003
Articolul 7 din actul OUG 76 2001 modificat de Legea 505 2003
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 modificat de Legea 505 2003
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 1047 2003
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 modificat de OUG 35 2003
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 1344 2002
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 1345 2002
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 1346 2002
OUG 76 2001 in legatura cu OUG 156 2002
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 in legatura cu Legea 554 2002
Articolul 2 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 3 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 4 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 5 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 6 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 7 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 10 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 15 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 16 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 2 din actul OUG 129 2002
Articolul 17 din actul OUG 76 2001 modificat de articolul 9 din actul OUG 129 2002
Articolul 3 din actul OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 572 2002
Articolul 15 din actul OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 574 2002
Articolul 4 din actul OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 575 2002
OUG 76 2001 in legatura cu Hotărârea 573 2002
OUG 76 2001 republicat de articolul 2 din actul Legea 370 2002
OUG 76 2001 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 251 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 76 din 24 mai 2001    * Republicata

privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 413 din 14 iunie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 370/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 406 din 12 iunie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 370/2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se instituie o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, in scopul simplificarii unor formalitati administrative.
    (2) Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor se fac cu indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care exercita in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste.
    (4) Prin autorizarea functionarii comerciantilor se intelege obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor strict necesare pentru inceperea activitatii acestora, exceptand comerciantii persoane fizice, asociatiile familiale, precum si persoanele care desfasoara activitati sezoniere in targuri, piete si oboare, care vor fi autorizati conform legii speciale.
    Art. 2
    (1) In vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, in sensul prezentei ordonante de urgenta, in cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale se constituie Biroul unic.
    (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta camerele de comert si industrie teritoriale si institutiile publice implicate vor lua masurile necesare pentru organizarea si functionarea Biroului unic.

    CAP. 2
    Proceduri pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

    Art. 3
    (1) Solicitarea inregistrarii sau, dupa caz, autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale se face de catre asociat, actionar, administrator, comerciant sau imputerniciti ai acestora.
    (2) Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip, va furniza toate datele, actele si documentele prevazute de reglementarile in vigoare, va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului si, daca este cazul, va depune si urmatoarele documente:
    a) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
    b) actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor in natura la capitalul social, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
    c) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul comerciantului si aprobate de asociati in conditiile legii.
    (3) Cererea de inregistrare impreuna cu actele si documentele prevazute de reglementarile in vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondenta, pe baza acestora declansandu-se procedurile necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. Biroul unic are obligatia ca imediat dupa primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de inregistrare si celelalte acte si documente prevazute de reglementarile in vigoare, sa procedeze la inregistrarea definitiva a acestuia intr-un registru deschis in acest scop si la transmiterea lui fiecarei autoritati publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului.
    (4) In termen de maximum 20 de zile de la inregistrarea dosarului primit de la solicitant se elibereaza certificatul de inregistrare a comerciantului, care cuprinde atat codul unic de inregistrare, cat si anexa cu avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare functionarii, denumite in continuare autorizatii, sau se raspunde solicitantului motivat, in scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c).
    (5) In anexa la certificatul de inregistrare vor fi inscrise, in rubrici distincte, urmatoarele autorizatii necesare pentru functionarea comerciantului;
    a) avizul si, dupa caz, autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigazile si grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne*);
    b) autorizatia sanitara, emisa de directiile de sanatate publica teritoriale sau de catre ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
    c) autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale sau, dupa caz, de catre autoritatea veterinara centrala;
    d) acordul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;
    e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratele teritoriale de munca.
    (6) In termen de 15 zile de la obtinerea autorizatiei administrative de la autoritatea administratiei publice locale comerciantii, persoane fizice si asociatiile familiale, au obligatia solicitarii inregistrarii in registrul comertului, prin Biroul unic, care in 7 zile de la inregistrarea cererii va elibera certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizatiei administrative.
    (7) Eliberarea certificatului de inregistrare si a anexei da dreptul comerciantului sa isi inceapa activitatea. Eliberarea anexei se face in termenul prevazut la alin. (4), exceptand cazurile prevazute de reglementarile legale privind apa potabila si apa de imbaiere din zone naturale amenajate in acest scop.
    (8) Obtinerea autorizatiilor prevazute la alin. (5) nu este necesara in cazul in care in spatiul destinat sediului social sau secundar nu se desfasoara activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator, situatie in care acesta va depune in acest sens o declaratie pe propria raspundere la Biroul unic. In acest caz reprezentantii in Biroul unic ai autoritatilor publice mentionate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea "Nu este necesara in aceasta etapa", fara a percepe vreo taxa, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatiile necesare inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator.
    (9) In situatia in care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare in sediul social sau in sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a activitatilor autorizate in aceasta etapa. Comerciantul constituit in aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activitati inscrise in obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiilor necesare prin Biroul unic, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (10) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare, care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare in acestea.
    (11) Pentru fiecare sediu secundar in care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile in vigoare, cate o anexa la certificatul de inregistrare.
    (12) Activitatile desfasurate la adresa sediului social si la fiecare sediu secundar nu fac obiectul inregistrarii prin mentiuni de alte sedii secundare. In cazul in care, ulterior inregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza inceperea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.
    (13) Modelul si continutul cererii de inregistrare tip prevazute la alin. (2) si ale certificatului de inregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiilor publice implicate.
------------
    *) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se infiinteaza in subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civila, a grupurilor si brigazilor de pompieri militari.

    Art. 4
    (1) Activitatile de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si in cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, numai in structuri distincte de Biroul unic, inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare. Serviciile de asistenta prestate de camerele de comert si industrie teritoriale, conditiile concrete, tarifele si taxele aferente acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    (2) Activitatile de asistenta vor include, in mod obligatoriu, urmatoarele servicii prestate la cererea solicitantului:
    a) obtinerea rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei comerciantului;
    b) redactarea actelor constitutive si a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora;
    c) efectuarea, in numele solicitantului, a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social;
    d) redactarea declaratiilor pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege si darea de data certa pe declaratie;
    e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si obtinerea, dupa caz, pentru bunurile imobile a:
    - dovezii intabularii;
    - certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
    f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si autorizare a comerciantului;
    g) indrumare pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare.
    (3) Biroul unic are obligatia de a efectua urmatoarele operatiuni:
    a) primirea, verificarea, inregistrarea cererilor de inregistrare si a actelor doveditoare;
    b) sustinerea cererii de inregistrare a comerciantului in fata judecatorului delegat;
    c) obtinerea inregistrarii comerciantului in registrul comertului;
    d) obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor de functionare prin reprezentantii delegati ai autoritatilor publice avizatoare;
    e) eliberarea catre comerciant a certificatului de inregistrare si a anexei la acesta si, dupa caz, a celorlalte documente, potrivit reglementarilor in vigoare;
    f) comunicarea, in scris, catre solicitant, a raspunsului motivat in cazul neeliberarii unei autorizatii ori a refuzului inregistrarii in registrul comertului;
    g) incasarea taxelor si tarifelor aplicate de institutiile publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor.
    (4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii incheierii in forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privata, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
    b) cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;
    c) cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.
    Art. 5
    (1) Camerele de comert si industrie teritoriale transmit pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice datele din cererea de inregistrare tip pentru atribuirea codului unic de inregistrare.
    (2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, codul unic de inregistrare. In termen de 3 zile de la primirea codului unic de inregistrare camerele de comert si industrie teritoriale transmit Ministerului Finantelor Publice intreaga documentatie care a stat la baza solicitarii inregistrarii.
    (3) Codul unic de inregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind comerciantii, precum si de comerciant in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lui.
    (4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti vor conveni structura codului unic de inregistrare.
    Art. 6
    (1) Autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, in functie de volumul activitatii, pe baza solicitarii scrise a camerei de comert si industrie teritoriale, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu autoritatile pe care le reprezinta.
    (2) Autorizatiile prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a) - e) se elibereaza de autoritatile publice competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, si se inscriu in rubrica corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, identificandu-se, in principal, prin numar si data, semnatura reprezentantului delegat si stampila autoritatii publice avizatoare. Aceste autorizatii se elibereaza, cu incadrarea in termenul prevazut la art. 3 alin. (4) si fara eliberarea altor formulare de autorizare, in afara anexei, cu exceptia cazurilor strict prevazute de reglementarile armonizate cu legislatia comunitara si cuprinse in hotararea Guvernului mentionata la art. 9.
    (3) In vederea eliberarii autorizatiilor necesare functionarii comerciantilor autoritatile publice competente vor evalua sediul social si sediile secundare declarate de comerciant prin cerere si in care se desfasoara in mod efectiv cel putin una dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator. Autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentantilor lor in Biroul unic, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat in care se va mentiona, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar si, dupa caz, pentru activitati declarate a se desfasura la fiecare dintre acestea, una dintre urmatoarele situatii:
    a) comerciantului nu ii este necesara respectiva autorizatie, caz in care reprezentantii delegati vor consemna acest fapt in pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare; pentru aceasta situatie nu se percep taxe si tarife;
    b) comerciantul indeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care reprezentantii delegati vor completa anexa la certificatul de inregistrare in conformitate cu dispozitiile alin. (2);
    c) comerciantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea autorizatiilor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care se vor mentiona neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, Biroul unic avand obligatia sa comunice aceste constatari solicitantului.
    (4) Procedura prevazuta la alin. (3) se aplica numai obiectivelor si domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotarare a Guvernului. Pentru toate celelalte situatii sunt suficiente declaratiile pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de lege.
    (5) In procesul de autorizare a functionarii comerciantilor, reprezentantii delegati la Biroul unic ai autoritatilor publice competente vor verifica dosarul autorizarii conform actelor normative adoptate in temeiul art. 9 si vor pune la dispozitie solicitantului formularele specifice necesare obtinerii autorizatiilor.
    (6) In cazurile in care la sediul social nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedeaza conform celor prevazute la art. 3 alin. (8).
    Art. 7
    (1) In cazul neeliberarii uneia sau mai multor autorizatii comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acesteia, in termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare contin concluzii negative.
    (2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicarii privind constatarile prevazute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de inregistrare si radierea din oficiu a comerciantului din registrul comertului, pe baza incheierii judecatorului delegat. Solicitantul nu va mai putea infiinta o alta persoana juridica cu scop lucrativ decat cu reluarea intregii proceduri de constituire si autorizare a functionarii.
    (3) In cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizatii, nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mentiunii respective din registrul comertului, in baza incheierii judecatorului delegat, la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale. Biroul unic va comunica oficiului registrului comertului cazurile de nerespectare a respectivului termen.
    Art. 8
    (1) In cazul neindeplinirii conditiilor pentru care au fost eliberate, autoritatile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizatii, acestea inscriindu-se in anexa la certificatul de inregistrare in care este nominalizat sediul sau activitatea fata de care s-a luat masura anularii autorizatiei.
    (2) Anularea autorizatiei de catre autoritatile publice competente se efectueaza in baza unui proces-verbal intocmit de catre acestea, cu o motivare temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta Biroului unic.
    (3) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
    (4) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5).
    Art. 9
    Procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiilor, precum si cuantumul taxelor si tarifelor aferente se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor in subordinea carora functioneaza autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si al Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    Camerele de comert si industrie teritoriale si autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor asigura conditiile necesare pentru organizarea si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii comerciantilor. Arhivarea documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiilor se face de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5).
    Art. 11
    (1) O data cu efectuarea inregistrarii, un extras in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunica din oficiu directiei generale a finantelor publice teritoriale, precum si Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul in forma simplificata al incheierii, vizat de judecatorul delegat, va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: numarul si data incheierii, datele de identificare ale comerciantilor, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridica, domeniul si activitatea principala, capitalul social, durata de functionare, codul unic de inregistrare si numarul de ordine din registrul comertului. Extrasul in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat poate fi transmis si in forma electronica.
    (2) La cererea si pe cheltuiala comerciantului incheierea judecatorului delegat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (3) La cererea si pe cheltuiala comerciantului actul constitutiv, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, integral sau in extras.

    CAP. 3
    Contraventii

    Art. 12
    (1) Refuzul nemotivat ori intarzierea eliberarii documentelor solicitate in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4), (6) si (9), art. 5 alin. (2) si ale art. 6 alin. (2) si (3) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) Sanctiunile pot fi aplicate si persoanei juridice.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul abilitat al Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sau de persoanele imputernicite de acesta.
    Art. 13
    Contraventiilor prevazute la art. 12 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 14
    Actele aditionale modificatoare ale actelor constitutive urmeaza regimul juridic stabilit de prezenta ordonanta de urgenta pentru actele constitutive.
    Art. 15
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile taxelor si onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc in suma fixa prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru activitatea de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor si tarifelor percepute se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Taxele percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 11 si 14 se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome "Monitorul Oficial", in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Taxele si tarifele aplicate de autoritatile publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile institutiilor respective, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    (5) Cuantumurile taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la alin. (1) - (3) se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 16
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile publice abilitate sa emita avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare in vederea functionarii comerciantilor, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a) - e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a intregii legislatii de avizare/autorizare in vederea reducerii numarului si simplificarii procedurilor, a diminuarii cuantumurilor taxelor si tarifelor aferente, precum si pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislatia in vigoare si actul normativ emis in conformitate cu art. 9.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1) fiecare dintre institutiile si autoritatile publice implicate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta va incheia cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti protocoale privind schimbul de informatii, procedurile si termenele de intocmire a documentatiilor necesare, precum si formularistica aferenta.
    Art. 17
    (1) In termen de 18 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.
    (2) Procedura stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta pentru eliberarea noului certificat de inregistrare si a anexei cuprinzand autorizatiile pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se aplica in mod corespunzator preschimbarilor prevazute la alin. (1).
    (3) Esalonarea solicitarilor de preschimbare, conform celor prevazute la alin. (1), se va face de catre fiecare camera de comert si industrie teritoriala, in functie de numarul de comercianti inregistrati din anul 1990 si pana in data de 1 iulie 2001.
    (4) Se excepteaza de la programarea prevazuta la alin. (3) toti comerciantii care se prezinta la camera de comert si industrie teritoriala pentru operatiuni de registru si care au obligatia ca pentru operatiunea ceruta sa solicite si preschimbarea certificatelor vechi de inmatriculare si de inregistrare fiscala.
    (5) Pentru comerciantii care functioneaza in mai mult de 5 sedii secundare, precum si pentru cei cu mai mult de 5 activitati ce necesita autorizari termenul prevazut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor si activitatilor ce necesita autorizatii, cu maximum 30 de zile.
    (6) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si Ministerul Finantelor Publice vor stabili procedura si formularistica necesare pentru operatiunea de preschimbare prevazuta la alin. (1).
    (7) In cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzand autorizatii de functionare a sediilor secundare din alte judete, cu exceptia sediilor secundare cu statut de sucursala, se elibereaza numai dupa obtinerea certificatului de inregistrare si a anexei pentru sediul social.
    (8) Cheltuielile aferente aplicarii prevederilor alin. (1) se suporta:
    a) de catre camera de comert si industrie teritoriala, pentru costul certificatelor de inregistrare si anexele la acestea si pentru serviciile de gestionare, editare si comunicare cu Ministerul Finantelor Publice;
    b) de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de inregistrare;
    c) de catre solicitant, pentru obtinerea autorizatiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.
    (9) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) comerciantii existenti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor identifica prin utilizarea actualului numar de inmatriculare in registrul comertului si a codului fiscal.
    (10) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) certificatele de inmatriculare si cele de inregistrare fiscala se anuleaza. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale se radiaza din oficiu, pe baza incheierii judecatorului delegat. Comerciantii persoane juridice se dizolva de drept si intra in lichidare potrivit reglementarilor legale in materie. Constatarea dizolvarii de drept a comerciantilor persoane juridice se face prin incheiere a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, la sesizarea camerelor de comert si industrie teritoriale si, dupa caz, a oricaror persoane interesate. Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice si a asociatiilor familiale si a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul registrului comertului a incheierii judecatorului delegat, precum si prin Internet. Incheierea judecatorului delegat se comunica directiilor finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul comerciantul.
    (11) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comertului. Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intra in lichidare. Lichidarea se face in termen de maximum 6 luni de la data la care incheierea a devenit irevocabila. Dupa incheierea procedurii de lichidare comerciantii prevazuti la alin. (1) se radiaza din oficiu din registrul comertului. Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul camerei de comert si industrie teritoriale si prin Internet.
    (12) In cazul in care in momentul solicitarii preschimbarii comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (13) Preschimbarea se face si in situatia in care comerciantul nu detine acordul si/sau autorizatia de mediu prevazuta la art. 3 alin. (5) lit. d), insa face dovada sau declara pe propria raspundere ca a solicitat inspectoratului teritorial de protectie a mediului competent declansarea procedurii de eliberare a respectivei autorizatii ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla in curs de derulare.
    Art. 18
    (1) Prevederile art. 5 alin. (5) si ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4).
    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul inregistrare semnifica: inmatricularea si inscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea fiscala, precum si luarea in evidenta a comerciantilor la directiile de munca si solidaritate sociala, casele de pensii judetene, casele de asigurari de sanatate si agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) Prin derogare de la dispozitiile referitoare la inregistrarea in registrul comertului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile ulterioare, organizatiile cooperatiste se inregistreaza in registrul comertului in temeiul incheierii judecatorului delegat, pronuntata in baza actului de constituire autentificat si a statutului, intocmite in conformitate cu prevederile legale care guverneaza activitatea organizatiilor cooperatiste. Incheierea judecatorului delegat urmeaza regimul prevazut la art. 11.
    Art. 19
    (1) Procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, stabilita de prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu cea de-a 31-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data prevazuta la alin. (1) se abroga:
    a) art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) art. 41 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) art. 10 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) orice alte dispozitii contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea comerciantilor de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a)   e), in vederea desfasurarii unor activitati cuprinse in Clasificarea Activitatilor Economiei Nationale.SmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 76/2001
Legea 359 2004
privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
OUG 51 2004
privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala de catre comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de catre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale
Hotărârea 991 2004
pentru stabilirea modelului cererii de inregistrare si al certificatului de inregistrare in registrul comertului
Ordin 167 2004
privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii
Legea 513 2003
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea 505 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Hotărârea 1047 2003
pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare in registrul comertului
OUG 35 2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Hotărârea 1344 2002
privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si a tarifelor pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
Hotărârea 1345 2002
pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului
Hotărârea 1346 2002
privind serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
OUG 156 2002
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea 554 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
OUG 129 2002
pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Hotărârea 572 2002
pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului
Hotărârea 573 2002
pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor
Hotărârea 574 2002
pentru aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor percepute de camerele de comert si industrie teritoriale pentru activitatile de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic
Hotărârea 575 2002
privind serviciile de asistenta prestate de camerele de comert si industrie teritoriale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea 370 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Ordin 251 2002
privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu