E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 15 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 76 2001
Articolul 9 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 2 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 9 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 10 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 11 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 12 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 44 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 46 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 abrogă articolul 49 din actul Legea 26 1990
Articolul 1 din actul OUG 129 2002 modifica articolul 51 din actul Legea 26 1990
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 129 din 10 octombrie 2002

pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 746 din 11 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Registrul central al comertului se tine de catre Oficiul National al Registrului Comertului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, organizata in subordinea Ministerului Justitiei."
    2. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Oficiile registrului comertului se organizeaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functioneaza pe langa fiecare tribunal.
    (2) Oficiul National al Registrului Comertului se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei.
    (3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata, in termen de 15 zile de la efectuare."
    3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
    (2) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste in conditiile prevazute de lege pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din taxele si tarifele percepute, potrivit art. 11. Destinatia excedentelor anuale efective ale bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Registrului Comertului, dupa deducerea eventualelor sume incasate anticipat si a obligatiilor de plata, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
    (4) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general numit de ministrul justitiei, in conditiile legii. In functia de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii.
    (5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori numiti de ministrul justitiei, in conditiile legii.
    (6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se selectioneaza prin concurs organizat de Ministerul Justitiei. Numirea personalului se face de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.
    4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Pentru operatiunile efectuate oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Taxele si tarifele percepute potrivit alin. (1) se achita la casieria Biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului si se vireaza in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la trezoreria statului."
    5. Alineatul (4) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Modul de tinere a registrelor, precum si de efectuare a inregistrarilor se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei."
    6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Amenda prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanelor vinovate de necomunicarea datelor prevazute la art. 9 alin. (3)."
    7. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Sesizarea instantei pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 si 45 se poate face de orice persoana interesata."
    8. Articolul 49 se abroga.
    9. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Oficiul National al Registrului Comertului asigura conditiile necesare in vederea functionarii sistemului informatic unitar al registrului comertului."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    In vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, in sensul prezentei ordonante de urgenta, in cadrul fiecarui oficiu al registrului comertului de pe langa tribunal se constituie cate un Birou unic."
    2. Alineatele (1) si (13) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Solicitarea inregistrarii sau, dupa caz, autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului se face de catre asociat, actionar, administrator, comerciant sau de imputerniciti ai acestora.
    ...........................................................................
    (13) Modelul si continutul cererii de inregistrare tip prevazute la alin. (2) si ale certificatului de inregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiilor publice implicate."
    3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Activitatile de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, numai in structuri distincte de Biroul unic, inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare. Serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, conditiile concrete si tarifele aferente acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie."
    4. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit pe cale electronica Ministerului Finantelor Publice datele din cererea de inregistrare tip pentru atribuirea codului unic de inregistrare.
    (2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, codul unic de inregistrare. In termen de 3 zile de la primirea codului unic de inregistrare oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit Ministerului Finantelor Publice intreaga documentatie care a stat la baza solicitarii inregistrarii.
    ...........................................................................
    (4) Structura codului unic de inregistrare se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Justitiei."
    5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, in functie de volumul activitatii, pe baza solicitarii scrise a oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu autoritatile pe care le reprezinta."
    6. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizatii, nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mentiunii respective din registrul comertului, in baza incheierii judecatorului delegat, la sesizarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Biroul unic va comunica de indata conducerii oficiului registrului comertului cazurile de nerespectare a termenului respectiv."
    7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) asigura conditiile necesare pentru organizarea si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii comerciantilor. Arhivarea documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiilor se face de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5)."
    8. Alineatele (2) si (4) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru operatiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor si tarifelor percepute se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
    ...........................................................................
    (4) Taxele si tarifele aplicate de autoritatile publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor se achita la casieria Biroului unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, care vor efectua viramente in conturile institutiilor respective, deschise la trezoreria statului."
    9. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta institutiile si autoritatile publice implicate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu Ministerul Justitiei protocoale privind schimbul de informatii, procedurile si termenele de intocmire a documentatiilor necesare, precum si formularistica aferenta."
    10. Alineatele (3), (4), (6), (8), (10) si (11) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Esalonarea solicitarilor de preschimbare, conform celor prevazute la alin. (1), se va face de catre fiecare oficiu al registrului comertului, in functie de numarul de comercianti inregistrati din anul 1990 si pana in data de 1 iulie 2001.
    (4) Se excepteaza de la programarea prevazuta la alin. (3) toti comerciantii care se prezinta la oficiul registrului comertului pentru operatiuni de registru si care au obligatia ca pentru operatiunea ceruta sa solicite si preschimbarea certificatelor vechi de inmatriculare si de inregistrare fiscala.
    ...........................................................................
    (6) Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice vor stabili procedura si formularistica necesare pentru operatiunea de preschimbare prevazuta la alin. (1).
    ...........................................................................
    (8) Cheltuielile aferente aplicarii prevederilor alin. (1) se suporta de catre:
    a) Oficiul National al Registrului Comertului, pentru costul certificatelor de inregistrare si al anexelor la acestea si pentru serviciile de gestionare, editare si comunicare cu Ministerul Finantelor Publice;
    b) Ministerul Finantelor Publice si unitatile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de inregistrare;
    c) solicitant, pentru obtinerea autorizatiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.
    ...........................................................................
    (10) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) certificatele de inmatriculare si cele de inregistrare fiscala se anuleaza. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale se radiaza din oficiu, pe baza incheierii judecatorului delegat. Comerciantii persoane juridice se dizolva de drept si intra in lichidare potrivit reglementarilor legale in materie. Constatarea dizolvarii de drept a comerciantilor persoane juridice se face prin incheiere a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, la sesizarea oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale si, dupa caz, a oricaror persoane interesate. Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice si a asociatiilor familiale si a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul registrului comertului a incheierii judecatorului delegat, precum si prin Internet. Incheierea judecatorului delegat se comunica directiilor finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul comerciantul.
    (11) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comertului. Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intra in lichidare. Lichidarea se face in termen de maximum 6 luni de la data la care incheierea a devenit irevocabila. Dupa incheierea procedurii de lichidare comerciantii prevazuti la alin. (1) se radiaza din oficiu din registrul comertului. Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si prin Internet."
    Art. 3
    Personalul actual al Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, al oficiilor registrului comertului de pe langa camerele de comert si industrie teritoriale si al birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale se considera transferat in interes de serviciu la Oficiul National al Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei si la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, la care trece impreuna cu posturile aferente.
    Art. 4
    Cererile adresate Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, oficiilor registrului comertului de pe langa camerele de comert si industrie teritoriale si birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se solutioneaza in continuare de catre Oficiul National al Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de birourile unice din cadrul acestora.
    Art. 5
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, bazele de date ale Oficiului National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, ale oficiilor registrului comertului de pe langa camerele de comert si industrie teritoriale si ale birourilor unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, precum si documentele care privesc activitatea acestora se preiau de catre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie teritoriale.
    Art. 6
    Bunurile cu care au fost dotate Oficiul National al Registrului Comertului, oficiile registrului comertului si birourile unice continua sa fie utilizate de catre acestea, pe baza de protocol incheiat intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie.
    Art. 7
    Pana la identificarea unor sedii corespunzatoare pentru functionarea registrului comertului, Oficiul National al Registrului Comertului, oficiile registrului comertului si birourile unice vor folosi sediile existente, pe baza de contract de inchiriere sau protocol incheiat intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai camerelor de comert si industrie ori, dupa caz, alte persoane care au dreptul de proprietate asupra imobilelor.
    Art. 8
    (1) Actele emise de Oficiul National al Registrului Comertului, oficiile registrului comertului si birourile unice anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta raman valabile.
    (2) Formularele-tip prevazute de dispozitiile legale, utilizate in activitatea Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului si a birourilor unice se mentin in continuare, cu schimbarea antetelor potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 9
    Termenul prevazut la art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, se prelungeste cu 6 luni.
    Art. 10
    Referirile la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, la oficiile registrului comertului de pe langa camerele de comert si industrie teritoriale, precum si la birourile unice din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, din cuprinsul actelor normative, se inlocuiesc cu: Oficiul National al Registrului Comertului din subordinea Ministerului Justitiei, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, dupa caz.
    Art. 11
    (1) Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament.
    (2) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Alexe Ivanov Costache,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 129/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 129 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 129/2002
Legea 512 2003
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Legea 505 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
OUG 156 2002
privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu