E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 359 2004 modificat de Legea 206 2021
Legea 359 2004 modificat de Legea 152 2015
Legea 359 2004 completat de Legea 152 2015
Legea 359 2004 modificat de OUG 28 2014
Legea 359 2004 modificat de OUG 44 2008
Legea 359 2004 modificat de Legea 159 2007
Articolul 15 din actul Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 139 2004
Articolul 15 din actul Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 139 2004
Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 876 2004
Articolul 41 din actul Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 1512 2004
Articolul 43 din actul Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 3117 2004
Articolul 43 din actul Legea 359 2004 in legatura cu Ordin 3118 2004
Articolul 8 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 9 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 10 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 11 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 15 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 16 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 17 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 17 din actul Legea 359 2004 articole noi... articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 18 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 19 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 20 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 21 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 22 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 23 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 24 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 25 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 26 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 27 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 28 din actul Legea 359 2004 abrogat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 29 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 33 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 34 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 35 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 38 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 41 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 43 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 44 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 46 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 1 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 2 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 4 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 5 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Articolul 6 din actul Legea 359 2004 modificat de articolul 1 din actul OUG 75 2004
Legea 359 2004 promulgat de Decretul 674 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 359 din  8 septembrie 2004

privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 839 din 13 septembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul simplificarii procedurilor administrative si promovarii calitatii serviciilor, se instituie prezenta procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice sau de autorizare a functionarii persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, precum si sucursalele infiintate de acestea, denumite in continuare solicitanti, au obligatia ca, dupa inmatricularea in registrul comertului si inregistrarea fiscala, sa ceara autorizarea functionarii.
    Art. 3
    (1) Inmatricularea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza autorizatiei emise de primaria competenta, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii prevazute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Inmatricularea persoanelor juridice prevazute la art. 2, precum si a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si celorlalte prevederi referitoare la inregistrarea in registrul comertului.
    Art. 4
    Autorizarea functionarii solicitantilor se face cu indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta lege si de actele normative speciale care reglementeaza emiterea fiecarei autorizatii.
    Art. 5
    Prin autorizarea functionarii se intelege fie asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatii, fie obtinerea actului administrativ emis de autoritatile administratiei publice competente, strict necesar pentru a permite solicitantului desfasurarea activitatilor prevazute in actele constitutive sau modificatoare inregistrate in registrul comertului.

    CAP. 2
    Inregistrarea in registrul comertului

    Art. 6
    (1) Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice prevazute la art. 2, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.
    (2) Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, in conditiile legii, prin intocmirea cererii de inregistrare.
    (3) Inregistrarile in registrul comertului se fac in baza unei incheieri a judecatorului delegat sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazul in care legea prevede altfel.
    (4) Persoanele juridice prevazute la art. 2 dobandesc personalitate juridica de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii sau inmatricularea in registrul comertului, daca legea nu dispune altfel.
    Art. 7
    Prin efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se asigura opozabilitatea actelor inregistrate fata de terti, cu exceptia cazurilor in care legea prevede conditia cumulativa a publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 8
    (1) La inmatriculare, solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare continand numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, precum si alte acte prevazute de prezenta lege.
    (2) La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului delegat, precum si alte acte prevazute de prezenta lege.
    (3) Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si a celui de inscriere de mentiuni este de cel mult 10 zile de la data inregistrarii cererii, daca prin incheieri pronuntate de judecatorul delegat nu se dispune altfel.
    Art. 9
    (1) Certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal.
    (2) Daca certificatul de inregistrare contine si atributul fiscal "R", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A.
    (3) Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
    (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data inregistrarii solicitarii.
    (5) Certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat in registrul comertului vor fi eliberate in termen de 3 zile de la data inregistrarii cererii.

    CAP. 3
    Atribuirea codului unic de inregistrare

    Art. 10
    Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul delegat.
    Art. 11
    (1) In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronica, Ministerului Finantelor Publice, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala.
    (2) Pe baza datelor transmise potrivit alin. (1) Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 24 de ore, codul unic de inregistrare.
    Art. 12
    (1) Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevazute la art. 2 structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei.
    (2) Pentru persoanele fizice codul unic de inregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, cu numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 13
    Codul unic de inregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice prevazute la art. 2, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor.
    Art. 14
    (1) Dupa efectuarea inmatricularii societatilor comerciale in registrul comertului, un extras al incheierii judecatorului delegat se comunica, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.
    (2) Extrasul incheierii judecatorului delegat va cuprinde urmatoarele elemente: numarul si data incheierii, denumirea, sediul social si forma juridica, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, daca este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare.
    (3) Pe extrasul prevazut la alin. (1) oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul care a efectuat inmatricularea va mentiona codul unic de inregistrare atribuit si numarul de ordine in registrul comertului, iar acest document poate fi transmis si pe cale electronica.
    (4) La cererea si pe cheltuiala solicitantului, incheierea judecatorului delegat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

    CAP. 4
    Procedura autorizarii functionarii

    Art. 15
    (1) La data eliberarii de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, la data eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni sau inainte de inceperea unei activitati care necesita autorizare, solicitantul are obligatia de a cere obtinerea urmatoarelor autorizatii:
    a) actul de autorizare pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;
    b) actul de autorizare sanitara, emis de directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau de ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
    c) actul de autorizare veterinara, emis de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale sau, dupa caz, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau de ministerele cu retea veterinara proprie;
    d) actul de autorizare de mediu, emis de autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
    e) actul de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) La cererea solicitantului, documentatia necesara obtinerii autorizarii functionarii persoanelor juridice sau sediilor secundare poate fi depusa o data cu cererea de inregistrare, insa termenul de eliberare a autorizatiilor prevazute la alin. (1) incepe sa curga de la data inregistrarii in registrul comertului a persoanei juridice sau a modificarii actelor constitutive.
    (3) In sensul dispozitiilor prezentei legi, prin act de autorizare se intelege autorizatia, avizul sau alt act administrativ emis de autoritatile si institutiile publice competente, potrivit legii.
    Art. 16
    Autoritatile publice prevazute la art. 15 alin. (1), denumite in continuare autoritati publice implicate, vor delega, in functie de volumul activitatii, la birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura.
    Art. 17
    (1) Procedura de autorizare a functionarii se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul are stabilit sediul social principal sau secundar.
    (2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale au obligatia organizarii birourilor unice pentru efectuarea urmatoarelor activitati:
    a) primirea cererii de autorizare, verificarea existentei documentelor necesare stabilite de autoritatile publice implicate si inregistrarea cererilor de autorizare in registrul special;
    b) incasarea taxelor si tarifelor datorate autoritatilor publice implicate in procedura de autorizare a functionarii;
    c) transmiterea la autoritatile publice implicate, daca este cazul, a cererilor de autorizare si a documentelor depuse de solicitant, pe baza de borderou si semnatura;
    d) primirea de la autoritatile publice implicate a autorizatiilor si a actelor care se elibereaza solicitantilor si inregistrarea acestora in registrul special;
    e) completarea si emiterea in termen a certificatelor constatatoare privind inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere referitoare la autorizarea functionarii, potrivit prezentei legi;
    f) tinerea in sistem computerizat a evidentei privind cererile de autorizare si modul de solutionare a acestora;
    g) urmarirea termenelor prevazute de prezenta lege si eliberarea catre solicitanti a certificatelor constatatoare sau, dupa caz, a anexei privind autorizarea, care va deveni anexa la certificatul de inregistrare;
    h) decontarea, prin Oficiul National al Registrului Comertului, cu autoritatile publice implicate a taxelor si tarifelor de autorizare incasate potrivit lit. b).
    (3) Anexa la certificatul de inregistrare constituie actul administrativ emis de autoritatile publice implicate, care atesta faptul ca solicitantii au obtinut autorizatiile prevazute la art. 15 alin. (1), necesare pentru inceperea activitatii.
    (4) Pentru sediul social principal si pentru fiecare sediu social secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare, care inlocuieste alte formulare de autorizare utilizate de autoritatile publice implicate, cu exceptia cazurilor strict prevazute de reglementarile armonizate cu legislatia comunitara si cuprinse in hotararea Guvernului prevazuta la art. 43 alin. (4).
    Art. 18
    (1) Cererile de autorizare a functionarii se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar si vor fi insotite de documentele necesare pentru autorizare, precum si de dovezile privind achitarea taxelor si tarifelor aferente, datorate autoritatilor publice implicate.
    (2) Personalul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va verifica existenta la dosar a cererilor de autorizare, a documentelor si a dovezilor privind plata taxelor si tarifelor, dupa care va inregistra cererea intr-un registru special si, in termen de 24 de ore, o va inainta fiecarei autoritati publice implicate, impreuna cu documentele aferente.
    (3) La inregistrarea cererii se va elibera solicitantului un exemplar cuprinzand numarul de ordine, data inregistrarii in registrul special si termenul de eliberare a anexei referitoare la autorizatii.
    (4) In cazul prevazut la art. 15 alin. (2), cererile de autorizare a functionarii vor fi inaintate autoritatilor publice implicate, in termen de 24 de ore de la data inregistrarii in registrul comertului a persoanei juridice sau a modificarii actelor constitutive.
    Art. 19
    (1) Cererea de autorizare a functionarii se solutioneaza, dupa caz, de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal sau de catre autoritatile publice implicate.
    (2) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va solutiona cererea dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care solicitantul nu desfasoara, la sediul social principal sau secundar, activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator, va depune o declaratie pe propria raspundere in acest sens. O data cu eliberarea certificatului de inregistrare sau de inscriere de mentiuni, oficiul registrului comertului va elibera solicitantului un certificat constatator care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere si ca nu este necesara autorizarea functionarii;
    b) in cazul in care solicitantul depune declaratie pe propria raspundere, specifica pentru fiecare autoritate publica, ca indeplineste conditiile de autorizare, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care atesta inregistrarea declaratiei pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de autorizare pentru activitatea sau obiectivul precizat.
    (3) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (2), autoritatile publice implicate vor solutiona cererea dupa cum urmeaza:
    a) in cazul in care constata indeplinirea cerintelor legale, vor comunica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal autorizarea functionarii solicitantului;
    b) in cazul in care constata neregularitati ale documentatiei depuse sau neindeplinirea conditiilor legale, vor notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, precum si oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, acordand un termen de 30 de zile de remediere a neregularitatilor constatate, care curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului;
    c) in cazul in care neregularitatile nu sunt remediate in termenul prevazut la lit. b), vor respinge cererea si vor mentiona refuzul de autorizare in anexa la certificatul de inregistrare.
    (4) In registrul comertului se inregistreaza datele privitoare la activitatile pentru care se solicita autorizarea functionarii, potrivit alin. (2) si (3).
    (5) In cazul prevazut la alin. (3) lit. a) si b), oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera solicitantului un certificat constatator care sa ateste ca s-a depus cererea de autorizare si ca aceasta este in curs de solutionare.
    (6) Certificatele constatatoare prevazute la alin. (2) si (5) au regimul prevazut la art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 20
    La data primirii notificarii prevazute la art. 19 alin. (3) lit. b), termenul de aprobare a autorizarii se intrerupe, urmand ca, de la data remedierii neregularitatilor semnalate prin notificare, sa curga un nou termen de 20 de zile pentru emiterea autorizatiei.
    Art. 21
    Termenele de comunicare intre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal si autoritatile publice implicate a documentelor prevazute la art. 19 alin. (3) sunt:
    a) 15 zile de la data inregistrarii cererii de autorizare, pentru actele prevazute la art. 19 alin. (3) lit. a) si c), fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2);
    b) 10 zile de la data inregistrarii cererii de autorizare, pentru notificarea prevazuta la art. 19 alin. (3) lit. b), fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2).
    Art. 22
    (1) Eliberarea de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a documentelor prevazute la art. 19 alin. (2), alin. (3) lit. a) si c) si alin. (5) se va face astfel:
    a) la data eliberarii certificatului de inregistrare, in cazurile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (5);
    b) in termen de 20 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare, in cazul prevazut la art. 19 alin. (3) lit. a) fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2);
    c) prin exceptie de la prevederile lit. b), in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare in registrul special, pentru solicitantii care functioneaza in mai mult de 5 sedii sociale secundare, precum si pentru cei cu mai mult de 5 activitati ce necesita evaluare in vederea autorizarii, fiind aplicabile dispozitiile art. 15 alin. (2).
    (2) Termenele prevazute la alin. (1) incep sa curga de la data inregistrarii cererii de autorizare a functionarii la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal si se calculeaza pe zile libere, cu exceptia prevazuta la art. 15 alin. (2).
    Art. 23
    In cazul in care una sau mai multe dintre autoritatile publice implicate comunica refuzul emiterii autorizatiei, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va proceda la emiterea anexei la certificatul de inregistrare. Anexa avand cuprinsa mentiunea privind refuzul autorizarii va fi eliberata solicitantului la termenul legal.
    Art. 24
    In cazul neindeplinirii de catre solicitant a obligatiilor stabilite de autoritatile publice implicate prin notificarea prevazuta de art. 19 alin. (3) lit. b) ori in cazul refuzului de autorizare, precum si in cazul reautorizarii, solicitantul are obligatia reluarii procedurii de autorizare a functionarii fata de autoritatea implicata emitenta a refuzului, potrivit dispozitiilor art. 18.
    Art. 25
    Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale asigura conditiile necesare pentru arhivarea cererilor de autorizare, a documentelor emise in aplicarea procedurii de autorizare a functionarii, precum si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii, iar arhivarea documentatiei care a stat la baza autorizarii se face de catre autoritatile publice implicate.

    CAP. 5
    Preschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala

    Art. 26
    Pana la data de 30 decembrie 2004, persoanele juridice prevazute la art. 2 care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala au obligatia de a solicita la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul in a carui raza au sediul social principal sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare.
    Art. 27
    Procedura stabilita prin prezenta lege pentru autorizarea functionarii se aplica in mod corespunzator si preschimbarilor prevazute la art. 26.
    Art. 28
    La data eliberarii noului certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in masura in care autorizatiile de functionare nu mai sunt valabile sau nu au fost obtinute, se va proceda conform prevederilor art. 18.
    Art. 29
    In cadrul procedurii de preschimbare sau la infiintarea sediilor sociale secundare din alte judete, autorizarea functionarii acestora se solicita la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul in a carui raza se afla acest sediu.
    Art. 30
    (1) Neefectuarea preschimbarii certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare, pana la termenul prevazut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevazute la art. 2.
    (2) Constatarea dizolvarii de drept se face prin incheierea judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.
    (3) Incheierea judecatorului delegat se inregistreaza in registrul comertului si se comunica concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala pe cale electronica, si se publica concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
    Art. 31
    (1) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, la cererea oricarei persoane interesate, in termen de 15 zile de la publicarea prevazuta la art. 30 alin. (3).
    (2) Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridica intra in lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In termen de 6 luni de la data pronuntarii incheierii de dizolvare, prevazuta de art. 30 alin. (2), sau, dupa caz, de la data respingerii recursului formulat impotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia numirii si inregistrarii in registrul comertului a lichidatorului.
    (4) Daca nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedeaza la numirea lichidatorului in termenul prevazut la alin. (3), la cererea oricarei persoane interesate, judecatorul delegat numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Daca in termenul prevazut la alin. (3) judecatorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului in conditiile alin. (3) si (4), persoana juridica se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.
    (6) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica si se publica potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (3).
    (7) Bunurile ramase in patrimoniul persoanei juridice dupa radierea acesteia din registrul comertului, in conditiile alin. (5) si (6), se considera bunuri abandonate.
    Art. 32
    Certificatele de inregistrare si anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de solutionare a cererilor existente anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, isi pastreaza valabilitatea.

    CAP. 6
    Servicii de asistenta

    Art. 33
    In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, in vederea asigurarii indrumarii pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare si a obtinerii autorizarii functionarii de la autoritatile publice implicate.
    Art. 34
    (1) Serviciile de asistenta se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.
    (2) Serviciile de asistenta se acorda in mod facultativ, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, inainte de depunerea cererii de inregistrare sau, dupa caz, a cererii de autorizare, la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal.
    (3) Serviciile de asistenta se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzand serviciile solicitate, obligatiile partilor, termenele si tarifele datorate.
    (4) Modelul si continutul cererii de servicii se stabilesc de catre Oficiul National al Registrului Comertului.
    Art. 35
    (1) Serviciile de asistenta care se presteaza de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt:
    a) indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;
    b) indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare, a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului, a cererii de autorizare;
    c) tehnoredactarea cererii de inregistrare;
    d) proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme;
    e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social;
    f) asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru bunurile imobile, a:
    - dovezii intabularii;
    - certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
    g) redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;
    h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului;
    i) redactarea statutului pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic;
    j) redactarea actului aditional sau, dupa caz, a hotararii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie privind modificari ale actului constitutiv referitoare la:
    - sediul social;
    - denumirea firmei sau emblema acesteia;
    - durata de functionare;
    - forma juridica;
    - domeniul principal de activitate si activitatea principala;
    - obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia in conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN;
    - administratori si cenzori;
    - alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi etc.);
    - primirea, retragerea de membri sau asociati;
    - majorarea sau reducerea capitalului social;
    - infiintarea sau desfiintarea de sedii sociale secundare;
    - divizare sau fuziune;
    - dizolvare sau lichidare;
    k) obtinerea autentificarii actului constitutiv sau a actului aditional;
    l) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta;
    m) extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere.

    CAP. 7
    Taxe si tarife

    Art. 36
    Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa a actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor, privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileste in suma fixa prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei, pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 37
    Tarifele percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 14 alin. (1) si (4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".
    Art. 38
    (1) Pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru obtinerea autorizarii functionarii persoanelor juridice, nivelul taxelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.
    (2) Taxele si tarifele pentru eliberarea autorizatiilor de functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor in subordinea carora functioneaza autoritatile publice implicate.
    (3) Taxele si tarifele datorate de solicitanti autoritatilor publice implicate se achita la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si se vireaza de catre Oficiul National al Registrului Comertului in conturile titularilor.
    Art. 39
    Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenta prevazute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    Art. 40
    Cuantumul taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la art. 36 - 39 se poate indexa anual in functie de rata inflatiei.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 41
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza, potrivit legii, cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 100.000.000 lei, desfasurarea oricarei activitati de catre persoanele juridice prevazute la art. 2, inaintea obtinerii autorizarii functionarii prevazute de prezenta lege si de actele normative speciale, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se realizeaza de organele de control ale institutiilor competente sa emita autorizarea de functionare.
    (3) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Pierderea documentelor depuse de solicitant, de catre oficiile registrului comertului sau de catre autoritatile publice implicate se sanctioneaza cu plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat.
    (5) Dispozitiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    Art. 42
    (1) In toate cazurile in care o lege sau un alt act normativ de acelasi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice inregistrate in registrul comertului, constatarea dizolvarii de drept, ca etapa prealabila obligatorie, urmeaza procedura prevazuta la art. 30 alin. (2) si (3).
    (2) Dupa constatarea dizolvarii de drept sunt aplicabile dispozitiile art. 31.
    (3) In cazul in care un act normativ, ulterior inregistrarii unei persoane juridice in registrul comertului, dispune incetarea de drept a activitatii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de infiintare, de incuviintare sau de recunoastere, orice persoana interesata va putea solicita instantei competente sa constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice in ceea ce priveste obiectul de activitate si, dupa caz, daca acest obiect de activitate este unic, sa constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.
    (4) Prin hotararea pronuntata potrivit alin. (3), instanta competenta va dispune inregistrarea in registrul comertului a hotararii pronuntate, ramasa irevocabila, si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea.
    (5) In cazul dizolvarii de drept prevazute la alin. (3) sunt aplicabile dispozitiile alin. (2) privitoare la lichidare si radiere.
    Art. 43
    (1) Modelul cererii de inregistrare in registrul comertului si al certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.
    (2) Modelul cererii de inregistrare fiscala se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, urmand a fi inclus in cererea de inregistrare in registrul comertului.
    (3) Modelul cererii de autorizare si al anexei la certificatul de inregistrare se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei, al conducatorilor ministerelor care au in subordine autoritatile publice implicate, precum si al conducatorilor celorlalte autoritati ale administratiei publice implicate, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.
    (4) Procedurile si anexele la acestea, cuprinzand listele privind activitatile sau obiectivele care necesita autorizarea si cele privind activitatile sau obiectivele care sunt considerate autorizate pe baza declaratiei pe propria raspundere, precum si documentele necesare pentru autorizarea functionarii, perioada de valabilitate si modalitatea de reautorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor in subordinea carora functioneaza autoritatile publice implicate si a autoritatilor publice autonome implicate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice implicate vor incheia protocoale cu Oficiul National al Registrului Comertului, avand ca obiect schimbul de informatii si stabilirea procedurilor comune de lucru.
    (6) Autoritatile publice implicate vor comunica oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale anularea autorizatiilor de functionare, pentru a fi mentionata in registrul comertului si in extrasul de registru prevazut la art. 9 alin. (3).
    (7) Modelul extrasului de registru prevazut la art. 9 alin. (3), precum si al certificatului constatator prevazut la art. 19 alin. (2) si (5) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
    (8) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va mentiona in registrul comertului autorizatiile emise sau anulate de autoritatile publice implicate.
    Art. 44
    (1) Cererile de inregistrare si cele de autorizare a functionarii, impreuna cu documentele insotitoare prevazute de reglementarile in vigoare, pot fi transmise si prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerata data inregistrarii cererii.
    (2) Corespondenta va contine si dovada privind plata taxelor si tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plata, in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (3) Comunicarea de catre oficiile registrului comertului a anexei continand autorizatiile de functionare emise de autoritatile publice implicate, precum si orice corespondenta cu solicitantii se pot face si prin posta, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat in cererea de inregistrare ori autorizare a functionarii.
    Art. 45
    Cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza potrivit procedurilor in vigoare la data depunerii.
    Art. 46
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 370/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cartii I - Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 359/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 359 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 359/2004
Legea 206 2021
Legea 152 2015
OUG 28 2014
OUG 44 2008
privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
Legea 159 2007
pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Ordin 139 2004
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor desfasurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 139 2004
privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor desfasurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 876 2004
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului
Ordin 1512 2004
pentru aprobarea procesului-verbal de constatare a contraventiei savarsite la Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 3117 2004
privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
Ordin 3118 2004
pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
OUG 75 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Decretul 674 2004
pentru promulgarea Legii privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu