E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 18 din actul OUG 76 2001
Articolul 2 din actul Legea 370 2002 republica OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 aproba OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 adauga dupa articolul 7 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 11 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 12 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 14 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 15 din actul OUG 76 2001
Articolul 1 din actul Legea 370 2002 modifica articolul 16 din actul OUG 76 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 370 din 11 iunie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 406 din 12 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 31 mai 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Se instituie o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, in scopul simplificarii unor formalitati administrative.
    (2) Inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor se fac cu indeplinirea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    (3) In sensul prezentei ordonante de urgenta, comerciantii sunt persoanele fizice si asociatiile familiale care exercita in mod obisnuit acte de comert, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, regiile autonome si organizatiile cooperatiste.
    (4) Prin autorizarea functionarii comerciantilor se intelege obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor strict necesare pentru inceperea activitatii acestora, exceptand comerciantii persoane fizice, asociatiile familiale, precum si persoanele care desfasoara activitati sezoniere in targuri, piete si oboare, care vor fi autorizati conform legii speciale."
    2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) In vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor, in sensul prezentei ordonante de urgenta, in cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale se constituie Biroul unic."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Solicitarea inregistrarii sau, dupa caz, autorizarii functionarii comerciantului la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale se face de catre asociat, actionar, administrator, comerciant sau imputerniciti ai acestora.
    (2) Solicitantul va completa cererea de inregistrare tip, va furniza toate datele, actele si documentele prevazute de reglementarile in vigoare, va achita taxele si tarifele aferente operatiunilor pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului si, daca este cazul, va depune si urmatoarele documente:
    a) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;
    b) actele care probeaza dreptul de proprietate asupra aporturilor in natura la capitalul social, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
    c) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul comerciantului si aprobate de asociati in conditiile legii.
    (3) Cererea de inregistrare impreuna cu actele si documentele prevazute de reglementarile in vigoare se depun de solicitant la Biroul unic, direct sau prin corespondenta, pe baza acestora declansandu-se procedurile necesare pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantului. Biroul unic are obligatia ca imediat dupa primirea dosarului depus de solicitant, care cuprinde cererea de inregistrare si celelalte acte si documente prevazute de reglementarile in vigoare, sa procedeze la inregistrarea definitiva a acestuia intr-un registru deschis in acest scop si la transmiterea lui fiecarei autoritati publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantului.
    (4) In termen de maximum 20 de zile de la inregistrarea dosarului primit de la solicitant se elibereaza certificatul de inregistrare a comerciantului, care cuprinde atat codul unic de inregistrare, cat si anexa cu avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare functionarii, denumite in continuare autorizatii, sau se raspunde solicitantului motivat, in scris, potrivit art. 6 alin. (3) lit. c).
    (5) In anexa la certificatul de inregistrare vor fi inscrise, in rubrici distincte, urmatoarele autorizatii necesare pentru functionarea comerciantului:
    a) avizul si, dupa caz, autorizatia pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emise de brigazile si grupurile de pompieri militari din cadrul Ministerului de Interne;
    b) autorizatia sanitara, emisa de directiile de sanatate publica teritoriale sau de catre ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
    c) autorizatia sanitara veterinara, emisa de directiile sanitare veterinare teritoriale sau, dupa caz, de catre autoritatea veterinara centrala;
    d) acordul si/sau autorizatia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protectie a mediului;
    e) autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, emisa de inspectoratele teritoriale de munca.
    (6) In termen de 15 zile de la obtinerea autorizatiei administrative de la autoritatea administratiei publice locale comerciantii, persoane fizice si asociatiile familiale, au obligatia solicitarii inregistrarii in registrul comertului, prin Biroul unic, care in 7 zile de la inregistrarea cererii va elibera certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare. Nerespectarea termenului de 15 zile atrage nulitatea de drept a autorizatiei administrative.
    (7) Eliberarea certificatului de inregistrare si a anexei da dreptul comerciantului sa isi inceapa activitatea. Eliberarea anexei se face in termenul prevazut la alin. (4), exceptand cazurile prevazute de reglementarile legale privind apa potabila si apa de imbaiere din zone naturale amenajate in acest scop.
    (8) Obtinerea autorizatiilor prevazute la alin. (5) nu este necesara in cazul in care in spatiul destinat sediului social sau secundar nu se desfasoara activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, potrivit celor prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator, situatie in care acesta va depune in acest sens o declaratie pe propria raspundere la Biroul unic. In acest caz reprezentantii in Biroul unic ai autoritatilor publice mentionate la alin. (5) vor completa anexa la certificatul de inregistrare cu mentiunea <<Nu este necesar in aceasta etapa>>, fara a percepe vreo taxa, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatiile necesare inainte de inceperea oricareia dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator.
    (9) In situatia in care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare in sediul social sau in sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de inregistrare se elibereaza in mod obligatoriu cu mentionarea in anexa la acesta a activitatilor autorizate in aceasta etapa. Comerciantul constituit in aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmand ca celelalte activitati inscrise in obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiilor necesare prin Biroul unic, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (10) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera cate o anexa la certificatul de inregistrare, care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare in acestea.
    (11) Pentru fiecare sediu secundar in care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de reglementarile in vigoare, cate o anexa la certificatul de inregistrare.
    (12) Activitatile desfasurate la adresa sediului social si la fiecare sediu secundar nu fac obiectul inregistrarii prin mentiuni de alte sedii secundare. In cazul in care, ulterior inregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza inceperea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzand autorizatiile necesare.
    (13) Modelul si continutul cererii de inregistrare tip prevazute la alin. (2) si ale certificatului de inregistrare, inclusiv ale anexei la acesta, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al institutiilor publice implicate."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Activitatile de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, se pot desfasura si in cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, numai in structuri distincte de Biroul unic, inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare. Serviciile de asistenta prestate de camerele de comert si industrie teritoriale, conditiile concrete, tarifele si taxele aferente acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie, la propunerea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti.
    (2) Activitatile de asistenta vor include, in mod obligatoriu, urmatoarele servicii prestate la cererea solicitantului:
    a) obtinerea rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei comerciantului;
    b) redactarea actelor constitutive si a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora;
    c) efectuarea, in numele solicitantului, a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social;
    d) redactarea declaratiilor pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege si darea de data certa pe declaratie;
    e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si obtinerea, dupa caz, pentru bunurile imobile a:
    - dovezii intabularii;
    - certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
    f) indrumare pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si autorizare a comerciantului;
    g) indrumare pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare.
    (3) Biroul unic are obligatia de a efectua urmatoarele operatiuni:
    a) primirea, verificarea, inregistrarea cererilor de inregistrare si a actelor doveditoare;
    b) sustinerea cererii de inregistrare a comerciantului in fata judecatorului delegat;
    c) obtinerea inregistrarii comerciantului in registrul comertului;
    d) obtinerea avizelor, autorizatiilor si, dupa caz, a acordurilor de functionare prin reprezentantii delegati ai autoritatilor publice avizatoare;
    e) eliberarea catre comerciant a certificatului de inregistrare si a anexei la acesta si, dupa caz, a celorlalte documente, potrivit reglementarilor in vigoare;
    f) comunicarea, in scris, catre solicitant, a raspunsului motivat in cazul neeliberarii unei autorizatii ori a refuzului inregistrarii in registrul comertului;
    g) incasarea taxelor si tarifelor aplicate de institutiile publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor.
    (4) Actul constitutiv nu este supus obligativitatii incheierii in forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privata, cu exceptia urmatoarelor situatii:
    a) cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
    b) cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatilor sau a unora dintre ei, pentru obligatiile sociale;
    c) cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica."
    5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor delega la Biroul unic, in functie de volumul activitatii, pe baza solicitarii scrise a camerei de comert si industrie teritoriale, unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, care vor colabora cu autoritatile pe care le reprezinta.
    (2) Autorizatiile prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a) - e) se elibereaza de autoritatile publice competente, prin reprezentantii lor la Biroul unic, si se inscriu in rubrica corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, identificandu-se, in principal, prin numar si data, semnatura reprezentantului delegat si stampila autoritatii publice avizatoare. Aceste autorizatii se elibereaza, cu incadrarea in termenul prevazut la art. 3 alin. (4) si fara eliberarea altor formulare de autorizare, in afara anexei, cu exceptia cazurilor strict prevazute de reglementarile armonizate cu legislatia comunitara si cuprinse in hotararea Guvernului mentionata la art. 8.
    (3) In vederea eliberarii autorizatiilor necesare functionarii comerciantilor autoritatile publice competente vor evalua sediul social si sediile secundare declarate de comerciant prin cerere si in care se desfasoara in mod efectiv cel putin una dintre activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator. Autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) vor transmite reprezentantilor lor in Biroul unic, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii dosarului depus de solicitant la Biroul unic, un referat in care se va mentiona, pentru sediul social sau pentru fiecare sediu secundar si, dupa caz, pentru activitati declarate a se desfasura la fiecare dintre acestea, una dintre urmatoarele situatii:
    a) comerciantului nu ii este necesara respectiva autorizatie, caz in care reprezentantii delegati vor consemna acest fapt in pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare; pentru aceasta situatie nu se percep taxe si tarife;
    b) comerciantul indeplineste conditiile pentru eliberarea documentelor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care reprezentantii delegati vor completa anexa la certificatul de inregistrare in conformitate cu dispozitiile alin. (2);
    c) comerciantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea autorizatiilor mentionate la art. 3 alin. (5), caz in care se vor mentiona neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, Biroul unic avand obligatia sa comunice aceste constatari solicitantului.
    (4) Procedura prevazuta la alin. (3) se aplica numai obiectivelor si domeniilor specifice de activitate, stabilite prin hotarare a Guvernului. Pentru toate celelalte situatii sunt suficiente declaratiile pe propria raspundere ale solicitantilor ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de lege.
    (5) In procesul de autorizare a functionarii comerciantilor, reprezentantii delegati la Biroul unic ai autoritatilor publice competente vor verifica dosarul autorizarii conform actelor normative adoptate in temeiul art. 8 si vor pune la dispozitie solicitantului formularele specifice necesare obtinerii autorizatiilor.
    (6) In cazurile in care la sediul social nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator, al comerciantului, se procedeaza conform celor prevazute la art. 3 alin. (8)."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) In cazul neeliberarii uneia sau mai multor autorizatii comerciantul poate solicita reluarea procedurii de obtinere a acesteia, in termen de 90 de zile de la data respingerii, cu dovada achitarii din nou a acelor taxe sau tarife pentru care referatele de evaluare contin concluzii negative.
    (2) Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicarii privind constatarile prevazute la art. 6 alin. (3) lit. c) atrage anularea certificatului de inregistrare si radierea din oficiu a comerciantului din registrul comertului, pe baza incheierii judecatorului delegat. Solicitantul nu va mai putea infiinta o alta persoana juridica cu scop lucrativ decat cu reluarea intregii proceduri de constituire si autorizare a functionarii.
    (3) In cazul modificarii actelor constitutive care implica obtinerea de autorizatii, nerespectarea termenului prevazut la alin. (2) atrage radierea din oficiu a mentiunii respective din registrul comertului, in baza incheierii judecatorului delegat, la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale. Biroul unic va comunica oficiului registrului comertului cazurile de nerespectare a respectivului termen."
    7. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    (1) In cazul neindeplinirii conditiilor pentru care au fost eliberate, autoritatile publice competente pot dispune anularea uneia sau mai multor autorizatii, acestea inscriindu-se in anexa la certificatul de inregistrare in care este nominalizat sediul sau activitatea fata de care s-a luat masura anularii autorizatiei.
    (2) Anularea autorizatiei de catre autoritatile publice competente se efectueaza in baza unui proces-verbal intocmit de catre acestea, cu o motivare temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie a acestuia, Biroului unic.
    (3) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa inlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente.
    (4) Reautorizarea functionarii se mentioneaza in rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5)."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a autorizatiilor, precum si cuantumul taxelor si tarifelor aferente se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministerelor in subordinea carora functioneaza autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5), cu avizul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si al Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
    9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    Camerele de comert si industrie teritoriale si autoritatile publice mentionate la art. 3 alin. (5) vor asigura conditiile necesare pentru organizarea si gestionarea datelor cu privire la activitatea de autorizare a functionarii comerciantilor. Arhivarea documentatiei care a stat la baza emiterii autorizatiilor se face de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5)."
    10. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) O data cu efectuarea inregistrarii, un extras in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat se comunica din oficiu directiei generale a finantelor publice teritoriale, precum si Regiei Autonome <<Monitorul Oficial>>, spre publicare, pe cheltuiala comerciantului. Extrasul in forma simplificata al incheierii, vizat de judecatorul delegat, va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: numarul si data incheierii, datele de identificare ale comerciantilor, fondatorilor, administratorilor, denumirea, sediul, forma juridica, domeniul si activitatea principala, capitalul social, durata de functionare, codul unic de inregistrare si numarul de ordine din registrul comertului. Extrasul in forma simplificata al incheierii judecatorului delegat poate fi transmis si in forma electronica."
    11. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Refuzul nemotivat ori intarzierea eliberarii documentelor solicitate in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4), (6) si (9), art. 5 alin. (2) si ale art. 6 alin. (2) si (3) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."
    12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Contraventiilor prevazute la art. 11 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
    13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile taxelor si onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa actelor constitutive si declaratiilor pe propria raspundere ale fondatorilor, administratorilor si cenzorilor privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege, precum si ale celor pentru modificarea acestora se stabilesc in suma fixa prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Justitiei pe baza propunerilor Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Pentru activitatea de registru si pentru operatiunile efectuate de Biroul unic cuantumurile taxelor si tarifelor percepute se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Taxele percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a actelor prevazute la art. 10 si 13 se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor Regiei Autonome <<Monitorul Oficial>>, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Taxele si tarifele aplicate de autoritatile publice implicate in procedura de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, in conturile institutiilor respective, in termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare privind finantele publice.
    (5) Cuantumurile taxelor, tarifelor si onorariilor prevazute la alin. (1) - (3) se indexeaza anual, in functie de rata inflatiei, prin hotarare a Guvernului."
    14. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatile publice abilitate sa emita avize, autorizatii si, dupa caz, acorduri necesare in vederea functionarii comerciantilor, altele decat cele prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a) - e), vor supune spre adoptare Guvernului propuneri de modificare a intregii legislatii de avizare/autorizare in vederea reducerii numarului si simplificarii procedurilor, a diminuarii cuantumurilor taxelor si tarifelor aferente, precum si pentru evitarea conflictelor de prevederi dintre legislatia in vigoare si actul normativ emis in conformitate cu art. 8."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) In termen de 18 luni comerciantii constituiti anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a solicita la Biroul unic preschimbarea actualului certificat de inmatriculare si a certificatului de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit.
    (2) Procedura stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta pentru eliberarea noului certificat de inregistrare si a anexei cuprinzand autorizatiile pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se aplica in mod corespunzator preschimbarilor prevazute la alin. (1).
    (3) Esalonarea solicitarilor de preschimbare, conform celor prevazute la alin. (1), se va face de catre fiecare camera de comert si industrie teritoriala, in functie de numarul de comercianti inregistrati din anul 1990 si pana in data de 1 iulie 2001.
    (4) Se excepteaza de la programarea prevazuta la alin. (3) toti comerciantii care se prezinta la camera de comert si industrie teritoriala pentru operatiuni de registru si care au obligatia ca pentru operatiunea ceruta sa solicite si preschimbarea certificatelor vechi de inmatriculare si de inregistrare fiscala.
    (5) Pentru comerciantii care functioneaza in mai mult de 5 sedii secundare, precum si pentru cei cu mai mult de 5 activitati ce necesita autorizari termenul prevazut la art. 3 alin. (4) se poate prelungi, pentru evaluarea tuturor obiectivelor si activitatilor ce necesita autorizatii, cu maximum 30 de zile.
    (6) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si Ministerul Finantelor Publice vor stabili procedura si formularistica necesare pentru operatiunea de preschimbare prevazuta la alin. (1).
    (7) In cadrul procedurii de preschimbare anexele cuprinzand autorizatii de functionare a sediilor secundare din alte judete, cu exceptia sediilor secundare cu statut de sucursala, se elibereaza numai dupa obtinerea certificatului de inregistrare si a anexei pentru sediul social.
    (8) Cheltuielile aferente aplicarii prevederilor alin. (1) se suporta:
    a) de catre camera de comert si industrie teritoriala, pentru costul certificatelor de inregistrare si anexele la acestea si pentru serviciile de gestionare, editare si comunicare cu Ministerul Finantelor Publice;
    b) de catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile teritoriale ale acestuia, pentru atribuirea noului cod unic de inregistrare;
    c) de catre solicitant, pentru obtinerea autorizatiilor pe care nu le poseda sau care sunt expirate la data cererii de preschimbare.
    (9) Pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) comerciantii existenti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor identifica prin utilizarea actualului numar de inmatriculare in registrul comertului si a codului fiscal.
    (10) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) certificatele de inmatriculare si cele de inregistrare fiscala se anuleaza. Comerciantii persoane fizice si asociatiile familiale se radiaza din oficiu, pe baza incheierii judecatorului delegat. Comerciantii persoane juridice se dizolva de drept si intra in lichidare potrivit reglementarilor legale in materie. Constatarea dizolvarii de drept a comerciantilor persoane juridice se face prin incheiere a judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, la sesizarea camerelor de comert si industrie teritoriale si, dupa caz, a oricaror persoane interesate. Publicitatea legala a radierii comerciantilor persoane fizice si a asociatiilor familiale si a constatarii dizolvarii de drept se face prin afisarea la oficiul registrului comertului a incheierii judecatorului delegat, precum si prin Internet. Incheierea judecatorului delegat se comunica directiilor finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are sediul comerciantul.
    (11) Incheierea de constatare a dizolvarii de drept este supusa numai recursului, in termen de 15 zile de la afisarea la oficiul registrului comertului. Daca nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, comerciantul persoana juridica intra in lichidare. Lichidarea se face in termen de maximum 6 luni de la data la care incheierea a devenit irevocabila. Dupa incheierea procedurii de lichidare comerciantii prevazuti la alin. (1) se radiaza din oficiu din registrul comertului. Publicitatea legala a radierii comerciantului se face prin afisare la sediul camerei de comert si industrie teritoriale si prin Internet.
    (12) In cazul in care in momentul solicitarii preschimbarii comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.
    (13) Preschimbarea se face si in situatia in care comerciantul nu detine acordul si/sau autorizatia de mediu prevazuta la art. 3 alin. (5) lit. d), insa face dovada sau declara pe propria raspundere ca a solicitat inspectoratului teritorial de protectie a mediului competent declansarea procedurii de eliberare a respectivei autorizatii ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla in curs de derulare."
    16. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Prevederile art. 5 alin. (5) si ale art. 56 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prevederilor art. 4 alin. (4).
    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenul inregistrare semnifica: inmatricularea si inscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrarea fiscala, precum si luarea in evidenta a comerciantilor la directiile de munca si solidaritate sociala, casele de pensii judetene, casele de asigurari de sanatate si agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) Prin derogare de la dispozitiile referitoare la inregistrarea in registrul comertului din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile ulterioare, organizatiile cooperatiste se inregistreaza in registrul comertului in temeiul incheierii judecatorului delegat, pronuntata in baza actului de constituire autentificat si a statutului, intocmite in conformitate cu prevederile legale care guverneaza activitatea organizatiilor cooperatiste. Incheierea judecatorului delegat urmeaza regimul prevazut la art. 10."
    17. La articolul 18 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) orice alte dispozitii contrare, inclusiv cele referitoare la procedurile, documentele necesare si formularistica tip pentru autorizarea comerciantilor de catre autoritatile publice prevazute la art. 3 alin. (5) lit. a) - e), in vederea desfasurarii unor activitati cuprinse in Clasificarea Activitatilor Economiei Nationale."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 370/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 370 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu