E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1346 din 27 noiembrie 2002

privind serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 903 din 12 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, precum si conditiile concrete de acordare a acestora sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    (1) Se aproba cuantumurile tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Pentru pozitiile nr. 6 - 14 din anexa nr. 2 se poate aplica un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii in termen de 72 de ore.
    (3) Pentru pozitiile nr. 7 - 14 din anexa nr. 2, in cazul mai multor operatiuni, se percepe o singura data cel mai mare tarif plus 10% din acesta pentru fiecare noua operatiune, fara a se depasi dublul tarifului de baza.
    Art. 3
    Serviciile de asistenta din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, pentru partea de inregistrare a comerciantilor, si fiecare dintre autoritatile publice avizatoare reprezentate in Biroul unic, pentru partea proprie de autorizare a functionarii comerciantilor, au obligatia de a asigura zilnic un numar suficient de seturi complete, cuprinzand toate formularele necesare comerciantilor pentru inregistrare si autorizarea functionarii. Procurarea formularelor de catre comercianti este libera si gratuita.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 575/2002 privind serviciile de asistenta prestate de camerele de comert si industrie teritoriale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministrul pentru intreprinderile
                         mici si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Enache Jiru,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         SERVICIILE DE ASISTENTA
prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, precum si conditiile concrete de acordare a acestora

    Art. 1
    Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor putea acorda solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, urmatoarele servicii de consultanta:
    a) obtinerea rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei comerciantului;
    b) redactarea actelor constitutive si a actelor modificatoare ale acestora, darea de data certa sau, dupa caz, obtinerea autentificarii acestora;
    c) efectuarea, in numele solicitantului, a varsamintelor reprezentand aportul in numerar la capitalul social;
    d) redactarea declaratiilor pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege si darea de data certa pe declaratie;
    e) obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social si obtinerea, dupa caz, pentru bunurile imobile:
    - a dovezii intabularii;
    - a certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;
    f) indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si autorizare a comerciantului;
    g) indrumarea pentru intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare.
    Art. 2
    Conditiile concrete de acordare a asistentei pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor in cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt urmatoarele:
    a) serviciile de asistenta acordate comerciantilor se desfasoara in structuri distincte de catre Biroul unic;
    b) serviciile de asistenta se acorda la cererea solicitantului si pe cheltuiala acestuia;
    c) serviciile de asistenta se acorda solicitantilor inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare la Biroul unic;
    d) serviciile de asistenta sunt asigurate de personal specializat in domeniul juridic, economic, precum si de personal specializat pentru fiecare autoritate competenta sa emita autorizatii de functionare;
    e) serviciile de asistenta se solicita pe cale conventionala, prin cerere de servicii explicita, cuprinzand serviciile solicitate, obligatiile partilor, termenele si tarifele datorate;
    f) tarifele pentru serviciile prestate sunt prevazute in anexa nr. 2 si se aplica in mod unitar de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                                 TARIFELE
pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                    Denumirea serviciului                |    Tariful    |
|crt.|                                                         |    - lei -    |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  1.| Obtinerea rezervarii firmei/emblemei comerciantului     |        45.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  2.| Redactarea declaratiilor pe propria raspundere a        |        20.000 |
|    | fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor       |pentru fiecare |
|    | sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile  |    declaratie |
|    | prevazute de lege                                       |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  3.| Efectuarea, in numele solicitantilor, a varsamintelor   |        75.000 |
|    | reprezentand aportul in numerar la capitalul social     |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  4.| Obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise|     45.000*) |
|    | ca aport in natura la capitalul social                  |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  5.| Asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru                  |    70.000*) |
|    | bunurile imobile, a:                                    |               |
|    |    - dovezii intabularii;                               |               |
|    |    - certificatului constatator al sarcinilor cu care,  |               |
|    |      eventual, este grevat respectivul bun              |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  6.| Redactarea actului constitutiv al societatii pentru:    |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |    a) societate in nume colectiv (S.N.C.) sau comandita |       550.000 |
|    |       simpla                                            |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |    b) societate cu raspundere limitata (S.R.L.) -       |       800.000 |
|    |       asociat unic                                      |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |    c) societate cu raspundere limitata (S.R.L.) - cu 2  |1.300.000 + 5% |
|    |       asociati                                          |   din tarif   |
|    |                                                         | pentru fiecare|
|    |                                                         |asociat in plus|
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |    d) societate pe actiuni (S.A.) si in comandita pe    |2.000.000 + 2% |
|    |       actiuni - cu 5 actionari                          |   din tarif   |
|    |                                                         | pentru fiecare|
|    |                                                         |   actionar in |
|    |                                                         |      plus     |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  7.| Redactarea actului aditional pentru schimbarea:         |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - sediului social                                      |       320.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - denumirii firmei/emblemei (adaptare)                 |       320.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - duratei societatii                                   |       320.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - formei juridice                                      |       530.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - domeniului principal de activitate                   |       320.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - administratorilor si/sau cenzorilor                  |       530.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - altor elemente ale actului constitutiv (nume,        |       320.000 |
|    |    domiciliu, participare la profit si pierderi etc.)   |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  8.| Redactarea actului aditional pentru completarea         |       450.000 |
|    | obiectului de activitate                                |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|  9.| Redactarea actului aditional pentru primirea/retragerea |       450.000 |
|    | de asociati                                             |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 10.| Redactarea actului aditional pentru:                    |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - majorarea capitalului social                         |       530.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
|    |  - reducerea capitalului social                         |       200.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 11.| Redactarea actului aditional pentru infiintarea de      |       200.000 |
|    | sedii secundare                                         |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 12.| Redactarea actului aditional pentru divizarea/fuziunea  |       530.000 |
|    | societatii                                              |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 13.| Redactarea actului aditional pentru                     |       300.000 |
|    | dizolvarea/lichidarea societatii                        |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 14.| Redactarea contractului de societate                    |       550.000 |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 15.| Dare de data certa pentru actele redactate de serviciile|        90.000 |
|    | de asistenta                                            |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 16.| Obtinerea autentificarii                                |     50.000*) |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 17.| Indrumare pentru completarea corecta a cererii de       |        45.000 |
|    | inregistrare si autorizare a comerciantului             |               |
|____|_________________________________________________________|_______________|
| 18.| Indrumare pentru intocmirea documentatiilor tehnice in  |       20.000/ |
|    | vederea obtinerii autorizatiilor de functionare         |   autorizatie |
|____|_________________________________________________________|_______________|
    *) Nu cuprinde onorariul evaluatorului/notarului si taxa de timbru judiciar, dupa caz.
    *) Nu cuprinde taxele legale ale emitentului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1346/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1346 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu