E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 251 din  1 iunie 2002

privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 481 din  5 iulie 2002


SmartCity3


    Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    in temeiul prevederilor art. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, ale art. 25 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
    in baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu art. 39 din Normele generale de protectie a muncii,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul prevazut la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Incepand cu aceeasi data se abroga Regulamentul de atestare a capacitatii profesionale a unor persoane fizice si de abilitare a unor persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 236/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 26 mai 1998.
    Art. 3
    Directia securitatii si sanatatii in munca, Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                              Marian Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste conditiile necesare pentru persoanele fizice si juridice care solicita abilitarea pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu prevederile art. 39 din Normele generale de protectie a muncii, precum si procedura de abilitare a acestora.
    Art. 2
    Pe baza evaluarii capacitatii si competentei solicitantului de a presta servicii in domeniul protectiei muncii, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale emite Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice abilitate de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pot incheia contracte de prestari de servicii cu persoane juridice care desfasoara activitati cu personal angajat, pentru urmatoarele activitati din domeniul protectiei muncii:
    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, precum si cu art. 1 alin. (4) si art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice, de lucru, precum si a instructiunilor proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art. 5 alin. (6) si art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    c) efectuarea instructajului de protectie a muncii, precum si testarea cunostintelor in domeniul protectie a muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 56 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca, in conformitate cu art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996, republicata, si intocmirea dosarului;
    e) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol si informarea conducatorului unitatii in conformitate cu art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, cu respectarea normelor de protectie a muncii si/sau a standardelor, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    h) elaborarea documentatiei necesare pentru certificarea echipamentelor tehnice si echipamentelor individuale de protectie, precum si pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, in conformitate cu art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    i) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 80 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    k) verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor, in scopul orientarii si indrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, in concordanta cu caracteristicile lor psihologice, in raport cu particularitatile activitatii si cu conditiile de munca impuse de postul de lucru, in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 90/1996, republicata, si cu art. 40 din Normele generale de protectie a muncii;
    l) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul protectiei muncii, intocmirea registrelor de evidenta ale unitatii si a rapoartelor anuale, in conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, sau la perioadele solicitate de angajator, cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati, intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si atentionare specifice unitatii).
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) sunt cele care revin angajatorului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    Art. 4
    (1) Serviciile in domeniul protectiei muncii se pot efectua numai de catre persoanele cu studii si competenta in domeniu, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele care au lucrat cel putin 5 ani in cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca si care in prezent sunt in activitate in alte unitati sau sunt pensionate de cel mult 3 ani;
    b) persoanele cu studii superioare din compartimentele de protectia muncii din unitati, aflate in activitate sau pensionate de cel mult 3 ani, avand o vechime de cel putin 5 ani in aceasta activitate;
    c) persoanele cu studii medii, cu o vechime de cel putin 10 ani in compartimentele de protectia muncii din unitati;
    d) persoanele cu studii superioare tehnice, care au absolvit cursuri postuniversitare de minimum 8 saptamani in domeniul protectiei muncii;
    e) persoanele cu studii superioare de specialitate in psihologie;
    f) persoanele care au dobandit functia de psiholog pana in anul 1990, cu obligatia prezentarii de documente justificative care sa ateste o experienta de minimum 5 ani in domeniu.
    (2) Se interzice acordarea de consultanta, in baza prezentului regulament, de catre persoanele aflate in activitate in cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca.
    Art. 5
    Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se acorda pentru efectuarea activitatilor prevazute la art. 3 alin. (1), daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, precum si conditiile generale si specifice prevazute in prezentul regulament.
    Art. 6
    Conditiile generale pentru toate activitatile mentionate la art. 3 alin. (1) sunt cunoasterea Legii nr. 90/1996, republicata, a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de securitate a muncii pentru ramurile, subramurile si activitatile din economia nationala pentru care se solicita certificatul.
    Art. 7
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a) conditiile specifice se refera la cunoasterea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor fizice si juridice din punct de vedere al protectiei muncii, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, Hotararii Guvernului nr. 599/2001 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului si a Hotararii Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor - partea referitoare la protectia muncii.
    Art. 8
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) nu sunt necesare conditii specifice.
    Art. 9
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c) conditiile specifice se refera la cunoasterea Normelor metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul protectiei muncii.
    Art. 10
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d) conditiile specifice se refera la cunoasterea Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.
    Art. 11
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. e) nu sunt necesare conditii specifice.
    Art. 12
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f) conditiile specifice sunt dupa cum urmeaza:
    a) solicitantul trebuie sa fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 saptamani, dedicate metodelor de evaluare a riscurilor;
    b) solicitantul trebuie sa posede cunostinte in domeniu.
    Art. 13
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. g) conditiile specifice se refera la cunoasterea cerintelor esentiale de securitate si sanatate in munca, transpuse prin norme, standarde si alte reglementari in vigoare.
    Art. 14
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. h) conditiile specifice sunt dupa cum urmeaza:
    a) solicitantul trebuie sa fie absolvent al cursurilor postuniversitare de minimum 8 saptamani, dedicate certificarii;
    b) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre Normele metodologice privind certificarea calitatii de protectie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru si avizarea introducerii lor in fabricatie, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre Normele metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre cerintele esentiale de securitate si sanatate in munca, transpuse in norme, standarde si alte reglementari in vigoare;
    e) solicitantul trebuie sa posede cunostinte despre seria de standarde ISO 9000 si EN 45000.
    Art. 15
    (1) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre Normele metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul protectiei muncii si de a demonstra, cu documente, ca pentru o perioada de cel putin 3 ani detine sau are acces la:
    a) spatiu in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de securitate a muncii;
    b) aparatura in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    c) mobilier in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
    (2) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si testele de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (3) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca lectorii au o vechime in domeniul protectiei muncii de cel putin 5 ani si se incadreaza in urmatoarele categorii:
    a) sunt din reteaua directiilor de specialitate in domeniu din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca, in conditiile tarifarii conform ordinelor ministrului muncii si solidaritatii sociale;
    b) sunt din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti;
    c) sunt pensionari proveniti din reteaua directiilor de specialitate in domeniu din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii si inspectoratelor teritoriale de munca;
    d) sunt cadre didactice care predau cunostinte generale in domeniul protectiei muncii pentru institutiile de invatamant liceal, tehnic, de maistri, postliceal si superior.
    (4) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca detine avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 16
    (1) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre Normele metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul protectiei muncii si de a demonstra, cu documente, ca pentru o perioada de cel putin 3 ani detine sau are acces la:
    a) spatiu in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de securitate a muncii;
    b) aparatura in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    c) mobilier in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
    (2) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a prezenta materialul didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si testele de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (3) Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca lectorii sunt similare cu cele prevazute la art. 15 alin. (3).
    Art. 17
    (1) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca pentru o perioada de cel putin 3 ani detine sau are acces la:
    a) spatiu, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de securitate a muncii;
    b) aparatura adecvata.
    (2) Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a demonstra ca detine baterii de teste pentru determinarea caracteristicilor psihoprofesionale ale solicitantilor.
    (3) Solicitantul trebuie sa aiba studii superioare in domeniul psihologiei.
    Art. 18
    Pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. l) conditiile specifice se refera la obligativitatea solicitantului de a avea cunostinte despre:
    a) Normele metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare;
    b) Normele metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protectie a muncii;
    c) Normele metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 19
    In vederea obtinerii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, persoanele fizice si juridice interesate vor inainta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale - Directia securitatii si sanatatii in munca un dosar cuprinzand documentele necesare conform prezentului regulament.
    Art. 20
    Pentru persoanele fizice care solicita abilitarea din punct de vedere al protectiei muncii dosarul trebuie sa contina urmatoarele documente:
    a) cerere-tip de acordare a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (anexa nr. 1), in doua exemplare semnate in original;
    b) curriculum vitae;
    c) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala (diploma de studii, certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau instruire, testare si perfectionare in domeniul protectiei muncii);
    d) documente care atesta vechimea in activitatea de protectie a muncii si experienta in ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (copie de pe cartea de munca sau adeverinte de la locul de munca);
    e) copie de pe decizia de pensionare, in cazul pensionarilor;
    f) copii de pe documentele care dovedesc atestarea acestora de catre institutii abilitate, ca de exemplu: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti (evaluarea riscurilor), organisme abilitate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (medii explozive), Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (cazane si recipiente sub presiune, mecanisme si instalatii de ridicat), Compania Nationala de Electricitate - S.A. (instalatii electrice), Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalatii de alimentare cu gaze naturale);
    g) documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15, 16 si 17, dupa caz;
    h) avizul scris al inspectoratului teritorial de munca din judetul in care isi are sediul persoana juridica sau domiciliul persoana fizica.
    Art. 21
    (1) Pentru persoanele juridice care solicita abilitarea din punct de vedere al protectiei muncii sunt necesare urmatoarele documente:
    a) cerere-tip de acordare a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (anexa nr. 1), in doua exemplare semnate in original;
    b) actul constitutiv al societatii comerciale, cu mentionarea, in cadrul obiectului de activitate al persoanei juridice, a activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    c) fisa de prezentare a persoanei juridice;
    d) acte care sa dovedeasca faptul ca persoana nominalizata sa coordoneze activitatea de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, desfasurata in cadrul persoanei juridice, se incadreaza in prevederile art. 4;
    e) curriculum vitae al coordonatorului activitatii si al personalului de specialitate in domeniul protectiei muncii (experti pe domenii);
    f) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala (diploma de studii, certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau instruire, testare si perfectionare in domeniul protectiei muncii) pentru personalul de conducere si de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitatii si pentru personalul de specialitate in domeniul protectiei muncii;
    g) copii de pe documentele care sa ateste pentru personalul de specialitate angajat ca expert o vechime in protectia muncii de minimum 3 ani;
    h) cazierul personalului de conducere si de administrare a persoanei juridice, precum si cazierul coordonatorului activitatii in domeniul protectiei muncii;
    i) documente care atesta vechimea in activitatea de protectie a muncii si experienta in ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita abilitarea (copie de pe cartea de munca sau adeverinte de la locul de munca) persoanei care va coordona activitatea de prestari de servicii in domeniu, precum si documente care atesta vechimea si experienta personalului de specialitate;
    j) documente care sa ateste angajarea de catre persoana juridica a coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    k) dupa caz, in functie de activitatile pentru care se solicita certificatul, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15, 16 si 17, dupa caz.
    (2) La interviu persoana juridica va fi reprezentata de patronul firmei si de persoana sau persoanele nominalizate sa coordoneze activitatea in domeniul protectiei muncii.
    (3) Din fisa de prezentare a persoanei juridice, insotita de memoriu, trebuie sa rezulte:
    a) competenta persoanei juridice, exprimata prin numar de salariati, numar de ingineri, juristi, alti specialisti, documente referitoare la sediu (amplasamentul, schita spatiului disponibil), daca are acces la cabinet amenajat, dotarea cu mobilier, aparatura, materiale de instruire, de testare si mijloace de propaganda, eventuale recomandari etc.;
    b) compatibilitatea obiectivelor din sfera de activitate a persoanei juridice cu cerintele actelor normative (legi, hotarari ale Guvernului, norme, normative, standarde etc.) din domeniul protectiei muncii;
    c) pregatirea profesionala si experienta personalului de specialitate (experti pe domenii), a celui de conducere si de administrare, cursuri de formare si instruire/perfectionare, in domeniul protectiei muncii, absolvite. In functie de activitatile pentru care se solicita Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se vor prezenta copii de pe documentele care dovedesc atestarea de catre institutii abilitate, ca de exemplu: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti (evaluarea riscurilor), organisme abilitate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (medii explozive), Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (cazane si recipiente sub presiune, mecanisme si instalatii de ridicat), Compania Nationala de Electricitate - S.A. (instalatii electrice), Societatea Nationala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. (instalatii de alimentare cu gaze naturale).
    Art. 22
    Persoanele fizice sau juridice care solicita acordarea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k) vor depune dosarele la Comisia de evaluare pentru psihologi ulterior verificarii continutului de catre Directia securitatii si sanatatii in munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 23
    In situatia in care o persoana juridica, titulara a unui certificat de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, intentioneaza sa isi deschida filiala in alt judet decat cel in care isi are sediul, va inainta comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cererea si documentatia necesara pentru abilitarea filialei de a presta servicii in domeniul protectiei muncii. In acest caz dosarul va contine si certificatul de abilitare al persoanei juridice de care apartine filiala, precum si avizul scris al inspectoratului teritorial de munca din judetul pe teritoriul caruia isi va desfasura activitatea filiala.
    Art. 24
    (1) In cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se infiinteaza Comisia de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, ale carei atributii sunt:
    a) analiza documentatiei prin care se solicita abilitarea;
    b) organizarea unui examen scris si a unui interviu cu solicitantii pentru evaluarea competentei si capacitatii de a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Examenul scris si interviul se sustin de catre toti solicitantii, fara exceptii;
    c) evaluarea, dupa caz, in functie de ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita abilitarea, a gradului de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15, 16 si 17, dupa caz;
    d) realizarea, daca este cazul, a unui audit la sediul solicitantului;
    e) aprobarea sau respingerea solicitarii de abilitare.
    (2) Componenta si modul de organizare si functionare a Comisiei de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se stabilesc prin ordin al secretarului de stat coordonator al activitatii de securitate si sanatate in munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 25
    Pentru persoanele fizice sau juridice care solicita acordarea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k), examenul scris se va realiza de catre Comisia de evaluare pentru psihologi.
    Art. 26
    (1) Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, conform anexei nr. 2, se elibereaza in urmatoarele conditii:
    a) persoana fizica sau coordonatorul activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, in cazul persoanei juridice, indeplineste conditiile prevazute la art. 4 si dovedeste aceasta cu documente;
    b) solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 12 lit. a), art. 14 lit. a), art. 15, 16 si 17, dupa caz;
    c) documentatia depusa la comisie este completa;
    d) exista avizul favorabil scris al inspectoratului teritorial de munca din judetul in care solicitantul isi are sediul ori, dupa caz, domiciliul;
    e) solicitantul este declarat admis la examenul sustinut in fata comisiei.
    (2) In cazul in care solicitantul nu indeplineste una dintre conditiile mentionate mai sus sau nu promoveaza examenul, dosarul se restituie pe baza de semnatura.
    Art. 27
    (1) Valabilitatea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii este de 3 ani. Pentru reinnoirea acestuia personalul de specialitate va absolvi in mod obligatoriu cursuri de instruire, testare si perfectionare. Cheltuielile pentru aceste cursuri vor fi suportate de catre titularul certificatului.
    (2) Modificarea oricarei conditii initiale in baza careia s-a obtinut certificatul conduce la incetarea valabilitatii acestuia.
    Art. 28
    Inspectoratele teritoriale de munca vor verifica respectarea de catre persoanele care detin Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii a tuturor conditiilor prevazute in prezentul regulament si vor propune comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, daca este cazul, retragerea certificatului.
    Art. 29
    Pentru persoanele fizice sau juridice abilitate in domeniul protectiei muncii pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k) supravegherea activitatii si respectarii conditiilor pentru care a fost emis certificatul va fi efectuata de catre Comisia de evaluare pentru psihologi impreuna cu inspectoratele teritoriale de munca.

    CAP. 3
    Procedura de reinnoire si/sau extindere a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 30
    Reinnoirea Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se face la expirarea termenului sau la modificarea conditiilor initiale ori in situatia extinderii domeniului de valabilitate a acestuia.
    Art. 31
    Cererea de reinnoire a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se va depune cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    Art. 32
    In vederea reinnoirii si/sau extinderii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, persoanele fizice si persoanele juridice abilitate vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere pentru reinnoirea si/sau extinderea certificatului (anexa nr. 1), in doua exemplare semnate in original;
    b) avizul scris al inspectoratului teritorial de munca, care sa contina o evaluare a activitatii desfasurate de solicitant;
    c) Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in original;
    d) originalul si copia de pe documentele care justifica reinnoirea si/sau extinderea certificatului (certificatul de absolvire a cursurilor de instruire, testare si perfectionare in domeniul protectiei muncii ori de pregatire profesionala in alte ramuri si subramuri de activitate etc.);
    e) document de la primarie, care sa ateste ca persoana fizica este autorizata sa desfasoare activitati independente, potrivit legii, sau in cazul persoanei juridice, actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) si dovada inmatricularii societatii comerciale in registrul comertului.
    Art. 33
    Solicitantii vor sustine un examen scris si un interviu in vederea reinnoirii si/sau extinderii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Pentru persoanele fizice si juridice abilitate in domeniul protectiei muncii pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k) reinnoirea se va face si pe baza unui acord de principiu dat de catre Comisia de evaluare pentru psihologi.

    CAP. 4
    Obligatiile si raspunderile persoanelor fizice atestate si persoanelor juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 34
    Persoanele fizice si persoanele juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii au urmatoarele obligatii:
    a) prezentarea unui raport semestrial asupra activitatii desfasurate in domeniul protectiei muncii, care se va inainta la inspectoratul teritorial de munca pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii semestrului, intocmit conform formularului prevazut in anexa nr. 3;
    b) cunoasterea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de securitate a muncii pentru unitatile cu care incheie contracte de prestari de servicii;
    c) cunoasterea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/1996, republicata, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    d) cunoasterea metodelor de evaluare a nivelului de risc profesional si de stabilire a locurilor de munca cu pericol deosebit;
    e) evaluarea situatiei protectiei muncii, potrivit contractului de prestari de servicii, in stricta corelare cu prevederile actelor normative in vigoare;
    f) respectarea stricta a regulilor si masurilor de protectie a informatiilor confidentiale privind persoanele juridice contractante de prestari de servicii;
    g) mentinerea capacitatii tehnice si organizatorice care sa permita prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii in conditiile pentru care a fost emis Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii.
    Art. 35
    Persoanele fizice si juridice care detin Certificat de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii au raspunderea pentru:
    a) calitatea si legalitatea serviciilor prestate;
    b) sesizarea in scris a patronului sau managerului asupra unor deficiente ale echipamentelor tehnice (lipsa sau nefunctionarea aparaturii de masura si control, a dispozitivelor de protectie etc.) care pot genera accidente de munca sau boli profesionale;
    c) sesizarea in scris a inspectoratelor teritoriale de munca asupra unor riscuri care pot genera accidente cu urmari grave, constatate cu prilejul prestarii serviciilor;
    d) prestarea serviciilor numai in domeniile (ramuri, subramuri si activitati) si conditiile pentru care s-a eliberat Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Contractul de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, incheiat intre prestator si beneficiar, nu absolva patronul sau managerul de raspunderea ce ii revine, potrivit legii, pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor sai in exercitarea profesiei si a atributiilor pentru care au fost angajati.
    Art. 37
    Tarifele pentru plata serviciilor prestate se stabilesc, in functie de complexitatea acestor servicii, pe baza de negocieri intre partile contractante.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul regulament si au urmatorul continut:
    - anexa nr. 1 - Cerere de solicitare a Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii;
    - anexa nr. 2 - Certificat de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii;
    - anexa nr. 3 - Raport de activitate semestrial.

    ANEXA 1

                                                Numarul si data de inregistrare
                                                        la persoana solicitanta
                                                   ........./..................

                                   Catre

                 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

    Comisia de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, in vederea eliberarii Certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Avem competenta, capacitate si personal cu pregatire corespunzatoare.
    In sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele:
    1. Denumirea/Numele si prenumele, precum si sediul/adresa persoanei juridice/fizice .............................................................., codul postal .................
    Telefon acasa ..................., telefon serviciu ......................, fax .......................
    2. Numele si prenumele patronului sau ale persoanei fizice ................
    ...........................................................................
    3. Numele si prenumele, pregatirea profesionala si experienta personalului care va presta asemenea servicii*1):
________________________________________________________________________________
Nr. crt.  Numele si prenumele   Pregatirea profesionala   Functii indeplinite*2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    4. Activitatile pentru care se solicita certificatul (conform art. 3 din Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    5. Ramurile si subramurile economiei nationale pentru care se solicita certificatul (conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala):
    ...........................................................................
    ...........................................................................

------------
    *1) Se va completa numai de catre persoanele juridice.
    *2) Se vor completa functiile indeplinite in activitatea de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii din cadrul persoanei juridice (coordonator al activitatii, expert tehnic, executant etc.).

    ANEXA 2

                                    Romania
                   Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

                          CERTIFICAT DE ABILITARE
             pentru a presta a servicii in domeniul protectiei muncii

                    Nr. 43PS .......... din .................

    Se abiliteaza persoana fizica/juridica .................................*1) pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii pentru urmatoarele ramuri, subramuri si activitati:
    - ramurile si subramurile .................................................
    - activitatile conform anexei care face parte integranta din prezentul certificat.
    Serviciile prestate vor respecta cu strictete prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, Normele generale de protectie a muncii, normele metodologice, normele specifice de securitate a muncii si celelalte acte normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
    Valabil pana la ...................., cu posibilitate de prelungire.

                                                       Secretar de stat,
                                                    ......................

                 Presedintele
      Comisiei de abilitare a persoanelor
         fizice si persoanelor juridice
      pentru a presta servicii in domeniul
              protectiei muncii,
       .................................

------------
    *1) Se vor completa denumirea si adresa persoanei fizice/juridice.

    ANEXA 1
    la Certificatul nr. ..............

                                   LISTA
cuprinzand activitatile de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii pentru care se elibereaza certificatul
    .........................................................................*)

    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, precum si art. 1 alin. (4) si art. 3 alin. (5) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, precum si a instructiunilor proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca, in conformitate cu art. 5 alin. (6) si art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    c) efectuarea instructajului de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, potrivit art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 90/1996, republicata, si art. 56 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 90/1996, republicata, si intocmirea dosarului;
    e) verificarea dotarilor echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, a dispozitivelor de protectie, precum si a dotarilor cu mijloace de prevenire si avertizare a starilor de pericol si informarea conducatorului unitatii potrivit art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si/sau de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie cu respectarea normelor de protectie a muncii si/sau a standardelor, potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    h) elaborarea documentatiei necesare pentru certificarea echipamentelor tehnice si echipamentelor individuale de protectie, precum si pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, potrivit art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    i) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, potrivit art. 20 lit. m) din Legea nr. 90/1996, republicata, si art. 80 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a persoanelor cu atributii in domeniul protectiei muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 90/1996, republicata;
    k) verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor in scopul orientarii si indrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, in concordanta cu caracteristicile lor psihologice, in raport cu particularitatile activitatii si cu conditiile de munca impuse de postul de lucru, potrivit art. 18 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 90/1996, republicata, si art. 40 din Normele generale de protectie a muncii;
    l) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul protectiei muncii, intocmirea registrelor de evidenta ale unitatii si a rapoartelor anuale, in conformitate cu cerintele Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, sau la perioadele solicitate de client, cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati, intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si atentionare specifice unitatii).

                     Secretarul Comisiei de abilitare
                a persoanelor fizice si persoanelor juridice
           pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii,
                      ...............................

------------
    *) Se vor completa denumirea si adresa titularului de autorizatie (persoana fizica sau persoana juridica), precum si numele si prenumele coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, dupa caz.

    ANEXA 3

    Denumirea persoanei juridice/numele              Nr. ........./............
    persoanei fizice ............................
    Adresa ......................................
    Localitatea ................................,
    judetul .....................................
    Cod postal .................................,
    telefon ..............., fax ................
    Posesor al Certificatului de abilitare pentru
    a presta servicii in domeniul protectiei
    muncii nr. ............. din ................

                        RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Profilul activitatii
    B - Numarul total de salariati
    C - Numarul de participanti la activitatea desfasurata
    D - Accidente usoare
    E - Accidente de munca
    F - Accidente de traseu sau de circulatie
    G - Incidente periculoase
    H - Imbolnaviri profesionale
    I - Cauza evenimentului
 ______________________________________________________________________________
|    |           |            |    Date referitoare la beneficiar   |          |
|    |           |            |_____________________________________|          |
|Nr. |Activitatea|Beneficiarul| A| B| C| Daca s-au |      Felul     |Observatii|
|crt.|desfasurata|            |  |  |  |inregistrat| evenimentelor  |          |
|    |           |            |  |  |  | evenimente|                |          |
|    |           |            |  |  |  |___________|________________|          |
|    |           |            |  |  |  | DA  | NU  |D |E |F |G |H |I|          |
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|____|___________|____________|__|__|__|_____|_____|__|__|__|__|__|_|__________|
|                    TOTAL:                                         |
|___________________________________________________________________|

     Titularul Certificatului de abilitare           Coordonatorul activitatii
     pentru a presta servicii in domeniul           de prestari de servicii in
            protectiei muncii*1)                   domeniul protectiei muncii*2)

------------
    *1) Semnatura persoanei fizice sau semnatura si stampila conducatorului persoanei juridice.
    *2) Valabil numai pentru persoane juridice.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 251/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 251 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 251/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu