E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 236 din 12 mai 1998

privind aprobarea Regulamentului de atestare a capacitatii profesionale a unor persoane fizice si de abilitare a unor persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 194 din 26 mai 1998


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    avand in vedere:
    - art. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    - art. 25 din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative;
    - art. 35 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
    in aplicarea art. 39 din Normele generale de protectie a muncii,
    in baza art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de atestare a capacitatii profesionale a unor persoane fizice si de abilitare a unor persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala tehnica, Inspectia de stat pentru protectia muncii si inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 179/1997 se abroga.

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                        REGULAMENT
de atestare a capacitatii profesionale a unor persoane fizice si de abilitare a unor persoane juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentul regulament prevede conditiile cerute de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale persoanelor fizice care solicita atestarea capacitatii profesionale si persoanelor juridice care solicita abilitarea pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in aplicarea prevederilor art. 39 din Normele generale de protectie a muncii, si stabileste procedura de atestare/abilitare a acestora.
    Art. 2
    Pe baza evaluarii pregatirii profesionale, a experientei in domeniul protectiei muncii, a capacitatii si competentei solicitantului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale emite Certificatul de atestare a capacitatii profesionale pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in cazul persoanelor fizice, si Certificatul de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in cazul persoanelor juridice. Referirea la atestarea capacitatii profesionale a persoanelor fizice si/sau la abilitarea persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se va face, in cuprinsul prezentului regulament, prin referirea la certificatul pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice atestate si persoanele juridice abilitate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pot incheia contracte de prestari de servicii cu persoane juridice care desfasoara activitati cu personal angajat, pentru urmatoarele activitati din domeniul protectiei muncii:
    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 5 din Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale nr. 388/1996*), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice si de securitate a muncii pentru eliminarea factorilor de risc profesional, inclusiv masuri de aplicare a Normelor generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 578/DB/5.840/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 16 decembrie 1996, si a normelor specifice de protectie a muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    c) elaborarea programului si efectuarea instructajului de protectie a muncii, precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, potrivit art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 56 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) cercetarea accidentelor care au produs incapacitate temporara de munca, potrivit art. 26 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, si stabilirea cauzelor, a vinovatilor si a masurilor de prevenire a repetarii acestor accidente;
    e) verificarea dotarii echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, precum si a dotarii cu aparatura de prevenire si avertizare a starilor de pericol, potrivit art. 12 alin. (1), (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a muncii, a standardelor de securitate etc., potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    h) elaborarea documentatiei necesare pentru inaintarea, la un organism de certificare recunoscut, a solicitarii de certificare, prin examen de tip sau de inregistrare in cazul autocertificarii, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie, precum si elaborarea documentatiei necesare pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, potrivit art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    i) elaborarea programului si efectuarea instruirii, precum si perfectionarea specialistilor in securitatea muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 86 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, potrivit art. 20 lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 80 din Normele generale de protectie a muncii;
    k) verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor, in scopul orientarii si indrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, in concordanta cu caracteristicile lor psihologice, in raport cu particularitatile activitatii si cu conditiile de munca impuse de postul de lucru, potrivit art. 18 alin. (1) lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 40 din Normele generale de protectie a muncii;
    l) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, situatia protectiei muncii din unitatile pentru care se efectueaza asemenea prestari de servicii (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul protectiei muncii, intocmirea registrelor de evidenta ale unitatii si a rapoartelor anuale, in conformitate cu cerintele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii sau la perioadele solicitate de client, asupra situatiei conditiilor de munca din unitati, intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si atentionare specifice unitatii).
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) sunt cele care revin, potrivit legii, angajatorului.
--------------
    *) In Monitorul Oficial, numarul acestui ordin era trecut in mod gresit ca fiind 90/1996.

    Art. 4
    Serviciile in domeniul protectiei muncii se pot efectua numai de catre persoanele calificate si cu experienta in domeniu, dupa cum urmeaza:
    a) persoanele care au lucrat cel putin 4 ani in cadrul Inspectiei de stat pentru protectia muncii, al directiilor din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii, precum si la inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii si care, in prezent, sunt in activitate in alte unitati sau sunt pensionate de cel mult 3 ani. Se interzice acordarea de consultanta, in baza prezentului regulament, de catre persoanele aflate in activitate in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii si la inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii;
    b) persoanele cu studii superioare din compartimentele de protectie a muncii din unitati, aflate in activitate sau pensionate de cel mult 3 ani, cu o vechime de cel putin 5 ani in aceasta activitate, sau, in cazuri exceptionale, persoanele care au absolvit scoli postliceale, cu o vechime de cel putin 15 ani in compartimentele de protectie a muncii din unitati;
    c) persoanele cu studii superioare tehnice, care au absolvit cursuri postuniversitare de minimum 6 saptamani in domeniul protectiei muncii;
    d) persoanele cu studii superioare psihologice, pentru consultanta in domeniul respectiv.
    Art. 5
    Certificatul pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se acorda pentru efectuarea activitatilor prevazute la art. 3, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, precum si urmatoarele conditii:
    1. conditii generale, pentru toate activitatile prevazute la art. 3:
    - cunoasterea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de protectie a muncii pentru ramurile, subramurile si activitatile din economia nationala, pentru care se solicita certificatul;
    2. conditii specifice:
    a) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a):
    - cunostinte:
      - Norme metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii;
    b) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b):
    - nu sunt cerinte specifice;
    c) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. c):
    - cunostinte:
      - Norme metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii;
    d) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d):
    - cunostinte:
      - Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    e) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. e):
    - nu sunt cerinte specifice;
    f) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. f):
    - cursuri postuniversitare de minimum 6 saptamani:
      - "Evaluator nivel de risc la locul de munca", organizate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii Bucuresti;
    - cunostinte in domeniu;
    g) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. g):
    - cunoasterea cerintelor esentiale de securitate si de sanatate si transpunerea acestora in norme, standarde si alte reglementari in vigoare;
    h) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. h):
    - cursuri postuniversitare de minimum 6 saptamani:
      - "Certificarea echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie si de lucru", organizate de unitati abilitate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    - cunostinte:
    a) Norme metodologice privind certificarea calitatii de protectie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru si avizarea introducerii lor in fabricatie, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    b) Norme metodologice referitoare la certificarea calitatii din punct de vedere al securitatii muncii, a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    c) cerinte esentiale de securitate si sanatate si transpunerea lor in norme, standarde si in alte reglementari in vigoare;
    d) familia de standarde ISO 9000 si EN 45000;
    i) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. i):
    - cursuri postuniversitare de minimum 6 saptamani:
      - "Legislatie in domeniul protectiei muncii", organizate de unitati abilitate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    - cunostinte:
      - Norme metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 90/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;
    - dotari:
    a) spatiu, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii;
    b) aparatura, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    c) mobilier, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    - facilitati:
    a) tematica adecvata domeniului pentru care se solicita certificatul, avizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    b) material didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si teste de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    c) lectorii trebuie sa fie:
    (i) abilitati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ca formatori in domeniul protectiei muncii;
    sau
    (ii) din reteaua Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    sau
    (iii) pensionari proveniti din reteaua Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    sau
    (iv) cadre didactice care predau cunostinte generale in domeniul protectiei muncii pentru institutiile de invatamant liceal, tehnic, de maistri, postliceal si superior;
    d) acces la informatiile la zi in domeniul legislatiei specifice protectiei muncii;
    j) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. j):
    - cursuri de formare:
      - cursuri postuniversitare de securitate a muncii, de minimum 6 saptamani, in domeniul pentru care se solicita certificatul (normal sau atmosfera potential exploziva), organizate de unitati abilitate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    - cunostinte:
      - Norme metodologice privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si de instruire in domeniul protectiei muncii;
    - dotari:
      - sa poata demonstra, cu documente, ca, pe perioada valabilitatii certificatului, detine sau are acces la:
    a) spatiu, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii;
    b) aparatura, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    c) mobilier, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii;
    - facilitati:
    a) tematica adecvata domeniului pentru care se solicita certificatul, avizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    b) material didactic (manuale, suport de curs, norme, standarde, carti, brosuri etc.) si teste de verificare a cunostintelor, avizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
    c) lectorii trebuie sa aiba o vechime de lector in domeniul protectiei muncii de cel putin 3 ani si sa fie:
    (i) abilitati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ca formatori in domeniul protectiei muncii;
    sau
    (ii) din reteaua Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    sau
    (iii) pensionari proveniti din reteaua Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    sau
    (iv) cadre didactice care predau cunostinte generale in domeniul protectiei muncii pentru institutiile de invatamant liceal, tehnic, de maistri, postliceal si superior;
    d) acces la informatiile la zi in domeniul legislatiei specifice protectiei muncii;
    e) aprobarea Ministerului Educatiei Nationale;
    k) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. k):
    - studii:
      - superioare in domeniul psihologiei;
    - dotari:
      - sa poata demonstra, cu documente, ca, pe perioada valabilitatii certificatului, detine sau are acces la:
    a) spatiu, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii, precum si cu reglementarile Ministerului Sanatatii;
    b) aparatura adecvata;
    - facilitati:
      - seturi de teste pentru determinarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor;
    l) pentru activitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. l):
    - cunostinte:
    a) Norme metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare;
    b) Norme metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protectie a muncii;
    c) Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 6
    In vederea obtinerii certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, persoanele juridice si persoanele fizice interesate vor inainta Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Directia autorizare, certificare si grupe de munca un dosar care sa ateste indeplinirea cerintelor prevazute la art. 4 si 5, cuprinzand urmatoarele documente:
    1. In cazul persoanelor fizice:
    a) cererea de acordare a certificatului de atestare a capacitatii profesionale pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (anexa nr. 1 la prezentul regulament), in doua exemplare semnate in original;
    b) curriculum vitae;
    c) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala (diploma de studii, certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau de perfectionare in domeniul protectiei muncii);
    d) documente care atesta vechimea in activitatea de protectie a muncii si experienta in ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita certificatul de atestare/abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (copie de pe cartea de munca sau adeverinte de la locul de munca);
    e) copie de pe decizia de pensionare, in cazul pensionarilor;
    f) copii de pe documentele care dovedesc atestarea lor de catre organismele abilitate: I.C.S.P.M. (evaluarea riscurilor), organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (medii explozive), I.S.C.I.R. (cazane si recipienti sub presiune, masini si instalatii de ridicat), Regia Autonoma de Electricitate "Renel" (instalatii electrice), Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias (instalatii de alimentare cu gaze naturale);
    g) dupa caz, in functie de activitatile pentru care se solicita certificatul, documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.
    2. In cazul persoanelor juridice:
    a) cererea de acordare a certificatului de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii (anexa nr. 1 la prezentul regulament), in doua exemplare semnate in original;
    b) actul constitutiv al societatii comerciale, cu mentionarea, in cadrul obiectului de activitate al persoanei juridice, a activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    c) fisa de prezentare a persoanei juridice, insotita de un memoriu din care sa rezulte:
    - competenta persoanei juridice, exprimata prin numar de salariati, numar de ingineri, juristi, alti specialisti, documente referitoare la sediu (amplasamentul, schita spatiului disponibil), daca are acces la cabinet amenajat, dotarea cu mobilier, aparatura, materiale de instruire, de testare si mijloace de propaganda, eventuale recomandari etc.;
    - compatibilitatea obiectivelor din sfera de activitate a persoanei juridice cu cerintele actelor normative (legi, hotarari ale Guvernului, norme, normative, standarde etc.) din domeniul protectiei muncii;
    - pregatirea profesionala si experienta personalului de specialitate (experti pe domenii), ale celui de conducere si de administrare, cursuri de formare si de perfectionare, in domeniul protectiei muncii, absolvite. In functie de activitatile pentru care se solicita certificatul, se vor prezenta copii de pe documentele care dovedesc atestarea de catre organismele abilitate: I.C.S.P.M. (evaluarea riscurilor), organisme abilitate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (medii explozive), I.S.C.I.R. (cazane si recipienti sub presiune, masini si instalatii de ridicat), Regia Autonoma de Electricitate "Renel" (instalatii electrice), Regia Autonoma a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias (instalatii de alimentare cu gaze naturale);
    d) persoana nominalizata sa coordoneze activitatea de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, desfasurata in cadrul persoanei juridice, si care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 4;
    e) curriculum vitae al coordonatorului activitatii si al personalului de specialitate din domeniul protectiei muncii (experti pe domenii);
    f) copii de pe documentele care atesta pregatirea profesionala (diploma de studii, certificate sau adeverinte de absolvire a cursurilor de formare si/sau de perfectionare in domeniul protectiei muncii) pentru personalul de conducere si de administrare a persoanei juridice, pentru coordonatorul activitatii si pentru personalul de specialitate din domeniul protectiei muncii;
    g) cazierul personalului de conducere si de administrare a persoanei juridice, precum si cazierul coordonatorului activitatii in domeniul protectiei muncii;
    h) documente care atesta vechimea in activitatea de protectie a muncii si experienta in ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita autorizarea (copie de pe cartea de munca sau adeverinte de la locul de munca) ale persoanei care va coordona activitatea de prestari de servicii in domeniu, precum si documente care atesta vechimea si experienta personalului de specialitate;
    i) documente care atesta angajarea de catre persoana juridica, a coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii;
    j) dupa caz, in functie de activitatile pentru care se solicita certificatul, documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 5;
    k) persoana nominalizata poate coordona metodologic activitatea a maximum 5 experti pe domenii;
    l) la interviu, persoana juridica va fi reprezentata de patronul firmei si de persoana sau de persoanele nominalizate sa coordoneze activitatea in domeniul protectiei muncii.
    Art. 7
    Dosarul cu documentele prin care se solicita certificatul va contine avizul scris al inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii (I.S.T.P.M.) din judetul unde isi are sediul sau domiciliul persoana juridica sau persoana fizica.
    Art. 8
    In situatia in care o persoana juridica titulara a unui certificat de abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii intentioneaza sa isi deschida filiala in alt judet decat cel in care isi are sediul, aceasta va inainta comisiei din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale cererea si documentatia necesara pentru abilitarea filialei pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, conform art. 6 pct. 2. In acest caz, dosarul va contine si certificatul de abilitare a persoanei juridice de care apartine filiala, precum si avizul scris al I.S.T.P.M. din judetul pe teritoriul caruia isi va desfasura activitatea filiala.
    Art. 9
    (1) In cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se organizeaza Comisia de atestare a capacitatii profesionale a persoanelor fizice si de abilitare a persoanelor juridice pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, denumita in continuare comisia de atestare/abilitare, ale carei atributii sunt:
    a) analizarea documentatiei prin care se solicita atestarea/abilitarea;
    b) realizarea unui interviu cu solicitantii, pentru evaluarea competentei, capacitatii, experientei si a pregatirii profesionale a acestora, cu exceptia celor prevazuti la art. 4 lit. a);
    c) evaluarea, dupa caz, in functie de ramurile, subramurile si activitatile pentru care se solicita atestarea/abilitarea, a gradului de indeplinire a conditiilor prevazute la art. 5;
    d) realizarea, daca este cazul, a unui audit la sediul solicitantului;
    e) aprobarea sau respingerea solicitarii de atestare/abilitare.
    (2) Comisia de atestare/abilitare va raspunde solicitarii de eliberare a certificatului in maximum 60 de zile de la data depunerii dosarului.
    (3) Componenta si modul de functionare a comisiei de atestare/abilitare se stabilesc prin ordin al secretarului de stat, coordonator al activitatii de protectie a muncii, din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 10
    Comisia de atestare/abilitare va elibera certificatul pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii in urmatoarele conditii:
    a) persoana fizica sau coordonatorul activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, in cazul persoanei juridice, indeplineste conditiile prevazute la art. 4 si dovedeste aceasta cu documente;
    b) solicitantul indeplineste conditiile prevazute la art. 5;
    c) documentatia depusa la comisia de atestare/abilitare este completa;
    d) exista avizul favorabil, scris, al inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii din judetul in care solicitantul isi are sediul ori, dupa caz, domiciliul;
    e) solicitantul este declarat admis la interviul sustinut in fata comisiei de atestare/abilitare.
    Art. 11
    (1) Valabilitatea certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii este de 3 ani. Pentru reinnoirea certificatului, personalul de specialitate va absolvi, obligatoriu, cursuri de perfectionare. Cheltuielile pentru aceste cursuri vor fi suportate de catre titularul certificatului.
    (2) Modificarea oricarei conditii initiale in baza careia s-a obtinut certificatul conduce la incetarea valabilitatii acestuia.
    Art. 12
    Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii vor verifica respectarea, de catre persoanele care detin certificatul pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, a tuturor conditiilor prevazute in prezentul regulament si vor propune comisiei de atestare/abilitare, daca este cazul, retragerea certificatului.

    CAP. 3
    Procedura de reinnoire a certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 13
    Reinnoirea certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se face la expirarea termenului sau la modificarea conditiilor initiale ori in situatia largirii domeniului de valabilitate a certificatului, prin completarea de catre comisia de atestare/abilitare a rubricilor prevazute in acest scop (pag. 2 din anexa nr. 2 la prezentul regulament).
    Art. 14
    Cererea de reinnoire a certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii se va face cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate.
    Art. 15
    In vederea reinnoirii certificatului pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, persoanele fizice atestate si persoanele juridice abilitate vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cererea pentru reinnoirea certificatului;
    b) avizul scris al inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii, care sa contina o evaluare a activitatii desfasurate de solicitant;
    c) certificatul de atestare/abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, in original;
    d) originalul si copia de pe documentele care justifica reinnoirea certificatului (certificatul de absolvire a cursurilor de formare sau perfectionare in domeniul protectiei muncii ori de pregatire profesionala in alte ramuri si subramuri de activitate etc.);
    e) document eliberat de primarie, care atesta ca persoana fizica este autorizata sa desfasoare activitati independente, potrivit legii, in cazul persoanei fizice, sau actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) si dovada inmatricularii societatii comerciale in registrul comertului, in cazul persoanei juridice.
    Art. 16
    Comisia de atestare/abilitare analizeaza documentatia depusa si decide aprobarea sau respingerea reinnoirii certificatului. Comisia poate pretinde solicitantului sustinerea unui interviu.

    CAP. 4
    Obligatiile si raspunderile persoanelor fizice atestate si persoanelor juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii

    Art. 17
    Persoanele fizice atestate si persoanele juridice abilitate sa presteze servicii in domeniul protectiei muncii au urmatoarele obligatii:
    a) prezentarea unui raport semestrial asupra activitatii desfasurate in domeniul protectiei muncii, care se va inainta inspectoratului de stat teritorial pentru protectia muncii pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii semestrului, intocmit conform formularului prevazut in anexa nr. 4 la prezentul regulament;
    b) cunoasterea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de protectie a muncii pentru unitatile cu care incheie contracte de prestari de servicii;
    c) cunoasterea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/1996, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii;
    d) cunoasterea metodelor de evaluare a nivelului de risc profesional si de stabilire a locurilor de munca cu pericol deosebit;
    e) evaluarea situatiei protectiei muncii, potrivit contractului de prestari de servicii, in stricta corelare cu prevederile actelor normative in vigoare;
    f) respectarea stricta a regulilor si masurilor de protectie a informatiilor confidentiale privind persoanele juridice contractante de prestari de servicii, precum si asigurarea ca personalul sau sa nu fie obiectul unor presiuni sau incitari, in special de ordin financiar, care ar putea influenta calitatea si obiectivitatea serviciilor prestate;
    g) mentinerea capacitatii tehnice si organizatorice care sa permita prestarea serviciilor in domeniul protectiei muncii pentru care a fost emis certificatul.
    Art. 18
    Persoanele fizice si persoanele juridice care detin certificat de atestare/abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii au raspunderi pentru:
    a) calitatea si legalitatea serviciilor prestate;
    b) sesizarea, in scris, a patronului sau a managerului asupra unor deficiente ale echipamentelor tehnice (lipsa sau nefunctionarea AMC, a dispozitivelor de protectie etc.), care pot produce accidente de munca sau boli profesionale;
    c) sesizarea, in scris, a inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii asupra unor riscuri care pot genera accidente cu urmari grave, constatate cu prilejul prestarii serviciilor;
    d) prestarea serviciilor numai in domeniile (ramuri, subramuri si activitati) si in conditiile pentru care s-a eliberat certificatul.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 19
    Contractul de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii, incheiat intre prestator si beneficiar, nu il absolva pe patron sau pe manager de raspunderea ce ii revine, potrivit legii, pentru asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor sai in exercitarea profesiei si a atributiilor pentru care au fost angajati.
    Art. 20
    Tarifele pentru plata serviciilor prestate se stabilesc, in functie de complexitatea acestor servicii, pe baza de negocieri intre partile contractante.
    Art. 21
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1

                                               Nr. si data de inregistrare
                                                 la persoana solicitanta
                                              ............./.............

                          CERERE
    pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii

                Catre
                Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
                   - comisia de atestare/abilitare -

    Prin prezenta va rugam sa analizati dosarul anexat, in vederea eliberarii certificatului de atestare/abilitare pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii. Avem competenta, capacitate, experienta si personal cu pregatire corespunzatoare.
    In sustinerea celor de mai sus va prezentam urmatoarele:
    1. Denumirea/numele si prenumele, precum si sediul/adresa persoanei juridice/fizice: ...............................................................
Codul postal ......... Tel. acasa ............ Tel. la serviciu ................    Fax ..............
    2. Numele si prenumele patronului sau ale persoanei fizice: ................................................................................................
    3. Numele si prenumele, pregatirea profesionala si experienta personalului care va presta asemenea servicii*1):
 --------------------------------------------------------------
| Nr. | Numele si | Pregatirea   |            | Functiile      |
|crt. | prenumele | profesionala | Experienta | indeplinite*2) |
|-----|-----------|--------------|------------|----------------|
|-----|-----------|--------------|------------|----------------|
|-----|-----------|--------------|------------|----------------|
|-----|-----------|--------------|------------|----------------|
|-----|-----------|--------------|------------|----------------|
|_____|___________|______________|____________|________________|

    4. Activitatile pentru care se solicita certificatul (conform art. 2 din regulament):
........................................................................................................................................................
    5. Ramurile si subramurile economiei nationale pentru care se solicita certificatul (conform Clasificarii activitatilor din economia nationala):
...............................................................................................................................
-------------
    *1) Se va completa numai de catre persoanele juridice.
    *2) Functiile indeplinite in activitatea de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii din cadrul persoanei juridice (coordonator al activitatii, expert tehnic, executant etc.).


    ANEXA 2
                               - 1 -
                              ________
                             |        |
                             |        |
                             |        |
                              \      /
                                \__/

                               Romania
                 Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

                        CERTIFICAT DE ATESTARE
                                  A
                        CAPACITATII PROFESIONALE
                    pentru a presta servicii in domeniul
                            protectiei muncii

                         Nr. 43PS ... din ........

    Se atesta pregatirea profesionala, experienta, capacitatea si competenta persoanei fizice .............................................*) pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii, pentru urmatoarele ramuri, subramuri si activitati:
    - ramurile si subramurile: ................................................................................................................................................................
................................................................................
    - activitatile conform anexei care face parte integranta din prezenta autorizatie.
    Serviciile prestate vor respecta cu strictete Legea protectiei muncii nr. 90/1996, Normele generale de protectie a muncii, normele metodologice, normele specifice de protectie a muncii si celelalte acte normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

    Valabil pana la .............., cu posibilitate de prelungire.

                                         Secretar de stat,

             Presedintele
    comisiei de atestare/abilitare,

------------------
    *) Numele, prenumele si adresa persoanei fizice.

                              - 2 -
 --------------------------------------------------------------------
|  Nr. | Denumirea     |  Documentul   |     Data      | Semnatura   |
| crt. | inregistrarii |   pe baza     |   efectuarii  |    si       |
|      | (reinnoire    |  caruia se    | inregistrarii |  stampila   |
|      |    sau        |    face       |               | emitentului |
|      | modificare    | inregistrarea |               |             |
|      | domeniu)      |               |               |             |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|______|_______________|_______________|_______________|_____________|


                           - 3, 4 -

    ANEXA
    la Certificatul nr. ................

                            LISTA
activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii pentru care se elibereaza certificatul

    ..........................................................*)
    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 5 din Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice si de securitate a muncii pentru eliminarea factorilor de risc profesional, inclusiv masuri de aplicare a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de protectie a muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    c) elaborarea programului si efectuarea instructajului de protectie a muncii, precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, potrivit art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 56 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) cercetarea accidentelor care au produs incapacitate temporara de munca, potrivit art. 26 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, si stabilirea cauzelor, a vinovatilor si a masurilor de prevenire a repetarii acestor accidente;
    e) verificarea dotarii echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, precum si a dotarii cu aparatura de prevenire si avertizare a starilor de pericol, potrivit art. 12 alin. (1), (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a muncii, a standardelor de securitate etc., potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    h) elaborarea documentatiei necesare pentru inaintarea, la un organism de certificare recunoscut, a solicitarii de certificare, prin examen de tip sau de inregistrare in cazul autocertificarii, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie, precum si elaborarea documentatiei necesare pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, potrivit art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    i) elaborarea programului si efectuarea instruirii, precum si perfectionarea specialistilor in securitatea muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 86 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, potrivit art. 20 lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 80 din Normele generale de protectie a muncii;
    k) verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor, in scopul orientarii si indrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, in concordanta cu caracteristicile lor psihologice, in raport cu particularitatile activitatii si cu conditiile de munca impuse de postul de lucru, potrivit art. 18 alin. (1) lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 40 din Normele generale de protectie a muncii;
    l) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, situatia protectiei muncii din unitatile pentru care se efectueaza asemenea prestari de servicii (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul protectiei muncii, intocmirea registrelor de evidenta ale unitatii si a rapoartelor anuale, in conformitate cu cerintele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii, sau la perioadele solicitate de client, asupra situatiei conditiilor de munca din unitati, intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si atentionare specifice unitatii).

                            Secretarul comisiei de atestare/abilitare,

--------------
    *) Numele, prenumele si adresa titularului de autorizatie.


    ANEXA 3

                               - 1 -
                              ________
                             |        |
                             |        |
                             |        |
                              \      /
                                \__/

                               Romania
                 Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

                        CERTIFICAT DE ABILITARE
                  pentru a presta servicii in domeniul
                           protectiei muncii

                       Nr. 43PS ... din ........

    Se abiliteaza persoana juridica ..............................................................................................................................................................*)
pentru a presta servicii in domeniul protectiei muncii pentru urmatoarele ramuri, subramuri si activitati:
    - ramurile si subramurile: ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................
    - activitatile conform anexei care face parte integranta din prezenta autorizatie.
    Serviciile prestate vor respecta cu strictete prevederile Legii protectiei muncii nr. 90/1996, Normele generale de protectie a muncii, normele metodologice, normele specifice de protectie a muncii si celelalte acte normative referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

    Valabil pana la  ................., cu posibilitate de prelungire.

                                        Secretar de stat,

           Presedintele
    comisiei de atestare/abilitare,

------------
    *) Denumirea si sediul persoanei juridice.


                              - 2 -
 --------------------------------------------------------------------
|  Nr. | Denumirea     |  Documentul   |     Data      | Semnatura   |
| crt. | inregistrarii |   pe baza     |   efectuarii  |    si       |
|      | (reinnoire    |  caruia se    | inregistrarii |  stampila   |
|      |    sau        |    face       |               | emitentului |
|      | modificare    | inregistrarea |               |             |
|      | domeniu)      |               |               |             |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|______|_______________|_______________|_______________|_____________|

                         - 3, 4 -
    ANEXA
    la Certificatul nr. .............

                           LISTA
activitatilor de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii pentru care se elibereaza certificatul

    ................................................................*)
    a) elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al protectiei muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 5 din Normele metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor juridice si fizice din punct de vedere al protectiei muncii;
    b) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice si de securitate a muncii pentru eliminarea factorilor de risc profesional, inclusiv masuri de aplicare a Normelor generale de protectie a muncii si a normelor specifice de protectie a muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. e) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    c) elaborarea programului si efectuarea instructajului de protectie a muncii, precum si testarea cunostintelor in domeniul protectiei muncii la categoriile de personal stabilite de conducerea unitatii contractante, potrivit art. 18 alin. (1) lit. f) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 56 din Normele generale de protectie a muncii;
    d) cercetarea accidentelor care au produs incapacitate temporara de munca, potrivit art. 26 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, si stabilirea cauzelor, a vinovatilor si a masurilor de prevenire a repetarii acestor accidente;
    e) verificarea dotarii echipamentelor tehnice cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici, precum si a dotarii cu aparatura de prevenire si avertizare a starilor de pericol, potrivit art. 12 alin. (1), (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    f) studii referitoare la procesele tehnologice si de munca si evaluarea factorilor de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala, inclusiv stabilirea masurilor de asigurare a unor conditii normale de lucru;
    g) verificarea documentatiilor de proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor tehnice, precum si a tehnologiilor de fabricatie, in ceea ce priveste respectarea normelor de protectie a muncii, a standardelor de securitate etc., potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    h) elaborarea documentatiei necesare pentru inaintarea, la un organism de certificare recunoscut, a solicitarii de certificare, prin examen de tip sau de inregistrare in cazul autocertificarii, a echipamentelor tehnice si a echipamentelor individuale de protectie, precum si elaborarea documentatiei necesare pentru avizarea prototipurilor de echipament individual de protectie si de lucru, potrivit art. 12 alin. (4) si art. 15 alin. (2) si (3) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
    i) elaborarea programului si efectuarea instruirii, precum si perfectionarea specialistilor in securitatea muncii, potrivit art. 18 alin. (1) lit. i) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 86 din Normele generale de protectie a muncii;
    j) formarea specialistilor in domeniul protectiei muncii, potrivit art. 20 lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 80 din Normele generale de protectie a muncii;
    k) verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitantilor, in scopul orientarii si indrumarii acestora pe locuri de munca si profesiuni, in concordanta cu caracteristicile lor psihologice, in raport cu particularitatile activitatii si cu conditiile de munca impuse de postul de lucru, potrivit art. 18 alin. (1) lit. k) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 si art. 40 din Normele generale de protectie a muncii;
    l) orice alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, situatia protectiei muncii din unitatile pentru care se efectueaza asemenea prestari de servicii (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul protectiei muncii, intocmirea registrelor de evidenta ale unitatii si a rapoartelor anuale, in conformitate cu cerintele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Protectia muncii, sau la perioadele solicitate de client, asupra situatiei conditiilor de munca din unitati, intocmirea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si atentionare specifice unitatii).

                        Secretarul comisiei de atestare/abilitare,

----------
    *) Denumirea si adresa titularului de autorizatie (persoana juridica), precum si numele si prenumele coordonatorului activitatii de prestari de servicii in domeniul protectiei muncii.


    ANEXA 4
    Nr ........./............

    Denumirea persoanei juridice / Numele si prenumele
    persoanei fizice ................................................
    Sediul/Adresa ...................................................
    Localitatea ............, judetul ...............................
    Codul postal .........., telefon ........., fax .................
    Posesor al certificatului de atestare/abilitare nr. ... din .....

                     RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL
 -----------------------------------------------------------------------
| Nr.|Activitatea|Beneficiarul|Date referitoare la beneficiar|Observatii|
|crt.|desfasurata|            |                              |          |
|    |           |            |------------------------------|          |
|    |           |            |A|B|C|  D  |      Felul       |          |
|    |           |            | | | |-----|  evenimentelor   |          |
|    |           |            | | | |DA|NU|------------------|          |
|    |           |            | | | |  |  | a| b| c| d| e| f |          |
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------| |----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|----|-----------|------------|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|
|             TOTAL:                      |  |  |  |  |  |   |
|_________________________________________|__|__|__|__|__|___|

                                           Titularul certificatului*1),

    Coordonatorul activitatii de prestari
     de servicii in domeniul protectiei
                muncii*2),

----------
    *1) Semnatura persoanei fizice sau semnatura si stampila conducatorului persoanei juridice.
    *2) Valabil numai pentru persoanele juridice.

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMATOAREA:

    A - Profilul de activitate
    B - Numarul total de salariati
    C - Numarul de participanti la activitatea desfasurata
    D - Daca s-au inregistrat evenimente
    a - Accidente usoare
    b - Accidente de munca
    c - Accidente de traseu sau de circulatie
    d - Incidente periculoase
    e   Imbolnaviri profesionale
    f   Cauza evenimentuluiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 236/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 236 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu