E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Hotărârea 189 2002 abrogat de Hotărârea 236 2007
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 1530 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 1058 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 542 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 284 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 259 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 254 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 253 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 176 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 175 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 177 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 325 2003
Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 40 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 189 2002 in legatura cu Ordin 1010 2002
Hotărârea 189 2002 in legatura cu Hotărârea 827 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 189 din 28 februarie 2002

privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din  8 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste procedura pentru acordarea etichetei ecologice.
    Art. 2
    (1) Scopul introducerii etichetei ecologice a produselor este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul intregului lor ciclu de viata, in comparatie cu alte produse apartinand aceluiasi grup de produse.
    (2) Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficienta a resurselor si la un nivel ridicat de protectie a mediului, prin furnizarea catre consumatori de informatii corecte, exacte si stabilite pe baza stiintifica despre produsele respective.
    Art. 3
    (1) Prezenta hotarare se aplica grupurilor de produse, prevazute in anexa nr. 1, pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice si care indeplinesc cerintele de protectie a mediului.
    (2) Grupurile de produse prevazute in anexa nr. 1 se actualizeaza prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Prezenta hotarare nu se aplica:
    a) substantelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum si bunurilor fabricate prin procedee daunatoare pentru om sau pentru mediu si care pot dauna consumatorului in conditii normale de utilizare;
    b) produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice;
    c) aparaturii medicale destinate utilizarii in scopuri profesionale sau care este prescrisa ori utilizata de catre personal medical calificat, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 5
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) agent economic - orice persoana fizica sau juridica ce produce, importa, comercializeaza produse cu impact redus asupra mediului;
    b) ciclu de viata al unui produs - alegerea materiilor prime, fabricarea, inclusiv conceperea si proiectarea, distribuirea, consumul si utilizarea pana la eliminarea/distrugerea acestuia dupa folosire;
    c) consumator - persoana fizica sau juridica ce cumpara, dobandeste, utilizeaza sau consuma produse;
    d) criterii specifice - cerintele, pentru fiecare aspect de mediu mentionat in matricea indicatoare de evaluare prevazuta in anexa nr. 2, pe care un produs trebuie sa le indeplineasca pentru a-i putea fi acordata eticheta ecologica;
    e) eticheta ecologica - un simbol grafic si/sau un scurt text descriptiv aplicat pe produs, ambalaj, intr-o brosura sau in alt document informativ care insoteste produsul si care ofera informatii despre cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului;
    f) grup de produse - bunurile si/sau serviciile care se folosesc in scopuri similiare si care sunt echivalente in ceea ce priveste utilizarea si perceperea lor de catre consumatori;
    g) faza de preproductie din ciclul de viata al produselor - extractia, productia, prelucrarea materiilor prime, precum si productia de energie;
    h) produs - bunuri si/sau servicii.
    Art. 6
    Eticheta ecologica se acorda la cerere.
    Art. 7
    Eticheta ecologica se acorda grupurilor de produse care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) potential ridicat de protectie a mediului, care sa determine alegerea facuta de cumparator;
    b) avantaje competitive pentru producatorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii;
    c) cerere mare de consum sau utilizare finala prin volumul de vanzari.
    Art. 8
    (1) Evaluarea performantelor de mediu ale produselor in scopul acordarii etichetei ecologice se face pe baza criteriilor specifice fiecarui grup de produse, stabilite prin hotarari ale Guvernului, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Perioada de valabilitate a criteriilor, precum si cerintele de evaluare si de verificare sunt precizate in cadrul criteriilor pentru acordarea etichetei ecologice pentru fiecare grup de produse.
    Art. 9
    Cerintele de mediu analizate cuprind aspectele de mediu care se iau in considerare in procesul de evaluare in vederea acordarii etichetei ecologice, redate in matricea indicatoare de evaluare prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 10
    Eticheta ecologica va cuprinde urmatoarele:
    a) informatii simple, clare, exacte si stabilite pe baza stiintifica in ceea ce priveste aspectele de mediu care sunt luate in considerare la acordarea etichetei ecologice;
    b) informatii privind motivele pentru care s-a acordat eticheta ecologica.
    Art. 11
    Forma etichetei ecologice este prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 12
    Procedura de acordare a etichetei ecologice se aplica fara a aduce atingere cerintelor de protectie a mediului sau altor cerinte in conformitate cu legislatia in vigoare, aplicabile in diferitele faze ale ciclului de viata al produsului, dupa caz.
    Art. 13
    Autoritatea competenta pentru acordarea etichetei ecologice este Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 14
    (1) Pe langa Ministerul Apelor si Protectiei Mediului se infiinteaza Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol in luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.
    (2) Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formata din 2 reprezentanti ai Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, un reprezentant al Ministerului Industriei si Resurselor, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, un reprezentant al Oficiului Concurentei, 2 reprezentanti ai institutiilor de cercetare, 2 reprezentanti ai cadrelor universitare, 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, numiti prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza nominalizarilor primite de la ministerele, institutiile si organizatiile neguvernamentale implicate.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice va fi elaborat de catre membrii acesteia si va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, in termen de 3 luni de la data infiintarii comisiei.
    (4) Participarea in cadrul sedintelor reprezinta sarcina de serviciu si nu este remunerata.
    Art. 15
    (1) Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piata se inainteaza autoritatii competente de catre agentii economici - producatori, importatori, prestatori de servicii sau comercianti.
    (2) Comerciantii pot solicita acordarea etichetei ecologice numai pentru produsele introduse pe piata sub numele propriei marci.
    Art. 16
    (1) Autoritatea competenta trebuie informata in cazul modificarii caracteristicilor produsului, chiar daca aceste modificari nu afecteaza respectarea criteriilor pe baza carora s-a acordat eticheta ecologica.
    (2) In cazul in care aceste modificari afecteaza respectarea criteriilor pe baza carora s-a acordat eticheta ecologica, este necesara o noua solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.
    Art. 17
    Solicitarea pentru acordarea etichetei ecologice se face pentru un produs, chiar daca acesta este introdus pe piata sub unul sau mai multe nume de marca.
    Art. 18
    (1) Autoritatea competenta primeste solicitarea si decide asupra acordarii etichetei ecologice, pe baza rezultatelor procesului de evaluare a performantelor produsului.
    (2) Solicitantul raspunde pentru exactitatea si corectitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente.
    Art. 19
    (1) Autoritatea competenta consulta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pentru a evalua gradul de eficienta cu care eticheta ecologica, prin datele prevazute de aceasta, raspunde nevoilor de informare ale consumatorilor.
    (2) Pe baza acestei evaluari autoritatea competenta propune modificarile corespunzatoare cu privire la informatiile care urmeaza sa fie incluse in eticheta ecologica.
    Art. 20
    (1) Dupa acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice autoritatea competenta incheie cu solicitantul un contract privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice.
    (2) Contractul-cadru privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice este prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 21
    In cazul revizuirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice aplicabile unui anumit produs, contractul privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice se revizuieste sau se reziliaza, dupa caz.
    Art. 22
    (1) Se interzice folosirea etichetei ecologice pentru publicitate inainte de acordarea acesteia.
    (2) Publicitatea etichetei ecologice se face numai pentru produsul care a primit acordul autoritatii competente.
    Art. 23
    Autoritatea competenta promoveaza utilizarea etichetei ecologice prin actiuni de constientizare a opiniei publice si prin campanii de informare a consumatorilor, producatorilor si comerciantilor.
    Art. 24
    (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs este supusa platii unei sume ce reprezinta tariful pentru procesarea solicitarii respective.
    (2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acordarii etichetei ecologice este prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Nivelul tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se reactualizeaza prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Reactualizarea tarifelor pentru solicitarea etichetei ecologice se va face cu avizul Oficiului Concurentei, in baza parametrului de ajustare "indicele pretului de consum", daca acesta se modifica cu cel putin 5% fata de nivelul existent la data stabilirii initiale, respectiv la data precedentei ajustari.
    (4) Sumele incasate pentru acordarea etichetei ecologice prin aplicarea tarifelor pentru procesarea solicitarii se vireaza la bugetul de stat.
    Art. 25
    Autoritatea competenta asigura confidentialitatea informatiilor furnizate de solicitanti in cursul derularii procedurii de acordare a etichetei ecologice si pe perioada de valabilitate a contractului prevazut la art. 20.
    Art. 26
    (1) Constituie contraventii savarsirea urmatoarelor fapte:
    a) nerespectarea de catre solicitant a contractului privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice, incheiat cu autoritatea competenta;
    b) introducerea pe piata de produse care poarta eticheta ecologica fara sa fi fost acordat dreptul de a purta aceasta eticheta;
    c) refuzul solicitantului de a prezenta contractul referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control;
    d) publicitatea falsa sau inselatoare ori utilizarea oricarei etichete care poate fi confundata cu eticheta ecologica;
    e) prezentarea de catre solicitant de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului;
    f) introducerea pe eticheta ecologica a altor mentiuni decat a celor prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit in acest scop de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. b) si d), sau de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pentru prevederile alin. (1) lit. a), c), e) si f).
    Art. 27
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 26 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 29
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           GRUPURI DE PRODUSE
    pentru care se stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice

    1. Masini de spalat vase
    2. Aparate frigorifice
    3. Masini de spalat rufe
    4. Detergenti pentru vase
    5. Detergenti pentru rufe
    6. Lacuri si vopsele pentru uz gospodaresc
    7. Vopsele de interior si lacuri
    8. Produse textile
    9. Incaltaminte
    10. Lenjerie de pat si camasi
    11. Becuri
    12. Hartie pentru copiere
    13. Hartie pentru servetele
    14. Hartie de toaleta
    15. Role de hartie pentru bucatarie
    16. Computere personale
    17. Computere portabile
    18. Saltele de pat
    19. Amelioratori pentru sol si mediu de crestere
    20. Produse de curatat pentru uz general si produse de curatat pentru instalatii sanitare
    21. Detergenti pentru spalarea manuala a veselei.

    ANEXA 2

                      MATRICE INDICATOARE DE EVALUARE

                       Ciclul de viata al produselor

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Pregatirea fabricatiei/materii prime
    B - Distributie (inclusiv ambalare)
    C - Reutilizare/reciclare/eliminare
    D - Achizitionare de bunuri pentru realizarea serviciilor
 ______________________________________________________________________________
|                    |            Bunuri           |          Servicii         |
|                    |_____________________________|___________________________|
|  Aspecte de mediu  |A |Productie| B |Utilizare| C| D |Realizarea |Gestionarea|
|                    |  |         |   |         |  |   |serviciilor| deseurilor|
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Calitatea aerului   |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Calitatea apei      |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Protejarea solului  |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Reducerea cantitatii|  |         |   |         |  |   |           |           |
|de deseuri generate |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Economisirea        |  |         |   |         |  |   |           |           |
|energiei            |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Gestionarea         |  |         |   |         |  |   |           |           |
|resurselor naturale |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Prevenirea          |  |         |   |         |  |   |           |           |
|fenomenului de      |  |         |   |         |  |   |           |           |
|incalzire globala   |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Protejarea stratului|  |         |   |         |  |   |           |           |
|de ozon             |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Securitatea mediului|  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Zgomot              |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|
|Biodiversitate      |  |         |   |         |  |   |           |           |
|____________________|__|_________|___|_________|__|___|___________|___________|

    ANEXA 3

                        DESCRIEREA ETICHETEI ECOLOGICE

    Forma etichetei ecologice
    Eticheta ecologica se acorda produselor care respecta criteriile privind toate aspectele de mediu importante.
    Aceasta va cuprinde informatii pentru consumatori, prezentate in schema urmatoare.
    Eticheta ecologica este alcatuita din doua parti: rubricile 1 si 2, dupa cum urmeaza:
   ____________________________________________________________________________
| |    ETICHETA ECOLOGICA          |                                           |
| |  ---------------------------   |  *                                        |
| |      o o                       |                                           |
| |    o RO o                      |  *                                        |
| |     o o                        |                                           |
| |      |                         |  *                                        |
| |    \/                          |                                           |
| |     |/                         |                                           |
| |    Numarul de inregistrare     |                                           |
| |    al contractului: |                                           |
| |________________________________|___________________________________________|

               Rubrica 1                             Rubrica 2
  |--------------------------------|-------------------------------------------|
                 70 mm                                100 mm

    Figura 1 - ETICHETA ECOLOGICA - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 8 martie 2002, la pagina 5.

    Rubrica 2 contine informatii privind motivele acordarii etichetei ecologice. Aceste informatii trebuie sa vizeze cel putin unul si cel mult trei tipuri de impact asupra mediului. Informatiile sunt prezentate sub forma unui text descriptiv scurt.

    Exemplu:
                *                   | poluare redusa a aerului
____________________________________|__________________________________________
                *                   | eficient din punct de vedere energetic
____________________________________|__________________________________________
                *                   | toxicitate redusa

    Rubricile 1 si 2 se folosesc impreuna atunci cand este posibil, iar atunci cand spatiul este limitat, in cazul produselor de dimensiuni mici, rubrica 2 poate fi omisa in anumite cazuri, numai daca eticheta ecologica completa este folosita si pe alte aplicatii privind acelasi produs. De exemplu, rubrica 1 poate fi folosita ca atare pe produs daca eticheta ecologica completa este prezenta pe ambalaj, brosuri informative sau pe alte materiale difuzate la punctele de vanzare.

    Specificatiile etichetei ecologice
    Eticheta ecologica cuprinde doua rubrici:
    1. Rubrica 1 cuprinde simbolul etichetei ecologice. Acesta este o floare pe fond alb cu 6 petale, sub forma de cercuri, colorate alternativ in rosu, galben si albastru, si frunze colorate in verde; centrat se scriu initialele "RO" cu font Times New Roman 12. Componentele R si O ale marcajului RO trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala care nu trebuie sa fie mai mica de 3 mm; diametrele celor 6 cercuri au aceeasi dimensiune care nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.
    Lungimea simbolului este de 40 mm, iar latimea de 30 mm.
    2. Rubrica 2 cuprinde textul descriptiv. Textul se va scrie integral in negru, cu font Times New Roman 12. Fondul este alb.

    NOTA:
    In cazul in care simbolul etichetei, trebuie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in schita de mai sus.

    ANEXA 4

                               CONTRACT-CADRU
    referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice

    Preambul

    Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd Libertatii nr. 12, sectorul 5, reprezentat de catre ........................ (numele complet al ministrului apelor si protectiei mediului) in vederea semnarii prezentului contract,
    si
    ........................ (numele complet al beneficiarului), in calitate de (producator/importator, prestator de servicii, comerciant), avand adresa oficiala inregistrata in Romania .......................... (adresa completa), denumit in continuare beneficiarul, reprezentat de catre ...................... (numele complet al reprezentantului),
    au hotarat urmatoarele in ceea ce priveste utilizarea etichetei ecologice:

    Obiectul contractului
    1.1. Autoritatea competenta acorda beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologica pentru produsul ........., avand numarul/numerele de inregistrare ............ si/sau a carui specificatie tehnica este anexata, produs/importat in/din ............ (locul), care este in conformitate cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse ............, in vigoare, pentru perioada ..........., aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 189/2002 si anexate la prezentul contract.
    Contractul se va derula pe o perioada de 3 ani de la data semnarii lui.
    1.2. Eticheta ecologica se foloseste numai sub forma si in culoarea stabilite in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si trebuie sa fie perfect vizibila. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se extinde asupra utilizarii acesteia ca o componenta a marcii utilizate de catre beneficiar.
    1.3. Beneficiarul garanteaza ca produsul pentru care se acorda eticheta ecologica respecta pe intreaga durata a prezentului contract toate conditiile de utilizare si prevederile stabilite in prezentul contract si criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice grupului de produse ..............., precum si cerintele privind eticheta ecologica mentionate in anexele la prezentul contract.
    1.4. Contractul poate fi extins la o gama de produse mai vasta decat cea prevazuta initial, cu acordul autoritatii competente, cu conditia ca produsele adaugate gamei sa apartina aceluiasi grup de produse si ca acestea sa corespunda criteriilor aplicabile acestui grup. Autoritatea competenta verifica daca aceste conditii sunt indeplinite. Anexa care contine specificatiile trebuie modificata in consecinta.
    1.5. Participarea la procedura de acordare a etichetei ecologice se face fara a se aduce atingere cerintelor de protectie a mediului.

    Publicitatea
    2.1. Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca eticheta ecologica numai in legatura cu produsul mentionat la pct. 1.1.
    2.2. Beneficiarul se angajeaza sa nu faca publicitate sau sa foloseasca o eticheta sau un logo fals ori inselator sau care poate crea confuzie ori poate pune la indoiala integritatea etichetei ecologice.
    2.3. Beneficiarul este responsabil in cadrul prezentului contract de modul in care este folosita eticheta ecologica pentru produsul sau, in special in ceea ce priveste publicitatea.

    Monitorizarea conformarii
    3.1. Autoritatea competenta, prin organismele responsabile pentru controlul utilizarii etichetei ecologice, poate efectua toate investigatiile necesare pentru a monitoriza respectarea de catre beneficiar atat a criteriilor specifice grupului de produse, cat si a conditiilor de utilizare a etichetei ecologice si a prevederilor prezentului contract. In acest scop autoritatea competenta poate solicita toate documentele care dovedesc respectarea criteriilor specifice, iar beneficiarul este obligat sa le furnizeze.
    3.2. Beneficiarul va suporta toate cheltuielile pentru controlul conformarii.

    Confidentialitatea
    4.1. Autoritatea competenta si oricare dintre organismele implicate in procedura de acordare a etichetei ecologice nu pot divulga sau folosi in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul contract orice informatie la care au avut acces pe parcursul evaluarii unui produs in vederea acordarii etichetei ecologice.
    4.2. Autoritatea competenta va lua toate masurile necesare pentru a asigura pastrarea documentelor care ii sunt incredintate impotriva falsificarii, instrainarii, distrugerii, cu exceptia cazurilor de forta majora, in conditiile legii.
    4.3. Autoritatea competenta va lua toate masurile necesare pentru a asigura pastrarea documentelor care ii sunt incredintate, pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data rezilierii prezentului contract.

    Suspendarea sau retragerea
    5.1. In cazul in care beneficiarul nu poate respecta conditiile de utilizare, acesta informeaza autoritatea competenta si nu utilizeaza eticheta ecologica pana in momentul in care poate respecta conditiile de utilizare si prevederile prezentului contract, notificand acest lucru autoritatii competente.
    5.2. In cazul in care autoritatea competenta constata ca beneficiarul a incalcat oricare dintre conditiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, aceasta are dreptul sa suspende sau sa retraga autorizatia acordata beneficiarului in scopul utilizarii etichetei ecologice si sa ia masurile necesare pentru a nu permite beneficiarului sa utilizeze eticheta ecologica.

    Limitele responsabilitatii si indemnizatia
    6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologica ca parte a unei garantii referitoare la produsul ce face obiectul prezentului contract.
    6.2. Autoritatea competenta nu este responsabila pentru pierderile sau daunele suferite de catre beneficiar, determinate de acordarea si/sau folosirea etichetei ecologice.
    6.3. Beneficiarul plateste autoritatii competente toate pierderile si/sau daunele suferite de catre aceasta prin incalcarea prezentului contract de catre beneficiar.
    6.4. Beneficiarul raspunde civil sau penal, dupa caz, atat pentru daunele directe produse autoritatii competente, cat si pentru reclamatiile din partea tertilor.

    Reclamatii
    7.1. Autoritatea competenta informeaza beneficiarul asupra reclamatiilor referitoare la produsul care poarta eticheta ecologica si solicita beneficiarului sa raspunda la aceste reclamatii. Autoritatea competenta nu este obligata sa dezvaluie beneficiarului identitatea reclamantului.
    7.2. Raspunsurile date de beneficiar in conformitate cu solicitarea mentionata la pct. 7.1 nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si/sau obligatiilor autoritatii competente, prevazute in prezentul contract.

    Rezilierea contractului
    8.1. Durata contractului este cea prevazuta in contract, cu exceptia situatiilor in care contractul inceteaza inainte de termen, prin reziliere. In cazul in care beneficiarul nu respecta una dintre conditiile de utilizare sau prevederile prezentului contract, autoritatea competenta reziliaza contractul inainte de termenul prevazut si notifica aceasta beneficiarului printr-o scrisoare recomandata.
    Beneficiarul poate rezilia contractul, notificand aceasta printr-o scrisoare recomandata adresata autoritatii competente, cu respectarea unui preaviz de o luna.
    8.2. In cazul in care criteriile specifice grupului de produse mentionate la obiectul contractului sunt extinse fara modificari pentru o anumita perioada si autoritatea competenta nu a emis nici un aviz scris de reziliere cu cel putin doua luni inainte de expirarea perioadei de validitate pentru criteriile grupului de produse si pentru prezentul contract, autoritatea competenta informeaza beneficiarul cu cel putin doua luni inainte de expirarea contractului privind reinnoirea automata a acestuia pe perioada de validitate a criteriilor grupului de produse.
    8.3. Dupa rezilierea prezentului contract beneficiarul nu mai poate utiliza eticheta ecologica pentru produsul etichetat ecologic mentionat in prezentul contract nici ca eticheta, nici in scopuri publicitare. Totusi exemplarele produsului purtand eticheta ecologica, care nu se mai afla in stocul beneficiarului si care au fost introduse pe piata inainte de data expirarii prezentului contract, pot ramane pe piata pentru o perioada de maximum 6 luni de la data rezilierii contractului.
    8.4. Orice litigiu intre autoritatea competenta si beneficiar sau orice reclamatie a uneia dintre parti impotriva celeilalte in cadrul prezentului contract, care nu a fost solutionata pe cale amiabila intre partile contractante, este de competenta instantelor judecatoresti romane.
    Urmatoarele anexe sunt parte integranta din prezentul contract:
    - specificatiile privind grupul de produse pentru care se solicita eticheta ecologica, cuprinzand cel putin mentiunea detaliata a numelor si/sau a numerelor de referinta interne ale fabricantului, precum si locurile de fabricare;
    - modelul etichetei ecologice propus spre aprobare, conform anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 189/2002;
    - criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse respectiv, conform Hotararii Guvernului nr. 189/2002.

  Redactat in ...... la data de ........  Redactat in ....... la data de .......
  Autoritatea competenta                  Beneficiar
  Reprezentant .........................  Reprezentant .........................
  ......................................  ......................................
  Semnatura legalizata                    Semnatura legalizata
  Stampila autoritatii competente         Stampila beneficiarului

    ANEXA 5

                                TARIFE
    pentru solicitarea acordarii etichetei ecologice

    1. Tarife pentru solicitarea acordarii etichetei ecologice
    Fiecare solicitant al etichetei ecologice plateste autoritatii competente un tarif pentru solicitarea acordarii etichetei ecologice.
    Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse platii unui tarif care acopera costurile necesare pentru procesarea solicitarii; nivelul tarifului pentru procesarea cererii este de 5.000.000 lei.
    In cazul intreprinderilor mici si mijlocii, precum si al producatorilor de bunuri si al prestatorilor de servicii tariful pentru solicitare se reduce cu 25% .
    2. Costuri pentru testare si verificare
    Tariful pentru solicitarea acordarii etichetei ecologice nu include costurile pentru testarea sau verificarea produselor in procesul de evaluare a performantelor acestora, in conformitate cu criteriile specifice de acordare a etichetei ecologice. Costurile acestor testari si verificari se suporta de catre solicitanti.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 189/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 189 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 189/2002
Hotărârea 236 2007
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare
Hotărârea 1530 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala
Hotărârea 1058 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare
Hotărârea 542 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice
Hotărârea 284 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat
Hotărârea 253 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spalat vase
Hotărârea 254 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de incaltaminte
Hotărârea 259 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare
Hotărârea 175 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile
Hotărârea 176 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura
Hotărârea 177 2004
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile
Hotărârea 325 2003
privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat vase de uz casnic
Hotărârea 40 2003
privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic
Ordin 1010 2002
privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice
Hotărârea 827 2002
privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu