Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 176 din 12 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 26 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura, care include:
    a) amelioratori de sol: materiale care se adauga solului, pe amplasament, in primul rand pentru a mentine si imbunatati proprietatile lui fizice, si care pot imbunatati proprietatile lui chimice si/sau biologice ori fertilitatea acestuia;
    b) substraturi de cultura: materiale, altele decat solurile pe amplasamente, in care se cultiva plante.
    Art. 2
    Performanta de mediu a grupului de produse prevazut la art. 1 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    In cazul in care, pentru stabilirea conformitatii produsului cu un anumit criteriu, nu este prevazuta in anexa nici o metoda de incercare, verificare sau control, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, denumit in continuare autoritate competenta, decide oportunitatea acordarii etichetei ecologice pe baza declaratiilor si a documentatiei furnizate de catre agentul economic - producator, importator, prestator de servicii si comerciant - si/sau pe baza rezultatelor verificarilor independente.
    Art. 4
    Numarul de cod atribuit grupului de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura in scopuri administrative este "003".
    Art. 5
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 august 2006.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                               CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol si substraturi de cultura

    Pentru a fi apt pentru etichetarea ecologica, un ameliorator de sol sau un substrat de cultura trebuie sa apartina grupului de produse, astfel cum este definit in art. 1 din hotarare, si trebuie sa indeplineasca cerintele criteriilor prevazute in prezenta anexa, fapt dovedit pe baza incercarilor realizate in conformitate cu indicatiile stabilite pentru fiecare criteriu.
    Incercarile vor fi efectuate, acolo unde este aplicabil, in conformitate cu standardele europene referitoare la amelioratori de sol si substraturi de cultura, adoptate ca standarde romane sau ca standarde nationale de catre un stat membru al Uniunii Europene.
    Acolo unde incercarea sau prelevarea de probe este ceruta, dar nu este reglementata de aceste metode si tehnici de prelevare, autoritatea competenta va indica metodele de incercare sau/si de prelevare de probe pe care le considera acceptabile.
    Alte metode pot fi utilizate numai daca echivalenta acestora cu metodele prevazute in prezenta anexa este acceptata de autoritatea competenta.
    In cazul in care nu sunt mentionate metode de incercare sau acestea sunt mentionate ca fiind utilizate pentru verificare ori monitorizare, autoritatea competenta va lua in considerare declaratiile si documentele furnizate de agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice.
    La evaluarea solicitarilor de acordare a etichetei ecologice si la verificarea conformitatii produsului cu cerintele criteriilor, autoritatea competenta ia in considerare implementarea si certificarea de catre agentul economic a sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:1997.
    Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu nu reprezinta o cerinta obligatorie.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice vizeaza cu precadere:
    - folosirea si/sau refolosirea materiei organice rezultate din colectarea si/sau procesarea deseurilor, fapt care contribuie la reducerea la minimum a deseurilor solide destinate depozitarii finale (de exemplu, la rampa de deseuri);
    - reducerea deteriorarii asupra mediului sau asupra riscurilor datorate metalelor grele si altor compusi periculosi din amelioratorii de sol si substraturile de cultura.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru amelioratorii de sol si pentru substraturile de cultura stabilesc niveluri care conduc la un impact mai scazut asupra mediului pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului.

    1. Ingredienti organici
    a) Un produs va fi considerat apt pentru acordarea etichetei ecologice daca continutul lui organic este rezultat din procesarea si/sau refolosirea deseurilor, asa cum au fost definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

    NOTA:
    Termenul organic se refera in sens generic la materiile organismelor vii sau formate din/de organismele vii.

    b) Produsele nu trebuie sa contina namoluri provenite de la retelele orasenesti de canalizare.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare in care sa indice care este compozitia detaliata a produsului si o declaratie de conformitate cu fiecare dintre aceste cerinte.

    2. Limitarea continutului de substante periculoase
    a) In produsul final continutul urmatoarelor elemente va fi mai scazut decat valorile prevazute in tabelul nr. 1, exprimate in kg de substanta uscata:

    Tabelul nr. 1
    ________________________
     Elementul        mg/kg
    ________________________
        Zn           300
        Cu           100
        Ni            50
        Cd             1
        Pb           100
        Hg             1
        Cr           100
        Mo*)           2
        Se*)           1,5
        As*)          10
        F*)          200
    ________________________
    *) Datele referitoare la prezenta acestor elemente sunt necesare numai pentru produsele care contin materiale rezultate din procese industriale.

    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare si o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta.
    b) Produsele nu trebuie sa contina scoarta de copac care a fost tratata cu pesticide.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta.

    3. Contaminanti fizici
    In produsul final (care trece printr-o sita a carei dimensiune a ochiului este > 2 mm) continutul de sticla, metal si material plastic trebuie sa fie sub 0,5% din masa de substanta uscata.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare relevante, documentatia aferenta si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

    4. Incarcatura de nutrienti
    a) Concentratia azotului in produs nu trebuie sa depaseasca 2% Ntotal din masa de substanta uscata, iar azotul anorganic nu trebuie sa depaseasca 20% din Ntotal (sau continutul de Norganic mai mare ori egal cu 80% din masa de substanta uscata).
    b) Atunci cand este folosit conform normelor de aplicare recomandate in informatiile ce insotesc produsul, acestea nu trebuie sa depaseasca incarcaturile maxime de nutrienti de:
    - 17 g/mp azot total;
    - 10 g/mp P2O5;
    - 20 g/mp K2O.
    Aceasta cerinta nu se aplica produselor la care mai putin de 10% (exprimat in masa de substanta uscata) din continutul de nutrienti este accesibil pentru cultura plantelor in cursul primului sezon de aplicare. Astfel de produse (cum sunt cele folosite drept mulci), sunt definite ca avand un raport C:N (carbon:azot) mai mare de 30:1.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare relevante si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

    5. Caracteristicile produsului
    a) Produsele trebuie livrate in forma solida, avand un continut de substanta uscata de cel putin 25% din masa de substanta uscata si un continut de materii organice de cel putin 20% din masa de substanta uscata (masurat prin pierdere la calcinare).
    b) Produsele nu trebuie sa afecteze rasarirea plantei sau cresterea acesteia.
    c) Produsele nu trebuie sa genereze mirosuri dezagreabile dupa ce au fost aplicate pe sol.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta, rapoarte de incercare relevante si documentatia aferenta.

    6. Sanatatea si siguranta
    Produsul trebuie sa nu depaseasca urmatoarele niveluri la produsii patogeni primari:
    Salmonella: absenta in 50 g produs
    E. coli: < 1.000 NTG/g (NTG: cel mai probabil numar total de germeni).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta, rapoarte de incercare relevante si documentatia aferenta.

    7. Seminte viabile
    In produsul final continutul in seminte de buruieni si parti vegetative reproductive de buruieni agresive nu trebuie sa depaseasca doua unitati (seminte si parti vegetative reproductive)/litru.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare, documentatie relevanta, precum si o declaratie de conformitate cu aceste cerinte.

    8. Criterii suplimentare aplicabile in mod specific substraturilor de cultura
    a) Partea organica a produsului este necesar sa fie compusa exclusiv din amelioratori de sol care respecta cerintele mentionate in prezenta hotarare. Coformatorii minerali, cum ar fi nisipul, argila, pot fi adaugati in vederea realizarii imbunatatirii proprietatilor fizico-chimice generale.
    b) Produsele nu vor contine turba sau orice produse derivate din turba.
    c) Conductivitatea electrica a produselor nu trebuie sa depaseasca 1,5 dS/m.

    9. Informatii furnizate o data cu produsul
    Este necesar ca urmatoarele informatii sa fie furnizate o data cu produsul (daca produsul este ambalat sau livrat in vrac) fie inscriptionate pe ambalaj, fie pe documentele insotitoare.
    Informatii generale:
    a) numele si adresa entitatii responsabile pentru comercializarea produsului;
    b) o descriere care sa identifice produsul in functie de tip, inclusiv enuntul "ameliorator de sol" sau "substraturi de cultura";
    c) un cod de identificare a lotului;
    d) cantitatea de amelioratori de sol (in greutate) sau de substraturi de cultura (in volum);
    e) principalele materiale constituente (cele cu peste 5% volum) din care produsul a fost fabricat, cu mentionarea distincta a surselor, separat deseurile solide urbane, deseurile din agricultura sau forestiere, deseurile industriale sau comerciale, specificandu-se sectorul de provenienta (de exemplu, prelucrarea alimentelor, hartie etc.);
    f) conditiile recomandate pentru depozitare si termenul de valabilitate (cu indicatia datei pana la care se poate folosi: "a se folosi pana la ...");
    g) instructiuni de manipulare si de utilizare in conditii de siguranta.
    Informatii despre utilizarea produsului:
    h) o descriere a scopului pentru care este destinat produsul si orice limitare in utilizare;
    i) o declaratie despre pretabilitatea produsului pentru diferite grupuri particulare de plante (de exemplu, calcifuge sau calcicole);
    j) o declaratie despre stabilitatea materiei organice (stabila sau foarte stabila), conform unui standard national sau international;
    k) o declaratie cu privire la metodele de folosire recomandate.
    Numai pentru substraturi de cultura:
    l) cantitatea recomandata pentru aplicare, exprimata in kilograme sau litri de produs pe unitatea de suprafata (mp sau hectar) pe an. Cantitatea de aplicare recomandata se stabileste luandu-se in considerare continutul si prezenta nutrientilor in amelioratorul de sol pentru a nu se depasi incarcaturile maxime de nutrient pe mp. Cantitatea de aplicare recomandata poate totusi sa furnizeze incarcaturi mai ridicate pe mp, daca aplicarea nu este destinata sa fie repetata in fiecare an (la culturile de camp) si numai daca incarcaturile medii anuale respecta incarcarea maxima de nutrient pentru fiecare nutrient;
    m) accesibilitatea azotului, P2O5 si a K2O in timpul primului sezon de aplicare.
    Metodele de incercare pentru demonstrarea conformitatii produsului cu cerintele referitoare la parametrii relevanti sunt prevazute in tabelele nr. 2 si 3.

    Tabelul nr. 2
______________________________________________________________________
  Parametrii pentru amelioratorii de sol           Metoda test
______________________________________________________________________
Determinarea cantitatii                          SR EN 12580:2002
Continutul de materii organice si de cenusa      SR EN 13039:2002
Raportul C/N*)                                   C/N
Continutul de substanta uscata                   SR EN 13040:2003
pH                                               SR EN 13037:2002
Azotul total                                     SR EN 13654/1-2:2002
P (sub forma de P2O5), K (sub forma de K2O)
si metale grele                                  SR EN 13650:2002
Testul de maturare                               -
______________________________________________________________________
    *) C = materie organica (SR EN 13039:2002 x 0,58);
       N = azot total (SR EN 13654/2:2002; SR EN 13654/2:2002).

    Tabelul nr. 3
______________________________________________________________________
  Parametrii pentru substraturile de cultura       Metoda test
______________________________________________________________________
Determinarea cantitatii                          SR EN 12580:2002
Continutul de materii organice si de cenusa      SR EN 13039:2002
Raportul C/N*)                                   C/N
Continutul de materii uscate                     SR EN 13040:2003
pH                                               SR EN 13037:2002
Conductivitatea electrica                        SR EN 13038:2002
Nutrientii (nitrati, amoniu, fosfat, potasiu)    SR EN 13652:2002
Testul de maturare                               -
Densitatea aparenta, volumul de aer, volumul
de apa                                           SR EN 13041:2003
______________________________________________________________________
    *) C = materie organica (SR EN 13039:2002 x 0,58);
       N = azot total (SR EN 13654/2:2002; SR EN 13654/2:2002).

    Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului va publica si va actualiza periodic lista standardelor romane armonizate care adopta standardele europene referitoare la etichetarea ecologica a amelioratorilor pentru sol si a substraturilor de cultura.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceste cerinte, rapoarte de incercare relevante si/sau documentatia aferenta.

    10. Informatii care apar pe eticheta ecologica
    Rubrica a 2-a a etichetei ecologice va include urmatorul text:
    - contribuie la reducerea poluarii solului si apei;
      promoveaza utilizarea deseurilor organice;
      contribuie la marirea fertilitatii solului (Nota: aceasta indicatie va fi inclusa numai pentru amelioratorii de sol, nu si pentru substraturile de cultura.)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 176/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 176 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu