Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 40 din 16 ianuarie 2003

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din 10 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spalat rufe, de uz casnic.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica masinilor de spalat rufe cu incarcare frontala sau prin partea de sus.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica masinilor de spalat rufe, de uz casnic, cu cuve separate pentru spalat si stors si masinilor de spalat, de uz casnic, cu uscator.
    Art. 3
    Performantele de mediu ale grupului de produse prevazut la art. 2 alin. (1) si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor specifice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) La solicitarea acordarii etichetei ecologice agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant - are obligatia sa prezinte autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - o copie a documentatiei tehnice prevazute la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 598/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe, de uz casnic, precum si declaratiile de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat rufe, de uz casnic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Procedura de acordare a etichetei ecologice se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse caruia ii sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari este 001.
    Art. 6
    (1) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spalat rufe, de uz casnic, sunt valabile pana la data de 1 decembrie 2003.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spalat rufe, de uz casnic, se modifica pentru preluarea progresului tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              CRITERII SPECIFICE
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse - masini de spalat rufe, de uz casnic

    Criteriile prevazute in prezenta anexa au ca scop:
    a) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii energiei (incalzirea globala, acidificarea, epuizarea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
    b) reducerea efectelor cu impact negativ asupra mediului sau a riscurilor determinate de utilizarea resurselor naturale, prin reducerea consumului de apa;
    c) reducerea efectelor cu impact negativ asupra mediului sau a riscurilor determinate de utilizarea resurselor naturale, prin promovarea operatiilor de reciclare;
    d) reducerea efectelor cu impact negativ asupra poluarii apelor, prin prevenirea risipei inutile de detergent;
    e) reducerea emisiilor sonore.
    Criteriile incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si reciclarea unor componente din material plastic ale produselor.

    Criterii esentiale

    1. Eficienta energetica
    Produsul trebuie sa aiba un consum de energie mai mic sau egal cu 0,17 kWh pe kilogram de rufe, masurat in conditiile unui ciclu standardizat "bumbac 60 grade C", in conformitate cu standardul SR EN 60456:1999 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat rufe, de uz casnic".
    Metoda de testare a masinilor de spalat rufe este prevazuta in standardul SR EN 60456:1999, care adopta standardul european armonizat, al carui numar de referinta a fost publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene.

    2. Consumul de apa
    Produsul trebuie sa aiba un consum de apa mai mic sau egal cu 12 litri pe kilogram de rufe, masurat in conditiile unui ciclu standardizat "bumbac 60 grade C", in conformitate cu standardul SR EN 60456:1999.

    3. Eficienta stoarcerii
    Produsul trebuie sa realizeze o umiditate reziduala a rufelor sub 54%, masurata in conditiile unui ciclu standardizat "bumbac 60 grade C", in conformitate cu standardul SR EN 60456:1999.
    Produsul trebuie sa indeplineasca conditiile categoriei A sau B de eficienta a stoarcerii, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 598/2001.

    4. Zgomotul
    Nivelurile de zgomot transmise in aer de masinile de spalat rufe, de uz casnic, masurate in conditiile unui ciclu standardizat "bumbac 60 grade C", in conformitate cu standardul SR EN 60456:1999, nu trebuie sa depaseasca 56 dB (A) in timpul spalatului si 76 dB (A) in timpul stoarcerii, acestea fiind nivelurile de putere acustica calculate, exprimate in decibeli (dB), raportate la o putere acustica de 1 picowatt (1 pW).
    Informatiile privind nivelul de zgomot al produsului trebuie sa fie clare si vizibile pentru consumator. In acest scop informatiile trebuie sa figureze pe eticheta energetica prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 598/2001, ce insoteste masina de spalat.

    5. Prevenirea risipei de detergent
    Pe dozatorul de detergent al produsului trebuie sa figureze marcaje clare ale cantitatii de detergent necesare pentru spalare, exprimate in unitati de volum si/sau de masa, pentru a permite utilizatorului sa adapteze cantitatea de detergent in functie de tipul si greutatea incarcaturii, precum si de gradul de murdarire a rufelor.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru produs are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceasta cerinta.

    Criterii suplimentare

    6. Conceptia produsului
    Produsul trebuie sa aiba un marcaj clar, care sa indice:
    a) reglajele ce se executa pentru diferitele tipuri de textile, tinandu-se cont si de instructiunile de utilizare mentionate pe eticheta produsului textil;
    b) operatiunile ce trebuie executate pentru a se obtine o economie de energie si de apa.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru un produs are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceasta cerinta.

    7. Instructiuni de utilizare
    Produsul se introduce pe piata insotit de un manual de utilizare care furnizeaza indicatii asupra utilizarii corecte pentru protectia mediului si recomandari pentru un consum optim de energie, apa si detergent:
    a) manualul de utilizare trebuie sa contina pe coperta sau pe prima pagina urmatorul text: "Acest manual contine indicatii privind modalitatile de reducere a impactului negativ asupra mediului";
    b) manualul de utilizare trebuie sa contina, de asemenea, urmatoarele indicatii: indicatii asupra faptului ca se realizeaza o economie de energie si reducere a emisiilor asociate produsului de obtinere a energiei, in cazul produselor care au fost realizate pe baza unei solutii tehnice constructive ce permite alimentarea cu apa calda provenita prin incalzirea cu ajutorul energiei solare, prin incalzire centrala, prin sisteme moderne de incalzire cu gaz natural sau combustibil ori prin utilizarea incalzitoarelor cu gaz, cu debit continuu; utilizatorul trebuie informat ca legatura la sursa de apa calda a masinii de spalat rufe trebuie sa fie scurta si bine izolata;
    c) indicatii de a utiliza masina de spalat, pe cat posibil, la capacitate maxima de incarcare cu rufe;
    d) indicatii ca exista detergenti cu impact redus asupra mediului;
    e) indicatii de a adapta cantitatea de detergent necesara in functie de gradul de duritate a apei, de tipul si de masa incarcaturii si de gradul de murdarire a rufelor. In acest scop dozatorul de detergent trebuie sa fie marcat corespunzator;
    f) indicatii despre sortarea corecta a textilelor, despre temperatura de spalare corespunzatoare tipului de textile, precizandu-se faptul ca in majoritatea cazurilor nu mai este necesara spalarea la o temperatura ridicata, cand se utilizeaza detergenti moderni cu impact redus asupra mediului, cum ar fi detergenti compacti si masini de spalat performante;
    g) indicatii privind consumul de energie si de apa al masinii de spalat in functie de temperatura si de incarcatura de rufe, care sa permita utilizatorului programarea corecta a produsului, astfel incat sa se economiseasca energie si apa;
    h) indicatii de a intrerupe functionarea masinii de spalat rufe la sfarsitul ciclului de spalare, pentru a se evita eventualele pierderi de energie; manualul de utilizare trebuie sa indice timpul necesar efectuarii diferitelor programe disponibile;
    i) indicatii privind consumul de energie corespunzator fiecareia dintre urmatoarele faze: oprit, derularea programului, sfarsit de program;
    j) indicatii de a se evita pe cat posibil prespalarea in masina;
    k) indicatii de a intretine corect masina de spalat rufe, in special de a curata regulat filtrele si pompele si de a inlatura depunerile de calcar;
    l) indicatii privind instalarea masinii de spalat rufe, astfel incat emisiile de zgomot sa fie minime;
    m) mentiunea ca nerespectarea indicatiilor enumerate mai sus poate duce la cresterea consumului de energie, de apa si/sau de detergent, determinand o crestere a costurilor de utilizare a produsului si o reducere a performantelor de spalare;
    n) indicatii privind procedura prin care fabricantul preia de la consumator masina de spalat rufe scoasa din uz.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate anterior si sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice un exemplar din manualul de utilizare.

    8. Preluarea si reciclarea
    a) Producatorul are obligatia sa preia gratuit, pentru reciclare, masini de spalat rufe, de uz casnic, sau componentele care au fost inlocuite de el ori de un operator economic recunoscut de acesta, cu exceptia masinilor de spalat rufe, de uz casnic, care nu sunt complete sau care contin componente care nu apartin masinii de spalat.
    b) Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 50 g trebuie sa fie prevazute cu un marcaj permanent care identifica materialul din care sunt facute, conform standardului SR ISO 11469:1998 privind materialele plastice, identificarea generica si marcarea produselor din material plastic. Acest criteriu nu se aplica componentelor din material plastic extrudat.
    c) Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina urmatoarele substante ignifuge:
_________________________________________________________
           Denumirea                          Numarul CAS
_________________________________________________________
Decabromo-1, 1-bifenil                         13654-09-6
Oxid de tetra-bromofenil si de fenil             101-55-3
Oxid de bis- (tetra-bromofenil)                 2050-47-7
Oxid de difenil, derivat tribromat             49690-94-0
Oxid de difenil, derivat tetrabromat           40088-47-9
Oxid de difenil, derivat pentabromat           32534-81-9
Oxid de difenil, derivat hexabromat            36483-60-0
Oxid de difenil, derivat heptabromat           68928-80-3
Oxid de difenil, derivat octobromat            32536-52-0
Pentabromo (tetrabromofenoxil benzen)          63936-56-1
Oxid de bis- (penta-bromofenil)                 1163-19-5
Cloro-parafine cu 10 - 13 atomi de C           85535-84-8
continutul in clor mai mare 50% din greutate
_________________________________________________________

    d) Componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina substante ignifuge sau preparate ale acestor substante, care se incadreaza in una dintre urmatoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificari genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte daunatoare pe termen lung pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) ori R61 (poate dauna fatului in timpul sarcinii) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform SR 13253:1996 "Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase".
    Aceasta cerinta nu se aplica atunci cand substantele ignifuge isi schimba natura chimica in momentul tratarii suprafetei componentelor si nu mai necesita clasificarea prin frazele de risc mentionate anterior si nici atunci cand mai putin de 0,1% din substanta ignifuga cu care a fost tratata componenta isi pastreaza natura initiala.
    e) Suplimentar produsul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    Producatorul asigura solutii tehnice care permit demontarea usoara a masinilor de spalat rufe si furnizeaza o nota cuprinzand informatii referitoare la demontarea acestora. Din aceasta nota trebuie sa rezulte urmatoarele:
    a) balamalele sunt usor de identificat si accesibile;
    b) ansamblurile electronice sunt usor de identificat si de demontat;
    c) aparatul se demonteaza usor cu ajutorul uneltelor obisnuite;
    d) materialele incompatibile si periculoase sunt separabile.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice o copie a notei cuprinzand informatii referitoare la demontare. Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice autoritatii competente substantele ignifuge utilizate in/pe componentele pieselor din material plastic cu masa mai mare de 25 g.
    Marcarea componentelor din material plastic incurajeaza reciclarea produselor.

    9. Durata de utilizare
    Producatorul are obligatia sa ofere o garantie comerciala pentru functionarea masinii de spalat rufe, de uz casnic, de cel putin 2 ani. Aceasta garantie este valabila incepand cu data livrarii produsului catre consumator.
    Piesele de schimb compatibile se asigura de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator cel putin 12 ani de la data fabricarii ultimei masini de spalat rufe, de uz casnic, din seria respectiva de fabricatie.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior.

    Criterii ale capacitatii de utilizare

    10. Eficienta spalarii
    Produsul trebuie sa aiba un indice de eficienta a spalarii mai mare de 1,00, masurat in conditiile unui ciclu standardizat "bumbac 60 grade C", in conformitate cu prevederile standardului SR EN 60456:1999.
    Produsul trebuie sa indeplineasca conditiile categoriei A sau B de eficienta a spalarii, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 598/2001.

    Informarea consumatorilor

    11. Informarea consumatorilor
    Pentru informarea consumatorilor se va scrie urmatorul text vizibil pentru consumator (daca este posibil, langa eticheta): "Acest produs a primit eticheta ecologica in special pentru ca are un consum mic de energie si apa si este conceput astfel incat sa aiba o durata lunga de viata si sa fie simplu de reciclat, de reparat si de eliminat din mediu, fara riscuri."SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 40/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 40 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu