E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 598 din 21 iunie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 377 din 11 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 si 15 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica masinilor de spalat rufe de uz casnic introduse pe piata, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prezenta hotarare se aplica masinilor de spalat rufe de uz casnic chiar si in cazul in care acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    Art. 2
    (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si masinile de spalat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.
    (2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatii referitoare la caracteristicile tehnice ale masinilor de spalat rufe de uz casnic, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) masinilor de spalat rufe de uz casnic fara centrifugare;
    b) masinilor de spalat rufe de uz casnic cu cuve separate pentru spalare si stoarcere prin centrifugare;
    c) masinilor combinate de spalat si uscat rufe de uz casnic;
    d) masinilor de spalat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.
    Art. 4
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a masinilor de spalat rufe de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata intr-un loc vizibil, pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicand consumurile de energie si clasa de eficienta energetica, precum si alte caracteristici, dupa caz, prevazuta in anexa nr. 2;
    b) sunt insotite de o fisa care contine o enumerare de informatii ce definesc aparatul respectiv, prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) Informatiile cuprinse pe eticheta si in fisa sunt stabilite in conformitate cu Standardul european EN 60456 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat rufe de uz casnic".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardului prevazut la alin. (2) ca standard national de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei masini de spalat rufe de uz casnic, clasa de eficienta a spalarii si clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, specificate pe eticheta si in fisa, sunt determinate conform anexei nr. 4.
    (5) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau echivalentele lor, fixate pe masinile de spalat rufe de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (6) Termenii utilizati pe eticheta si in fisa sunt prevazuti in anexa nr. 5.
    Art. 5
    Se excepteaza de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si b):
    a) masinile de spalat rufe de uz casnic a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    b) masinile de spalat rufe de uz casnic utilizate.
    Art. 6
    (1) Producatorul unei masini de spalat rufe de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute pe eticheta si in fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, sarcina de a o aplica revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare pana in momentul introducerii pe piata a masinilor de spalat rufe de uz casnic.
    (5) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail sau o alta persoana care vinde, inchiriaza, ofera pentru cumparare in rate sau expune in vederea comercializarii masini de spalat rufe de uz casnic catre utilizatori.
    (6) Informatiile cuprinse pe eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    (7) Se interzice aplicarea altor etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetarii ecologice care este permisa.
    Art. 7
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei masini de spalat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) descrierea generala a masinii de spalat rufe de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte privind testele de masurare a performantelor efectuate in conditiile art. 4 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 8
    In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania si un reprezentant autorizat, obligatia privind detinerea documentatiei care atesta conformitatea masinii de spalat rufe de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si prezentarea acestei documentatii, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.
    Art. 9
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3), art. 6 alin. (7), ale art. 7 si 8 constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:
    a) in cazul nerespectarii prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3), cu sanctiunea prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;
    b) in cazul nerespectarii prevederilor art. 6 alin. (7), cu sanctiunea prevazuta la art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) in cazul nerespectarii prevederilor art. 7 si 8, cu sanctiunea prevazuta la art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 10
    Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 12
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         CARACTERISTICILE TEHNICE
ale masinilor de spalat rufe de uz casnic cuprinse in catalogul de comanda
prin posta sau alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 2, contin urmatoarele informatii, furnizate in ordinea urmatoare:
    1. clasa de eficienta energetica (pct. 3 din anexa nr. 3);
    2. consumul de energie (pct. 5 din anexa nr. 3);
    3. clasa de eficienta a spalarii (pct. 6 din anexa nr. 3);
    4. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare (pct. 7 din anexa nr. 3);
    5. viteza de centrifugare maxima (pct. VIII din anexa nr. 2);
    6. capacitatea (pct. IX din anexa nr. 2);
    7. consumul de apa (pct. X din anexa nr. 2);
    8. consumul mediu anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane (pct. 14 din anexa nr. 3);
    9. nivelul de zgomot (pct. XI din anexa nr. 2).
    Daca se furnizeaza si alte informatii cuprinse in fisa, acestea se prezinta sub forma definita in anexa nr. 3 si se includ in informatiile prezentate mai sus, in ordinea prevazuta in fisa.

    ANEXA 2

                                  ETICHETA

        5 mm                 73 mm                      33 mm     5 mm
       |--|----------------------------------------|---------------|--|
  ___   ______________________________________________________________
   |   |   Energie                                 Masina de spalat   |
   |   |                                                 rufe         |
   |   |                                            _______________   |
  41 mm|                                           |               |  |
   |   |   FABRICANT                               |     MARCA     |  |---- I
   |   |   MODEL                                   |    ABC/123    |  |---- II
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   EFICIENT                                |               |  |
   |   |    ______                                 |               |  |
   |   |   |______>                                |     _______   |  |
   |   |    ________                               |    /       |  |  |
   |   |   |________>                              |  /         |  |  |---- III
   |   |    __________                             |  \         |  |  |
   |   |   |__________>                            |    \_______|  |  |
  90 mm|                                           |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |                                           |               |  |
   |   |    ________________________               |               |  |
   |   |   |________________________>              |               |  |---- IV
   |   |                                           |               |  |
   |   |   PUTIN EFICIENT                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Consum de energie              kWh/ciclu|    X.YZ       |  |---- V
   |   |   (Pe baza rezultatelor obtinute          |               |  |
   |   |   pentru ciclul standard                  |               |  |
  31 mm|   bumbac 60 grade C)                      |               |  |
   |   |   Consumul real depinde de                |               |  |
   |   |   conditiile de utilizare                 |               |  |
   |   |   ale aparatului                          |               |  |
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Eficacitatea spalarii                   |               |  |
  15 mm|   A: mai ridicata         G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |---- VI
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Eficacitatea stoarcerii prin            |               |  |
   |   |   centrifugare                            |               |  |
   |   |   A: mai ridicata         G: mai scazuta  | A B C D E F G |  |---- VII
  20 mm|                                           |               |  |
   |   |   Viteza de centrifugare        rot/min   |      1100     |  |---- VIII
  _|_  |   ________________________________________|_______________|  |
   |   |   Capacitate (bumbac)               kg    |       yz      |  |---- IX
  15 mm|   Consum de apa                     l     |       yz      |  |---- X
  _|_  | __________________________________________|_______________|  |
   |   |   Zgomot                    Spalare       |       xy      |  |\___ XI
   |   |   (dB(A) re I pW)           Stoarcere     |       xyz     |  |/
   |   |                                           |_______________|  |
  47 mm|   Fisa informativa detaliata                                 |
   |   |   figureaza in instructiunile de folosire                    |
   |   |                                                              |
   |   |   Standard EN 60456                                          |
  _|_  |______________________________________________________________|

    Aceasta pagina este reprodusa in facsimil

    Precizari privind eticheta

    Prin aceste precizari se definesc informatiile ce trebuie incluse in eticheta:
    I. denumirea sau marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat;
    II. elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat;
    III. clasa de eficienta energetica a masinii de spalat rufe de uz casnic, determinata conform anexei nr. 4. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare;
    IV. fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spalat rufe de uz casnic la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;
    V. consumul de energie in kWh/ciclu, pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    VI. clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4;
    VII. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, determinata conform anexei nr. 4;
    VIII. viteza de centrifugare maxima atinsa pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    IX. capacitatea masinii de spalat rufe de uz casnic pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    X. consumul de apa pe ciclu de spalare pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu metodele de masurare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    XI. nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare si centrifugare pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu SREN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe de uz casnic si storcatoarele centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice

    Tiparire

    Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:
    <Ilustratie>
    Culori utilizate:
    CMGN - cian, magenta, galben, negru
    De exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru
    Sageti:
    - A: X0X0
    - B: 70X0
    - C: 30X0
    - D: 00X0
    - E: 03X0
    - F: 07X0
    - G: 0XX0
    Culoarea conturului: X070
    Textul se tipareste integral in negru. Fondul este alb.

    ANEXA 3

                                  FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producator in ordinea urmatoare si cuprind:
    1. marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat;
    2. elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat;
    3. clasa de eficienta energetica a modelului, definita conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)";
    4. fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spalat rufe de uz casnic la care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;
    5. consumul de energie in kWh/ciclu, pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare, descris sub forma "Consum de energie XYZ kWh/ciclu, bazat pe rezultatele incercarilor standard pentru un ciclu la 60 grade C pentru bumbac". Consumul real de energie va depinde de conditiile de utilizare a aparatului;
    6. clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4;
    7. clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, determinata conform anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare, pe o scara de la A (mai ridicata) pana la G (mai scazuta)", urmata de indicatia ce poate fi inclusa intr-o nota de subsol:
    N.B.: Daca folositi un uscator cu tambur, uscarea rufelor consuma de obicei mai multa energie decat spalarea lor. Alegand o masina de spalat cu centrifugare clasa A in locul uneia cu centrifugare clasa G veti injumatati costurile de uscare fata de uscarea cu tambur.
    8. eficienta de extragere a apei, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare pentru un ciclu standard la 60 grade C pentru bumbac, exprimata sub forma "Apa ramasa dupa centrifugare - % (ca procent din greutatea uscata a rufelor)";
    9. viteza de centrifugare maxima atinsa pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    10. capacitatea masinii de spalat rufe de uz casnic pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    11. consumul de apa pe ciclu, in conditiile ciclului standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare;
    12. durata programului pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu procedurile de incercare cuprinse in standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare.
    Producatorii pot include informatiile cuprinse la pct. 6 - 12 si pentru alte cicluri de spalare;
    13. consumul mediu anual de energie si apa, bazat pe 200 cicluri standard la 60 grade C pentru bumbac. Acesta se exprima sub forma "Consum anual de energie estimat (200 cicluri de spalari standard la 60 grade C pentru rufe din bumbac) pentru o familie de patru persoane".
    14. nivelul de zgomot in timpul ciclurilor de spalare si centrifugare pentru ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac, in conformitate cu SREN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".
    1. Prescriptii generale
    2. Reguli specifice pentru masinile de spalat rufe de uz casnic si storcatoarele centrifugale
    3. Proceduri pentru determinarea si verificarea valorilor declarate ale emisiilor acustice
    Daca in fisa este inclusa o copie de pe eticheta, color sau alb-negru, in fisa se includ numai acele informatii ce nu sunt cuprinse in eticheta.

    ANEXA 4

                        CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    1. Clasa de eficienta energetica a unei masini de spalat rufe de uz casnic se determina conform tabelului nr. 1.

    Tabelul nr. 1
____________________________________________________________________________
Clasa de eficienta      Consumul de energie "C" in kWh pe kg rufe spalate
    energetica           la ciclul standard la 60 grade C pentru bumbac,
                        folosindu-se procedurile de incercare cuprinse in
                      standardul mentionat la art. 4 alin. (2) din hotarare
____________________________________________________________________________
         A                                    C =/< 0,19
         B                                0,19 < C =/< 0,23
         C                                0,23 < C =/< 0,27
         D                                0,27 < C =/< 0,31
         E                                0,31 < C =/< 0,35
         F                                0,35 < C =/< 0,39
         G                                    C > 0,39
____________________________________________________________________________

    2. Clasa de eficienta a spalarii pentru o masina de spalat rufe de uz casnic se determina conform tabelului nr. 2.

    Tabelul nr. 2
____________________________________________________________________________
Clasa de eficienta         Indicele "P" de eficienta a spalarii, definit
    a spalarii          conform standardului mentionat la art. 4 alin. (2)
                        din hotarare, in conditiile unui ciclu standard
                                      la 60 grade C
____________________________________________________________________________
         A                                    P > 1,03
         B                                1,00 < P =/< 1,03
         C                                0,97 < P =/< 1,00
         D                                0,94 < P =/< 0,97
         E                                0,91 < P =/< 0,94
         F                                0,88 < P =/< 0,91
         G                                    P =/< 0,88
____________________________________________________________________________

    3. Clasa de eficienta a stoarcerii prin centrifugare pentru o masina de spalat rufe de uz casnic se determina conform tabelului nr. 3.

    Tabelul nr. 3
____________________________________________________________________________
Clasa de eficienta         Eficienta de extragere a apei "D", definita
   a stoarcerii         conform standardului mentionat la art. 4 alin. (2)
 prin centrifugare       din hotarare, in conditiile unui ciclu standard
                                         la 60 grade C
____________________________________________________________________________
         A                                    D < 45%
         B                                 45% =/< D < 54%
         C                                 54% =/< D < 63%
         D                                 63% =/< D < 72%
         E                                 72% =/< D < 81%
         F                                 81% =/< D < 90%
         G                                    D >/= 90%
____________________________________________________________________________

    ANEXA 5*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            TERMENII
utilizati pe eticheta si in fisa

    Echivalentele in limbile comunitare pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |    EN      |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       | Energie    | Energy     | Energia     | Energi       |
| | x |  |      |       |            |            |             |              |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       | Masina de  | Washing    | Lavadora    | Vaskemaskine |
| | x |  |      |       | spalat     | machine    |             |              |
| |___|  |      |       | rufe       |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   I    |      |       | Producator |Manufacturer| Fabricante  | Maerke       |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  II    |      |       | Model      | Model      | Modelo      | Modell       |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       | Mai        | More       | Mas         | Lavt         |
| | x |  |      |       | eficient   | efficient  | eficiente   | forbrug      |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       | Mai putin  | Less       | Menos       | Hojt         |
| | x |  |      |       | eficient   | efficient  | eficiente   | forbrug      |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   3  |   1   | Clasa de   | Energy     | Clase de    | Relativt     |
|        |      |       | eficienta  | efficiency | eficiencia  | energiforbrug|
|        |      |       | energetica | class...   | energetica  | ... pa       |
|        |      |       | ... pe o   | on a scale | ... en una  | skalaen A    |
|        |      |       | scara de la| of A (more | escala que  |(lavt forbrug)|
|        |      |       |  A (mai    | efficient) | abarca de A | til G (hojt  |
|        |      |       | eficient)  | to G (less | (mas        | forbrug)     |
|        |      |       | la G (mai  | efficient) | eficiente) a|              |
|        |      |       | putin      |            | G (menos    |              |
|        |      |       | eficient   |            | eficiente)  |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       | Consum de  | Energy     | Consumo de  | Energiforbrug|
|        |      |       | energie    | consumption| energia     |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       | kWh/ciclu  | kWh per    | kWh/ciclo   | kWh/vask     |
|        |      |       |            | cycle      |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |      |       | Bazat pe   | Based on   | Sobre la    | Pa gruldlag  |
|        |      |       | rezultatele| standard   | base del    | as           |
|        |      |       |incercarilor|test results| resultado   | standardtest |
|        |      |       | standard   | for '60    | obtenido en | pa 60 grade C|
|        |      |       | pentru     | degrees C  | un ciclo de | - normal -   |
|        |      |       | ciclul     | cotton'    | lavado      | Programmet   |
|        |      |       | "bumbac,   | cycle      | normalizados| for bomuld   |
|        |      |       | 60 grade C |            | de algodon  |              |
|        |      |       |            |            | a 60 grade C|              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   5  |   2   | Consum de  | Energy     | Consumo de  |Energiforbrug |
|        |      |       | energie ...|comsumption | energia ... | ...          |
|        |      |       | kWh/ciclu, |... kWh per | kWh por     | kWh/vask pa  |
|        |      |       | bazat pe   |cycle, based|ciclo, sobre | grundlag af  |
|        |      |       |rezultatele |on standard | la base del | standardtest |
|        |      |       |incercarilor|test results| resultado   | pa 60 grade C|
|        |      |       | standard   | for '60    | obtenido en | - normal -   |
|        |      |       | pentru     | degrees C  | un ciclo de | programmet   |
|        |      |       | ciclul     | cotton'    | lavado de   | for bomuld   |
|        |      |       | "bumbac,   | cycle      | algodon a   |              |
|        |      |       |60 grade C" |            | a 60 grade C|              |
|        |      |       |            |            | en          |              |
|        |      |       |            |            | condiciones |              |
|        |      |       |            |            | de ensayo   |              |
|        |      |       |            |            | normalizadas|              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   V    |   5  |   2   | Consumul   | Actual     | El consumo  | Det faktiske |
|        |      |       | real       | consumption| real depende| energiforbrug|
|        |      |       | depinde de | will depend| de las      | afhaenger af,|
|        |      |       | conditiile | on how the | condiciones | hvorledes    |
|        |      |       |de utilizare| appliance  | de          | apparat      |
|        |      |       |a aparatului| is used    | utilizacion | benyttes     |
|        |      |       |            |            | del aparato |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VI    |      |       | Eficienta  | Washing    | Eficiencia  | Vaskeevne    |
|        |      |       | spalarii   | performance| de lavado   | A (hoj)      |
|        |      |       | A (mai     | A (higher) | A (mas alto)| G (lav)      |
|        |      |       | ridicata)  | G (lower)  | G (mas bajo)|              |
|        |      |       | G (mai     |            |             |              |
|        |      |       | scazuta    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |      DE        |       FR         |      IT          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|                |                  |                  |
|        |      | prin  |                |                  |                  |
|        |      | posta |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |                |                  |                  |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |                |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Energie        | Energie          | Energia          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Waschmachine   | Lave-linge       | Lavatrice        |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Hersteller     | Fabricant        | Costruttore      |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Modell         | Modele           | Modello          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Niedrieger     | Econome          | Bassi consumi    |
|        |      |       | Energieverbrauc|                  |                  |
|        |      |       | h              |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Hoher          | Peu econome      | Alti consumi     |
|        |      |       | Energieverbrauc|                  |                  |
|        |      |       | h              |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       |Energieeffizienz| Classement       | Classe di        |
|        |      |       | klasse ... auf | selon son        | efficienza       |
|        |      |       |einer Skala von | efficacite       | energetica ... su|
|        |      |       | A (niedrieger  | energetique ...  | una scala da A   |
|        |      |       | Energieverbrauc| sur une echelle  | (bassi consumi)  |
|        |      |       | h) bis G (hoher| allant de A      | a G (alti        |
|        |      |       | Energieverbrauc| (econome) a G    | consumi)         |
|        |      |       | h)             | (peu econome)    |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Energieverbrauc| Consommation     | Consumo di       |
|        |      |       | h              | d'energie        | energia          |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | kWh/Waschpro   | kWh par cycle    | kWh per ciclo    |
|        |      |       | gramm          |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Ausgehend von  | Sur la base du   | In base ai       |
|        |      |       | den            | resultat obtenu  | risultati di     |
|        |      |       | Ergebnissen    | pour le cycle    | prove standard   |
|        |      |       | der            | <<blanc 60       | per il ciclo     |
|        |      |       | Normprufung    | grade C>>        | cotone a 60      |
|        |      |       | fur das        |                  | grade C ...      |
|        |      |       | Programm       |                  |                  |
|        |      |       | "Baumwolle, 60 |                  |                  |
|        |      |       | grade C"       |                  |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Energieverbrauc| Consommation     | Consumo di       |
|        |      |       | h ... kWh pro  | d'energie ...    | energia ... kWh  |
|        |      |       | Waschprogram   | kWh par cycle,   | per ciclo, sulla |
|        |      |       | m auf der      | sur la base du   | base dei         |
|        |      |       | Grundlage von  | resultat obtenu  | resultati di     |
|        |      |       | Ergebnissen der| pour le cycle    | prove standard   |
|        |      |       | Normprufung    | <<blanc 60       | per il ciclo     |
|        |      |       | fur das        | grade C>> dans   | cotone a 60      |
|        |      |       | Programm       | des conditions   | grade C ...      |
|        |      |       | "Baumwolle, 60 | d'essai          |                  |
|        |      |       | grade C"       | normalises       |                  |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Der tatschliche| La               | Il consumo       |
|        |      |       | Energieverbrauc| consommation     | effettivo        |
|        |      |       | h hangt von der| reelle depend    | dipende dal      |
|        |      |       | Art de Nutzung | des conditions   | modo in cui      |
|        |      |       | des Gertes ab  | d'utilisation    | l'apparecchio    |
|        |      |       |                |                  | viene usato      |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
|        |      |       | Waschwirkung   | Efficacite de    | Efficacia del    |
|        |      |       | A (besser)     | lavage           | lavaggio         |
|        |      |       | G (schlechter) | A (plus eleve)   | A (alta)         |
|        |      |       |                | G (plus faible)  | G (bassa)        |
|________|______|_______|________________|__________________|__________________|
 ______________________________________________________________________________
|       NL               |       PT       |        FI       |        SV        |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|________________________|________________|_________________|__________________|
|________________________|________________|_________________|__________________|
| Energie                |Energia         |Energia          |Energi            |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Wasmachine              |Maquina de lavar|Pyykinpesukone   |Tvattmaskin       |
|                        |roupa           |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Fabrikant               |Fabricante      |Tavarantoimittaja|Levarantor        |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Model                   |Modelo          |Malli            |Modell            |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Efficient               |Mais eficiente  |Vahan kuluttava  |Lag forbrukning   |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Inefficient             |Menos eficiente |Paljon kuluttava |Hog forbrukning   |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Energieefficientieklasse|Classe de       |Energia-         |Energi-           |
|... op een schaal van A |efficiencia ... |tehokkuusluokka  |effektivitetsklass|
|(efficient) tot G       |numa escala de A|asteikola        |pa en skala fran A|
|(inefficient)           |(mais eficiente)|A:sta (vh        |(lag forbrukning) |
|                        |a G (menos      |  kuluttava)     |till G (hog       |
|                        |eficiente)      |G:hen (paljon    |forbrukning)      |
|                        |                |  kuluttava)     |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Energieverbruik         |Consumo de      |Energieankulutus |Energiforbrukning |
|                        |energia         |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|kWh per cyclus          |kWh/ciclo       |kWh/ohjelma      |kWh/tvatt         |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Gebaseerd op de         |Com base nos    |Perustuu         |Baserat pa        |
|resultaten van een      |resultados do   |vakiooloissa     |resultat fran     |
|standardtest voor de    |ciclo de lavagem|mitattuun        |standardiserad    |
|cyclus "katoen          |normalizado de  |kulutukseen      |provning av       |
|60 grade C"             |tecidos de      |ohjelmalla       |programmet for    |
|                        |algodao a       |"puulvila 60     |"bomull 60        |
|                        |60 grade C      |grade C"         |grade C"          |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Energieverbruik ... kWh |Consumo de      |Energieankulutus |Energiforbrukning |
|per cyclus, gebaseerd   |energia ... kWh |... kWh/ohjelma, |... kWh/tvatt     |
|der Grundlage op de     |por ciclo, com  |perustuu         |baserat pa        |
|resultaten van een      |base nos        |vakiooloissa     |resultat fran     |
|standardtest voor de    |resultados do   |mitattuun        |standardiserad    |
|cyclus "katoen          |ciclo de lavagem|kulutukseen      |provning av       |
|60 grade C"             |de tecidos de   |ohjelmalla       |programmet for    |
|                        |algodao a 60    |"puulvila 60     |"bomull 60        |
|                        |grade C obtidos |grade C"         |grade C"          |
|                        |em ensaio       |                 |                  |
|                        |normalizado     |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Het verkelijke verbruik |O consumo real  |Todellinen       |Verklig           |
|wordt bepaald dor de    |varia com as    |kulutus riippuu  |forbrukning beror |
|vijze waarop het        |condicoes de    |laitteen         |pa hur apparaten  |
|apparaat wordt gerbruikt|utilizacao do   |kayttotavoista   |anvands           |
|                        |aparelho        |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|
|Wasresultaat: ...       |Eficiencia de   |Pesutulos        |Tvatteffekt       |
|A (goed)                |lavagem         |A (hyva)         |A (battre)        |
|G (matig)               |A (mais alto)   |G (huono)        |G (samre)         |
|                        |G (mais baixo)  |                 |                  |
|________________________|________________|_________________|__________________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |     EN     |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  |Anexa | Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  |nr. 3 | nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   6  |   3   |Clasa de    |Washing     |Clase de     |Vaskeevne ... |
|        |      |       |eficienta a |performance |eficiencia de|pa skalaen A  |
|        |      |       |spalarii ...|class ... on|lavado ... en|(hoj) til G   |
|        |      |       |pe o scara  |a scale of  |un escala que|(lav)         |
|        |      |       |de la       |A (higher)  |abarca de    |              |
|        |      |       |A (mai      |to G (lower)|A (mas alto) |              |
|        |      |       |ridicata) la|            |a G (mas     |              |
|        |      |       |G (mai      |            |bajo)        |              |
|        |      |       |scazuta)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VII   |      |       |Stoarcere   |Spin drying |Centrifugado |Centrifuge-   |
|        |      |       |prin        |A (higher)  |A (mas alto) |ringsevne     |
|        |      |       |centrifugare|G (lower)   |G (mas bajo) |A (hoj)       |
|        |      |       |A (mai      |            |             |G (lav)       |
|        |      |       |ridicata)   |            |             |              |
|        |      |       |G (mai      |            |             |              |
|        |      |       |scazuta)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   7  |   4   |Eficienta   |Drying      |Clasification|Centrifuge-   |
|        |      |       |stoarcerii  |rating ...  |de secado ...|ringsevne ... |
|        |      |       |... pe o    |on a scale  |en una escala|pa scalaen A  |
|        |      |       |scara de la |of A        |que abarca de| (hoj) til    |
|        |      |       |A (mai      |(higher) to |A (mas alto) |G (lav)       |
|        |      |       |ridicata) la|G (lower)   |a G (mas     |              |
|        |      |       |G (mai      |            |bajo)        |              |
|        |      |       |scazuta)    |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   7  |   4   |Daca        |NB: If you  |Si utiliza   |Hvis De       |
|        |      |       |folositi un |use a tumble|una secadora |anvender      |
|        |      |       |uscator cu  |drier.      |de tambor no |torretumbler, |
|        |      |       |tambur.     |Choosing a  |olvide que:  |bor De vaere  |
|        |      |       |Alegand o   |washing     |- una maquina|opmaerksom pa |
|        |      |       |masina de   |machine with|de lavar con |folgende:     |
|        |      |       |spalat cu   |A-rated     |centrifugado |- en vaske-   |
|        |      |       |centrifugare|spin,       |<<A>>        |maskine de er |
|        |      |       |clasa A in  |instead of  |reducira a la|A-maerket mht.|
|        |      |       |locul unei  |one with a  |mitad el     |centrifu-     |
|        |      |       |masini de   |G-rated spin|coste de     |gering vil    |
|        |      |       |spalat cu   |will halve  |secado       |halvere       |
|        |      |       |centrifugare|your tumble |comparado con|omkost-ningere|
|        |      |       |clasa G, se |drying      |un           |til torring   |
|        |      |       |injumatatesc|costs.      |centrifugado |sammen-lignet |
|        |      |       |costurile   |Tumble      |<<G>>        |med en vaske- |
|        |      |       |fata de     |drying      |- en general,|maskine der er|
|        |      |       |uscarea cu  |clothes     |el secado de |G-maerket mht.|
|        |      |       |tambur.     |usually uses|tambor       |centrifu-     |
|        |      |       |Uscarea     |more energy |consume mas  |gering        |
|        |      |       |rufelor     |than        |energia que  |- elektrisk   |
|        |      |       |intr-o      |washing them|el lavado    |torre-        |
|        |      |       |masina de   |            |             |tumbling af   |
|        |      |       |uscat cu    |            |             |toj bruger    |
|        |      |       |tambur      |            |             |normalt mere  |
|        |      |       |consuma de  |            |             |energi end    |
|        |      |       |obicei mai  |            |             |selve         |
|        |      |       |multa       |            |             |vaskningen    |
|        |      |       |energie     |            |             |              |
|        |      |       |decat       |            |             |              |
|        |      |       |spalarea    |            |             |              |
|        |      |       |lor.        |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |   8  |       |Apa ramasa  |Water       |Agua restante|Restvandind-  |
|        |      |       |dupa        |remaining   |tras el      |hold efter    |
|        |      |       |centrifugare|after spin  |centrifugado |centrifugering|
|        |      |       |... % (ca   |... % (as a |... % (en    |... % (i      |
|        |      |       |procent din |percentage  |porcentaje)  |forhold til   |
|        |      |       |greutatea   |of dry      |de peso seco |tort toj)     |
|        |      |       |rufelor     |weight of   |de la ropa)  |              |
|        |      |       |uscate)     |wash)       |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 __________________________________________________________________________
|         DE            |            FR            |            IT         |
|_______________________|__________________________|_______________________|
|_______________________|__________________________|_______________________|
|_______________________|__________________________|_______________________|
|Waschwirkungsklasse ...|Classe d'efficacite de    |Classe di efficienza di|
|auf einer Skala von A  |lavage ... sur une echelle|lavaggio su scala da   |
|(besser) bis G         |allant de A (plus eleve)  |A (alta) a G (bassa)   |
|(schlechter)           |a G (plus faible)         |                       |
|_______________________|__________________________|_______________________|
|Schleuderwirkung       |Essorage                  |Centrifugazione        |
|A (besser)             |A (plus eleve)            |A (alta)               |
|G (schlechter)         |G (plus faible)           |G (bassa)              |
|_______________________|__________________________|_______________________|
|Schleuderwirkung       |Efficacite d'essorage ... |Grado di asciugatura   |
|auf einer Skala von A  |sur une echelle allant de |... su una scala da    |
|(besser) bis G         |A (plus eleve) a G (plus  |A (alta) a G (bassa)   |
|(schlechter)           |faible)                   |                       |
|_______________________|__________________________|_______________________|
|Wenn Sie einen         |Si vous utilisez un       |Se utilizzate          |
|Waschentrokner         |sechoir a tambour,        |un'asciugatrice        |
|gebrauchen, denken Sie |n'oubliez pas que:        |elettrica a tamburo    |
|daran:                 | - avec une machine a     |tenete presente que:   |
| - Eine Waschmaschine  |laver avec un essorage de | - una lavatrice in    |
|der Schleuderwirkungs- |classe A, le sechage a    |classa A di efficacia  |
|klasse "A" wird, im    |tambour coutera moitie    |di asciugatura dimezza |
|Vergleich zu einer     |moins qu'avec une machine |il costo dell'energia  |
|Waschmaschine der      |de classe G.              |elettrica              |
|Schleuderwirkungsklasse| - le sechage a tambour   | - dell'asciugatrice,  |
|"G", die Kosten fur das|consomme generalement     |rispetto ad una        |
|Trocknen der Wasche    |beaucoup plus d'energie   |lavatrice in classe G; |
|halbieren              |que le lavage             | - l'asciugatrice      |
| - Ein Trocknenvorgang |                          |elettrica consuma      |
|verbraucht normalweise |                          |generalmente molta piu |
|viel mehr Energie als  |                          |energia elettrica di   |
|ein Waschvorgang       |                          |una lavatrice          |
|_______________________|__________________________|_______________________|
|Nach dem               |Teneur en eau apres       |Acqua rimanente dopo la|
|Schleudervorgang       |essorage ...% (par        |centrifugazione ...%   |
|verbleibende           |rapport au poids du linge |(in relazione al peso  |
|Restfeuchte ...%       |sec)                      |degli indumenti        |
|(Anteil am             |                          |asciutti               |
|Trockengewicht der     |                          |                       |
|Wasche)                |                          |                       |
|_______________________|__________________________|_______________________|
 ______________________________________________________________________________
|         NL        |         PT         |        FI        |        SV        |
|___________________|____________________|__________________|__________________|
|Wasresultaat ... op|Classe de eficiencia|Pesutulosuokka ...|Tvatteffekt ... pa|
|een schaal van     |de lavagem ... numa |asteikolla        |skalan            |
|A (goed) tot G     |escala de A (mais   |A: sta (hyva)     |A (battre)        |
|(matig)            |alto) a G (mais     |G: hen (huono)    |till G (samre)    |
|                   |baixo)              |                  |                  |
|___________________|____________________|__________________|__________________|
|Centrifugeren      |Centrifugacao       |Linkous           |Centrifugering    |
|A (goed)           |A (mais alto)       |A (hyva)          |A (battre)        |
|G (matig)          |G (mais baixo)      |G (huono)         |G (samre)         |
|___________________|____________________|__________________|__________________|
|Droogresultaat: ...|Classificacao da    |Linkousteho ...   |Centrifugerings-  |
|op een schaal van  |secagem ... numa    |Asteikolla        |effekt ... pa     |
|A (goed) tot G     |escala de A (mais   |A: sta (hyva)     |skalan            |
|(matig)            |alto) a G (mais     |G: hen (huono)    |A (battre)        |
|                   |baixo)              |                  |till G (samre)    |
|___________________|____________________|__________________|__________________|
|Indien u een       |Se utiliza um       |Jos kaytat        |Om du torkar med  |
|droogtrommel       |secador de tambor,  |kuivausrumpua, ota|varme tank pa att:|
|gebruikt, vergeet  |nao esqueca que:    |huomioon etta:    | - En tvattmaskin |
|niet dat:          | - Com uma maquina  | - kun pyykki     |med               |
| - het drogen de   |de lavar com uma    |lingotaan koneela,|centrifugering-   |
|helft goedkoper is |efficiencia de      |jonka linkousteho |effekt A          |
|indien u een       |secagem da categoria|on A, rumpukuivaus|halverar kostnaden|
|wasmachine kiest   |A a secagem no      |maksaa poulet     |for torkning      |
|met droogresultaat |secador de tambor   |vahemman verratuna|jamfort med en    |
|A, vergeleken met  |custara menos de    |linkousteholla G  |tvattmaskin med   |
|een wasmachine met |metade do que com   |lingottuun        |centrifugering-   |
|de aanduiding G    |uma da categoria G  |pyykkin,          |effekt G.         |
|voor het           | - A secagem no     | - pyykin kuivaus | - Der gar        |
|droogresultaat;    |secador de tambor   |kuluttaa          |normalt at mer    |
| - het elektrisch  |consome geralmente  |tavallisesti      |energi for att    |
|drogen normaal veel|muito mais energia  |enemman energiaa  |torka textilier   |
|meer energie       |que a lavagem       |kuin pesu         |an for att tvatta |
|verbruikt dan het  |                    |                  |dem               |
|wassen             |                    |                  |                  |
|___________________|____________________|__________________|__________________|
|Resterend water na |Agua residual apos  |Jaannoskosteus    |Restfuktighet     |
|centrifugeren: ...%|centrifugacao: ...% |linkouksen jalkeen|efter             |
|(van het droge     |(em percentagem do  | ...%             |centrifugering    |
|gewicht van het    |peso da roupa seca) |(prosentteina     | ...% (i procent  |
|wasgoed)           |                    |kuivan pyykin     |av vikten pa den  |
|                   |                    |painosta)         |torra tvatten)    |
|___________________|____________________|__________________|__________________|

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |      |       |     RO     |     EN     |      ES     |      DA      |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|Eticheta| Fisa |Comanda|            |            |             |              |
|        |      | prin  |            |            |             |              |
|        |      | posta |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
| Anexa  | Anexa| Anexa |            |            |             |              |
| nr. 2  | nr. 3| nr. 1 |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  VIII  |   9  |   5   |Viteza de   |Spin spped  |Velocidad de |Centrifuge-   |
|        |      |       |centrifugare|(rpm)       |centrifugado |ringshastighed|
|        |      |       |(rot/min)   |            |(rpm)        |(omdr./min.)  |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   IX   |  10  |   6   |Capacitate  |Capacity    |Capacidad    |Kapacitet kg  |
|        |      |       |(bumbac) kg |(cotton) kg |(algodon)    |(bomuld)      |
|        |      |       |            |            |... kg       |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   X    |  11  |   7   |Consum de   |Water       |Consumo de   |Vandforbrug   |
|        |      |       |apa         |consumption |agua         |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|        |  14  |   8   |Consum tipic|Typical     |Consumo anual|Typisk arligt |
|        |      |       |anual pentru|annual      |tipico de una|forbrug for en|
|        |      |       |o familie de|consumption |familia de 4 |husstand pa   |
|        |      |       |patru       |for a four- |personas     |fire personer |
|        |      |       |persoane    |person      |             |              |
|        |      |       |            |household   |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   XI   |  15  |   9   |Nivel de    |Noise       |Ruido        |Lydeffekt-    |
|        |      |       |zgomot      |(dB(A) re 1 |[dB(A) re 1  |niveau        |
|        |      |       |(dB(A) re 1 |pW)         |pW]          |(dB(A) stoj)  |
|        |      |       |pW)         |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   XI   |      |       |Spalare     |Washing     |Lavado       |Vask          |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|   XI   |      |       |Centrifugare|Spinning    |Centrifugado |Centrifugering|
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Informatii  |Further     |Ficha de     |Brouchurerne  |
| | x |  |      |       |suplimentare|information |information  |om produktet  |
| |___|  |      |       |se gasesc in|is contained|detallada en |indeholder    |
|        |      |       |brosurile de|in product  |los folletos |yderligere    |
|        |      |       |produs      |brochures   |del producto |oplysninger   |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Standard EN |Norm EN     |Norma EN     |Standard EN   |
| | x |  |      |       |60456       |60456       |60456        |60456         |
| |___|  |      |       |            |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
|  ___   |      |       |Directiva   |Electric    |Directiva    |Direktiv      |
| | x |  |      |       |95/12/CE    |washing     |95/12/CE     |95/12/EF om   |
| |___|  |      |       |privind     |machine     |sobre        |energi-       |
|        |      |       |etichetarea |label       |etiquetado de|maerkninng af |
|        |      |       |masinilor   |Directive   |lavadoras    |vaskmaskiner  |
|        |      |       |electrice de|95/12/EC    |             |              |
|        |      |       |spalat rufe |            |             |              |
|________|______|_______|____________|____________|_____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|           DE            |            FR           |           IT             |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|_________________________|_________________________|__________________________|
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Schleuderdrezahl (U/min) |Vitesse d'essorage (rpm) |Velocita di gentrifugazio |
|                         |                         |centrifugazione (gpm)     |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Fullmenge                |Capacite (blanc) kg      |Capacita (cotone) in kg   |
|(Baumwolle) kg           |                         |                          |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Wasserverbrauch          |Consommation d'eau       |Consumo di acqua          |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Geschatzer Jahres-       |Consommation annuelle    |Consumo annuo medio di una|
|verbrauch eines Vier-    |moyenne d'un menage de   |famiglia di quattro       |
|Personen-Haushalts       |4 personnes              |persone                   |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Gerausch                 |Bruit                    |Rumore                    |
|(dB(A) re 1 pW)          |[dB(A) re 1 pW]          |[dB(A) re 1 pW]           |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Waschen                  |Lavage                   |Lavaggio                  |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Schleudern               |Essorage                 |Centrifugazione           |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Ein datenblatt mit       |Une fiche d'information  |Gli opuscoli illustrativi |
|weiteren Gerateangaben   |detaillee figure dans la |contengono una scheda     |
|ist in den Prospekten    |brochure                 |particolareggiata         |
|enthalten                |                         |                          |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Norm EN 60456            |Norme EN 60456           |Norma EN 60456            |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Richtlinie 95/12/EG      |Directive 95/12/CE       |Direttiva 95/12/CE        |
|waschmaschinenetikett    |relative a l'etiquetage  |relativa all'             |
|                         |des lave-linge           |etichettaturra delle      |
|                         |                         |lavatrici                 |
|_________________________|_________________________|__________________________|
 ______________________________________________________________________________
|          NL        |       PT      |       FI       |           SV           |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|____________________|_______________|________________|________________________|
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Centrifugeersnelheid|Velocidade de  |Linkousnopeus   |Centrifugeringshastighet|
|(tpm)               |centrifugacao  |(kierr/min)     |(varv/min)              |
|                    |(rpm)          |                |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Capaciteit          |Capacidade     |Tayttomaara     |Kapacitet (bomull) kg   |
|(katoen) kg         |(algodao) kg   |(puuvilla) kg   |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Waterverbruik       |Consumo de agua|Vedenkulutus    |Vattenforbrukning       |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Typish jaarlijks    |Consumo-tipo   |Tavanomainen    |Typisk                  |
|verbruik voor een   |anual de um    |nelihenkisen    |energioforbrukning per  |
|huishouden van vier |agregado       |perheen         |ar for fyre personers   |
|personen            |familiar de 4  |vuosikulutus    |hushall                 |
|                    |pessoas        |                |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Geluidsniveau       |Nivel de ruido |Aani            |Buller                  |
|(dB(A) re 1 pW)     |[dB(A) re 1 pW]|(dB(A) re 1 pW) |(dB(A) re 1 pW)         |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Wassen              |Lavagem        |Pesu            |Tvatt                   |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Centrifugeren       |Centrifugacao  |Linkous         |Centrifugering          |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Nadere gegevens zijn|Ficha          |Tuote-esitteissa|Produktbroschyrerna     |
|opgenomen in de     |pormenorizada  |on lisatietoja  |innhaller ytterligare   |
|brochures over het  |no folheto do  |                |information             |
|apparaat            |producto       |                |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Norm EN 60456       |Norma EN 60456 |Standardi       |Standard EN 60456       |
|                    |               |EN 60456        |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
|Richtlijn 95/12/EG: |Directiva      |Pesukoneiden    |Direktiv om markning av |
|Etikettering        |95/12/CE       |merkintoja      |tvattmaskiner 95/12/EG  |
|wasmachines         |relativa a     |koskeva         |                        |
|                    |etiquetagem de |direktiivi      |                        |
|                    |maquinas de    |95/12/EY        |                        |
|                    |lavar roupa    |                |                        |
|____________________|_______________|________________|________________________|
    NOTA:
    CARACTERELE IN LIMBA GREACA NU POT FI REPRODUSE PE ECRAN.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu