Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 284 din  4 martie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 15 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica urmatoarelor produse:
    a) saltele de pat, inclusiv saltele cu arcuri si cadru;
    b) spuma de latex utilizata in saltele de pat;
    c) spuma poliuretanica utilizata in saltele de pat.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica saltelelor pneumatice si saltelelor cu apa.
    Art. 3
    Pentru aplicarea prezentei hotarari expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) saltele de pat - produse cu o suprafata care poate fi utilizata pentru somn sau odihna, alcatuita dintr-o invelitoare textila, rezistenta, umpluta cu diverse materiale, care poate fi asezata pe un cadru de sustinere al patului;
    b) saltele cu arcuri si cu cadru - carcasa de pat tapitata alcatuita din arcuri, avand deasupra un strat din diverse materiale, totul intr-un cadru rigid, care poate fi asezata intr-un cadru de pat sau ca atare, in combinatie cu un suport de saltea care nu poate fi utilizat separat.
    Art. 4
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 2 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acordul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, autoritatea competenta pentru acordarea etichetei ecologice, denumita in continuare autoritate competenta.
    (2) In cazul in care exista cerinta ca agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant -, care solicita acordarea etichetei ecologice, sa furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de incercare sau alte documente care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie sa provina de la solicitant/solicitanti si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, dupa caz.
    (3) Autoritatea competenta poate cere agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cuprinse in anexa, sau poate cere verificari independente.
    (4) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor din anexa, autoritatea competenta ia in considerare certificarea, la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia, a sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997.
    (5) In situatiile prevazute la alin. (2), rapoartele de incercare vor fi elaborate de catre laboratoare independente. Autoritatea competenta poate accepta rapoarte de incercare elaborate de laboratoare specializate acreditate apartinand agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorului/funizorilor acestuia. Implementarea si certificarea sistemului de management de mediu nu sunt obligatorii.
    Art. 6
    Numarul de cod atribuit grupului de produse saltele de pat in scopuri administrative este "014".
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 august 2007.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat promoveaza cu precadere:
    a) limitarea utilizarii de compusi ecotoxici;
    b) limitarea nivelurilor de reziduuri toxice;
    c) promovarea unor produse mai durabile.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat stabilesc cerinte care conduc la un impact mai scazut asupra mediului pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului.

    NOTA:
    Pentru urmatoarele materiale au fost stabilite criterii specifice: spuma de latex, spuma de poliuretan, fire metalice si arcuri, fibre de cocos, lemn, fibre si materiale textile. Sunt permise si alte materiale pentru care nu s-au stabilit criterii specifice. Criteriile pentru spuma de latex, spuma de poliuretan sau fibrele de cocos sunt obligatorii numai daca materialul reprezinta mai mult de 5% din greutatea saltelei.

    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze informatii detaliate cu privire la materialele care intra in compozitia saltelei.

    1. Spuma de latex

    NOTA:
    Urmatoarele criterii sunt obligatorii numai daca spuma de latex reprezinta mai mult de 5% din greutatea saltelei.

    a) Metale grele de extractie: concentratiile metalelor urmatoare nu trebuie sa depaseasca valorile care urmeaza:
     ___________________________
    |  antimoniu   |  0,5 ppm   |
    |______________|____________|
    |  arsen       |  0,5 ppm   |
    |______________|____________|
    |  plumb       |  0,5 ppm   |
    |______________|____________|
    |  cadmiu      |  0,1 ppm   |
    |______________|____________|
    |  crom total  |  1,0 ppm   |
    |______________|____________|
    |  cobalt      |  0,5 ppm   |
    |______________|____________|
    |  cupru       |  2,0 ppm   |
    |______________|____________|
    |  nichel      |  1,0 ppm   |
    |______________|____________|
    |  mercur      |  0,02 ppm  |
    |______________|____________|

    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport asupra testului, utilizand urmatoarea metoda: esantion macinat extras conform standardului DIN 38414-S4, L/S = 10. Filtrare prin filtru cu membrana de 0,45 micrometri. Analiza cu ajutorul spectroscopiei cu emisie atomica cu plasma cuplata inductiv - ICP-AES sau cu tehnica de generare de hidruri ori vapori reci.

    b) Formaldehida: concentratia de formaldehida nu trebuie sa depaseasca 30 ppm, masurata conform standardului SR EN ISO 14184-1:2002. Daca masurarea se face cu metoda testului in camera, concentratia nu trebuie sa depaseasca 0,01 mg/mc.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport asupra testului, utilizand urmatoarea metoda: standardul SR EN ISO 14184-1:2002. Esantion de 1 g cu 100 g de apa incalzita la 40 grade C timp de o ora. Extract de formaldehida analizat fotometric cu acetil acetona.
    Se poate utiliza si metoda incercarii de emisie in camera: standardul SR ENV 13419-1:2002 cu standardul roman sau al unui stat membru care adopta standardul ISO 16000-3 ori standardul VDI 3484-1 pentru esantionarea si analiza aerului. Esantionul se preleveaza in mai putin de o saptamana de la producerea spumei. Ambalarea esantionului: ambalaj ermetic, individual, din folie de aluminiu sau din folie de polietilena. Conditionare: esantionul ambalat se pastreaza la temperatura camerei timp de cel putin 24 de ore, dupa care esantionul se dezambaleaza si se introduce imediat in camera de incercare. Conditii de incercare: esantionul se amplaseaza pe un suport care permite accesul aerului din toate directiile; factorii climatici, conform standardului SR ENV 13419-1:2002; pentru compararea rezultatelor incercarii, indicele specific de ventilare a mediului (q = n/l) trebuie sa fie 1; indicele de ventilare trebuie sa fie intre 0,5 si 1; esantionarea aerului trebuie sa inceapa cu 24 de ore dupa incarcarea camerei si sa se incheie in cel mult 30 de ore de la incarcare.

    c) Compusi organici volatili - COV: concentratia de COV nu trebuie sa depaseasca 0,5 mg/mc. In acest context se considera COV orice compus organic care la 293,15 K are o presiune a vaporilor de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzatoare in anumite conditii de utilizare.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare, utilizand urmatoarea metoda: test in camera; aceleasi conditii ca si cele descrise la acest criteriu la lit. b) pentru formaldehida, utilizand standardul DIN ISO 16000-6 pentru esantionarea si analiza aerului.

    d) Coloranti, pigmenti, materiale ignifuge: orice colorant, pigment sau material ignifug utilizat trebuie sa respecte criteriile corespunzatoare mentionate in continuare, conform criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru produse textile

 _______________________________________________
| impuritati in coloranti                       |
|_______________________________________________|
| impuritati in pigmenti                        |
|_______________________________________________|
| vopsire prin mordansare cu coloranti cu crom  |
|_______________________________________________|
| coloranti azoici                              |
|_______________________________________________|
| coloranti cancerigeni, mutageni sau toxici    |
| pentru reproducere                            |
|_______________________________________________|
| coloranti potential sensibilizatori           |
|_______________________________________________|
| materiale ignifuge                            |
|_______________________________________________|

    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente fie o declaratie de neutilizare, fie o declaratie ca satisface exigentele corespunzatoare cu privire la evaluare si verificare conform criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru produse textile.

    e) Coloranti metal-complecsi: nu este permisa utilizarea de coloranti pe baza de complecsi de cupru, plumb, crom sau nichel.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de neutilizare.

    f) Clorfenoli: nu este admisa prezenta nici unui clorfenol - saruri sau esteri - cu concentratie mai mare de 0,1 ppm, cu exceptia fenolilor monodiclorurati sau diclorurati - saruri sau esteri, care nu pot sa depaseasca 1 ppm.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport asupra incercarii, utilizand urmatoarea metoda: macinare a 5 g de esantion, extract de clorfenol sau sare de sodiu. Analiza cu ajutorul cromatografiei cu gaz - CG, detectarea cu spectrometru de masa sau cu detector cu captura de electroni - ECD.

    g) Butadiena: concentratia de butadiena nu trebuie sa depaseasca 1 ppm.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport asupra incercarii, utilizand urmatoarea metoda: macinare si cantarire a esantionului. Esantionare cu un dispozitiv de esantionare "headspace". Analiza cu ajutorul cromatografiei cu gaz, detectare cu ajutorul detectorului cu ionizare prin flacara.

    h) Nitrozoamine: concentratia de N-nitrozoamine nu trebuie sa depaseasca 0,001 mg/mc la masurarea prin metoda incercarii in camera.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport asupra incercarii, utilizand urmatoarea metoda: incercare in camera - aceleasi conditii ca si cele descrise la acest criteriu la lit. b) pentru formaldehida, cu metoda Hauptverband der gewerblichen Berufgenossenschaften ZH 1/120.23 sau cu alta metoda echivalenta pentru esantionarea si analiza aerului.

    2. Spuma poliuretanica

    NOTA: Urmatoarele criterii sunt obligatorii numai daca spuma poliuretanica reprezinta mai mult de 5% din greutatea saltelei de pat.

    a) Metale grele de extractie: spuma poliuretanica trebuie sa indeplineasca cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. a).
    Evaluare si verificare
    Se aplica aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. a).

    b) Formaldehida: spuma poliuretanica trebuie sa indeplineasca cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. b).
    Evaluare si verificare
    Se aplica aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. b).

    c) Compusi organici volatili - COV: spuma poliuretanica trebuie sa indeplineasca cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. c).
    Evaluare si verificare
    Se aplica aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. c).

    d) Coloranti, pigmenti, materiale ignifuge: spuma poliuretanica trebuie sa indeplineasca cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. d).
    Evaluare si verificare
    Se aplica aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. d).

    e) Coloranti metal-complecsi: spuma poliuretanica trebuie sa indeplineasca cerintele pentru spuma de latex mentionate la criteriul de la pct. 1 lit. e).
    Evaluare si verificare
    Se aplica aceleasi cerinte ca la criteriul de la pct. 1 lit. e).

    f) Staniu organic: nu este admisa utilizarea de staniu sub forma organica - staniu cu o legatura la un atom de carbon.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de neutilizare. Incercarea nu este obligatorie. Daca totusi se efectueaza o incercare, de exemplu, in scop de verificare sau de monitorizare, se poate utiliza orice metoda care permite masurarea compusilor de staniu organic fara a masura insa si prezenta staniului anorganic, cum este octoatul de staniu.

    g) Agenti de aerare: CFC, HCFC, HFC sau clorura de metilen nu vor fi utilizate drept agenti de aerare sau agenti de aerare auxiliari. Utilizarea clorurii de metilen drept agent de aerare auxiliar este totusi permisa in combinatie cu aplicarea de materiale de ignifugare sub forma de praf.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie ca nu s-au utilizat acesti agenti de aerare. Daca s-a utilizat clorura de metilen, agentul economic trebuie sa declare ca acest lucru s-a facut in combinatie cu aplicarea de materiale de ignifugare sub forma de praf si trebuie sa furnizeze detaliile corespunzatoare.

    3. Fire metalice si arcuri

    a) Degresarea: daca degresarea si/sau curatarea firelor metalice si/sau a arcurilor se efectueaza cu solventi organici, se recomanda utilizarea unui sistem de degresare/curatare inchis.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie corespunzatoare.

    b) Galvanizarea: suprafata arcurilor nu trebuie sa fie acoperita cu un strat metalic galvanizat.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie corespunzatoare.

    4. Fibre de cocos

    NOTA:
    Urmatoarele criterii sunt obligatorii numai daca fibrele de cocos reprezinta mai mult de 5% din greutatea saltelei.

    Daca materialul din fibra de cocos este cauciucat, el trebuie sa respecte criteriile aplicabile spumei de latex.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente fie o declaratie de neutilizare a fibrelor de cocos cauciucate, fie raportul de incercare, asa cum este descris la criteriul aplicabil spumei de latex.

    5. Material lemnos

    a) Panourile de particule: formaldehida masurata in orice panou de particule poate fi de maximum 50% din valoarea de prag care i-ar permite clasificarea drept calitate clasa 1, conform standardului SR EN 312-1:99.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente fie o declaratie de neutilizare de panouri de particule, fie raportul de incercare, conform cerintelor standardului SR EN 312-1:99.

    b) Panourile de fibre: formaldehida masurata in orice panou de fibre poate fi de maximum 50% din valoarea de prag care i-ar permite clasificarea drept calitate clasa A, conform standardului roman sau al unui alt stat membru care adopta standardul european SR EN 622-1:1999.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente fie o declaratie de neutilizare de panouri de fibre, fie raportul de incercare, conform cerintelor standardului SR EN 622-1:1999.

    6. Textile - fibre si materiale

    Toate fibrele si materialele textile, cu exceptia firelor utilizate la cusut, trebuie sa respecte toate criteriile corespunzatoare Hotararii Guvernului nr. 177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente fie documentatia detaliata in care se arata ca fibrele si materialele textile utilizate au primit eticheta ecologica, fie documentatia detaliata - rapoarte de incercare, declaratii etc., conform Hotararii Guvernului nr. 177/2004, care ar permite fibrelor si materialelor textile sa li se acorde eticheta ecologica.

    7. Cleiuri

    a) Compusi organici volatili - COV: toate cleiurile trebuie sa contina o cantitate de compusi organici volatili mai mica de 10% din greutate. Acest criteriu nu se aplica cleiurilor utilizate la reparatii ocazionale. In acest context se considera COV orice compus organic care la 293,15 K are o presiune a vaporilor de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzatoare in anumite conditii de utilizare.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie in care se arata ca cleiurile utilizate indeplinesc acest criteriu si documentatia corespunzatoare.

    b) Benzen, clorbenzen: cleiurile utilizate nu trebuie sa contina benzen si clorbenzen.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie in care se arata ca cleiurile utilizate indeplinesc acest criteriu si documentatia corespunzatoare.

    8. Durabilitate

    a) Pierderea in inaltime: pierderea in inaltime trebuie sa fie mai mica de 20 mm.

    b) Pierderea in duritate: pierderea in duritate - Hs trebuie sa fie mai mica de 20% .
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare, utilizand standardul SR EN 1957:2002. Pierderile in inaltime si in duritate se calculeaza in functie de diferenta dintre masurarile initiale - la 100 de cicluri - si masurarile facute dupa finalizarea incercarii de durabilitate - la 30.000 de cicluri.

    9. Informatiile care vor aparea pe ambalaj

    Pe ambalaj trebuie sa apara urmatorul text:
    "Pentru mai multe informatii privind motivele pentru care acestui produs i s-a acordat eticheta ecologica, va rugam sa consultati informatiile referitoare la acordarea etichetei ecologice la adresa web: http://www.mappm.ro."
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o mostra de ambalaj al produsului si informatii furnizate impreuna cu produsul, precum si o declaratie de conformitate a acestui criteriu.

    10. Informatiile care vor aparea pe eticheta ecologica

    Rubrica a 2-a a etichetei ecologice trebuie sa contina urmatorul text:
    "continut redus de substante periculoase;
    durabilitate agreata."
    Evaluare si verificare
    Agentul economic trebuie sa furnizeze autoritatii competente o mostra de ambalaj al produsului pe care apare eticheta ecologica, impreuna cu o declaratie de conformitate a acestui criteriu.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 284/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 284 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu