Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 253 din 26 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spalat vase

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din  3 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica urmatoarelor produse:
    a) detergenti destinati utilizarii exclusive in masini automate de spalat vase de uz casnic;
    b) detergenti destinati utilizarii in masini automate de spalat vase de uz profesional, dar similare cu masinile automate de spalat vase de uz casnic in ceea ce priveste dimensiunile masinii si modul de utilizare a acesteia.
    Art. 3
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 1 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 4
    (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acordul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, denumita in continuare autoritate competenta, daca se demonstreaza ca acestea asigura date de calitate stiintifica echivalenta.
    (2) In cazul in care exista cerinta ca agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant -, care solicita acordarea etichetei ecologice, sa furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de incercare sau alte documente care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie sa provina de la solicitant si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia, dupa caz.
    (3) In situatii justificate autoritatea competenta poate cere agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexa sau poate cere verificari independente.
    (4) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor din anexa autoritatea competenta ia in considerare certificarea, la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia, a sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997.
    (5) Daca este posibil, incercarile se efectueaza in laboratoare care indeplinesc cerintele generale ale standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau ale unui standard echivalent.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit grupului de produse detergenti pentru masini de spalat vase in scopuri administrative este "015".
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 decembrie 2007.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                 CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru detergentii pentru masini de spalat vase

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice promoveaza cu precadere:

    a) reducerea poluarii apei, atat prin reducerea cantitatii de detergent utilizat, cat si prin limitarea cantitatii de componente daunatoare;
    b) reducerea consumului de energie, prin promovarea detergentilor pentru spalare la temperaturi reduse;
    c) reducerea deseurilor, prin reducerea cantitatii de ambalaje primare.
    In plus, criteriile incurajeaza constientizarea problemelor de mediu de catre consumatori.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru detergenti pentru masini de spalat vase stabilesc cerinte care conduc la un impact de mediu mai scazut.

    Unitatea functionala si doza de referinta

    Unitatea functionala, la care se raporteaza intrarile si iesirile, este cantitatea de produs necesara pentru spalarea unui set de vesela de masa de 12 persoane cu un grad standard de murdarie, conform definitiei din standardele SR ISO. Doza recomandata consumatorilor, pentru vase cu grad normal de murdarie si pentru un set de vase pentru 12 persoane, este considerata ca doza de referinta in conditii standard, conform testului puterii de spalare IKW mentionat la criteriul 6.

    1. Schema de punctaj ecologic

    Urmatorii cinci parametri se includ intr-o schema de punctaj ecologic si se cumuleaza si se evalueaza in ansamblu, dupa cum se arata in continuare:
    a) cantitatea totala de substante chimice;
    b) volumul critic de diluare-toxicitate - VCDtox;
    c) fosfati, exprimati ca tripolifosfat de sodiu - STPP;
    d) substante organice ne-biodegradabile aerob - SONBD aerob;
    e) substante organice ne-biodegradabile anaerob - SONBD anaerob.
    Tabelul urmator rezuma acesti parametri si punctajul aferent acestora, pragurile de excludere si ponderea lor. Formulele folosite la calcularea punctajului pentru fiecare parametru si la calcularea pragurilor de excludere sunt prevazute in detaliu in continuare la pct. 1.1. - 1.6. Parametrii se calculeaza pentru fiecare componenta luandu-se in considerare doza necesara pentru fiecare ciclu de spalare, continutul de apa si procentul de masa din compozitie si se insumeaza pentru fiecare compozitie de produs.

________________________________________________________________________________
                        Schema de punctaj ecologic
________________________________________________________________________________
                                     |       Punctaj        |Prag de  |Factor de
             Parametru               |                      |excludere|ponderare
                                     |______________________|         |
                                     |  4  |  3  |  4  |  1 |         |
_____________________________________|_____|_____|_____|____|_________|_________
Cantitate totala de substante chimice|16,5 |  18 |19,5 |  21|     22,5|      3
Volumul critic de diluare-toxicitate |  60 | 120 | 180 |    |    200  |      8
Fosfati (ca STPP)                    |   0 | 2,5 |   5 | 7,5|     10  |      2
Substante organice ne-biodegradabile |     |     |     |    |         |
aerob                                |   0 |0,25 | 0,5 |0,75|      1  |      1
Substante organice ne-biodegradabile |     |     |     |    |         |
anaerob                              |   0 |0,05 |0,10 |0,15|      0,2|      1,5
_____________________________________|_____|_____|_____|____|_________|_________
Punctaj minim necesar                |30
_____________________________________|__________________________________________
Observatie: Toate valorile sunt exprimate in g/ciclu spalare, cu exceptia
VCDtox, valoare care este exprimata in l/ciclu spalare.
________________________________________________________________________________

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, inclusiv denumirea chimica exacta a componentelor (de exemplu, identificarea conform IUPAC, nr. CAS, formula chimica si cea de structura, puritatea, tipul si procentul de impuritati, aditivii; pentru amestecuri, ca de exemplu agenti tensioactivi: numarul DID, compozitia si spectrul de distributie, omologii, izomerii si denumirea comerciala); dovezi analitice ale compozitiei agentilor tensioactivi si cantitatile exacte al produsului introdus pe piata; raportarea se efectueaza pana la 1 martie pentru anul precedent.

    1.1. Toxicitatea pentru organismele acvatice
    Volumul critic de diluare-toxicitate VCDtox se calculeaza pentru fiecare componenta (i), cu ajutorul urmatoarei ecuatii:

                             masa (i) x FI (i)
    VCDtox (componenta i) = ------------------- x 1000
                                  ETL (i)

    unde ponderea (i) este masa componentei raportata la vase recomandata, FI este factorul de incarcare si ETL este concentratia componentei care determina un efect de toxicitate pe termen lung. Valorile VCDtox ale fiecarei componente se insumeaza (i), astfel incat VCDtox pentru produs va fi:

              __
             \
    VCDtox =  > VCDtox (componenta i)
             /__

    VCDtox trebuie sa fie </= 200 l/ciclu de spalare.
    Punctajul (VCDtox) = [5 - (VCDtox / 60)] x 8

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris compozitia exacta a produsului, detaliile privind calcularea VCDtox. Pentru toate componentele cuprinse in Baza de date - lista DID - anexa nr. 1, se utilizeaza valorile relevante indicate in anexa nr. 1 - lista DID si se indica numarul corespondent componentei. In cazul noilor compusi chimici sau al componentelor suplimentare care nu sunt cuprinse in anexa nr. 1 - lista DID, se urmeaza procedura descrisa in anexa nr. 2.

    1.2. Cantitatea totala de substante chimice
    Cantitatea totala de substante chimice, exprimata in g/ciclu de spalare, reprezinta doza recomandata minus continutul de apa.
    Cantitatea totala de substante chimice trebuie sa fie </= 22,5 g/ciclu de spalare.
    Punctajul (cantitatea totala de substante chimice) = [15 - (cantitatea totala de substante chimice / 1,5)] x 3

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, detaliile privind calcularea cantitatii totale de substante chimice, a punctajului aferent.

    1.3. Fosfati (exprimati ca STPP - tripolifosfat de sodiu)
    Fosfatii reprezinta cantitatea de fosfati din compozitie, calculata ca STPP.
    Fosfatii trebuie sa fie </= 10 g/ciclu de spalare.
    Punctajul (fosfati) = [4 - (Fosfati / 2,5)] x 2

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, alaturi de detaliile privind calcularea cantitatii de fosfati si a punctajului aferent.

    1.4. Substante organice ne-biodegradabile aerob - SONBD:
    Masa raportata la ciclu de spalare, exprimata in g/ciclu spalare, a tuturor componentelor organice care sunt ne-biodegradabile aerob conform anexei nr. 1 - lista DID.
    SONBDa trebuie sa fie </= 1 g/ciclu de spalare
    Punctajul (SONBDa) = 4 - (SONBDa / 0,25)

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, alaturi de detaliile privind calcularea SONBDa si a punctajului aferent. Pentru toate componentele cuprinse in lista DID - anexa nr. 1, se utilizeaza datele relevante indicate in lista DID. Pentru componentele care nu sunt incluse in lista DID, se furnizeaza informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse, sau rezultate relevante ale unor teste care sa indice faptul ca aceste componente sunt biodegradabile aerob. Incercarile pentru biodegradabilitate aeroba sunt conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, in special metodele prezentate in detaliu in anexa nr. 3-C4, sau metodele echivalente de incercare OECD 301 A-F sau metodele de incercare din standardele ISO echivalente acestora. Nu se aplica principiul marjei de 10 zile. Limita de admisibilitate se situeaza la 70% pentru metodele de incercare mentionate in anexa nr. 3-C4-A si nr. 3-C4-B din Hotararea Guvernului nr. 490/2002, sau metodele de incercare echivalente OECD 301 A si E si metodele de incercare echivalente ISO si la 60% pentru incercarile C4-C, D, E si F si metodele de incercare echivalente OECD 301 B, C, D si F si metodele de incercare echivalente ISO.

    1.5. Substante organice ne-biodegradabile anaerob - SONBDan
    Masa raportata la ciclu de spalare, exprimata in g/ciclu spalare, a tuturor componentelor organice care sunt ne-biodegradabile anaerob, calculata utilizand coeficientii de corectie aplicabili prevazuti in lista DID din anexa nr. 1 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase, trebuie sa indeplineasca urmatoarea cerinta:

    SONBDan </= 0,2 g/ciclu de spalare

    Punctajul (SONBDan) = [4 - (SONBDan / 0,05)] x 1,5

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, alaturi de detaliile privind calcularea SONBDan si a punctajului aferent. Pentru toate componentele cuprinse in lista DID din anexa nr. 1 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase, se utilizeaza datele relevante indicate in aceasta anexa. Pentru componentele care nu sunt incluse in lista DID din anexa nr. 1, se furnizeaza informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse, sau rezultate relevante ale unor incercari care sa indice faptul ca aceste componente sunt biodegradabile anaerob. Metoda de incercare de referinta pentru biodegradabilitatea anaeroba este cea prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO 11734, metoda de incercare ECETOC nr. 28 iunie 1988 sau orice alta metoda echivalenta de incercare, cu conditia ca nivelul maxim de degradabilitate sa se situeze la 60% in conditii anaerobe. Se pot utiliza metode de incercare prin care se simuleaza conditiile dintr-un mediu anaerob adecvat pentru a demonstra ca nivelul maxim de 60% degradabilitate a fost atins in conditii anaerobe in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase.

    1.6. Punctaj total
    Suma Punctajului (VCDtox) + Punctaj (Cantitate totala de substante chimice) + Punctaj (Fosfati) + Punctaj (SONBDa) + Punctaj (SONBDan) trebuie sa fie >/= 30.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu detaliile privind calcularea punctajului total.

    2. Biodegradabilitatea agentilor tensioactivi

    2.1. Biodegradabilitatea aeroba usoara
    Fiecare agent tensioactiv care intra in compozitia produsului trebuie sa fie usor biodegradabil.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului si sa furnizeze un raport de incercare. Agentii tensioactivi in dreptul carora figureaza indicatia "D", in coloana privind biodegradabilitatea aeroba din anexa nr. 1, nu trebuie sa fie utilizati. Pentru agentii tensioactivi care nu sunt inclusi in lista DID din anexa nr. 1, se furnizeaza informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse, sau rezultate relevante ale unor incercari care sa indice faptul ca acesti agenti sunt biodegradabili aerob. Metodele de incercare pentru biodegradabilitate usoara sunt conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002, in special metodele prezentate in detaliu in anexa nr. 3-C4, sau metodele echivalente de incercare OECD 301 A-F sau metodele de incercare din standardele ISO echivalente acestora. Principiul marjei de 10 zile nu se aplica. Limita de admisibilitate se situeaza la 70% pentru incercarile prevazute in anexa nr. 3-C4-A si nr. 3-C4-B din Hotararea Guvernului nr. 490/2002 si metodele de incercare echivalente OECD 301 A si E sau metodele de incercare echivalente ISO si la 60% pentru metodele de incercare C4-C, D, E si F si metodele de incercare echivalente OECD 301 B, C, D si F si metodele de incercare echivalente standardelor ISO.

    2.2. Biodegradabilitatea anaeroba
    Fiecare agent tensioactiv folosit in produs trebuie sa fie biodegradabil anaerob.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris compozitia exacta a produsului si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare. Agentii tensioactivi in dreptul carora figureaza indicatia "D", in coloana privind biodegradabilitatea anaeroba din anexa nr. 1, nu trebuie sa fie utilizati. Pentru agentii tensioactivi care nu sunt inclusi in lista DID din anexa nr. 1, se furnizeaza informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse, sau rezultate relevante ale unor incercari care sa indice faptul ca acesti agenti sunt biodegradabili anaerob. Metoda de incercare de referinta pentru biodegradabilitatea anaeroba este cea prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO 11734, metoda de incercare ECETOC nr. 28 iunie 1988 sau orice alta metoda echivalenta de incercare, cu conditia ca nivelul maxim de degradabilitate sa se situeze la 60% in conditii anaerobe. Se pot utiliza metode de incercare prin care se simuleaza conditiile dintr-un mediu anaerob adecvat pentru a demonstra ca nivelul maxim de 60% degradabilitate a fost atins in conditii anaerobe in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase.

    3. Substante sau preparate periculoase sau toxice

    3.1. Produsul nu trebuie sa contina nici un ingredient, caruia i se poate atribui, la momentul utilizarii, oricare din urmatoarele fraze de risc sau o combinatie ale acestora:
    R40     (dovezi reduse de efect cancerigen)
    R45     (poate provoca cancer)
    R46     (poate provoca mutatii genetice transmisibile)
    R49     (poate provoca cancer prin inhalare)
    R50-53  (foarte toxic pentru organismele acvatice si poate provoca efecte
            adverse pe termen lung asupra mediului acvatic)
    R51-53  (toxic pentru organismele acvatice si poate provoca efecte adverse
            pe termen lung in mediul acvatic)
    R60     (poate afecta fertilitatea)
    R61     (poate avea efecte nocive asupra fatului)
    R62     (posibil risc de afectare a fertilitatii)
    R63     (posibil risc de efect nociv pentru fat)
    R64     (poate provoca efecte nocive asupra sugarilor alaptati)
    R68     (posibil risc de efecte ireversibile)

    Fiecare componenta a oricarui preparat folosit in compozitia produsului si care depaseste 0,01% de masa din produsul final trebuie, de asemenea, sa respecte aceasta conditie.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris compozitia exacta a produsului, impreuna cu copii ale fiselor tehnice de securitate pentru fiecare ingredient si sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceste cerinte, precum si rezultatele incercarilor si referinte la informatiile publicate.

    3.2. Nu se utilizeaza nici un fel de conservanti care sunt sau pot fi clasificati in categoria R50-53, conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 si Hotararii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris compozitia exacta a produsului, impreuna cu copii ale fiselor tehnice de securitate pentru ingredientele in cauza - substante sau preparate - si sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceste cerinte, precum si rezultatele incercarilor si referinte la informatiile publicate.

     3.3. Alchilfenoletoxilati (APEO), alti derivati de alchilfenol (APD), acid etilendiamino tetraacetic (EDTA), acid nitrilo triacetic (NTA)
    Urmatoarele componente nu se includ in compozitia produsului, nici ca atare, nici ca parte a preparatelor folosite in formula:
    a) alchilfenoletoxilati (APEO) sau alti derivati de alchilfenol (APD)
    b) EDTA (acid etilendiamino tetraacetic)
    c) NTA (acid nitrilo triacetic)

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a acestui produs, impreuna cu o declaratie privind absenta acestor compusi organici.

    3.4. Fosfonati
    Cantitatea de fosfonati care nu sunt usor biodegradabili (aerob) nu trebuie sa depaseasca 0,2 g/ciclu spalare.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului impreuna cu o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta.

    4. Parfumuri

    4.1. Nitromoscuri si moscuri policiclice
    In produs nu se includ nitromoscuri sau moscuri policiclice, nici ca atare, nici ca parte a unui preparat inclus in compozitie. Aceasta regula vizeaza, mai ales, urmatoarele substante:
    xilen de mosc: 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen
    ambra de mosc: 4-tert-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen
    moscat: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan
    mosc tibetin: 1-tert-butil-3,4,5,trimetil-2,6-dinitrobenzen
    cetona de mosc: 4'-tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetafenona
    HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta(g)-2-benzopiran
    AHTN: 6-acetil-1,1,2,4,4,7-hexametiltetralina

    4.2. Codul de buna practica
    Orice componente adaugate produsului ca parfum trebuie sa fi fost produse si/sau manipulate conform codului de buna practica al Asociatiei Internationale pentru materii prime de parfumerie (IFRA).

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu o declaratie de conformitate pentru fiecare din cerintele 4.1 si 4.2.

    5. Ambalajul

    5.1. Masa ambalajului primar nu trebuie sa depaseasca 2,5 grame pe unitate functionala.

    5.2. Ambalajele primare din carton trebuie sa fie compuse in proportie cel putin 80% din materiale reciclate.

    5.3. Ambalajele primare din material plastic trebuie sa fie etichetate conform cu cea prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO 1043.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea o mostra de ambalaj, o declaratie privind procentul de material reciclat din ambalajul din carton impreuna cu calcule referitoare la cantitatea de ambalaj primar.

    6. Performanta de spalare

    Produsul trebuie sa aiba o performanta de spalare satisfacatoare la doza recomandata conform metodei de incercare standard realizat IKW sau metodei de incercare prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO EN 50242. Incercarile se realizeaza la o temperatura de cel mult 55 grade C.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente raportul de incercare. Se poate recurge la alta metoda de incercare diferita de metoda de incercare IKW sau cea prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul EN 50242, daca autoritatea competenta care evalueaza cererea accepta echivalenta acesteia cu metodele de incercare mentionate anterior.
    Daca se utilizeaza metoda de incercare prevazuta in standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO EN 50242:1998, se aplica urmatoarele modificari: incercarile se realizeaza la temperatura de 55 grade C +/- 2 grade C cu prespalare cu apa rece, fara detergent; masina de spalat folosita in cadrul incercarii se racordeaza la o sursa de apa rece si trebuie sa contina vesela pentru 12 persoane cu un indice de spalare intre 3,35 si 3,75; se utilizeaza programul de uscare al masinii, dar se evalueaza numai gradul de curatare a vaselor; se utilizeaza un agent de limpezire slab acid conform standardului (formula III); dozarea agentului de limpezire se stabileste intre 2 si 3; doza de detergent pentru masina de spalat vase este cea recomandata de producator; se realizeaza trei incercari la o duritate a apei conform standardului; o incercare consta din cinci cicluri de spalare, iar rezultatul se inregistreaza dupa cel de-al cincilea ciclu de spalare, fara ca vasele sa fie uscate intre ciclurile de spalare; rezultatul trebuie sa fie mai bun sau identic cu cel obtinut utilizand detergentul de referinta dupa cel de-al cincilea ciclu de spalare; pentru reteta detergentului de referinta (detergentul B IEC 436) si a agentului de limpezire (formula III), care figureaza in anexa B din standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene care adopta standardul ISO EN 50242:1998 (agentii tensioactivi trebuie pastrati intr-un loc racoros in containere etanse cu o capacitate de cel mult 1 kg si trebuie folositi in termen de trei luni).

    7. Puritatea enzimelor

    Microorganismele producatoare de enzime nu trebuie sa fie prezente in preparatul enzimatic final.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare sau o declaratie de conformitate eliberata de producatorul de enzime.

    8. Informatii pentru consumatori

    8.1. Informatii inscrise pe ambalaj
    Pe produs sau in interiorul ambalajului trebuie sa figureze urmatorul text (sau un text echivalent):
    "Acest detergent cu eticheta ecologica ofera rezultate bune la temperaturi scazute*. Selectati un ciclu de spalare la temperaturi scazute, utilizati masina de spalat vase cu incarcatura completa si nu depasiti doza de detergent recomandata. Astfel veti reduce la minimum atat consumul de energie si apa, cat si poluarea apei".
    Pentru informatii suplimentare privind eticheta ecologica consultati pagina web: http://www.mappm.ro.
------------
    * Agentul economic indica aici temperatura recomandata sau gama de temperaturi recomandate care nu trebuie sa depaseasca 55 grade C.

    8.2. Instructiuni de dozare
    Instructiunile de dozare se scriu pe ambalajul produsului. Trebuie sa se specifice dozele recomandate pentru vase "normal de" si "foarte" murdare, precum si pentru duritatea apei din zonele in care se comercializeaza produsul. Instructiunile trebuie sa indice modul optim de folosire a produsului in functie de gradul de murdarie.
    Agentul economic intreprinde actiunile corespunzatoare pentru a-l sprijini pe consumator la respectarea dozei recomandate, de exemplu prin oferirea unui dispozitiv de dozare (pentru produsele pudra sau lichide) si/sau prin indicarea dozei recomandate cei putin in ml (pentru produsele pudra sau lichide). Pe ambalaj trebuie sa figureze o recomandare adresata consumatorilor de a contacta furnizorul de apa sau autoritatea locala pentru a afla gradul de duritate a apei de la robinet care le este furnizata.

    8.3. Informatii privind componentele si etichetarea acestora
    Se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 745/1999 pentru aprobarea normelor privind etichetarea detergentilor, a produselor de intretinere si a produselor de curatat, iar urmatoarele grupe de ingrediente trebuie sa fie mentionate pe eticheta:
    - Enzime: se indica tipul enzimelor
    - Agenti de conservare: se caracterizeaza si se eticheteaza conform nomenclaturii IUPAC (Uniunea Internationala pentru Chimie Pura si Aplicata).
    Daca produsul contine parfum, acest lucru trebuie indicat pe ambalaj.

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o mostra a ambalajului produsului, alaturi de o declaratie de conformitate cu fiecare dintre cerintele de la pct. 8.1., 8.2. si 8.3. ale acestui criteriu.

    9. Informatii care vor aparea pe eticheta ecologica

    Rubrica 2 din eticheta ecologica trebuie sa contina urmatorul text:
    - "contribuie la reducerea poluarii apei,
    - contribuie la reducerea cantitatii de ambalaj."

    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o mostra de ambalaj al produsului pe care se prezinta eticheta, alaturi de o declaratie de conformitate cu cerintele acestui criteriu.

    ANEXA 1
    la criterii

        BAZA DE DATE PRIVIND COMPONENTELE PENTRU DETERGENTI (LISTA DID)

    A. Informatii privind componentele cel mai des utilizate pentru detergenti se folosesc la calcularea punctajului criteriilor ecologice

    NOTA:
    Parametrii SONBDa, SAS, SAI, NTO, precum si factorii de corectie FC pentru SONBDan nu se utilizeaza pentru aceasta grupa de produse.

    Baza de date privind componentele pentru detergenti (Lista DID; versiunea din 29 septembrie 1998)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    NE - Ne-bio-degradabil aerob (SONBDa)
    SS - Substante anorganice solubile (SAS)
    SI - Substante anorganice insolubile (SAI)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|                             Componente                                   |
|DID|                                                                          |
|___|__________________________________________________________________________|
|         Toxicitate         | Factor de|   Ne-bio-    |  NE |  SS |  SI | NTO |
|____________________________| incarcare|   degradabil |     |     |     |     |
|         CFEO      |   ETL  |    (FI)  |   anaerob    |     |     |     |     |
|       masurata    |        |          |   (SONBDan)  |     |     |     |     |
|___________________|__ _____|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Agenti tensioactivi anionici                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 1.| C 10-13 LAS (Na fi 11,5 - 11,8, C14 < 1%)                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,3                | 0,3    | 0,05     | D, FC = 0,75 |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 2.| alti LAS (C14 > 1%)                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,12               | 0,12   | 0,05     | D, FC = 1,5  |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 3.| C 14/17 Alchil sulfonat                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,27               | 0,27   | 0,03     | D, FC = 0,75 |  0  |  0  |  0  | 2,5 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 4.| C 8/10 Alchil sulfat                                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 2,9         | 0,15   | 0,02     | 0            |  0  |  0  |  0  | 1,9 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 5.| C 12-15 AS                                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,1                | 0,1    | 0,02     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 6.| C 12-18 AS                                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 3           | 0,15   | 0,02     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 7.| C 16-18 FAS                                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,55               | 0,55   | 0,02     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,5 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 8.| C 12-15 A 1-3 etoxisulfat                                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,15               | 0,15   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
| 9.| C 16/18 A 3-4 etoxisulfat                                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|nu exista date     | 0,1    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,2 |
|valabile           |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|10.| C 8 - Dialchil sulfosuccinat                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 7,5         | 0,4    | 0,5      | D, FC = 1,5  |  0  |  0  |  0  |   2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|11.| C 12/14 metilesterul acidului gras sulfonic                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 5           | 0,25   | 0,05     | D, FC = 0,75 |  0  |  0  |  0  | 2,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|12.| C 16/18 metilesterul acidului gras sulfonic                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,15               | 0,15   | 0,05     | D, FC = 0,75 |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|13.| C 14/16 sulfonat alfa olefinic                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 2,5         | 0,13   | 0,05     | D, FC = 0,75 |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|14.| C 14/18 sulfonat alfa olefinic                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 1,4         | 0,07   | 0,05     | D, FC = 2,0  |  0  |  0  |  0  | 2,4 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|15.| C 12-22 SAPUNURI                                                         |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE0 = 1,6          | 1,6    | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,9 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Agenti tensioactivi non-ionici                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|16.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 3-6                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 3,3         | 0,7    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,4 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|17.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 6-9                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 5,4         | 1,1    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|18.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12/15 A 2-6                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,18               | 0,18   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,5 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|19.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 (media C < 14) A > 6-9  |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,24               | 0,24   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|20.| Grupare etoxi C 12-15 (media C > 14) A > 6-9                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,17               | 0,17   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|21.| Grupare etoxi C 12-15 A > 9-12                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 0,8         | 0,3    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|22.| Grupare etoxi C 12-15 A > 20-30                                          |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 13          | 0,65   | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2   |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|23.| Grupare etoxi C 12-15 A > 30                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 130         | 6,5    | 0,75     | 0            |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|24.| Grupare etoxi C 12/18 A 0-3                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|nu exista date     | 0,01   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,9 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|25.| Grupare etoxi C 12-18 A 9                                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,2                | 0,2    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,4 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|26.| Grupare etoxi C 16/18 A 2-6                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,03               | 0,03   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,6 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|27.| Grupare etoxi C 16/18 A > 9-12                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 0,5         | 0,05   | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|28.| Grupare etoxi C 16/18 A 20-30                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 18          | 0,36   | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|29.| Grupare etoxi C 16/18 A > 30                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 50          | 2,5    | 0,75     | 0            |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|30.| Glucozamida C 12/14                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|4,3                | 4,3    | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|31.| Glucozamida C 16/18                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,116              | 0,116  | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,5 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|32.| Alchilpoliglucozida C 12/14                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|1                  | 1      | 0,03     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Agenti tensioactivi amfoterici                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|33.| Alchildimetilbetaina C 12-15                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,03               | 0,03   | 0,05     | D, FC = 2,5  |  0  |  0  |  0  | 2,9 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|34.| Alchil amidopropilbetaina C 12-18                                        |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,03               | 0,03   | 0,05     | D, FC = 2,5  |  0  |  0  |  0  | 2,8 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Regulatori de spuma                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|35.| Silicon                                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 241         | 4,82   | 0,4      | D, FC = 0,75 |  D  |  0  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|36.| Parafina                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|nu exista date     |100     | 0,4      | 0            |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Balsam pentru haine                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|37.| Glicerol                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 > 5-10 gl     | 1.000  | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 1,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Excipienti                                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|38.| Fosfat, exprimat in STPP                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 1.000  | 0,6      | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|39.| Zeolit A                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|120                | 120    | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  D  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|40.| Citrat                                                                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 85          | 85     | 0,07     | 0            |  0  |  0  |  0  | 0,6 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|41.| Policarboxilati si derivati inruditi                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|124                | 124    | 0,4      | D, FC = 0,1  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|42.| Argila                                                                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 1000   | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  D  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|43.| Carbonat/bicarbonat                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 250         | 250    | 0,8      | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|44.| Acid gras (C >/= 14)                                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE0 = 1,6          | 1,6    | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,9 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|45.| Silicat/disilicat                                                        |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 > 1000        | 1000   | 0,8      | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|46.| NTA                                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|19                 | 19     | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 0,6 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|47.| Acid poliaspartic. Sare de Na                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|125                | 12,5   | 0,13     | D, FC = 0,1  |  0  |  0  |  0  | 1,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Inalbitori                                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|48.| Mono perborat (sub forma de borat)                                       |
|___|__________________________________________________________________________|
|1-10               | 6      | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|49.| Tetra perborat (sub forma de borat)                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|1-10               | 6      | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|50.| Percarbonat (vezi carbonat)                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 250         | 250    | 0,8      | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|51.| TAED                                                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE0 = 500          | CE0 =  | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,0 |
|                   | 500    |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Solventi                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|52.| Alcooli C1-C4                                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 8000        | 100    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|53.| Monoetanolamina                                                          |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,78               | 0,78   | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,4 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|54.| Dietanolamina                                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,78               | 0,78   | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|55.| Trietanolamina                                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,78               | 0,78   | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2   |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Diverse                                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|56.| Polivinilpirolidon (PVP/PVNO/PVPVI)                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 > 100         | 100    | 0,75     | D, FC = 0,1  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|57.| Fosfonati                                                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|7,4                | 7      | 0,4      | D, FC = 0,5  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|58.| EDTA                                                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|CEOR = 11          | 11     | 1        | D, FC = 0,1  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|59.| CMC                                                                      |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 > 250         | 250    | 0,75     | D, FC = 0,1  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|60.| Sulfat de Na                                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 2460        | 1000   | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|61.| Sulfat de Mg                                                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 788         | 800    | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|62.| Clorura de Na                                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 650         | 650    | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|63.| Uree                                                                     |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 > 10.000      | 100    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|64.| Acid maleic                                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 106         | 2,1    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 0,8 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|65.| Acid malic                                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 106         | 2,1    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 0,6 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|66.| Formiat de Ca                                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 100    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|67.| Silice                                                                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 100    | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  D  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|68.| Polimeri cu masa moleculara (MW) PEG > 4.000                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 100    | 0,4      | 0            |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|69.| Polimeri cu masa moleculara (MW) PEG > 4.000                             |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 100    | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 1,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|70.| Sulfonat de cumen                                                        |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 66          | 6,6    | 0,13     | D, FC = 0,25 |  0  |  0  |  0  | 1,7 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|71.| Xilensulfonat                                                            |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 66          | 6,6    | 0,13     | D, FC = 0,25 |  0  |  0  |  0  | 1,6 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|72.| Toluensulfonat                                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 66          | 6,6    | 0,13     | D, FC = 0,25 |  0  |  0  |  0  | 1,4 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|73.| Na-/Mg-/KOH                                                              |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   | 100    | 1        | 0            |  0  |  D  |  0  | 0,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|74.| Enzime                                                                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 25          | 25     | 0,13     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,0 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|75.| Amestecuri de parfumuri ca atare                                         |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 2-10        | 0,02   | 0,1      | D, FC = 3,0  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|76.| Vopsele                                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL50 = 10          | 0,1    | 0,4      | D, FC = 3,0  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|77.| Amidon                                                                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|nu exista date     | 250    | 0,1      | 0            |  0  |  0  |  0  | 0,97|
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|78.| Zn ftalocianina sulfonata                                                |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,16               | 0,016  | 0,07*   | D, FC = 2,5  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|79.| Poliester anionic (polimer de indepartare a murdariei)                   |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 310         | 310    | 0,4      | D, FC = 0,1  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|80.| Iminodisuccinat                                                          |
|___|__________________________________________________________________________|
|23                 | 2,3    | 0,13     | D, FC = 2,5  |  0  |  0  |  0  | 1,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Agenti optici de stralucire = FWA                                        |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|81.| FWA 1*1)                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|CL0 = 10           | 1,0    | 0,4      | D, FC = 1,5  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|82.| FWA 5*2)                                                                 |
|___|__________________________________________________________________________|
|3,13               | 3,13   | 0,4      | D, FC = 0,5  |  D  |  0  |  0  | 0*  |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   | Componente suplimentare                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|                   |        |          |              |     |     |     |     |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|83.| Alchil aminoxizi (C 12-18)                                               |
|___|__________________________________________________________________________|
|0,08               | 0,08   | 0,05     | D, FC = 2,5  |  0  |  0  |  0  | 3,2 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|84.| Gliceret (C 6-17) etoxi cocoat                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 32          | 1,6    | 0,05     | 0            |  0  |  0  |  0  | 2,1 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|85.| Esteri fosfat (C 12-18)                                                  |
|___|__________________________________________________________________________|
|CE50 = 38          | 1,9    | 0,05     | D, FC = 0,25 |  0  |  0  |  0  | 2,3 |
|___________________|________|__________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   *1) FWA 1 = disodiu 4,4'-bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-il)    |
|       amino stilben - 2,2'-disulfonat                                        |
|   *2) FWA 5 - disodiu 4,4'-bis (2-sulfostiril) bifenil                       |
|   * NTO pentru substantele organice ne-biodegradabile aerob este stabilit la |
|     zero                                                                     |
|   * fotodegradare rapida                                                    |
|   Observatii:                                                                |
|   D = da, criteriul se aplica                                                |
|   0 = nu, criteriul nu se aplica                                             |
|   ETL = Concentratie care determina efect pe termen lung                     |
|   CFEO = Concentratia fara efect observat                                    |
|   FC = Factor de corectie, de aplicat dozei exprimate in g/spalare           |
|   NTO = necesar teoretic de oxigen                                           |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la criterii

    METODA DE CALCUL PENTRU COMPONENTELE PENTRU DETERGENTI NEINCLUSE IN BAZA DE DATE (LISTA DID)

    Pentru componentele care nu sunt incluse in lista DID din anexa nr. 1 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase se aplica urmatoarea metoda.

    Toxicitate acvatica
    Pentru calcularea criteriului privind volumul critic de diluare - toxicitate, trebuie sa fie folosite datele privind cel mai redus efect pe termen lung (ETL) asupra pestilor, daphnia magna sau algelor.
    In cazurile in care se folosesc date privind omologi si/sau RCSA (relatii cantitative structura - activitate), datele finale privind ETL ar trebui corectate in mod corespunzator.
    Daca nu exista date disponibile privind ETL, trebuie aplicata urmatoarea procedura pentru estimarea datelor privind ETL prin aplicarea factorului de incertitudine (FI) specificat pentru datele aferente celei mai sensibile specii:

     Alte substante decat agentii tensioactivi:

 ______________________________________________________________________________
|         DATE DISPONIBILE                               FI APLICABIL          |
|______________________________________________________________________________|
| Cel putin 2 CL50 acute asupra pestilor sau    100                            |
| daphnia sau algelor                                                          |
| 1 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor   10                             |
| 2 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor   5                              |
| 3 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor   1                              |
|                                               Aplicati cea mai redusa CFEO   |
|                                               validata                       |
|______________________________________________________________________________|

    Se poate accepta abaterea de la aceasta regula daca pot fi furnizate dovezi stiintifice pentru factori sau date mai reduse. CFEO este concentratia fara efect observat (intr-un test cronic).

    Agenti tensioactivi

 ______________________________________________________________________________
|         DATE DISPONIBILE                               FI APLICABIL          |
|______________________________________________________________________________|
| Cel putin 2 CFEO asupra pestilor sau daphnia  1 (cea mai redusa CFEO)        |
| sau algelor                                                                  |
| 1 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor   1 (CFEO - daca specia este cea |
|                                               mai sensibila la toxicitate    |
|                                               acuta)                         |
|                                               10 (CFEO - daca specia nu este |
|                                               cea mai sensibila la toxicitate|
|                                               acuta)                         |
| 3 CL50 asupra pestilor, daphnia sau algelor   20 (cea mai redusa CL50)       |
| Cel putin 1 CL50 asupra pestilor, daphnia sau 50 (cea mai redusa CL50)       |
| algelor                                       sau 20 in anumite cazuri (vezi |
|                                               mai jos)                       |
|______________________________________________________________________________|

    In ultimul dintre cazurile mentionate anterior, se poate folosi un factor de incertitudine de 20 in loc de 50, doar daca sunt disponibile date privind 1 - 2 CL sau CE50 (CL50 in cazul toxicitatii asupra pestilor, CE50 in cazul toxicitatii asupra daphnia sau algelor) si daca din informatiile pentru alti ingredienti se poate concluziona ca au fost testate cele mai sensibile specii. O astfel de regula se poate aplica doar in cadrul unui grup de omologi. Trebuie subliniat ca ETL (efectele pe termen lung) utilizate trebuie sa fie consecvente pentru un grup de omologi in ceea ce priveste influenta lungimii lantului alchilic pentru LAS (alchilbenzensulfonatul liniar) sau numarul de EO (grupari etoxi) pentru alcoolul etoxilat daca se pot stabili astfel de RCSA.
    Orice abatere de la schema mentionata anterior trebuie sa fie bine argumentata pentru substanta chimica respectiva.

    Factori de incarcare
    Factorii de incarcare se stabilesc in conformitate cu prevederile actelor normative care prevad stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru populatie si mediu prezentate de substantele notificate.

    Substante organice ne-biodegradabile (anaerob): diagrama de definire a factorilor de corectie (FC).

 ______________            ___________           ____             ___________
|LTE < 0,1 mg/l|-- yes -->|log P </= 4|-- no -->| RB |-- no ---> | CF = 3    |
|______________|          |___________|         |____|           |___________|
                                |                 |
                                |                 |_____ yes -->
                                |                ____             ___________
                                |________ yes ->| RB |-- no ---> | CF = 2,5  |
                                                |____|           |___________|
                                                  |
                                                  |_____ yes -->
 ______________            ___________           ____             ___________
|LTE < 1 mg/l  |-- yes -->|log P </= 4|-- no -->| RB |-- no ---> | CF = 2    |
|______________|          |___________|         |____|           |___________|
                                |                 |
                                |                 |_____ yes -->
                                |                ____             ___________
                                |________ yes ->| RB |-- no ---> | CF = 1,5  |
                                                |____|           |___________|
                                                  |
                                                  |_____ yes -->
 ______________            ___________           ____             ___________
|LTE </=10 mg/l|-- yes -->|log P </= 4|-- no -->| RB |           | CF = 0,75 |
|______________|          |___________|         |____|           |___________|
                                |                 |
                                |                 |_____ yes -->
                                |                ____             ___________
                                |________ yes ->| RB |-- no ---> | CF = 0,5  |
                                                |____|           |___________|
                                                  |
                                                  |_____ yes -->
 ______________            ___________           ____             ___________
|LTE > 10 mg/l |-- yes -->|log P </= 4|-- no -->| RB |-- no ---> | CF = 0,25 |
|______________|          |___________|         |____|           |___________|
                                |                 |
                                |                 |_____ yes -->
                                |                                 ___________
                                |________ yes ->                 | CF = 0,1  |
                                                                 |___________|

    RB (BR): biodegradabilitate aeroba rapida
    LTE (ETL): efect pe termen lung
    CF (FC): factor de corectie

    yes = da
    no = nu

    ANEXA 3
    la criterii

                    Documentarea biodegradabilitatii anaerobe

    In cazul componentelor care nu figureaza in lista DID din anexa nr. 1 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti pentru masini de spalat vase, se poate utiliza urmatoarea procedura pentru a oferi documentarea necesara degradabilitatii anaerobe.

    1. Se aplica o extrapolare rationala
    Se utilizeaza rezultatele obtinute din testele efectuate cu o materie prima pentru a extrapola degradabilitatea anaeroba limita a agentilor tensioactivi cu structura similara. Daca biodegradabilitatea anaeroba a fost confirmata pentru un agent tensioactiv sau pentru un grup de omologi conform listei DID din anexa nr. 1, se poate presupune ca un tip similar de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil anaerob - de exemplu, C 12-15 A 1-3 etoxisulfat (nr. 8 in lista DID) este biodegradabil anaerob, iar pentru C 12-15 A 6 etoxisulfat se poate presupune o biodegradabilitate anaeroba similara. Daca biodegradabilitatea anaeroba a unui agent tensioactiv a fost confirmata in urma utilizarii unei metode adecvate de incercare, se poate presupune ca un tip comparabil de agent tensioactiv este, de asemenea, biodegradabil anaerob - de exemplu, datele din literatura de specialitate care confirma biodegradabilitatea agentilor tensioactivi din grupa sarurilor de amoniu alchilesterice pot fi folosite pentru a documenta biodegradabilitatea anaeroba similara a altor saruri de amoniu cuaternare care contin grupari esterice in lantul sau lanturile alchilice,

    2. Se efectueaza incercarea de screening pentru biodegradabilitatea anaeroba
    Daca sunt necesare noi incercari, se efectueaza o incercare de screening utilizand standardul roman sau al unui stat membru al Uniunii Europene ISO 11734, ECETOC nr. 28 iunie 1988 sau o metoda echivalenta.

    3. Se efectueaza o incercare de degradabilitate cu doza redusa
    Daca sunt necesare noi incercari si in cazul problemelor experimentale legate de incercarea de screening   de exemplu, inhibitie provocata de toxicitatea substantei testate, se repeta incercarea utilizand o doza redusa de agent tensioactiv si se monitorizeaza degradarea prin masurarea izotopului Carbon 14 sau analize chimice. Incercarea cu doze reduse de detergent se poate efectua utilizand metoda OECD 308 august 2000 sau orice alta metoda echivalenta.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 253/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 253 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu