Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1530 din 23 septembrie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 908 din  6 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari se aplica urmatoarelor produse:
    a) detergenti destinati spalarii manuale a vaselor, veselei, oalelor, tigailor si a altor ustensile de bucatarie;
    b) detergenti destinati spalarii manuale a recipientelor de argila sau faianta etc.
    Art. 3
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 1 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Eticheta ecologica pentru un detergent de vase pentru spalare manuala, denumit in continuare produs, se acorda daca:
    a) produsul face parte din grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala, conform prevederilor art. 2;
    b) produsul este conform cu criteriile prevazute in anexa.
    (2) Agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant, care solicita acordarea etichetei ecologice, trebuie sa furnizeze documentatii si/sau declaratii specifice care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice.
    (3) In cazul in care nu este indicata nici o metoda de incercare sau incercarile mentionate sunt utilizate pentru evaluare si verificare, autoritatea competenta va trebui sa isi fundamenteze decizia pe baza declaratiilor si documentatiei furnizate de agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau pe baza rezultatelor verificarilor independente efectuate, dupa caz.
    (4) Conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice se stabileste pe baza cerintelor specifice de evaluare, verificare si incercare prevazute pentru fiecare criteriu. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acceptul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor -, denumita in continuare autoritate competenta, daca se demonstreaza ca acestea asigura rezultate avand o calitate stiintifica echivalenta.
    (5) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor prevazute in anexa, autoritatea competenta poate lua in considerare implementarea sistemelor de management de mediu, conform standardelor SR EN ISO 14001:1997 sau EMAS. Certificarea sistemelor de management de mediu nu este obligatorie.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit grupului de produse detergenti de vase pentru spalare manuala, in scopuri administrative, este 019.
    Art. 6
    Prezenta hotarare transpune Decizia Comisiei Europene 2001/607/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare detergentilor de vase pentru spalare manuala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 214/2001.
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 8 august 2005.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul mediului
                         si gospodaririi apelor,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Presedintele Autoritatii
                         Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
                         Eduard Gabriel Matei

                         Ministrul integrarii europene,
                         Alexandru Farcas

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala promoveaza cu precadere:
    a) reducerea deversarilor de substante toxice poluante in mediul acvatic;
    b) reducerea sau prevenirea riscurilor pentru sanatate sau pentru mediu, datorate folosirii substantelor chimice periculoase;
    c) reducerea cantitatii de deseuri provenind din ambalaje;
    d) promovarea transmiterii informatiilor care permit consumatorului sa utilizeze produsul intr-un mod eficient, cu un impact redus asupra mediului.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala sunt stabilite la niveluri care promoveaza etichetarea produselor apartinand acestui grup, care au un impact redus asupra mediului.

                            CRITERII ECOLOGICE

    1. Toxicitatea pentru organisme acvatice

    Volumul critic de diluare toxicitate - VCDtox se calculeaza pentru fiecare componenta (i) dupa urmatoarea ecuatie:

                            masa (i) x FI (i)
    VCDtox (componenta i) = ----------------- x 1000,
                                  ETL (i)

    unde:
    - masa (i) este masa componentei per doza recomandata la 1 l de apa de spalat, FI este factorul de incarcare si ETL este concentratia cu efect toxic de lunga durata a componentei.
    Valorile lui FI si parametrii ETL sunt cele prevazute in anexa nr. 1 "Baza de date privind componentele pentru detergenti de vase pentru spalare manuala" - lista DID. Daca componenta in discutie nu este inclusa in lista DID, prevazuta in anexa nr. 1, agentul economic estimeaza valoarea lor folosind instructiunile prevazute in anexa nr. 1. VCDtox total al unui produs se obtine prin insumarea VCDtox al fiecarei componente. VCDtox pentru doza recomandata, exprimat pentru 1 l de apa de spalat, nu trebuie sa depaseasca 170 l.
    Metoda de calcul pentru componentele de detergenti de vase pentru spalare manuala, neincluse in baza de date, este prezentata in anexa nr. 2.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu detalii de calcul pentru VCDtox, care sa arate conformitatea cu aceste criterii.

    2. Biodegradabilitatea agentilor tensioactivi

    a) Usor biodegradabili aerob
    Fiecare agent tensioactiv din compozitia produsului trebuie sa fie usor biodegradabil.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului. Lista DID, prezentata in anexa nr. 1, arata daca un anumit agent tensioactiv este biodegradabil aerob sau nu; de exemplu, cei care au marcat "Y" in coloana referitoare la biodegradabilitate aeroba nu trebuie utilizati. Pentru agentii tensioactivi care nu sunt inclusi in lista DID trebuie sa fie furnizate informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse ori rezultatul incercarilor corespunzatoare care sa arate ca sunt biodegradabili aerob. Incercarile pentru evaluarea biodegradabilitatii trebuie sa fie realizate conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase sau conform metodelor de incercare OECD 301 A - F ori standardelor romane ISO echivalente. Principiul celor 10 zile nu se aplica. Nivelurile de acceptare sunt de 70% pentru metodele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 490/2002, in OECD 301 A si E si in standardul roman echivalent ISO si sunt de 60% pentru incercarile C4 - C, D, E si F, echivalentii lor OECD 301 B, F si D si standardele romane echivalente ISO.
    b) Biodegradabilitate anaeroba
    Fiecare agent tensioactiv din compozitia produsului trebuie sa fie biodegradabil in conditii anaerobe.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului. Lista DID prezentata in anexa nr. 1 indica daca un agent tensioactiv specific este biodegradabil anaerob sau nu; de exemplu, cei care au marcat "Y" in coloana biodegradabilitatii anaerobe nu se utilizeaza. Pentru agentii tensioactivi neinclusi in lista DID vor fi puse la dispozitie informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse ori rezultate ale incercarilor corespunzatoare care arata ca acestia sunt biodegradabili anaerob. Incercarile de referinta pentru biodegradabilitatea anaeroba trebuie sa fie cele prezentate in standardul roman care adopta standardul ISO 11734, ECETOC nr. 28 iunie 1988 sau o metoda de incercare echivalenta, cu o cerinta de degradabilitate anaeroba de minimum 60% .

    3. Substante sau preparate periculoase cu grad inalt de risc sau toxice

    a) Urmatoarele substante nu trebuie incluse in produs nici ca atare, nici ca parte a vreunui compus inclus in formula:
    - alchilii etoxilati ai fenolului - APEO;
    - compusii cuaternari ai amoniului;
    - triclorocarbon;
    - EDTA - etilen-diamina-tetra-acetat;
    - NTA - nitrilo-tri-acetat;
    - solventi poliglicolici: polietilen glicol;
    - nitromosc si mosc policiclic, de exemplu:
        - mosc xilena: 5-tertbutil 2,4,6-trinitroxilena;
        - ambra de mosc: 4-tertbutil 3-metoxil 2,6-dinitrotoluen;
        - moscat: 1,1,3,3,5-pentametil 4,6-dinitroenden;
        - mosc tibetin: 1-tertbutil 3,4,5-trimetil 2,6-dinitrobenzen;
        - cetona de mosc: 4-tertbutil 2,6-dimetil 3,5-dinitroacetafenon;
        - HHCB - 1,3,4,6,7,8-hexahidro 4,6,6,7,8,8-hexametilciclopentan 2-benzopiran;
        - AHTN - 6-acetil 1,1,2,4,4,7-hexametiltetralin.
    b) Produsul nu trebuie sa contina nici o componenta careia i se poate atribui oricare dintre urmatoarele fraze de risc:
    - R40 - Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente;
    - R45 - Poate cauza cancer;
    - R46 - Poate provoca afectiuni genetice ereditare;
    - R49 - Poate provoca cancer prin inhalare;
    - R68 - Risc potential de efecte ireversibile;
    - R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;
    - R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;
    - R60 - Poate altera fertilitatea;
    - R61 - Poate provoca efecte nefaste asupra copilului - foetus in timpul sarcinii;
    - R62 - Posibil risc de alterare a fertilitatii;
    - R63 - Posibil risc de a dauna copilului - foetus in timpul sarcinii;
    - R64 - Risc posibil pentru sugarii hraniti cu lapte matern
sau orice combinatie a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Fiecare componenta a oricarui preparat folosit in compozitia produsului si care depaseste valoarea de 0,1% din masa preparatului respectiv trebuie, de asemenea, sa respecte aceasta conditie.
    Substantele biocide folosite pentru a conserva produsul, cele permise pe baza criteriilor de mai jos, clasificate ca R50/53 sau R51/53, sunt totusi permise, dar numai daca nu sunt posibil bioacumulative. In acest context, o substanta biocida este considerata posibil bioacumulativa daca indicativul log Pow - coeficientul de partitie octanol/apa este mai mare sau egal cu 3,0, iar factorul de bioconcentrare - FBC este mai mic sau egal cu 100.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente formula exacta a produsului, impreuna cu copia fisei tehnice de securitate pentru fiecare componenta, care indica clasificarea sau lipsa acesteia pentru oricare dintre componente, precum si o declaratie ca nici una dintre substantele de mai sus nu a fost inclusa in produs.
    In mod similar si furnizorii de orice preparat folosit in formula predau o declaratie ca preparatul lor se conformeaza cerintelor de mai sus.

    4. Arome

    a) Produsul nu trebuie sa contina arome cu continut de nitromosc sau mosc policiclic, asa cum sunt cele prevazute la pct. 3.
    b) Daca produsul contine una sau mai multe dintre urmatoarele arome, acest lucru trebuie indicat clar pe ambalaj, mentionandu-se numele aromelor respective:
_________________________________________________________
             Denumirea uzuala                 Nr. CAS
_________________________________________________________
Amilcinamaldehida                             122-40-7
Alcool amilcinamilic                          101-85-9
Alcool benzilic                               100-51-6
Salicilat de benzil                           118-58-1
Cinamaldehida                                 104-55-2
Alcool cinamilic                              104-54-1
Citral                                        5392-40-5
Coumarin                                      91-64-5
Eugenol                                       97-53-0
Geraniol                                      106-24-1
Hidroxicitronellaldehida                      107-75-5
Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehida   31906-04-4
Izoeugenol                                    97-54-1
_________________________________________________________

    c) Orice componente adaugate produsului ca aroma trebuie sa fi fost produse si/sau manipulate conform Codului de buna practica al Asociatiei Internationale a Aromelor.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    5. Vopsele si agenti coloranti

    Orice vopsele sau agenti coloranti folositi in produs trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu, impreuna cu o lista completa a tuturor vopselelor si agentilor coloranti folositi.

    6. Substante biocide

    a) Produsul poate include substante biocide doar pentru conservarea produsului si in doze corespunzatoare doar in acest scop. Acest lucru nu se refera si la agentii tensioactivi care pot avea proprietati biocide.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu o copie a fisei tehnice de securitate a fiecarui conservant adaugat, informatii referitoare la doza necesara pentru a conserva produsul, precum si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.
    b) Este interzis a se pretinde ori a se sugera pe ambalaj sau prin orice alt mijloc de comunicare ca detergentul pentru spalarea manuala a vaselor are actiune antimicrobiana.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice, in scris autoritatii competente textele si prezentarea folosite pe fiecare tip de ambalaj si/sau un exemplu din fiecare tip de ambalaj, impreuna cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    7. Substante sensibilizante

    Produsul nu trebuie sa fie clasificat ca R42 - poate cauza sensibilizare prin inhalare si/sau R43 - poate cauza iritare in contact cu pielea, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa indice in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu o copie a fisei tehnice de securitate pentru fiecare componenta, care va indica clasificarea sau lipsa acesteia pentru fiecare componenta, si, de asemenea, o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    8. Limitarea agentilor tensioactivi totali la spalare

    Masa totala a agentilor tensioactivi in doza recomandata pentru 1 l de apa de spalat nu trebuie sa depaseasca 0,4 g pentru vase murdare.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa indice in scris autoritatii competente continutul total de agenti tensioactivi per ml de produs, dozarea in ml per litru de apa pentru spalat vasele murdare, asa cum este precizat pe ambalaj. Conformitatea cu acest criteriu va fi demonstrata pe baza acestor date.

    9. Cerinte de ambalare

    a) Ambalajul principal trebuie sa aiba un coeficient volumetric de ambalare - CVA mai mic sau egal cu 1,9. Acest criteriu nu se aplica daca ambalajul principal este compus din cel putin 50% material reciclabil.
    CVA este egal cu volumul celui mai mic solid rectangular - paralelipiped rectangular care poate contine ambalajul impartit la volumul produsului continut in ambalaj.
    b) Daca ambalajul principal este compus din material reciclabil, orice mentiune a acestui lucru pe ambalaj trebuie facuta in conformitate cu standardul roman care adopta standardul ISO 14021 "Etichete si declaratii referitoare la mediu - Mentiuni autodeclarate - tipul II de etichetare ecologica".
    c) Partile ambalajului principal trebuie sa fie usor separabile in parti monomateriale.
    d) Ambalajele din plastic trebuie sa fie marcate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu standardul DIN 6120, partile 1 si 2, impreuna cu DIN 7728, partea 1.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa furnizeze autoritatii competente datele referitoare la ambalaj si, acolo unde se considera necesar, o mostra de ambalaj, impreuna cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    10. Grad de adecvare pentru utilizare

    Produsul trebuie sa fie utilizabil si sa raspunda cerintelor consumatorilor.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa furnizeze autoritatii competente toate datele utile de care aceasta are nevoie. Datele minimale trebuie sa precizeze rezultatele unei incercari de performanta care sa compare produsul incercat pe vase murdare si in conditii reale, la dozele recomandate - cu apa si cu cel putin un alt produs disponibil in mod obisnuit in regiunea unde produsul cu eticheta ecologica va fi comercializat, utilizat conform dozajului recomandabil al produsului. Alegerea produselor de referinta si a metodei de incercare folosite pentru aceste comparatii trebuie sa fie justificata. Agentul economic poate folosi, de exemplu, metoda de incercare denumita "Spalarea vaselor", stabilita de CTTN-IREN - Centrul Tehnic de Vopsire si Curatare, Institutul de Cercetare pentru Intretinere si Spalare din Franta.

    11. Instructiuni de folosire

    Pe ambalajul produsului trebuie sa figureze urmatoarele informatii:
    a) textul: "Pentru a va spala vasele in cel mai eficient mod, pentru a economisi apa si energie si pentru a proteja mediul inconjurator, nu introduceti vasele sub jetul de apa de la robinet, ci scufundati vasele in apa si folositi dozele recomandate. Puteti spala foarte eficient fara sa folositi multa spuma" sau textul echivalent;
    b) pictograma si informatiile de mai jos trebuie sa apara pe ambalaj intr-o marime rezonabila si pe un fond care sa le faca vizibile:
 _______________________________________________________________
| Doza recomandata pentru 5 l de apa de spalat                  |
|  ________                                                     |
| |Figura 1|  nu foarte murdare   x ml (y lingurite) de produs  |
| |________|                                                    |
|  ________                                                     |
| |Figura 2|  murdare             z ml (w lingurite) de produs  |
| |________|                                                    |
|_______________________________________________________________|

unde: x, y, z si w trebuie sa fie definite de agentul economic care solicita eticheta ecologica pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala si/sau de producator.
    Unitatea de masura folosita in pictograma de mai sus este mililitrul. Intre paranteze se va indica si o a doua unitate de masura foarte cunoscuta, cum ar fi linguritele - ca in pictograma de mai sus. Daca ambalajul are un sistem eficient de dozare, care poate oferi intr-un mod la fel de convenabil stabilirea dozelor, poate fi folosita o alta masura alternativa, de exemplu: capace, gradarea recipientului si altele;

    Figura 1, reprezentand pictograma "nu foarte murdare", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 6 octombrie 2004, la pagina 24.

    Figura 2, reprezentand pictograma "murdare", se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 6 octombrie 2004, la pagina 24.

    c) o indicatie asupra numarului aproximativ de spalari pe care consumatorul le poate efectua cu o singura sticla; acest lucru se calculeaza impartind volumul produsului la dozajul recomandat pentru 5 l de apa de spalat pentru vase murdare, dupa cum se arata in pictograma de mai sus;
    d) aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergentilor, a produselor de intretinere si a produselor de curatat;
    e) precizari daca produsul contine arome;
    f) textul: "Pentru mai multe informatii vizitati pagina de web a ministerului: http://www.mappm.ro".
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o mostra de ambalaj al produsului purtand eticheta ecologica, impreuna cu o declaratie de conformitate cu fiecare parte a acestui criteriu.

    12. Informatii care apar pe eticheta ecologica pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare manuala

    A doua rubrica a etichetei ecologice contine urmatorul text:
    - incidenta redusa asupra mediului acvatic;
    - instructiuni clare asupra dozajului.

    ANEXA 1*)
    la criterii

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    BAZA DE DATE PRIVIND COMPONENTELE PENTRU DETERGENTI DE VASE PENTRU SPALARE MANUALA

    Informatii privind componentele cel mai des utilizate pentru detergenti ce se folosesc pentru calcularea criteriilor ecologice

    NOTA:
    Parametrii NBO, SI, II, NTO ca si factorii FC pentru NBO nu se utilizeaza in cadrul acestei grupe de produse

    Baza de date a componentelor din detergenti - lista DID; versiune 29.9.1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nebiodegradabil aerob (SONBDa)
    SAS - Substante anorganice solubile (SAS)
    SAI - Substante anorganice insolubile (SAI)

 ______________________________________________________________________________
| Nr. |                               Componente                               |
| DID |                                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|          Toxicitate         | Factor de| Nebiodegradabil| N |SAS|SAI|   NTO  |
|_____________________________| incarcare|     anaerob    |   |   |   |        |
|  CFEO masurata |     ETL    |   (FI)   |    (SONBDan)   |   |   |   |        |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Agenti tensioactivi anionici                                           |
|     |                                                                        |
|  1. | C 10-13 LAS (NA D 11,5-11,8, C 14 < 1%)                                |
|_____|________________________________________________________________________|
|            0,3 |        0,3 |     0,05 |  Y, FC = 0,75  | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  2. | Alti LAS (C 14 > 1%)                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,12 |       0,12 |     0,05 |  Y, FC = 1,5   | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  3. | C 14/17 sulfonat de alchil                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,27 |       0,27 |     0,03 |  Y, FC = 0,75  | O | O | O |   2,5  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  4. | C 8/10 sulfat de alchil                                                |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 2,9 |       0,15 |     0,02 |        0       | O | O | O |   1,9  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  5. | C 12/15 AS                                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
|            0,1 |        0,1 |     0,02 |        0       | O | O | O |   2,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  6. | C 12/18 AS                                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
|       CL50 = 3 |       0,15 |     0,02 |        0       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  7. | C 16-18 FAS                                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,55 |       0,55 |     0,02 |        0       | O | O | O |   2,5  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  8. | C 12/15 A 1-3 etoxisulfat                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,15 |       0,15 |     0,03 |        0       | O | O | O |   2,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|  9. | C 16/18 A 3-4 etoxisulfat                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
| Nu exista date |        0,1 |     0,03 |        0       | O | O | O |   2,2  |
| valabile       |            |          |                |   |   |   |        |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 10. | C 8 - dialchil sulfosuccinat                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 7,5 |        0,4 |      0,5 |  Y, FC = 1,5   | O | O | O |     2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 11. | C 12/14 metilesterul acidului gras sulfonic                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|       CE50 = 5 |       0,25 |     0,05 |  Y, FC = 0,75  | O | O | O |   2,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 12. | C 16/18 metilesterul acidului gras sulfonic                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,15 |       0,15 |     0,05 |  Y, FC = 0,75  | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 13. | C 14/16 sulfonat alfa olefinic                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 2,5 |       0,13 |     0,05 |  Y, FC = 0,75  | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 14. | C 14-18 sulfonat alfa olefinic                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 1,4 |       0,07 |     0,05 |  Y, FC = 2,0   | O | O | O |   2,4  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 15. | C 12-22 sapunuri                                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE0 = 1,6 |        1,6 |     0,05 |        O       | O | O | O |   2,9  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Agenti tensioactivi non-ionici                                         |
|     |                                                                        |
| 16. | Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 3-6                |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 3,3 |        0,7 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,4  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 17. | Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 6-9                |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 5,4 |        1,1 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 18. | Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 A 2-6                 |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,18 |       0,18 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,5  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 19. | Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 (media C < 14) A > 6-9|
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,24 |       0,24 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 20. | Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 (media C > 14) A > 6-9|
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,17 |       0,17 |     0,03 |                | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 21. | Grupare etoxi C 12-15 A > 9-12                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 0,8 |        0,3 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 22. | Grupare etoxi C 12-15 A > 20-30                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE50 = 13 |       0,65 |     0,05 |        O       | O | O | O |     2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 23. | Grupare etoxi C 12-15 A > 30                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 130 |        6,5 |     0,75 |        O       | O | Y | O | 0* *1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 24. | Grupare etoxi C 12/18 A 0-3                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
| Nu exista date |       0,01 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,9  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 25. | Grupare etoxi C 12-18 A 9                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|            0,2 |        0,2 |     0,03 |                | O | O | O |   2,4  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 26. | Grupare etoxi C 16/18 A 2-6                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,03 |       0,03 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,6  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 27. | Grupare etoxi C 16/18 A > 9-12                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 0,5 |       0,05 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 28. | Grupare etoxi C 16/18 A 20-30                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE50 = 18 |       0,36 |     0,05 |        O       | O | O | O |   2,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 29. | Grupare etoxi C 16/18 A > 30                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 50 |        2,5 |     0,75 |        O       | Y | O | O | 0* *1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 30. | Glucozamida C 12/14                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|            4,3 |        4,3 |     0,03 |                | O | O | O |   2,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 31. | Glucozamida C 16/18                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|          0,116 |      0,116 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,5  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 32. | Alchilpoliglucozida C 12/14                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|              1 |          1 |     0,03 |        O       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     |  Agenti tensioactivi amfoterici                                        |
|     |                                                                        |
| 33. | Alchildimetilbetaina (C 12-15)                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,03 |       0,03 |     0,05 |  Y, FC = 2,5   | O | O | O |   2,9  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 34. | Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,03 |       0,03 |     0,05 |  Y, FC = 2,5   | O | O | O |   2,8  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Regulatori de spuma                                                    |
|     |                                                                        |
| 35. | Silicon                                                                |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 241 |       4,82 |      0,4 |  Y, FC = 0,75  | Y | O | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 36. | Parafina                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
| Nu exista date |        100 |      0,4 |        O       | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Balsam pentru haine                                                    |
|     |                                                                        |
| 37. | Glicerina                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
| CL50 > 5-10 gl |       1000 |     0,13 |        O       | O | O | O |   1,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Excipienti                                                             |
|     |                                                                        |
| 38. | Fosfat, exprimat in STPP                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |       1000 |      0,6 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 39. | Zeolit A                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|            120 |        120 |     0,05 |        O       | O | O | Y |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 40. | Citrat                                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE50 = 85 |         85 |     0,07 |        O       | O | O | O |   0,6  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 41. | Policarboxilati si derivati inruditi                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|            124 |        124 |      0,4 |  Y, FC = 0,1   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 42. | Argila                                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |       1000 |     0,05 |        O       | O | O | Y |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 43. | Carbonat/bicarbonat                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 250 |        250 |      0,8 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 44. | Acid gras (C >/= 14)                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE0 = 1,6 |        1,6 |     0,05 |        O       | O | O | O |   2,9  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 45. | Silicat/disilicat                                                      |
|_____|________________________________________________________________________|
|    CE50 > 1000 |       1000 |      0,8 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 46. | NTA                                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|             19 |         19 |     0,13 |        O       | O | O | O |   0,6  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 47. | Acid poliaspartic, sare de Na                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|            125 |       12,5 |     0,13 |  Y, FC = 0,1   | O | O | O |   1,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Inalbitori                                                             |
|     |                                                                        |
| 48. | Mono perborat - sub forma de borat                                     |
|_____|________________________________________________________________________|
|           1-10 |          6 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 49. | Tetra perborate - sub forma de borat                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|           1-10 |          6 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 50. | Percarbonat - vezi carbonat                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 250 |        250 |      0,8 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 51. | TAED                                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE0 = 500 |  CE0 = 500 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Solventi                                                               |
|     |                                                                        |
| 52. | Alcool C1-C4                                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|    CL50 = 8000 |        100 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 53. | Monoetanolamina                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,78 |       0,78 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,7  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 54. | Dietanolamina                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,78 |       0,78 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 55. | Trietanolamina                                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|           0,78 |       0,78 |     0,13 |        O       | O | O | O |     2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Diverse                                                                |
|     |                                                                        |
| 56. | Polivinilpirolidon (PVP/PVNO/PVPVT)                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 > 100 |        100 |     0,75 |  Y, FC = 0,1   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 57. | Fosfonati                                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|            7,4 |          7 |      0,4 |  Y, FC = 0,5   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 58. | EDTA                                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE0R = 11 |         11 |        1 |  Y, FC = 0,1   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 59. | CMC                                                                    |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 > 250 |        250 |     0,75 |  Y, FC = 0,1   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 60. | Sulfat de Na                                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|    CE50 = 2460 |       1000 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 61. | Sulfat de Mg                                                           |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 788 |        800 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 62. | Clorura de Na                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE50 = 650 |        650 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 63. | Uree                                                                   |
|_____|________________________________________________________________________|
|   CL50 > 10000 |        100 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 64. | Acid maleic                                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 106 |        2,1 |     0,13 |        O       | O | O | O |   0,8  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 65. | Acid malic                                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CL50 = 106 |        2,1 |     0,13 |        O       | O | O | O |   0,6  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 66. | Formiat de Ca                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |        100 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 67. | Silice                                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |        100 |     0,05 |        O       | O | O | Y |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 68. | Polimeri cu masa moleculara (MW) mare PEG > 4000                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |        100 |      0,4 |        O       | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 69. | Polimeri cu masa moleculara (MW) mica PEG < 4000                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |        100 |     0,13 |        O       | O | O | O |   1,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 70. | Sulfonat de cumen                                                      |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 66 |        6,6 |     0,13 |  Y, FC = 0,25  | O | O | O |   1,7  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 71. | Xilensulfonat                                                          |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 66 |        6,6 |     0,13 |  Y, FC = 0,25  | O | O | O |   1,6  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 72. | Toluensulfonat                                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 66 |        6,6 |     0,13 |  Y, FC = 0,25  | O | O | O |   1,4  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 73. | Na-/Mg-/KOH                                                            |
|_____|________________________________________________________________________|
|                |        100 |        1 |        O       | O | Y | O |   0,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 74. | Enzime                                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 25 |         25 |     0,13 |        O       | O | O | O |   2,0  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 75. | Amestecuri de parfumuri ca atare                                       |
|_____|________________________________________________________________________|
|    CL50 = 2-10 |       0,02 |      Y   |  Y, FC = 3,0   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 76. | Vopsele                                                                |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CL50 = 10 |        0,1 |      0,4 |  Y, FC = 3,0   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 77. | Amidon                                                                 |
|_____|________________________________________________________________________|
| Nu exista date |        250 |      0,1 |        O       | O | O | O |  0,97  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 78. | Zn-ftalocianina sulfonata                                              |
|_____|________________________________________________________________________|
|    CFEO = 0,16 |      0,016 |  0,07*2) |  Y, FC = 2,5   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 79. | Poliester anionic - poliester de indepartare a murdariei               |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CFEO = 310 |        310 |      0,4 |  Y, FC = 0,1   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 80. | Iminodisuccinat                                                        |
|_____|________________________________________________________________________|
|             23 |        2,3 |     0,13 |  Y, FC = 0,25  | O | O | O |   1,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Agenti optici de stralucire (FWA)                                      |
|     |                                                                        |
| 81. | FWA 1*3)                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|       CLO = 10 |        1,0 |      0,4 |  Y, FC = 1,5   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 82. | FWA 5*4)                                                               |
|_____|________________________________________________________________________|
|           3,13 |       3,13 |      0,4 |  Y, FC = 1,5   | Y | O | O | 0*)*1) |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
|     |                                                                        |
|     | Componente suplimentare                                                |
|     |                                                                        |
| 83. | Alchil aminoxizi (C 12-18)                                             |
|_____|________________________________________________________________________|
|     CE0 = 0,08 |       0,08 |     0,05 |  Y, FC = 2,5   | O | O | O |   3,2  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 84. | Gliceret (C 6-17) etoxi cocoat                                         |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE50 = 32 |        1,6 |     0,05 |        O       | O | O | O |   2,1  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| 85. | Esteri fosfat (C 12-18)                                                |
|_____|________________________________________________________________________|
|      CE50 = 38 |        1,9 |     0,05 |  Y, FC = 0,25  | O | O | O |   2,3  |
|________________|____________|__________|________________|___|___|___|________|
| *1) FWA 1 = disodiu 4,4' -bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-il)     |
|     amino stilben - 2,2'-disulfonat                                          |
| *2) FWA 5 = disodiu 4,4'-bis (2-sulfostiril) bifenil                         |
| *) NTO pentru substantele organice nebiodegradabile aerob este stabilit la   |
|   zero                                                                       |
| *) Fotodegradare rapida                                                     |
|                                                                              |
| Observatii:                                                                  |
| Y = da, criteriul se aplica                                                  |
| O = nu, criteriul nu se aplica                                               |
| ETL = Efect pe termen lung                                                   |
| CFEO = Concentratia fara efect observat                                      |
| FC = Factor de corectie pentru substante organice nedegradabile anaerob      |
| NTO = necesar teoretic de oxigen                                             |
| NBO = substante nebiodegradabile                                             |
| SI = substante anorganice solubile                                           |
| II = substante anorganice insolubile                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2 *1)
    la criterii

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           METODA DE CALCUL
pentru componentele de detergenti de vase pentru spalare manuala, neincluse in baza de date

    Pentru componentele care nu sunt incluse in lista DID din anexa nr. 1 agentul economic trebuie sa gaseasca valorile corecte pentru parametrii in cauza. Metodele de referinta pentru incercari sunt cele descrise in Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
    Metoda utilizata pentru estimarea efectelor toxicitatii concentratiilor pe termen lung - ETL si factorii de incarcare - LF sunt date mai jos.

    1. Estimarea concentratiilor care genereaza un efect toxic pe termen lung - ETL

    Pentru calcularea criteriului ecologic privind volumul critic de diluare - toxicitate trebuie sa fie folosite datele privind cel mai redus efect pe termen lung asupra pestilor, daphnia magna sau algelor.
    In cazurile in care se folosesc date privind omologi si/sau RCSA - Relatii Cantitative Structura - Activitate, datele finale privind ETL trebuie corectate in mod corespunzator. Daca nu exista date disponibile privind ETL - precum CFEO, pentru una sau mai multe dintre cele trei specii, sau exista numai date despre toxicitatea de scurta durata, cum ar fi LC50, se utilizeaza urmatorii factori de nesiguranta:

    1.1. Factori de nesiguranta - FN pentru agenti netensioactivi:
________________________________________________________________________________
         Date disponibile                             FN aplicabil
________________________________________________________________________________
  3 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor  1 - aplicati cea mai redusa CFEO
                                                   validata
  2 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor  5
  1 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor  10
  Cel putin doua CL50 acute asupra pestilor    100
  sau daphnia sau algelor
________________________________________________________________________________

    Se poate accepta abaterea de la aceasta regula daca pot fi furnizate dovezi stiintifice pentru factori sau date mai reduse.

    1.2. Factori de nesiguranta - UF pentru agenti tensioactivi

________________________________________________________________________________
          Date disponibile                  |  UF-ul care este folosit
____________________________________________|___________________________________
Cel putin 2 CFEO pe pesti, daphnia sau alge | 1 - cel mai mic CFEO
1 CFEO pe pesti, daphnia sau alge           | 1 - daca specia este foarte
                                            | sensibila la toxicitate puternica
                                            | 10 - daca specia nu este foarte
                                            | sensibila la toxicitate puternica
3 LC50 pe pesti, daphnia sau alge           | 20 - cel mai mic LC50
Cel putin 1 LC50 pe pesti, daphnia sau alge | 50 - cel mai mic LC50 sau 20 in
                                            | anumite cazuri*)
____________________________________________|___________________________________
    *) In ultimul caz la care ne-am referit mai sus, un factor de nesiguranta de 20 poate fi folosit in locul celui de 50, doar daca datele 1-2 L(E)C50 (LC50 in caz de toxicitate la pesti, EC50 in caz de toxicitate la daphnia magna si la algae) sunt disponibile si daca pot fi deduse din informatiile pentru alti compusi pe care cele mai sensibile specii au fost testate. O astfel de regula poate fi aplicata numai intr-un grup de teste omoloage. Este imperativ ca ETL-urile folosite sa fie consecvente intr-un grup de omologi cu privire la, spre exemplu, lungimea lantului de alchil pentru LAS (alchilbenzen sulfonat liniar) sau numarului de EO-uri - grupuri etoxi pentru alcool-etoxilat. Orice abatere de la planul descris mai sus trebuie motivata pentru respectivul element.
________________________________________________________________________________

    2. Estimarea factorilor de incarcare - LF

    Factorii de incarcare necesari pentru a calcula volumul critic de diluare toxicitate VCDtox reflecta procentajul din substanta care ramane dupa trecerea apei prin sistemul de tratare si care depinde de biodegradabilitate si de tendinta de sorbtie a substantei.

    2.1 Factorii de incarcare pentru substante organice
________________________________________________________________________________
  Degradabilitatea substantei     |   Sorbtie   |     Factor de incarcare
__________________________________|_____________|_______________________________
                                  |   Mica      |           0,13
  Usor biodegradabila             |   Medie     |           0,1
                                  |   Mare      |           0,07
                                  |   Mica      |           0,6
  Potential biodegradabila        |   Medie     |           0,5
                                  |   Mare      |           0,3
                                  |   Mica      |           1
  Nebiodegradabila                |   Medie     |           0,75
                                  |   Mare      |           0,4
__________________________________|_____________|_______________________________

    NOTA:
    Sorbtia poate fi estimata prin log Pow, unde Pow reprezinta coeficientul de partitie octanol/apa; se considera ca o sorbtie slaba este reprezentata de Pow < 2, o sorbtie medie de Pow < x < 4 si o sorbtie ridicata de Pow > 4. In cazul in care nu se dispune de date referitoare la sorbtie, se va porni de la ipoteza unei sorbtii slabe.

    2.2. Modul de abordare pentru agenti tensioactivi usor biodegradabili

_____________________________________________________________________________
  Tipul de agenti tensioactivi    | Factorul de incarcare ce trebuie folosit
__________________________________|__________________________________________
  Agenti tensioactivi usor        |                  0,05
  biodegradabili in general       |
  Etoxilati de alcool - EO < 20   |                  0,03
  si alcool etoxisulfati          |
  Alcool sulfati                  |                  0,02
__________________________________|__________________________________________

    2.3. Modul de abordare pentru substante anorganice

_____________________________________________________________________________
  Tipul de substanta anorganica   | Factorul de incarcare ce trebuie folosit
__________________________________|__________________________________________
  Substante anorganice solubile   |                  1
  Substante anorganice insolubile |                  0,05
__________________________________|__________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1530/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1530 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu