Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 259 din 26 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 12 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare, care include vopsele si lacuri decorative, lacuri pentru protectia lemnului si alte produse asemanatoare, destinate utilizarii pentru spatii interioare de catre utilizatori profesionisti sau amatori si care sunt comercializate ca atare.
    (2) Grupul de produse prevazut la alin. (1) include si:
    a) lacuri si vopsele pentru podele;
    b) produse colorate/nuantate de distribuitori la cererea utilizatorilor amatori sau profesionisti;
    c) vopsele decorative in stare lichida sau pasta, prelucrate sau fabricate de catre producatori in scopul de a satisface nevoile consumatorilor, inclusiv grunduri si alte produse utilizate sub stratul protector de vopsea, care intra in aceasta categorie de produse.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica urmatoarelor produse:
    a) produse de acoperire anticorosiva;
    b) produse de acoperire anticrusta;
    c) produse pentru conservarea lemnului;
    d) produse de acoperire utilizate in special in scop industrial sau profesional, rezistente la conditii grele, si produsele biocomponente;
    e) produse avand destinatie speciala, incluzand produsele care impiedica patarea, precum si grundurile penetrante de performanta ridicata;
    f) produse de acoperire pentru fatade;
    g) orice alt produs destinat, in special, utilizarii in exterior si comercializat ca atare.
    Art. 3
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni semnifica:
    a) vopsea - produs de acoperire avand in compozitie pigmenti sub forma de lichid, pasta sau pudra, care, aplicat pe un material suport, formeaza o pelicula opaca avand proprietati protectoare, decorative sau tehnice specifice. Dupa aplicare produsul sufera un proces de uscare, rezultand o suprafata solida, aderenta si protectoare;
    b) lac - produs de acoperire fara continut de pigmenti, care, aplicat pe un material suport, formeaza o pelicula transparenta solida avand proprietati protectoare, decorative sau tehnice specifice;
    c) vopsele si lacuri decorative - produse folosite la executarea lucrarilor de constructie a cladirilor, a amenajarilor si instalatiilor acestora. Aplicarea acestor produse pe suprafetele suport se realizeaza pe amplasamentul respectiv. Prin natura lor ele au un rol decorativ si de protectie;
    d) lacurile pentru protectia lemnului - produse de acoperire, care, aplicate pe lemn, formeaza o pelicula transparenta sau semitransparenta avand proprietati decorative si de protectie a lemnului impotriva intemperiilor si permit o intretinere mai usoara a acestuia.
    Art. 4
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 1 si de compatibilitate a utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri pentru interioare. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acceptul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice, denumita in continuare autoritate competenta - autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului, daca se demonstreaza ca acestea asigura date de calitate stiintifica echivalenta.
    (2) In cazul in care exista cerinta ca agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de incercare sau alte documente care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie sa provina de la solicitant si/sau furnizorul/furnizorii acestuia si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, dupa caz.
    (3) Autoritatea competenta poate solicita agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor prevazute in anexa sau poate realiza verificari independente.
    (4) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor prevazute in anexa, autoritatea competenta ia in considerare certificarea sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:1997, la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, dupa caz.
    Art. 6
    Numarul de cod atribuit grupului de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare este "007".
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 august 2007.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                 CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele si lacuri utilizate pentru interioare

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice vizeaza cu precadere:
    a) utilizarea eficienta a produsului si reducerea deseurilor;
    b) reducerea riscurilor privind protectia mediului, a stratului de ozon troposferic si a altor genuri de riscuri, prin reducerea emisiilor de solventi;
    c) reducerea evacuarii unor substante toxice sau poluante in ape.
    Criteriile de stabilire a valorilor admisibile sunt cele care promoveaza etichetarea vopselelor si lacurilor utilizate pentru interioare, cu impact redus asupra mediului.

    NOTA: Certificarea sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997 nu este obligatorie pentru agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, dupa caz.

    1. Pigmenti albi
    a) Continutul pigmentilor albi - pigmentii albi anorganici cu un indice de refractie mai mare de 1,8.
    Este necesar ca vopselele sa aiba un continut de pigmenti albi mai mic sau egal cu 38 g/mp de pelicula uscata, cu grad de opacitate de 98% . Aceasta cerinta nu se aplica lacurilor in general si nici lacurilor utilizate pentru protectia lemnului.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca nu foloseste pigmenti albi sau, daca foloseste, sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare care sa indice continutul acestora si puterea de acoperire, dupa cum este indicat la pct. 6 lit. a), la care se adauga calcule detaliate care sa demonstreze conformitatea cu acest criteriu.
    b) Dioxid de titan
    Emisiile si deseurile provenite din fabricarea pigmentilor cu dioxid de titan nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
    a) emisii de SOx - exprimat ca SO2: 300 mg/mp de pelicula uscata cu 98% grad de opacitate;
    b) deseurile continand sulfati: 20 g/mp de pelicula uscata cu 98% grad de opacitate;
    c) deseurile continand cloruri: 5 g/mp, 9 g/mp si 18 g/mp de pelicula uscata cu 98% grad de opacitate, pentru tiglele realizate din produse naturale, respectiv pentru cele realizate din materiale sintetice si pentru zgura.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca nu utilizeaza aceste substante sau, in caz contrar, sa prezinte autoritatii competente documente in care sa se precizeze cantitatile de emisii si de deseuri ale acestor substante pentru parametrii dati, continutul de dioxid de titan din compozitia produsului, puterea de acoperire potrivit criteriului 6 a), la care se adauga calcule detaliate care sa demonstreze conformitatea cu acest criteriu.

    2. Compusi organici volatili - COV
    Continutul de compusi organici volatili nu va depasi urmatoarele valori:
    a) 30 g/l - fara apa - pentru vopsele pentru pereti conform SR EN 13300:1994;
    b) 250 g/l - fara apa - pentru alte tipuri de vopsea cu o putere de acoperire de cel putin 15 mp/l si cu un grad de acoperire de 98%;
    c) 180 g/l - fara apa - pentru alte tipuri de produse, inclusiv vopsele care nu sunt utilizate pentru pereti, care au o putere de acoperire mai mica de 15 mp/l, lacuri, lacuri pentru protectia lemnului, vopsele si lacuri pentru pardoseli si alte produse asemanatoare.
    Prin compus organic volatil se intelege orice compus organic care, in conditii normale de presiune, are un punct de fierbere mai mic sau egal cu 250 grade C.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris continutul de COV pentru fiecare produs si sa furnizeze, dupa caz, autoritatii competente valoarea gradului de intindere care sa demonstreze conformitatea cu criteriul 6 a).

    3. Hidrocarburi aromatice volatile - HAV
    Continutul de hidrocarburi aromatice volatile - HAV nu va depasi urmatoarele valori:
    a) 0,15% din produs (m/m) pentru vopsele pentru pereti, conform SR EN 13300:1994;
    b) 0,4% din produs (m/m) pentru alte tipuri de produse, printre care celelalte tipuri de vopsea, lacuri, lacuri pentru protectia lemnului, vopsele si lacuri pentru podele si alte produse asemanatoare.
    Prin hidrocarburi aromatice volatile se intelege orice tip de hidrocarbura care, in conditii normale de presiune, are un punct de fierbere mai mic sau egal cu 250 grade C si care are cel putin un nucleu aromatic in formula sa structurala.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente continutul de HAV pentru toate produsele.

    4. Metale grele
    Urmatoarele metale grele sau compusii lor nu vor fi folositi ca ingrediente pentru produsele apartinand grupului de produse vopsele si lacuri pentru interioare - fie ca substanta sau ca parte a oricarui preparat: cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen.
    Se accepta ca ingredientele pot sa contina urme din aceste metale provenind din impuritatile continute in materiile prime.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu.

    5. Substante periculoase
    a) Produsul nu trebuie sa fie clasificat ca fiind foarte toxic, toxic, periculos pentru mediul inconjurator, cancerigen, toxic pentru reproducere sau mutagen, asa cum sunt definite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte o lista de ingrediente si documentatie adecvata - rapoarte de incercare, specificatii tehnice si fise tehnice de securitate.
    b) Ingrediente - foarte toxice, toxice, cancerigene, toxice pentru reproducere, mutagene. Nici un ingredient - substanta sau preparat - pentru care s-a stabilit sau pentru care s-ar putea stabili, la momentul solicitarii, oricare dintre urmatoarele fraze de risc sau o combinatie a acestora nu va fi utilizat:
    - R23 (toxic prin inhalare);
    - R24 (toxic in contact cu pielea);
    - R25 (toxic prin ingerare);
    - R26 (foarte toxic prin inhalare);
    - R27 (foarte toxic in contact cu pielea);
    - R28 (foarte toxic prin ingerare);
    - R39 (prezinta pericol prin provocarea unor efecte ireversibile foarte grave);
    - R45 (poate produce cancer);
    - R46 (poate provoca dereglari genetice ereditare);
    - R48 (poate dauna sanatatii prin expunere prelungita);
    - R60 (poate dauna fertilitatii);
    - R61 (poate dauna fatului),
asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Ingredientele active utilizate drept conservanti, carora li se poate atribui la momentul utilizarii oricare dintre urmatoarele fraze de risc: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 sau R48 sau combinatii ale acestora, nu pot fi folosite peste valoarea limita de 0,1% (m/m) din compozitia totala a vopselei.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte o lista de ingrediente si documentatie adecvata - rapoarte de incercare, specificatii tehnice si fise tehnice de securitate.
    c) Ingrediente - periculoase pentru mediu. Nici un ingredient - substanta sau preparat - caruia i se atribuie sau i se poate atribui, la momentul utilizarii, oricare dintre urmatoarele fraze de risc sau o combinatie a acestora nu va depasi valoarea limita de 2,5% din masa produsului:
    - R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);
    - R51 (toxic pentru organismele acvatice);
    - R52 (daunator organismelor acvatice);
    - R53 (poate avea efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic),
asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Suma cantitatilor tuturor ingredientelor carora li se atribuie sau li se poate atribui, la momentul utilizarii, oricare dintre frazele de risc mentionate sau o combinatie a acestora nu trebuie sa depaseasca 5% din masa produsului.
    Aceasta cerinta nu se aplica urmatoarelor substante: amoniac, achilamoniu sau alchilamina.
    Aceasta prevedere nu afecteaza obligatia de a respecta cerintele prevazute la lit. a) de mai sus.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte o lista de ingrediente si documentatie adecvata - rapoarte de incercare, specificatii tehnice si fise tehnice de securitate.
    d) Alchilfenol etoxilati (AFE): nu vor fi folositi AFE.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu.
    e) Eter glicoli: nu va fi folosit dietilenglicol metil eter - DEGME, CAS 111-77-3.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu.
    f) Compusii de izotiazolinona: cantitatea de compusi de izotiazolinona din produs nu va depasi 500 ppm. Continutul de 5-clor, 2-metil-2H-izothiazol, 3-ona si 2-metil, 2H-isothiazol, 3-ona nu va depasi 15 ppm.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu, indicand cantitatile folosite.
    g) Formaldehide: cantitatea de formaldehida libera din produs nu trebuie sa depaseasca 10 mg/kg. Substantele care elibereaza formaldehide pot fi adaugate numai in asa masura incat cantitatea totala finala de formaldehide libere sa nu depaseasca 10 mg/kg.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu, indicand cantitatile determinate dupa metoda de masurare Merckoquant (vezi anexa nr. 2 la RAL-UZ 102). Cantitatea de formaldehide poate fi determinata si prin metoda Vdl-RL 03 (ghidul VdL 03) "Concentratia de formaldehida in recipiente metalice determinata prin metoda acetil-acetona", caz in care concentratia masurata nu va depasi 100 ppm. Pot fi folosite si alte teste echivalente.

    6. Grad de adecvare pentru utilizare
    a) Putere de acoperire: vopselele trebuie sa aiba o putere de acoperire de cel putin 8 mp/litru de produs la un grad de acoperire de 98% .
    Vopselele decorative vascoase - vopsele care sunt destinate in mod special pentru a oferi un efect decorativ tridimensional si care, in consecinta, sunt caracterizate printr-o vascozitate accentuata - trebuie sa aiba o putere de acoperire mai mica de 2 mp/kg de produs.
    Aceasta cerinta nu se aplica lacurilor, lacurilor pentru protectia lemnului, vopselelor si lacurilor pentru podele, vopselurilor si grundurilor aplicate initial pe suprafata suport in scopul favorizarii aderentei.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia au obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte un raport de incercare bazat pe metoda ISO 6504/1 "Vopsele si lacuri". Determinarea gradului de acoperire - Partea 1: Metoda Kubelka-Munk pentru vopsele albe si de culori deschise sau ISO 6504/3 - Partea 3: Determinarea raportului de contrast a vopselelor de culori deschise avand un grad de intindere fix, metoda NF T 30073 ori echivalentul acesteia pentru vopselele care sunt destinate in mod special pentru a oferi un efect decorativ tridimensional si care, in consecinta, sunt caracterizate printr-o vascozitate mare.
    b) Rezistenta la frecare umeda: vopselele pentru pereti conform SR EN 13300:1994, pentru care se indica pe produs sau in reclamele publicitare ale acestuia ca sunt usor de spalat sau de curatat, trebuie sa aiba o rezistenta la frecare umeda, masurata conform SR 13300:1994 si SR EN ISO 11998:2002, corespunzatoare clasei 3 sau mai mult, dar care sa nu depaseasca 70 de microni dupa 200 de cicluri.
    Atunci cand este indicat ca aceste vopsele se pot curata prin periere, acestea trebuie sa aiba o rezistenta la frecare umeda corespunzatoare clasei 2 sau mai mare, dar care sa nu depaseasca 20 de microni dupa 200 de cicluri.
    Vopselele si lacurile pentru podele trebuie sa aiba o rezistenta la frecare umeda corespunzatoare clasei 1, dar care sa nu depaseasca 5 microni dupa 200 de cicluri.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia au obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte un raport de incercare bazat pe SR EN 13300:1994 si SR EN ISO 11998:2002 - testul pentru determinarea rezistentei la frecare umeda si aptitudinile de curatare.
    c) Rezistenta la apa: lacurile, vopselele si lacurile pentru podele vor avea un grad de rezistenta la apa, in conformitate cu metoda 2 SR EN ISO 2812-1, astfel incat dupa o perioada de 24 de ore de expunere, urmata de o perioada de 16 ore de repaus, nu apare nici o alterare a stralucirii si culorii.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia au obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte un raport de incercare bazat pe SR ISO 2812/1 metoda 3, Vopsele si lacuri - determinarea rezistentei la substantele lichide - Partea I: metode generale.
    d) Aderenta: vopselele si lacurile pentru podele, precum si grundurile si vopselele aplicate initial pe suprafata suport trebuie sa aiba cel putin valoarea 2 pentru aderenta, determinata conform standardului EN 2409.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia au obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte un raport de incercare bazat pe metoda EN 2409.
    e) Abraziune: vopselele si lacurile pentru podele trebuie sa aiba o rezistenta la frecare umeda corespunzatoare clasei 1, in concordanta cu SR EN 13300:1994, care sa depaseasca 5 microni dupa 200 de cicluri.
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorul/furnizorii acestuia au obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte un raport de incercare dupa metoda stabilita de standardul SR EN 13300:1994, EN ISO 7784.

    7. Informatii pentru consumatori
    Pe ambalaj sau atasate la ambalaj trebuie sa fie inscrise informatii despre:
    a) utilizarea, suprafata suport si conditiile de utilizare ale produsului. Acestea vor include si instructiuni despre modul de pregatire a suprafetei suport, despre modul de utilizare in exterior (daca este cazul) sau despre temperatura etc.;
    b) recomandari in ceea ce priveste ustensilele pentru curatare, precum si gestiunea adecvata a deseurilor rezultate - in scopul limitarii poluarii apei. Aceste recomandari trebuie sa fie adaptate la tipul de produs si la domeniul de aplicare respectiv si vor fi insotite, la nevoie, de pictograme;
    c) recomandari in ceea ce priveste conditiile de depozitare a produsului dupa deschiderea recipientului in care este ambalat, in scopul limitarii cantitatilor de deseuri solide, incluzand si masuri de siguranta, daca este necesar;
    d) recomandari in ceea ce priveste masurile preventive de protectie pentru utilizator, mai ales in cazul in care se lucreaza in spatiu inchis sau cu vopsele din clasa 2 ori cu un grad mare de vascozitate.
    Pe ambalaj sau atasat la ambalaj trebuie sa fie inscris urmatorul text:
    "Pentru mai multe informatii referitoare la motivele pentru care s-a acordat eticheta ecologica, consultati pagina web: http://www.mappm.ro".
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte o mostra a ambalajului produsului.

    8. Informatii care vor aparea pe eticheta ecologica
    Rubrica a 2-a a etichetei ecologice va contine urmatorul text:
    "Performante bune in cazul utilizarii pentru interioare; utilizare limitata a substantelor periculoase; continut redus de solventi".
    Metode de incercare si control:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea cu acest criteriu si sa prezinte o mostra a ambalajului produsului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 259/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 259 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu