Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1058 din  8 iulie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 755 din 19 august 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, utilizati atat de consumatori particulari, cat si de consumatori profesionali.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) detergenti universali - produse detergente utilizate pentru curatarea uzuala a podelelor, zidurilor, tavanelor sau a altor suprafete fixe si care sunt dizolvate sau diluate in apa inainte de folosire;
    b) detergenti pentru grupurile sanitare - produse detergente utilizate pentru indepartarea uzuala (inclusiv prin frecare) a murdariei si/sau a depunerilor in grupurile sanitare, cum sunt spalatoriile, baile, dusurile, toaletele si bucatariile.
    Art. 3
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    A. detergentilor pentru grupurile sanitare:
    a) produse care sunt utilizate in mod automat la spalarea unei toalete, de exemplu produsele de autodozare, cum sunt pastilele de toaleta sau produsele care se introduc in rezervorul de apa al toaletei;
    b) produse care nu au alt efect de curatare decat indepartarea carbonatului de calciu (tartrul);
    B. produselor de curatare cu mai multe utilizari specifice:
    a) detergenti pentru cuptoare sau ferestre;
    b) detergenti pentru curatarea profunda a podelelor;
    c) produse de lustruit;
    d) produse pentru curatarea canalizarii.
    Art. 4
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 2 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Eticheta ecologica pentru un detergent universal sau un detergent pentru grupuri sanitare, denumit in continuare produs, se acorda daca:
    a) produsul face parte din grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare, asa cum este definit la art. 2;
    b) produsul este conform cu criteriile prevazute in anexa.
    (2) Conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice se stabileste pe baza cerintelor specifice de evaluare, verificare si incercare prevazute pentru fiecare criteriu. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acceptul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, denumita in continuare autoritate competenta, daca se demonstreaza ca acestea asigura rezultate avand o calitate stiintifica echivalenta.
    (3) Autoritatea competenta recunoaste incercarile si verificarile efectuate de catre organisme acreditate, conform standardelor romane care adopta seria de standarde EN 45000 sau standarde internationale echivalente.
    (4) In situatia in care nu sunt prevazute metode de incercare sau acestea sunt prevazute ca metode de verificare ori de monitorizare, autoritatea competenta evalueaza conformitatea produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice, pe baza declaratiilor si documentatiilor furnizate de catre agentul economic solicitant - producator, importator, prestator de servicii ori comerciant - si/sau rezultate din verificari independente.
    (5) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice certificarea sistemului de management de mediu nu este obligatorie.
    Art. 6
    Numarul de cod atribuit grupului de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare in scopuri administrative este "020".
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 27 iunie 2005.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul mediului si
                         gospodaririi apelor,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb

    ANEXA 1

                              CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice promoveaza cu precadere:
    a) reducerea impactului asupra mediului prin limitarea cantitatii componentelor nocive, prin reducerea cantitatii de detergent folosit si prin reducerea deseurilor de ambalaje;
    b) reducerea sau prevenirea riscurilor pentru mediu si pentru sanatatea umana, referitoare la utilizarea substantelor chimice periculoase;
    c) furnizarea catre consumator a informatiilor care ii permit acestuia sa utilizeze produsul intr-un mod eficient si reducerea la maximum a impactului asupra mediului.
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare sunt stabilite la niveluri care promoveaza etichetarea produselor apartinand acestui grup, care au un impact redus asupra mediului.

    Unitate functionala

    Pentru detergentii universali unitatea functionala (utilizata in criteriile de mai jos) este dozarea in grame a produsului, recomandata de producator pentru un litru de apa de spalat.
    Pentru detergentii pentru grupuri sanitare nu este definita o unitate functionala (criteriile relevante de mai jos fiind calculate cu referire la 100 g produs).

    Criterii ecologice

    1. Ecotoxicitate si biodegradabilitate
    Volumul critic de dilutie-toxicitate (VCDtox) pentru produs se calculeaza prin insumarea VCDtox aferent fiecarei componente (i) dupa urmatoarea ecuatie:

                             masa (i) x FI (i)
    VCDtox (componenta i) = ------------------- x 1.000,
                                  ETL (i)

unde: masa (i) reprezinta masa componentei pe unitatea functionala (la detergenti universali) sau pe 100 g produs (detergenti pentru grupuri sanitare), FI reprezinta factorul de incarcare, iar ETL reprezinta concentratia efectului toxic de lunga durata a componentei. Valorile parametrilor FI si ETL sunt cele prezentate in anexa nr. 1 la prezentele criterii (lista DID). Daca componenta in cauza nu este inclusa pe lista DID, solicitantul va estima valorile folosind instructiunile mentionate in anexa nr. 2 la prezentele criterii. VCDtox va fi insumat pentru fiecare componenta, rezultand VCDtox al produsului.
    Pentru detergentii universali, VCDtox al produsului nu trebuie sa depaseasca 400 l/unitate functionala.
    Pentru detergentii pentru grupuri sanitare, VCDtox al produsului nu trebuie sa depaseasca 4.000 l/100 g produs.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu detalii asupra modului de calcul al VCDtox, care sa arate conformitatea cu aceste criterii.

    2. Fosfor si fosfati
    Cantitatea totala de fosfor elementar din produs trebuie calculata pe unitate functionala (pentru detergenti universali) sau pe 100 g produs (detergenti pentru grupuri sanitare), luand in considerare toate componentele continand fosfor.
    Pentru detergentii universali, continutul total de fosfor (P) nu trebuie sa depaseasca 0,2 g/unitate functionala.
    Pentru detergentii pentru grupuri sanitare, continutul total de fosfor (P) nu trebuie sa depaseasca 2 g/100 g produs.
    Fosfatii (calculati ca si continutul total de P) nu trebuie sa depaseasca 0,02 g/unitate functionala la detergentii universali si 0,2 g/100 g produs la detergentii pentru grupuri sanitare.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu detalii ale calculelor care sa arate conformitatea cu aceste criterii.

    3. Biodegradabilitatea anaeroba a agentilor tensioactivi
    Fiecare agent tensioactiv utilizat in produs trebuie sa fie biodegradabil in conditii anaerobe.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului. Lista DID prezentata in anexa nr. 1 la prezentele criterii indica daca un agent tensioactiv specific este biodegradabil anaerob sau nu; de exemplu, cei care au marcat un "Y" in coloana biodegradabilitatii anaerobe nu se utilizeaza. Pentru agentii tensioactivi neinclusi in lista DID vor fi puse la dispozitie informatii relevante din literatura de specialitate sau din alte surse ori rezultate corespunzatoare ale incercarilor care arata ca acestia sunt biodegradabili anaerob. Metoda de incercare de referinta pentru determinarea biodegradabilitatii anaerobe este metoda prevazuta in standardul roman care adopta standardul ISO 11374, metoda ECETOC nr. 28 (iunie 1998) sau o metoda echivalenta, cu cerinta de degradabilitate anaeroba de minimum 60% .

    4. Substante sau preparate periculoase, cu doza de risc sau toxice
    a) Urmatoarele ingrediente nu vor fi incluse in produs nici ca parte a compozitiei, nici ca parte a oricarui preparat inclus in compozitie:
    - alchilfenoletoxilati (APEO);
    - nitromoscuri si moscuri policiclice, incluzand de exemplu:
        - xilen de mosc: 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen;
        - ambra de mosc: 4-tert-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen;
        - moscat: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan;
        - mosc tibetin: 1-tert-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzen;
        - cetona de mosc: 4'-tert-butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetafenon;
        - HHCB: 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta(g)-2-benzopiran;
        - AHTN: 6-acetil-1,1,2,4,4,7-hexametiltetralin;
    - EDTA (etilen-diaminotetraacetat);
    - NTA (nitrilo-tri-acetat);
    - compusi amonici cuaternari;
    - glucoaldehide.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu o declaratie ca nici una dintre substantele de mai sus nu a fost inclusa in produs nici ca ingredient individual, nici ca parte a oricarui preparat inclus in compozitie.
    b) In produs nu vor fi incluse componente clasificate ca:
    - R31 (la contactul cu acizii se degaja gaze toxice);
    - R40 (posibil efect cangerigen - dovezi insuficiente);
    - R45 (poate cauza cancer);
    - R46 (poate provoca afectiuni genetice ereditare);
    - R50+53 (foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic);
    - R51+53 (toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic);
    - R1 [poate provoca efecte nefaste asupra copilului (foetus) in timpul sarcinii];
    - R3 [posibil risc de a dauna copilului (foetus) in timpul sarcinii];
    - R64 (risc posibil pentru sugarii hraniti cu lapte matern)
sau orice combinatie a acestora, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Fiecare componenta a oricarui preparat folosit in compozitia produsului si care depaseste valoarea de 0,1% din masa produsului final trebuie, de asemenea, sa respecte aceasta conditie.
    Substantele biocide utilizate pentru conservarea produsului (asa cum sunt permise prin criteriul privind biocidele prevazute mai jos) si care sunt clasificate ca R50+53 sau R51+53 sunt cu toate acestea permise, insa doar daca nu sunt potential bioacumulative. In acest context, o substanta bioacida este considerata a fi potential bioacumulativa daca logaritmul PoW (log coeficient de partitie octanol/apa) >/= 3,0 (in afara cazului cand din determinarea experimentala rezulta BCF </= 100).
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu copia fisei tehnice de securitate aferente fiecarei componente, care indica clasificarea sau lipsa unei componente, precum si o declaratie ca nici una dintre substantele de mai sus nu a fost inclusa in produs.
    De asemenea, agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia de a pune la dispozitie autoritatii competente declaratiile furnizorilor oricarui preparat utilizat in formularea produsului, care sa ateste ca preparatul respectiv este in concordanta cu cerintele prevazute mai sus.

    5. Compusi organici volatili
    Produsul nu trebuie sa contina mai mult de 10% (din masa) compusi organici volatili cu punct de fierbere sub 150 grade C.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu copia fisei tehnice de securitate a fiecarei componente organice si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    6. Vopsele sau agenti coloranti
    Orice vopsele sau agenti coloranti folositi in produs trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizarii in produsele alimentare pentru consum uman, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu, impreuna cu o lista completa a tuturor vopselelor si agentilor coloranti folositi.

    7. Arome
    a) Produsul nu trebuie sa contina arome cu continut de nitromosc sau mosc policiclic, asa cum specifica criteriul mentionat anterior.
    b) Daca produsul contine una sau mai multe dintre urmatoarele arome, acest lucru trebuie indicat clar pe ambalaj, mentionandu-se denumirile aromelor respective:
________________________________________________________
             Denumirea uzuala                    Nr.
                                                 CAS
________________________________________________________
Amilcinamaldehida                             122-40-7
Alcool amilcinamilic                          101-85-9
Alcool benzilic                               100-51-6
Salicilat de benzil                           118-58-1
Cinamaldehida                                 104-55-2
Alcool cinamilic                              104-54-1
Citral                                        5392-40-5
Coumarin                                      91-64-5
Eugenol                                       97-53-0
Geraniol                                      106-24-1
Hidroxicitronellaldehida                      107-75-5
Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehida   31906-04-4
Izoeugenol                                    97-54-1
________________________________________________________

    c) Orice componenta adaugata produsului ca aroma trebuie sa fi fost produsa si/sau manipulata conform codului de practica al Asociatiei Internationale a Aromelor.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    8. Substante sensibilizante
    Produsul nu trebuie sa fie clasificat ca R42 - poate cauza sensibilizare prin inhalare si/sau R43 - poate cauza sensibilitate prin contactul cu pielea, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente compozitia exacta a produsului, impreuna cu copii ale fisei tehnice de securitate a fiecarei componente, care indica clasificarea sau lipsa acesteia pentru fiecare componenta, si, de asemenea, o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    9. Substante biocide
    a) Produsul poate include doar substante biocide pentru conservarea produsului si in doze corespunzatoare in acest scop. Acest lucru nu se refera si la agentii tensioactivi care pot, de asemenea, avea proprietati biocide.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente formula exacta a produsului, impreuna cu copia foii tehnice de securitate a oricarui conservant adaugat, informatii referitoare la doza necesara pentru a conserva produsul, precum si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.
    b) Este interzis a se pretinde sau a se sugera pe ambalaj sau pe orice alta cale ca produsul are actiune antimicrobiana.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente textele si prezentarea folosite pe fiecare tip de ambalaj si/sau un exemplu din fiecare tip de ambalaj, impreuna cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    10. Cerinte de ambalare
    a) Pentru detergentii universali continutul de apa va fi </= 90% (m/m) (in scopul reducerii cantitatii de material de ambalare).
    b) Nu vor fi utilizati pulverizatori continand agent propulsor.
    c) Masele plastice sunt marcate in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje sau cu DIN 6120, partile 1 si 2, impreuna cu DIN 7728, partea 1.
    d) Daca ambalajul primar este facut din material reciclat, orice indicare a acestui fapt pe ambalaj va fi conforma cu standardul ISO 14021 "Etichete de mediu si declaratii - Afirmatii autodeclarate (etichetarea de mediu tip II)".
    e) Partile ambalajului primar trebuie sa fie usor separabile in parti executate dintr-un singur material.
    Evaluare si verificare:
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente formula exacta a produsului si o mostra a ambalajului, incluzand eticheta, impreuna cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

    Informatii pentru utilizare

    11. Grad de adecvare pentru utilizare
    Produsul trebuie sa fie potrivit pentru scopul utilizarii si sa raspunda nevoilor consumatorilor.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente toate informatiile relevante, respectiv cel putin rezultatele unui test de performante comparand produsul in dozarea recomandata cu apa si cu cel putin alt produs disponibil in mod obisnuit in zona unde va fi comercializat produsul cu etichetare ecologica si in dozarea recomandata. Se va justifica alegerea produsului de referinta si a protocolului incercarii utilizate pentru aceasta comparatie. Performanta comparativa va fi observata pentru una sau mai multe suprafete tipice pentru care este promovat produsul. Parametrii incercarii si gradul de murdarire folosit trebuie sa reflecte conditiile reale, cum ar fi folosirea murdaririi cu grasimi invechite pentru incercarea detergentilor si includerea parametrului capacitate de dispersie sapun-calcar la incercarea detergentilor pentru baie. Pentru detergentii de toalete acizi, agentul economic poate folosi, de exemplu, incercarea IKW pentru detergentii de toalete acizi, publicata in Jurnalul SOFW 126 (11/2000). Pentru detergentii universali agentul economic poate folosi, de exemplu, metoda de incercare denumita "spalarea suprafetelor placate si indepartarea grasimii de pe suprafetele bucatariilor", stabilita de CTTN-IREN.

    Informatii pentru consumatori

    12. Informatii pe ambalaj
    a) Indicatii de dozare
    Pentru detergentii universali recomandarea dozarii exacte incluzand o pictograma (cum ar fi un bidon de 5 l si un numar de capace inscriptionate in ml) trebuie sa apara pe ambalaj.
    In cazul unui detergent pentru grupuri sanitare concentrat, pe ambalaj trebuie indicat faptul ca este necesara doar o cantitate mica de produs in comparatie cu produsele normale, respectiv neconcentrate.
    Pe ambalaj trebuie sa apara urmatorul text (sau un text echivalent): "O dozare corecta economiseste costurile si reduce impactul asupra mediului."
    b) Avertizari pentru siguranta
    Pe produs trebuie sa apara atat sub forma de text, cat si cu o pictograma echivalenta urmatoarele avertizari pentru siguranta:
    - "A nu se lasa la indemana copiilor";
    - "A nu se amesteca diferiti detergenti";
    - "Nu inhalati produsul pulverizat" (Nota: doar pentru produsele ambalate ca pulverizatori).
    c) Informatii si etichetarea ingredientelor
    Se aplica prevederile Hotararii Guvernului nr. 745/1999 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea detergentilor, a produselor de intretinere si a produselor de curatat.
    Daca produsul contine parfumuri, acest lucru va fi indicat pe ambalaj.
    d) Informatii despre eticheta ecologica
    Pe ambalaj va aparea urmatorul text (sau text echivalent): "Pentru mai multe informatii, consultati pagina de web a ministerului: http://www.mappm.ro."
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente o mostra de ambalaj al produsului, incluzand eticheta, impreuna cu o declaratie in conformitate cu fiecare parte a acestui criteriu.

    13. Informatii care apar pe eticheta ecologica
    Rubrica 2 a etichetei ecologice va contine urmatorul text:
    - impact redus asupra vietii acvatice;
    - instructiuni de utilizare clare.

    14. Pregatire profesionala
    Pentru detergentii folositi de catre utilizatori profesionisti, producatorul, distribuitorul sau o terta parte trebuie sa ofere pregatire sau materiale pentru pregatire personalului de curatenie. Acestea trebuie sa includa instructiuni pas cu pas pentru diluarea corecta, utilizare, eliminare si utilizarea echipamentului.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze in scris autoritatii competente o mostra a materialului de pregatire si/sau o descriere a cursurilor de pregatire.

    ANEXA 1*)
    la criterii

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    BAZA DE DATE A COMPONENTELOR DIN DETERGENTI SI ABORDAREA CARE TREBUIE FOLOSITA IN CAZUL COMPONENTELOR CARE NU APAR PE LISTA

    A. Datele de mai jos ale celor mai folosite componente ale detergentilor vor fi utilizate pentru calcularea criteriilor ecologice

    (Nota: parametrii NBO, SI, II, NTO ca si factorii FC pentru NBO nu sunt folositi in cadrul acestei grupe de produse)

    Baza de date a componentelor din detergenti (lista DID; versiune 29.9.1998)
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|                           Componente                                     |
|DID|                                                                          |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |   Toxicitate   |Factor | Nebiode-   |Nebiode-|Substante |Substante | NTO |
|   |________________|de     | gradabil   |gradabil|anorganice|anorganice|     |
|   |   CFEO   | ETL |incar- | anaerob    |aerob   |solubile  |insolubile|     |
|   | masurata |     |care   |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Agenti tensioactivi anionici                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 1.| C 10-13 LAS (NA D 11,5 - 11,8, C 14 < 1%)                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       0,3|  0,3|  0,05 |Y, FC = 0,75|    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 2.| Alti LAS (C 14 > 1%)                                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,12| 0,12|  0,05 |Y, FC = 1,5 |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 3.| C 14/17 sulfonat de alchil                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,27| 0,27|  0,03 |Y, FC = 0,75|    O   |     O    |     O    |  2,5|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 4.| C 8/10 sulfat de alchil                                                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 2,9| 0,15|  0,02 |      O     |    O   |     O    |     O    |  1,9|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 5.| C 12/15 AS                                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       0,1|  0,1|  0,02 |      O     |    O   |     O    |     O    |  2,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 6.| C 12/18 AS                                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |  CL50 = 3| 0,15|  0,02 |      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 7.| C 16-18 FAS                                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,55| 0,55|  0,02 |      O     |    O   |     O    |     O    |  2,5|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 8.| C 12/15 A 1-3 etoxisulfat                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,15| 0,15|  0,03 |      O     |    O   |     O    |     O    |  2,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
| 9.| C 16/18 A 3-4 etoxisulfat                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |Nu exista |  0,1|  0,03 |      O     |    O   |     O    |     O    |  2,2|
|   |date      |     |       |            |        |          |          |     |
|   |valabile  |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|10.| C 8 - sulfosuccinat de dialchil                                          |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 7,5|  0,4|  0,5  |Y, FC = 1,5 |    O   |     O    |     O    |  2  |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|11.| C 12/14 metilesterul acidului gras sulfonic                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |  CE50 = 5| 0,25|  0,05 |Y, FC = 0,75|    O   |     O    |     O    |  2,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|12.| C 16/18 metilesterul acidului gras sulfonic                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,15| 0,15|  0,05 |Y, FC = 0,75|    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|13.| C 14/16 sulfonat alfa olefinic                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 2,5| 0,13|   0,05|Y, FC = 0,75|    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|14.| C 14-18 sulfonat alfa olefinic                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 1,4| 0,07|   0,05|Y, FC = 2,0 |    O   |     O    |     O    |  2,4|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|15.| C 12-22 SAPUNURI                                                         |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE0 = 1,6|  1,6|   0,05|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,9|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Agenti tensioactivi non-ionici                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|16.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 3-6                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 3,3|  0,7|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,4|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|17.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 9/11 A > 6-9                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 5,4|  1,1|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|18.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 A 2-6                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,18| 0,18|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,5|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|19.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 (media C < 14) A > 6-9  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,24| 0,24|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|20.| Grupare etoxi liniara sau monoramificata C 12-15 (media C > 14) A > 6-9  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,17| 0,17|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|21.| Grupare etoxi C 12-15 A > 9-12                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 0,8|  0,3|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|22.| Grupare etoxi C 12-15 A > 20-30                                          |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 = 13| 0,65|   0,05|      O     |    O   |     O    |     O    |    2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|23.| Grupare etoxi C 12-15 A > 30                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 130|  6,5|   0,75|      O     |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|24.| Grupare etoxi C 12/18 / A 0-3                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |Nu exista | 0,01|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,9|
|   |date      |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|25.| Grupare etoxi C 12-18 A 9                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       0,2|  0,2|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,4|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|26.| Grupare etoxi C 16/18 A 2-6                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,03| 0,03|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,6|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|27.| Grupare etoxi C 16/18 A > 9-12                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 0,5| 0,05|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|28.| Grupare etoxi C 16/18 A 20-30                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 = 18| 0,36|   0,05|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|29.| Grupare etoxi C 16/18 A > 30                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 50|  2,5|   0,75|      O     |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|30.| Glucozamida C 12/14                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       4,3|  4,3|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|31.| Glucozamida C 16/18                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |     0,116|0,116|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,5|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|32.| Alchilpoliglucozida C 12/14                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |         1|    1|   0,03|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Agenti tensioactivi amfoterici                                           |
|___|__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |    O   |     O    |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|33.| Alchildimetilbetaina C 12-15                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,03| 0,03|   0,05|Y, FC = 2,5 |    O   |     O    |     O    |  2,9|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|34.| Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,03| 0,03|   0,05|Y, FC = 2,5 |    O   |     O    |     O    |  2,8|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Regulatori de spuma                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |     O    |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|35.| Silicon                                                                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 241| 4,82|    0,4|Y, FC = 0,75|    Y   |     O    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|36.| Parafina                                                                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |Nu exista |  100|    0,4|      O     |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|   |date      |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Balsam pentru haine                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |      O     |        |     O    |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|37.| Glicerina                                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 > 5 -|1.000|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  1,2|
|   |10 gl     |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Excipienti                                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |      O     |    O   |          |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|38.| Fosfat, exprimat in STPP                                                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |1.000|    0,6|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|39.| Zeolit A                                                                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       120|  120|   0,05|      O     |    O   |     O    |     Y    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|40.| Citrat                                                                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 = 85|   85|   0,07|      O     |    O   |     O    |     O    |  0,6|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|41.| Policarboxilati si derivati inruditi                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       124|  124|    0,4|Y, FC = 0,1 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|42.| Argila                                                                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |1.000|   0,05|      O     |    O   |     O    |     Y    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|43.| Carbonat/bicarbonat                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 250|  250|    0,8|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|44.| Acid gras (C >/= 14)                                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE0 = 1,6|  1,6|   0,05|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,9|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|45.| Silicat/disilicat                                                        |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 >   |1.000|    0,8|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|   | 1.000    |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|46.| NTA                                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |        19|   19|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  0,6|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|47.| Acid poliaspartic, sare de Na                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       125| 12,5|   0,13|Y, FC = 0,1 |    O   |     O    |     O    |  1,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Inalbitori                                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|48.| Mono perborat (sub forma de borat)                                       |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      1-10|    6|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|49.| Tetra perborat (sub forma de borat)                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      1-10|    6|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|50.| Percarbonat (vezi carbonat)                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 250|  250|    0,8|      O     |    O   |     O    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|51.| TAED                                                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE0 = 500|CE0 =|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,0|
|   |          |500  |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Solventi                                                                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|52.| Alcool C1-C4                                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 =   |  100|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|   | 8000     |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|53.| Monoetanolamina                                                          |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,78| 0,78|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,4|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|54.| Dietanolamina                                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,78| 0,78|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|55.| Trietanolamina                                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      0,78| 0,78|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |    2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Diverse                                                                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|56.| Polivinilpirolidon (PVI)                                                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 > 100|  100|   0,75|Y, FC = 0,1 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|57.| Fosfonati                                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |       7,4|    7|    0,4|Y, FC = 0,5 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|58.| EDTA                                                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE0R = 11|   11|      1|Y, FC = 0,1 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|59.| CMC                                                                      |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 > 250|  250|   0,75|Y, FC = 0,1 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|60.| Sulfat de Na                                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 =   | 1000|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|   | 2460     |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|61.| Sulfat de Mg                                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 788|  800|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|62.| Clorura de Na                                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 650|  650|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|63.| Uree                                                                     |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 >   |  100|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,1|
|   | 10000    |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|64.| Acid maleic                                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 106|  2,1|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  0,8|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|65.| Acid malic                                                               |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CL50 = 106|  2,1|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  0,6|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|66.| Formiat de Ca                                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |  100|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|67.| Silice                                                                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |  100|   0,05|      O     |    O   |     O    |     Y    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|68.| Polimeri cu masa moleculara (MW) mare PEG > 4000                         |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |  100|    0,4|      O     |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|69.| Polimeri cu masa moleculara (MW) mica PEG < 4000                         |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |  100|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  1,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|70.| Sulfonat de cumen                                                        |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 66|  6,6|   0,13|Y, FC = 0,25|    O   |     O    |     O    |  1,7|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|71.| Xilensulfonat                                                            |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 66|  6,6|   0,13|Y, FC = 0,25|    O   |     O    |     O    |  1,6|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|72.| Toluensulfonat                                                           |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 66|  6,6|   0,13|Y, FC = 0,25|    O   |     O    |     O    |  1,4|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|73.| Na-/Mg-/KOH                                                              |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |  100|      1|      O     |    O   |     Y    |     O    |  0,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|74.| Enzime                                                                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 25|   25|   0,13|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,0|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|75.| Amestecuri de parfumuri ca atare                                         |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 =   | 0,02|    0,1|Y, FC = 3,0 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|   | 2 - 10   |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|76.| Vopsele                                                                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CL50 = 10|  0,1|    0,4|Y, FC = 3,0 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|77.| Amidon                                                                   |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |Nu exista |  250|    0,1|      O     |    O   |     O    |     O    | 0,97|
|   |date      |     |       |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|78.| Zn-ftalocianina sulfonata                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CFEO =   |0,016|  0,074|Y, FC = 2,5 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|   | 0,16     |     |  *(2) |            |        |          |          |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|79.| Poliester anionic (poliester de indepartare a murdariei)                 |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE50 = 310|  310|    0,4|Y, FC = 0,1 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|80.| Iminodisuccinat                                                          |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |        23|  2,3|   0,13|Y, FC = 0,25|    O   |     O    |     O    |  1,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Agenti optici de stralucire (FWA)                                        |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |     O    |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|81.| FWA 1 (1)                                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |  CLO = 10|  1,0|    0,4|Y, FC = 1,5 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|82.| FWA 5 (2)                                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |      3,13| 3,13|    0,4|Y, FC = 0,5 |    Y   |     O    |     O    |0*(1)|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|   | Componente suplimentare                                                  |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |          |     |       |            |        |     O    |     O    |     |
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|83.| Alchil aminoxizi (C 12 - 18)                                             |
|   |__________________________________________________________________________|
|   |CE0 = 0,08| 0,08|   0,05|Y, FC = 2,5 |    O   |     O    |     O    |  3,2|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|84.| Gliceret (C 6 - 17) etoxi cocoat                                         |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 = 32|  1,6|   0,05|      O     |    O   |     O    |     O    |  2,1|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|
|85.| Esteri fosfat (C 12 - 18)                                                |
|   |__________________________________________________________________________|
|   | CE50 = 38|  1,9|   0,05| Y, FC =    |    O   |     O    |     O    |  2,3|
|___|__________|_____|_______|____________|________|__________|__________|_____|

    (1) FWA 1 = disodiu 4,4'-bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-il) amino stilben-2,2'-disulfonat
    (2) FWA 5 = disodiu 4,4'-bis (2-sulfostiril) bifenil
    * NTO pentru substantele organice nebiodegradabile aerob este stabilit la zero

    Observatii:
    Y = da, criteriul se aplica
    O = nu, criteriul nu se aplica
    ETL = efect pe termen lung
    CFEO = concentratia fara efect observat
    FC = factor de corectie pentru substante organice nedegradabile anaerob
    NTO = necesar teoretic de oxigen
    SI = substante anorganice solubile
    II = substante anorganice insolubile

    ANEXA 2 *1)
    la criterii

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Metoda de calcul pentru componentele pentru detergenti neincluse in baza de date

    Pentru ingredientele care nu sunt incluse in lista DID din anexa nr. 1 la Criterii de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare agentul economic, pe propria raspundere, gaseste valorile corecte pentru parametrii in cauza. Metodele de referinta pentru metodele de incercare potrivite sunt cele descrise in Hotararea Guvernului nr. 490/2002.
    Modul de abordare pentru estimarea efectelor toxicitatii concentratiilor pe termen lung (ETL) si factorii de incarcare (FI) sunt date mai jos.

    1. ESTIMAREA CONCENTRATIEI CARE GENEREAZA EFECT TOXIC PE TERMEN LUNG (ETL)

    Pentru calcularea criteriului ecologic privind volumul critic de diluare (toxicitate) ar trebui folosite datele privind cel mai redus efect pe termen lung (ETL) asupra pestilor, daphnia magna sau algelor.
    In cazurile in care se folosesc date privind omologi si/sau RCSA (Relatii Cantitative Structura - Activitate), datele finale privind ETL trebuie corectate in mod corespunzator. Daca nu exista date disponibile privind ETL (cum ar fi CFEO), pentru una sau mai multe dintre cele trei specii, sau exista numai date despre toxicitatea de scurta durata (cum ar fi LC50) se utilizeaza urmatorii factori de nesiguranta (FN):

    1.1. Factori de nesiguranta (FN) pentru agenti netensioactivi:
_____________________________________________________________________________
               Date disponibile                       | FN aplicabil
______________________________________________________|______________________
3 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor           | 1 (Luati cea mai
                                                      | redusa CFEO validata)
2 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor           | 5
1 CFEO asupra pestilor, daphnia sau algelor           | 10
Cel putin doua CL50 acute asupra pestilor sau daphnia | 100
sau algelor                                           |
______________________________________________________|______________________

    Se poate accepta abaterea de la aceasta regula daca pot fi furnizate dovezi stiintifice care sa justifice utilizarea unor valori mai reduse pentru factori sau a altor date.

    1.2. Factori de nesiguranta (UF) pentru agenti tensioactivi
_______________________________________________________________________________
       Date disponibile           | UF-ul care este folosit
__________________________________|____________________________________________
Cel putin 2 CFEO pe pesti,        | 1 (cel mai mic CFEO)
daphnia sau alge                  |
1 CFEO pe pesti, daphnia sau alge | 1 (daca specia este foarte sensibila la
                                  | toxicitate puternica)
                                  | 10 (daca specia nu este foarte sensibila la
                                  | toxicitate puternica)
3 LC50 pe pesti, daphnia sau alge | 20 (cel mai mic LC50)
Cel putin 1 LC50 pe pesti, daphnia| 50 (cel mai mic LC50) sau 20 in anumite
sau alge                          | cazuri (*)
__________________________________|____________________________________________
    (*) In ultimul caz la care ne-am referit mai sus, un factor de nesiguranta de 20 poate fi folosit in locul celui de 50, doar daca datele 1-2 L(E)C50 (LC50 in caz de toxicitate la pesti, EC50 in caz de toxicitate la daphnia magna si la alge.) sunt disponibile si pot fi deduse din informatiile pentru alti compusi pe care cele mai sensibile specii au fost testate. O astfel de regula poate fi aplicata numai intr-un grup de teste omoloage. Este imperativ ca ETL-urile folosite sa fie consecvente intr-un grup de omologi cu privire la, spre exemplu, lungimea lantului de alchil pentru LAS (alchilbenzen sulfonat liniar) sau numarului de EO-uri (grupuri etoxi) pentru alcool-etoxilat. Orice abatere de la planul descris mai sus trebuie cantarita cu atentie pentru respectivul element.
_______________________________________________________________________________

    2. CUM SE ESTIMEAZA FACTORII DE INCARCARE (LF)

    Factorii de incarcare (LF) pentru a calcula volumul critic de diluare toxicitate (VCDtox) reflecta procentajul din substanta care trece prin sistemul de tratare al canalizarii si depinde de biodegradabilitate si tendinta de sorbtie a substantei.

    2.1. Factorii de incarcare pentru substante organice
________________________________________________________________
Degradabilitatea substantei | Sorbtie | Factor de incarcare (LF)
____________________________|_________|_________________________
                            |  Mica   |          0,13
Usor biodegradabila         |  Medie  |          0,1
                            |  Mare   |          0,07
                            |  Mica   |          0,6
Potential biodegradabila    |  Medie  |          0,5
                            |  Mare   |          0,3
                            |  Mica   |          1
Nebiodegradabila            |  Medie  |          0,75
                            |  Mare   |          0,4
____________________________|_________|_________________________

    Nota: Sorbtia poate fi estimata prin log Pow (coeficientul partitiei octanol/apa), unde Pow < 2 este considerat ca "sorbtie mica", Pow < x < 4 este "sorbtie medie" si Pow > 4 este "sorbtie mare". Unde nu sunt disponibile datele despre sorbtie, se ia in calcul sorbtia mica.

    2.2. Modul de abordare pentru agenti tensioactivi usor biodegradabili
________________________________________________________________________________
      Tipul de agenti tensioactivi                  | Factorul de incarcare (LF)
                                                    | ce trebuie folosit
____________________________________________________|___________________________
Agenti tensioactivi usor biodegradabili in general  |         0,05
Etoxilati de alcool (EO < 20) si alcool etoxisulfati|         0,03
Alcool sulfati                                      |         0,02
____________________________________________________|___________________________

    2.3. Modul de abordare pentru substante anorganice

_______________________________________________________________________________
Tipul de substanta anorganica   | Factorul de incarcare (LF) ce trebuie folosit
________________________________|______________________________________________
Substante anorganice solubile   |                    1
Substante anorganice insolubile |                    0,05
________________________________|______________________________________________

    Prezenta hotarare transpune Decizia nr. 2001/523/CE privind stabilirea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare detergentilor universali si detergentilor pentru grupuri sanitare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L189/2001.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1058/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1058 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu