Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 325 din 20 martie 2003

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masinile de spalat vase de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 223 din  3 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse masini de spalat vase de uz casnic.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica masinilor de spalat vase de uz casnic, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica masinilor de spalat vase de uz casnic, alimentate de la alte surse de energie, cum ar fi bateriile.
    Art. 3
    Performanta de mediu a grupului de produse prevazut la art. 2 alin. (1) si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse masini de spalat vase de uz casnic, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) La solicitarea acordarii etichetei ecologice agentul economic producator, importator, prestator de servicii sau comerciant are obligatia sa prezinte autoritatii competente - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care acorda eticheta ecologica, o copie a documentatiei tehnice prevazute la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic, precum si declaratiile de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru masini de spalat vase de uz casnic.
    (2) Procedura de acordare a etichetei ecologice se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse caruia ii sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari este "002".
    Art. 6
    Perioada de valabilitate a criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse numit masini de spalat vase de uz casnic este de 5 ani.
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse masini de spalat vase de uz casnic

    Criteriile prevazute in prezenta anexa au ca scop:
    a) reducerea efectelor negative asupra mediului sau a riscurilor datorate folosirii energiei (incalzirea globala, acidifierea, epuizarea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
    b) reducerea efectelor negative asupra mediului legate de folosirea resurselor naturale, prin reducerea consumului de apa.
    Criteriile incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si reciclarea unor componente din material plastic ale produsului.

                           CRITERII ECOLOGICE

    1. Eficienta energetica
    a) Produsele care au un numar de spatii pentru asezarea vaselor mai mare sau egal cu 10 trebuie sa aiba un indice de eficienta energetica mai mic de 0,58, calculat conform anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 27/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic. Consumul de energie se determina in conformitate cu standardul national SR EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    Produsele care au un numar de spatii pentru asezarea vaselor mai mare de 5, dar mai mic de 10, trebuie sa aiba un indice de eficienta energetica mai mic de 0,64, calculat conform anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 27/2002. Consumul de energie se determina in conformitate cu standardul national SR EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    Produsele care au un numar de spatii pentru asezarea vaselor mai mic sau egal cu 5 trebuie sa aiba un indice de eficienta a energiei mai mic de 0,76, calculat conform anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 27/2002. Consumul de energie se determina in conformitate cu standardul national SR EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    Metoda de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic este prevazuta in standardul national SR EN 50242, care adopta standardul european armonizat al carui numar de referinta a fost publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene.
    b) Masinile de spalat vase de uz casnic trebuie sa fie realizate pe baza unei solutii tehnice constructive, care sa permita alimentarea cu apa calda.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru un produs are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceasta cerinta.

    2. Consumul de apa
    Produsul trebuie sa aiba un consum de apa masurat mai mic sau egal cu consumul definit de ecuatia de mai jos, stabilit prin metoda de masurare prevazuta in SR EN 50242:

    W(masurat) </= (0,625 x S) + 9,25,

    unde:
    W(masurat) = consumul de apa masurat al masinii de spalat vase de uz casnic, in litri pe ciclu, exprimat la prima zecimala;
    S = numarul spatiilor pentru asezarea vaselor.

    3. Prevenirea utilizarii unei cantitati excesive de detergent
    Pe dozatorul de detergent al produsului trebuie sa figureze marcaje clare ale cantitatii de detergent exprimate in unitati de volum si/sau de masa, pentru a permite utilizatorului sa adapteze cantitatea de detergent in functie de tipul si de greutatea incarcaturii, precum si de gradul de murdarire a vaselor.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice pentru un produs are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceasta cerinta.

    4. Zgomot
    a) Nivelurile de zgomot transmise prin aer de masinile de spalat vase de uz casnic nu trebuie sa depaseasca 53 dB(A) pentru modelele de sine statatoare si 50 dB(A) pentru modelele incorporate, acestea fiind nivelurile de putere acustica calculate, exprimate in decibeli (dB), raportate la o putere acustica de un picowatt (pW). Emisiile de zgomot vor fi masurate conform cu SR EN 50242, SR EN 60704-2-3, SR EN 60704-1-3, folosindu-se aceeasi metoda de masurare si acelasi ciclu de program cu cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 27/2002.
    b) Informatiile despre nivelul de zgomot transmis prin aer de produs trebuie inscrise vizibil, lizibil si durabil pe eticheta care indica consumul de energie si clasa de eficienta energetica.

    5. Preluarea si reciclarea
    a) Producatorul are obligatia sa preia gratuit, pentru reciclare, masini de spalat vase de uz casnic sau componentele care au fost inlocuite, cu exceptia celor care contin componente adaugate fata de forma initiala constructiva a masinilor de spalat vase de uz casnic.
    b) Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 50 g trebuie sa fie prevazute cu un marcaj permanent care identifica materialul din care sunt facute, conform standardului SR ISO 11469:1998 privind materialele plastice, identificarea generica si marcarea produselor din material plastic. Acest criteriu nu se aplica pieselor din material plastic extrudat.
    c) Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina urmatoarele substante ignifuge:
__________________________________________________________
               Denumirea                         Numarul
                                                 CAS
__________________________________________________________
Decabromo-1, 1-bifenil                          13654-09-6
Oxid de tetra-bromofenil si de fenil              101-55-3
Oxid de bis (tetra-bromofenil)                   2050-47-7
Oxid de difenil, derivat tribromurat            49690-94-0
Oxid de difenil, derivat tetrabromurat          40088-47-9
Oxid de difenil, derivat pentabromurat          32534-81-9
Oxid de difenil, derivat hexabromurat           36483-60-0
Oxid de difenil, derivat heptabromurat          68928-80-3
Oxid de difenil, derivat octobromurat           32536-52-0
Pentabromo (tetrabromo) fenoxil benzen          63936-56-1
Oxid de bis (penta-bromofenil)                   1163-19-5
Alcani C       , cloro-parafine cu              85535-84-8
        10 - 13
continutul in clor > 50% din greutate
____________________________________________________________

    d) Componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina substante ignifuge sau preparate ale acestor substante carora li se poate atribui una dintre urmatoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificari genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte daunatoare pe termen lung pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) ori R61 (risc in timpul sarcinii pentru fat) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform SR EN 13253:1996 "Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase".
    Aceasta cerinta nu se aplica atunci cand substantele ignifuge isi schimba natura chimica in momentul tratarii suprafetei pieselor si nu mai necesita clasificarea prin frazele de risc mentionate anterior si nici atunci cand mai putin de 0,1% din substanta ignifuga cu care a fost tratata piesa isi pastreaza natura initiala.
    e) Suplimentar produsul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    Producatorul asigura solutii tehnice care permit demontarea usoara a masinilor de spalat vase de uz casnic si furnizeaza o nota cuprinzand informatii referitoare la demontarea acestora. Din aceasta nota trebuie sa rezulte urmatoarele:
    - balamalele sunt usor de identificat si accesibile;
    - ansamblurile electronice sunt usor de identificat si de demontat;
    - aparatul se demonteaza usor cu ajutorul uneltelor obisnuite;
    - materialele incompatibile si periculoase sunt separabile.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice o copie a notei cuprinzand informatii referitoare la demontare. Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice autoritatii competente substantele ignifuge utilizate in/pe componentele pieselor din material plastic cu masa mai mare de 25 g. Marcarea componentelor din material plastic contribuie la reciclarea produselor.

    6. Durata de utilizare
    Producatorul are obligatia sa ofere un termen de garantie pentru produs de cel putin 2 ani. Aceasta garantie este valabila incepand cu data livrarii produsului catre consumator.
    Piesele de schimb compatibile se asigura de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau importator, cel putin 12 ani de la data fabricarii ultimei masini de spalat vase de uz casnic din seria respectiva de fabricatie.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior.

    7. Conceptia produsului
    a) Produsul trebuie sa permita utilizatorului selectarea unui program pentru spalarea unei incarcaturi standard folosind detergenti care spala cel mai bine la temperaturi mai mici de 65 grade C.
    b) Produsul trebuie sa aiba inscrise vizibil, lizibil si durabil marcajele pentru identificarea programelor de spalare (de exemplu: program standard, temperatura mica, incarcatura pe jumatate, incarcatura putin sau foarte murdara etc.).
    c) Daca este cazul, produsul trebuie sa permita dozarea sarurilor in functie de duritatea apei utilizate si trebuie sa aiba indicator de umplere a dozatorului cu saruri.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte.

    8. Eficienta spalarii
    Produsul trebuie sa aiba un indice de eficienta a spalarii mai mare de 1,00, calculat conform prevederilor standardului national SR EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    Produsul trebuie sa indeplineasca conditiile clasei A sau B de eficienta a spalarii, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 27/2002.

    9. Eficienta uscarii
    Produsul trebuie sa aiba un indice de eficienta a uscarii mai mare de 0,93, calculat conform prevederilor standardului national SR EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    Produsul trebuie sa indeplineasca conditiile clasei A sau B de eficienta a uscarii, prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 27/2002.

    10. Instructiunile utilizatorului
    Produsul se introduce pe piata insotit de manualul de utilizare care furnizeaza si indicatii privind utilizarea corecta din punct de vedere al protectiei mediului, astfel:
    a) manualul de utilizare trebuie sa contina pe coperta urmatorul text: "Acest manual contine indicatii privind modalitatile de reducere a efectelor negative asupra mediului";
    b) indicatii privind instalarea masinii de spalat vase de uz casnic, astfel incat emisiile de zgomot sa fie minime;
    c) indicatii asupra faptului ca se realizeaza o economie de energie primara si o reducere a emisiilor aferente, prin utilizarea produselor realizate pe baza unei solutii tehnice constructive, care permit alimentarea continua cu apa calda obtinuta prin: incalzire cu ajutorul energiei solare, termoficare, prin sisteme moderne de incalzire cu gaz natural sau combustibil lichid; utilizatorul trebuie informat ca racordul masinii de spalat vase de uz casnic la sursa de apa calda trebuie sa fie scurt si bine izolat;
    d) indicatii cu privire la ajustarea dozarii sarurilor in functie de duritatea apei locale, daca este cazul;
    e) indicatii de a utiliza masina de spalat, pe cat posibil, la capacitatea maxima de incarcare cu vase;
    f) indicatii de evitare a clatirii obiectelor inainte de a le pune in masina de spalat vase;
    g) indicatii asupra utilizarii celei mai bune optiuni de clatire si mentinere a vaselor in masina de spalat, daca este posibil;
    h) indicatii asupra posibilitatii de a alege detergenti care spala cel mai bine la temperaturi mai scazute de 65 grade C si contribuie la economisirea energiei;
    i) indicatii de a doza cantitatea de detergent in functie de gradul de duritate al apei, de tipul si masa incarcaturii, precum si de gradul de murdarire a vaselor. In acest scop doza de detergent trebuie sa fie marcata corespunzator;
    j) indicatii privind consumul de energie si de apa al masinii de spalat vase de uz casnic in functie de programul ales, care sa permita utilizatorului programarea corecta a functionarii produsului; indicatii privind consumul de energie electrica al masinii de spalat vase in stand-by;
    k) indicatii de a intrerupe functionarea masinii de spalat vase de uz casnic la sfarsitul ciclului de spalare, pentru a se evita eventualele pierderi de energie. Manualul de utilizare trebuie sa indice timpul necesar efectuarii diferitelor programe disponibile;
    l) indicatii privind consumul de energie corespunzator urmatoarelor faze: oprire, derulare de program, sfarsit de program;
    m) indicatii de a intretine corect masina de spalat vase de uz casnic, in special de a curata regulat filtrele si pompele si de a inlatura depunerile de calcar;
    n) mentiunea ca nerespectarea indicatiilor enumerate mai sus poate duce la cresterea consumului de energie, de apa si/sau de detergent, determinand o crestere a costurilor de utilizare a produsului si o reducere a performantelor de spalare;
    o) indicatii privind procedura prin care fabricantul preia de la consumator masina de spalat vase scoasa din uz;
    p) indicatii asupra faptului ca produsul are aplicata eticheta ecologica.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior si sa furnizeze acesteia un exemplar din manualul de utilizare.

    11. Informatii care apar pe eticheta ecologica
    Rubrica a II-a a etichetei ecologice va cuprinde urmatorul text:
    a) consum foarte mic de energie;
    b) consum mic de apa;
    c) proiectat sa permita reciclarea.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 325/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 325 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu