Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 27 din 17 ianuarie 2002

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 68 din 30 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la etichetarea si eficienta energetica pentru introducerea pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Prezenta hotarare se aplica masinilor de spalat vase de uz casnic si in cazul in care acestea sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.
    (3) Prezenta hotarare se aplica si masinilor de spalat vase de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
    a) masinilor de spalat vase de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie;
    b) masinilor de spalat vase de uz casnic a caror productie a incetat inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
    c) masinilor de spalat vase de uz casnic utilizate.
    Art. 3
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a masinilor de spalat vase de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au aplicata intr-un loc vizibil, pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicand consumul de energie si clasa de eficienta energetica, precum si celelalte caracteristici, dupa caz, prevazuta in anexa nr. 1;
    b) sunt insotite de o fisa, cuprinsa in brosurile de produs, care contine o enumerare de informatii care definesc aparatul respectiv, prevazuta in anexa nr. 2;
    c) in cazul ofertei pentru comercializare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de caracteristicile tehnice ale masinilor de spalat vase de uz casnic, prevazute in anexa nr. 3.
    (2) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa trebuie stabilite in conformitate cu standardul roman care adopta standardul european EN 50242 "Metode de masurare a performantelor masinilor de spalat vase de uz casnic".
    (3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardului prevazut la alin. (2) ca standard national de eficienta energetica.
    (4) Clasa de eficienta energetica a unei masini de spalat vase de uz casnic, specificata in eticheta si in fisa, este determinata conform prevederilor din anexa nr. 4.
    (5) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau echivalentele lor, fixate pe masinile de spalat vase de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (6) Termenii utilizati pe eticheta si in fisa sunt prevazuti in anexa nr. 5.
    Art. 4
    (1) Producatorul unei masini de spalat vase de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica cu sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile continute in eticheta si in fisa se inscriu numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia de a o aplica revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare pana in momentul introducerii pe piata a masinilor de spalat vase de uz casnic.
    (5) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune in scop comercial masini de spalat vase de uz casnic.
    (6) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.
    (7) Se interzice aplicarea altor etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prezentei hotarari, cu exceptia etichetarii ecologice.
    Art. 5
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei masini de spalat vase de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu si va contine:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) descrierea generala a masinii de spalat vase de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;
    c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului de fabricatie, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;
    d) rapoarte de incercari privind performantele masinii de spalat vase de uz casnic, efectuate in conditiile prevazute la art. 3 alin. (2);
    e) instructiuni de utilizare.
    Art. 6
    In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, obligatia de a detine documentatia prevazuta la art. 5 si de a o prezenta spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.
    Art. 7
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sanctioneaza potrivit art. 46 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5 si 6 se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 8
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 7 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si/sau din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in conditiile legii.
    Art. 9
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor promova masuri pentru informarea si educarea consumatorilor, in scopul utilizarii eficiente a energiei.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                ETICHETA

                               - model -

    Figura 1, reprezentand modelul etichetei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 30 ianuarie 2002, la pagina 7.

                        Precizari privind eticheta

    Informatiile pe care trebuie sa le includa eticheta:
    1. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat
    2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    3. Clasa de eficienta energetica a masinii de spalat vase de uz casnic, determinata in conformitate cu prevederile anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spalat vase de uz casnic pentru care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic.
    5. Consumul de energie in kWh/ciclu, folosind ciclul standard determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    6. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4.
    7. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform anexei nr. 4.
    8. Capacitatea nominala exprimata in numar standard de tacamuri, determinata in conformitate cu standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din hotarare
    9. Consumul de apa, exprimat in litri/ciclu, folosind ciclul standard determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din hotarare.
    10. Nivelul de zgomot masurat in conformitate cu SR EN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus se gasesc in anexa nr. 5.

    Culori utilizate
    CMGN - cyan, magenta, galben, negru
    De exemplu: 07X0: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.
    Sageti:
    A: X0X0
    B: 70X0
    C: 30X0
    D: 00X0
    E: 03X0
    F: 07X0
    G: 0XX0
    Culoarea de contur: X070
    Textul se tipareste integral cu negru. Fondul este alb.

    ANEXA 2

                                  FISA

    Fisa trebuie sa contina informatiile prezentate mai jos. Informatiile sunt comunicate de producator in urmatoarea ordine:
    1. Marca comerciala a producatorului sau a reprezentantului sau autorizat
    2. Elementul de identificare a modelului de fabricatie al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat
    3. Clasa de eficienta energetica a masinii de spalat vase de uz casnic, determinata in conformitate cu prevederile anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) pana la G (cel mai putin eficient)". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.
    4. Fara a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru masina de spalat vase de uz casnic pentru care s-a obtinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic.
    5. Numele, codul sau indicativul stabilit de producator pentru ciclul "standard" la care se refera informatiile din eticheta si fisa.
    6. Consumul de energie in kWh/ciclu, folosind ciclul standard determinat in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din hotarare, descris sub forma "consum de energie XYZ kWh pe ciclu de incercare standard, folosind alimentare cu apa rece. Consumul real de energie depinde de conditiile de utilizare a aparatului".
    7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ..., pe o scara de la A (mai eficienta) pana la G (mai putin eficienta)". Aceasta informatie se poate exprima prin alte mijloace, cu conditia sa se indice cu claritate faptul ca scara este de la A (mai eficienta) pana la G (mai putin eficienta).
    8. Clasa de eficienta a uscarii, determinata conform prevederilor anexei nr. 4, exprimata sub forma "Clasa de eficienta a uscarii ..., pe o scara de la A (mai eficienta) pana la G (mai putin eficienta)"
    9. Capacitatea masinii de spalat vase de uz casnic, exprimata in numar standard de tacamuri, determinata conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 1
    10. Consumul de apa pe ciclu in litri, folosind ciclul standard determinat conform prevederilor pct. 9 din anexa nr. 1
    11. Durata programului pentru ciclul standard, determinata in conformitate cu procedurile de incercare din standardul roman prevazut la art. 3 alin. (2) din hotarare
    12. Furnizorii pot include informatiile mentionate la pct. 5 - 11 si pentru alte cicluri.
    13. Consumul anual estimat de energie si de apa este egal cu de 220 de ori consumurile exprimate la pct. 6 (energie) si 10 (apa). Acesta este exprimat sub forma "consum anual estimat (220 de cicluri)".
    14. Nivelul de zgomot masurat in conformitate cu SR EN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice si similare. Cod de incercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice si similare".

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus se gasesc in anexa nr. 5.

    ANEXA 3

                         CARACTERISTICILE TEHNICE
ale masinilor de spalat vase de uz casnic cuprinse in catalogul de comanda prin posta sau in alte tipuri de vanzare la distanta

    Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, prevazute la art. 1 alin. (3) din hotarare, contin urmatoarele informatii furnizate in ordinea urmatoare:
    1. Clasa de eficienta energetica, conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2
    2. Numele ciclului standard, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2
    3. Consumul de energie, conform prevederilor pct. 6 din anexa nr. 2
    4. Clasa de eficienta a spalarii, conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 2
    5. Clasa de eficienta a uscarii, conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 2
    6. Capacitatea, conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 1
    7. Consumul de apa pe ciclu, conform prevederilor pct. 9 din anexa nr. 2
    8. Consumul anual estimat (220 de cicluri), conform prevederilor pct. 13 din anexa nr. 2
    9. Nivelul de zgomot, conform prevederilor pct. 10 din anexa nr. 1.
    Daca fisa inclusa in brosura produsului contine si alte informatii decat cele de mai sus, definite conform prevederilor anexei nr. 2, acestea trebuie incluse in enumerarea de mai sus si prezentate sub forma specificata si in ordinea prevazuta in fisa.

    NOTA:
    Echivalentele in alte limbi pentru termenii prezentati mai sus se gasesc in anexa nr. 5.

    ANEXA 4

                      CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

    Se calculeaza un consum de referinta CR astfel:
    CR = 1,35 + 0,025 x S, daca S >/= 10;
    CR = 0,45 + 0,09 x S, daca S </= 10,
    in care S este capacitatea aparatului exprimata in numar standard de tacamuri (conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 1).
    Indicele de eficienta energetica EI se calculeaza ca EI = C/CR, in care C este consumul de energie al aparatului (conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 1).
    1. Clasa de eficienta energetica se determina conform tabelului 1:

    Tabelul 1
__________________________________________________________
     Clasa de          Indicele de eficienta energetica EI
eficienta energetica
__________________________________________________________
         A                        EI </= 0,64
         B                    0,64 </= EI < 0,76
         C                    0,76 </= EI < 0,88
         D                    0,88 </= EI < 1,00
         E                    1,00 </= EI < 1,12
         F                    1,12 </= EI < 1,24
         G                        EI >/= 1,24
__________________________________________________________

    2. Clasa de eficienta a spalarii pentru o masina de spalat vase de uz casnic se determina conform tabelului 2:

    Tabelul 2
__________________________________________________________
                    Indicele PC de eficienta a spalarii,
Clasa de eficienta  definit in conformitate cu procedurile
   a spalarii       de incercare din standardul roman
                    prevazut la art. 3 alin. (2), folosind
                    ciclul standard
__________________________________________________________
        A                         PC > 1,12
        B                     1,00 < PC </= 1,12
        C                     0,88 < PC </= 1,00
        D                     0,76 < PC </= 0,88
        E                     0,64 < PC </= 0,76
        F                     0,52 < PC </= 0,64
        G                         PC > 0,52
__________________________________________________________

    3. Clasa de eficienta a uscarii pentru o masina de spalat vase de uz casnic se determina conform tabelului 3:

    Tabelul 3
__________________________________________________________
                    Indicele PD de eficienta a uscarii,
Clasa de eficienta  definit in conformitate cu procedurile
    a uscarii       de incercare din standardul roman
                    prevazut la art. 3 alin. (2), folosind
                    ciclul standard
__________________________________________________________
        A                         PD > 1,08
        B                     0,93 < PD </= 1,08
        C                     0,78 < PD </= 0,93
        D                     0,63 < PD </= 0,78
        E                     0,48 < PD </= 0,63
        F                     0,33 < PD </= 0,48
        G                         PD > 0,33
__________________________________________________________

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                                 TERMENII
                      utilizati pe eticheta si in fisa

    Echivalentele in limbile comunitare pentru termenii in limba romana prezentati mai sus sunt:
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |     RO     |      EN      |     ES     |      DA      |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|            |              |            |              |
|        |     | prin  |            |              |            |              |
|        |     | posta |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |            |              |            |              |
|        | II  |  III  |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Energie     |Energy        |Energia     |Energi        |
| | x |  |     |       |            |              |            |              |
| |___|  |     |       |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Masina de   |Dishwasher    |Lavavajillas|Opvaskemaskine|
| | x |  |     |       |spalat vase |              |            |              |
| |___|  |     |       |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|    I   |  1  |       |Fabricant   |Manufacturer  |Fabricante  |Maerke        |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|   II   |  2  |       |Model       |Model         |Modelo      |Modell        |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Mai eficient|More efficient|Mas         |Lavt forbrug  |
| | x |  |     |       |            |              |eficiente   |              |
| |___|  |     |       |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|  ___   |     |       |Mai putin   |Less efficient|Menos       |Hojt forbrug  |
| | x |  |     |       |eficient    |              |eficiente   |              |
| |___|  |     |       |            |              |            |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|        |  3  |   1   |Clasa de    |Energy        |Clase de    |Relativt      |
|        |     |       |eficienta   |efficiency    |eficiencia  |energiforbrug |
|        |     |       |energetica  |class ... on a|energetica  |... pa skalaen|
|        |     |       |... pe o    |scale of A    |... en una  |A (lavt       |
|        |     |       |scara de la |(more         |escala que  |forbrug) til G|
|        |     |       |A (mai      |efficient) to |abarca de A |(hojt forbrug)|
|        |     |       |eficient) la|G (less       |(mas        |              |
|        |     |       |G (mai putin|efficient)    |eficiente) a|              |
|        |     |       |eficient)   |              |G (menos    |              |
|        |     |       |            |              |eficiente)  |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|    V   |     |       |Consum de   |Energy        |Consumo de  |Energiforbrug |
|        |     |       |energie     |consumption   |energia     |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|    V   |     |       |kWh/ciclu   |kWh/cycle     |kWh/ciclo   |kWh/opvask    |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|        |  6  |   3   |Consum de   |Energy        |Consumo de  |Energiforbrug |
|        |     |       |energie XYZ |consumption   |XYZ kWh por |XYZ kWh pr.   |
|        |     |       |kWh pe ciclu|XYZ kWh per   |ciclo, sobre|opvask pa     |
|        |     |       |de incercare|standard      |la base del |grundlag af   |
|        |     |       |standard,   |cycle, using  |resultado   |standardtest  |
|        |     |       |folosind    |cold water    |obtenido en |pa            |
|        |     |       |alimentarea |fill. Actual  |un ciclo    |normalprogram |
|        |     |       |cu apa rece.|energy        |normalizado |med maskinen  |
|        |     |       |Consumul    |consumption   |ulilizando  |tilsluttet    |
|        |     |       |real de     |will depend on|una carga   |koldt vand.   |
|        |     |       |energie va  |how the       |conagua     |Det faktiske  |
|        |     |       |depinde de  |appliance is  |fria. El    |energiforbrug |
|        |     |       |conditiile  |used          |consumo real|vil bero pa,  |
|        |     |       |de utilizare|              |depende de  |hvordan       |
|        |     |       |a aparatului|              |las         |opvaskmaskinen|
|        |     |       |            |              |condiciones |bruges.       |
|        |     |       |            |              |de          |              |
|        |     |       |            |              |utilizacion |              |
|        |     |       |            |              |del aparato |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
|  ___   |     |       |(Bazat pe   |(Based on test|(basado en  |(Pa gruldlag  |
| | x |  |     |       |rezultatele |results for   |los         |af            |
| |___|  |     |       |incercarilor|manufacturer's|resultados  |testresultater|
|        |     |       |efectuate de|standard      |obtenidos en|for           |
|        |     |       |catre       |cycle, using  |las pruebas |normalprogram |
|        |     |       |producator  |cold fill)    |realizadas  |med           |
|        |     |       |pentru      |              |por el      |tilslutning   |
|        |     |       |ciclul      |              |fabricante  |til loldt     |
|        |     |       |standard,   |              |en un ciclo |vand)         |
|        |     |       |folosind    |              |normalizado |              |
|        |     |       |alimentarea |              |utilizando  |              |
|        |     |       |cu apa rece)|              |carga fria) |              |
|________|_____|_______|____________|______________|____________|______________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |         DE          | EL  |    FR       |     IT      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                     |     |             |             |
|        |     | prin  |                     |     |             |             |
|        |     | posta |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|Anexa I |Anexa| Anexa |                     |     |             |             |
|        |  II |  III  |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Energie              |  *) |Energie      |Energia      |
| | x |  |     |       |                     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Geschirrspuler       |  *) |Lave-vaiselle|Lavastoviglie|
| | x |  |     |       |                     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    I   |  1  |       |Hersteller           |  *) |Fabricant    |Costruttore  |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|   II   |  2  |       |Modell               |  *) |Modele       |Modello      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Niedrieger           |  *) |Econome      |Bassi consumi|
| | x |  |     |       |Energieverbrauch     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |Hoher                |  *) |Peu econome  |Alti consumi |
| | x |  |     |       |Energieverbrauch     |     |             |             |
| |___|  |     |       |                     |     |             |             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|        |  3  |   1   |Energieeffizienzklass|  *) |Classe       |Classe di    |
|        |     |       |e ... auf einer Skala|     |d'efficacite |efficienza   |
|        |     |       |von A (niedrieger    |     |energetique  |energetica   |
|        |     |       |Energieverbrauch) bis|     |... sur une  |... su una   |
|        |     |       |G (hoher             |     |echelle      |scala da A   |
|        |     |       |Energieverbrauch)    |     |allant de A  |(bassi       |
|        |     |       |                     |     |(econome) a G|consumi) a G |
|        |     |       |                     |     |(peu econome)|(alti        |
|        |     |       |                     |     |             |consumi)     |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    V   |     |       |KWh/Programm         |  *) |Consommation |Consumo di   |
|        |     |       |                     |     |d'energie    |energia      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|    V   |     |       |KWh                  |  *) |kWh          |kWh/ciclo    |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|        |  6  |   3   |Energieverbrauch     |  *) |Consommation |Consumo di   |
|        |     |       |XYZ in kWh pro       |     |d'energie XYZ|energia XYZ  |
|        |     |       |Standardprufprogram  |     |kWh, sur base|kWh per ciclo|
|        |     |       |m bei                |     |des resultats|di prova     |
|        |     |       |Kaltwasserbefullung. |     |du cycle     |normale con  |
|        |     |       |Der tatsachliche     |     |recommande   |acqua fredda.|
|        |     |       |Energieverbrauch     |     |par le       |Il consumo   |
|        |     |       |hangt von der Art de |     |fabricant,   |effettivo    |
|        |     |       |Nutzung des Gerates  |     |avec         |dipende dal  |
|        |     |       |ab                   |     |alimentation |modo in cui  |
|        |     |       |                     |     |en eau       |l'apparecchio|
|        |     |       |                     |     |froide. La   |viene usato  |
|        |     |       |                     |     |consommation |             |
|        |     |       |                     |     |reelle depend|             |
|        |     |       |                     |     |des          |             |
|        |     |       |                     |     |conditions   |             |
|        |     |       |                     |     |d'utilisation|             |
|        |     |       |                     |     |de l'appareil|             |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
|  ___   |     |       |(ausgehend von den   |  *) |(Sur base des|(in base ai  |
| | x |  |     |       |Ergebnissen der      |     |resultats du |risultati di |
| |___|  |     |       |Normprufung fur das  |     |cycle        |prove di     |
|        |     |       |vom Hersteller       |     |recommande   |cicli normali|
|        |     |       |festgelegte          |     |par le       |di lavaggio  |
|        |     |       |Standardprogramm, bei|     |fabricant)   |con acqua    |
|        |     |       |Kaltwassebefullung)  |     |             |fredda)      |
|________|_____|_______|_____________________|_____|_____________|_____________|
    *) Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |        NL        |    PT     |          SV            |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                  |           |                        |
|        |     | prin  |                  |           |                        |
|        |     | posta |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |                  |           |                        |
| nr. 1  |nr. 2| nr. 3 |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Energie           |Energia    |Energi                  |
| | x |  |     |       |                  |           |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Afwasmachine      |Maquina de |Diskmaskin              |
| | x |  |     |       |                  |lavar loica|                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    I   |     |       |Fabrikant         |Fabricante |Levarantor              |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|   II   |     |       |Model             |Modelo     |Modell                  |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Efficient         |Mais       |Lag forbrukning         |
| | x |  |     |       |                  |eficiente  |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |Inefficient       |Menos      |Hog forbrukning         |
| | x |  |     |       |                  |eficiente  |                        |
| |___|  |     |       |                  |           |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|        |  3  |   1   |Energie-          |Classe de  |Energieffektivitetsklass|
|        |     |       |efficientieklasse |eficiencia |... pa en skala fran A  |
|        |     |       |... op een schaal |energetica |(lag forbrukning) till G|
|        |     |       |van A (efficient) |... numa   |(hog forbrukning        |
|        |     |       |tot G             |escala de A|                        |
|        |     |       |(inefficient)     |(mais      |                        |
|        |     |       |                  |eficiente) |                        |
|        |     |       |                  |a G (menos |                        |
|        |     |       |                  |eficiente) |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    V   |     |       |Energieverbruik   |Consumo de |Energiforbrukning       |
|        |     |       |                  |energia    |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|    V   |     |       |kWh/cyclus        |kWh/ciclo  |kWh/diskomgang          |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|        |  6  |   3   |Energieverbruik   |Consumo de |Energiforbrukning XYZ   |
|        |     |       |XYZ kWh per       |energia XYZ|kWh per diskomgang vid  |
|        |     |       |standaardtest-    |kWh por    |kallvattebsluttning. Den|
|        |     |       |cyclus, met       |ciclo      |faktiska                |
|        |     |       |toevoer van koud  |padrao, com|energiforbrukning beror |
|        |     |       |water. Het        |enchimento |pa hur maskinen anvands |
|        |     |       |werkelijke        |a agua     |                        |
|        |     |       |energieverbruik   |fria. O    |                        |
|        |     |       |wordt bepaald     |consumo    |                        |
|        |     |       |door de wijze     |real de    |                        |
|        |     |       |waarop het        |energis    |                        |
|        |     |       |apparaat wordt    |dependera  |                        |
|        |     |       |gebruikt          |das        |                        |
|        |     |       |                  |condicoes  |                        |
|        |     |       |                  |de         |                        |
|        |     |       |                  |utilizacao |                        |
|        |     |       |                  |do aparelho|                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
|  ___   |     |       |(Gebaseerd op de  |(Com base  |(Baserat pa resultat    |
| | x |  |     |       |resultaten van een|nos        |fran provning med       |
| |___|  |     |       |standardcyclus,   |resultados |tillverkarens           |
|        |     |       |met toevoer van   |dos ensaios|normalprogram vid       |
|        |     |       |koud water)       |para o     |kallvattenanslutning)   |
|        |     |       |                  |ciclo      |                        |
|        |     |       |                  |padrao     |                        |
|        |     |       |                  |recomendado|                        |
|        |     |       |                  |pelo       |                        |
|        |     |       |                  |fabricante,|                        |
|        |     |       |                  |com        |                        |
|        |     |       |                  |enchimento |                        |
|        |     |       |                  |a agua     |                        |
|        |     |       |                  |fria)      |                        |
|________|_____|_______|__________________|___________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |      RO        |        EN        |         ES        |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                |                  |                   |
|        |     | prin  |                |                  |                   |
|        |     | posta |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |                |                  |                   |
| nr. 1  |nr. 2| nr. 3 |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Consumul real va|Actual            |El consumo real    |
| | x |  |     |       |depinde de      |consumption will  |depende de las     |
| |___|  |     |       |conditiile de   |depend on how the |condiciones de     |
|        |     |       |utilizare a     |appliance is used |utilizacion del    |
|        |     |       |aparatului      |                  |aparato            |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   VI   |     |       |Eficienta       |Cleaning          |Eficiencia de      |
|        |     |       |spalarii        |performance       |lavado             |
|        |     |       |A: mai ridicata |A: higher         |A: mas alto        |
|        |     |       |B: mai scazuta  |B: lower          |B: mas bajo        |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        |  7  |   4   |Clasa de        |Cleaning          |Clase de eficacia  |
|        |     |       |eficienta a     |performance class |de lavado ... en un|
|        |     |       |spalarii ... pe |... on a scale of |escala que abarca  |
|        |     |       |o scara de la   |A (higher) to G   |de                 |
|        |     |       |A (mai ridicata)|(lower)           |A (mas alto) a     |
|        |     |       |la              |                  |G (mas bajo)       |
|        |     |       |G (mai scazuta) |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  VII   |     |       |Eficienta       |Drying            |Eficacia de secado |
|        |     |       |uscarii         |performance       |A: mas alto        |
|        |     |       |A: mai ridicata |A: higher         |B: mas bajo        |
|        |     |       |B: mai scazuta  |B: lower          |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        |  8  |   5   |Clase de        |Drying            |Clasa de eficacia  |
|        |     |       |eficienta a     |performance ... on|de secado ... en   |
|        |     |       |uscarii ... pe  |on a scale of:    |una escala que     |
|        |     |       |o scara de la   |A (higher) to     |abarca de          |
|        |     |       |A (mai ridicata)|G (lower)         |A (mas alto) a     |
|        |     |       |la              |                  |G (mas bajo)       |
|        |     |       |G (mai scazuta) |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
| VIII   |  9  |   6   |Numar standard  |Standard place    |Cubiertos          |
|        |     |       |de tacamuri     |settings          |                   |
|        |     |       |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consum de apa   |Water             |Consumo de agua    |
|        |     |       |l/ciclu         |consumption       |l/ciclo            |
|        |     |       |                |l/cycle           |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        | 11  |       |Durata          |Programme time    |Tiempo del programa|
|        |     |       |programului     |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|        | 13  |   8   |Consum anual    |Estimated annual  |Consumo anual      |
|        |     |       |estimat         |consumption       |estimado           |
|        |     |       |(220 cicluri)   |(220 cycles)      |(220 ciclos)       |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|   IX   | 14  |   9   |Nivel de zgomot |Noise             |Ruido de zgomot    |
|        |     |       |(dB(A) re 1 pW) |[dB(A) re 1 pW]   |[dB(A) re 1 pW]    |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Informatiile    |Further           |Ficha de           |
| | x |  |     |       |suplimentare se |information is    |information        |
| |___|  |     |       |gasesc in       |contained in      |detallada en los   |
|        |     |       |brosurile de    |product brochures |folletos del       |
|        |     |       |produs          |                  |producto           |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Standard        |Norm EN 50242     |Norma EN 50242     |
| | x |  |     |       |EN 50242        |                  |                   |
| |___|  |     |       |                |                  |                   |
|        |     |       |                |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
|  ___   |     |       |Directiva       |Dishwasher Label  |Directiva 97/17/CE |
| | x |  |     |       |97/17/CE privind|Directive 97/17/CE|sobre etiquetado de|
| |___|  |     |       |eticheta pentru |                  |lavavajillas       |
|        |     |       |masini de spalat|                  |                   |
|        |     |       |vase            |                  |                   |
|________|_____|_______|________________|__________________|___________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |          DA         |          DE            |   EL   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                     |                        |        |
|        |     | prin  |                     |                        |        |
|        |     | posta |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |                     |                        |        |
| nr. 1  |nr. 2| nr. 3 |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Det faktiske         |Der tatsachliche        |        |
| | x |  |     |       |energiforbrug        |Energieverbrauch        |        |
| |___|  |     |       |afhaenger af,        |hangt von der Art de    |   *)   |
|        |     |       |hvorledes apparat    |Nutzung des Gerates ab  |        |
|        |     |       |benyttes             |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   VI   |     |       |Opvaskeevne          |Reinigungswirkung       |        |
|        |     |       |A: hoj               |A: besser               |   *)   |
|        |     |       |B: lav               |B: schlechter           |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        |  7  |   4   |Opvaskeevne ... pa   |Reinigungswirkungsklasse|        |
|        |     |       |skalaen              |... auf einer Skala     |        |
|        |     |       |A (hoj) til          |von A (besser) bis G    |        |
|        |     |       |G (lav)              |(schlechter)            |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  VII   |     |       |Torreevne            |Trockenwirkung          |        |
|        |     |       |A: hoj               |A: besser               |   *)   |
|        |     |       |B: lav               |B: schlechter           |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        |  8  |   5   |Torreevne ... pa     |Trockenwirkungsklas     |        |
|        |     |       |skalaen              |... se auf einer        |        |
|        |     |       |A (hoj) til          |Skala von A (besser)    |   *)   |
|        |     |       |G (lav)              |bis G (schlechter)      |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
| VIII   |  9  |   6   |Standardkuverter     |Standardbefullung       |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   IX   | 10  |   7   |Vandforbrug l/opvask |Wasserverbrauch         |        |
|        |     |       |                     |l/Programm              |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        | 11  |       |Varighed af          |Fur Standardprogramm    |        |
|        |     |       |normalprogram        |erforderliche Zeit      |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|        | 13  |   8   |Anslaet arlight      |Geschatzer              |        |
|        |     |       |forbrug (220 opvaske)|Jahresverbrauch         |   *)   |
|        |     |       |                     |(220 Standardprogramme) |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|   IX   | 14  |   9   |Lydeffektniveau dB(A)|Gerausch (dB(A) re 1 pW)|        |
|        |     |       |(Stoj)               |                        |   *)   |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Brochurerne om       |Ein datenblatt mit      |        |
| | x |  |     |       |produktet indeholder |weiteren Gerateangaben  |        |
| |___|  |     |       |yderligere           |ist in den Prospekten   |   *)   |
|        |     |       |oplysninger          |enthalten               |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Standard: EN 50242   |Norm EN 50242           |        |
| | x |  |     |       |                     |                        |        |
| |___|  |     |       |                     |                        |   *)   |
|        |     |       |                     |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
|  ___   |     |       |Direktiv 97/17/EF om |Richtlinie 97/17/EG     |        |
| | x |  |     |       |energi-maerkninng af |Geschirrspuletikett     |   *)   |
| |___|  |     |       |opvaskmaskiner       |                        |        |
|________|_____|_______|_____________________|________________________|________|
    *) Caracterele in limba greaca nu pot fi reproduse pe ecran.

 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |       FR       |       IT        |         NL         |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|                |                 |                    |
|        |     | prin  |                |                 |                    |
|        |     | posta |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |                |                 |                    |
| nr. 1  |nr. 2| nr. 3 |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |La consommation |Il consumo       |Het werkelijke      |
| | x |  |     |       |reelle depend   |effettivo dipende|verbruik wordt      |
| |___|  |     |       |des conditions  |dal modo in cui  |bepaald door de     |
|        |     |       |d'utilisation de|l'apparecchio    |wijze waarop het    |
|        |     |       |l'appareil      |viene usato      |apparaat wordt      |
|        |     |       |                |                 |gebruikt            |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|   VI   |     |       |Efficacite de   |Efficacia di     |Afwasresultaat      |
|        |     |       |lavage          |lavaggio         |A: goed             |
|        |     |       |A: plus eleve   |A: alta          |G: matig            |
|        |     |       |G: plus faible  |G: bassa         |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 7   |   4   |Classe          |Classe di        |Afwasresultaat ...  |
|        |     |       |d'efficacite de |efficacia di     |op een schaal       |
|        |     |       |lavage ... sur  |lavaggio ... su  |van                 |
|        |     |       |une echelle     |scala da         |A (goed) tot G      |
|        |     |       |allant de A     |A (alta) a G     |(matig)             |
|        |     |       |(plus elevee) a |(bassa)          |                    |
|        |     |       |G (plus faible) |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  VII   |     |       |Efficacite du   |Efficacia di     |Droogresultaat      |
|        |     |       |sechage         |ascigatura       |A: goed)            |
|        |     |       |A: plus eleve   |A: alta          |G: matig            |
|        |     |       |G: plus faible  |G: bassa         |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        |  8  |   5   |Classe          |Classe di        |Droogresultaat: ....|
|        |     |       |d'efficacite du |efficacia di     |op een schaal       |
|        |     |       |sechage ... sur |asciugatura ...  |van A (goed) tot G  |
|        |     |       |une echelle     |su una scala da A|(matig)             |
|        |     |       |allant de A     |(alta) a G       |                    |
|        |     |       |(plus eleve) a  |(bassa)          |                    |
|        |     |       |G (plus faible) |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  VIII  |  9  |   6   |Nombre de       |Coperti          |Standaardcouverts   |
|        |     |       |couverts        |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consommation    |Consumo di acqua |Waterverbruik       |
|        |     |       |d'eau l/cycle   |l/ciclo          |(l/cyclus)          |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 11  |       |Duree du        |Durata del       |Programmaduur       |
|        |     |       |programme       |programma        |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|        | 13  |   8   |Consommation    |Consumo stimato  |Geschat jaarlijks   |
|        |     |       |annuelle estimee|annuo (22 cicli) |verbruik (220 cycli)|
|        |     |       |(220 cycles)    |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  XI    | 14  |   9   |Bruit           |Rumorosita       |Geluidsniveau (dB(A)|
|        |     |       |[dB(A) re 1 pW] |[dB(A) re 1 pW]  |re 1 pW)            |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Une fiche       |Gli opuscoli     |Een kaart met nadere|
| | x |  |     |       |d'information   |illustrativi     |gegevens is         |
| |___|  |     |       |detaillee figure|contengono una   |apgenomen in de     |
|        |     |       |dans la brochure|scheda           |brochures over het  |
|        |     |       |                |particolareggiata|apparaat            |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Norme EN 50242  |Norma EN 50242   |Norm EN 50242       |
| | x |  |     |       |                |                 |                    |
| |___|  |     |       |                |                 |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
|  ___   |     |       |Directive 97/17/|Directiva 97/17/ |Richtlijn 97/17/EG: |
| | x |  |     |       |CE relative a   |CE sull'         |etikettering        |
| |___|  |     |       |l'etiquetage des|etichettatura    |afwasmachines       |
|        |     |       |lave-vaiselle   |delle            |                    |
|        |     |       |                |lavastoviglie    |                    |
|________|_____|_______|________________|_________________|____________________|
 ______________________________________________________________________________
|  Nota  |     |       |      PT     |         FI          |        SV         |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|Eticheta| Fisa|Comanda|             |                     |                   |
|        |     | prin  |             |                     |                   |
|        |     | posta |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
| Anexa  |Anexa| Anexa |             |                     |                   |
| nr. 1  |nr. 2| nr. 3 |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |O consumo    |Todellinen kulutus   |Den faktiska       |
| | x |  |     |       |real de      |riippuu laitteen     |forbrukning beror  |
| |___|  |     |       |energia      |kayttotavoista       |pa hur apparaten   |
|        |     |       |dependera das|                     |anvands            |
|        |     |       |condicoes de |                     |                   |
|        |     |       |utilizacao do|                     |                   |
|        |     |       |aparelho     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   VI   |     |       |Eficiencia de|Pesutulos            |Diskeffekt         |
|        |     |       |lavagem      |A: hyva              |A: battre          |
|        |     |       |A: mais      |G: huono             |G: samre           |
|        |     |       |elevada      |                     |                   |
|        |     |       |G: mais baixa|                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        |  7  |   4   |Classe de    |Pesutulosluokka ...  |Diskeffektskalsse  |
|        |     |       |eficiencia de|asteikolla           |... pa skala fran A|
|        |     |       |lavagem ...  |A: sta (hyva)        |(battre) till G    |
|        |     |       |numa escala  |G: hen (huono)       |(samre)            |
|        |     |       |de A (mais   |                     |                   |
|        |     |       |elevada) a   |                     |                   |
|        |     |       |G (mais      |                     |                   |
|        |     |       |baixa)       |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  VII   |     |       |Eficiencia de|Kuivaustulos         |Torkeffekt ...     |
|        |     |       |secagem      |A: hyva              |A: battre          |
|        |     |       |A: mais      |G: huono             |G: samre           |
|        |     |       |elevada      |                     |                   |
|        |     |       |G: mais baixa|                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        |  8  |   5   |Classe de    |Kuivaustulosluokka   |Torkeffektetsklass |
|        |     |       |eficiencia de|... asteikolla       |... pa en skala    |
|        |     |       |secagem ...  |A: sta (hyva)        |fran A (battre)    |
|        |     |       |numa escala  |G: hen (huono)       |till G (samre)     |
|        |     |       |de A (mais   |                     |                   |
|        |     |       |elevada) a   |                     |                   |
|        |     |       |G (mais      |                     |                   |
|        |     |       |baixa)       |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
| VIII   |  9  |   6   |Servicos de  |Tayttomaara          |Standardkuvert     |
|        |     |       |loica padrao |(standardiastiastoja)|                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   IX   | 10  |   7   |Consumo de   |Vedenkulutus         |Vattenforbrukning  |
|        |     |       |agua l/ciclo |l/ohjelma            |l/diskomgang       |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        | 11  |       |Duracao do   |Ohjelman kestoaika   |Tid per diskomgang |
|        |     |       |programa     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|        | 13  |   8   |Consumo anual|Arvioitu vuotuinen   |Beraknad           |
|        |     |       |estimado (220|kulutus (220         |forbrukning per ar |
|        |     |       |ciclos)      |perukertaa)          |(220 gangar)       |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|   XI   | 14  |   9   |Nivel de     |Aani                 |Buller             |
|        |     |       |ruido [dB(A) |(dB(A) re 1 pW)      |(dB(A) re 1 pW)    |
|        |     |       |re 1 pW]     |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Ficha        |Tuote-esitteissa on  |Produktbroschyrerna|
| | x |  |     |       |pormenorizada|lisatietoja          |innehaller         |
| |___|  |     |       |no folheto do|                     |ytterligare        |
|        |     |       |producto     |                     |information        |
|        |     |       |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Norma EN     |Standardi EN 50242   |Standard EN 50242  |
| | x |  |     |       |50242        |                     |                   |
| |___|  |     |       |             |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|
|  ___   |     |       |Directiva    |Direktiivi 97/17/EY  |Direktiv 97/17/EG  |
|x|   |  |     |       |97/17/CE     |astianpesukoneiden   |om markning        |
| |___|  |     |       |relativa a   |energiamerkinnasta   |av diskmaskiner    |
|        |     |       |etiquetagem  |                     |                   |
|        |     |       |de maquinas  |                     |                   |
|        |     |       |de lavar     |                     |                   |
|        |     |       |loica        |                     |                   |
|________|_____|_______|_____________|_____________________|___________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu