Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 254 din 26 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de incaltaminte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din  3 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de incaltaminte.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, prin articol de incaltaminte se intelege: orice articol de imbracaminte destinat sa protejeze sau sa acopere piciorul si care are o talpa exterioara fixa in contact cu solul.
    Art. 3
    Performantele de mediu ale articolelor de incaltaminte si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 4
    La solicitarea acordarii etichetei ecologice agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant - are obligatia sa prezinte autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, denumita in continuare autoritate competenta, declaratiile de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de incaltaminte.
    Art. 5
    In cazul in care pentru stabilirea conformitatii produsului cu cerintele unui criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru articole de incaltaminte nu este prevazuta nici o metoda de incercare, verificare sau de control, autoritatea competenta decide acordarea etichetei ecologice pe baza declaratiilor de conformitate, documentatiei si/sau rezultatelor verificarilor independente furnizate de catre agentul economic.
    Art. 6
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse articole de incaltaminte este "017".
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 martie 2006.
    (2) Daca nu este adoptat nici un criteriu revizuit pana la data prevazuta la alin. (1), prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 martie 2007.
    (3) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse articole de incaltaminte se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
    de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de incaltaminte

    Scopul criteriilor
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice vizeaza cu precadere:
    a) limitarea cantitatii de reziduuri toxice;
    b) limitarea emisiilor de compusi organici volatili;
    c) incurajarea fabricarii unor produse durabile.

    Cerinte privitoare la evaluare si verificare
    Cerintele privitoare la evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.
    In cazul in care pentru stabilirea conformitatii produsului cu cerintele criteriilor de acordare a etichetei ecologice este necesara utilizarea unor metode de incercare, altele decat cele prevazute pentru fiecare criteriu, acestea pot fi utilizate, cu conditia asigurarii unor exactitati echivalente.
    La nevoie, autoritatea competenta poate cere documente suplimentare si poate efectua controale independente.
    La evaluarea solicitarilor de acordare a etichetei ecologice si la verificarea conformitatii produsului cu cerintele criteriilor de acordare a etichetei ecologice, autoritatea competenta ia in considerare implementarea si certificarea, de catre agentul economic, a sistemului de management de mediu, conform standardului SR EN ISO 14001:1997. Implementarea si certificarea sistemului de mediu nu este o cerinta obligatorie.
    Unitatea functionala corespunde unei perechi de pantofi. Criteriile sunt stabilite pe baza numarului de marime 40 - "numar de marime frantuzesc". Pentru articolele de incaltaminte pentru copii, criteriile corespund numarului de marime 32 - "numar de marime frantuzesc" sau celui mai mare numar de marime existent mai mic decat numarul de marime 32 - "numar de marime frantuzesc".

    1. Reziduuri prezente in produsul final
    Concentratia medie de reziduuri de crom (VI) in produsul final nu trebuie sa depaseasca pentru crom (VI) valoarea de 10 ppm - parti pe milion si nu trebuie sa fie detectat nici un reziduu de arsenic, de cadmiu sau de plumb.
    Metode de incercare:
    Pentru Cr (VI): CEN TC 309 WI 065-4.2 sau norma EN 420 sau DIN 53314:1996-04; nota: anumite interferente pot determina probleme de masurare in momentul analizei pieilor vopsite.
    Pentru Cd, Pb, As: CEN TC 309 WI 065-4.3 analize pe baza de spectroscopie de absorbtie atomica dupa dizolvare intr-un acid tare.
    Pregatirea esantionului:
    a) Separarea elementelor partii de sus a incaltamintei de elementele talpii.
    b) Macinarea separata si completa a elementelor fetei si a elementelor talpii.
    c) Analizarea unui esantion din fiecare din aceste doua probe.
    d) Concentratiile de substante mentionate mai sus in fiecare din cele doua probe nu trebuie sa fie detectate.
    e) Concentratia de formaldehida libera si partial hidrolizabila nu trebuie sa depaseasca 75 ppm in componentele textile ale articolelor de incaltaminte si 150 ppm in componentele din piele.

    Metode de incercare:
    Textile: CEN TC 309 WI 065-4.4
    Piele: CEN TC 309 WI 065-4.4
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    2. Emisii produse in timpul fabricarii materialelor
    a) Apele reziduale ale tabacariilor trebuie tratate, fie pe amplasamentul respectiv, fie intr-o statie de epurare oraseneasca a apelor reziduale, astfel incat sa se obtina o reducere de cel putin 85% a consumului chimic de oxigen

    Metoda de incercare:
    Standardul SR EN ISO 6060/1996 - Determinarea consumului chimic de oxigen
    b) Dupa tratament, apele reziduale din tabacarii trebuie sa contina mai putin 5 mg de Cr III/1

    Metoda de incercare:
    c) Standardul ISO 9174 sau EN 1233 sau standardul EN ISO 11885
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    3. Utilizarea substantelor nocive (pana la cumparare)
    a) Pentaclorfenolul (PCP), tetraclorfenolul (TCP) ca si sarurile si esterii acestora nu trebuie utilizati.

    Metoda de incercare:
    Textile: GEN TC 309 WI 065-4.5, valoare limita 0,05 ppm
    Piele: GEN TC 309 WI 065-4.4, valoare limita 5 ppm.
    b) Nu trebuie sa fie utilizat nici un colorant azoic susceptibil de a produce prin scindare una dintre aminele aromatice urmatoare:

     4-aminodifenil                         (92-67-1)
     benzidina                              (92-87-5)
     4-clor-o-toluidina                     (95-69-2)
     2-naftilamina                          (91-59-8)
     o-amino-azotoluen                      (97-56-3)
     2-amino-4-nitrotoluen                  (99-55-8)
     p-cloranilina                          (106-47-8)
     2,4-diaminoanisol                      (615-05-4)
     4,4'-diaminodifenilmetan               (101-77-9)
     3,3'-diclorbenzidina                   (91-94-1)
     3,3'-dimetoxibenzidina                 (119-90-4)
     3,3'-dimetilbenzidina                  (119-93-7)
     3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan  (838-88-0)
     p-crezidina                            (120-71-8)
     4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina)       (101-14-4)
     4,4'-oxidianilina                      (101-80-4)
     4,4'-tiodianilina                      (139-65-1)
     o-toluidina                            (95-53-4)
     2,4-diaminotoluen                      (95-80-7)
     2,4,5-trimetilanilina                  (137-17-7)
     4-aminoazobenzen                       (60-09-3)
     o-anisidina                            (90-04-0)

    Metoda de incercare:
    Textile: CEN TC 309 WI 065-4.5, valoare limita de 30 ppm. Nota: se pot produce reactii pozitive eronate in ceea ce priveste prezenta 4-aminoazobenzenului si in acest caz se recomanda o verificare suplimentara.
    Piele: CEN TC 309 WI 065-4.5, valoare limita de 30 ppm. Nota: se pot produce reactii pozitive eronate in ceea ce priveste prezenta 4-aminoazobenzenului, 4-aminodifenilului si 2-naftilaminei si in acest caz se recomanda o verificare suplimentara.

    c) N-nitrozaminele urmatoare nu trebuie detectate in cauciuc:
    N-nitrozodimetilamine
    N-nitrozodietilamine
    N-nitrozodipropilamine
    N-nitrozodibutilamine
    N-nitrozopiperidine
    N-nitrozopirolidine
    N-nitrozomorfoline
    N-nitrozo N-metil N-fenilamine
    N-nitrozo N-etil N-fenilamine

    Metoda de incercare:
    Standardul EN 12868 (1999-12)
    d) Cloroalcanii C10-C13 nu trebuie utilizati in componentele din piele, cauciuc sau textile.

    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorii sai au obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare si o declaratie ca acesti compusi nu s-au folosit.

    4. Utilizarea compusilor organici volatili - COV pe parcursul asamblarii finale a articolelor de incaltaminte.
    Cantitatea totala a COV utilizata in timpul asamblarii finale a articolelor de incaltaminte, nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori medii, pentru categoriile urmatoare:
    a) incaltaminte de sport nespecializata, incaltaminte pentru copii, incaltaminte de lucru pentru uz profesional, incaltaminte de oras pentru barbati, incaltaminte destinata utilizarii la frig:

                                    25 g COV/pereche,
    b) incaltaminte pentru petrecerea timpului liber, incaltaminte de oras pentru femei:
                                    25 g COV/pereche,
    c) incaltaminte de lux, incaltaminte pentru copii mici - 1 la 3 ani, incaltaminte de interior:
                                    20 g COV/pereche.
    Prin COV se intelege orice compus organic a carui presiune a vaporilor la 293,15 grade Kelvin este superioara sau egala cu 0,01 kPa, sau a carui volatilitate este echivalenta in conditii speciale de utilizare.

    Metoda de incercare:
    Cantitatea totala a COV utilizata in timpul asamblarii finale a articolelor de incaltaminte este calculata conform urmatoarei metode: CEN TC 309 WI 065-4.7.
    Inregistrarea cumpararii de piele, adezivi, produse de finisare si a productiei de articole de incaltaminte este obligatorie pe parcursul ultimelor sase luni.

    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente informatii suplimentare, rapoarte de incercare si alte documente doveditoare dupa caz.

    5. Utilizarea de policlorura de vinil (PVC)
    Articolele de incaltaminte nu trebuie sa contina PVC. PVC-ul reciclat poate fi totusi utilizat in talpi de uzura cu conditia ca PVC-ul reciclat sa nu fie preparat cu ajutorul DEHP - di-(2-etilhexil)ftalat), BBT - butil benzilftalat sau DBT - dibutilftalat.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau furnizorii sai au obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    6. Consumul de energie
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze la cerere autoritatii competente informatii detailate referitoare la consumul de energie pe perechea de incaltaminte.

    7. Componente electrice
    Articolele de incaltaminte nu trebuie sa contina nici o componenta electrica sau electronica.
    Agentul economic si/sau furnizorii sai care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o declaratie de conformitate cu aceasta cerinta.

    8. Ambalarea produsului final
    a) Atunci cand se utilizeaza cutii de carton pentru ambalarea articolelor de incaltaminte, aceste cutii trebuie sa contina cel putin 80% materiale reciclate.
    b) Atunci cand se utilizeaza pungi din material plastic pentru ambalarea articolelor de incaltaminte, aceste pungi trebuie fabricate pe baza de materiale reciclate.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze la cerere autoritatii competente o mostra de ambalaj a produsului si o declaratie de conformitate a produsului cu aceasta cerinta.

    9. Informatii mentionate pe ambalaj

    a) Nota de utilizare
    Urmatoarele informatii sau informatii echivalente trebuie sa insoteasca produsul:
    - "Aceasta incaltaminte a fost tratata astfel incat sa i se imbunatateasca rezistenta la apa. Ea nu necesita nici un tratament suplimentar". Acest criteriu nu se aplica decat articolelor de incaltaminte care au fost supuse unui tratament de hidrofobizare.
    - "Din respect pentru mediu, este mai bine ca, in masura posibilului, sa va reparati incaltamintea in loc s-o aruncati".

    b) Informatii asupra etichetei ecologice
    Pe ambalaj trebuie sa figureze urmatorul text sau un text echivalent
    "Pentru o mai buna informare, consultati informatiile referitoare la eticheta ecologica, la adresa web a ministerului: http://www.mappm.ro."
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente o mostra de ambalaj.

    10. Informatii mentionate pe eticheta ecologica
    Rubrica 2 a etichetei ecologice trebuie sa contina urmatorul text:
    - Produsul produce poluarea redusa a aerului si a apei;
    - Produsul nu contine substante nocive.

    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente o mostra a ambalajului produsului pe care apare eticheta ecologica.

    11. Durabilitate
    Incaltamintea de lucru pentru uz profesional si incaltamintea de protectie trebuie sa poarte marcajul de conformitate, prevazut de legislatia armonizata privind echipamentele de protectie individuala. Toate celelalte categorii de articole de incaltaminte trebuie sa fie conform cerintelor indicate in tabelul nr. 1. Parametrii mentionati sunt masurati conform urmatoarelor metode de incercare:

    Tabelul nr. 1
 ______________________________________________________________________________
| - rezistenta fetei de incaltaminte la flexionare:   |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|_____________________________________________________|________________________|
| - rezistenta fetei de incaltaminte la sfasiere:     |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|_____________________________________________________|________________________|
| - capacitatea de lipire a fetelor de incaltaminte:  |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|_____________________________________________________|________________________|
| - rezistenta talpilor exterioare de incaltaminte la |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|   flexiune:                                         |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| - rezistenta talpilor exterioare de incaltaminte la |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|   abraziune:                                        |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| - capacitatea de lipire a talpilor exterioare de    |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|   incaltaminte:                                     |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| - capacitate de absorbtie si desorbtie a apei in    |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|   branturile preformate:                            |                        |
|_____________________________________________________|________________________|
| - impermeabilitatea fetelor de incaltaminte         |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|_____________________________________________________|________________________|
| - impermeabilitatea talpilor exterioare de          |  CEN TC 309 WI 065-4.9 |
|   incaltaminte:                                     |                        |
|_____________________________________________________|________________________|

    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate in tabelul nr. 1 si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

                      Parametri referitori la durabilitate

 ______________________________________________________________________________
|                                 |Incaltaminte  |Incaltaminte  |Incaltaminte  |
|                                 |de sport      |pentru copii  |pentru        |
|                                 |nespecializata|              |petrecere a   |
|                                 |              |              |timpului liber|
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte | Uscat = 100  | Uscat = 100  | Uscat = 80   |
|la flexiune (kc fara defecte     | Umed = 20    | Umed = 20    | Umed = 20    |
|vizibile)                        |              |              |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte |              |              |              |
|la sfasiere (forta de sfasiere   |              |              |              |
|medie, N)                        |              |              |              |
| - piele                         | >/= 80       | >/= 60       | >/= 60       |
| - alte materiale                | >/= 40       | >/= 40       | >/= 40       |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a fetelor  |              |              |              |
|(N/mm)                           | >/= 4,0      | >/= 4,0      | >/= 3,0      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|de incaltaminte la flexiune:     | </= 4        | </= 4        | </= 5        |
|Amplificarea fisurii (mm)        | nfs          | nfs          | nfs          |
|nfs = nici o fisura spontana     |              |              |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|la abraziune:                    |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3 (mm^3)         | </= 200      | </= 250      | </= 200      |
| D < 0,9 g/cm^3 (mg)             | </= 150      | </= 170      | </= 150      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a talpilor |              |              |              |
|exterioare:                      |              |              |              |
| (N/mm)                          |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3                | >/= 4,0      | >/= 4,0      | >/= 3,5      |
| D < 0,9 g/cm^3                  | >/= 3,0      | >/= 3,0      | >/= 3,0      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitate de absorbtie si       |              |              |              |
|desorbtie a apei a branturilor   |              |              |              |
|pentru formare:                  |              |              |              |
| absorbtie (mg/cm^2)             | >/= 90       | >/= 90       | >/= 90       |
| desorbtie (%)                   | >/= 60       | >/= 60       | >/= 60       |
|_________________________________|______________|______________|______________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                                 |Incaltaminte  | Incaltaminte |Incaltaminte  |
|                                 |de oras pentru| rezistenta   |de oras pentru|
|                                 |barbati       | la frig      |femei         |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte | Uscat = 80   | Uscat = 100  | Uscat = 50   |
|la flexiune (kc fara defecte     | Umed = 20    | Umed = 20    | Umed = 10    |
|vizibile)                        |              | - 20         |              |
|                                 |              | grade C = 30 |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte |              |              |              |
|la sfasiere (forta de sfasiere   |              |              |              |
|medie, N)                        |              |              |              |
| - piele                         | >/= 60       | >/= 60       | >/= 40       |
| - alte materiale                | >/= 40       | >/= 40       | >/= 40       |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a fetelor  |              |              |              |
|(N/mm)                           | >/= 3,5      | >/= 4,0      | >/= 3,0      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|de incaltaminte la flexiune:     | </= 6        | </= 6        | </= 8        |
|Amplificarea fisurii (mm)        | nfs          | nfs la       | nfs          |
|nfs = nici o fisura spontana     |              | - 10 grade   |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|la abraziune:                    |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3 (mm^3)         | </= 350      | </= 200      | </= 400      |
| D < 0,9 g/cm^3 (mg)             | </= 200      | </= 150      | </= 250      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a talpilor |              |              |              |
|exterioare:                      |              |              |              |
| (N/mm)                          |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3                | >/= 3,5      | >/= 3,5      | >/= 3,0      |
| D < 0,9 g/cm^3                  | >/= 3,0      | >/= 3,0      | >/= 3,0      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitate de absorbtie si       |              |              |              |
|desorbtie a apei a branturilor   |              |              |              |
|pentru formare:   |              |              |              |
| absorbtie (mg/cm^2)             | >/= 90       | >/= 90       | >/= 90       |
| desorbtie (%)                   | >/= 60       | >/= 60       | >/= 60       |
|_________________________________|______________|______________|______________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                                 | Incaltaminte | Incaltaminte | Incaltaminte |
|                                 | de lux       | pentru copii | de interior  |
|                                 |              | mici         |              |
|                                 |              | (1 la 3 ani) |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte | Uscat = 15   | Uscat = 15   | Uscat = 15   |
|la flexiune (kc fara defecte     |              |              |              |
|vizibile)                        |              |              |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta fetei de incaltaminte |              |              |              |
|la sfasiere (forta de sfasiere   |              |              |              |
|medie, N)                        |              |              |              |
| - piele                         | >/= 30       | >/= 30       | >/= 30       |
| - alte materiale                | >/= 30       | >/= 30       | >/= 30       |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a fetelor  |              |              |              |
|(N/mm)                           | >/= 2,5      | >/= 3,0      | >/= 2,5      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|de incaltaminte la flexiune:     | </= 12       |              | </= 12       |
|Amplificarea fisurii (mm)        | nfs          |              | nfs          |
|nfs = nici o fisura spontana     |              |              |              |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Rezistenta talpilor exterioare   |              |              |              |
|la abraziune:                    |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3 (mm^3)         | </= 450      | </= 400      | </= 450      |
| D < 0,9 g/cm^3 (mg)             | </= 250      | </= 250      | </= 250      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitatea de lipire a talpilor |              |              |              |
|exterioare:                      |              |              |              |
| (N/mm)                          |              |              |              |
| D >/= 0,9 g/cm^3                | >/= 2,5      | >/= 3,0      | >/= 2,5      |
| D < 0,9 g/cm^3                  | >/= 2,5      | >/= 3,0      | >/= 2,5      |
|_________________________________|______________|______________|______________|
|Capacitate de absorbtie si       |              |              |              |
|desorbtie a apei a branturilor   |              |              |              |
|pentru formare:                  |              |              |              |
| absorbtie (mg/cm^2)             | >/= 90       | >/= 90       | >/= 90       |
| desorbtie (%)                   | >/= 60       | >/= 60       | >/= 60       |
|_________________________________|______________|______________|______________|

    In afara de aceasta, incaltamintea speciala pentru frig trebuie sa fie conforma cu urmatoarele exigente in materie de impermeabilitate:
      fata: timp de penetrare >/= 240 minute, absorbtie < 25%,
      talpile exterioare: timp de penetrare >/= 60 minute si dupa doua ore, absorbtie de apa < 20% (impermeabilitate ridicata   aplicabil numai la anumite materiale utilizate pentru fabricarea talpilor).SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 254/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 254 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu