Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 827 din 31 iulie 2002

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din 29 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica aparatelor frigorifice alimentate exclusiv de la reteaua de energie electrica de joasa tensiune, fabricate in tara sau importate, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica aparatelor frigorifice prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 573/2001.
    Art. 3
    Performanta de mediu a grupului de produse prevazut la art. 2 alin. (1) si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    La solicitarea acordarii etichetei ecologice agentii economici, producatori, importatori, prestatori de servicii sau comercianti, au obligatia sa prezinte autoritatii competente - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - urmatoarele documente:
    a) o copie de pe documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 573/2001;
    b) declaratia de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse aparate frigorifice este "012".
    Art. 6
    (1) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2004.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Ioan Jelev,
                         secretar de stat

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice

    Criteriile prevazute in prezenta anexa au ca scop:
    a) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii energiei (incalzirea globala, acidificarea, epuizarea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
    b) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii substantelor care au efect de distrugere a stratului de ozon si a altor substante periculoase, prin limitarea folosirii acestora;
    c) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii substantelor care pot avea un efect de incalzire globala;
    d) incurajarea aplicarii celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si dezvoltarea gradului de constientizare a aspectelor de mediu de catre consumatori.

    Criterii esentiale

    1. Eficienta energetica
    Aparatul frigorific trebuie sa aiba un indice de eficienta energetica mai mic de 42%, calculat conform prevederilor Standardului national SR 13339:1996 "Eficienta energetica si etichetarea", utilizandu-se clasificarea aparatului frigorific prevazuta in acelasi standard.
    Metoda de masurare a consumului de energie al aparatelor frigorifice este prevazuta in Standardul national SR EN 153:1997 "Metode de masurare a consumului de energie electrica si a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor si congelatoarelor de uz casnic si ale combinatiilor lor", care adopta Standardul european EN 153 al carui numar de referinta a fost publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

    2. Reducerea potentialului de distrugere a stratului de ozon al agentilor de racire si al agentilor de expandare
    Substantele chimice utilizate ca agenti de racire in circuitul de racire al aparatelor frigorifice si cele utilizate ca agenti de expandare pentru materialele termoizolante, ce intra in componenta aparatului frigorific, trebuie sa aiba un potential de distrugere a ozonului egal cu zero.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa indice autoritatii competente tipul de agent de racire si agentul de expandare pentru materialele termoizolante utilizate, precum si potentialul lor de distrugere a ozonului.

    3. Reducerea potentialului de incalzire globala al substantelor chimice utilizate ca agenti de racire sau ca agenti de expandare
    Substantele chimice utilizate ca agenti de racire in circuitul de racire al aparatului frigorific si cele utilizate ca agenti de expandare pentru materialele termoizolante, ce intra in componenta aparatului frigorific, trebuie sa aiba un potential de incalzire globala egal cu sau mai mic de 15 (raportat la CO2 echivalent pe o perioada de 100 de ani).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa indice autoritatii competente tipul de agent de racire si tipul de agent de expandare utilizat, precum si potentialele lor de incalzire globala.

    Criterii suplimentare

    4. Durata de utilizare
    Producatorul are obligatia sa ofere un termen de garantie pentru functionarea aparatului frigorific de cel putin 3 ani. Aceasta garantie este valabila incepand cu data livrarii produsului catre consumator.
    Piesele de schimb si asistenta service se asigura de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau de importator cel putin 12 ani de la data incetarii fabricatiei acestui tip de produs.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate anterior.

    5. Reciclarea produsului la sfarsitul perioadei de utilizare
    Marcarea componentelor din material plastic contribuie la reciclarea produsului.
    Producatorul are obligatia sa preia gratuit pentru reciclare aparatul frigorific si componentele acestuia care au fost inlocuite, cu exceptia celor contaminate de utilizator (de exemplu, aparate frigorifice provenind din institutii medicale sau unitati nucleare).
    5.1. Producatorul asigura solutii tehnice ce permit demontarea usoara a aparatului frigorific si furnizeaza un prospect cuprinzand informatii referitoare la demontarea acestuia. Din acest prospect rezulta urmatoarele:
    a) balamalele sunt usor de identificat si accesibile;
    b) ansamblurile electronice sunt usor de identificat si de demontat;
    c) aparatul se demonteaza usor cu ajutorul uneltelor obisnuite;
    d) materialele incompatibile si periculoase sunt separabile.
    5.2. Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 50 g trebuie sa fie prevazute cu un marcaj permanent care identifica materialul din care sunt facute, conform Standardului SR ISO 11469:1998 privind materialele plastice, identificarea generica si marcarea produselor din material plastic. Acest criteriu nu se aplica pieselor din material plastic extrudat.
    5.3. Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina urmatoarele substante chimice ignifuge:
_____________________________________________________
    Denumirea                              Numar CAS
_____________________________________________________
Decabromobifenil                           13654-09-6
Oxid de 4-bromofenil si de fenil             101-55-3
Oxid de bis (4-bromofenil)                  2050-47-7
Oxid de tribromodifenil                    49690-94-0
Oxid de tetrabromodifenil                  40088-47-9
Oxid de pentabromodifenil                  32534-81-9
Oxid de hexabromodifenil                   36483-60-0
Oxid de heptabromodifenil                  68928-80-3
Oxid de octabromodifenil                   32536-52-0
Oxid de nonabromodifenil                   63936-56-1
Oxid de bis (pentabromofenil)               1163-19-5
Cloroparafine cu catena compusa
din 10 - 13 atomi de carbon, care
contin clor in proportie mai mica
de 50% din greutate                        85535-84-8
_____________________________________________________

    5.4. Componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina substante chimice ignifuge sau preparate ale acestor substante, carora li se poate atribui una dintre urmatoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificari genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte daunatoare pe termen lung pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) sau R61 (risc in timpul sarcinii pentru fat) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Aceasta cerinta nu se aplica atunci cand substantele chimice ignifuge isi schimba natura chimica in momentul tratarii suprafetei pieselor si nu mai necesita atribuirea prin frazele de risc mentionate anterior si nici atunci cand mai putin de 0,1% din substanta chimica ignifuga cu care a fost tratata piesa isi pastreaza natura initiala.
    5.5. Tipul de agent de racire si tipul de agent de expandare sunt indicate pe aparatul frigorific in apropierea placutei pe care se scrie seria produsului, pentru a facilita eventuala recuperare a acestora.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu cerintele prevazute la pct. 5 si sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice o copie de pe prospectul cuprinzand informatii referitoare la demontare. Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice autoritatii competente care sunt agentii de racire si agentii de expandare utilizati si, daca este cazul, ce substante chimice ignifuge s-au utilizat in/sau pe componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g.

    6. Manualul de utilizare
    Aparatul frigorific se comercializeaza pe piata insotit de manualul de utilizare care furnizeaza si indicatii privind utilizarea corecta din punct de vedere al protectiei mediului.
    6.1. Manualul de utilizare trebuie sa contina pe coperta urmatorul text: "Acest manual contine indicatii privind modalitatile de reducere a impactului asupra mediului".
    6.2. Manualul de utilizare trebuie sa contina, de asemenea, urmatoarele:
    a) recomandari pentru utilizarea optima a aparatului frigorific din punct de vedere al consumului de energie;
    b) instructiuni privind amplasarea sau instalarea aparatului frigorific, indicand, printre altele, dimensiunile minime de spatiu liber in jurul acestuia care trebuie respectate pentru a asigura circulatia aerului, precizand ca instalarea aparatului intr-un loc neincalzit sau putin incalzit permite realizarea economiei de energie;
    c) indicatii privind evitarea instalarii aparatului frigorific in apropierea unei surse de caldura (cuptor, radiator etc.) sau a expunerii sale direct la lumina solara si, daca este cazul, indicatii privind izolarea aparatului de sursele de incalzire murale sau prin pardoseala;
    d) indicatii privind reglajul termostatului in functie de temperatura ambientala si necesitatea de a verifica reglajul temperaturii folosindu-se un termometru adecvat, furnizand in acelasi timp explicatii asupra modului in care trebuie sa se verifice acest reglaj;
    e) indicatii privind faptul ca usa sau capacul aparatului frigorific trebuie deschis doar atat cat este necesar, mai ales in cazul unui congelator vertical;
    f) indicatii privind lasarea alimentelor calde sa se raceasca inainte de a le introduce in aparatul frigorific, deoarece vaporii calzi care se degaja contribuie la jivrajul evaporatorului, cu precizarea ca perioada de racire a alimentelor calde trebuie sa fie cat mai scurta din motive de securitate alimentara;
    g) indicatii privind evitarea acumularii unui strat gros de gheata pe evaporator, mentionand ca decongelarea frecventa faciliteaza eliminarea acestuia;
    h) indicatii privind inlocuirea elementelor utilizate pentru etansarea usii, atunci cand acestea nu mai asigura etanseitate perfecta;
    i) indicatii privind timpul de aclimatizare inainte de a pune aparatul frigorific in functiune dupa schimbarea locului de amplasare;
    j) indicatii privind evitarea acumularii prafului sau a grasimii pe condensatorul din spatele aparatului frigorific si pe suprafata situata sub acesta;
    k) mentiune referitoare la respectarea indicatiilor enumerate anterior pentru evitarea consumului ridicat de energie electrica.
    6.2.1. Indicatii referitoare la evitarea deteriorarii condensatorului din spatele aparatului frigorific sau la evitarea pierderii agentului de racire in mediu, avandu-se in vedere riscurile pentru sanatate si mediu determinate de astfel de incidente. Manualul trebuie sa precizeze ca este interzisa folosirea obiectelor ascutite (cutit, surubelnita etc.) pentru a curata gheata, deoarece acestea pot contribui la defectarea evaporatorului.
    6.2.2. Indicatii asupra faptului ca aparatul frigorific contine fluide, piese si materiale reutilizabile si/sau reciclabile.
    6.2.3. Indicatii pentru consumator privind procedura prin care fabricantul preia de la consumator aparatul frigorific scos din uz.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice un exemplar din manualul de utilizare.

    7. Limitarea emisiilor de zgomot
    Nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele frigorifice nu trebuie sa depaseasca 42 dB(A), acesta fiind nivelul de putere acustica calculat, exprimat in dB, raportat la o putere acustica de 1 picowatt (pW).
    Informatiile despre nivelul de zgomot al aparatului frigorific trebuie sa fie inscrise in mod vizibil, lizibil si durabil pe eticheta care indica consumul de energie si clasa de eficienta energetica.
    Metodele de determinare a nivelului de zgomot al aparatului frigorific si informatiile despre acesta sunt indicate conform Hotararii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, utilizand Standardul EN 28960. Standardul urmeaza sa fie adoptat ca standard national pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Cerintele prevazute la prezentul punct nu sunt aplicabile congelatoarelor orizontale.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate anterior.

    8. Informarea consumatorilor
    Pentru informarea consumatorilor se va scrie urmatorul text vizibil pentru consumator (daca este posibil, langa eticheta): "Acest produs raspunde criteriilor de acordare a etichetei ecologice in Romania, deoarece are un consum de energie redus, protejeaza stratul de ozon si contribuie intr o masura minima la efectul de sera".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 827/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 827 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu