Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 827 din 31 iulie 2002

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 638 din 29 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica aparatelor frigorifice alimentate exclusiv de la reteaua de energie electrica de joasa tensiune, fabricate in tara sau importate, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica aparatelor frigorifice prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 573/2001.
    Art. 3
    Performanta de mediu a grupului de produse prevazut la art. 2 alin. (1) si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    La solicitarea acordarii etichetei ecologice agentii economici, producatori, importatori, prestatori de servicii sau comercianti, au obligatia sa prezinte autoritatii competente - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - urmatoarele documente:
    a) o copie de pe documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 573/2001;
    b) declaratia de conformitate a produsului cu criteriile de acordare a etichetei ecologice.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse aparate frigorifice este "012".
    Art. 6
    (1) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2004.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Ioan Jelev,
                         secretar de stat

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aparate frigorifice

    Criteriile prevazute in prezenta anexa au ca scop:
    a) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii energiei (incalzirea globala, acidificarea, epuizarea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
    b) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii substantelor care au efect de distrugere a stratului de ozon si a altor substante periculoase, prin limitarea folosirii acestora;
    c) reducerea efectelor cu impact negativ sau a riscurilor datorate folosirii substantelor care pot avea un efect de incalzire globala;
    d) incurajarea aplicarii celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si dezvoltarea gradului de constientizare a aspectelor de mediu de catre consumatori.

    Criterii esentiale

    1. Eficienta energetica
    Aparatul frigorific trebuie sa aiba un indice de eficienta energetica mai mic de 42%, calculat conform prevederilor Standardului national SR 13339:1996 "Eficienta energetica si etichetarea", utilizandu-se clasificarea aparatului frigorific prevazuta in acelasi standard.
    Metoda de masurare a consumului de energie al aparatelor frigorifice este prevazuta in Standardul national SR EN 153:1997 "Metode de masurare a consumului de energie electrica si a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor si congelatoarelor de uz casnic si ale combinatiilor lor", care adopta Standardul european EN 153 al carui numar de referinta a fost publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

    2. Reducerea potentialului de distrugere a stratului de ozon al agentilor de racire si al agentilor de expandare
    Substantele chimice utilizate ca agenti de racire in circuitul de racire al aparatelor frigorifice si cele utilizate ca agenti de expandare pentru materialele termoizolante, ce intra in componenta aparatului frigorific, trebuie sa aiba un potential de distrugere a ozonului egal cu zero.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa indice autoritatii competente tipul de agent de racire si agentul de expandare pentru materialele termoizolante utilizate, precum si potentialul lor de distrugere a ozonului.

    3. Reducerea potentialului de incalzire globala al substantelor chimice utilizate ca agenti de racire sau ca agenti de expandare
    Substantele chimice utilizate ca agenti de racire in circuitul de racire al aparatului frigorific si cele utilizate ca agenti de expandare pentru materialele termoizolante, ce intra in componenta aparatului frigorific, trebuie sa aiba un potential de incalzire globala egal cu sau mai mic de 15 (raportat la CO2 echivalent pe o perioada de 100 de ani).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa indice autoritatii competente tipul de agent de racire si tipul de agent de expandare utilizat, precum si potentialele lor de incalzire globala.

    Criterii suplimentare

    4. Durata de utilizare
    Producatorul are obligatia sa ofere un termen de garantie pentru functionarea aparatului frigorific de cel putin 3 ani. Aceasta garantie este valabila incepand cu data livrarii produsului catre consumator.
    Piesele de schimb si asistenta service se asigura de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau de importator cel putin 12 ani de la data incetarii fabricatiei acestui tip de produs.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate anterior.

    5. Reciclarea produsului la sfarsitul perioadei de utilizare
    Marcarea componentelor din material plastic contribuie la reciclarea produsului.
    Producatorul are obligatia sa preia gratuit pentru reciclare aparatul frigorific si componentele acestuia care au fost inlocuite, cu exceptia celor contaminate de utilizator (de exemplu, aparate frigorifice provenind din institutii medicale sau unitati nucleare).
    5.1. Producatorul asigura solutii tehnice ce permit demontarea usoara a aparatului frigorific si furnizeaza un prospect cuprinzand informatii referitoare la demontarea acestuia. Din acest prospect rezulta urmatoarele:
    a) balamalele sunt usor de identificat si accesibile;
    b) ansamblurile electronice sunt usor de identificat si de demontat;
    c) aparatul se demonteaza usor cu ajutorul uneltelor obisnuite;
    d) materialele incompatibile si periculoase sunt separabile.
    5.2. Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 50 g trebuie sa fie prevazute cu un marcaj permanent care identifica materialul din care sunt facute, conform Standardului SR ISO 11469:1998 privind materialele plastice, identificarea generica si marcarea produselor din material plastic. Acest criteriu nu se aplica pieselor din material plastic extrudat.
    5.3. Componentele din material plastic care au o masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina urmatoarele substante chimice ignifuge:
_____________________________________________________
    Denumirea                              Numar CAS
_____________________________________________________
Decabromobifenil                           13654-09-6
Oxid de 4-bromofenil si de fenil             101-55-3
Oxid de bis (4-bromofenil)                  2050-47-7
Oxid de tribromodifenil                    49690-94-0
Oxid de tetrabromodifenil                  40088-47-9
Oxid de pentabromodifenil                  32534-81-9
Oxid de hexabromodifenil                   36483-60-0
Oxid de heptabromodifenil                  68928-80-3
Oxid de octabromodifenil                   32536-52-0
Oxid de nonabromodifenil                   63936-56-1
Oxid de bis (pentabromofenil)               1163-19-5
Cloroparafine cu catena compusa
din 10 - 13 atomi de carbon, care
contin clor in proportie mai mica
de 50% din greutate                        85535-84-8
_____________________________________________________

    5.4. Componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g nu trebuie sa contina substante chimice ignifuge sau preparate ale acestor substante, carora li se poate atribui una dintre urmatoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificari genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte daunatoare pe termen lung pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) sau R61 (risc in timpul sarcinii pentru fat) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite in anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Aceasta cerinta nu se aplica atunci cand substantele chimice ignifuge isi schimba natura chimica in momentul tratarii suprafetei pieselor si nu mai necesita atribuirea prin frazele de risc mentionate anterior si nici atunci cand mai putin de 0,1% din substanta chimica ignifuga cu care a fost tratata piesa isi pastreaza natura initiala.
    5.5. Tipul de agent de racire si tipul de agent de expandare sunt indicate pe aparatul frigorific in apropierea placutei pe care se scrie seria produsului, pentru a facilita eventuala recuperare a acestora.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu cerintele prevazute la pct. 5 si sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice o copie de pe prospectul cuprinzand informatii referitoare la demontare. Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa indice autoritatii competente care sunt agentii de racire si agentii de expandare utilizati si, daca este cazul, ce substante chimice ignifuge s-au utilizat in/sau pe componentele din material plastic cu masa mai mare de 25 g.

    6. Manualul de utilizare
    Aparatul frigorific se comercializeaza pe piata insotit de manualul de utilizare care furnizeaza si indicatii privind utilizarea corecta din punct de vedere al protectiei mediului.
    6.1. Manualul de utilizare trebuie sa contina pe coperta urmatorul text: "Acest manual contine indicatii privind modalitatile de reducere a impactului asupra mediului".
    6.2. Manualul de utilizare trebuie sa contina, de asemenea, urmatoarele:
    a) recomandari pentru utilizarea optima a aparatului frigorific din punct de vedere al consumului de energie;
    b) instructiuni privind amplasarea sau instalarea aparatului frigorific, indicand, printre altele, dimensiunile minime de spatiu liber in jurul acestuia care trebuie respectate pentru a asigura circulatia aerului, precizand ca instalarea aparatului intr-un loc neincalzit sau putin incalzit permite realizarea economiei de energie;
    c) indicatii privind evitarea instalarii aparatului frigorific in apropierea unei surse de caldura (cuptor, radiator etc.) sau a expunerii sale direct la lumina solara si, daca este cazul, indicatii privind izolarea aparatului de sursele de incalzire murale sau prin pardoseala;
    d) indicatii privind reglajul termostatului in functie de temperatura ambientala si necesitatea de a verifica reglajul temperaturii folosindu-se un termometru adecvat, furnizand in acelasi timp explicatii asupra modului in care trebuie sa se verifice acest reglaj;
    e) indicatii privind faptul ca usa sau capacul aparatului frigorific trebuie deschis doar atat cat este necesar, mai ales in cazul unui congelator vertical;
    f) indicatii privind lasarea alimentelor calde sa se raceasca inainte de a le introduce in aparatul frigorific, deoarece vaporii calzi care se degaja contribuie la jivrajul evaporatorului, cu precizarea ca perioada de racire a alimentelor calde trebuie sa fie cat mai scurta din motive de securitate alimentara;
    g) indicatii privind evitarea acumularii unui strat gros de gheata pe evaporator, mentionand ca decongelarea frecventa faciliteaza eliminarea acestuia;
    h) indicatii privind inlocuirea elementelor utilizate pentru etansarea usii, atunci cand acestea nu mai asigura etanseitate perfecta;
    i) indicatii privind timpul de aclimatizare inainte de a pune aparatul frigorific in functiune dupa schimbarea locului de amplasare;
    j) indicatii privind evitarea acumularii prafului sau a grasimii pe condensatorul din spatele aparatului frigorific si pe suprafata situata sub acesta;
    k) mentiune referitoare la respectarea indicatiilor enumerate anterior pentru evitarea consumului ridicat de energie electrica.
    6.2.1. Indicatii referitoare la evitarea deteriorarii condensatorului din spatele aparatului frigorific sau la evitarea pierderii agentului de racire in mediu, avandu-se in vedere riscurile pentru sanatate si mediu determinate de astfel de incidente. Manualul trebuie sa precizeze ca este interzisa folosirea obiectelor ascutite (cutit, surubelnita etc.) pentru a curata gheata, deoarece acestea pot contribui la defectarea evaporatorului.
    6.2.2. Indicatii asupra faptului ca aparatul frigorific contine fluide, piese si materiale reutilizabile si/sau reciclabile.
    6.2.3. Indicatii pentru consumator privind procedura prin care fabricantul preia de la consumator aparatul frigorific scos din uz.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice un exemplar din manualul de utilizare.

    7. Limitarea emisiilor de zgomot
    Nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele frigorifice nu trebuie sa depaseasca 42 dB(A), acesta fiind nivelul de putere acustica calculat, exprimat in dB, raportat la o putere acustica de 1 picowatt (pW).
    Informatiile despre nivelul de zgomot al aparatului frigorific trebuie sa fie inscrise in mod vizibil, lizibil si durabil pe eticheta care indica consumul de energie si clasa de eficienta energetica.
    Metodele de determinare a nivelului de zgomot al aparatului frigorific si informatiile despre acesta sunt indicate conform Hotararii Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, utilizand Standardul EN 28960. Standardul urmeaza sa fie adoptat ca standard national pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Cerintele prevazute la prezentul punct nu sunt aplicabile congelatoarelor orizontale.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente care evalueaza cererea de acordare a etichetei ecologice ca produsul este in conformitate cu cerintele mentionate anterior.

    8. Informarea consumatorilor
    Pentru informarea consumatorilor se va scrie urmatorul text vizibil pentru consumator (daca este posibil, langa eticheta): "Acest produs raspunde criteriilor de acordare a etichetei ecologice in Romania, deoarece are un consum de energie redus, protejeaza stratul de ozon si contribuie intr o masura minima la efectul de sera".SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 827/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 827 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu