E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 573 din 14 iunie 2001

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 11 iulie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica aparatelor frigorifice de uz casnic, fabricate in tara sau importate, prevazute in anexa nr. 1, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune.
    (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si aparatele frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, incheiat in conditiile legii. In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale aparatelor frigorifice de uz casnic, prevazute in anexa D la standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate si de la alte surse de energie, in special acumulatoare, aparatelor frigorifice de uz casnic care utilizeaza principiul absorbtiei si aparatelor care nu constituie produse de serie.
    Art. 3
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al caror consum de energie electrica este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienta pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevazute in anexa nr. 1, si care:
    a) au aplicata o eticheta, indicand consumurile de energie, clasa de eficienta energetica, nivelul de zgomot si, dupa caz, alte caracteristici, conform anexei B la standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996;
    b) sunt insotite de o fisa continand informatiile inscrise pe eticheta, modelul fisei fiind conform anexei C la standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996;
    c) au marcajul national de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate in anexa nr. 2.
    (2) Este interzisa aplicarea etichetei prevazute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau echivalentele lor fixate pe aparatul frigorific de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului.
    (3) Cerintele privind etichetarea si furnizarea fisei conform prevederilor alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica aparatelor frigorifice de uz casnic fabricate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si celor utilizate.
    Art. 4
    (1) Producatorul unui aparat frigorific de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat este responsabil pentru incadrarea aparatului respectiv in clasele de eficienta energetica corespunzatoare categoriei sale si pentru exactitatea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.
    (2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica avand sediul in Romania, desemnata de producator sa actioneze in numele sau.
    (3) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se publica numai cu consimtamantul producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.
    (4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia privind aplicarea acesteia revine vanzatorului. In acest caz producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia de a livra gratuit si la timp etichetele necesare.
    (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, marci, simboluri, inscriptii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a).
    Art. 5
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari.
    Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate.
    Art. 6
    In cazul in care producatorul nu are sediul in Romania si nu si-a desemnat un reprezentant autorizat, obligatia de a detine documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si de a prezenta aceasta documentatie, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.
    Art. 7
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul de conformitate CS atunci cand sunt respectate cerintele referitoare la eficienta energetica, evaluate conform procedurii de evaluare a conformitatii, prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) Pentru aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piata cu marcajul de conformitate CE documentatia tehnica ce atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele privind eficienta energetica, potrivit art. 5 si 6, este prevazuta in anexa nr. 4.
    (3) In cazul in care aparatului frigorific de uz casnic ii sunt aplicate si alte reglementari care prevad fixarea marcajului de conformitate CS sau CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    (4) Aplicarea marcajului de conformitate CS sau CE se face direct pe produs si pe ambalaj, cand este posibil, in mod vizibil, usor lizibil si durabil.
    (5) Este interzisa aplicarea de marcaje pe aparatele frigorifice de uz casnic, care pot fi confundate cu marcaje de conformitate CS sau CE.
    (6) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalajul acestuia, in instructiunile de utilizare sau in alte documente, cu conditia sa nu reduca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului de conformitate CS sau CE.
    Art. 8
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) si b), art. 5, 6 si 7 constituie contraventie si se sanctioneaza astfel:
    a) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 7, cu sanctiunea prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei;
    b) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 5 si 6, cu sanctiunea prevazuta la art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 9
    Contraventiilor prevazute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor promova masuri pentru informarea si educarea consumatorului, in scopul utilizarii responsabile a energiei.
    Art. 11
    Adaptarea cerintelor aferente aparatelor frigorifice de uz casnic mentionate in prezenta hotarare la evolutiile tehnice din domeniu se realizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 12
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 857/1996 privind etichetarea energetica la aparatele frigorifice de uz casnic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

                         Autoritatea Nationala pentru
                         Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              METODA DE CALCUL
al consumului electric maxim admis pentru un aparat frigorific si procedura de verificare a conformitatii

Consumul de energie al unui aparat frigorific (exprimat in kWh pe 24 h) depinde de categoria de aparate careia ii apartine [de exemplu: frigidere cu o stea (*), congelatoare orizontal etc.], de volumul sau, de randamentul energetic al constructiei sale (grosimea izolatiei, randamentul compresorului etc.) si de diferenta dintre temperatura din jurul aparatului si cea din interior. Fixarea normelor pentru randament trebuie sa prevada tolerante pentru factorii endogeni principali care influenteaza consumul energetic (categoria si volumul aparatului). Consumul de energie maxim admis pentru un aparat frigorific este definit printr-o ecuatie liniara in functie de volumul aparatului, ecuatie definita diferit pentru fiecare categorie de aparat.
    Pentru a calcula consumul de energie maxim admis al unui aparat dat trebuie sa se inceapa prin incadrarea aparatului in una dintre categoriile urmatoare:
___________________________________________________________________________
Categoria                         Descriere
___________________________________________________________________________
    1     Frigider fara compartiment de joasa temperatura*1)
    2     Frigider cu compartiment de racire la 5 grade C si/sau 12 grade C
    3     Frigider cu compartiment de joasa temperatura fara stele
    4     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu o stea (*)
    5     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu doua stele (*)
    6     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu trei stele (*)
    7     Frigider/congelator cu compartiment de congelare (*)
    8     Congelator vertical
    9     Congelator orizontal
   10     Frigider/congelator care are mai mult de doua usi sau alte
          aparate care nu intra in categoriile de mai sus
____________________________________________________________________________
   *1) Toate compartimentele cu o temperatura mai mica sau egala cu - 6 grade C.

    Cunoscandu-se faptul ca aparatele frigorifice contin compartimente diferite mentinute la temperaturi diferite (ceea ce influenteaza net consumul de energie), consumul maxim admis de energie este in realitate definit in functie de volumul ajustat, care este suma ponderata a volumelor diferitelor compartimente.
    Astfel volumul ajustat (Vadj) al aparatului se calculeaza cu formula:
            _
    Vadj =  \  Vc x Wc x Fc x Cc,
            /_

    unde:
    Wc = (25 - Tc)/20
    Tc - temperatura nominala a fiecarui compartiment (in grade C);
    Vc - volumul util al unui tip dat de compartiment din aparat si Fc - un factor egal cu 1,2 pentru compartimentele cu ventilatie si cu 1 pentru celelalte compartimente;
    Cc = 1 pentru aparatele frigorifice din clasa climatica normala (N) si subnormala (SN);
    Cc = Xc pentru aparatele frigorifice din clasa climatica subtropicala (ST);
    Cc = Yc pentru aparatele frigorifice din clasa climatica tropicala (T).
    Coeficientii de ponderare Xc si Yc pentru diferitele tipuri de compartimente, in functie de temperatura compartimentului, sunt urmatorii:
__________________________________________________________________________
                                                                Xc    Yc
__________________________________________________________________________
Compartiment de racire                                         1,25   1,35
Compartiment pentru alimente proaspete                         1,20   1,30
Compartiment 0 grade C                                         1,15   1,25
Compartiment fara stele                                        1,15   1,25
Compartiment (*)                                               1,12   1,20
Compartiment (*)                                              1,08   1,15
Compartiment (*) si (*)                                   1,05   1,10
__________________________________________________________________________

    Volumul ajustat si volumele utile sunt exprimate in litri.
    Consumul maxim admis de energie (Emax, exprimat in kWh/24h si calculat pana la a doua zecimala) pentru un aparat de volum ajustat Vadj este calculat cu urmatoarele ecuatii pentru fiecare categorie de aparat:
__________________________________________________________________________
Categoria                 Descriere                        Emax(kWh/24h)
__________________________________________________________________________
  1       Frigider fara compartiment de joasa    (0,207 x Vadj + 218)/365
          temperatura
  2       Frigider cu compartiment de racire la  (0,207 x Vadj + 218)/365
          5 grade C si/sau 12 grade C
  3       Frigider fara stele                    (0,207 x Vadj + 218)/365
  4       Frigider (*)                           (0,557 x Vadj + 166)/365
  5       Frigider (*)                          (0,402 x Vadj + 219)/365
  6       Frigider (*)                         (0,573 x Vadj + 206)/365
  7       Frigider/congelator (*)             (0,697 x Vadj + 272)/365
  8       Congelatoare verticale                 (0,434 x Vadj + 262)/365
  9       Congelatoare orizontale                (0,480 x Vadj + 195)/365
__________________________________________________________________________

    Pentru frigiderele/congelatoarele care au mai mult de doua usi sau pentru alte aparate care nu intra in categoriile de mai sus consumul maxim admis de energie (Emax) este in functie de temperatura si de numarul de stele ale compartimentului cu temperatura cea mai joasa, dupa cum urmeaza:
_____________________________________________________________________
Temperatura compartimentului
       cel mai rece               Categoria        Emax(kWh/24h)
_____________________________________________________________________
     > -  6 grade C                 1/2/3    (0,207 x Vadj + 218)/365
    </= - 6 grade C (*)               4      (0,557 x Vadj + 166)/365
    </= - 12 grade C (*)             5      (0,402 x Vadj + 219)/365
    </= - 18 grade C (*)            6      (0,573 x Vadj + 206)/365
    </= - 18 grade C (*)           7      (0,697 x Vadj + 272)/365
_____________________________________________________________________

    Procedurile de incercare destinate verificarii conformitatii aparatului cu cerintele privind consumul de energie

    Daca consumul de energie al unui aparat frigorific supus verificarii este inferior sau egal cu valoarea Emax (consum maxim admis pentru categoria sa) majorata cu 15%, acest aparat este garantat ca fiind conform cu exigentele de consum de energie potrivit prezentei hotarari. Daca consumul este superior valorii Emax majorate cu 15%, trebuie masurat consumul altor trei aparate.
    Daca media aritmetica a consumurilor electrice ale acestor trei aparate este inferioara sau egala cu valoarea Emax majorata cu 10%, aparatul este garantat conform exigentelor impuse. Daca media aritmetica depaseste valoarea Emax majorata cu 10%, aparatul este considerat neconform cu aceste exigente.
    Definitii
    Termenii utilizati in prezenta anexa corespund definitiilor din standardul "Metode de masurare a consumului de energie electrica si a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor si congelatoarelor de uz casnic si ale combinatiilor lor" - SREN 153: 1997.

    ANEXA 2

                   MARCAJUL DE CONFORMITATE CS SI CE

    Marcajul de conformitate CS
    Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, avand forma prezentata in figura urmatoare:

    Figura 1 - reprezentand Marcajul de conformitate CS - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 375 din 11 iulie 2001, la pagina 13.

    NOTA:
    Fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36
    In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat este necesar sa se respecte proportiile prezentate in schita de mai sus.
    Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, care nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.
    Marcajul de conformitate CE
    Marcajul de conformitate CE consta in initialele "CE", avand urmatoarea forma:

    Figura 2 - reprezentand Marcajul de conformitate CE - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 375 din 11 iulie 2001, la pagina 14.

    NOTA:
    In cazul in care marcajul CE trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in schita de mai sus.
    Componentele C si E ale marcajului CE trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, care nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

    ANEXA 3

                          PROCEDURA DE EVALUARE
                        a conformitatii aparatelor

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca aparatul frigorific satisface cerintele de eficienta energetica conform prezentei hotarari. Producatorul aplica marcajul de conformitate CS pe fiecare aparat frigorific pe care il produce si intocmeste o declaratie de conformitate.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa intocmeasca documentatia descrisa la pct. 3.
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze aceasta documentatie la dispozitia organelor de control abilitate, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data fabricarii aparatului frigorific de uz casnic.
    In cazul in care producatorul sau reprezentantul autorizat al producatorului nu este stabilit in Romania, obligatia de a pastra documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific cu cerintele prezentei hotarari si de a prezenta aceasta documentatie, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.
    3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatului frigorific cu cerintele de eficienta energetica prevazute in prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa contina, in masura in care este necesar acestei evaluari, informatii privind conceptia, fabricatia si functionarea aparatului frigorific, si anume:
    - denumirea si sediul producatorului;
    - instructiuni de exploatare, manual de utilizare;
    - descrierea generala a modelului, suficienta pentru ca acesta sa poata fi identificat fara dubii;
    - informatii si desene, daca este necesar, despre principalele caracteristici ale conceptiei modelului si mai ales asupra punctelor care influenteaza sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularitati etc.;
    - modul de utilizare, daca este cazul;
    - rezultatele masurarii consumului de energie efectuate potrivit prevederilor SREN153 si prin metoda de calcul prezentata in anexa nr. 1;
    - detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate in anexa nr. 1.
    4. Producatorii de aparate frigorifice sunt responsabili pentru stabilirea consumului de energie al fiecarui aparat frigorific de uz casnic, conform prevederilor prezentei hotarari, si pentru stabilirea conformitatii aparatului frigorific cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 3.
    5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica o copie de pe declaratia de conformitate.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea aparatului frigorific de uz casnic fabricat cu documentatia tehnica pe care o intocmeste conform cerintelor prezentei hotarari.

    ANEXA 4

                             DOCUMENTATIA TEHNICA
ce atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic introdus pe piata cu marcajul CE cu cerintele privind eficienta energetica

    Pentru aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piata cu marcajul CE documentatia tehnica ce atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele privind eficienta energetica trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) adresele spatiilor pentru depozitare in Romania;
    b) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea aparatelor frigorifice de uz casnic;
    c) rapoarte de incercari, daca exista, prin care producatorul demonstreaza conformitatea aparatelor frigorifice de uz casnic europene;
    d) declaratia de conformitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 573/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 573 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu