E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1039 2003 abrogat de Hotărârea 917 2012
Hotărârea 1039 2003 modificat de Hotărârea 217 2012
Articolul 1 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 18 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 19 din actul Hotărârea 1039 2003 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 20 din actul Hotărârea 1039 2003 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 1039 2003 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Hotărârea 1039 2003 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 972 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1039 din 28 august 2003

privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 10 septembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 8 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica frigiderelor, congelatoarelor si combinelor frigorifice de uz casnic, din productie interna si din import, prevazute in anexa nr. 1, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite in continuare aparate frigorifice de uz casnic.
    (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si aparatele frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii, adica cele care sunt oferite la vanzare, inchiriere sau vanzare in rate printr-o comunicare scrisa, prin corespondenta, prin oferte scrise, prin anunturi publicitare pe Internet ori prin alte mijloace pe suport electronic. Oferta de vanzare a unor astfel de bunuri trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale aparatelor frigorifice de uz casnic, prevazute in anexa D la Standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996.
    Art. 2
    Prevederile prezentei hotarari nu se aplica aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate si de la alte surse de energie, in special acumulatoare, aparatelor frigorifice de uz casnic care utilizeaza principiul absorbtiei si aparatelor care nu constituie produse de serie.
    Art. 3
    In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizor - producatorul, reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabila cu introducerea pe piata a aparatului frigorific de uz casnic;
    b) distribuitor - agentul economic care vinde en detail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune aparate frigorifice de uz casnic utilizatorilor finali, in vederea comercializarii;
    c) fisa - tabel standard cu informatii tehnice privind aparatul frigorific de uz casnic.
    Art. 4
    Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al caror consum de energie electrica este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienta pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevazute in anexa nr. 1, si care:
    a) au aplicata o eticheta indicand consumurile de energie, clasa de eficienta energetica, nivelul de zgomot si, dupa caz, alte caracteristici, conform anexei B la Standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996; eticheta se plaseaza pe exteriorul partii frontale sau superioare a aparatului frigorific de uz casnic, astfel incat sa fie usor de observat si vizibila;
    b) sunt insotite de o fisa continand informatiile inscrise pe eticheta, modelul fisei fiind conform anexei C la Standardul "Eficienta energetica si etichetarea ei" SR 13339:1996;
    c) au marcajul european de conformitate CE, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, aplicat de un producator sau un reprezentant autorizat al acestuia, denumit in continuare marcaj CE.
    Art. 5
    (1) Introducerea pe piata a aparatelor frigorifice de uz casnic care poarta marcajul CE, care atesta conformitatea cu cerintele de eficienta energetica, nu poate fi interzisa sau restrictionata.
    (2) Se considera ca aparatele frigorifice de uz casnic care poarta marcajul CE conform prevederilor art. 4 lit. c) si art. 8 alin. (4) corespund cerintelor de eficienta energetica prevazute de prezenta hotarare.
    Art. 6
    Responsabilitatea introducerii pe piata a aparatelor frigorifice de uz casnic conform prevederilor art. 4 revine furnizorului.
    Art. 7
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine o perioada de 5 ani de la data fabricarii ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectiva de fabricatie documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate.
    (2) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine documentatia prevazuta la alin. (1) si de a o prezenta la cerere organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului frigorific de uz casnic.
    Art. 8
    (1) Procedura de evaluare a conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic si cerintele referitoare la aplicarea pe acestea a marcajului CE sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Documentatia tehnica mentionata la art. 7 este prevazuta in anexa nr. 2 pct. 3.
    (3) In cazul in care aparatelor frigorifice de uz casnic li se aplica si alte reglementari legale care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu prevederile tuturor reglementarilor legale aplicabile.
    (4) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleaga reglementarile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementarile aplicate de producator. In acest caz datele de identificare a reglementarilor aplicate, asa cum au fost ele publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele sau instructiunile prevazute de reglementari si care insotesc echipamentele electrice.
    (5) Aplicarea marcajului CE se face direct pe produs si, cand este posibil, si pe ambalaj, in mod vizibil, usor lizibil si durabil.
    (6) Este interzisa aplicarea de marcaje pe aparatele frigorifice de uz casnic, care pot fi confundate cu marcaje de conformitate CE.
    (7) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparatul frigorific de uz casnic, pe ambalajul acestuia, in instructiunile de utilizare sau in alte documente, cu conditia sa nu reduca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului de conformitate CE.
    Art. 9
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) si b), conform art. 46 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c), conform art. 31 lit. c) din Legea nr. 608/2001;
    c) nerespectarea prevederilor art. 7 si ale art. 8 alin. (1) - (4), conform art. 21 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) de catre personal anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) de catre personal anume imputernicit de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
    (3) Organele de control prevazute la alin. (2) pot examina la cerere documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari.
    Art. 10
    Contraventiilor prevazute la art. 9 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) In cazul in care organismul de control constata ca marcajul CE a fost aplicat in mod nejustificat, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat sa aduca produsul in conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului si sa inceteze incalcarea prevederilor prezentei hotarari. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aceasta obligatie revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului frigorific de uz casnic.
    (2) Daca neconformitatea prevazuta la alin. (1) continua, organele de control vor restrictiona sau vor interzice, dupa caz, introducerea pe piata a aparatului frigorific de uz casnic, in conformitate cu prevederile art. 12.
    Art. 12
    (1) Orice decizie luata pe baza prezentei hotarari de catre Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si/sau de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata, va mentiona:
    a) temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;
    b) caile de atac impotriva deciziei;
    c) termenele pentru exercitarea cailor de atac; in cazul plangerii la organul care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul in care acesta trebuie sa se pronunte.
    (2) In cazul situatiilor prevazute la art. 11 alin. (2), organele de control vor informa in scris Ministerul Economiei si Comertului, indicand motivele deciziei lor. Ministerul Economiei si Comertului va informa de indata statele membre implicate si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si asupra masurilor luate.
    Art. 13
    Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vor promova masuri pentru informarea si educarea consumatorului, in scopul utilizarii responsabile a energiei.
    Art. 14
    Adaptarea cerintelor aferente aparatelor frigorifice de uz casnic prevazute in prezenta hotarare la evolutiile tehnice din domeniu se realizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului.
    Art. 15
    (1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale dintre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA, se admite introducerea pe piata atat a aparatelor frigorifice de uz casnic cu marcaj CE, cat si a celor cu marcaj CS, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
    (2) Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevazute de Legea nr. 608/2001.
    (3) In cazul in care aparatului frigorific de uz casnic ii sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului de conformitate CS, marcajul trebuie sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acelor reglementari.
    (4) Se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea concomitenta pe aparatele frigorifice de uz casnic a marcajului CE si a marcajului CS.
    (5) Prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS.
    Art. 16
    (1) Responsabilitatile furnizorului in legatura cu aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piata cu marcaj de conformitate CS sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru aparatele frigorifice de uz casnic cu marcaj CE.
    (2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 9 alin. (1) se aplica si in cazul aparatelor frigorifice de uz casnic introduse pe piata cu marcaj CS.
    Art. 17
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai aparatele frigorifice de uz casnic care poarta marcajul de conformitate CE.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 19
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 573/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la etichetarea si eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 11 iulie 2001.
    Art. 20
    Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala urmatoarele directive europene:
    a) Directiva Parlamentului European si a Consiliului European 96/57/CE privind cerintele de eficienta energetica a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor si a combinatiilor acestora, adoptata la 3 septembrie 1996 si publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 236 din 18 septembrie 1996 (pag. 0036 - 0043);
    b) Directiva Comisiei Europene 94/2/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor si a combinatiilor acestora, adoptata la 21 ianuarie 1994 si publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 045 din 17 februarie 1994 (pag. 0001 - 0022);
    c) Directiva Consiliului European 92/75/CEE privind indicarea prin etichetare si informatii standard referitoare la produse a consumului de energie si de alte resurse de catre aparatele de uz casnic, adoptata la 22 septembrie 1992 si publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 297 din 13 octombrie 1992 (paginile 0016 - 0019).

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           METODA DE CALCUL
al consumului electric maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic si procedura de verificare a conformitatii

    Consumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic (exprimat in kWh / 24 h) depinde de categoria de aparate careia ii apartine [de exemplu: frigidere cu o stea (*), congelatoare orizontale etc.], de volumul sau, de randamentul energetic al constructiei sale (grosimea izolatiei, randamentul compresorului etc.) si de diferenta dintre temperatura din jurul aparatului si cea din interior. Fixarea normelor pentru randament trebuie sa prevada tolerante pentru factorii endogeni principali care influenteaza consumul energetic (categoria si volumul aparatului). Consumul de energie maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic este definit printr-o ecuatie liniara in functie de volumul aparatului, ecuatie definita diferit pentru fiecare categorie de aparat. Pentru a calcula consumul de energie maxim admis al unui aparat frigorific de uz casnic dat trebuie sa se inceapa prin incadrarea aparatului in una dintre categoriile urmatoare:
________________________________________________________________________________
Categoria                        Descrierea
________________________________________________________________________________
    1     Frigider fara compartiment de joasa temperatura*1)
    2     Frigider cu compartiment de racire la 5 grade C si/sau 12 grade C
    3     Frigider cu compartiment de joasa temperatura fara stele
    4     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu o stea (*)
    5     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu doua stele (*)
    6     Frigider cu compartiment de joasa temperatura cu trei stele (*)
    7     Frigider/congelator cu compartiment de congelare cu patru stele (*)
    8     Congelator vertical
    9     Congelator orizontal
   10     Frigider/congelator care are mai mult de doua usi sau alte aparate
          care nu intra in categoriile de mai sus
________________________________________________________________________________
    *1) Toate compartimentele cu o temperatura mai mica sau egala cu -6 grade C.

    Cunoscandu-se faptul ca aparatele frigorifice de uz casnic contin compartimente diferite mentinute la temperaturi diferite (ceea ce influenteaza net consumul de energie), consumul maxim admis de energie este in realitate definit in functie de volumul ajustat, care este suma ponderata a volumelor diferitelor compartimente.
    Astfel volumul ajustat V(adj) al aparatului frigorific de uz casnic se calculeaza cu formula:
              ___
             \
    V(adj) =  >   V(c) x W(c) x F(c) x C(c),
             /___

    unde:
    W(c) = (25 - T(c)) / 20;
    T(c) - temperatura nominala a fiecarui compartiment (in grade C);
    V(c) - volumul util al unui tip dat de compartiment din aparat si F(c) - un factor egal cu 1,2 pentru compartimentele cu ventilatie si cu 1 pentru celelalte compartimente;
    C(c) = 1 pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica normala (N) si subnormala (SN);
    C(c) = X(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica subtropicala (ST);
    C(c) = Y(c) pentru aparatele frigorifice de uz casnic din clasa climatica tropicala (T).
    Coeficientii de ponderare X(c) si Y(c) pentru diferitele tipuri de compartimente, in functie de temperatura compartimentului, sunt urmatorii:
 __________________________________________________
                                         X(c)  Y(c)
 __________________________________________________
 Compartiment de racire                  1,25  1,35
 Compartiment pentru alimente proaspete  1,20  1,30
 Compartiment 0 grade C                  1,15  1,25
 Compartiment fara stele                 1,15  1,25
 Compartiment (*)                        1,12  1,20
 Compartiment (*)                       1,08  1,15
 Compartiment (*) si (*)            1,05  1,10
 __________________________________________________

    Volumul ajustat si volumele utile sunt exprimate in litri. Consumul maxim admis de energie (E(max), exprimat in kWh / 24h si calculat pana la a doua zecimala) pentru un aparat de volum ajustat V(adj) este calculat cu urmatoarele ecuatii pentru fiecare categorie de aparat frigorific de uz casnic:
________________________________________________________________________________
Categoria           Descrierea                              E(max) (kWh / 24 h)
________________________________________________________________________________
    1     Frigider fara compartiment de joasa
          temperatura                               (0,207 x V(adj) + 218) / 365
    2     Frigider cu compartiment de racire la
          5 grade C si/sau 12 grade C               (0,207 x V(adj) + 218) / 365
    3     Frigider fara stele                       (0,207 x V(adj) + 218) / 365
    4     Frigider (*)                              (0,557 x V(adj) + 166) / 365
    5     Frigider (*)                             (0,402 x V(adj) + 219) / 365
    6     Frigider (*)                            (0,573 x V(adj) + 206) / 365
    7     Frigider/congelator (*)                (0,697 x V(adj) + 272) / 365
    8     Congelatoare verticale                    (0,434 x V(adj) + 262) / 365
    9     Congelatoare orizontale                   (0,480 x V(adj) + 195) / 365
________________________________________________________________________________

    Pentru frigiderele/congelatoarele care au mai mult de doua usi sau pentru alte aparate frigorifice de uz casnic care nu intra in categoriile de mai sus consumul maxim admis de energie (E(max)) este in functie de temperatura si de numarul de stele ale compartimentului cu temperatura cea mai joasa, dupa cum urmeaza:
_________________________________________________________________
 Temperatura            Categoria         E(max) (kWh / 24 h)
 compartimentului
 cel mai rece
_________________________________________________________________
 > -6 grade C             1/2/3      (0,207 x V(adj) + 218) / 365
 </= -6 grade C (*)         4        (0,557 x V(adj) + 166) / 365
 </= -12 grade C (*)       5        (0,402 x V(adj) + 219) / 365
 </= -18 grade C (*)      6        (0,573 x V(adj) + 206) / 365
 </= -18 grade C (*)     7        (0,697 x V(adj) + 272) / 365
_________________________________________________________________

    Procedurile de incercare destinate verificarii conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele privind consumul de energie
    Daca consumul de energie al unui aparat frigorific de uz casnic supus verificarii este inferior sau egal cu valoarea E(max) (consum maxim admis pentru categoria sa) majorata cu 15%, acest aparat este garantat ca fiind conform cu exigentele de consum de energie potrivit prezentei hotarari. Daca consumul este superior valorii E(max) majorate cu 15%, trebuie masurat consumul altor trei aparate. Daca media aritmetica a consumurilor electrice ale acestor trei aparate frigorifice de uz casnic este inferioara sau egala cu valoarea E(max) majorata cu 10%, aparatul este garantat conform exigentelor impuse. Daca media aritmetica depaseste valoarea E(max) majorata cu 10%, aparatul frigorific de uz casnic este considerat neconform cu aceste exigente.
    Definitii:
    Termenii utilizati in prezenta anexa corespund definitiilor din Standardul "Metode de masurare a consumului de energie electrica si a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor si congelatoarelor de uz casnic si ale combinatiilor lor" - SR EN 153:1997.

    ANEXA 2

                             PROCEDURA DE EVALUARE
               a conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca aparatul frigorific de uz casnic satisface cerintele de eficienta energetica conform prezentei hotarari. Producatorul aplica marcajul de conformitate CE pe fiecare aparat frigorific de uz casnic pe care il produce si intocmeste o declaratie de conformitate.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa intocmeasca documentatia descrisa la pct. 3.
    Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze aceasta documentatie la dispozitia organelor de control abilitate, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data fabricarii aparatului frigorific de uz casnic. In cazul in care producatorul sau reprezentantul autorizat al producatorului nu este persoana juridica cu sediul in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra documentatia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele prezentei hotarari si de a prezenta aceasta documentatie, la cerere, organelor de control abilitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a produsului.
    3. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu cerintele de eficienta energetica prevazute in prezenta hotarare. Documentatia trebuie sa contina, in masura in care este necesar acestei evaluari, informatii privind conceptia, fabricatia si functionarea aparatului frigorific de uz casnic, si anume:
    - denumirea si sediul producatorului;
    - instructiuni de exploatare, daca exista;
    - descrierea generala a modelului, suficienta pentru ca acesta sa poata fi identificat fara dubii;
    - informatii si desene, daca este necesar, despre principalele caracteristici ale conceptiei modelului si mai ales asupra punctelor care influenteaza sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularitati etc.;
    - rezultatele masurarii consumului de energie, efectuate potrivit prevederilor SR EN 153:1997 si prin metoda de calcul prezentata in anexa nr. 1;
    - detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate in anexa nr. 1.
    4. Producatorii de aparate frigorifice de uz casnic sunt responsabili pentru stabilirea consumului de energie al fiecarui aparat frigorific de uz casnic, conform prevederilor prezentei hotarari, si pentru stabilirea conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu documentatia tehnica prevazuta la pct. 3.
    5. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa pastreze impreuna cu documentatia tehnica o copie de pe declaratia de conformitate.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea aparatului frigorific de uz casnic fabricat cu documentatia tehnica pe care o intocmeste conform cerintelor prezentei hotarari.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1039/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1039 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu