Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 175 din 12 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 170 din 26 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari, prin calculator portabil se intelege un calculator compus dintr-o unitate centrala, un ecran si o tastatura, combinate intr-o singura carcasa, alimentat de la un acumulator intern, care poate fi usor transportat si utilizat in diferite locuri.
    Art. 3
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 1 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu avizul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, denumita in continuare autoritate competenta, daca se demonstreaza ca acestea asigura date de calitate stiintifica echivalenta.
    (2) In cazul in care exista cerinta ca agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de incercare sau alte documente care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie sa provina de la solicitant si/sau furnizorul/furnizorii acestuia, dupa caz.
    (3) Autoritatea competenta poate cere agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexa sau poate realiza verificari independente. Verificarile se efectueaza in laboratoare care indeplinesc cerintele generale din standardul SR EN ISO 17025:2000.
    (4) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor din anexa, autoritatea competenta ia in considerare certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:1997 la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia.
    (5) Autoritatea competenta va publica si va actualiza periodic lista standardelor romane armonizate care adopta standardele internationale referitoare la etichetarea ecologica a calculatoarelor portabile, prevazute la pct. 4 din anexa.
    Art. 5
    Numarul de cod atribuit grupului de produse calculatoare portabile in scopuri administrative este "018".
    Art. 6
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 28 august 2005.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                              CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile, denumite in continuare criteriile, vizeaza cu precadere:
    1. reducerea efectelor negative si a riscurilor in ceea ce priveste protectia mediului, datorate utilizarii energiei (incalzirea globala, acidifiere, distrugerea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;
    2. reducerea efectelor negative si a riscurilor in ceea ce priveste protectia mediului, legate de folosirea resurselor naturale, prin incurajarea producerii de componente care pot fi inlocuite si de produse reciclabile si usor de intretinut;
    3. reducerea efectelor negative si a riscurilor in ceea ce priveste protectia mediului, legate de utilizarea substantelor chimice periculoase, prin reducerea utilizarii acestora.
    Criteriile incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si reciclarea unor componente din material plastic ale produsului.
    Criteriile sunt stabilite astfel incat sa promoveze etichetarea calculatoarelor portabile care au un impact redus asupra mediului.

    1. Economia de energie
    Calculatorul portabil trebuie sa suporte "modul starea de veghe" ACPI S3 (program de configurare) pentru a permite consumul minim de energie de sub 5 W. Calculatorul poate redeveni activ din aceasta stare, ca raspuns la o comanda primita de la una dintre urmatoarele componente:
    - modem;
    - retea de comunicatie;
    - tastatura sau mouse.
    Timpul implicit de trecere de la "modul functionare" la "modul starea de veghe" (ACPI S3 - interfata automata de management al consumului de energie) trebuie sa fie de maximum 15 minute de inactivitate. Producatorul trebuie sa asigure din fabricatie aceasta setare.
    Calculatorul portabil trebuie sa aiba un consum maxim de energie in "modul oprit" mai mic de 2 W cand bateria este complet incarcata si sistemul sau de alimentare este conectat la o sursa de energie. In acest context "modul oprit" reprezinta starea initiata prin comanda de oprire a calculatorului.
    Sistemul de alimentare al calculatorului trebuie sa aiba un consum maxim mai mic de 1 W cand este conectat la o sursa de alimentare cu energie electrica, dar nu este conectat la calculator.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport care sa certifice ca nivelul consumului de energie in "modul starea de veghe" (ACPI S3) si in "modul oprit" a fost masurat conform procedurii din Memorandumul de intelegere Energy Star privind calculatoarele, conform definitiei Agentiei de Protectie a Mediului a Statelor Unite. Raportul trebuie sa mentioneze consumurile de energie masurate in ambele moduri.

    2. Durata de utilizare
    Producatorul trebuie sa ofere o garantie comerciala pentru calculatorul portabil pentru cel putin 3 ani, valabila de la data livrarii acestuia catre consumator. Producatorul trebuie sa asigure disponibilitatea pe piata a acumulatoarelor compatibile, a surselor de alimentare, a tastaturii, precum si a altor componente pentru o perioada de 3 ani de la incetarea productiei.
    In plus, calculatorul portabil trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa permita inlocuirea memoriei;
    b) sa fie proiectat si fabricat astfel incat sa permita inlocuirea hard-discului si, dupa caz, inlocuirea unitatii CD-ROM si DVD;
    c) sa fie proiectat si fabricat cu cel putin o mufa care sa permita conectarea directa a unor echipamente ca scanare si dispozitive periferice.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceste cerinte.

    3. Continutul in mercur al ecranului
    Sistemul pentru iluminarea de fond a ecranului plat trebuie sa nu contina mai mult de 3 mg de mercur pe lampa (in medie).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu aceasta cerinta.

    4. Zgomotul
    In conformitate cu pct. 2.5 din standardul roman care adopta standardul ISO 9296, nivelul declarat al zgomotului unui calculator portabil nu trebuie sa depaseasca:
    a) 48 dB(A) in "modul stare de veghe";
    b) 55 dB(A) la utilizarea unui dispozitiv periferic.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport care sa certifice ca nivelurile emisiilor sonore au fost masurate conform standardului roman care adopta standardul ISO 7779 si standardului roman care adopta standardul ISO 9296. Raportul trebuie sa mentioneze nivelurile masurate ale emisiilor sonore atat pentru "modul stare de veghe", cat si pentru utilizarea unui dispozitiv periferic, iar acestea trebuie sa fie declarate in conformitate cu pct. 2.5 din standardul roman care adopta standardul ISO 9296.

    5. Emisii electromagnetice
    Calculatorul portabil trebuie sa indeplineasca valorile limita pentru expunerea maxima la campurile electromagnetice.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente un raport care sa specifice metodele utilizate pentru masurarea nivelurilor emisiilor electromagnetice. Raportul trebuie sa mentioneze respectarea de catre calculatorul portabil a valorilor limita pentru expunerea maxima la campurile electromagnetice.

    6. Preluarea si reciclarea
    Producatorul trebuie sa garanteze preluarea gratuita a calculatorului portabil si a componentelor inlocuite, in vederea reconfigurarii sau reciclarii acestuia, cu exceptia celor contaminate de utilizatori, cum sunt cele utilizate in aplicatii medicale sau nucleare. In plus, calculatorul portabil trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    a) sa permita efectuarea dezasamblarii de catre o singura persoana calificata;
    b) producatorul trebuie sa verifice dezasamblarea produsului si sa intocmeasca un raport de dezasamblare care poate fi pus la dispozitie tertilor, la cerere. Printre altele, raportul trebuie sa ateste ca:
    - imbinarile sunt usor de identificat si accesibile;
    - imbinarile sunt pe cat posibil standardizate;
    - imbinarile sunt accesibile cu ajutorul uneltelor obisnuite;
    - lampile de iluminare de fond a monitoarelor LCD sunt usor de separat;
    c) materialele incompatibile si periculoase sa fie separabile;
    d) 90% (in volum) din componentele din material plastic si metal continute in carcasa si suport trebuie sa fie din punct de vedere tehnic reciclabile;
    e) in masura in care sunt necesare etichete, acestea trebuie sa fie usor de indepartat sau sa faca parte integranta din produs;
    f) componentele din material plastic trebuie:
    - sa nu contina plumb sau cadmiu adaugat intentionat;
    - sa fie fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili, cu exceptia capacului, care trebuie sa contina cel mult doua tipuri de polimeri separabili;
    - sa nu contina incluziuni metalice inseparabile;
    g) componentele din material plastic care au o masa mai mare de 25 g trebuie:
    - sa nu contina urmatoarele substante ignifuge:
________________________________________________________________
    Denumirea                                       Nr. CAS
________________________________________________________________
Decabrom difenil                                    13654-09-6
________________________________________________________________
Monobrom difenil eter                               101-55-3
________________________________________________________________
Dibrom difenil eter                                 2050-47-7
________________________________________________________________
Tribrom difenil eter                                49690-94-0
________________________________________________________________
Tetrabrom difenil eter                              40088-47-9
________________________________________________________________
Pentabrom difenil eter                              32534-81-9
________________________________________________________________
Hexabrom difenil eter                               36483-60-0
________________________________________________________________
Heptabrom difenil eter                              68928-80-3
________________________________________________________________
Octabrom difenil eter                               32536-52-0
________________________________________________________________
Nonabrom difenil eter                               63936-56-1
________________________________________________________________
Decabrom difenil eter                               1163-19-5
________________________________________________________________
Clorparafine cu o lungime a lantului                85535-84-8
de carbon de 10 pana la 13 atomi si
continut de clor mai mare de 50% in greutate
________________________________________________________________
    - sa nu contina substante ignifuge sau preparate ale acestor substante carora li se poate atribui una dintre urmatoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificari genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte daunatoare, pe termen lung, pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) sau R61 (risc in timpul sarcinii pentru fat) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
    - sa contina un semn permanent de identificare a materialului din care sunt confectionate, in conformitate cu SR ISO 11469:1998. Sunt scutite de indeplinirea acestei cerinte componentele din material plastic extrudat si circuitele de iluminare a monitoarelor plate.
    Bateriile nu trebuie sa contina mai mult de 0,0001% mercur, 0,001% cadmiu sau 0,01% plumb din greutatea totala a acestora.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente o copie a raportului de dezasamblare.

    7. Instructiuni de utilizare
    Produsul se introduce pe piata insotit de manualul de utilizare, care furnizeaza si indicatii privind utilizarea corecta a produsului din punct de vedere al protectiei mediului, precum:
    1. recomandari privind modul de utilizare a functiilor produsului care permit economia de energie, precizandu-se faptul ca dezactivarea acestor functii risca sa antreneze un consum superior de energie si deci sa creasca costurile de functionare;
    2. informatii privind posibilitatea de a reduce la zero consumul de energie, prin debransarea calculatorului sau prin inchiderea prizei de perete;
    3. informatii asupra garantiei si disponibilitatii pieselor de schimb; daca consumatorul considera necesara imbunatatirea sau inlocuirea unor componente, el trebuie informat cu privire la procedura respectiva;
    4. informatii referitoare la faptul ca produsul a fost conceput pentru a permite refolosirea adecvata a unor componente si reciclarea acestora si ca, in consecinta, acestea nu trebuie aruncate;
    5. recomandari privind modul prin care consumatorul poate beneficia de oferta producatorului de a prelua produsul in vederea reciclarii;
    6. informatii privind atribuirea etichetei ecologice pentru produs, cu o scurta explicatie asupra semnificatiei acestei etichete; pentru o mai buna informare, consultati informatiile referitoare la eticheta ecologica, la adresa web a ministerului: http://www.mappm.ro.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris autoritatii competente conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior si sa furnizeze acesteia un exemplar din manualul de utilizare.

    8. Declaratia de mediu
    Declaratia de mediu trebuie sa insoteasca produsul si sa fie pusa la dispozitie utilizatorului. Acest document trebuie sa fie in conformitate cu recomandarile Raportului tehnic nr. 70 ECMA (Asociatia Europeana a Producatorilor de Calculatoare) intitulat "Atributele ecologice referitoare la produse".

    9. Informatii care apar pe eticheta ecologica
    A doua rubrica a etichetei ecologice trebuie sa includa textul urmator:
    "  consum redus de energie;
      proiectat astfel incat sa faciliteze reciclarea."SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 175/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 175 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu