Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 177 din 12 februarie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 198 din  5 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si avand in vedere prevederile art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile care include:
    a) imbracaminte si accesorii textile: batiste, esarfe, posete, genti pentru cumparaturi, rucsacuri, curele, al caror continut de fibre textile este de cel putin 90% in greutate;
    b) produse textile pentru interior: produse textile destinate amenajarii interioare, al caror continut de fibre textile este de cel putin 90% in greutate, cu exceptia acoperitoarelor de pereti si pardoseli;
    c) fire, fibre textile si tesaturi/tricoturi destinate imbracamintei textile si accesoriilor sau produselor textile pentru interior.
    (2) Pentru produsele textile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), captuselile, penele, fulgii si intariturile nu trebuie luate in considerare in calculul procentului de fibre textile.
    Art. 2
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 1 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 3
    In cazul in care, pentru un anumit criteriu de acordare a etichetei ecologice, nu se prevede in anexa nici o metoda de incercare, verificare sau control, autoritatea competenta pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului - stabileste conformitatea cu acel criteriu pe baza declaratiilor, documentatiei si/sau rezultatelor verificarilor independente furnizate de catre agentul economic producator, importator, prestator de servicii sau comerciant, care solicita acordarea etichetei ecologice pentru produsele textile.
    Art. 4
    Numarul de cod atribuit in scopuri administrative grupului de produse caruia ii sunt aplicabile prevederile prezentei hotarari este "016".
    Art. 5
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 mai 2007.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                                  CRITERII
     de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile

    Scopul criteriilor
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile au ca scop reducerea poluarii apei care este asociata principalelor procedee utilizate in procesul de fabricatie textila, incluzand productia de fibre, filarea, teserea, tricotarea, albirea, vopsirea si finisarea.
    Criteriile sunt stabilite la un nivel care promoveaza/favorizeaza etichetarea produselor textile care au un impact redus asupra mediului.

    Evaluarea si verificarea cerintelor
    Pentru fiecare criteriu sunt stabilite cerinte de evaluare si verificare specifice.
    Declaratiile, documentatiile, rapoartele de incercari sau alte dovezi, care demonstreaza conformitatea produsului cu criteriile prevazute in prezenta anexa, trebuie sa provina de la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau de la furnizorul/furnizorii acestuia, dupa caz.
    Metodele de incercare, altele decat cele indicate in cadrul fiecarui criteriu, pot fi utilizate daca se demonstreaza autoritatii competente ca aceste metode nu au grad echivalent de exactitate.
    Unitatea functionala la care se refera datele de intrare si iesire corespunzatoare criteriilor din prezenta anexa este 1 kg de produs textil in conditii normale (65% UR +/- 2% si 20 grade C +/- 2 grade C); aceste conditii sunt prevazute in standardul SR EN ISO 20139:1999:Textile - atmosfere standard de conditionare si testare.
    Autoritatea competenta poate cere agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice prezentarea unor documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea cu criteriile specifice si poate efectua verificari independente.
    La evaluarea cererilor de acordare a etichetei ecologice si la supravegherea/monitorizarea respectarii criteriilor specifice, autoritatea competenta ia in considerare implementarea, de catre solicitant sau furnizorii sai, a sistemelor de management pentru mediu, conform standardului SR EN ISO 14001:1997.

    Criterii
    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru produse textile se clasifica in trei categorii principale, caracteristice:
    a) fibrelor textile;
    b) proceselor si substantelor chimice utilizate in fabricatia de produse textile;
    c) gradului de adecvare pentru utilizare.

    CRITERII PENTRU FIBRE TEXTILE

    Prezenta sectiune stabileste criteriile specifice pentru fibre acrilice, bumbac si alte fibre celulozice naturale, elastan, in si alte fibre liberiene, lana nespalata si alte fibre cheratinice, fibre celulozice artificiale, poliamida, poliester si polipropilena.
    Aceste criterii se aplica si altor fibre pentru care nu sunt stabilite criterii specifice.
    Criteriile stabilite in prezenta sectiune pentru un tip de fibre dat nu se aplica in cazul in care fibra respectiva reprezinta mai putin de 5% din greutatea totala a fibrelor textile ale produsului. De asemenea, ele nu se aplica fibrelor reciclate. In acest caz, intelegem prin fibre reciclate fibrele care provin numai din deseurile din industria textila si de confectii sau din deseurile rezultate dupa utilizare de catre consumator. In compozitia produsului, cel putin 85% in greutate din toate fibrele produsului trebuie sa corespunda criteriilor specifice respective, daca acestea exista sau provin din reciclare.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente informatii detaliate referitoare la compozitia produsului textil.

    1. Fibre acrilice
    a) Concentratia reziduala de acrilonitril a fibrelor crude care provin din instalatia de productie trebuie sa fie mai mica de 1,5 mg/kg.
    Metoda de incercare: extractie cu ajutorul apei fierbinti si analiza cantitativa cu ajutorul gaz cromatografiei pe coloana capilara.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.
    b) Valoarea medie anuala a emisiilor de acrilonitril in aer (pe parcursul polimerizarii si pana la obtinerea solutiei destinate filarii) trebuie sa fie mai mica de 1 g/kg de fibre produse.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare care sa demonstreze aceasta conformitate.

    2. Bumbac si alte fibre celulozice naturale (inclusiv fibrele de capoc)
    Fibrele de bumbac si alte fibre celulozice naturale, denumite in continuare bumbac, nu trebuie sa contina mai mult de 0,05 ppm parti pe milion (daca sensibilitatea metodei de incercare o permite) din una dintre urmatoarele substante: aldrin, captafol, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (suma izomerilor), 2,4,5-T, clor dimeform, clorbenzilat, dinoseb si sarurile acestuia, monocrotofos, pentaclorofenol, toxafen, metamidofos, metilparation, paration, fosfoamidon.
    Acest criteriu nu este aplicabil daca mai mult de 50% din bumbacul continut in produs este biologic sau provenit din cultura de tranzitie, respectiv obtinut prin procedee certificate de catre un organism independent ca fiind conforme exigentelor prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
    Acest criteriu nu se aplica daca solicitantul poate furniza un document justificativ privind identitatea producatorilor a cel putin 75% din cantitatea bumbacului utilizata in produsul final, precum si o declaratie a acestora care sa ateste ca substantele enumerate mai sus nu au fost aplicate pe terenurile cultivate cu bumbac, pe culturile de bumbac, pe bumbacul in sine.
    Daca 100% din cantitatea de bumbac este biologica, respectiv obtinuta prin procedee certificate de catre un organism independent ca fiind conforme exigentelor prevazute in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002, agentul economic poate aplica mentiunea "bumbac biologic" alaturi de eticheta ecologica.
    Metode de incercare: dupa caz, US EPA 8081 A (pesticide organoclorurate, prin extractie ultrasonica sau extractor Soxhlet cu ajutorul solventilor apolari (izooctan sau hexan), US EPA 8151 A (erbicide clorurate, metoda cu metanol), US EPA 8141 A (compusi organofosforici) sau US EPA 8270 C (compusi organici semivolatili).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    3. Elastan
    a) Nu se vor utiliza compusi organici cu staniu.
    b) Media anuala a emisiilor in aer de diizocianti aromatici, pe parcursul polimerizarii si al filarii, trebuie sa fie mai mica de 5 mg/kg de fibra produsa.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente documentatia detaliata si/sau rapoarte de incercare care sa demonstreze aceasta conformitate.

    4. In si alte fibre liberiene (canepa, iuta si ramie)
    Inul si celelalte fibre liberiene nu trebuie obtinute prin topire industriala in apa, cu exceptia cazului in care apele reziduale din procesul de topire sunt tratate astfel incat sa reduca consumul chimic de oxigen sau consumul de oxigen total cu cel putin 75% pentru fibrele de canepa si cu cel putin 95% pentru in si celelalte fibre liberiene.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 6060:1996 - Determinarea consumului chimic de oxigen.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare, in cazul utilizarii procesului de topire industriala in apa.

    5. Lana nespalata si alte fibre cheratinizate (lana de oaie, camila, alpaca si capra)
    a) Fibrele nu trebuie sa contina mai mult de 0,5 ppm, in total, din urmatoarele substante: alfa-hexaclorciclohexan, beta-hexaclorciclohexan, gama-hexaclorciclohexan (lindan) delta-hexaclorciclohexan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.
    b) Fibrele nu trebuie sa contina mai mult de 2 ppm, in total, din urmatoarele substante: propetamfos, diazinon, diclorfention, clorpirifos, fenclorfos, clorfenvinfos.
    c) Fibrele nu trebuie sa contina mai mult de 0,5 ppm, in total, din urmatoarele substante: cihalotrin, cipermetrin, deltametrin, flumetrin, fenvalerat.
    d) Fibrele nu trebuie sa contina mai mult de 2 ppm, in total, din urmatoarele substante: diflubenzuron, triflumuron.
    Cerintele prevazute la lit. a) - d) nu se aplica daca agentul economic furnizeaza un document privind identitatea producatorilor a cel putin 75% din cantitatea de lana sau de fibre cheratinice utilizata, precum si o declaratie a acestora care sa ateste ca substantele enumerate mai sus nu au fost aplicate nici pe terenurile si nici pe animalele respective.
    Metoda de incercare pentru cerintele prevazute la lit. a), b), c) si d): IWTO metoda 59 - proiect.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.
    e) Pentru efluentii de spalare deversati in reteaua de canalizare, consumul chimic de oxigen nu trebuie sa depaseasca 60 g/kg de lana nespalata, iar efluentii trebuie tratati in afara amplasamentului pentru a reduce valoarea consumului chimic de oxigen, exprimat ca medie anuala, cu cel putin 75% .
    Pentru efluentii de spalare tratati in amplasament si deversati in reteaua de apa de suprafata, consumul chimic de oxigen nu trebuie sa depaseasca 5 g/kg lana nespalata. Factorul pH al efluentilor deversati in apele de suprafata trebuie sa fie cuprins intre 6 si 9 (cu exceptia cazului in care pH-ul apelor de suprafata in care se face deversarea se situeaza in afara acestui interval), iar temperatura lor trebuie sa fie mai mica de 40 grade C (cu exceptia cazului in care temperatura apelor de suprafata in care se face deversarea este superioara acestei valori).
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 6060: 1996 - Determinarea consumului chimic de oxigen
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente date relevante si un raport de incercare.

    6. Fibre celulozice artificiale (viscoza, lyocel, acetat, cupro si triacetat)
    a) Concentratia in substante organohalogenate a fibrelor nu trebuie sa depaseasca 250 ppm.
    Metoda de incercare: standardul ISO 11480.97 (combustie controlata si microculometrie).
    b) Pentru fibrele de viscoza, concentratia de sulf a emisiilor in aer de compusi sulfurosi proveniti din procesul tehnologic de fabricatie a fibrelor nu trebuie sa depaseasca o valoare medie pe an de 120 g/kg de filamente produse si 30 g/kg de fibre produse. Atunci cand aceste doua tipuri de fibre sunt produse intr-un amplasament dat, valoarea emisiilor globale nu trebuie sa depaseasca valoarea medie ponderata corespunzatoare.
    c) Pentru fibrele de viscoza, valoarea medie anuala a emisiilor in apa de zinc provenite din amplasamente de productie nu trebuie sa depaseasca 0,3 g/kg.
    d) Pentru fibrele cupro, concentratia de cupru in apele reziduale evacuate din amplasamente de productie nu trebuie sa depaseasca in medie pe an 0,1 ppm.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare si documentatie detaliata care sa demonstreze conformitatea cu aceste criterii.

    7. Poliamida
    Valoarea medie anuala de emisii in aer de N2O, in timpul producerii de monomeri, nu trebuie sa depaseasca 10 g/kg pentru fibre poliamida 6 produse si 50 g/kg pentru poliamida 6,6 produse.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare si documentatie detaliata care sa demonstreze conformitatea cu aceste criterii.

    8. Poliester
    a) Concentratia de antimoniu a fibrelor de poliester nu trebuie sa depaseasca 260 ppm.
    In cazul in care nu este utilizat antimoniu, agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice poate aplica mentiunea "fara antimoniu", alaturi de eticheta ecologica.
    Metoda de incercare: determinare directa prin spectrometrie de absorbtie atomica. Incercarea trebuie sa fie realizata pe fibre crude, inainte ca acestea sa fie supuse oricarui proces tehnologic umed.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.
    b) Valoarea medie anuala a emisiilor de compusi organici volatili, in timpul polimerizarii poliesterului, nu trebuie sa depaseasca 1,2 g/kg de rasina de poliester produsa. (Compusi organici volatili - orice compus organic a carui presiune de vapori la 293,15 K este mai mare sau egala cu 0,01 kPa sau a carui volatilitate este echivalenta in conditiile particulare de utilizare).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare si documentatie detaliata care sa demonstreze conformitatea cu aceste criterii.

    9. Polipropilena
    Pigmentii pe baza de plumb nu trebuie utilizati.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si documentatie detaliata care sa demonstreze conformitatea cu aceste criterii.

    CRITERII PENTRU PROCESE SI SUBSTANTE CHIMICE UTILIZATE IN FABRICATIA DE PRODUSE TEXTILE

    Criteriile prevazute in aceasta sectiune se aplica, dupa caz, tuturor etapelor de fabricare a produsului, inclusiv productiei de fibre. Cu toate acestea, se admite ca fibrele reciclate sa contina anumiti coloranti sau alte substante excluse de criteriile prezente, dar numai daca au fost aplicate in ciclul de viata anterior fibrelor.

    10. Produse de uleiere si de incleiere aplicate fibrelor si firelor
    a) Masa de incleiere: cel putin 95% masa uscata a substantelor componente ale oricarui preparat de incleiere/apretare, aplicat fibrelor sau firelor, trebuie sa fie suficient de biodegradabile sau eliminabile in instalatiile de epurare a apelor reziduale sau sa fie reciclate.
    In acest sens, o substanta este considerata ca fiind suficient de biodegradabila sau eliminabila daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
    - prezinta un procent de degradare de cel putin 70% in 28 de zile, demonstrat prin utilizarea uneia dintre metodele de incercare OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B sau ISO 9888;
    - prezinta un procent de degradare de cel putin 60% in 28 de zile, demonstrat prin utilizarea uneia dintre metodele de incercare OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 sau ISO 14593;
    - prezinta un procent de degradare de cel putin 80% in 28 de zile, demonstrat prin utilizarea uneia dintre metodele de incercare OECD 303 sau ISO 11733;
    - se prezinta un document justificativ care atesta un nivel echivalent de biodegradare sau de eliminare, in cazul in care aceste metode de incercare mentionate anterior nu sunt aplicabile substantei respective.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare, fise tehnice de securitate, alte documente care sa demonstreze conformitatea cu cerintele acestui criteriu.
    b) Aditivii solutiilor de filare, aditivii de filare si agentii de preparare pentru filarea primara (inclusiv uleiurile de cardare, apreturi si lubrifianti de filare): cel putin 90% masa uscata din substantele componente trebuie sa fie suficient de biodegradabile sau eliminabile in instalatiile de epurare a apelor reziduale.
    Aceasta cerinta nu se aplica agentilor de preparare pentru filarea secundara (lubrifianti de filare, agenti de conditionare), uleiurilor folosite pentru lubrifierea firului la bobinat, produselor de ceruire, uleiurilor pentru echipamentele de urzire si rasucire, uleiurilor pentru echipamentele de tricotare, uleiurilor cu silicon si substantelor anorganice.
    Aditivii si agentii de spumare mentionati sunt considerati ca fiind suficient de biodegradabili sau eliminabili conform prevederilor lit. a).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare, fise tehnice de securitate, alte documente care sa demonstreze conformitatea cu cerintele acestui criteriu pentru toti aditivii sau agentii de preparare utilizati.
    c) Continutul de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) in uleiurile minerale dintr-un produs trebuie sa fie mai mic decat 1% in greutate.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa furnizeze autoritatii competente fise tehnice de securitate, fise cu informatii asupra produsului sau declaratii care sa indice fie continutul de hidrocarburi aromatice policiclice, fie neutilizarea produselor ce contin uleiuri minerale.

    11. Produse biocide si biostatice
    a) Clorofenolii (sarurile si esterii acestora), bifenilii policlorurati (PCB) si compusii organici cu staniu (Sn) nu trebuie sa fie utilizati in timpul operatiilor de transport sau stocare a semifabricatelor ori produselor finite.
    Metoda de incercare: extractie, dupa caz, derivatizare cu anhidrida acetica, determinare prin cromatografie de gaze pe coloana capilara cu detector cu captura de electroni, valoare limita 0,05 ppm.
    Agentii economici care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa furnizeze autoritatii competente o declaratie care sa ateste neutilizarea acestor substante sau compusi pe fire, tesaturi sau produse finite si un raport de incercare care probeaza aceasta declaratie.
    b) Nu se vor utiliza produse biocide sau biostatice susceptibile de a fi active in timpul utilizarii produsului.
    Agentii economici care solicita acordarea etichetei ecologice au obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    12. Decolorare sau depigmentare
    Sarurile de metale grele (cu exceptia fierului) sau aldehida formica nu trebuie utilizate pentru decolorare sau depigmentare.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    13. Incarcarea firelor
    Compusii de ceriu nu trebuie utilizati ca substanta de incarcare a firelor sau tesaturilor.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    14. Substante chimice auxiliare
    Alchilfenoletoxilatele (APEO), clorurile de dimetildioctadecilamoniu (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), sulfonatii alchilbenzenici liniari (LAS), acidul dietilen triaminopentacetic (DTPA) si acidul etilen diaminotetracetic (EDTA) nu trebuie sa fie utilizati si nici nu trebuie sa intre in compozitia preparatelor chimice utilizate.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    15. Detergenti, emolienti si agenti de chelatizare
    In fiecare amplasament de tratare umeda, cel putin 95% in greutate din detergentii, emolientii si agentii de chelatizare utilizati trebuie sa fie suficient de biodegradabili sau eliminabili in statiile de epurare a apelor reziduale.
    Metode de incercare si evaluare
    Detergentii, emolientii si agentii de chelatizare sunt considerati suficient de biodegradabili sau eliminabili conform prevederilor pct. 10 lit. a).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente rapoarte de incercare, fise tehnice de securitate, alte documente care sa demonstreze conformitatea cu cerintele acestui criteriu pentru toti detergentii, emolientii si agentii de chelatizare.

    16. Produse de albire
    In general, emisiile de compusi organohalogenati prezente in efluentii de albire trebuie sa nu depaseasca 40 mg Cl/kg.
    In cazurile urmatoare, nivelul trebuie sa fie mai mic de 100 mg Cl/kg:
    a) in si alte fibre liberiene;
    b) bumbac al carui grad de polimerizare este mai mic de 1.800 si este destinat fabricarii de produse finite albe.
    Acest criteriu nu se aplica producerii de fibre celulozice artificiale.
    Metoda de incercare: standardul ISO 9562 sau prEN 1485.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu a utilizat agenti de albire clorurati, fie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    17. Impuritati in coloranti
    Concentratia de impuritati ionice in coloranti nu trebuie sa depaseasca valorile urmatoare: Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2.500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1.000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1.500 ppm.
    Orice metal care este inclus ca parte integranta a moleculei de colorant (cum ar fi cazul colorantilor metal complecsi sau al anumitor coloranti reactivi) nu este luat in considerare atunci cand se evalueaza conformitatea cu aceste valori, acestea referindu-se numai la impuritatile din coloranti.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    18. Substante chimice auxiliare
    Concentratia de impuritati ionice in pigmenti utilizati nu trebuie sa depaseasca valorile urmatoare: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1.000 ppm.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    19. Vopsire prin mordansare cu coloranti pe baza de crom
    Vopsirea prin mordansare cu coloranti pe baza de crom nu trebuie sa fie utilizata.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    20. Coloranti metal complecsi
    La utilizarea colorantilor metal complecsi pe baza de cupru, crom sau nichel trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:
    a) in cazul vopsirii fibrelor si firelor celulozice, atunci cand colorantul metal complex este parte a amestecului de vopsire, vor fi descarcate in instalatiile de epurare a apelor reziduale (indiferent daca acestea sunt situate pe amplasament sau in afara amplasamentului) mai putin de 20% din fiecare colorant metal complex introdus in procesul de fabricatie.
    In cazul altor procese de vopsire, atunci cand colorantul metal complex este parte a amestecului de vopsire, vor fi descarcate in instalatiile de epurare a apelor reziduale (indiferent daca acestea sunt situate pe amplasament sau in afara amplasamentului) mai putin de 7% din fiecare colorant metal complex introdus in procesul de fabricatie;
    b) emisiile de cupru, crom si nichel in apa, dupa epurarea apelor reziduale, nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:
    Cu - 75 mg/kg (pentru fibre, fire sau tesaturi)
    Cr - 50 mg/kg
    Ni - 75 mg/kg.
    Metode de incercare: standardul SR ISO 8288:2001 pentru Cu si Ni; standardul SR EN ISO 9174:1988 pentru Cr.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu a utilizat coloranti metal complecsi, fie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    21. Coloranti azoici
    Nu trebuie sa fie utilizati colorantii azoici care pot produce prin scindare una dintre urmatoarele amine aromatice:

    bifenil-4-amina                          (92-67-1)
    benzidina                                (92-87-5)
    4-clor-o-toluidina                       (95-69-2)
    2-naftilamina                            (91-59-8)
    o-amino-azotoluen                        (97-56-3)
    2-amino-4-nitrotoluen                    (99-55-8)
    p-cloranilina                           (106-47-8)
    2,4-diaminoanisol                       (615-05-4)
    4,4'-diaminodifenilmetan                (101-77-9)
    3,3'-diclorbenzidina                     (91-94-1)
    3,3'-dimetoxibenzidina                  (119-90-4)
    3,3'-dimetilbenzidina                   (119-93-7)
    3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan   (838-88-0)
    p-crezidina                             (120-71-8)
    4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina)        (101-14-4)
    4,4'-oxidianilina                       (101-80-4)
    4,4'-tiodianilina                       (139-65-1)
    o-toluidina                              (95-53-4)
    2,4-diaminotoluen                        (95-80-7)
    2,4,5-trimetilanilina                   (137-17-7)
    4-aminoazobenzen                         (60-09-3)
    o-anisidina                              (90-04-0)

    Metoda de incercare: metoda germana B-82.02 sau metoda standardului francez XP G 08-014, valoare de prag de 30 ppm. (Observatie: reactii pozitive eronate se pot produce in ceea ce priveste prezenta substantei 4-aminoazobenzen si in acest caz se recomanda o verificare suplimentara).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca nu a utilizat coloranti azoici si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    22. Coloranti cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere
    Nu trebuie utilizati urmatorii coloranti:
    a) C.I. Basic Red 9
    C.I. Disperse Blue 1
    C.I. Acid Red 26
    C.I. Basic Violet 14
    C.I. Direct Black 38
    C.I. Direct Blue 6
    C.I. Direct Red 28
    C.I. Disperse Orange 11
    C.I. Disperse Yellow 3;
    b) orice substanta sau preparat de vopsire care contine mai mult de 0,1% in greutate substante carora le este atribuita sau li se poate atribui la momentul aplicarii una dintre frazele de risc:
    - R40 - suspectat de efect cancerigen - probe insuficiente;
    - R45 - poate cauza cancer;
    - R46 - poate provoca afectiuni genetice ereditare;
    - R49 - poate provoca cancer prin inhalare;
    - R60 - poate altera fertilitatea;
    - R61 - risc in timpul sarcinii, cu efecte daunatoare asupra fatului;
    - R62 - posibil risc de alterare a fertilitatii;
    - R63 - posibil risc de a dauna fatului in timpul sarcinii;
    - R68 - posibil risc de efecte ireversibile
sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte.

    23. Coloranti potential sensibilizanti
    Colorantii potential sensibilizanti enumerati mai jos nu trebuie utilizati decat daca rezistenta la transpiratie (acida si alcalina) a fibrelor, firelor sau tesaturii vopsite este cel putin de gradul 4:

    C.I. Disperse Blue 3       C.I. 61 505
    C.I. Disperse Blue 7       C.I. 62 500
    C.I. Disperse Blue 26      C.I. 63 305
    C.I. Disperse Blue 35
    C.I. Disperse Blue 102
    C.I. Disperse Blue 106
    C.I. Disperse Blue 124
    C.I. Disperse Orange 1     C.I. 11 080
    C.I. Disperse Orange 3     C.I. 11 005
    C.I. Disperse Orange 37
    C.I. Disperse Orange 76 (desemnat anterior Orange 37)
    C.I. Disperse Red 1        C.I. 11 110
    C.I. Disperse Red 11       C.I. 62 015
    C.I. Disperse Red 17       C.I. 11 210
    C.I. Disperse Yellow 1     C.I. 10 345
    C.I. Disperse Yellow 9     C.I. 10 375
    C.I. Disperse Yellow 39
    C.I. Disperse Yellow 49

    Metoda de incercare pentru rezistenta culorilor: standardul SR EN ISO 105-E04:1998, acid sau alcalin, comparatie cu tesatura multifibra.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta, fie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    24. Acceleratori
    Nu trebuie utilizati acceleratori.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    25. Imprimare
    a) Pastele de imprimare utilizate nu trebuie sa contina mai mult de 5% compusi organici volatili (compusi organici volatili - orice compus organic a carui presiune de vapori la 293,15 K este mai mare sau egala cu 0,01 kPa sau a carui volatilitate este echivalenta in conditii diferite de utilizare).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu a fost realizata nici o operatie de imprimare, fie sa furnizeze autoritatii competente o documentatie corespunzatoare care sa demonstreze conformitatea cu aceasta cerinta, impreuna cu o declaratie de conformitate.
    b) Imprimarea pe baza de plastisol este interzisa.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu a fost realizata nici o operatie de imprimare, fie sa furnizeze autoritatii competente o documentatie corespunzatoare care sa demonstreze conformitatea cu aceasta cerinta, impreuna cu o declaratie de conformitate.

    26. Formaldehida
    Concentratia de formaldehida libera si partial hidrolizata in tesatura finala nu trebuie sa depaseasca 30 ppm pentru produsele destinate sa fie purtate direct pe piele si 300 ppm pentru toate celelalte produse.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 14184-1:2002.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca produsele continand formaldehida nu au fost aplicate produsului textil, fie sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    27. Ape reziduale de la tratarea umeda
    a) Valoarea consumului chimic de oxigen (CCO) in apele reziduale provenite din instalatiile tehnologice de tratare umeda (cu exceptia celor de spalare a lanii si de topire industriala a inului) si deversate in apele de suprafata dupa tratare (in amplasament sau in afara acestuia) trebuie sa fie mai mica de 25 g/kg, exprimata ca medie anuala.
    Metoda de incercare: standardul SR ISO 6060:1996.
    b) Daca efluentii sunt tratati in amplasament si deversati direct in apele de suprafata, valoarea pH-ului acestora trebuie sa fie cuprinsa intre 6 si 9 (cu exceptia cazului in care pH-ul apelor in care se face deversarea este in afara acestui interval), iar temperatura lor trebuie sa fie mai mica de 40 grade C (cu exceptia cazului in care temperatura apelor in care se face deversarea este mai mare decat aceasta valoare).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente documentatie detaliata si rapoarte de incercare care sa demonstreze conformitatea cu aceste cerinte, impreuna cu o declaratie de conformitate.

    28. Substante pentru ignifugare
    Se interzice utilizarea substantelor sau preparatelor pentru ignifugare care contin mai mult de 0,1% din greutate substante carora le este atribuita sau li se poate atribui, la momentul aplicarii, oricare dintre urmatoarele fraze de risc:
    a) R40 - suspectat de efect cancerigen - probe insuficiente;
    b) R45 - poate cauza cancer;
    c) R46 - poate provoca afectiuni genetice ereditare;
    d) R49 - poate provoca cancer prin inhalare;
    e) R50 - foarte toxic pentru organismele acvatice;
    f) R51 - toxic pentru organismele acvatice;
    g) R52 - nociv pentru organismele acvatice;
    h) R53 - poate cauza efecte daunatoare pe termen lung asupra mediului acvatic;
    i) R60 - poate altera fertilitatea;
    j) R61 - risc in timpul sarcinii, cu efecte daunatoare asupra fatului;
    k) R62 - posibil risc de alterare a fertilitatii;
    l) R63 - posibil risc de a dauna fatului in timpul sarcinii;
    m) R68 - posibil risc de efecte ireversibile
sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Aceasta cerinta nu se aplica in urmatoarele cazuri:
    a) cand substantele de ignifugare isi schimba natura chimica in momentul aplicarii si nu mai necesita clasificarea prin oricare dintre frazele de risc mentionate anterior;
    b) cand pe suprafata firelor si tesaturilor tratate ramane mai putin de 0,1% din substanta de ignifugare in forma dinaintea aplicarii.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu au fost utilizate substante sau preparate pentru ignifugare, fie sa indice care substante ori preparate pentru ignifugare au fost utilizate si sa furnizeze autoritatii competente documentatie (ca de exemplu, fise tehnice de securitate) si/sau declaratii ca substantele ori preparatele pentru ignifugare utilizate respecta cerintele acestui criteriu.

    29. Produse anticontractie
    Substantele sau preparatele halogenate anticontractie nu trebuie sa fie aplicate decat pe benzile de lana cardata.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta.

    30. Apretare
    Se interzice utilizarea substantelor sau preparatelor pentru apretare care contin mai mult de 0,1% din greutate, substante carora le este atribuit sau li se poate atribui, la momentul aplicarii, oricare dintre urmatoarele fraze de risc:
    a) R40 - suspectat de efect cancerigen - probe insuficiente;
    b) R45 - poate cauza cancer;
    c) R46 - poate provoca afectiuni genetice ereditare;
    d) R49 - poate provoca cancer prin inhalare;
    e) R50 - foarte toxic pentru organismele acvatice;
    f) R51 - toxic pentru organismele acvatice;
    g) R52 - nociv pentru organismele acvatice;
    h) R53 - poate cauza efecte daunatoare pe termen lung asupra mediului acvatic;
    i) R60 - poate altera fertilitatea;
    j) R61 - risc in timpul sarcinii, cu efecte daunatoare asupra fatului;
    k) R62 - posibil risc de alterare a fertilitatii;
    l) R63 - posibil risc de a dauna fatului in timpul sarcinii;
    m) R68 - posibil risc de efecte ireversibile
sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia fie sa declare in scris ca nu au fost utilizate substante sau preparate pentru apretare, fie sa indice care substante ori preparate pentru apretare au fost utilizate si sa furnizeze autoritatii competente documentatie (ca de exemplu, fise tehnice de securitate) si/sau declaratii ca substantele ori preparatele pentru apretare utilizate respecta cerintele acestui criteriu.

    31. Materiale umplere tratare
    a) Materialele umplere tratare constand in fibre textile trebuie sa respecte cerintele criteriilor pentru fibrele textile prevazute la pct. 1 - 9.
    b) Materialele umplere tratare trebuie sa respecte cerintele criteriilor pentru fibrele textile prevazute la pct. 11 "Produse biocide si biostatice" si la pct. 26 "Formaldehida".
    c) Detergentii si alte substante si preparate chimice utilizate pentru spalarea materialelor pentru batatura (captuseli, fulgi, fibre naturale si sintetice) trebuie sa respecte cerintele criteriilor prevazute la pct. 14 si 15.
    Metodele de incercare si obligatiile agentilor economici care solicita acordarea etichetei ecologice sunt cele prevazute la criteriile corespunzatoare.

    32. Intarituri
    a) Produsele fabricate din poliuretan trebuie sa respecte cerintele pct. 3 lit. a) pentru compusi organici cu Sn si ale pct. 3 lit. b) pentru emisii in aer de diizocianati aromatici.
    Metodele de verificare sunt cele prezentate la criteriile corespunzatoare.
    b) Produsele fabricate din poliester se supun criteriului prevazut la pct. 8 lit. a) referitor la continutul de antimoniu si criteriului prevazut la pct. 8 lit. b) referitor la emisiile de compusi organici volatili din timpul polimerizarii.
    Metodele de verificare sunt cele prevazute la criteriile corespunzatoare.
    c) Se interzice utilizarea plastifiantilor si a solventilor, carora le este atribuita sau li se poate atribui, la momentul aplicarii, oricare dintre urmatoarele fraze de risc:
    - R40 - suspectat de efect cancerigen - probe insuficiente;
    - R45 - poate cauza cancer;
    - R46 - poate provoca afectiuni genetice ereditare;
    - R49 - poate provoca cancer prin inhalare;
    - R50 - foarte toxic pentru organismele acvatice;
    - R51 - toxic pentru organismele acvatice;
    - R52 - nociv pentru organismele acvatice;
    - R53 - poate cauza efecte daunatoare pe termen lung asupra mediului acvatic;
    - R60 - poate altera fertilitatea;
    - R61 - risc in timpul sarcinii, cu efecte daunatoare asupra fatului;
    - R62 - posibil risc de alterare a fertilitatii;
    - R63 - posibil risc de a dauna fatului in timpul sarcinii;
    - R68 - posibil risc de efecte ireversibile
sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceste cerinte si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    33. Utilizarea apei si energiei
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice furnizeaza in mod facultativ autoritatii competente informatii detaliate in ceea ce priveste utilizarea apei si energiei in amplasamentele de fabricatie destinate filarii, tricotarii, teserii si tratarii umede.

    CRITERII PRIVIND GRADUL DE ADECVARE PENTRU UTILIZARE

    Prezentele criterii se aplica fie firelor vopsite sau tesaturilor finite, fie produsului textil finit. Conformarea cu cerintele acestor criterii trebuie sa fie verificata utilizandu-se metodele de incercare corespunzatoare prevazute la fiecare criteriu.

    34. Modificari dimensionale in timpul spalarii si uscarii
    Informatiile asupra modificarilor dimensionale in timpul spalarii si uscarii, exprimate in procente, trebuie sa fie prezentate pe eticheta si ambalajul produsului si/sau prin alte forme de furnizare a informatiilor asupra produsului, in cazul in care aceste modificari dimensionale depasesc valorile urmatoare:
    a) 2% (in urzeala si batatura) la spalare pentru draperii si stofe de mobila care se pot detasa;
    b) 6% (fire de urzeala si batatura) pentru celelalte produse tesute;
    c) 8% (lungime si latime) pentru produsele de tip tricot;
    d) 8% (lungime si latime) pentru tesatura de tip frotir.
    Aceasta cerinta nu se aplica:
    a) firelor si fibrelor;
    b) produselor pe care se mentioneaza "numai curatare chimica" sau o indicatie echivalenta (in masura in care este uzual ca astfel de produse sa fie etichetate in acest mod);
    c) stofelor pentru mobila care nu se pot spala sau inlocui.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 25077:1977 (3 spalari la temperatura indicata pe produs, urmate de uscare pe tambur, dupa fiecare ciclu de spalare la temperatura indicata pe produs, cu exceptia cazului cand alte proceduri de uscare sunt indicate pe produs, utilizandu-se o incarcatura de spalare de 2 kg sau 4 kg, in functie de simbolul pentru spalare indicat pe produs).
    In cazul in care valorile prevazute la primul paragraf lit. a) - d) sunt depasite, agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa furnizeze autoritatii competente o copie a etichetei produsului, a ambalajului produsului si/sau a altei forme de furnizare a informatiilor asupra produsului, toate acestea continand indicatii privind atentionarea utilizatorului asupra modificarilor dimensionale in timpul spalarii si uscarii.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    35. Rezistenta vopsirilor la spalare
    Rezistenta vopsirilor la spalare trebuie sa fie cel putin de gradul 3 - 4 (modificare de culoare si cedarea culorii). Aceasta cerinta nu se aplica produselor etichetate clar cu mentiunea "numai curatare chimica" sau cu o indicatie echivalenta (in masura in care este uzual ca astfel de produse sa fie etichetate in acest mod), produselor albe sau produselor care nu sunt nici vopsite si nici imprimate si nici stofelor nelavabile pentru mobila.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 105 C06:1999 (o singura spalare cu pulbere de perborat, la temperatura indicata pe produs).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    36. Rezistenta vopsirilor la transpiratie (acida si alcalina)
    Rezistenta vopsirilor la transpiratie (acida si alcalina) trebuie sa fie cel putin de gradul 3 - 4 (modificare de culoare si cedarea culorii). Aceasta cerinta nu se aplica produselor albe, produselor care nu sunt nici vopsite si nici imprimate, perdelelor sau textilelor similare destinate decoratiunilor interioare, stofelor pentru mobila.
    Gradul 3 este totusi admis atunci cand tesatura indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:
    a) este de culoare inchisa (intensitate standard > 1/1);
    b) este confectionata din lana regenerata sau din matase in proportie de mai mult de 20% .
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 105 E04:1998 (transpiratie acida si alcalina, comparatie cu o tesatura multifibra).
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    37. Rezistenta vopsirilor la frecare umeda
    Rezistenta vopsirilor la frecare umeda trebuie sa fie cel putin de gradul 2 - 3. Gradul 2 este totusi admis pentru tesatura de tip denim vopsita indigo. Aceasta cerinta nu se aplica produselor albe si produselor care nu sunt nici vopsite si nici imprimate.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 105X12:1997.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    38. Rezistenta vopsirilor la frecare uscata
    Rezistenta vopsirilor la frecare uscata trebuie sa fie cel putin de gradul 4. Gradul 3 - 4 este totusi admis pentru tesatura de tip denim vopsita indigo. Aceasta cerinta nu se aplica produselor albe, produselor care nu sunt nici vopsite, nici imprimate, perdelelor sau textilelor similare destinate decoratiunilor interioare.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 105X12:1997.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    39. Rezistenta vopsirilor la lumina
    Pentru stofele pentru mobila, perdele sau tapet, rezistenta vopsirilor la lumina trebuie sa fie cel putin de gradul 5. Pentru celelalte produse rezistenta vopsirilor la lumina trebuie sa fie cel putin de gradul 4. Gradul 4 este totusi admis atunci cand stofele pentru mobile, perdele sau tapet sunt in acelasi timp de culoare deschisa (intensitate standard < 1/12) si realizate din mai mult de 20% matase sau din mai mult de 20% in ori alte fibre liberiene.
    Aceasta cerinta nu se aplica saltelelor, captuselilor, panzei de saltele.
    Metoda de incercare: standardul SR EN ISO 105 B02:2002.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente un raport de incercare.

    40. Informatii mentionate pe eticheta ecologica
    Rubrica 2 a etichetei ecologice trebuie sa contina urmatorul text:
    a) produsul produce poluarea redusa a apei;
    b) produsul nu contine substante chimice periculoase;
    c) produsul indeplineste cerinte specifice referitoare la intregul proces de productie.
    Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice are obligatia sa declare in scris ca produsul este in conformitate cu aceasta cerinta si sa furnizeze autoritatii competente o mostra a ambalajului produsului pe care apare eticheta ecologica.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 177/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 177 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu