Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 542 din  7 aprilie 2004

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 368 din 27 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 8 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,
    avand in vedere art. 4 lit. f^2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Prezenta hotarare stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica urmatoarelor produse:
    a) lampi cu soclu unic;
    b) lampi cu soclu dublu.
    (2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica lampilor fluorescente compacte cu balast magnetic, lampilor de proiectie, lampilor fotografice si tuburilor pentru solare.
    Art. 3
    Pentru aplicarea prezentei hotarari expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) lampi cu soclu unic - lampile care asigura iluminatul de uz general si au un soclu unic, tip baioneta, cu filet sau cu picioruse; lampile trebuie sa se poata conecta la reteaua publica de distributie a energiei electrice;
    b) lampi cu soclu dublu - lampile care asigura iluminatul de uz general si prezinta cate un soclu la fiecare capat. Aceasta categorie include in principal toate tuburile fluorescente liniare. Tuburile respective trebuie sa se poata conecta la reteaua publica de distributie a energiei electrice.
    Art. 4
    Performanta de mediu a produselor prevazute la art. 2 si compatibilitatea utilizarii acestora cu cerintele de mediu se evalueaza pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice. Metodele de incercare, altele decat cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizeaza cu acceptul autoritatii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, denumita in continuare autoritate competenta, daca se demonstreaza ca acestea asigura date de calitate stiintifica echivalenta.
    (2) In cazul in care exista cerinta ca agentul economic - producator, importator, prestator de servicii sau comerciant, care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de incercare sau alte documente care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie sa provina de la solicitant si/sau furnizorul/furnizorii acestuia/acestora, dupa caz.
    (3) Autoritatea competenta poate cere agentului economic care solicita acordarea etichetei ecologice sa furnizeze documente suplimentare care sa demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexa sau poate realiza verificari independente.
    (4) La evaluarea solicitarilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformarii cu cerintele criteriilor din anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, autoritatea competenta ia in considerare certificarea, la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia, a sistemului de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:1997; implementarea si certificarea acestui sistem de management nu sunt obligatorii.
    (5) Incercarile se realizeaza de laboratoare acreditate sau de laboratoare care respecta cerintele standardului SR EN ISO 17025:1999 si care detin echipamente corespunzatoare pentru efectuarea incercarilor.
    Art. 6
    Numarul de cod atribuit grupului de produse lampi electrice in scopuri administrative este "008".
    Art. 7
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) Prezenta hotarare se aplica pana la data de 31 august 2006.
    (2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice se modifica in functie de progresul tehnic si se aproba prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                         Speranta Maria Ianculescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Protectia Consumatorilor,
                         Rovana Plumb

    ANEXA 1

                                 CRITERII
de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice

    Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lampi electrice promoveaza cu precadere:
    a) reducerea efectelor negative asupra mediului sau a riscurilor datorate folosirii energiei - incalzire globala, acidifiere, epuizarea resurselor neregenerabile, prin reducerea consumului de energie;
    b) reducerea efectelor negative asupra mediului si a riscurilor legate de folosirea de resurse atat la producerea, cat si la tratarea/eliminarea lampilor electrice, prin prelungirea duratei medii de viata;
    c) reducerea efectelor negative asupra mediului si a riscurilor legate de folosirea de mercur, prin reducerea cantitatii totale de emisii de mercur din timpul duratei de utilizare a lampii electrice.
    Prezentele criterii incurajeaza aplicarea celor mai bune practici - utilizare optima referitoare la mediu si sensibilizarea consumatorilor in scopul protectiei mediului. Prezentele criterii sunt stabilite astfel incat, din punct de vedere al nivelurilor admisibile, sa permita promovarea etichetarii lampilor electrice care au un impact mai redus asupra mediului.

    1. Eficienta energetica, durata de utilizare, intensitatea luminoasa si continutul de mercur

    Lampile cu soclu unic trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
________________________________________________________________________________
                           Lampi cu soclu unic        Lampi cu soclu unic
                           cu reactanta integrala     fara reactanta
                           (lampi fluorescente        integrala
                           compacte)                  (lampi cu soclu cu
                                                      picioruse)
________________________________________________________________________________
Eficienta energetica       Clasa A                    Clasa A sau B
Durata de utilizare        peste 10.000 de ore        peste 10.000 de ore
Intensitatea luminoasa     peste 70% la 10.000 de ore peste 80% la 9.000 de ore
Continutul mediu de mercur maximum 4,0 g              maximum 4,0 g
________________________________________________________________________________

    Lampile cu soclu dublu trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
________________________________________________________________________________
                           Lampi cu soclu dublu,      Lampi cu soclu dublu,
                           durata medie de viata      durata mare de viata
________________________________________________________________________________
Eficienta energetica       Clasa A                    Clasa A
Durata de utilizare        peste 12.500 de ore        peste 20.000 de ore
Intensitatea luminoasa     peste 90% la 12.500 de ore peste 90% la 20.000 de ore
Continutul mediu de mercur maximum 5,0 g              maximum 8,0 g
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Eficienta energetica este cea prevazuta in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic.

    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente un raport de incercare, in care specifica faptul ca eficienta energetica, durata de utilizare si intensitatea luminoasa a lampii electrice au fost determinate cu ajutorul procedurilor de incercare stabilite prin standardul SR EN 50285:2001. Raportul precizeaza eficienta energetica, durata de utilizare si intensitatea luminoasa a lampii electrice. Daca testul de determinare a duratei de utilizare nu s-a incheiat, durata de utilizare operationala precizata pe ambalaj se considera acceptabila pana la obtinerea rezultatelor incercarii. Totusi, rezultatul incercarii trebuie furnizat in maximum 12 luni de la data depunerii cererii de acordare a etichetei ecologice. Agentul economic furnizeaza autoritatii competente un raport de incercare, in care specifica faptul ca determinarea continutului de mercur s-a facut ultilizandu-se metoda descrisa in continuare. Raportul precizeaza continutul mediu de mercur, calculat prin analizarea a zece lampi si dupa eliminarea celei mai mari si a celei mai mici valori, prin efectuarea mediei aritmetice a celor opt valori care au ramas.
    Metoda de incercare a continutului de mercur este urmatoarea: Se separa mai intai tubul cu arc de invelisul de plastic si de elementele electronice asociate. Se taie firele cat de aproape de partea de sticla. Se asaza tubul sub o hota de laborator si se fragmenteaza. Fragmentele se asaza intr-o sticla de plastic cu capac insurubat de marime normala, in care, in prealabil, s-a introdus o bila de portelan cu diametrul 2,5 cm si 25 ml de acid azotic concentrat de puritate mare (70%). Sticla se inchide si se agita cateva minute pentru a se reduce tubul cu arc la particule mici; dopul se defileteaza periodic pentru a se evita formarea oricarei presiuni. Se lasa continutul sticlei in reactie timp de 30 de minute, agitand periodic. Continutul sticlei se filtreaza apoi printr-un filtru din hartie rezistent la acizi inainte de a fi turnat intr-un balon gradat de 100 ml. Se adauga dicromat de potasiu pana la obtinerea unei concentratii finale de crom de 1.000 ppm. Se completeaza la volum cu apa pura. Se prepara solutii etalon pentru a se obtine o paleta de concentratii care sa atinga 200 ppm mercur. Solutiile se analizeaza prin spectroscopie de absorbtie atomica cu flacara, la o lungime de unda de 253,7 nm cu corectare de fond. Se poate calcula continutul initial de mercur al lampii pornindu-se de la rezultatele obtinute si de la volumul cunoscut al solutiei. Autoritatea competenta poate autoriza usoare adaptari ale metodei de incercare daca acestea sunt necesare din motive tehnice si sunt aplicabile in mod coerent.

    2. Pornirea/oprirea
    Pentru lampile fluorescente compacte numarul de cicluri de pornire/oprire trebuie sa fie mai mare de 20.000.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente un raport de incercare, in care specifica faptul ca numarul de cicluri de pornire/oprire pentru acel tip de lampa fluorescenta compacta a fost determinat utilizandu-se o incercare de ciclu rapid - 0,5 minute pornita, 4,5 minute oprita - si procedurile de incercare a duratei de utilizare specificate de standardul SR EN 50285:2001. Raportul precizeaza numarul de cicluri de pornire/oprire realizate in momentul in care 50% din numarul lampilor fluorescente compacte testate au indeplinit cerintele privind durata de utilizare specificate in standardul SR EN 50285:2001.

    3. Indexul de redare a culorilor
    Indexul de redare a culorilor (Ra) al lampii electrice trebuie sa fie mai mare de 80.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente un raport de incercare, in care specifica faptul ca indexul de redare a culorilor al lampii electrice a fost determinat utilizandu-se procedura de incercare specificata in norma si publicatia CIE 29/2. Raportul specifica indexul de redare a culorilor al lampii electrice.

    4. Substante ignifuge
    a) Componentele din material plastic cu masa mai mare de 5 g nu trebuie sa contina urmatoarele substante ignifuge:
___________________________________________________
             Numele                     Numarul CAS
___________________________________________________
Decabromdifenil                         13654-09-6
___________________________________________________
Eter monobromdifenilic                    101-55-3
___________________________________________________
Eter dibromdifenilic                     2050-47-7
___________________________________________________
Eter tribromdifenilic                   49690-94-0
___________________________________________________
Eter tetrabromdifenilic                 40088-47-9
___________________________________________________
Eter pentabromdifenilic                 32534-81-9
___________________________________________________
Eter hexabromdifenilic                  36483-60-0
___________________________________________________
Eter heptabromdifenilic                 68928-80-3
___________________________________________________
Eter octabromdifenilic                  32536-52-0
___________________________________________________
Eter nonabromdifenilic                  63936-56-1
___________________________________________________
Eter decabromdifenilic                   1163-19-5
___________________________________________________
Clor parafina cu lungimea catenei       85535-84-8
de 10 - 13 atomi de carbon si continut
de clor peste 50% din greutate
___________________________________________________

    b) Componentele din material plastic cu masa mai mare de 5 g nu trebuie sa contina substante ignifuge sau preparate ale acestor substante, care se incadreaza in una dintre urmatoarele fraze de risc sau combinatii ale acestora:
    - R45 (poate produce cancer);
    - R46 (poate produce alterari genetice ereditare);
    - R50 (foarte toxica pentru organismele acvatice);
    - R51 (toxica pentru organismele acvatice);
    - R52 (periculoasa pentru organismele acvatice);
    - R53 (poate produce efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic);
    - R60 (poate afecta fertilitatea);
    - R61 (poate produce efecte adverse asupra fatului in timpul sarcinii),
conform Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente o declaratie in care precizeaza ca produsul respecta cerintele mentionate anterior.

    5. Ambalajul
    Nu trebuie utilizate produse laminate si materiale plastice compozite.
    Toate ambalajele din carton folosite pentru lampile cu soclu unic trebuie sa contina minimum 65% (in masa) materiale reciclate.
    Toate ambalajele din carton folosite pentru lampile cu soclu dublu trebuie sa contina minimum 80% (in masa) materiale reciclate.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente o declaratie in care precizeaza ca produsul respecta cerintele mentionate anterior.

    6. Instructiuni de utilizare
    Lampile electrice se vand cu instructiunile de utilizare corespunzatoare, care furnizeaza indicatii asupra utilizarii corecte pentru protectia mediului:
    a) Informatiile - pictograme sau altele - de pe ambalaj atrag atentia asupra conditiilor de eliminare adecvate, inclusiv asupra cerintelor normative aplicabile.
    b) Pentru lampile cu soclu unic: lampile electrice care nu functioneaza cu intrerupator cu rezistenta reglabila se eticheteaza in consecinta. Pe ambalaj trebuie sa se mentioneze, de asemenea, marimea si forma relativa a lampii electrice in comparatie cu cele ale unei lampi clasice cu incandescenta.
    c) Pentru lampile cu soclu dublu: informatiile de pe ambalaj precizeaza ca performanta ecologica a lampii electrice este imbunatatita la utilizarea cu dispozitive de control electronic de frecventa inalta.
    d) Pe ambalajul produsului se precizeaza ca mai multe informatii cu privire la eticheta ecologica se pot gasi pe pagina web a ministerului http://www.mappm.ro.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic furnizeaza autoritatii competente o declaratie in care precizeaza ca produsul respecta cerintele mentionate anterior si furnizeaza o mostra de ambalaj autoritatii competente care evalueaza cererea.

    7. Informatiile care vor aparea pe eticheta ecologica
    Rubrica 2 a etichetei ecologice trebuie sa contina urmatorul text: "Eficienta energetica ridicata. Durata de utilizare mare".
    Daca lampa electrica nu contine mercur, rubrica 2 a etichetei ecologice poate sa precizeze acest lucru.
    Evaluare si verificare
    Agentul economic prezinta autoritatii competente o declaratie de respectare a acestui criteriu si o mostra de eticheta ecologica, asa cum apare pe ambalaj si/sau pe produs.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 542/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 542 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu