E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 69 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 82 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu OUG 40 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 29 2004 republica Ordonanţa 75 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 75 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 75 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 11 din actul OUG 79 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 199 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 abrogă OUG 189 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 28 1999
A fost modificat de:
Ordonanţa 29 2004 modificat de OUG 71 2011
Ordonanţa 29 2004 a se vedea Legea 285 2010
Ordonanţa 29 2004 completat de OUG 139 2008
Ordonanţa 29 2004 completat de OUG 45 2007
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 571 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 1206 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 1377 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 completat de articolul 16 din actul OUG 37 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 174 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Rectificare 116 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 29 2004 articole noi... Legea 116 2004
Ordonanţa 29 2004 aprobat de Legea 116 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 166 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 29 din 29 ianuarie 2004

pentru reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 31 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    La articolul 2 alineatul (1), literele a) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    "a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
    ............................................................................
    h) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale, precum si activitatile economice desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane;"
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 410/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale."
    2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, pana la data de 31 martie 2004."
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (3) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Bunurile introduse peste limitele prevazute la alin. (2) sunt supuse platii drepturilor de import potrivit prevederilor legale in vigoare."
    2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46 - 49, bunurile continute in bagajele personale ale calatorilor venind dintr-o tara terta, cu conditia ca acestea sa nu fie introduse in scopuri comerciale."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul trecerilor pe baza de intelegere intre Romania si tarile limitrofe se aplica scutirea pana la o valoare totala de 80 euro/calator pentru alte bunuri decat cele enumerate la art. 46. Pentru calatorii sub 15 ani scutirea va fi acordata pana la o valoare de 40 euro/calator. Limitele valorice stabilite se aplica numai la o singura trecere de frontiera - dus si intors - in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna limitele valorice se reduc la jumatate.
    (3) Nu beneficiaza de scutirea prevazuta la alin. (2) produsele din tutun, alcool si bauturi alcoolice, precum si parfumurile.
    (4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevazute prin prezenta ordonanta sunt supuse platii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (5) Normele privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in tara de calatori si alte persoane fizice, stabilite in Romania sau in terte tari, ce nu fac obiectul unor operatiuni comerciale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Autoritatii Nationale de Control."
    4. Articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atat timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispozitiilor art. 71 si 72:
    a) bunurile provenite din ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unitati de cult recunoscute legal, unitati si institutii scolare de stat si particulare, cabinete medicale si unitati sanitare, ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice;
    b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial, din partea expeditorului, catre ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea cresterii fondurilor colectate in cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate in beneficiul persoanelor nevoiase;
    c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial, din partea expeditorului, catre organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc;
    d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne straine in baza unor tratate, intelegeri, protocoale semnate de Guvernul Romaniei, catre organizatii stabilite de comun acord, de catre comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale si aprobate de catre Ministerul Finantelor Publice, in vederea realizarii proiectelor specifice de asistenta economica, sociala, inclusiv caritabila, umanitara si de promovare culturala si educationala."
    5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83 - 88, bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea:
    a) distribuirii gratuite catre victimele dezastrelor care afecteaza teritoriul Romaniei; sau
    b) punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, ramanand in proprietatea organizatiilor in cauza."
    Art. 4
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor incasate:
    a) prin executarea silita, conform legii;
    b) in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului;
    c) din impozitele si taxele locale stabilite ca urmare a constatarii de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.
    (2) Aprobarea stimulentelor prevazute la alin. (1) se face de catre ordonatorul de credite, la propunerea conducatorului compartimentului de specialitate.
    (3) Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta.
    (4) Sumele constituite conform alin. (1), ramase necheltuite la finele anului curent, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    (5) Autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale exercita activitati de administrare a impozitelor si taxelor locale in legatura cu declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor locale, solutionarea contestatiilor, prin compartimentele proprii de specialitate fiscale, denumite organe fiscale.
    (6) Ministerul Finantelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv.
    (7) Constituirea fondurilor prevazute la alin. (6) se face prin virarea, la dispozitia institutiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contributiilor sociale, a unei parti de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumelor incasate prin executare silita, din sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului, precum si din surse reglementate prin alte acte normative.
    (8) Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevazute la alin. (6) personalului din aparatul propriu si din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    (1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Imprimeriei Nationale i se incredinteaza producerea cu titlu de exclusivitate a hartiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului sau de activitate."
    (2) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. asigura difuzarea si comercializarea timbrelor fiscale.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa garanteze, in numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum si dobanzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Nationala a Romaniei, in vederea consolidarii rezervei valutare a statului.
    (2) Rambursarea plasamentului si plata dobanzilor se vor efectua de catre Banca Nationala a Romaniei din surse proprii.
    Art. 7
    (1) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, rezultate din neefectuarea decontarii in lei a platilor facute de Banca Nationala a Romaniei in contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002 - 2003 aferente imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor finali prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, au ca sursa de plata si se achita de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit in baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.
    (3) Ministerul Finantelor Publice va actiona in vederea recuperarii integrale a sumelor prevazute la alin. (1) de la beneficiarii imprumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data platii la extern, conform prevederilor din acordurile de imprumut subsidiar si de garantie incheiate cu acestia.
    (4) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (3) se vireaza la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, in vederea reintregirii acestuia.
    (5) Obligatiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti fata de Deutsche Bank AG Belgia, la scadenta din 1 aprilie 2002, in suma de 33.000 euro, reprezentand rata de capital scandenta la data de 1 aprilie, la care se adauga dobanda penalizatoare perceputa de banca finantatoare pana la data platii la extern, in cadrul creditului extern contractat cu garantia statului, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursa de plata si se achita de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit in baza Legii nr. 81/1999.
    (6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti se va incheia o conventie prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (5), inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligatiilor bugetare.
    (7) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (6) se vireaza la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, in vederea reintregirii acestuia.
    (8) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti va actiona pentru recuperarea de la Societatea Comerciala "Tehnoimportexport" - S.A. si de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.
    Art. 8
    (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 499/2001, se abroga.
    (2) Sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti care se utilizeaza efectiv pentru functionarea navelor de catre societatile comerciale care desfasoara activitati de transport naval, achitate pana la data de 31 decembrie 2003 si nestinse in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, se compenseaza cu obligatiile fata de bugetul de stat si cele reprezentand contributii sociale, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate de aceste societati comerciale. In cazul in care, dupa compensarea obligatiilor prevazute anterior, mai raman sume reprezentand accize, necompensate, cu aceste diferente se sting obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici furnizori ai societatilor comerciale de transport naval, in limita datoriilor provenite din relatiile contractuale incheiate intre agentii economici respectivi si societatile comerciale de transport naval, neachitate de catre acestea pana la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspectie fiscala dupa inregistrarea cererilor de compensare depuse de societatile comerciale de transport naval.
    (3) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) din prezentul articol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 9
    Dispozitiile Regulamentului telecomunicatiilor internationale, care completeaza Constitutia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor si Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 si ratificate de Romania prin Legea nr. 76/1993, prevaleaza fata de dispozitiile legislatiei fiscale interne.
    Art. 10
    Debitorii care au incheiat conventii in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care fac dovada ca pana la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plata pana la aceasta data beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 11
    Dupa articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    In urma analizelor lunare efectuate pe baza raportarilor primite, Ministerul Finantelor Publice poate dispune, ori de cate ori este cazul, efectuarea unor actiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare."
    Art. 12
    (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor inregistrati in evidenta fiscala a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de catre organele fiscale competente cu obligatiile de declarare si plata referitoare la contributiile sociale.
    (2) Organele fiscale competente notifica contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plata astfel rezultat.
    (3) In cazul existentei unor neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, contribuabilii comunica modificarile organelor fiscale competente prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
    Art. 13
    (1) Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, depuse pana la data de 31 decembrie 2003, precum si data dobandirii calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a acestor cereri se supun reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.
    (2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere pana la data de 25 ianuarie 2004, se solutioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare in perioada la care acestea se refera.
    Art. 14
    Dupa aprobarea prezentei ordonante prin lege,
    a) Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 410/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003; si
    c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002,
precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 15
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
             Imprumut/Proiect                         Beneficiari finali
________________________________________________________________________________
    BIRD nr. 3593/93 pentru finantarea        Compania Nationala de Cai Ferate
    Proiectului pentru reabilitarea           "C.F.R." - S.A.
    transporturilor I

    BERD 457/96 pentru finantarea             Regia Autonoma a Apei Valea Jiului
    Proiectului pentru alimentarea cu apa si
    protectia mediului in Valea Jiului

    BERD 529/97 pentru finantarea             - Regia Autonoma de Gospodarie
    Proiectului pentru conservarea energiei     Comunala si Locativa Oltenita
    termice                                   - Regia Autonoma de Gospodarie
                                                Comunala si Locativa Pascani
                                                Regia Autonoma Municipala Buzau
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 29/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 29 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 29/2004
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Legea 285 2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
OUG 139 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea organizarii Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale
OUG 45 2007
privind completarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Ordin 571 2004
privind constituirea fondului de stimulente
Ordin 1206 2004
privind constituirea fondului de stimulente
Ordin 1377 2004
privind constituirea fondului de stimulente
OUG 37 2004
privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Legea 174 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea 116 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Rectificare 116 2004
Ordin 166 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu