E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 69 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 47 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 82 din actul Ordonanţa 59 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu OUG 40 2002
Articolul 14 din actul Ordonanţa 29 2004 republica Ordonanţa 75 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 75 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 75 2001
Articolul 11 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 11 din actul OUG 79 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 7 din actul OUG 199 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 abrogă OUG 189 2000
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 28 1999
A fost modificat de:
Ordonanţa 29 2004 modificat de OUG 71 2011
Ordonanţa 29 2004 a se vedea Legea 285 2010
Ordonanţa 29 2004 completat de OUG 139 2008
Ordonanţa 29 2004 completat de OUG 45 2007
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 571 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 1206 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 1377 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 completat de articolul 16 din actul OUG 37 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de articolul 1 din actul Legea 174 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Rectificare 116 2004
Articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 29 2004 articole noi... Legea 116 2004
Ordonanţa 29 2004 aprobat de Legea 116 2004
Articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004 modificat de Legea 116 2004
Articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004 in legatura cu Ordin 166 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 29 din 29 ianuarie 2004

pentru reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 90 din 31 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    La articolul 2 alineatul (1), literele a) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    "a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
    ............................................................................
    h) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale, precum si activitatile economice desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii, cu exceptia activitatilor de taximetrie auto pentru marfuri si persoane;"
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 410/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale."
    2. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului, pana la data de 31 martie 2004."
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa alineatul (3) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Bunurile introduse peste limitele prevazute la alin. (2) sunt supuse platii drepturilor de import potrivit prevederilor legale in vigoare."
    2. Alineatul (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 45
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46 - 49, bunurile continute in bagajele personale ale calatorilor venind dintr-o tara terta, cu conditia ca acestea sa nu fie introduse in scopuri comerciale."
    3. Dupa alineatul (1) al articolului 47 se introduc patru noi alineate, alineatele (2), (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul trecerilor pe baza de intelegere intre Romania si tarile limitrofe se aplica scutirea pana la o valoare totala de 80 euro/calator pentru alte bunuri decat cele enumerate la art. 46. Pentru calatorii sub 15 ani scutirea va fi acordata pana la o valoare de 40 euro/calator. Limitele valorice stabilite se aplica numai la o singura trecere de frontiera - dus si intors - in cursul unei luni. Pentru urmatoarele calatorii intr-o luna limitele valorice se reduc la jumatate.
    (3) Nu beneficiaza de scutirea prevazuta la alin. (2) produsele din tutun, alcool si bauturi alcoolice, precum si parfumurile.
    (4) Bunurile introduse peste limitele valorice prevazute prin prezenta ordonanta sunt supuse platii drepturilor de import, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (5) Normele privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in tara de calatori si alte persoane fizice, stabilite in Romania sau in terte tari, ce nu fac obiectul unor operatiuni comerciale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Autoritatii Nationale de Control."
    4. Articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atat timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispozitiilor art. 71 si 72:
    a) bunurile provenite din ajutoare si donatii cu caracter social, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, primite de unitati de cult recunoscute legal, unitati si institutii scolare de stat si particulare, cabinete medicale si unitati sanitare, ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice;
    b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial, din partea expeditorului, catre ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea cresterii fondurilor colectate in cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate in beneficiul persoanelor nevoiase;
    c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial, din partea expeditorului, catre organizatii sindicale si patronale, organizatii cu caracter caritabil sau filantropic sau catre asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc;
    d) bunurile trimise cu titlu gratuit, finantate de guverne straine in baza unor tratate, intelegeri, protocoale semnate de Guvernul Romaniei, catre organizatii stabilite de comun acord, de catre comisii guvernamentale mixte prin protocoale anuale si aprobate de catre Ministerul Finantelor Publice, in vederea realizarii proiectelor specifice de asistenta economica, sociala, inclusiv caritabila, umanitara si de promovare culturala si educationala."
    5. Alineatul (1) al articolului 82 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 82
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83 - 88, bunurile importate de institutii publice, organizatii sindicale si patronale, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic ori de asociatii si fundatii, aprobate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea:
    a) distribuirii gratuite catre victimele dezastrelor care afecteaza teritoriul Romaniei; sau
    b) punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, ramanand in proprietatea organizatiilor in cauza."
    Art. 4
    (1) Unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de creditor fiscal local, pot constitui lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor incasate:
    a) prin executarea silita, conform legii;
    b) in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului;
    c) din impozitele si taxele locale stabilite ca urmare a constatarii de bunuri sau servicii impozabile ori taxabile, stabilite suplimentar peste nivelul celor declarate de contribuabil, rezultat al inspectiilor fiscale efectuate, precum si din dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.
    (2) Aprobarea stimulentelor prevazute la alin. (1) se face de catre ordonatorul de credite, la propunerea conducatorului compartimentului de specialitate.
    (3) Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta.
    (4) Sumele constituite conform alin. (1), ramase necheltuite la finele anului curent, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.
    (5) Autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale exercita activitati de administrare a impozitelor si taxelor locale in legatura cu declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor locale, solutionarea contestatiilor, prin compartimentele proprii de specialitate fiscale, denumite organe fiscale.
    (6) Ministerul Finantelor Publice va constitui fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale din sumele aferente bugetului respectiv.
    (7) Constituirea fondurilor prevazute la alin. (6) se face prin virarea, la dispozitia institutiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face colectarea contributiilor sociale, a unei parti de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumelor incasate prin executare silita, din sumele incasate in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si a falimentului, precum si din surse reglementate prin alte acte normative.
    (8) Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevazute la alin. (6) personalului din aparatul propriu si din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.
    Art. 5
    (1) Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Imprimeriei Nationale i se incredinteaza producerea cu titlu de exclusivitate a hartiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, formularelor necesare pentru administrarea impozitului pe venit, conform obiectului sau de activitate."
    (2) Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. asigura difuzarea si comercializarea timbrelor fiscale.
    Art. 6
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa garanteze, in numele statului, un plasament interbancar pe termen de un an, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum si dobanzile aferente, efectuat de Banca Chinei la Banca Nationala a Romaniei, in vederea consolidarii rezervei valutare a statului.
    (2) Rambursarea plasamentului si plata dobanzilor se vor efectua de catre Banca Nationala a Romaniei din surse proprii.
    Art. 7
    (1) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, rezultate din neefectuarea decontarii in lei a platilor facute de Banca Nationala a Romaniei in contul serviciului datoriei publice externe pentru anii 2002 - 2003 aferente imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor finali prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta, au ca sursa de plata si se achita de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit in baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.
    (3) Ministerul Finantelor Publice va actiona in vederea recuperarii integrale a sumelor prevazute la alin. (1) de la beneficiarii imprumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare la data platii la extern, conform prevederilor din acordurile de imprumut subsidiar si de garantie incheiate cu acestia.
    (4) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (3) se vireaza la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, in vederea reintregirii acestuia.
    (5) Obligatiile financiare restante ale Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti fata de Deutsche Bank AG Belgia, la scadenta din 1 aprilie 2002, in suma de 33.000 euro, reprezentand rata de capital scandenta la data de 1 aprilie, la care se adauga dobanda penalizatoare perceputa de banca finantatoare pana la data platii la extern, in cadrul creditului extern contractat cu garantia statului, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 348/1995, au ca sursa de plata si se achita de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit in baza Legii nr. 81/1999.
    (6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti se va incheia o conventie prin care se va reglementa modul de recuperare a sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (5), inclusiv a dobanzilor si penalitatilor de intarziere la nivelul celor percepute pentru neplata obligatiilor bugetare.
    (7) Sumele recuperate de Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (6) se vireaza la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, in vederea reintregirii acestuia.
    (8) Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti va actiona pentru recuperarea de la Societatea Comerciala "Tehnoimportexport" - S.A. si de la orice persoane vinovate a tuturor prejudiciilor.
    Art. 8
    (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 15 noiembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 499/2001, se abroga.
    (2) Sumele reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti care se utilizeaza efectiv pentru functionarea navelor de catre societatile comerciale care desfasoara activitati de transport naval, achitate pana la data de 31 decembrie 2003 si nestinse in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000, se compenseaza cu obligatiile fata de bugetul de stat si cele reprezentand contributii sociale, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate de aceste societati comerciale. In cazul in care, dupa compensarea obligatiilor prevazute anterior, mai raman sume reprezentand accize, necompensate, cu aceste diferente se sting obligatiile datorate bugetului de stat de catre agentii economici furnizori ai societatilor comerciale de transport naval, in limita datoriilor provenite din relatiile contractuale incheiate intre agentii economici respectivi si societatile comerciale de transport naval, neachitate de catre acestea pana la data de 31 decembrie 2003. Sumele aferente accizelor vor fi determinate de organele de inspectie fiscala dupa inregistrarea cererilor de compensare depuse de societatile comerciale de transport naval.
    (3) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) din prezentul articol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 9
    Dispozitiile Regulamentului telecomunicatiilor internationale, care completeaza Constitutia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor si Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 si ratificate de Romania prin Legea nr. 76/1993, prevaleaza fata de dispozitiile legislatiei fiscale interne.
    Art. 10
    Debitorii care au incheiat conventii in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care fac dovada ca pana la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plata pana la aceasta data beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    Art. 11
    Dupa articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    In urma analizelor lunare efectuate pe baza raportarilor primite, Ministerul Finantelor Publice poate dispune, ori de cate ori este cazul, efectuarea unor actiuni de control financiar prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare."
    Art. 12
    (1) Datele privind vectorul fiscal al contribuabililor inregistrati in evidenta fiscala a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de catre organele fiscale competente cu obligatiile de declarare si plata referitoare la contributiile sociale.
    (2) Organele fiscale competente notifica contribuabililor datele privind vectorul fiscal al obligatiilor de declarare si plata astfel rezultat.
    (3) In cazul existentei unor neconcordante intre datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, contribuabilii comunica modificarile organelor fiscale competente prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.
    Art. 13
    (1) Procedura de solutionare a cererilor de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, depuse pana la data de 31 decembrie 2003, precum si data dobandirii calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a acestor cereri se supun reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.
    (2) Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere pana la data de 25 ianuarie 2004, se solutioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare in perioada la care acestea se refera.
    Art. 14
    Dupa aprobarea prezentei ordonante prin lege,
    a) Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 410/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003; si
    c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002,
precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Art. 15
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

________________________________________________________________________________
             Imprumut/Proiect                         Beneficiari finali
________________________________________________________________________________
    BIRD nr. 3593/93 pentru finantarea        Compania Nationala de Cai Ferate
    Proiectului pentru reabilitarea           "C.F.R." - S.A.
    transporturilor I

    BERD 457/96 pentru finantarea             Regia Autonoma a Apei Valea Jiului
    Proiectului pentru alimentarea cu apa si
    protectia mediului in Valea Jiului

    BERD 529/97 pentru finantarea             - Regia Autonoma de Gospodarie
    Proiectului pentru conservarea energiei     Comunala si Locativa Oltenita
    termice                                   - Regia Autonoma de Gospodarie
                                                Comunala si Locativa Pascani
                                                Regia Autonoma Municipala Buzau
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 29/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 29 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 29/2004
OUG 71 2011
pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
Legea 285 2010
privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
OUG 139 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea organizarii Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale
OUG 45 2007
privind completarea art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Ordin 571 2004
privind constituirea fondului de stimulente
Ordin 1206 2004
privind constituirea fondului de stimulente
Ordin 1377 2004
privind constituirea fondului de stimulente
OUG 37 2004
privind masuri de diminuare a arieratelor din economie
Legea 174 2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea 116 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Rectificare 116 2004
Ordin 166 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu