E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 46 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 76 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 129 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 31 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 8 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003 completat de articolul 8 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de Legea 116 2004
Articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de Legea 116 2004
Articolul 47 din actul Ordonanţa 59 2003 in legatura cu Hotărârea 428 2004
Articolul 69 din actul Ordonanţa 59 2003 in legatura cu Ordin 354 2004
Articolul 82 din actul Ordonanţa 59 2003 in legatura cu Ordin 354 2004
Articolul 30 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Articolul 47 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Articolul 69 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Articolul 82 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Ordonanţa 59 2003 aprobat de Legea 545 2003
Articolul 135 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de Legea 545 2003
Articolul 136 din actul Ordonanţa 59 2003 modificat de Legea 545 2003
Articolul 69 din actul Ordonanţa 59 2003 in legatura cu Ordin 1664 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 59 din 22 august 2003

privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 615 din 29 august 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste cazurile in care, datorita unor circumstante speciale, se acorda scutirea de la plata drepturilor de import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse ori scoase din tara.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, prin termenii de mai jos se intelege:
    a) drepturi de import - taxele vamale si taxele cu efect echivalent acestora, taxa pe valoarea adaugata, accizele si orice alte sume care se cuvin statului la importul de bunuri;
    b) drepturi de export - impozite care se cuvin statului la exportul de bunuri;
    c) datorie vamala - obligatia unei persoane de a plati drepturile de import sau de export;
    d) bunuri personale - bunuri destinate uzului personal sau pentru necesitatile gospodaresti.
    Constituie bunuri personale, in intelesul celor de mai sus, efectele gospodaresti, precum si bicicletele si motocicletele, autovehiculele pentru folosinta privata si remorcile acestora, rulotele pentru camping, ambarcatiunile pentru agrement si avioanele pentru agrement.
    De asemenea, sunt bunuri personale proviziile pentru gospodarie corespunzatoare unei aprovizionari familiale normale, animalele de casa si cele de tractiune, precum si instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere.
    Bunurile personale nu trebuie sa permita, prin natura sau prin cantitatea lor, desfasurarea unei activitati cu caracter comercial.
    Prin profesiuni libere se intelege acele profesii independente, cu organizare si functionare autonoma, recunoscute ca atare de legislatia nationala;
    e) efecte gospodaresti - sunt efecte personale, lenjerie de pat si articole de mobilier sau de dotare, destinate utilizarii personale ori necesitatilor gospodaresti;
    f) produse alcoolice - produse care se regasesc la pozitiile tarifare 2203 - 2208 din Tariful vamal de import al Romaniei.

    CAP. 2
    Scutiri de la plata drepturilor de import

    SECTIUNEA 1
    Bunuri personale introduse de catre persoanele fizice care isi schimba domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta in Romania

    Art. 3
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile personale introduse de catre persoanele fizice care isi muta domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei.
    Art. 4
    Scutirea este limitata la bunurile personale care:
    a) au fost in posesia persoanei interesate si, fiind vorba de bunuri neconsumptibile, au fost utilizate de aceasta la locul vechiului domiciliu sau vechii resedinte, dupa caz, cel putin 6 luni inainte de data la care a incetat sa aiba domiciliul ori resedinta, dupa caz, in tara terta de provenienta. Exceptie de la aceasta regula fac cazurile particulare justificate de circumstante, aprobate de autoritatea vamala sau de Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz;
    b) la noul domiciliu sau resedinta, dupa caz, sunt afectate aceleiasi destinatii.
    Art. 5
    (1) Pot beneficia de scutire de la plata drepturilor de import doar persoanele fizice care au avut domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara Romaniei cel putin 12 luni consecutive.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor sau Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz, poate acorda derogari de la prevederile alin. (1) in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca intentia de a avea domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara Romaniei pentru o perioada de cel putin 12 luni consecutive a fost reala.
    Art. 6
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru:
    a) produse alcoolice;
    b) tutun si produse din tutun;
    c) mijloace de transport cu destinatie comerciala;
    d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decat instrumentele portabile pentru exercitarea unor profesiuni libere.
    Art. 7
    (1) Cu exceptia unor cazuri particulare reglementate prin prezenta ordonanta, precum cel prevazut la art. 9 alin. (1), scutirea nu este acordata decat pentru bunurile personale introduse pe o perioada de 12 luni incepand cu data stabilirii domiciliului sau resedintei, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
    (2) Introducerea bunurilor poate fi facuta de mai multe ori in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 8
    (1) Pana la expirarea termenului de 12 luni de la data introducerii lor, bunurile personale admise in scutire nu pot face obiectul unui imprumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau al unei cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate.
    (2) Imprumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul introducerii bunurilor in cauza.
    Art. 9
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 7 alin. (1), scutirea poate fi acordata pentru bunurile personale introduse inainte de stabilirea domiciliului sau resedintei, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, pe baza angajamentului scris privind intentia persoanei interesate de a se stabili efectiv intr-un termen de 6 luni pe teritoriul Romaniei si a acordului autoritatii vamale sau al Ministerului Afacerilor Externe, dupa caz. Acest angajament este insotit de o garantie ale carei forma si cuantum sunt stabilite de autoritatile vamale.
    (2) In situatia mentionata la alin. (1) termenul de 6 luni prevazut la art. 4 lit. a) se calculeaza de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul Romaniei.
    Art. 10
    (1) In situatia in care, motivat de obligatiile profesionale, persoana interesata paraseste tara terta unde aceasta avea vechiul domiciliu sau vechea resedinta, dupa caz, fara sa-si stabileasca simultan domiciliul sau resedinta, dupa caz, pe teritoriul Romaniei, dar cu intentia de a se stabili ulterior, in baza unui angajament scris al acesteia, autoritatile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz, permit introducerea cu scutire de la plata drepturilor de import a bunurilor personale care sunt transferate cu acest scop in teritoriul Romaniei.
    (2) Introducerea cu scutire a bunurilor personale prevazute la alin. (1) se supune conditiilor prevazute la art. 3 - 8, in sensul ca:
    a) termenele prevazute la art. 4 lit. a) si la art. 7 alin. (1) sunt calculate incepand de la data introducerii bunurilor personale pe teritoriul Romaniei;
    b) termenul prevazut la art. 8 alin. (1) este calculat incepand de la data efectiva a stabilirii domiciliului sau resedintei, dupa caz, a persoanei interesate pe teritoriul Romaniei.
    (3) Admiterea in scutire este acordata in baza angajamentului scris al persoanei interesate sa-si stabileasca domiciliul sau resedinta, dupa caz, pe teritoriul Romaniei intr-un termen stabilit de autoritatile vamale sau de Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz. Autoritatile vamale pot cere ca angajamentul sa fie insotit de o garantie ale carei forma si suma o vor stabili.
    Art. 11
    Autoritatile vamale sau Ministerul Afacerilor Externe, dupa caz, pot sa acorde derogari de la prevederile art. 4 lit. a) si b), de la art. 6 lit. c) si d) si de la art. 8 in cazul in care, ca urmare a circumstantelor politice exceptionale, o persoana fizica este determinata sa-si schimbe vechiul domiciliu sau vechea resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Bunuri introduse cu ocazia casatoriei

    Art. 12
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, in conditiile art. 13 - 16, trusourile si efectele gospodaresti, fie ca sunt noi sau nu, apartinand unei persoane care isi schimba domiciliul sau resedinta, dupa caz, dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei, cu ocazia casatoriei sale.
    (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, in conditiile art. 13 - 16, cadourile care se ofera in mod obisnuit cu ocazia casatoriei, destinate unei persoane care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (1), de catre persoanele care au domiciliul sau resedinta, dupa caz, intr-o tara terta. Valoarea fiecarui cadou admis in scutire nu poate depasi 1.000 euro.
    Art. 13
    Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 12 se acorda doar persoanelor care:
    a) au domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara teritoriului roman de cel putin 12 luni consecutive. Derogari de la aceasta regula pot fi acordate de catre Ministerul Administratiei si Internelor pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei fizice in cauza, din care sa rezulte ca intentia de a avea domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara Romaniei pentru o perioada de cel putin 12 luni consecutive a fost reala;
    b) fac dovada casatoriei lor.
    Art. 14
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru produse alcoolice, tutun si produse din tutun.
    Art. 15
    (1) Cu exceptia circumstantelor exceptionale stabilite de autoritatile vamale, scutirea se acorda doar pentru bunurile care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au fost introduse pe teritoriul Romaniei cu cel mult doua luni inainte de data stabilita pentru casatorie. In acest caz, scutirea este acordata numai in baza unei garantii corespunzatoare, ale carei forma si cuantum se stabilesc de catre autoritatile vamale;
    b) au fost introduse pe teritoriul Romaniei nu mai tarziu de 4 luni de la data casatoriei.
    (2) Introducerea bunurilor prevazute la art. 12 poate fi facuta de mai multe ori in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 16
    (1) Pana la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data introducerii, bunurile admise in scutire in conditiile prevazute la art. 12 nu pot face obiectul unui imprumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate.
    (2) Imprumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor respective, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul introducerii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Bunuri obtinute prin mostenire

    Art. 17
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, in conditiile art. 18 - 20, bunurile obtinute prin mostenire legala sau testamentara de o persoana fizica avand domiciliul sau resedinta, dupa caz, pe teritoriul Romaniei.
    (2) In sensul alin. (1) se inteleg toate bunurile prevazute la art. 2 lit. d) care intra in masa succesorala.
    Art. 18
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se aplica pentru:
    a) produse alcoolice;
    b) tutun si produse din tutun;
    c) mijloace de transport cu destinatie comerciala;
    d) bunuri folosite pentru exercitarea meseriei sau profesiei, altele decat instrumentele portabile necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei defunctului;
    e) stocurile de materii prime si de produse finite sau semifabricate;
    f) septelul viu si stocurile de produse agricole ce depasesc cantitatile corespunzatoare unei aprovizionari familiale normale.
    Art. 19
    (1) Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda decat bunurilor introduse cel mai tarziu la expirarea termenului de 2 ani incepand cu data punerii in posesie a bunurilor. Prelungirea termenului mentionat poate fi acordata de autoritatile vamale in anumite cazuri particulare justificate de anumite circumstante.
    (2) Introducerea bunurilor poate fi efectuata de mai multe ori in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 20
    Dispozitiile art. 17 - 19 sunt aplicabile in mod corespunzator bunurilor dobandite prin mostenire de persoane juridice angajate in activitati nonprofit, cu sediul pe teritoriul Romaniei.

    SECTIUNEA a 4-a
    Efecte gospodaresti destinate mobilarii unei resedinte secundare

    Art. 21
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import, in conditiile art. 22 - 25, efectele gospodaresti introduse de o persoana fizica avand domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara Romaniei, in vederea mobilarii unei resedinte secundare situate pe teritoriul Romaniei.
    Art. 22
    Scutirea este limitata la efectele gospodaresti care:
    a) au fost detinute si utilizate de catre persoana interesata timp de cel putin 6 luni inainte de data scoaterii efectelor gospodaresti in cauza din tara de domiciliu. Exceptie fac cazurile particulare justificate de circumstante aprobate de autoritatile vamale;
    b) corespund ca natura si cantitate mobilarii normale a resedintei secundare in cauza.
    Art. 23
    (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acorda doar persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au avut domiciliul sau resedinta, dupa caz, in afara Romaniei pentru o perioada de cel putin 12 luni consecutive;
    b) sunt proprietari ai resedintei secundare in cauza sau au dobandit dreptul de folosinta, prin inchiriere, pentru o perioada de minimum 2 ani; si
    c) se angajeaza, in baza unei declaratii pe propria raspundere, sa nu inchirieze aceasta resedinta secundara unei terte persoane in timpul absentei lor sau a familiei lor.
    (2) Scutirea se acorda o singura data pentru aceeasi resedinta secundara.
    (3) Scutirea se acorda doar pentru o resedinta secundara.
    Art. 24
    Acordarea scutirii poate fi conditionata de constituirea unei garantii care sa asigure plata eventualei datorii vamale, in aplicarea art. 25.
    Art. 25
    (1) Inchirierea catre o persoana terta a resedintei secundare sau cesiunea inainte de expirarea unui termen de 2 ani incepand cu data introducerii efectelor gospodaresti atrage plata drepturilor de import aferente acestora, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data inchirierii sau cesiunii, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul introducerii. Scutirea ramane acordata daca efectele gospodaresti in cauza sunt folosite pentru mobilarea unei noi resedinte secundare, in conditiile respectarii dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. b) si c).
    (2) Imprumutul, gajarea/garantia mobiliara reala, locatiunea sau cesiunea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit a efectelor gospodaresti inainte de expirarea unui termen de 2 ani incepand cu data introducerii lor atrage plata drepturilor de import aferente, in aceleasi conditii cu cele de la alin. (1). Acest termen poate fi prelungit pana la 10 ani prin ordin al ministrului finantelor publice pentru efectele gospodaresti de valoare mare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Echipamente, materiale scolare si efecte gospodaresti introduse de elevi sau studenti

    Art. 26
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import echipamentele, materialele scolare si efectele gospodaresti scolare apartinand elevilor sau studentilor care vin sa locuiasca pe teritoriul Romaniei in vederea efectuarii studiilor si destinate folosirii personale pe timpul duratei studiilor lor.
    (2) In sensul alin. (1), prin termenii de mai jos se intelege:
    a) elev sau student - orice persoana inscrisa intr-o institutie de invatamant pentru a urma cursuri de zi;
    b) echipament - lenjeria de corp sau de casa, precum si imbracamintea, chiar daca sunt noi sau nu;
    c) materiale scolare - obiectele si instrumentele, inclusiv calculatoarele si masinile de scris, folosite in mod obisnuit de elevi si studenti pentru efectuarea studiilor lor;
    d) efecte gospodaresti scolare - bunuri necesare pentru dotarea normala a unei camere de elev sau student.
    Art. 27
    Numarul de introduceri de bunuri care beneficiaza de scutire nu este limitat.

    SECTIUNEA a 6-a
    Scrisori si colete de valoare neglijabila

    Art. 28
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 29, scrisorile si coletele expediate, prin serviciile postale, direct dintr-o tara terta unui destinatar aflat pe teritoriul Romaniei, care contin bunuri a caror valoare nu depaseste 22 euro.
    Art. 29
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru:
    a) produse alcoolice;
    b) parfumuri si ape de toaleta;
    c) tutun si produse din tutun.

    SECTIUNEA a 7-a
    Colete expediate de la o persoana fizica la alta, fara scop comercial

    Art. 30
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 31, bunurile expediate prin colete de o persoana fizica dintr-o tara terta la o alta persoana fizica care se afla pe teritoriul Romaniei, cu conditia ca acestea sa nu fie de natura comerciala.
    (2) In aplicarea alin. (1) nu sunt de natura comerciala coletele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) prezinta un caracter ocazional;
    b) contin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau familiei sale;
    c) contin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializarii;
    d) sunt trimise de catre expeditor catre destinatar fara nici o obligatie de plata;
    e) sunt constituite din bunuri a caror valoare totala nu depaseste 45 euro/colet, inclusiv bunurile mentionate la art. 31.
    (3) Daca valoarea globala a bunurilor din colet depaseste suma prevazuta la alin. (2) lit. e), scutirea va fi acordata doar pana la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, tinandu-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata.
    Art. 31
    Pentru bunurile enumerate mai jos scutirea prevazuta la art. 30 alin. (1) este limitata, pe colet, la urmatoarele cantitati:
    1. produse din tutun: 50 de tigari sau 25 de tigarete (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 10 tigari de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportionala a acestor produse;
    2. alcool si bauturi alcoolice:
    a) bauturi distilate si spirtoase cu un continut de alcool ce depaseste 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum si peste: 1 litru; sau
    b) bauturi distilate si spirtoase si aperitive pe baza de vin sau alcool, tafia, sake sau bauturi similare cu un continut alcoolic ce nu depaseste 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 1 litru sau o combinatie proportionala a acestor produse; si
    c) vinuri usoare: 2 litri;
    3. parfumuri: 50 ml sau apa de toaleta: 250 ml.

    SECTIUNEA a 8-a
    Bunuri de capital si alte echipamente importate la transferul activitatii dintr-o tara terta in Romania

    Art. 32
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, in conditiile art. 33 - 37, bunurile de capital si alte echipamente apartinand intreprinderilor care si-au incetat activitatea intr-o tara terta, pentru a desfasura o activitate similara pe teritoriul Romaniei. In intelesul prezentei ordonante, prin bunuri de capital se intelege bunurile care constituie aport la capitalul intreprinderilor. In cazul in care intreprinderea transferata este o exploatare agricola, septelul viu este, de asemenea, scutit de la plata drepturilor de import.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), prin intreprindere se intelege o unitate economica privata de productie sau de servicii.
    Art. 33
    Scutirea prevazuta la art. 32 este limitata la bunurile de capital si alte echipamente care:
    a) au fost efectiv folosite in cadrul intreprinderii cel putin 12 luni inainte de incetarea activitatii acesteia in tara terta de unde si-a transferat activitatea. Exceptie fac cazurile particulare justificate in anumite circumstante aprobate de autoritatile vamale;
    b) dupa transfer, sunt afectate aceleiasi destinatii;
    c) prin natura si marimea lor sunt potrivite pentru intreprinderea in cauza.
    Art. 34
    Nu beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import intreprinderile al caror transfer pe teritoriul Romaniei se face in scopul fuziunii prin absorbire de catre o intreprindere cu sediul pe teritoriul Romaniei, fara crearea unei intreprinderi noi.
    Art. 35
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru:
    a) mijloacele de transport care nu sunt folosite pentru productie sau servicii;
    b) proviziile de bunuri de tot felul, destinate consumului uman sau pentru hrana animalelor;
    c) combustibilii si stocurile de materii prime sau de produse finite ori semifabricate;
    d) septel in proprietatea comerciantilor de animale.
    Art. 36
    Scutirea prevazuta la art. 32 este acordata numai pentru bunurile de capital si alte echipamente importate inainte de expirarea unui termen de 12 luni incepand de la data incetarii activitatii intreprinderii in tara terta de provenienta, cu exceptia cazurilor particulare justificate de anumite circumstante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 37
    (1) Pe o perioada de 12 luni de la data efectuarii importului, bunurile de capital si alte echipamente ce beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot face obiectul unui imprumut, gajari/garantii reale mobiliare, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate. Acest termen poate fi prelungit, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, pana la 36 de luni in ceea ce priveste locatiunea sau cesiunea in caz de risc de abuz.
    (2) Imprumutul, gajarea/garantia reala mobiliara, locatiunea sau cesiunea realizata inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) atrage plata drepturilor de import aferente bunurilor in cauza, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 38
    Dispozitiile art. 32 - 37 sunt aplicabile in mod corespunzator bunurilor de capital si altor echipamente apartinand persoanelor care exercita o profesiune libera, precum si persoanelor juridice care exercita o activitate nonprofit si care transfera aceasta activitate dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei.

    SECTIUNEA a 9-a
    Produse obtinute de producatorii agricoli romani pe proprietatile dintr-o tara terta

    Art. 39
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 40 si 41, produsele agricole, cele obtinute din cresterea animalelor, din apicultura, horticultura si silvicultura, provenind de pe proprietatile situate in tarile terte aflate in imediata vecinatate a teritoriului Romaniei si exploatate de producatorii agricoli al caror sediu se afla in teritoriul roman, in imediata vecinatate a tarilor terte in cauza.
    (2) Pentru a beneficia de dispozitiile alin. (1) produsele crescatorilor de animale trebuie sa provina de la animale originare din Romania sau de la animale importate in teritoriul Romaniei.
    Art. 40
    Scutirea de la plata drepturilor de import se aplica doar pentru produsele care nu au fost supuse altor tratamente decat cele normale dupa recoltare sau productie.
    Art. 41
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda decat pentru produsele introduse pe teritoriul Romaniei de catre producatorul agricol sau in numele lui.
    Art. 42
    Dispozitiile art. 39 - 41 se aplica in mod corespunzator produselor de pescuit sau de piscicultura obtinute in lacurile si cursurile de apa limitrofe Romaniei si unui stat tert de pescari romani si produselor rezultate din vanatoarea practicata de vanatorii romani pe aceleasi lacuri sau cursuri de apa.

    SECTIUNEA a 10-a
    Seminte, ingrasaminte si produse pentru tratamentul solului si al recoltelor, importate de producatorii agricoli din tari terte pentru a fi utilizate pe proprietatile din teritoriul Romaniei invecinate acelor tari

    Art. 43
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 44, semintele, ingrasamintele si produsele pentru tratamentul solului si recoltelor destinate folosirii pe teritoriul Romaniei, in vecinatatea imediata a unei tari terte, si exploatate de producatorii agricoli care isi au principala activitate pe teritoriul tarii terte in imediata vecinatate a teritoriului roman.
    Art. 44
    (1) Scutirea de la plata drepturilor de import se acorda semintelor, ingrasamintelor sau altor produse importate in cantitati necesare desfasurarii activitatii de exploatare a proprietatii in cauza.
    (2) Scutirea de la plata drepturilor de import se acorda semintelor, ingrasamintelor sau altor produse introduse direct pe teritoriul Romaniei de catre producatorul agricol sau in numele lui.
    (3) Scutirea poate fi conditionata de reciprocitate.

    SECTIUNEA a 11-a
    Bunurile continute in bagajele personale ale calatorilor

    Art. 45
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 46 - 49, bunurile continute in bagajele personale ale calatorilor provenind dintr-o tara terta, cu conditia ca acestea sa nu fie introduse in scopuri comerciale.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), se intelege prin:
    a) bagaj personal - ansamblul de bagaje pe care calatorul este in masura sa le prezinte la vama la sosirea in tara, la fel ca si orice bagaj prezentat aceleiasi autoritati la o data ulterioara, cu conditia ca acesta sa dovedeasca ca bagajul a fost inregistrat, la momentul plecarii sale, ca bagaj insotit la compania care l-a transportat in Romania dintr-o tara terta.
    Fara a se incalca dispozitiile art. 115 alin. (1) lit. b), rezervoarele portabile ce contin combustibil nu vor constitui bagaj personal;
    b) bunuri care nu sunt introduse in scopuri comerciale - bunurile introduse in bagaje care sunt de natura ocazionala si sunt bunuri destinate exclusiv uzului personal al calatorului sau familiei sale ori bunuri destinate a fi oferite drept cadou si care, prin natura ori cantitatea lor, nu au caracter comercial.
    Art. 46
    Scutirea prevazuta la art. 45 alin. (1), pentru bunurile enumerate mai jos, va fi aplicata in urmatoarele limite cantitative pe calator:
    1. produse din tutun: 200 de tigari sau 100 de tigarete (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 50 de tigari de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportionala a acestor produse;
    2. alcool si bauturi alcoolice:
    a) bauturi distilate si spirtoase cu un continut de alcool ce depaseste 22% din volum; alcool etilic netratat de 80% din volum si peste: 1 litru; sau
    b) bauturi distilate si spirtoase si aperitive pe baza de vin sau alcool, tafia, sake sau bauturi similare cu un continut alcoolic ce nu depaseste 22% din volum; vinuri spumoase, lichioruri: 2 litri sau o combinatie proportionala a acestor produse; si
    c) vinuri usoare: 2 litri;
    3. parfumuri: 50 ml si apa de toaleta 250 ml;
    4. medicamente: cantitatea necesara pentru a satisface nevoile personale ale calatorilor.
    Calatorii care au sub 18 ani nu beneficiaza de nici o scutire pentru bunurile prevazute la pct. 1 - 2.
    Art. 47
    Scutirea mentionata la art. 45 alin. (1) va fi acordata pana la o valoare totala de 175 euro/calator pentru alte bunuri decat cele enumerate la art. 46. Pentru calatorii sub 15 ani scutirea va fi acordata pana la o valoare de 90 euro/calator.
    Art. 48
    Atunci cand valoarea totala pe calator a mai multor bunuri depaseste suma prevazuta la art. 47, scutirea va fi acordata doar pana la concurenta acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, tinandu-se seama de faptul ca valoarea unui bun nu poate fi fractionata.
    Art. 49
    (1) Ministerul Finantelor Publice este competent sa reduca valoarea si/sau cantitatea bunurilor admise in scutire atunci cand ele sunt importate:
    a) de persoanele avand resedinta in zonele de frontiera;
    b) de lucratorii din zonele de frontiera;
    c) de personalul mijloacelor de transport utilizate in traficul dintre tarile terte si Romania.
    Aceste reduceri nu sunt aplicabile atunci cand persoanele care au resedinta in zonele de frontiera dovedesc ca bunurile nu revin in zona de frontiera a unei tari terte limitrofe. Aceste reduceri sunt totusi aplicabile lucratorilor din zonele de frontiera si personalului mijloacelor de transport utilizate in traficul dintre tarile terte si Romania atunci cand ei importa bunuri cu ocazia unei deplasari efectuate in cadrul activitatii lor profesionale.
    (2) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1), prin zona de frontiera se intelege o zona care nu poate depasi lungimea de 15 km, in interiorul teritoriului, calculata de la frontiera stabilita in baza acordurilor si conventiilor de frontiera incheiate de Romania cu statele vecine. Prin lucrator in zona de frontiera se intelege orice persoana obligata, in virtutea activitatii profesionale normale pe care o desfasoara, sa se afle in zilele de lucru de cealalta parte a frontierei.

    SECTIUNEA a 12-a
    Materiale educationale, stiintifice sau culturale; instrumente si aparate stiintifice

    Art. 50
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale mentionate in anexa nr. 1, indiferent de destinatar sau de modul de utilizare.
    Art. 51
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele educationale, stiintifice sau culturale mentionate in anexa nr. 2, care sunt destinate:
    a) institutiilor publice sau serviciilor publice ori de utilitate publica cu caracter educativ, stiintific sau cultural;
    b) institutiilor sau organizatiilor care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului sa primeasca astfel de materiale in regim de scutire de la plata drepturilor de import.
    Art. 52
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 53 - 57, instrumentele si aparatele stiintifice care nu se regasesc la art. 51 si care sunt importate exclusiv in scopuri necomerciale.
    (2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se aplica pentru instrumentele si aparatele stiintifice care sunt destinate:
    a) institutiilor publice sau de utilitate publica care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica, precum si serviciilor publice descentralizate ale acestora;
    b) institutiilor private care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica, desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului sa primeasca aceste bunuri in scutire de la plata drepturilor de import.
    Art. 53
    Scutirea de la plata drepturilor de import se aplica, de asemenea:
    a) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate in acelasi timp cu instrumentele sau aparatele stiintifice in cauza;
    b) pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor pentru instrumentele sau aparatele stiintifice, importate ulterior, cu conditia ca acestea sa fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior in scutire de la plata drepturilor de import si prezinta, la momentul solicitarii scutirii de la plata drepturilor de import pentru piesele de schimb, componente sau accesorii, un caracter stiintific sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire la momentul la care aceasta a fost solicitata pentru piesele de schimb, componente sau accesorii;
    c) uneltelor destinate intretinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor stiintifice, care sunt importate in acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;
    d) uneltelor destinate intretinerii, controlului, calibrarii sau repararii instrumentelor sau aparatelor stiintifice, importate ulterior, cu conditia ca acestea sa fie recunoscute ca destinate instrumentelor sau aparatelor care: au fost admise anterior in scutire de la plata drepturilor de import pentru unelte sau ar fi susceptibile sa beneficieze de scutire, la momentul la care aceasta a fost solicitata pentru unelte.
    Art. 54
    In aplicarea prevederilor art. 52 si 53 prin termenii de mai jos se intelege:
    a) instrument sau aparat stiintific - orice instrument sau aparat care, datorita caracteristicilor tehnice obiective si rezultatelor pe care le poate obtine, este in mod exclusiv sau in principal destinat activitatilor stiintifice;
    b) importate exclusiv in scopuri necomerciale - instrumentele sau aparatele stiintifice definite la lit. a), destinate a fi utilizate in activitati fara scop lucrativ de invatamant sau de cercetare stiintifica.
    Art. 55
    In situatia in care importul unor astfel de bunuri in scutire de la plata drepturilor de import aduce atingere intereselor industriei romanesti in sectorul de productie in cauza, Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Economiei si Comertului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, poate decide sa nu acorde scutire instrumentelor sau aparatelor stiintifice, precum si uneltelor mentionate mai sus.
    Art. 56
    (1) Materialele mentionate la art. 51, precum si instrumentele sau aparatele stiintifice care au fost importate in regim de scutire de la plata drepturilor de import in conditiile prevazute la art. 53 nu pot face obiectul unui imprumut, locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros sau cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate.
    (2) In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o institutie sau organism indreptatit sa beneficieze de scutirea prevazuta la art. 51 sau 52, scutirea ramane dobandita cu conditia ca institutia sau organizatia sa utilizeze materialele, instrumentele sau aparatele in scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 57
    (1) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 51 si art. 52 alin. (2) care nu mai indeplinesc conditiile cerute pentru a beneficia de scutire sau care intentioneaza sa utilizeze un bun admis in scutire in alte conditii decat cele prevazute mai sus sunt obligate sa informeze autoritatile vamale.
    (2) Bunurile ramase in posesia institutiilor sau organizatiilor, care inceteaza sa indeplineasca conditiile cerute pentru a beneficia de scutire, sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data la care conditiile inceteaza a fi indeplinite si la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului. Institutiile sau organizatiile care au beneficiat de scutire in baza art. 51 si 52, dar care au utilizat bunurile in cauza in alte scopuri, sunt obligate la plata drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 58
    Prevederile art. 55 - 57 sunt aplicabile in mod corespunzator bunurilor la care se refera art. 53.
    Art. 59
    (1) Echipamentele introduse in scopuri necomerciale de catre o institutie sau organizatie de cercetare stiintifica care isi are sediul in afara teritoriului roman sunt scutite de la plata drepturilor de import.
    (2) Scutirea va fi acordata cu conditia ca:
    a) echipamentele sa fie destinate a fi utilizate de membrii sau reprezentantii institutiilor ori organizatiilor mentionate la alin. (1) sau cu acordul acestora, in cadrul si in limitele acordurilor de cooperare stiintifica al caror obiect il constituie realizarea programelor internationale de cercetare stiintifica, in cadrul institutiilor cu sediul pe teritoriul Romaniei, si care sunt desemnate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    b) echipamentele sa ramana in proprietatea persoanei fizice sau juridice stabilite in afara teritoriului roman, pe toata perioada folosirii acestora pe teritoriul Romaniei.
    (3) In intelesul acestui articol:
    a) prin echipamente se intelege instrumentele, aparatele, masinile, accesoriile lor, piesele de schimb, instrumentele special concepute pentru intretinerea, inspectia, calibrarea sau repararea acestora, folosite in scopul cercetarii stiintifice;
    b) introduse in scopuri necomerciale - echipamentele destinate a fi utilizate pentru cercetarea stiintifica realizata fara scop lucrativ.
    Art. 60
    (1) Echipamentele care au beneficiat de scutire in baza art. 59 pot face obiectul imprumutului, locatiunii sau cesiunii fara plata drepturilor de import, in conditiile notificarii prealabile la autoritatile vamale.
    (2) La efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii catre o institutie sau organizatie indreptatita sa beneficieze de scutirea prevazuta la art. 59, scutirea va continua sa se aplice cu conditia ca institutia sau organizatia respectiva sa foloseasca echipamentul in scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Fara a se incalca dispozitiile art. 52 si 53, efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte conditii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul introducerii bunurilor.
    (3) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 59 alin. (1) care nu mai indeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentioneaza sa foloseasca echipamentele scutite in alte scopuri decat cele prevazute la art. 59 au obligatia de a informa autoritatile vamale.
    (4) Echipamentele folosite de catre institutiile sau organizatiile care au incetat sa indeplineasca conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data la care conditiile inceteaza a fi indeplinite si la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului. Fara a se incalca dispozitiile art. 52 si 53, utilizarea echipamentului de catre institutia sau organizatia ce beneficiaza de scutire in alte scopuri decat cele prevazute la art. 59 atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.

    SECTIUNEA a 13-a
    Animale de laborator si substante biologice sau chimice destinate cercetarii

    Art. 61
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import:
    a) animalele special pregatite pentru folosirea in laboratoare;
    b) substantele biologice sau chimice stabilite de autoritatile competente care sunt importate exclusiv pentru scopuri necomerciale.
    (2) Scutirea prevazuta la alin. (1) este limitata la animalele si substantele biologice sau chimice care sunt destinate pentru:
    a) institutiile publice, serviciile publice ori de utilitate publica care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica ori serviciile publice descentralizate ale acestora care au ca activitate principala invatamantul sau cercetarea stiintifica;
    b) institutiile private care au ca activitate principala activitatea de invatamant si cercetare stiintifica si care sunt desemnate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului sa primeasca asemenea bunuri in regim de scutire.
    (3) Scutirea prevazuta la alin. (1) lit. b) poate fi acordata doar substantelor biologice sau chimice in cazul carora in tara nu se obtin produse echivalente si care, datorita specificitatii sau gradului de puritate, sunt exclusiv sau in principal destinate cercetarii stiintifice.
    Produsele echivalente sunt acelea care se incadreaza la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, prezinta aceeasi calitate comerciala si au aceleasi caracteristici tehnice.

    SECTIUNEA a 14-a
    Substante terapeutice de origine umana si reactivi pentru determinarea grupelor sanguine si a tipurilor de tesuturi

    Art. 62
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva dispozitiilor art. 63, urmatoarele:
    a) substante terapeutice de origine umana;
    b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine;
    c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se intelege:
    a) substante terapeutice de origine umana - sange uman si derivatele sale (sange uman total, plasma umana uscata, albumina umana si solutii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulina umana si fibrinogena umana);
    b) reactivi pentru determinarea grupelor sanguine - toti reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea grupelor sanguine si pentru depistarea incompatibilitatii de sange;
    c) reactivi pentru determinarea tipurilor de tesuturi - toti reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea tipurilor de tesut uman.
    Art. 63
    Scutirea de la plata drepturilor de import se aplica exclusiv produselor care:
    a) sunt destinate institutiilor sau laboratoarelor aprobate de Ministerul Sanatatii, in vederea folosirii lor numai in scopuri medicale sau stiintifice, necomerciale;
    b) sunt insotite de un certificat de conformitate emis de un organism abilitat stabilit de Ministerul Sanatatii in acest scop in tara terta de provenienta;
    c) sunt continute in containere ce poarta o eticheta speciala de identificare a lor.
    Art. 64
    Scutirea se va aplica si pentru ambalajele speciale indispensabile transportului substantelor terapeutice de origine umana sau reactivilor pentru determinarea grupelor sanguine si a tipurilor de tesuturi, precum si solventilor si accesoriilor necesare pentru utilizare, care sunt incluse in ambalaje.

    SECTIUNEA a 15-a
    Instrumente si aparate destinate cercetarii medicale, stabilirii de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical

    Art. 65
    (1) Instrumentele si aparatele destinate pentru cercetare medicala, stabilirea de diagnostice medicale sau pentru realizarea tratamentului medical, care sunt donate de catre o organizatie caritabila sau filantropica ori de catre o persoana privata unei autoritati, unui spital sau unei institutii de cercetare medicala desemnate de Ministerul Sanatatii sa primeasca astfel de bunuri in scutire ori care sunt achizitionate de asemenea autoritati din domeniul sanatatii, de spitale sau de institutii de cercetare medicala, in intregime din fonduri primite de la o organizatie caritabila sau din contributii voluntare, sunt scutite de la plata drepturilor de import in urmatoarele conditii:
    a) donatia instrumentelor sau aparatelor in cauza sa nu fie insotita de nici un fel de obligatie de plata;
    b) donatorul sa nu fie in nici un fel legat de producatorul instrumentului sau aparatului pentru care este solicitata scutirea.
    (2) Scutirea se va aplica de asemenea, in aceleasi conditii, pentru:
    a) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor si aparatelor mentionate la alin. (1), importate in acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;
    b) piese de schimb, componente sau accesorii specifice destinate instrumentelor si aparatelor mentionate la alin. (1), importate ulterior, cu conditia ca acestea sa poata fi identificate ca fiind destinate instrumentelor si aparatelor anterior admise in scutire de la plata drepturilor de import;
    c) dispozitive care se folosesc pentru intretinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor mentionate la alin. (1), cu conditia ca aceste dispozitive sa fie importate in acelasi timp cu aceste instrumente sau aparate;
    d) dispozitive care se folosesc pentru intretinerea, verificarea, calibrarea sau repararea instrumentelor ori aparatelor mentionate la alin. (1), importate ulterior, cu conditia ca acestea sa poata fi identificate ca fiind necesare pentru instrumentele si aparatele admise anterior in scutire de la plata drepturilor de import.
    Art. 66
    Pentru realizarea scopurilor art. 65, prevederile art. 55 - 57 se vor aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 16-a
    Substante de referinta pentru controlul calitatii medicamentelor

    Art. 67
    Coletele/containerele care contin mostre de substante de referinta aprobate de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru controlul calitatii materialelor utilizate in fabricarea de medicamente si care sunt trimise unor destinatari agreati de catre Ministerul Sanatatii din Romania sa primeasca asemenea colete/containere fara taxe sunt scutite de la plata drepturilor de import.

    SECTIUNEA a 17-a
    Produse farmaceutice utilizate cu ocazia manifestarilor sportive internationale

    Art. 68
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import produsele farmaceutice pentru uz medical uman sau veterinar destinate a fi folosite de persoanele sau de animalele provenite din tari terte, pentru participare la manifestarile sportive internationale organizate pe teritoriul Romaniei, in limitele necesare pentru acoperirea necesitatilor pe durata sejurului pe teritoriul Romaniei, acceptate de autoritatea vamala.

    SECTIUNEA a 18-a
    Bunuri destinate organizatiilor caritabile si filantropice; bunuri destinate persoanelor nevazatoare si altor persoane cu handicap

    1. Dispozitii generale
    Art. 69
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, atat timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei, sub rezerva dispozitiilor art. 71 si 72:
    a) bunurile de prima necesitate importate de organizatiile de stat sau de alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase;
    b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului, catre organizatii de stat sau alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea cresterii fondurilor colectate in cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate in beneficiul persoanelor nevoiase;
    c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului, catre organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se intelege prin bunuri de prima necesitate bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, imbracamintea si lenjeria de pat.
    Art. 70
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru:
    a) produse alcoolice;
    b) tutun sau produse din tutun;
    c) cafea si ceai;
    d) autovehicule, altele decat ambulante.
    Art. 71
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda decat organizatiilor a caror evidenta contabila permite autoritatilor competente sa controleze actiunile lor si care ofera toate garantiile considerate necesare.
    Art. 72
    (1) Organizatiile care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea in locatie sau sa cesioneze bunurile, echipamentele si materialele mentionate la art. 69 in alte scopuri decat cele prevazute la art. 69 alin. (1) lit. a) si b), fara ca autoritatile vamale sa fie informate in prealabil.
    (2) In caz de imprumut, locatie sau cesiune catre o organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 69 - 71, scutirea va continua sa se aplice cu conditia ca organizatia sa utilizeze bunurile, echipamentele si materialele pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 73
    (1) Organizatiile mentionate la art. 69, care nu mai indeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentioneaza sa foloseasca bunurile, echipamentele si materialele scutite in alte scopuri decat cele prevazute la art. 69, sunt obligate sa informeze autoritatile vamale.
    (2) Bunurile, echipamentele si materialele utilizate de organizatiile care au incetat sa indeplineasca conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data la care conditiile inceteaza a fi indeplinite si la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    (3) Utilizarea bunurilor, echipamentelor si materialelor de catre organizatiile care beneficiaza de scutire, in alte scopuri decat cele prevazute la art. 69, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.

    2. Pentru persoanele cu handicap
    2.1. Bunuri destinate persoanelor nevazatoare
    Art. 74
    Bunurile special destinate pentru pregatirea educationala, stiintifica sau culturala a persoanelor nevazatoare, prevazute in anexa nr. 3, sunt scutite de la plata drepturilor de import.
    Art. 75
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile prevazute in anexa nr. 4, special destinate pentru pregatirea educationala, stiintifica sau culturala a persoanelor nevazatoare, care sunt importate:
    a) de persoane nevazatoare pentru uz personal;
    b) de institutii sau organizatii care se ocupa cu educatia persoanelor nevazatoare sau cu asistenta acestora, desemnate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri in regim de scutire.
    (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se aplica si pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor mentionate la alin. (1), precum si instrumentelor folosite pentru intretinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri, cu conditia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente sa fie importate in acelasi timp cu bunurile mentionate ori, in cazul in care acestea sunt importate ulterior, sa se poata dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise in scutire sau ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire la momentul importului.
    2.2. Bunuri destinate altor persoane cu handicap
    Art. 76
    (1) Sunt admise in scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregatirea educationala, angajarea sau adaptarea sociala a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decat persoanele nevazatoare, daca acestea sunt importate:
    a) de persoane cu handicap in nume propriu, pentru uzul personal;
    b) de institutii sau organizatii care au ca activitate principala educatia persoanelor cu handicap sau asistenta acestor persoane, desemnate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri in scutire.
    (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se aplica si pieselor de schimb, componentelor sau accesoriilor specifice bunurilor prevazute la alin. (1), precum si instrumentelor folosite pentru intretinerea, controlul, calibrarea sau repararea acestor bunuri mentionate, cu conditia ca aceste piese de schimb, componente, accesorii sau instrumente sa fie importate in acelasi timp cu bunurile mentionate ori, in cazul in care acestea sunt importate ulterior, sa se poata dovedi ca sunt destinate bunurilor anterior admise in scutire sau ca sunt indreptatite sa beneficieze de scutire la momentul importului.
    Art. 77
    In situatia in care scutirea de la plata drepturilor de import a unor astfel de bunuri este in detrimentul intereselor industriei in sectorul de productie in cauza, Ministerul Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, poate decide, prin derogare de la art. 76, sa excluda anumite bunuri de la scutire.
    2.3. Dispozitii comune
    Art. 78
    Acordarea directa a scutirii pentru bunurile destinate uzului personal al persoanelor nevazatoare sau al altor categorii de persoane cu handicap, care este prevazuta la art. 75 alin. (1) lit. a) si art. 76 alin. (1) lit. a), este conditionata de posibilitatea pe care o au aceste persoane, potrivit dispozitiilor legale in vigoare in Romania, de a face dovada statutului lor de persoana cu handicap indreptatita sa beneficieze de scutire.
    Art. 79
    (1) Bunurile importate in scutire de la plata drepturilor de import de catre persoanele mentionate la art. 75 si art. 76 alin. (1) nu pot face obiectul unui imprumut, unei locatiuni sau cesiuni cu titlu oneros ori cu titlu gratuit fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate.
    (2) In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o persoana, institutie sau organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 75 si 76, scutirea va continua sa se aplice pentru cel ce utilizeaza bunul, daca il foloseste pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 80
    (1) Bunurile importate de institutiile sau organizatiile indreptatite sa beneficieze de scutire in conditiile art. 75 si 76 pot fi imprumutate, date in locatie sau cesionate de catre aceste institutii ori organizatii persoanelor nevazatoare sau altor persoane cu handicap de care se ocupa, fara plata drepturilor de import corespunzatoare, in conditiile in care acestea nu sunt utilizate pentru o activitate comerciala.
    (2) Imprumutul, locatiunea sau cesiunea in alte conditii decat cele prevazute la alin. (1) nu pot fi efectuate fara ca autoritatile vamale sa fie in prealabil informate. In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o institutie sau organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 75 si art. 76 alin. (1), scutirea va continua sa se aplice daca bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 81
    (1) Institutiile sau organizatiile mentionate la art. 75 si 76, care nu mai indeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care folosesc bunurile scutite in alte scopuri decat cele prevazute la art. 80, sunt obligate sa informeze autoritatile vamale.
    (2) Bunurile utilizate de institutiile sau organizatiile care nu mai indeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sunt supuse drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data la care conditiile inceteaza a fi indeplinite si la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    (3) Utilizarea bunurilor de catre institutiile sau organizatiile care beneficiaza de scutire, in alte scopuri decat cele prevazute la art. 75 si 76, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.

    3. Pentru victimele unor dezastre
    Art. 82
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, sub rezerva art. 83 - 88, bunurile importate de catre institutii publice, alte organizatii cu caracter caritabil sau filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea:
    a) distribuirii gratuite catre victimele dezastrelor care afecteaza teritoriul Romaniei; sau
    b) punerii, cu titlu gratuit, la dispozitia victimelor catastrofelor, ramanand in proprietatea organizatiilor in cauza.
    (2) De asemenea, sunt scutite de la plata drepturilor de import, in aceleasi conditii, bunurile importate destinate pentru folosinta unitatilor de interventie, in vederea acoperirii necesitatilor lor pe perioada de interventie.
    Art. 83
    Nu sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele si echipamentul destinate pentru reconstructia zonelor sinistrate.
    Art. 84
    Acordarea scutirii se face prin hotarare a Guvernului, adoptata in procedura de urgenta, hotarare care va stabili modalitatile si conditiile aplicarii scutirii.
    Art. 85
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda decat institutiilor publice si organizatiilor a caror evidenta contabila permite autoritatilor competente sa controleze actiunile lor si care ofera toate garantiile considerate necesare.
    Art. 86
    (1) Institutiile publice si organizatiile care beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import nu pot sa imprumute, sa dea in locatie sau sa cesioneze bunurile mentionate la art. 82 alin. (1) in alte scopuri decat cele prevazute in respectivul alineat, fara ca autoritatile vamale sa fie informate in prealabil.
    (2) In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o institutie publica sau organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 82, scutirea va continua sa se aplice daca bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 87
    (1) Bunurile mentionate la art. 82 alin. (1) lit. b), dupa ce au incetat sa fie folosite de catre victimele dezastrelor, nu pot fi imprumutate, date in locatie sau cesionate fara instiintarea prealabila a autoritatilor vamale.
    (2) In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua sa se aplice daca bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 88
    (1) Institutiile publice sau organizatiile mentionate la art. 82, care nu mai indeplinesc conditiile care le dau dreptul la scutire sau care intentioneaza sa foloseasca bunurile scutite in alte scopuri decat cele prevazute de acel articol, sunt obligate sa informeze autoritatile vamale.
    (2) In caz de imprumut, locatiune sau cesiune catre o institutie publica sau o organizatie indreptatita sa beneficieze de scutire in baza art. 82 sau a art. 69 alin. (1) lit. a), scutirea va continua sa se aplice daca bunurile sunt utilizate pentru scopurile pentru care a fost acordata scutirea. Efectuarea imprumutului, locatiunii sau cesiunii in alte situatii decat cele mentionate mai sus atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    (3) Utilizarea bunurilor de catre institutiile publice sau organizatiile care beneficiaza de scutire, in alte scopuri decat cele prevazute la art. 82, atrage plata drepturilor de import aferente, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.

    SECTIUNEA a 19-a
    Premii si decoratii onorifice

    Art. 89
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri, care nu au o destinatie cu caracter comercial:
    a) decoratiile acordate de catre guvernele unor tari terte unor persoane a caror resedinta normala este pe teritoriul Romaniei;
    b) cupele, medaliile si alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care au fost acordate intr-o tara terta unor persoane care isi au resedinta normala pe teritoriul Romaniei, drept recompensa adusa activitatii lor in domenii cum ar fi arta, stiinta, sport sau servicii publice ori ca recunoastere a unui merit la un eveniment anume, si care sunt importate in Romania de catre aceste persoane in nume propriu;
    c) cupele, medaliile si alte articole similare, cu caracter preponderent simbolic, care sunt oferite fara obligatii de plata de autoritati sau persoane stabilite intr-o tara terta, care sa fie acordate pe teritoriul Romaniei pentru aceleasi scopuri ca cele mentionate la lit. b);
    d) premiile, trofeele si suvenirurile cu caracter preponderent simbolic si cu o valoare neglijabila, destinate a fi distribuite gratuit, cu ocazia conferintelor de afaceri sau evenimentelor internationale similare, unor persoane care au resedinta normala in alte tari. Natura lor, valoarea unitara sau alte caracteristici trebuie sa indice ca nu au fost importate in scopuri comerciale.
    (2) Scutirea mentionata la alin. (1) se acorda cu conditia ca la import sa se prezinte o dovada privind dobandirea unor astfel de premii si decoratii onorifice.

    SECTIUNEA a 20-a
    Cadouri primite in contextul unor relatii internationale

    Art. 90
    Prin derogare de la prevederile art. 45 - 49 si ale art. 91 si 92, sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile:
    a) importate pe teritoriul Romaniei de catre persoane care au efectuat o vizita oficiala intr-o tara terta si primite cu aceasta ocazie ca daruri de la autoritatile gazda;
    b) importate pe teritoriul Romaniei de catre persoane care vin sa efectueze o vizita oficiala in Romania si care intentioneaza sa le ofere cu aceasta ocazie ca daruri autoritatilor gazda;
    c) trimise ca daruri in semn de prietenie sau bunavointa de catre o autoritate oficiala, colectivitate publica sau un grup care exercita activitati de interes public, care sunt stabilite intr-o tara terta, catre o autoritate oficiala, colectivitate publica sau un grup care exercita activitati de interes public, care sunt stabilite pe teritoriul Romaniei si desemnate de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor Publice sa primeasca asemenea bunuri in regim de scutire.
    Art. 91
    Scutirea de la plata drepturilor de import nu se acorda pentru produse alcoolice, tutun si produse din tutun.
    Art. 92
    Scutirea de la plata drepturilor de import se acorda doar atunci cand:
    a) bunurile sunt destinate ca daruri ce sunt oferite in mod ocazional;
    b) bunurile, prin natura, valoarea si cantitatea lor, nu au un caracter comercial;
    c) bunurile nu sunt folosite in scopuri comerciale.

    SECTIUNEA a 21-a
    Bunuri destinate monarhilor sau sefilor de stat

    Art. 93
    (1) In cadrul limitelor si conditiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Finantelor Publice, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri:
    a) donatii oferite monarhilor si sefilor de stat;
    b) bunuri pentru folosinta sau consumul monarhilor si sefilor de stat din tari terte sau persoanelor oficiale care ii reprezinta in timpul sederii lor oficiale pe teritoriul Romaniei.
    Acordarea scutirii pentru bunurile prevazute la lit. a) si b) poate fi conditionata de catre statul roman de principiul reciprocitatii.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, persoanelor care se bucura de prerogative similare la nivel international cu acelea de care se bucura monarhii si sefii de stat.

    SECTIUNEA a 22-a
    Bunuri importate in scopuri de promovare comerciala

    1. Mostre de bunuri fara valoare comerciala
    Art. 94
    (1) Fara a se incalca prevederile art. 98 alin. (1) lit. a), mostrele de bunuri fara valoare comerciala si care pot fi folosite doar pentru a solicita comenzi pentru bunurile de tipul pe care il reprezinta, cu scopul ca acestea sa fie importate pe teritoriul Romaniei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.
    (2) Autoritatile vamale pot solicita ca anumite mostre de bunuri, pentru a beneficia de scutire, sa fie facute neutilizabile prin rupere, perforare sau marcare clara care nu poate fi stearsa, cu conditia ca astfel de operatii sa nu distruga caracterul de mostra.
    (3) In sensul alin. (1), prin mostre de bunuri se intelege orice articol reprezentand un tip de bun al carui mod de prezentare si cantitate, pentru bunuri de acelasi fel sau calitate, il face de nefolosit pentru orice alt scop decat acela de a da comenzi.

    2. Materiale publicitare
    Art. 95
    Cu respectarea prevederilor art. 96, materialele publicitare, cum ar fi cataloage, liste de preturi, indicatii de utilizare sau brosuri, sunt scutite de la plata drepturilor de import cu conditia ca acestea sa se refere la bunuri pentru vanzare sau de inchiriat, la servicii de transport, asigurari comerciale, servicii bancare, precum si cele din domeniul tehnologiei informatiei, de tipul hardware si software oferite de catre o persoana stabilita in afara teritoriului roman.
    Art. 96
    Scutirea de la plata drepturilor de import mentionata la art. 95 se acorda doar materialelor publicitare care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) afiseaza in mod clar denumirea societatii care produce, vinde sau inchiriaza bunurile ori care presteaza serviciile la care se refera materialele publicitare;
    b) fiecare expediere trebuie sa contina nu mai mult de un document sau un exemplar al fiecarui document daca acesta este alcatuit din mai multe documente.
    Expedierile ce contin mai multe copii ale aceluiasi document beneficiaza de scutire cu conditia ca greutatea totala bruta a copiilor sa nu depaseasca 1 kg;
    c) nu pot face obiectul unor expedieri grupate ale aceluiasi expeditor catre acelasi destinatar.
    Art. 97
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import materialele cu caracter publicitar care sunt destinate exclusiv reclamei si care nu au valoare comerciala, trimise fara nici o obligatie de plata de catre furnizor clientilor sai.

    3. Produse utilizate sau consumate la targuri comerciale sau la evenimente similare
    Art. 98
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de import, cu respectarea prevederilor art. 99 - 102, urmatoarele bunuri:
    a) mici mostre reprezentative de bunuri fabricate in afara teritoriului roman, destinate pentru targuri comerciale sau evenimente similare;
    b) bunuri importate doar cu scopul de a face obiectul unor demonstratii sau de a fi utilizate in cadrul unor demonstratii pentru masinile si aparatele fabricate in afara Romaniei si prezentate la targuri comerciale sau evenimente similare;
    c) materiale variate de o valoare mica, cum ar fi vopseluri, lacuri, tapete etc., folosite in construirea, mobilarea si decorarea standurilor, temporar ocupate de catre reprezentantele tarilor terte la un targ comercial sau la un eveniment similar, care sunt distruse prin folosire;
    d) materiale editate, cataloage, prospecte, liste de preturi, afise pentru reclama, calendare, ilustrate sau neilustrate, fotografii neinramate si alte articole furnizate, fara nici o obligatie de plata, cu scopul de a face reclama bunurilor fabricate in afara teritoriului roman si prezentate la targuri comerciale sau evenimente similare.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), prin targ comercial sau eveniment similar se intelege:
    a) expozitii, targuri, saloane si evenimente similare legate de comert, industrie, agricultura sau mestesugarit;
    b) expozitii si evenimente tinute in principal pentru motive caritabile;
    c) expozitii sau evenimente tinute in principal in scopuri stiintifice, tehnice, mestesugaresti, artistice, educationale, culturale, sportive, religioase, de cult, sindicale, turistice sau in scop de promovare a cooperarii internationale;
    d) intalniri ale reprezentantilor organizatiilor sau organismelor internationale;
    e) ceremonii si manifestari cu caracter oficial sau comemorativ.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru expozitiile organizate in scopuri private in magazine sau cladiri comerciale cu scopul de a vinde bunuri din tari terte.
    Art. 99
    Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 98 alin. (1) se va limita la mostrele care:
    a) sunt importate fara nici o obligatie de plata sau sunt obtinute din bunuri importate vrac cu prilejul demonstratiilor organizate in cadrul targurilor comerciale;
    b) sunt destinate exclusiv distribuirii gratuite, cu ocazia expozitiei, in scopul utilizarii sau consumarii de catre persoanele carora le-au fost distribuite;
    c) sunt identificate ca mostre publicitare de o valoare unitara redusa;
    d) nu sunt susceptibile a fi comercializate si sunt ambalate, acolo unde este cazul, in asa fel incat cantitatea oferita sa fie mai mica decat cea mai mica cantitate care este vanduta pe piata;
    e) in cazul alimentelor si bauturilor neambalate, in conditiile prevazute la lit. d), sunt consumate pe loc, cu ocazia manifestarii respective;
    f) in valoarea si cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numarul vizitatorilor si importanta participarii expozantilor.
    Art. 100
    Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 98 alin. (1) lit. b) se va limita la bunurile care:
    a) sunt consumate sau distruse la locul expozitiei; si
    b) in valoarea si cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numarul vizitatorilor si importanta participarii expozantilor.
    Art. 101
    Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 98 alin. (1) lit. d) se va limita la materialele editate si articolele pentru reclama care:
    a) sunt destinate in mod exclusiv sa fie distribuite gratuit publicului in locul in care expozitia este tinuta;
    b) in valoarea si cantitatea lor totala, sunt potrivite pentru natura expozitiei, numarul vizitatorilor si importanta participarii expozantilor.
    Art. 102
    Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 98 alin. (1) lit. a) si b) nu va fi acordata pentru:
    a) produse alcoolice;
    b) tutun si produse din tutun;
    c) combustibili, indiferent daca sunt solizi, lichizi sau gazosi.

    SECTIUNEA a 23-a
    Bunuri importate in scopul de a fi analizate, examinate sau testate

    Art. 103
    Cu respectarea prevederilor art. 104 - 109, bunurile destinate a fi supuse examinarii, analizei si testarii pentru determinarea compozitiei, calitatii lor sau a altor caracteristici tehnice in scopuri de informare sau cercetare industriala ori comerciala sunt scutite de la plata drepturilor de import.
    Art. 104
    Fara a incalca prevederile art. 107, scutirea prevazuta la art. 103 se acorda doar cu conditia ca bunurile ce trebuie analizate, examinate sau testate sa fie complet utilizate ori distruse in cursul analizarii, examinarii sau testarii.
    Art. 105
    Bunurile care servesc analizei, examinarii sau testarii, care ele in sine constituie operatiuni de promovare comerciala, nu beneficiaza de scutire de la plata drepturilor de import.
    Art. 106
    Scutirea se va acorda doar pentru cantitatile de bunuri strict necesare pentru scopurile pentru care au fost importate. Aceste cantitati vor fi, in fiecare caz, determinate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, tinand cont de scopul mentionat.
    Art. 107
    (1) Scutirea de la plata drepturilor de import prevazuta la art. 103 cuprinde bunurile care nu sunt in intregime utilizate sau distruse in timpul analizei, examinarii sau testarii, cu conditia ca produsele care raman, sub supravegherea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si cu acordul acestuia:
    a) sa fie complet distruse sau facute fara valoare comerciala, la incheierea analizarii, examinarii ori testarii; sau
    b) sa fie predate statului, fara sa cauzeze acestuia nici un fel de cheltuiala, acolo unde este posibil, in baza legislatiei nationale; sau
    c) in situatii pe deplin justificate, sa fie exportate in afara teritoriului roman.
    (2) Prin produse care raman se intelege produse care rezulta din analiza, examinare sau testare ori bunuri care nu au fost folosite efectiv.
    Art. 108
    Produsele care raman la sfarsitul analizelor, examinarilor sau testarilor la care se face referire la art. 103 si care nu respecta prevederile art. 107 alin. (1) sunt supuse drepturilor de import, taxele aplicabile fiind cele in vigoare la data incheierii analizelor, examinarilor sau testarilor, in functie de tipul bunurilor si valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Cu acordul si sub supravegherea autoritatilor vamale, partea interesata poate sa transforme produsele ramase in deseuri sau rebuturi. In acest caz, taxele datorate vor fi cele aplicabile unor astfel de deseuri sau rebuturi, la momentul transformarii.
    Art. 109
    Perioada in cadrul careia analizele, examinarile sau testarile trebuie efectuate si formalitatile ce trebuie incheiate pentru a se asigura utilizarea bunurilor in scopurile prevazute vor fi stabilite de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu avizul autoritatilor vamale.

    SECTIUNEA a 24-a
    Bunuri trimise organizatiilor de protectie a drepturilor de autor ori a drepturilor de proprietate industriala sau comerciala

    Art. 110
    Marcile, desenele, modelele ori dosarele depuse in legatura cu acestea, dosarele depuse pentru eliberarea brevetelor de inventie sau altele asemenea, destinate organizatiilor pentru protectia dreptului de autor ori a dreptului de proprietate industriala ori comerciala, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

    SECTIUNEA a 25-a
    Materiale de informare turistica

    Art. 111
    Fara a incalca prevederile art. 50 - 58, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri:
    a) documentatia (pliante, brosuri, carti, reviste, ghiduri, afise inramate sau neinramate, fotografii normale sau marite, neinramate, carti ilustrate sau neilustrate, panouri rotative de reclama si calendare ilustrate) destinata a fi distribuita gratuit cu scopul principal de a incuraja publicul sa viziteze tari straine si sa participe la intalniri sau evenimente culturale, turistice, sportive, religioase ori profesionale, cu conditia ca asemenea materiale sa nu contina mai mult de 25% reclama comerciala privata, cu exceptia reclamelor comerciale private pentru firme romanesti si cu scop evident de promovare turistica;
    b) listele si anuarele hotelurilor straine, publicate de catre agentiile oficiale de turism sau sub auspiciile lor, si orarele pentru serviciile de transport straine, care se distribuie gratuit si care nu contin mai mult de 25% reclama comerciala privata, cu exceptia reclamelor comerciale private pentru firme romanesti;
    c) materialul de referinta furnizat reprezentantilor acreditati sau corespondentilor numiti de catre agentiile oficiale de turism nationale, care nu este destinat pentru distributie, precum: anuare, liste de telefon sau numere de fax, liste hoteliere, cataloagele targurilor, esantioanele bunurilor de artizanat avand o valoare neglijabila si materiale privind muzee, universitati sau alte institutii similare.

    SECTIUNEA a 26-a
    Diverse bunuri

    Art. 112
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri:
    a) documentele trimise fara taxe serviciilor publice ale Romaniei;
    b) publicatiile guvernelor straine si publicatiile organismelor oficiale internationale destinate pentru distribuire gratuita;
    c) buletine de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite in tari terte;
    d) obiecte destinate sa serveasca ca dovezi sau in scopuri similare instantelor judecatoresti sau altor agentii oficiale ale Romaniei;
    e) specimene de semnaturi si circulare privind semnaturile trimise ca parte a schimburilor de informatii intre serviciile publice sau institutiile de credit;
    f) materiale oficiale editate, trimise Bancii Nationale a Romaniei;
    g) rapoarte, declaratii, note, prospecte, formulare de cerere si alte documente intocmite de catre societati avand sediul intr-o tara terta si destinate titularilor sau detinatorilor titlurilor emise de aceste societati;
    h) mijloace de inregistrare (cartele perforate, inregistrari sonore, microfilme etc.) folosite pentru transmiterea informatiilor trimise fara plata destinatarilor atat timp cat admiterea lor in scutire nu da nastere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurentei;
    i) dosare, arhive, formulare sau alte documente de folosit la intalniri, sedinte, conferinte sau congrese internationale si rapoartele asupra unor astfel de adunari;
    j) planuri, schite tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate in vederea obtinerii ori intocmirii comenzilor in tari terte sau a participarii la o competitie tinuta pe teritoriul Romaniei;
    k) documente ce vor fi folosite la examinarile tinute pe teritoriul Romaniei de catre institutii stabilite in tari terte;
    l) formulare folosite ca documente oficiale in traficul international de vehicule sau bunuri, in cadrul conventiilor internationale;
    m) formulare, etichete, bilete si documente similare trimise de transportatori sau de catre intreprinzatori din industria hoteliera dintr-o tara terta catre agentiile de turism stabilite pe teritoriul Romaniei;
    n) formulare, facturi de transport, conosamente, scrisori de trasura si alte documente comerciale sau documente de birou care au fost folosite;
    o) formulare oficiale emise de autoritatile unor tari terte sau de catre autoritati internationale si materiale editate in conformitate cu standardele internationale, trimise pentru distributie de catre asociatii din tari terte catre asociatiile corespunzatoare stabilite pe teritoriul Romaniei;
    p) fotografii, diapozitive si clisee pentru fotografii cu sau fara titlu, trimise agentiilor de presa sau editurilor de ziare ori reviste;
    q) timbre fiscale sau altele similare ce dovedesc plata taxelor in tari terte.

    SECTIUNEA a 27-a
    Materiale auxiliare folosite pentru stivuirea si protectia bunurilor in timpul transportului

    Art. 113
    Materialele diverse, cum ar fi franghii, paie, textile, hartie si carton, lemn sau plastic, ce sunt folosite pentru stivuirea si protectia, inclusiv protectia termica, a bunurilor in timpul transportului lor dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei, ce nu sunt in mod normal reutilizabile, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

    SECTIUNEA a 28-a
    Ingrasaminte, nutreturi si alimente pentru hrana animalelor in timpul transportului lor

    Art. 114
    Ingrasamintele, nutreturile si alimentele de orice fel incarcate in mijloacele de transport folosite pentru expedierea animalelor dintr-o tara terta pe teritoriul Romaniei, in scopul hranirii animalelor in cauza in timpul calatoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

    SECTIUNEA a 29-a
    Combustibili si lubrifianti existenti in rezervorul autovehiculelor si in containere speciale

    Art. 115
    (1) Cu respectarea prevederilor art. 116 - 118, sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele:
    a) combustibilul continut in rezervoarele standard ale autovehiculelor pentru turism, autovehiculelor utilitare si motocicletelor ce intra pe teritoriul Romaniei;
    b) combustibilul continut in rezervoarele standard ale containerelor ce intra pe teritoriul Romaniei;
    c) combustibilul continut in rezervoarele portabile transportate de catre autovehicule private si motociclete, de maximum 10 litri/autovehicul, si fara a aduce un prejudiciu prevederilor nationale privind detinerea si transportul de combustibil.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), prin termenii de mai jos se intelege:
    A. autovehicule utilitare - orice autovehicul rutier, inclusiv tractoare cu sau fara remorci, care prin modalitatea lor de constructie si dotare sunt create pentru si sunt capabile sa transporte, cu plata sau fara plata:
    a) mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;
    b) marfuri; si
    c) orice autovehicule rutiere cu destinatie speciala, alta decat transportul propriu-zis;
    B. autovehicule pentru turism - orice autovehicul care nu este cuprins in definitia de la lit. a);
    C. rezervoare standard:
    a) rezervoare fixate permanent de catre producator tuturor autovehiculelor de acelasi fel cu autovehiculul ce intra pe teritoriul Romaniei si a caror adaptare permanenta permite combustibilului sa fie folosit direct, atat in scopul propulsiei, cat si pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor de inghetare sau a altor sisteme, acolo unde este cazul.
    Rezervoarele de benzina adaptate autovehiculelor create pentru utilizarea directa a benzinei drept combustibil si rezervoarele adaptate altor sisteme cu care autovehiculele pot fi echipate vor fi, de asemenea, considerate a fi rezervoare standard;
    b) rezervoare fixate permanent de catre producator tuturor containerelor de acelasi fel cu containerul care este introdus pe teritoriul Romaniei si a caror adaptare permanenta permite combustibilului sa fie folosit direct pentru operarea, in timpul transportului, a sistemelor de inghetare si a altor sisteme cu care containerele speciale sunt echipate;
    D. containere speciale - orice container adaptat cu aparate special produse pentru sistemele de inghetare, sistemele de aerisire, sistemele de izolare termica sau alte sisteme.
    Art. 116
    In ceea ce priveste combustibilul continut in rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare si containerelor speciale, Ministerul Finantelor Publice poate limita aplicarea scutirii la 200 litri/autovehicul, pe container special, pe calatorie.
    Art. 117
    Ministerul Finantelor Publice poate limita cantitatea combustibilului admis in scutire de la plata drepturilor de import, in cazul:
    a) autovehiculelor utilitare angajate in transport international in zona lor de frontiera pana la maximum 25 km, cu conditia ca calatoriile sa fie facute de persoane rezidente in zona de frontiera;
    b) autovehiculelor pentru turism apartinand persoanelor rezidente in zona de frontiera mentionate la art. 49 alin. (2).
    Art. 118
    Combustibilul scutit de la plata drepturilor de import in baza art. 115 - 117 nu poate fi folosit intr-un alt autovehicul decat acela in care a fost importat si nici sa fie mutat din acel autovehicul si depozitat, cu exceptia perioadei de reparatii necesare acelui autovehicul, si nici sa fie transferat, indiferent de motiv, cu sau fara plata, de catre persoana care beneficiaza de scutire. Nerespectarea prevederilor alineatului precedent atrage plata drepturilor de import aferente produselor in cauza, taxele aplicabile fiind cele de la data la care s-a produs fapta, in functie de tipul de bun si la valoarea in vama admisa de autoritatile vamale la momentul importului.
    Art. 119
    Scutirea prevazuta la art. 115 se aplica de asemenea si lubrifiantilor existenti in autovehicule si necesari pentru operarea lor normala in timpul calatoriei in cauza.

    SECTIUNEA a 30-a
    Materiale pentru constructia, intretinerea si decorarea monumentelor sau cimitirelor pentru victime de razboi

    Art. 120
    Bunurile de orice fel, importate de catre organizatii desemnate in acest scop de catre Guvernul Romaniei, folosite pentru constructia, intretinerea sau decorarea cimitirelor sau cavourilor victimelor razboiului si a monumentelor victimelor razboiului din tari terte, care sunt inmormantate pe teritoriul Romaniei, sunt scutite de la plata drepturilor de import.

    SECTIUNEA a 31-a
    Sicrie, urne funerare si articole funerare ornamentale

    Art. 121
    Sunt scutite de la plata drepturilor de import urmatoarele bunuri:
    a) sicrie continand corpuri si urne continand cenusa persoanelor decedate, ca si florile, ghirlandele funerare si alte obiecte ornamentale obisnuite care le insotesc;
    b) flori, ghirlande si alte obiecte ornamentale aduse de persoane domiciliate in tari terte ce participa la funerarii sau care vin sa decoreze mormintele aflate pe teritoriul Romaniei, cu conditia ca aceste importuri, prin natura si cantitatea lor, sa nu aiba scop comercial.

    CAP. 3
    Scutiri de la plata drepturilor de export

    SECTIUNEA 1
    Scrisori si colete de valoare neglijabila

    Art. 122
    Sunt scutite de la plata drepturilor de export scrisorile si coletele expediate la destinatar prin servicii postale, care contin bunuri a caror valoare totala nu depaseste 10 euro.

    SECTIUNEA a 2-a
    Animale domestice exportate la transferul activitatilor agricole din Romania catre o tara terta

    Art. 123
    (1) Sunt scutite de la plata drepturilor de export animalele domestice ce formeaza septelul unui intreprinzator agricol care si-a incetat activitatea pe teritoriul Romaniei si isi transfera activitatile intr-o tara terta.
    (2) Scutirea prevazuta la alin. (1) este limitata la un numar de animale potrivit cu natura si marimea activitatii agricole in cauza.

    SECTIUNEA a 3-a
    Produse obtinute de catre producatorii agricoli pe proprietati situate in Romania

    Art. 124
    (1) Produsele agricole sau cele rezultate din cresterea animalelor domestice, obtinute pe teritoriul Romaniei pe proprietati invecinate unei tari terte de catre producatorii agricoli, in calitate de proprietari sau locatari, ce au activitatea principala intr-o tara terta invecinata cu teritoriul Romaniei, pot fi exportate in limita capacitatii de productie a proprietarilor sau locatarilor, fara plata drepturilor de export.
    (2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) produsele obtinute de la animalele domestice trebuie sa provina de la animale originare din tara terta in cauza sau sa satisfaca cerintele pentru introducerea in acea tara.
    Art. 125
    Scutirea prevazuta la art. 124 alin. (1) va fi limitata la produsele care nu au suferit nici un tratament, altul decat acela care in mod obisnuit priveste recolta sau productia lor.
    Scutirea se acorda doar pentru produsele exportate in tara terta in cauza de catre producatorul agricol sau in numele acestuia.

    SECTIUNEA a 4-a
    Seminte exportate de catre producatorii agricoli pentru a fi folosite pe proprietati situate in tari terte

    Art. 126
    Semintele destinate folosirii pe terenurile situate intr-o tara terta, in imediata vecinatate a teritoriului roman, si exploatate, in calitate de proprietari sau locatari, de catre producatorii agricoli ce au activitatea principala in teritoriul roman in imediata vecinatate a tarii terte in cauza pot fi exportate in limita capacitatii de productie a proprietarului sau locatarului, fara plata drepturilor de export.
    Art. 127
    Scutirea prevazuta la art. 126 va fi limitata la cantitatile de seminte necesare pentru folosirea pe proprietate. Scutirea va fi acordata pentru semintele exportate direct din teritoriul Romaniei de catre producatorul agricol sau in numele acestuia.

    SECTIUNEA a 5-a
    Nutreturi si alimente pentru hrana animalelor in timpul transportului lor

    Art. 128
    Nutretul si alimentele de orice fel ce sunt aduse la bordul mijloacelor de transport folosite pentru a transporta animalele din teritoriul Romaniei catre o tara terta, in scopul hranirii animalelor mentionate in timpul calatoriei, sunt scutite de la plata drepturilor de export.

    SECTIUNEA a 6-a

    Art. 129
    Categoriile de bunuri prevazute la cap. II sunt scutite de la plata drepturilor de export in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru import.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 130
    (1) Prevederile cap. II se aplica atat bunurilor importate direct din tari terte, cat si bunurilor importate care au fost supuse altei proceduri vamale.
    (2) Cazurile in care scutirea de la plata drepturilor de import nu poate fi acordata pentru bunurile introduse pe teritoriul Romaniei, dupa ce ele au fost supuse altei proceduri vamale, vor fi determinate in conformitate cu procedura prevazuta in Codul vamal al Romaniei.
    Art. 131
    Autoritatile competente vor lua masuri potrivite pentru a se asigura ca bunurile introduse pe teritoriul Romaniei vor fi scutite de la plata drepturilor de import, cu conditia ca bunurile sa fie folosite in scopurile pentru care au fost importate de catre destinatar si sa nu poata fi folosite in alte scopuri, fara ca drepturile de import sa fie platite, doar daca asemenea utilizare alternativa este in conformitate cu conditiile prevazute in aceasta ordonanta.
    Art. 132
    In situatia in care aceeasi persoana indeplineste simultan conditiile cerute pentru acordarea scutirii de la plata drepturilor de import sau de export in baza unor prevederi diferite ale prezentei ordonante, prevederile se vor aplica simultan.
    Art. 133
    Daca prezenta ordonanta prevede ca acordarea scutirii va face obiectul indeplinirii anumitor conditii, persoana in cauza va furniza dovada ca aceste conditii au fost indeplinite.
    Art. 134
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 135
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 28 - 31 si a art. 45 - 49, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
    Art. 136
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    a) art. 5 lit. a) si b), art. 7 lit. e), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobata cu modificari prin Legea nr. 102/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pct. 1 lit. d), pct. 8, scutirea de la plata taxelor vamale acordata persoanelor care isi stabilesc domiciliul definitiv in Romania, prevazuta la pct. 9, pct. 16 paragraful 2 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare;
    c) art. 19 alin. (1) lit. d) si art. 38 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare.
    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006 se abroga:
    a) art. 173 alin. (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) art. 70 alin. (7) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;
    c) art. 88 - 90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare;
    d) anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         p. Ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    A. Carti, publicatii si documente
________________________________________________________________________________
Codul tarifar                              Descrierea
________________________________________________________________________________
ex. 3705 20 00 -- Microfilme (microfilme care contin: carti, carti ilustrate
               pentru copii si carti de desenat sau de colorat, carti si caiete
               de exercitii pentru scoala, ziare si periodice, documente editate
               sau rapoarte cu caracter necomercial, si de ilustrate, pagini
               tiparite si probe reproduse pentru productia de carti)
ex. 3705 90 00 -- Altele (filme care contin carti pentru productia de carti)
4903 00 00     Albume sau carti cu ilustratii si carti de desenat sau colorat
               pentru copii
ex. 4905 99 00 --- Altele (harti, harti maritime, diagrame de interes in
               domeniul stiintific cum ar fi geologie, zoologie, botanica,
               mineralogie, paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie,
               climatologie si geofizica)
ex. 4906 00 00 - Planuri si desene de arhitectura, de inginerie si alte planuri
               si desene industriale, comerciale, topografice sau similare
               originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri
               fotografice pe hartie sensibilizata si copii carbon obtinute dupa
               planurile, desenele sau textele enumerate mai sus (planuri si
               desene de arhitectura sau industriale si reproduceri ale
               acestora)
ex. 4911 10 90 --- Altele (cataloage de carti si publicatii, reprezentand carti
               si publicatii oferite spre vanzare de catre editori si vanzatori
               de carti stabiliti in afara teritoriului Romaniei; cataloage de
               film, inregistrari sau alte materiale vizuale si audio cu
               caracter educational, stiintific sau cultural; afise pentru
               promovarea turismului si publicatii turistice, brosuri, ghiduri,
               orare, pamflete si publicatii similare, ilustrate sau nu,
               inclusiv acelea publicate in domeniul privat, destinate sa
               incurajeze publicul sa calatoreasca in afara Romaniei, incluzand
               microcopii ale unor asemenea articole; materiale de informare
               bibliografica destinate a fi distribuite gratuit.)
ex. 4911 99 00 --- Altele (ilustratii izolate, pagini imprimate si probe
               reproduse pentru productia de carti si microcopii ale unor
               asemenea articole*1); microreproduceri de carti, albume de
               pictura, carti de desen sau de colorat pentru copii, carti
               scolare de exercitii, caiete de exercitii, ziare si periodice,
               documente editate sau rapoarte cu caracter necomercial*1);
               diagrame meteorologice si geofizice; publicatii invitatii pentru
               a face studii in afara teritoriului Romaniei si microreproduceri
               ale lor)
ex. 9023 00 80 -- Altele (harti si diagrame in relief de interes in domeniul
               stiintific cum ar fi geologie, zoologie, botanica, mineralogie,
               paleontologie, arheologie, etnologie, meteorologie, climatologie
               si geofizica)
________________________________________________________________________________
    *1) Scutirea nu se va aplica articolelor in care reclama/publicitatea acopera mai mult de 25% din suprafata. In cazul publicatiilor si afiselor de promovare a turismului acest procentaj se aplica doar materialelor publicitare comerciale private.

    B. Materiale vizuale si audio cu caracter educational, stiintific sau cultural

    Articolele mentionate la lit. A din anexa nr. 2, produse de catre Organizatia Natiunilor Unite sau oricare dintre institutiile sale specializate

    ANEXA 2

    A. Materiale vizuale si audio cu caracter educational, stiintific si cultural
________________________________________________________________________________
Codul                                                           Institutiile sau
tarifar                 Descrierea                              organizatiile
                                                                beneficiare
________________________________________________________________________________
ex. 3705       - Placi si pelicule fotografice, impresionate    Toate
               si developate, altele decat filmele (cu          organizatiile
               caracter educational, stiintific si cultural)    (incluzand
                                                                organizatii de
ex. 3706 10 99 ---- Alte pozitive (filme de actualitati, cu     radio si
               sau fara sunet, ce descriu evenimente curente    televiziune),
               la momentul importului, si importate pana la o   institutii sau
               limita de doua copii pentru fiecare subiect in   asociatii
               scopul copierii; filme de arhiva, cu sau fara    aprobate de
               sunet, destinate pentru utilizarea in legatura   catre
               cu filmele de actualitate; filme recreative in   Ministerul
               special potrivite pentru copii si tineri;        Educatiei,
               alte filme cu caracter educational, stiintific   Cercetarii si
               sau cultural)                                    Tineretului in
                                                                scopul
                                                                admiterii in
ex. 3706 90 51 ----- Filme de actualitati (filme de             regim de
               actualitati, cu sau fara sunet, ce descriu       scutire de la
               evenimente curente la momentul importului, si    plata
               importate pana la o limita de doua copii pentru  drepturilor
               fiecare subiect in scopul copierii; filme de     de import a
               arhiva, cu sau fara sunet, destinate pentru      acestor bunuri
               utilizarea in legatura cu filmele de
               actualitate; filme recreative in special
               potrivite pentru copii si tineri; alte filme cu
               caracter educational, stiintific sau cultural)
ex. 3706 90 91 ------ Sub 10 mm (filme de actualitati, cu sau
               fara sunet, ce descriu evenimente curente la
               momentul importului, si importate pana la o
               limita de doua copii pentru fiecare subiect in
               scopul copierii; filme de arhiva, cu sau fara
               sunet, destinate pentru utilizarea in legatura
               cu filmele de actualitate; filme recreative in
               special potrivite pentru copii si tineri; alte
               filme cu caracter educational, stiintific sau
               cultural)
ex. 3706 90 99 ------ De minimum 10 mm (filme de actualitati,
               cu sau fara sunet, ce descriu evenimente curente
               la momentul importului, si importate pana la o
               limita de doua copii pentru fiecare subiect in
               scopul copierii; filme de arhiva, cu sau fara
               sunet, destinate pentru utilizarea in legatura
               cu filmele de actualitate; filme recreative in
               special potrivite pentru copii si tineri; alte
               filme cu caracter educational, stiintific sau
               cultural)
ex. 4911 99 00 --- Altele (microcartele sau alte suporturi
               utilizate de serviciile de informare si de
               documentare cu caracter educational, stiintific
               sau cultural; tabele de perete destinate doar
               pentru demonstratii si educatie)
ex. 8524       - Discuri, benzi si alte suporturi pentru
               inregistrarea sunetului sau pentru inregistrari
               similare, inregistrate, inclusiv matrite si
               formele galvanice pentru fabricarea discurilor,
               cu exceptia produselor de la cap. 37
               (cu caracter educativ, stiintific sau cultural)
ex. 9023 00    - Instrumente, aparate si modele destinate
               demonstratiilor (de ex., in invatamant sau la
               expozitii) improprii altor utilizari (modele,
               machete si tabele de perete cu caracter
               educational, stiintific si cultural destinate
               doar pentru demonstratii si educatie; machete
               sau module vizuale pentru vizualizarea
               conceptelor abstracte cum ar fi structurile
               moleculare sau formule matematice; holograme
               diverse pentru proiectie laser; materiale pentru
               instructiuni programate, incluzand materialele
               sub forma de prezentare, insotite de materiale
               imprimate corespondente)
________________________________________________________________________________

    B. Piese de colectie si opere de arta cu caracter educational, stiintific si cultural
________________________________________________________________________________
Codul                                                           Institutiile sau
tarifar                 Descrierea                              organizatiile
                                                                beneficiare
________________________________________________________________________________
*)             Piese de colectie si opere de arta, care nu      Galerii, muzee
               sunt destinate vanzarii                          si alte
                                                                institutii
                                                                aprobate de
                                                                catre
                                                                autoritatile
                                                                competente in
                                                                scopul admiterii
                                                                in regim de
                                                                scutire de la
                                                                plata
                                                                drepturilor de
                                                                import a acestor
                                                                bunuri
________________________________________________________________________________
    *) Incadrarea in functie de natura bunului, in conformitate cu nomenclatura pentru Tariful vamal de import al Romaniei.

    ANEXA 3

________________________________________________________________________________
Codul tarifar                          Descrierea
________________________________________________________________________________
ex. 4911 10 90 --- Altele (in relief pentru orbi sau pentru cei nevazatori
               partial)
ex. 4911 91 80 ---- Altele (imagini si desene in relief pentru orbi sau pentru
               cei nevazatori partial)
ex. 4911 99 00 --- Altele (in relief pentru orbi sau pentru cei nevazatori
               partial)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4

________________________________________________________________________________
Codul tarifar                         Descrierea
________________________________________________________________________________
ex. 4802 57 00 --- Altele, cu o greutate de minimum 40 g/mp, dar nu mai mult de
               150 g/mp (tip Braille)
ex. 4802 58 90 ---- Altele (tip Braille)
ex. 4802 61 50 ---- Altele, cu o greutate pe mp de sub 72 g/mp si la care peste
               50% din greutatea totala a compozitiei fibroase este constituita
               din fibre obtinute printr-un procedeu mecanic: (tip Braille)
ex. 4802 61 90 ---- Altele (tip Braille)
ex. 4805 24 00 --- Cu o greutate pe mp de maximum 150 g (tip Braille)
ex. 4805 92 99 ----- Altele (tip Braille)
ex. 4805 93 99 ----- Altele (tip Braille)
ex. 4823 90 14 ----- Altele (tip Braille)
ex. 6602 00 00 - Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravase si alte articole
               similare (bastoane albe pentru nevazatori sau nevazatori partial)
ex. 8469       - Masini de scris, altele decat imprimantele de la pozitia 84.71;
               masini pentru prelucrarea textelor (adaptate pentru uzul
               nevazatorilor sau nevazatorilor partial)
ex. 8471       - Masini automate de prelucrare a datelor si unitati ale
               acestora; cititori magnetici sau optici, masini pentru
               transpunerea informatiilor pe suport sub forma codificata si
               masini de prelucrare a acestor date, nedenumite si necuprinse in
               alta parte (adaptate pentru uzul nevazatorilor sau nevazatorilor
               partial)
ex. 8519       - Patefoane si gramofoane, picupuri, cititoare de casete si alte
               aparate de reproducere a sunetului, care nu incorporeaza un
               dispozitiv de inregistrare a sunetului (cititoare de casete sau
               discuri special concepute sau adaptate pentru uzul nevazatorilor
               sau nevazatorilor partial)
ex. 8524       - Discuri, benzi si alte suporturi pentru inregistrarea sunetului
               sau pentru inregistrari similare, inregistrate, inclusiv
               matritele si formele galvanice pentru fabricarea discurilor, cu
               exceptia produselor de la cap. 37 (cartile vorbitoare si benzile
               magnetice si casetele destinate fabricatiei cartilor tip Braille
               si cartilor vorbitoare)
ex. 9013 80 90 --- Altele (dispozitiv de marit pentru uzul nevazatorilor sau
               nevazatorilor partial)
ex. 9021 90 90 --- Altele (dispozitiv de marit si masini electronice de citit
               pentru uzul nevazatorilor sau nevazatorilor partial)
ex. 9023 00 80 -- Altele (auxiliare pedagogice si aparate specifice pentru uzul
               nevazatorilor sau nevazatorilor partial)
ex. 9102       - Ceasurile de mana, ceasurile de buzunar si ceasurile
               asemanatoare (inclusiv contoarele de timp de acelasi tip), altele
               decat cele de la pozitia 91.01 (ceasuri tip Braille realizate din
               materiale obisnuite)
ex. 9504 90 90 --- Altele (table de joc si accesorii adaptate uzului
               nevazatorilor sau nevazatorilor partial)
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 59/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 59 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 59/2003
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
Legea 116 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 428 2004
pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice
Ordin 354 2004
privind Procedura de aprobare a entitatilor care importa bunuri in baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) si d) si ale art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Ordonanţa 29 2004
pentru reglementarea unor masuri financiare
Legea 545 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale
Ordin 1664 2003
privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importa bunuri ce sunt destinate atat utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cat si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu