E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1664 din 28 noiembrie 2003

privind aprobarea Procedurii de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importa bunuri ce sunt destinate atat utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cat si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din  5 decembrie 2003


SmartCity3


    In baza art. 69 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale,
    in temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importa bunuri ce sunt destinate atat utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cat si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Se aproba scutirea de la garantarea datoriei vamale, potrivit art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a categoriilor de bunuri prevazute la art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003, destinate organizatiilor de stat sau altor organizatii cu caracter caritabil ori filantropic, pana la desemnarea acestora conform prezentei proceduri, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003 inclusiv.
    (2) Persoanele care reprezinta legal organizatiile beneficiare ale tratamentului prevazut la alineatul precedent depun o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa respecte regimul si conditiile impuse de autoritatea vamala.
    Art. 3
    Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si organele fiscale teritoriale competente din subordinea Ministerului Finantelor Publice vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de desemnare a organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic care importa bunuri ce sunt destinate atat utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare, cat si pentru realizarea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmaresc

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 69 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 sunt scutite de la plata drepturilor de import, atat timp cat nu dau ocazia unor abuzuri sau distorsiuni majore ale concurentei:
    a) bunurile de prima necesitate importate de organizatiile de stat sau de alte organizatii cu caracter caritabil ori filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiase;
    b) bunurile de orice natura trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului catre organizatii de stat sau alte organizatii cu caracter caritabil ori filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea cresterii fondurilor colectate in cursul manifestarilor caritabile ocazionale, organizate in beneficiul persoanelor nevoiase;
    c) echipamentele si materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoana sau de o organizatie stabilita in afara Romaniei si fara scop comercial din partea expeditorului catre organizatii cu caracter caritabil ori filantropic desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in vederea utilizarii exclusiv pentru nevoile lor de functionare si realizare a obiectivelor caritabile ori filantropice pe care le urmaresc.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor art. 1, prin bunuri de prima necesitate se intelege bunuri indispensabile satisfacerii nevoilor imediate ale persoanelor, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele, imbracamintea si lenjeria de pat.
    (2) Organizatiile de stat care pot fi desemnate potrivit prezentei proceduri vor avea in atributii desfasurarea de actiuni cu scop caritabil sau filantropic.
    Art. 3
    (1) In vederea desemnarii organizatiilor de stat si a organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic, in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ale administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie cate o comisie formata din:
    - presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice
                   judetene sau sef al administratiei finantelor publice de
                   sector;
    - membru     - director adjunct executiv cu atributii in colectarea si
                   administrarea veniturilor statului sau sef administratie
                   adjunct al administratiei finantelor publice de sector;
    - membru     - sef serviciu/birou juridic.
    (2) Secretariatul comisiei este asigurat de un expert din cadrul serviciului cu atributii in colectarea si administrarea veniturilor statului.
    Art. 4
    (1) Documentatia necesara, in baza careia se efectueaza desemnarea, cuprinde urmatoarele:
    a) cererea adresata directiilor generale ale finantelor publice judetene sau administratiilor finantelor publice de sector, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, in care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicita desemnarea;
    b) actul de infiintare (copie);
    c) statutul organizatiei (copie);
    d) codul fiscal (copie);
    e) referatul administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, din care sa rezulte daca organizatia in cauza a respectat disciplina financiara, respectiv ca a achitat obligatiile fiscale si ca a depus in termen declaratiile aferente.
    (2) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra desemnarii persoanei juridice solicitante. Decizia luata de comisie, intocmita dupa modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, va fi semnata de presedintele comisiei si va fi comunicata solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene si la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) In caz de respingere a cererilor prezentate, se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 5
    Desemnarea se face numai pentru urmatoarele domenii inscrise in actul de infiintare al organizatiei: servicii sociale, sanatate, filantropie si voluntariat, precum si pentru echipamentele si materialele de birou prevazute la art. 69 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003.
    Art. 6
    Persoanele juridice desemnate vor transmite anual la Ministerul Finantelor Publice - Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat si la directia generala a finantelor publice, respectiv administratia finantelor publice a sectorului care a eliberat decizia de desemnare un raport privind activitatea desfasurata in baza desemnarii, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate, precum si destinatia acestora.
    Art. 7
    In situatia nerespectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/2003, organizatiilor de stat si organizatiilor cu caracter caritabil sau filantropic li se anuleaza documentul de desemnare, de catre aceeasi autoritate care l-a eliberat, incasandu-se totodata drepturile de import aferente operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 8
    Organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificari la organizatiile desemnate, cel putin o data pe an, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.

    ANEXA 1
    la procedura

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ........................
    Administratia Finantelor Publice a Sectorului .............................

                                   DECIZIA
                            Nr. ....... din ..........

    In conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.164/2003, pe baza documentatiei depuse si inregistrate sub nr. .............., organizatia ............................., cu sediul social in localitatea ....................., str. ........................ nr. ..........., cod fiscal ........................., este desemnata sa desfasoare activitate de import in conditiile art. 69 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2003.

                             Director executiv,
                           ......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1664/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1664 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu