E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 116 2004 aproba Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 adauga dupa articolul 13 din actul Ordonanţa 29 2004
Legea 116 2004 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 59 2003
Legea 116 2004 modifica articolul 45 din actul Ordonanţa 59 2003
Legea 116 2004 modifica articolul 11 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 12 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 13 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 14 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 1 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 2 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 4 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 10 din actul OUG 28 1999
Legea 116 2004 modifica articolul 43 din actul Legea 58 1998
Legea 116 2004 modifica articolul 62 din actul Legea 58 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 116 din 19 aprilie 2004

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 353 din 22 aprilie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 29 din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 1
    (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala.>>
    2. La articolul 1, alineatul (3) se abroga.
    3. La articolul 1, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    <<(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege agentul economic pe numele caruia a fost eliberat avizul prevazut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia sa asigure service la aceste aparate atat in mod direct, cat si prin alti agenti economici, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare si/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decat producatorul sau importatorul aparatului respectiv, persoana juridica romana. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea de service acreditata a acestui distribuitor autorizat.>>
    4. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera i) se introduc literele j) - t) cu urmatorul cuprins:
    <<j) vanzarea bunurilor de folosinta indelungata, definite potrivit legii;
    k) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de catre magazine;
    l) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
    m) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;
    n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
    o) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
    p) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului;
    r) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar;
    s) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului;
    t) alte livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii catre populatie pentru a caror desfasurare se prevede, prin acte normative, obligatia emiterii de facturi fiscale.>>
    5. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.
    6. La articolul 4, alineatele (3), (4) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevazut la art. 1 alin. (5) se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica, pe o perioada de 5 ani.
    ...........................................................................
    (6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa foloseasca numai consumabile furnizate de:
    a) distribuitorul autorizat care a furnizat aparatul si/sau unitatile de distributie si service acreditate ale acestuia; b) alti agenti economici agreati conform alin. (6^1).>>
    7. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduc alineatele (6^1) si (6^2) cu urmatorul cuprins:
    <<(6^1) Comercializarea direct catre utilizatori a consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de catre alti agenti economici decat distribuitorul autorizat si unitatile acreditate ale acestuia este permisa numai daca acesti agenti economici sunt agreati prin acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele, denumiti in continuare unitati agreate.
    (6^2) Unitatile de distributie si service acreditate se pot aproviziona cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale de la distribuitorii autorizati, precum si de la unitatile agreate, dar numai cu acordul scris al distribuitorului autorizat care a furnizat aparatele.>>
    8. La articolul 4, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    <<(7) Consumabilele furnizate de distribuitorii autorizati si unitatile agreate trebuie sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.>>
    9. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduc alineatele (7^1) si (7^2) cu urmatorul cuprins:
    <<(7^1) Consumabilele furnizate utilizatorilor vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii:
    a) distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul;
    b) tipului consumabilelor;
    c) producatorului consumabilelor;
    d) producatorului hartiei, in cazul rolelor de hartie;
    e) unitatii agreate, daca este cazul.
    (7^2) Consumabilele existente in stoc pot fi utilizate pana la data de 1 iunie 2004.>>
    10. La articolul 4, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    <<(8) Agentii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.>>
    11. La articolul 4, alineatul (9) se abroga.
    12. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 5
    (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizarii distribuitorilor, acreditarii unitatilor de distributie si/sau service si inregistrarii unitatilor agreate, se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.>>
    13. La articolul 10, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    <<b) neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative;>>
    14. La articolul 10, dupa litera e) se introduce litera e^1) cu urmatorul cuprins:
    <<e^1) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozitiilor art. 4 alin. (8);>>
    15. La articolul 10, litera g) va avea urmatorul cuprins:
    <<g) folosirea de catre agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decat cele prevazute la art. 4 alin. (6), precum si folosirea de consumabile personalizate cu datele de identificare a altui distribuitor autorizat decat cel care a furnizat aparatul;>>
    16. La articolul 10, dupa litera g) se introduce litera g^1) cu urmatorul cuprins:
    <<g^1) incalcarea dispozitiilor art. 4 alin. (6^1) si (6^2), precum si nerespectarea de catre distribuitorii autorizati si de catre unitatile agreate a prevederilor art. 4 alin. (7) si (7^1) referitoare la calitatea si modul de personalizare a consumabilelor;>>
    17. La articolul 11, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 10 se aplica agentilor economici, cu exceptia celor prevazute la lit. d), astfel:
    a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), e^1), f) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;
    b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), g), h), j) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;
    c) faptele prevazute la art. 10 lit. g^1), i) si l) se sanctioneaza cu amenda de la 400 milioane lei la 1.600 milioane lei.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 8 milioane lei la 40 milioane lei.>>
    18. La articolul 12, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale, precum si de catre comisarii Garzii Financiare.
    (2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate impotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectueaza potrivit legislatiei privind regimul juridic al contraventiilor.>>
    19. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Incalcarea dispozitiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), atrage si confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic din aceasta activitate, sumele facandu-se venit la bugetul de stat.>>
    20. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 14
    (1) Neindeplinirea obligatiei agentilor economici prevazuti la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art. 6 atrage si suspendarea activitatii unitatii pana la momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.
    (2) Nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni.>>"
    2. La articolul III, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. La articolul 30, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(4) Bunurile introduse peste limitele prevazute la alin. (2) sunt supuse platii drepturilor de import potrivit prevederilor legale in vigoare.
    (5) Cartile, ziarele si publicatiile periodice, cu exceptia celor care lezeaza moralitatea publica, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import.>>"
    3. La articolul III, dupa punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "2^1. La articolul 45, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    <<(3) Cartile, ziarele si publicatiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.>>"
    4. La articolul IV, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor emite norme de acordare a stimulentelor prevazute la alin. (6) personalului din aparatul de lucru de la nivelul central si teritorial al acestora si din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea contributiilor sociale, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului respectiv."
    5. La articolul VIII, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Dupa compensarea obligatiilor bugetare prevazute la alin. (2), sumele din accize, ramase necompensate, se sting cu sumele reprezentand obligatii catre bugetul de stat si cele reprezentand contributii sociale, datorate de catre societatile comerciale care desfasoara activitati de transport naval, constituite dupa data de 1 ianuarie 2004 de aceste societati comerciale. Sumele aferente accizelor vor fi determinate in conditiile prevazute la alin. (2)."
    6. La articolul VIII, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare a alin. (2) si (2^1), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante."
    7. Articolul X va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Debitorii care au incheiat conventii, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care fac dovada ca pana la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plata pana la aceasta data beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate, cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare.
    (2) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, si care fac dovada ca pana la data de 31 martie 2004 inclusiv au constituit in favoarea creditorilor bugetari garantiile necesare derularii inlesnirilor acordate beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata, cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare."
    8. Dupa articolul XIII se introduce articolul XIII^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13^1
    Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 43
    Bancile repartizeaza 20% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10%, pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.
    Bancile repartizeaza din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate.
    Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile pana la incheierea exercitiului financiar al anului 2003 inclusiv.
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, bancile constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.
    La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au in vedere si sumele reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit, constituita potrivit alin. 2, existenta in sold.
    Fondul de rezerva si rezerva generala pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate in functie de limitele si cotele prevazute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevazute de reglementarile legale.
    Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei.>>
    2. Alineatul 2 al articolului 62^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<In cazurile in care institutiile de credit straine decid constituirea la nivelul sucursalelor din Romania a fondului pentru riscuri bancare generale, prevazut la art. 43, dispozitiile acestui articol se aplica in mod corespunzator si acestor sucursale.>>"

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 116/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 116 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu