E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 5 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 10 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 11 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 1 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 4 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 10 din actul Ordonanţa 94 2004
Articolul 4 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 44 2004
Articolul 1 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 4 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 5 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 10 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 11 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 12 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 13 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 14 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 116 2004
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de Rectificare 116 2004
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 29 2004
OUG 28 1999 in legatura cu Hotărârea 479 2003
OUG 28 1999 in legatura cu articolul 59 din actul Legea 38 2003
OUG 28 1999 republicat de articolul 3 din actul Legea 64 2002
OUG 28 1999 republicat de OUG 28 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 25 martie 1999    * Republicata

privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din  5 iunie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea nr. 64/2002 a fost rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 128/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 236/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001 si abrogata prin Legea nr. 64/2002.

    Art. 1
    (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.
    (3) In cazul in care agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata, cu exceptiile prevazute de lege.
    (4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic comerciant, producatorul ori importatorul de aparate de marcat electronice fiscale, persoane juridice romane autorizate in conditiile prevazute la art. 5. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte unitatea de service acreditata ori, dupa caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu.
    (5) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate, si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului.
    Art. 2
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1):
    a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, precum si vanzarile efectuate prin automatele comerciale;
    b) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;
    c) vanzarea de paine si produse de panificatie in magazine sau in raioane specializate;
    d) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
    e) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
    f) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;
    g) activitatile de asigurari, precum si activitatile financiare si bancare, cu exceptia caselor de schimb valutar apartinand persoanelor juridice autorizate;
    h) activitatile desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate, inclusiv ca profesii liberale, exclusiv activitatile de taximetrie auto pentru marfuri si persoane;
    i) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult.
    (2) In situatia in care un agent economic presteaza atat activitati prevazute la alin. (1) lit. a) - i), cat si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta este obligat sa organizeze gestiuni si evidente contabile distincte pentru aceste activitati.
    Art. 3
    (1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client.
    (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:
    a) conservarea datelor prin acumulari progresive;
    b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;
    c) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;
    d) blocarea automata a functionarii aparatului, cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;
    e) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.
    (3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minimum 10 ani.
    (4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea si codul fiscal ale emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscala ale aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).
    (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 4
    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
    (2) Rola jurnal este documentul pe care se inscriu toate datele din bonurile fiscale si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
    (3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata. Raportul fiscal de inchidere zilnica reprezinta documentul pe baza caruia se inregistreaza veniturile din activitatea de comert sau de prestari de servicii in evidenta contabila a utilizatorului.
    (4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani.
    (5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, ori cand nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si in cazul in care acestia isi inceteaza activitatea, sunt obligati ca, dupa citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt inregistrate datele din aceasta de catre organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de minimum 10 ani.
    (6) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati sa foloseasca numai consumabile furnizate de catre distribuitorii autorizati care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta.
    (7) Consumabilele pentru aparatele de marcat electronice fiscale livrate utilizatorilor de catre distribuitorii autorizati vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii lor.
    (8) Agentii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) au obligatia ca lunar, o data cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
    (9) Investitiile efectuate pentru achizitionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt sume deductibile fiscal integral in luna inregistrarii achizitiei, cu conditia instalarii si utilizarii aparatelor in aceasta luna.
    Art. 5
    (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale si a autorizarii distribuitorilor, precum si a unitatilor de service se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.
    (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.
    (4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie, consumabile si piese de schimb.
    (5) Distribuitorii autorizati, prin unitatile de service acreditate, sunt obligati sa asigure in termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea in functiune a aparatului defect sau inlocuirea acestuia.
    Art. 6
    Obligatia agentilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:
    a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 de peste 500 milioane lei;
    b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 intre 100 milioane lei si 500 milioane lei;
    c) de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care realizeaza venituri totale sub 100 milioane lei.
    Art. 7
    Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale in scopul utilizarii sau distribuirii sunt obligati ca pana la data de 1 ianuarie 2000 sa obtina avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Art. 8
    (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate.
    (2) In cazul in care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale isi inceteaza activitatea, precum si in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societatile bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.
    Art. 9
    (1) Clientii vor solicita si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
    (2) Utilizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a respecta dispozitiile prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) comercializarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz, altele decat cele definite ca fiind contraventii in prezentul articol;
    b) neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative;
    c) emiterea bonului fiscal fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1);
    d) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
    e) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare prevazute la art. 9 alin. (2);
    f) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale;
    g) folosirea de catre agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decat cele prevazute la art. 4 alin. (6);
    h) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati prin unitatile de service acreditate de a instala, de a repune in functiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le inlocui in termenul prevazut la art. 5 alin. (5);
    i) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate;
    j) nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special, prevazut la art. 1 alin. (5);
    k) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3), precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5);
    l) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
    m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum si nerespectarea prevederilor normelor prevazute la art. 15.
    Art. 11
    (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 10 se aplica agentilor economici, cu exceptia celor prevazute la lit. d), astfel:
    a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), f), g) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
    b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h), j) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 20 milioane lei la 100 milioane lei;
    c) faptele prevazute la art. 10 lit. i) si l) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 200 milioane lei.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 2 milioane lei la 10 milioane lei.
    (3) Sumele gasite la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinand agentilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special, mentionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, dupa caz, sunt considerate fara provenienta si se confisca, facandu-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele incasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii agentilor economici, potrivit art. 14.
    Art. 12
    (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitatile sale teritoriale.
    (2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor, cu exceptia celor formulate impotriva deciziei de retragere a avizului de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectueaza potrivit legislatiei in vigoare privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).
------------
    *) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    Art. 13
    (1) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 10 lit. h), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevazute la art. 5 alin. (1) si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
    (2) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, sumele facandu-se venit la bugetul de stat.
    Art. 14
    Neindeplinirea obligatiei agentilor economici prevazuti la art. 1 de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art. 6 atrage suspendarea activitatii unitatii pana in momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.
    Art. 15
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.SmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 28/1999
Ordonanţa 94 2004
privind reglementarea unor masuri financiare
OUG 44 2004
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevazut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Legea 116 2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare
Rectificare 116 2004
Ordonanţa 29 2004
pentru reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 479 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 38 2003
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Legea 64 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 28 1999
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu