E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 28 1999 a se vedea OUG 44 2018
OUG 28 1999 a se vedea Ordin 1179 2017
OUG 28 1999 a se vedea Ordin 3247 2017
OUG 28 1999 a se vedea Hotărârea 804 2017
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 20 2017
OUG 28 1999 modificat de OUG 98 2016
OUG 28 1999 modificat de OUG 57 2015
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 17 2015
OUG 28 1999 modificat de Rectificare 8 2015
OUG 28 1999 completat de OUG 8 2015
OUG 28 1999 modificat de OUG 8 2015
OUG 28 1999 modificat de Hotărârea 267 2015
OUG 28 1999 a se vedea Ordonanţa 10 2015
OUG 28 1999 modificat de OUG 91 2014
OUG 28 1999 completat de OUG 91 2014
OUG 28 1999 modificat de Legea 211 2012
OUG 28 1999 completat de Ordonanţa 14 2011
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 8 2011
OUG 28 1999 modificat de Legea 264 2008
OUG 28 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 1 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 3 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 4 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 5 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 articole noi... articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 8 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 9 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 10 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 11 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 12 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 14 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de Rectificare 64 2002
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 modificat de Rectificare 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 236 2001
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de OUG 128 1999
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 modificat de OUG 128 1999
OUG 28 1999 in legatura cu Hotărârea 477 1999
OUG 28 1999 republicat de OUG 28 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 25 martie 1999

privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 31 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.
    (3) In cazul in care agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.
    (4) In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic producator, importator sau comerciant, autorizat in conditiile prevazute la art. 5.
    (5) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni.
    Art. 2
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1):
    a) agentii economici care realizeaza venituri totale anuale de pana la 100 milioane lei;
    b) comertul si prestarile de servicii cu caracter ambulant, desfasurate in zone publice ori la domiciliul clientului, pe baza de autorizatie, precum si vanzarile efectuate prin automatele comerciale;
    c) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport;
    d) vanzarea de paine si produse de panificatie in magazine sau in raioane specializate;
    e) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
    f) transportul de persoane pe baza de bilete sau de abonamente, precum si cu metroul;
    g) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule si altele similare.
    (2) In situatia in care un agent economic presteaza atat activitati prevazute la alin. (1) lit. b) - g), cat si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fara a organiza gestiuni si evidente contabile distincte pentru acestea, obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra intregii activitati.
    Art. 3
    (1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client.
    (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:
    a) conservarea datelor prin acumulari progresive;
    b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;
    c) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;
    d) blocarea automata a functionarii aparatului atunci cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client;
    e) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.
    (3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minimum 10 ani.
    (4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul si seria aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).
    (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantitatile; preturile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala; valoarea taxei pe valoarea adaugata, precum si alte taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (2) Rola jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal, contine toate datele din acesta si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
    (3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani.
    (5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, sunt obligati sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de 10 ani.
    Art. 5
    (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizati si a unitatilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.
    (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care contine istoria aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze in conditii optime cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator si la interventiile service.
    (4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.
    (5) Distribuitorii sunt obligati ca prin sistemul de service acreditat sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la anuntarea defectarii aparatului de catre agentul economic, repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau inlocuirea acestuia.
    Art. 6
    (1) Obligatia agentilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:
    a) in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 de peste 500 milioane lei;
    b) in termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 intre 100 si 500 milioane lei.
    (2) Agentii economici care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului dupa data de 1 ianuarie 1999 au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au depasit plafonul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu inainte de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 7
    Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale in scopul utilizarii sau distribuirii sunt obligati ca in termen de 6 luni de la aceasta data sa obtina avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Art. 8
    Clientii vor solicita, vor prelua si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la iesirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestora la un eventual control.
    Art. 9
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:
    a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz;
    b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fara emiterea bonului fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 1 alin. (5);
    c) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
    d) nerespectarea de catre clienti a obligatiei de a solicita, prelua, pastra bonurile fiscale si de a le prezenta la cererea organelor de control;
    e) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta distribuitorul autorizat sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu in momentul constatarii defectarii aparatului de marcat electronic fiscal;
    f) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor de repunere in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte sau de inlocuire a acestora in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    g) nerespectarea obligatiei de a pastra si de a arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special prevazut la art. 1 alin. (5);
    h) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3);
    i) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
    j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioara celei reale, precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5).
    Art. 10
    (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 se aplica persoanelor juridice, cu exceptia celor prevazute la lit. c) si d), astfel:
    a) faptele prevazute la lit. a), b), e), f) si j) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
    b) faptele prevazute la lit. g) si h) se sanctioneaza cu amenda de la un milion lei la 25 milioane lei;
    c) fapta prevazuta la lit. i) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
    (2) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 lit. c) si d) se aplica persoanelor fizice, astfel:
    a) fapta prevazuta la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la un milion lei la 5 milioane lei;
    b) fapta prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 11
    (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, precum si din unitatile lor teritoriale.
    (2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor se efectueaza pe baza procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 12
    In cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. f), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si retragerea definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Art. 13
    Neindeplinirea obligatiei agentilor economici prevazuti la art. 1 de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art. 6 atrage suspendarea activitatii unitatii pana in momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.
    Art. 14
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura si atributiile Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si procedura de suspendare a activitatii sau de retragere definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea si comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

                    PRIM-MINISTRU
                     RADU VASILE

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

                          Ministru de interne,
                          Constantin Dudu-Ionescu

                          Ministrul industriei si comertului,
                          Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 28/1999
OUG 44 2018
Ordin 1179 2017
Ordin 3247 2017
Hotărârea 804 2017
Ordonanţa 20 2017
OUG 98 2016
OUG 57 2015
Ordonanţa 17 2015
Rectificare 8 2015
Hotărârea 267 2015
OUG 8 2015
Ordonanţa 10 2015
OUG 91 2014
Legea 211 2012
Ordonanţa 14 2011
pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Ordonanţa 8 2011
pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi
Legea 264 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 64 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Rectificare 64 2002
Legea 236 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 128 1999
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Hotărârea 477 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 28 1999
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu