E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
OUG 28 1999 a se vedea OUG 44 2018
OUG 28 1999 a se vedea Ordin 1179 2017
OUG 28 1999 a se vedea Ordin 3247 2017
OUG 28 1999 a se vedea Hotărârea 804 2017
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 20 2017
OUG 28 1999 modificat de OUG 98 2016
OUG 28 1999 modificat de OUG 57 2015
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 17 2015
OUG 28 1999 modificat de Rectificare 8 2015
OUG 28 1999 completat de OUG 8 2015
OUG 28 1999 modificat de OUG 8 2015
OUG 28 1999 modificat de Hotărârea 267 2015
OUG 28 1999 a se vedea Ordonanţa 10 2015
OUG 28 1999 modificat de OUG 91 2014
OUG 28 1999 completat de OUG 91 2014
OUG 28 1999 modificat de Legea 211 2012
OUG 28 1999 completat de Ordonanţa 14 2011
OUG 28 1999 modificat de Ordonanţa 8 2011
OUG 28 1999 modificat de Legea 264 2008
OUG 28 1999 aprobat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 1 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 2 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 3 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 4 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 5 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 articole noi... articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 8 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 9 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 10 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 11 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 12 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 14 din actul OUG 28 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de Rectificare 64 2002
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 modificat de Rectificare 64 2002
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de Legea 236 2001
Articolul 6 din actul OUG 28 1999 modificat de OUG 128 1999
Articolul 7 din actul OUG 28 1999 modificat de OUG 128 1999
OUG 28 1999 in legatura cu Hotărârea 477 1999
OUG 28 1999 republicat de OUG 28 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 25 martie 1999

privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 131 din 31 martie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
    (2) Agentii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor.
    (3) In cazul in care agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.
    (4) In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic producator, importator sau comerciant, autorizat in conditiile prevazute la art. 5.
    (5) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni.
    Art. 2
    (1) Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1):
    a) agentii economici care realizeaza venituri totale anuale de pana la 100 milioane lei;
    b) comertul si prestarile de servicii cu caracter ambulant, desfasurate in zone publice ori la domiciliul clientului, pe baza de autorizatie, precum si vanzarile efectuate prin automatele comerciale;
    c) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport;
    d) vanzarea de paine si produse de panificatie in magazine sau in raioane specializate;
    e) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
    f) transportul de persoane pe baza de bilete sau de abonamente, precum si cu metroul;
    g) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule si altele similare.
    (2) In situatia in care un agent economic presteaza atat activitati prevazute la alin. (1) lit. b) - g), cat si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fara a organiza gestiuni si evidente contabile distincte pentru acestea, obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra intregii activitati.
    Art. 3
    (1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client.
    (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:
    a) conservarea datelor prin acumulari progresive;
    b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;
    c) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;
    d) blocarea automata a functionarii aparatului atunci cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client;
    e) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.
    (3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minimum 10 ani.
    (4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul si seria aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).
    (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Art. 4
    (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantitatile; preturile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala; valoarea taxei pe valoarea adaugata, precum si alte taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (2) Rola jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal, contine toate datele din acesta si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
    (3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani.
    (5) Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, sunt obligati sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de 10 ani.
    Art. 5
    (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizati si a unitatilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.
    (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care contine istoria aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze in conditii optime cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator si la interventiile service.
    (4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.
    (5) Distribuitorii sunt obligati ca prin sistemul de service acreditat sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la anuntarea defectarii aparatului de catre agentul economic, repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau inlocuirea acestuia.
    Art. 6
    (1) Obligatia agentilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:
    a) in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 de peste 500 milioane lei;
    b) in termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 intre 100 si 500 milioane lei.
    (2) Agentii economici care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului dupa data de 1 ianuarie 1999 au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au depasit plafonul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu inainte de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 7
    Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale in scopul utilizarii sau distribuirii sunt obligati ca in termen de 6 luni de la aceasta data sa obtina avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Art. 8
    Clientii vor solicita, vor prelua si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la iesirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, in vederea prezentarii acestora la un eventual control.
    Art. 9
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:
    a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz;
    b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fara emiterea bonului fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 1 alin. (5);
    c) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
    d) nerespectarea de catre clienti a obligatiei de a solicita, prelua, pastra bonurile fiscale si de a le prezenta la cererea organelor de control;
    e) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta distribuitorul autorizat sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu in momentul constatarii defectarii aparatului de marcat electronic fiscal;
    f) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor de repunere in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte sau de inlocuire a acestora in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
    g) nerespectarea obligatiei de a pastra si de a arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special prevazut la art. 1 alin. (5);
    h) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3);
    i) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
    j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioara celei reale, precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5).
    Art. 10
    (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 se aplica persoanelor juridice, cu exceptia celor prevazute la lit. c) si d), astfel:
    a) faptele prevazute la lit. a), b), e), f) si j) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
    b) faptele prevazute la lit. g) si h) se sanctioneaza cu amenda de la un milion lei la 25 milioane lei;
    c) fapta prevazuta la lit. i) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
    (2) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 9 lit. c) si d) se aplica persoanelor fizice, astfel:
    a) fapta prevazuta la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la un milion lei la 5 milioane lei;
    b) fapta prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 11
    (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, precum si din unitatile lor teritoriale.
    (2) Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor se efectueaza pe baza procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 12
    In cazul repetarii faptei prevazute la art. 9 lit. f), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si retragerea definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
    Art. 13
    Neindeplinirea obligatiei agentilor economici prevazuti la art. 1 de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art. 6 atrage suspendarea activitatii unitatii pana in momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.
    Art. 14
    In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura si atributiile Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si procedura de suspendare a activitatii sau de retragere definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea si comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

                    PRIM-MINISTRU
                     RADU VASILE

                          Contrasemneaza:
                          Ministrul finantelor,
                          Decebal Traian Remes

                          Ministru de interne,
                          Constantin Dudu-Ionescu

                          Ministrul industriei si comertului,
                          Radu BerceanuSmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 28/1999
OUG 44 2018
Ordin 1179 2017
Ordin 3247 2017
Hotărârea 804 2017
Ordonanţa 20 2017
OUG 98 2016
OUG 57 2015
Ordonanţa 17 2015
Rectificare 8 2015
Hotărârea 267 2015
OUG 8 2015
Ordonanţa 10 2015
OUG 91 2014
Legea 211 2012
Ordonanţa 14 2011
pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Ordonanţa 8 2011
pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi
Legea 264 2008
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 64 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Rectificare 64 2002
Legea 236 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 128 1999
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Hotărârea 477 1999
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 28 1999
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu