E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 38 2003 a se vedea OUG 21 2019
Legea 38 2003 modificat de OUG 12 2016
Legea 38 2003 modificat si completat de Ordonanţa 8 2016
Legea 38 2003 completat de Legea 129 2015
Legea 38 2003 modificat de Legea 129 2015
Legea 38 2003 modificat de Legea 187 2012
Legea 38 2003 modificat de Legea 168 2010
Legea 38 2003 completat de Legea 168 2010
Legea 38 2003 modificat de OUG 34 2010
Legea 38 2003 completat de OUG 34 2010
Legea 38 2003 modificat de Legea 68 2008
Legea 38 2003 completat de Legea 68 2008
Legea 38 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 57 2004
Articolul 59 din actul Legea 38 2003 modificat de articolul 2 din actul OUG 44 2004
Articolul 59 din actul Legea 38 2003 modificat de Ordonanţa 93 2003
Legea 38 2003 in legatura cu Ordin 1170 2003
Legea 38 2003 in legatura cu Ordin 275 2003
Articolul 62 din actul Legea 38 2003 in legatura cu Hotărârea 479 2003
Legea 38 2003 promulgat de Decretul 52 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 38 din 20 ianuarie 2003

privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 45 din 28 ianuarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei legi reglementeaza transporturile publice de persoane sau bunuri in regim de taxi sau de persoane in regim de inchiriere.
    Art. 2
    Reglementarea transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi si a transportului de persoane in regim de inchiriere asigura realizarea unei protectii reale a intereselor clientilor, taximetristilor si operatorilor de transport.
    Art. 3
    (1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizeaza contra cost, pe baza de bon client, in regim de taxi, si pe baza de contract, in regim de inchiriere.
    (2) Transportul public de bunuri cu autovehicule in regim de taxi se realizeaza contra cost, in cuantum stabilit pe baza de bon client.
    (3) Serviciile publice de transport in regim de taxi sau de inchiriere pot fi efectuate de catre operatorul de transport cu autovehicule detinute cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat.
    (4) Serviciile publice de transport in regim de taxi pot fi efectuate si de catre orice taximetrist independent autorizat, care utilizeaza in acest scop un singur autovehicul aflat in proprietate.
    Art. 4
    (1) Transporturile de persoane sau bunuri in regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se afla sub autoritatea administratiilor publice locale.
    (2) Transportul de persoane in regim de inchiriere face parte din categoria transporturilor publice si se afla sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutiera Romana.
    Art. 5
    (1) Costul transporturilor de persoane si bunuri in regim de taxi se determina prin insumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de stationare, masurate de un aparat de taxat aflat in dotarea autovehiculului respectiv, la care se adauga, dupa caz, si alte tarife.
    (2) Costul transportului de persoane in regim de inchiriere se determina prin aplicarea tarifului pe distanta si/sau timpul, dupa caz, cat autovehiculul se afla la dispozitia clientului, conform contractului.
    Art. 6
    In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv indicatii privind costul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si in mod continuu pozitia de operare in care este taximetrul in acel moment si tariful aplicat;
    b) aparat de taxat - aparat de marcat electronic fiscal montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculeaza automat si indica permanent sumele datorate de client, pentru care, la sfarsitul cursei, emite un bon client, pe baza tarifelor care au fost programate. Aparatul de taxat trebuie sa fie dotat cu o memorie electronica fiscala care sa asigure inregistrarea, controlul activitatii si veniturilor realizate si sa poata emite alte documente, conform reglementarilor in vigoare;
    c) bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei privind transportul de persoane sau bunuri, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia clientul executa plata prestatiei respective;
    d) cheie electronica - cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;
    e) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer, executarea transportului unor persoane sau al unor bunuri, dupa caz, in numele careia se executa transportul si care plateste, dupa efectuarea acestuia, intreaga contravaloare a prestatiei conform datelor inscrise in bon client sau, in cazul transportului in regim de inchiriere, plata serviciului se realizeaza pe baza documentelor fiscale cu regim special, in conformitate cu contractul de inchiriere incheiat cu operatorul de transport;
    f) dispecerat taxi (denumit in continuare dispecerat) - activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia telefonic si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist;
    g) cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;
    h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale si, respectiv, a operatorului de transport sau a taximetristului independent, dupa caz;
    i) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, contine lampi care indica pozitia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului si care trebuie sa fie vizibile de la o distanta de minimum 100 de metri;
    j) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenajat si semnalizat de catre autoritatea administratiei publice locale, cu numar de locuri prestabilit, pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia "Liber";
    k) memoria electronica fiscala - componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului continute in bonul client, in conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;
    l) operator de transport taxi - persoana juridica romana care detine in conditiile art. 3 alin. (3) un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi, dupa caz, si autorizat, in conditiile art. 9;
    m) operator de transport in regim de inchiriere - persoana juridica romana autorizata conform Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare;
    n) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, continand date corespunzatoare activitatii unui taximetrist din raportul fiscal de inchidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;
    o) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat si pe memoria fiscala in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la memoria electronica fiscala;
    p) sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;
    q) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la operatiuni privilegiate;
    r) taxi - autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de pana la 3,5 tone capacitate maxima totala autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licentei de executie pe vehicul, poate executa transporturi in regim de taxi;
    s) taximetru - componenta a aparatului de taxat prin intermediul careia se masoara timpul si distanta parcursa si care calculeaza automat sumele datorate de client;
    t) taximetrist - conducatorul auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;
    u) taximetrist independent - persoana fizica autorizata conform legii, care desfasoara transport de persoane sau bunuri in regim de taxi cu un singur autovehicul aflat in proprietatea sa. In conditiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport in regim de taxi, cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor in vigoare, dupa caz. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta lege;
    v) tarif incarcare/descarcare - tarif al activitatii prestate de taximetrist sau de alti angajati ai operatorului de transport pentru incarcarea, descarcarea si manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) in cazul transporturilor de bunuri;
    w) tarif de pornire - tarif unic, exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisaj client o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare Liber in pozitia de operare Ocupat;
    x) tarif de stationare - tarif exprimat in lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul, aflat in cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare;
    y) transport de persoane in regim de inchiriere - transport executat cu un autoturism pus la dispozitia unui client, pe baza de contract de inchiriere cu titlu oneros, cu sau fara conducator auto, tarifat pe ora sau pe zi, cu plata anticipata a prestatiei contractate pe baza de documente, conform legii;
    z) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa caz.

    CAP. 2
    Autorizarea si efectuarea transportului in regim de taxi sau in regim de inchiriere

    SECTIUNEA 1
    Autorizarea transportului in regim de taxi

    Art. 7
    Transporturile de persoane sau bunuri in regim de taxi se pot executa ca servicii de interes public pentru populatie, de regula, in interiorul unei localitati, numai pe baza autorizatiei pentru transport in regim de taxi, valabila, emisa de autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prezentei legi.
    Art. 8
    Autorizarea operatorului de transport sau a taximetristului independent pentru efectuarea transportului in regim de taxi se poate realiza pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri, dupa caz.
    Art. 9
    Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de catre autoritatea administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi desfasoara activitatea, isi are sediul sau o filiala, dupa caz, pe baza unei documentatii minime, care trebuie sa contina urmatoarele:
    a) copie de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului al operatorului de transport respectiv sau, dupa caz, copie de pe autorizatia eliberata taximetristului independent, potrivit legii;
    b) copie de pe licenta de transport corespunzatoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licenta taxi, dupa caz, eliberata sau vizata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, dupa caz. Licenta de transport pentru operatorul de transport in regim de taxi se va elibera in aceleasi conditii in care Autoritatea Rutiera Romana o acorda in transportul public local de calatori, conform legii. Taximetristii independenti vor primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, in conditiile prezentarii certificatului valabil de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentiile Autoritatii Rutiere Romane, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum si a cazierului judiciar;
    c) copiile licentelor de executie pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licente eliberate de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, pe baza licentei de transport, a exemplarului de serviciu sau a licentei taxi, dupa caz. Licenta de executie pe vehicul se elibereaza numai pentru autovehiculele inmatriculate in judetul pentru care este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licenta de executie pe vehicul se elibereaza pe baza prezentarii urmatoarelor documente:
    - certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului in regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;
    - copia certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului;
    - talonul anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;
    - asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de transport si a taximetristilor independenti;
    - asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
    - dovada platii taxei catre Autoritatea Rutiera Romana;
    d) dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum si ca acestia detin certificatul de atestare a pregatirii profesionale eliberat de agentia Autoritatii Rutiere Romane.
    Art. 10
    Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi eliberata operatorului de transport sau taximetristului independent este unica. Pe baza acesteia, autoritatea administratiei publice locale poate elibera cate o autorizatie taxi permanenta sau sezoniera, dupa caz, pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, care contine si numarul de ordine atribuit.
    Art. 11
    Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi, precum si autorizatia taxi au valabilitatea egala cu cea a licentei de transport, respectiv cu licenta de executie pe vehicul, dupa caz.
    Art. 12
    (1) Autorizatia se primeste sub rezerva prezentarii la emitent, pana la inceperea activitatii, a dovezii detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi in timpul transportului in ceea ce priveste integritatea lor fizica sau a bunurilor, riscuri care cad in sarcina operatorului de transport, conform legii.
    (2) Prezentarea dovezii conditioneaza inceperea activitatii si, in aceste conditii, daca termenul depaseste doua luni de la data emiterii autorizatiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.
    Art. 13
    In cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind serviciile publice, respectiv transportul in regim de taxi, autoritatile administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, emit reglementari referitoare la:
    a) modul de desfasurare a transportului de persoane sau de bunuri pe teritoriul localitatii respective, in conformitate cu reglementarile generale in vigoare;
    b) nivelul tarifelor aplicate, astfel cum sunt definite la art. 49 lit. c);
    c) programele de lucru obligatorii;
    d) interdictiile si restrictiile privind activitatea in regim de taxi;
    e) locurile de asteptare sau de stationare a taxiurilor;
    f) obligatiile operatorilor de transport si ale taximetristilor independenti privind desfasurarea serviciului de interes public;
    g) controlul activitatii taxiurilor pe traseu;
    h) taxele si impozitele locale ce se impun;
    i) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in raport cu numarul de autorizatii taxi emise.
    Art. 14
    (1) Activitatea de transport public local de persoane realizata in regim de taxi trebuie dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, dupa caz.
    (2) Autoritatile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti vor limita numarul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere dupa urmatoarele criterii:
    a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, dupa caz;
    b) norma cuprinsa la art. 13 lit. i);
    c) gradul de poluare;
    d) cererea si oferta permanenta si sezoniera;
    e) gradul de aglomeratie in trafic si altele.
    (3) Numarul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere, pentru perioada acordata, se va stabili prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea asociatiilor.
    (4) Dupa acordarea numarului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilit, autoritatea administratiei publice locale, respectiv a municipiului Bucuresti, nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decat in conditia vacantarii uneia dintre acestea.
    (5) Distribuirea numarului de autorizatii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport si pentru grupa taximetristilor independenti se va realiza de catre autoritatile administratiei publice locale. Distribuirea autorizatiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza in proportie de o treime din numarul total al autorizatiilor taxi permanente, aceasta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.
    (6) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de catre grupa operatorilor de transport, respectiv de catre grupa taximetristilor independenti, autoritatea administratiei publice locale va proceda, dupa caz, astfel:
    a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia;
    b) taximetristilor independenti li se vor oferi autorizatii taxi permanente din cota operatorilor de transport, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia.
    (7) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decat numarul de autorizatii stabilit pentru grupa respectiva, autoritatea administratiei publice locale va organiza licitatie publica pentru oferirea numarului de autorizatii stabilit. O autorizatie taxi permanenta se acorda operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durata de 5 ani, timp in care acesta poate detine autorizatia, cu intreruperi din cauze imputabile lui.
    (8) In conditiile alin. (6), in care cererea de autorizatii taxi permanente a unei grupe este mai mica decat numarul de autorizatii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitatie publica, pentru o durata de un an, perioada dupa care se va proceda in conformitate cu prevederile alin. (6).
    (9) Autoritatea administratiei publice locale nu va oferi unui operator de transport in regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva.
    (10) Autorizatiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati.
    (11) In cazul in care un operator de transport sau un taximetrist independent renunta sau i se anuleaza, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, autoritatea administratiei publice locale o va oferi solicitantilor indreptatiti, inclusi in listele de asteptare facute publice, conform prevederilor alin. (6) - (8).
    (12) In conditiile in care posesorul autorizatiei taxi permanente inlocuieste din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizatia taxi ramane valabila.
    Art. 15
    (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai de o persoana juridica romana sau de catre un operator de transport in regim de taxi, denumit in continuare operator dispecer, in baza licentei de executie eliberate de Autoritatea Rutiera Romana, pe baza urmatoarelor documente:
    a) dovada ca operatorul detine baza tehnico-materiala necesara, respectiv sediul, dotarea si frecventa radio protejata pentru operatorii de transport si taximetristii independenti deserviti;
    b) autorizatia pentru reteaua de comunicatii independente eliberata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
    c) dovada existentei contractelor privind dispecerizarea, realizate cu toti operatorii de transport si taximetristii independenti deserviti;
    d) lista statiilor de radio din dotarea taxiurilor, operatorilor de transport si a taximetristilor independenti deserviti, cu seriile si codurile de apel ale acestora;
    e) documentele solicitate de agentiile Autoritatii Rutiere Romane in legatura cu persoana desemnata sa conduca activitatea de dispecerat;
    f) alte documente stabilite prin normele privind transportul rutier, solicitate de agentiile Autoritatii Rutiere Romane.
    (2) Operatorul dispecer detine un registru cu evidenta stricta a statiilor radio de emisie-receptie din dotarea taxiurilor deservite, care cuprinde elementele de identificare si durata de valabilitate a autorizatiei de functionare a acestora.
    Art. 16
    Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat poate fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:
    a) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio a caror provenienta legala nu poate fi dovedita;
    b) dispeceratul deserveste operatori de transport in regim de taxi sau taximetristi independenti, neautorizati;
    c) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere, carora le este interzisa folosirea statiilor radio de emisie-receptie.

    SECTIUNEA a 2-a
    Executarea transporturilor in regim de taxi

    Art. 17
    Transportul in regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului si pe orice traseu deschis circulatiei publice.
    Art. 18
    In raport cu localitatea unde operatorul de transport sau taximetristul independent este autorizat, acesta poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele situatii:
    a) de regula, in interiorul localitatii de autorizare, in trafic local;
    b) ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, in trafic interurban, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului;
    c) ocazional, intre localitatea de autorizare aflata intr-o zona administrativ-teritoriala limitrofa cu una din frontiere si alte localitati similare de peste frontiera, in trafic international de frontiera, daca acordurile bilaterale permit aceasta. In acest caz licentele vor fi acordate in conditiile executarii transporturilor publice internationale de persoane, conform normelor privind transportul rutier, in vigoare.
    Art. 19
    Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.
    Art. 20
    (1) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante.
    (2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxa generala, platita de fiecare taxi autorizat.
    (3) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule.
    Art. 21
    (1) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in pozitia Liber, stationar sau in miscare.
    (2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia Liber se poate realiza de catre client semnalizand vizibil.
    (3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic prin intermediul unui dispecerat al carui operator este detinator de licenta de executie.
    (4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.
    Art. 22
    Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 6 lit. e).
    Art. 23
    (1) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia.
    (2) Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia Liber la pozitia Ocupat.
    (3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia Ocupat la pozitia Liber, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia Plata.
    (4) Daca taxiul nu se deplaseaza de la trecerea in pozitia Ocupat, aparatul de taxat va trebui sa inceapa inregistrarea in regim de stationare la dispozitia clientului, dupa afisarea tarifului de pornire.
    Art. 24
    In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Executarea transportului de persoane in regim de inchiriere a autoturismului

    Art. 25
    (1) Transportul de persoane in regim de inchiriere se executa de catre operatorii de transport in conditiile existentei licentei de transport si a licentelor de executie pe vehicul, eliberate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare.
    (2) In cazul autoturismului pus la dispozitie fara sofer, costurile realizate cu carburantii, cu taxele de drum, de parcare sau de acces sunt in sarcina clientului.
    (3) Pentru executarea acestui transport, la bordul autoturismului trebuie sa existe: licenta de executie pe vehicul, documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plata a intregului transport, contractul incheiat intre operator si client, asigurarea pentru vehicul si pentru client, precum si certificatul de inmatriculare cu talonul avand inspectia periodica valabila.
    (4) Este interzis a se executa transport in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestea nu trebuie sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie.
    (5) Autoturismele trebuie sa aiba la vedere, pe parbriz si pe luneta, cate un ecuson cu textul RENT A CAR, asigurat contra cost de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane o data cu acordarea licentei de executie pentru vehicul.
    (6) Operatorul este obligat sa asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta in timpul transportului, pentru cauze imputabile operatorului de transport.

    SECTIUNEA a 4-a
    Atestarea profesionala a taximetristilor

    Art. 26
    (1) Pentru a putea practica activitatea de taximetrist in transportul in regim de taxi, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil si o vechime de cel putin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil si o vechime de cel putin 2 ani;
    b) sa detina certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;
    c) sa faca dovada ca este angajat al operatorului de transport care detine taxiul pe care il conduce sau ca este proprietarul mijlocului de transport respectiv, in cazul taximetristului independent;
    d) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.
    (2) Certificatul de atestare se elibereaza de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane pe raza careia conducatorul auto activeaza, in urma promovarii unui test-grila.
    (3) Pentru a sustine testul-grila conducatorul auto trebuie sa prezinte la agentia Autoritatii Rutiere Romane urmatoarele documente:
    a) dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea taximetriei, cu o durata de maximum 3 luni;
    b) dovada platii in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane a taxei privind testarea si costul certificatului de atestare a pregatirii profesionale.
    (4) Testul-grila, care este aprobat prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, se considera promovat in cazul obtinerii a cel putin 70% din punctajul maxim.
    (5) In caz de nepromovare a testului-grila, conducatorul auto are dreptul la o noua testare dupa maximum 15 zile, in conditiile respectarii prevederilor alin. (3) lit. b).
    (6) Dupa un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.
    Art. 27
    (1) Conditiile de pregatire profesionala a conducatorilor auto in vederea obtinerii certificatului de atestare a pregatirii profesionale, necesar practicarii activitatii de taximetrist se vor stabili de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Pregatirea profesionala va fi asigurata, de regula, in judetul respectiv, printr-o unitate de scolarizare a conducatorilor auto, autorizata pe baza unei programe de scolarizare, aprobata de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (3) Pentru a putea urma cursurile de pregatire profesionala, conducatorii auto solicitanti vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) copie de pe permisul de conducere valabil;
    c) cazierul judiciar;
    d) copie de pe cartea de munca, daca exista;
    e) copie de pe actul de identitate;
    f) dovada ca este apt medical si psihologic pentru transportul de persoane;
    g) adeverinta eliberata de Serviciul Politiei Rutiere, din care sa rezulte ca in ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul si nu a fost implicat in accidente rutiere;
    h) dovada platii taxei de scolarizare, a taxei privind testul-grila si a costului certificatului de atestare a pregatirii profesionale.
    Art. 28
    (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentru 5 ani si poate fi prelungit pentru inca 3 ani.
    (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil cu vizarea anuala gratuita si sustinerea testului-grila o data la 2 ani la agentia Autoritatii Rutiere Romane, precum si cu dovada ca taximetristul este apt din punct de vedere medical si psihologic.
    (3) Neacordarea vizei anuale in termen poate fi contestata de taximetrist la Autoritatea Rutiera Romana - sediul central. Contestatia se rezolva in maximum 15 zile.
    (4) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil si in alt judet, cu conditia preluarii evidentei si vizarii atestatului de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde va activa taximetristul.
    Art. 29
    (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se retine de catre organele de control in drept daca se constata ca transportul s-a efectuat fara aparatul de taxat in functiune sau cu aparat de taxat si/sau statie radio de emisie-receptie a caror provenienta legala nu poate fi justificata, precum si in alte cazuri stabilite de prezenta lege.
    (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale retinut, impreuna cu o copie de pe documentul de constatare a cauzei care a determinat retinerea, se depune la agentia Autoritatii Rutiere Romane, care va decide suspendarea sau anularea acestuia, in termen de 3 zile de la retinere.
    (3) Impotriva masurii de anulare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale conducatorul auto poate face contestatie la Autoritatea Rutiera Romana - sediul central, care va solutiona cazul in maximum 30 de zile de la data depunerii contestatiei. In cazul mentinerii masurii de anulare, acesta se poate adresa instantei de judecata, potrivit legii.
    (4) Regimul suspendarii sau anularii permisului de conducere se aplica si certificatului de atestare a pregatirii profesionale.

    CAP. 3
    Autovehiculele taxi

    Art. 30
    (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri in regim de taxi vor fi agreate de catre Registrul Auto Roman ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt dotate cu aparat de taxat cu aprobare de model si verificate de Biroul Roman de Metrologie Legala, in stare de functionare, si avizate conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata;
    b) sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie si alarma sofer, in stare de functionare; dotarea cu statii radio de emisie-receptie este optionala pentru taximetristii independenti care detin autorizatii taxi sezoniere;
    c) sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata de catre Registrul Auto Roman;
    d) aparatul de taxat intra in functiune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozitiile de operare autorizate;
    e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotarile stabilite conform prevederilor prezentei legi.
    (2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa fie dotat cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun pentru clienti, dupa caz, precum si cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto.
    (3) Pentru taxiul destinat transportului de bunuri, autovehiculul, cu sau fara remorca, trebuie sa fie destinat in exclusivitate transportului de bunuri.
    (4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi.
    Art. 31
    (1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior prin insemne, inscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilita si dotari, vizibile de la distanta, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potential, cat si organelor de control si supraveghere autorizate.
    (2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.
    (3) In cazul taxiurilor cu autorizatie taxi permanenta, cel putin deasupra benzii duble tip sah caroseria va avea obligatoriu culoarea stabilita prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea asociatiilor.
    (4) Pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat, detasabil, care sa reprezinte numarul de autorizatie taxi atribuit operatorului de transport de catre autoritatea administratiei publice a localitatii de autorizare, data expirarii acesteia, precum si localitatea de autorizare. Modelul indicatorului marcat detasabil si al sistemului de prindere a acestuia este stabilit de autoritatea administratiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se monteaza si se demonteaza de catre o persoana desemnata de autoritatea administratiei publice locale. Indicatorul marcat detasabil se aplica pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi.
    (5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnificatie, vazute din fata, este urmatoarea:
    a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia Ocupat a taxiului, respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza;
    b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozitia Liber a taxiului, respectiv nu exista comanda client.
    (6) In cazul taxiurilor apartinand operatorilor de transport in regim de taxi, persoane juridice, lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale ale lampii taxi sa se poata inscrie vizibil datele de identificare a operatorului de transport si numarul de apel telefonic al operatorului dispecer care il deserveste.
    (7) Modelul lampii taxi va fi omologat de Registrul Auto Roman.
    Art. 32
    Indicatiile lampii taxi trebuie sa aiba corespondent, vizibil pentru client, in afisajul client al aparatului de taxat.
    Art. 33
    Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:
    a) pozitia Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. In aceasta pozitie vor fi sterse si resetate la zero toate indicatiile de pret ale ultimei calatorii de pe afisajul client;
    b) pozitia Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare rosie din lampa taxi;
    c) pozitia Plata - la trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie platita de client. Din pozitia Plata nu se poate trece in pozitia Ocupat sau Liber decat dupa emiterea bonului client de aparatul de taxat;
    d) pozitia Masurare - se aplica in sistemul dublu de tarifare distanta-timp, in care cantitatile masurate parcurse se afiseaza.
    Art. 34
    In cazul in care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare Privat, caz in care aparatul de taxat este scos din functiune. In pozitia Privat lampa taxi va fi scoasa de pe cupola.
    Art. 35
    (1) Taxiul trebuie sa aiba afisate pe portierele din fata valoarea tarifelor pe kilometru si pe ora si tariful de pornire, astfel incat acestea sa fie vizibile de la 5 metri.
    (2) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto.
    Art. 36
    (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe langa statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare si apel.
    (2) Un taxi poate avea dotari optionale, cum ar fi: dispozitivul de inregistrare a precizarilor facute de client, perete despartitor intre conducatorul auto si clienti, climatizator, cititor de carduri, precum si altele.
    Art. 37
    (1) Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:
    a) administratia publica locala;
    b) organele fiscale locale si judetene;
    c) organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitatile sale teritoriale;
    d) Autoritatea Rutiera Romana;
    e) Biroul Roman de Metrologie Legala;
    f) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;
    g) Registrul Auto Roman;
    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    (2) In traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1), numai impreuna cu politia rutiera.
    (3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:
    a) controlul existentei si valabilitatii exemplarului de serviciu al autorizatiei la bordul taxiului;
    b) controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor;
    c) controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si inregistrarile aparatului de taxat;
    d) controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;
    e) cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client;
    f) daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia este conform cu prevederile legii;
    g) preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala.
    (4) Controlul efectuat in conditiile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozitia Ocupat, se efectueaza, de regula, in cazul de flagrant.

    CAP. 4
    Aparatul de taxat

    Art. 38
    Aparatul de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele legale in vigoare.
    Art. 39
    Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevazute in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele functii:
    a) inregistrarea tarifelor doar valoric, fara identificarea felului serviciului tarifat;
    b) functionarea aparatului in conditiile deconectarii dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lampii taxi;
    c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. inainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnica;
    d) modificari ale ceasului de timp real, altele decat trecerea de la ora de vara la ora de iarna si invers sau variatii mai mari de +/- 10 minute.
    Art. 40
    Aparatul de taxat trebuie sa se blocheze automat in conditiile prevazute de normele legale in vigoare, precum si in urmatoarele conditii:
    a) nu este conectat sistemul de imprimare, afisajul client sau lampa taxi;
    b) capacitatea de inmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;
    c) daca dupa 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de inchidere zilnica se incearca tiparirea primului bon client fara emiterea automata a raportului fiscal de inchidere zilnica pentru perioada respectiva;
    d) daca la incarcarea memoriei dedicate bonurilor client sau inainte de inchiderea fiscala zilnica nu se emite automat rola jurnal ce va contine copiile bonurilor client din ziua respectiva.
    Art. 41
    Conditiile minimale tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca in functionarea lor aparatele de taxat sunt cele prevazute in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele conditii:
    a) sa furnizeze informatii reale si autentice privind serviciile de transport in regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore si pe o perioada mai lunga, prin citirea memoriei fiscale;
    b) sa asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;
    c) sa asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna functionare a memoriei electronice fiscale si a functiilor asociate;
    d) sa asigure accesul la regimul de lucru programare, numai dupa indepartarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;
    e) sa asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua tarife, tarif de zi si tarif de noapte, in transportul de persoane. Tariful de zi se percepe intre orele 6,00 - 22,00, iar tariful de noapte intre orele 22,00 - 6,00;
    f) sa asigure automat, prin program, decizia de schimbare a orei de vara si a orei de iarna, precum si a anilor bisecti;
    g) sa asigure ca viteza de comutare limita sa fie de 10 km pe ora;
    h) sa tipareasca bonul client cu datele de pe afisajul client si sa stearga automat aceste date o data cu trecerea din pozitia Plata;
    i) sa tipareasca raportul soferului, raportul fiscal de inchidere zilnica, raportul memoriei fiscale sau sa permita citirea inregistrarilor din memoria electronica fiscala prin intermediul cheii electronice;
    j) sa introduca in memoria fiscala datele prevazute de normele legale in vigoare, precum si urmatoarele date:
    - numarul de inmatriculare a autovehiculului taxi;
    - numarul aprobarii metrologice de model a aparatului de taxat;
    - setul de tarife de lucru si modificarile lor;
    - coeficientul aparatului de taxat K;
    - numarul si data fiecarui raport de inchidere zilnica, care va cuprinde minimum urmatoarele informatii: parcursul total (km), parcursul total cu calatori (km), valoarea totala incasata, valoarea T.V.A., numarul fiecarei curse efectuate;
    - numarul de telefon si fax al operatorului de transport;
    - numarul de inmatriculare a vehiculului;
    - data, ora si minutul introducerii in exploatare;
    - componentele antetului;
    k) sa functioneze normal la temperaturi cuprinse intre -30 grade C si +55 grade C.
    Art. 42
    Bonul client trebuie sa contina elementele precizate in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele elemente:
    - numarul de telefon si fax al operatorului de transport;
    - numarul bonului client, data si ora;
    - codul fiscal al operatorului de transport;
    - numarul cursei;
    - numele taximetristului;
    - numarul de inmatriculare a autovehiculului taxi si numarul autorizatiei taxi;
    - numarul aprobarii metrologice de model al aparatului de taxat;
    - tariful de pornire;
    - tariful pe kilometru parcurs;
    - distanta parcursa si valoarea;
    - tariful pe ora/minut de stationare;
    - durata stationarii si valoarea;
    - tariful orar pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;
    - durata prestatiei pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;
    - costul total al serviciului;
    - valoarea si cota T.V.A. aferente.
    Art. 43
    Este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasa din functiune sau fara eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.
    Art. 44
    (1) Producatorul sau, dupa caz, importatorul de aparate de taxat furnizeaza o data cu aparatul dotarea tehnica si procedeul tehnic sau programul dupa care se realizeaza tarifarea si se pot obtine informatiile continute in memoria electronica fiscala.
    (2) Perioada de garantie este de minimum un an.
    Art. 45
    (1) Aplicarea sau inlaturarea sigiliului fiscal al aparatului de taxat, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizeaza numai de catre reprezentantul autorizat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata.
    (2) Filiala judeteana a Biroului Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantul sau autorizat, verifica si testeaza aparatul de taxat si aplica sigiliul de protectie si sigiliul metrologic dupa montarea sa pe taxi, ocazie cu care elibereaza buletinul metrologic.
    (3) Unitatea service autorizata instaleaza aparatele de taxat pe taxi, introduce, testeaza si verifica programele de lucru necesare. In caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul sa inlature si sa aplice sigiliul de protectie.
    Art. 46
    In situatia functionarii taxiului cu mai multi soferi alternativ, in cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer incepe activitatea prin accesarea identitatii sale in programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa si controlul asupra activitatii depuse de acesta.

    CAP. 5
    Tarife privind transportul in regim de taxi

    Art. 47
    Evaluarea costului transportului in regim de taxi poate fi realizata in una dintre urmatoarele modalitati:
    a) in functie de distanta parcursa;
    b) in functie de timpul cronometrat consumat;
    c) in functie de distanta si timpul realizate pe cursa in cazul unor transporturi de bunuri.
    Art. 48
    Costul total al unui transport in regim de taxi se compune, de regula, din urmatoarele elemente:
    1. In cazul transportului de persoane:
    a) tariful de pornire;
    b) costul total privind distanta parcursa, calculat automat in functie de tariful pe kilometru programat;
    c) costul total privind timpul consumat in stationari la dispozitia clientului, la care se adauga timpul consumat in parcurgerea unor distante cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/ora, calculat automat in functie de tariful pe timp programat.
    2. In cazul transportului de bunuri sunt posibile doua variante:
    a) aplicabila, de regula, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimenteaza, daca este cazul, cu costul privind prestatia efectuata de taximetrist, manual sau mecanizat, in activitatea de incarcare/descarcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de catre taximetristi prin tastarea numerica programabila existenta, in functie de tariful pentru incarcare/descarcare stabilit, si se adauga prin actionarea tastaturii respective;
    b) aplicabila optional pentru taxiuri a caror capacitate de transport totala maxima autorizata depaseste o tona, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanta-timp, simultan, la al carui cost se suplimenteaza costul total privind prestatia efectuata de taximetrist in activitatea de incarcare/descarcare, daca este cazul, calculata conform prevederilor lit. a).
    Art. 49
    Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt urmatoarele:
    a) tariful pe distanta, lei/km, si tariful pe timp, lei/ora, se stabilesc in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;
    b) costul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;
    c) nivelul tarifelor excesive si de ruinare, asa cum sunt ele definite la art. 6 lit. f) din Legea concurentei nr. 21/1996, pe distanta si timp, stabilite prin hotarari ale autoritatii administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu consultarea filialelor locale ale asociatiilor definite la art. 54;
    d) pentru circulatia in afara localitatii autorizate, tariful pe distanta poate fi cu maximum 80% mai mare decat tariful aplicat in localitate, daca clientul nu utilizeaza taxiul pe parcursul de intoarcere;
    e) in cazul localitatilor mari si foarte mari si in mod special al celor in componenta carora intra si suburbii, consiliile locale pot stabili niveluri tarifare diferentiate intre zonele centrale si zonele de margine;
    f) in stabilirea tarifului pe distanta si tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de urmatoarea relatie: raportul dintre tariful pe timp, exprimat in lei/h, si tariful pe distanta, exprimat in lei/km, trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/h;
    g) in cazul evaluarii pe afisajul client a costului calatoriei in functie de distanta, pentru toate categoriile de tarife, dupa trecerea in pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, urmatoarea avand loc dupa parcurgerea unei distante initiale de 400 de metri. Modificarile ulterioare ale indicatorului trebuie sa aiba loc din 200 in 200 de metri, interval definit ca distanta ulterioara;
    h) in cazul evaluarii pe afisajul client a costului calatoriei in functie de timp, pentru toate categoriile de tarife, dupa trecerea in pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc dupa o perioada initiala insumand 72 de secunde stationare sau circulatie sub viteza de comutare. Modificarile ulterioare ale indicatorului trebuie sa aiba loc din 36 in 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;
    i) in stabilirea distantelor si timpilor prevazuti la lit. g) si h) trebuie respectata urmatoarea relatie: raportul dintre distanta initiala si distanta ulterioara trebuie sa fie egal cu raportul dintre timpul initial si timpul ulterior;
    j) in cazul tarifarii duble simultane, in pozitia Masurare, aplicand tariful pe ora si tariful pe kilometru in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, costul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat. In acest caz tariful aplicat este tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare Liber in pozitia Ocupat si pana in momentul revenirii in pozitia initiala Liber. Tarifarea dubla se poate aplica, de regula, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul in stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul in circulatie;
    k) tariful de pornire nu poate depasi valoric tariful pe kilometru aplicat;
    l) tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai operatorului de transport. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul cost al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;
    m) comutarea inregistrarii costului pe distanta in inregistrarea costului pe timp sau invers se realizeaza la trecerea de la viteza de circulatie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulatie, dupa caz.
    Art. 50
    Daca in derularea cursei, conform indicatiilor afisajului client, se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.
    Art. 51
    Corectarea indicatiilor ceasului electronic se poate realiza in limita a maximum +/- 3 minute, cumulat la nivelul unei luni.

    CAP. 6
    Obligatiile operatorului de transport, ale taximetristului si ale clientului cu privire la desfasurarea operatiunii de transport in regim de taxi

    Art. 52
    In vederea realizarii transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi, in conditii de siguranta, calitate si legalitate, operatorul de transport, taximetristul si clientul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
    A. Obligatiile operatorului de transport sau ale taximetristului independent, dupa caz:
    a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;
    b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri autorizate si avand insemnele de identificare proprii;
    c) sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si corespund Standardului ocupational al taximetristului;
    d) sa asigure dispecerizarea activitatii si posibilitatea monitorizarii pozitiei taxiurilor in activitate;
    e) sa asigure clientului si celorlalte persoane beneficiul asigurarii lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar daca taximetristul nu a eliberat bonul client;
    f) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau a sa personala;
    g) sa anunte autoritatea de politie, fiscala, de metrologie si agentia service de care depinde, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;
    h) sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;
    i) sa prezinte in termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica.
    B. Obligatiile taximetristului:
    a) sa aiba un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;
    b) sa respecte solicitarile legale ale clientului;
    c) sa opreasca pe traseu, la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare Liber, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;
    d) sa elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza carora va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;
    e) sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
    f) sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional sau alte acte antisociale;
    g) sa anunte organele de politie in cel mai scurt timp si cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;
    h) sa asigure protectie clientului cat timp acesta se gaseste in taxi;
    i) sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;
    j) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
    k) in cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clientilor in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
    l) sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
    m) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;
    n) sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate sau aflat in stare de a dezvolta o situatie conflictuala;
    o) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;
    p) sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul cand pe bancheta din spate nu mai este loc;
    r) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;
    s) sa poata prezenta la control, in timpul activitatii, urmatoarele documente:
    - permisul de conducere;
    - certificatul de atestare a pregatirii profesionale;
    - autorizatia taxi;
    - licenta de executie pentru vehicul;
    - certificatul de inmatriculare cu inspectia periodica valabila;
    - asigurarea pentru persoane si bagajul acestora;
    t) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional.
    C. Obligatiile clientului:
    a) sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;
    b) sa nu plateasca serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;
    c) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;
    d) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturi prevazute la lit. B.f);
    e) sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii acestuia in timpul efectuarii transportului si sa anunte imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;
    f) sa sesizeze primaria localitatii de autorizare si filiala judeteana a Oficiului de Protectie a Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;
    g) sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca exista loc disponibil pe bancheta din spate.
    Art. 53
    In situatii critice justificate taximetristul poate transmite apel de urgenta prin mijloacele specifice de comunicare aflate in dotarea autovehiculului taxi. Serviciile specializate de interventie rapida vor actiona in regim de urgenta, pe baza localizarii realizate prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta.
    Art. 54
    (1) Reprezentarea si protectia intereselor profesionale ale operatorilor de transport si ale taximetristilor independenti se realizeaza prin camerele taximetristilor si asociatiile profesionale reprezentative, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, denumite asociatii in prezenta lege.
    (2) Asociatiile asigura reprezentarea intereselor profesionale ale taximetristilor in relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritati si cu organisme interne si internationale.
    (3) Asociatiile participa, cu caracter consultativ, la intocmirea de catre autoritatile administratiei publice a reglementarilor de organizare a serviciului de interes public de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere.
    (4) Asociatiile promoveaza, impreuna cu Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, Standardul ocupational al taximetristului, pe baza caruia vor elabora Cartea taximetristului, ghid de buna practica a profesiei respective.

    CAP. 7
    Sanctiuni si contraventii

    Art. 55
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
    - nerespectarea prevederilor art. 19, art. 52 lit. A.i), lit. B.a), c), e), g), h), j), l), m), n), p) si s) si ale art. 67 alin. (1);
    - nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (4), art. 34 si 35;
    b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:
    - nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4), art. 52 lit. A.b) si c);
    - nerespectarea prevederilor art. 43, mai putin cele privitoare la eliberarea bonului client, si ale art. 52 lit. B.o) si r);
    - nerespectarea prevederilor art. 45;
    c) cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei:
    - nerespectarea prevederilor art. 52 lit. A.a) si e);
    - nerespectarea prevederilor art. 52 lit. B.f);
    - nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 49;
    d) cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, art. 15 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1).
    Art. 56
    (1) Pe langa sanctiunile prevazute la art. 55 se dispune si suspendarea sau anularea autorizatiei taxi in urmatoarele situatii:
    a) suspendarea autorizatiei taxi pentru o perioada cuprinsa intre 1 - 3 luni in urmatoarele cazuri:
    - cand una dintre conditiile acordarii autorizatiei taxi nu mai este indeplinita;
    - cand perioada de valabilitate a autorizatiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;
    - la a doua sanctiune privind incalcarea prevederilor art. 52 lit. B.r);
    b) anularea autorizatiei taxi in urmatoarele cazuri:
    - cand se anuleaza licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de executie pe vehicul, din cauze imputabile;
    - la a treia suspendare a autorizatiei taxi in decurs de 2 ani consecutivi;
    - cand se constata ca taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-receptie a caror provenienta legala nu poate fi dovedita;
    - cand organele fiscale autorizate constata abateri repetate in ceea ce priveste utilizarea defectuoasa a aparatului de taxat in scopul evaziunii fiscale;
    - in cazul implicarii taxiului in actiuni prevazute la art. 52 lit. B.f).
    (2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demonteaza de pe acesta de persoana desemnata de administratia publica locala, o data cu aplicarea sanctiunii de suspendare sau anulare a autorizatiei taxi, si nu va fi remontat decat in cazul ridicarii sanctiunii respective.
    Art. 57
    Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 58
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor prevazute la art. 37 alin. (1).

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 59
    (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, pana la data de 1 ianuarie 2004 toti operatorii de transport in regim de taxi si taximetristii independenti vor finaliza dotarea si pregatirea taxiurilor in vederea autorizarii, conform prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31.
    (2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu reprezentanti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, precum si ai asociatiilor, vor intocmi, de comun acord, programe de dotare esalonata trimestrial, pana la data de 1 ianuarie 2004, a taxiurilor autorizate cu aparate de taxat, lampi taxi si statii radio de emisie-receptie, conform prezentei legi. In functie de aceste esalonari se vor stabili termenele de valabilitate a autorizatiilor prevazute la art. 62 alin. (2).
    Art. 60
    Dispozitiile art. 4 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, se vor aplica corespunzator si in cazul lampilor taxi si statiilor radio de emisie-receptie.
    Art. 61
    Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale va autoriza distribuitorii care trebuie sa indeplineasca suplimentar urmatoarele conditii:
    a) sa aiba reprezentanti legali in judete si in municipiul Bucuresti pentru distributia si service-ul aparatelor de taxat si sa asigure piesele de schimb pentru perioada de garantie si postgarantie pe perioada normala de functionare a aparatelor, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;
    b) reprezentantii legali de service ai distribuitorilor trebuie sa fie dotati cu aparatura necesara programarii si testarii functionarii echipamentelor respective.
    Art. 62
    (1) In termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, autoritatile administratiilor publice locale isi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport in regim de taxi, in conformitate cu prevederile prezentei legi. In acelasi termen Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Administratiei Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi sau isi vor modifica normele existente, dupa caz.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) vor fi verificate toate autorizatiile taxi emise pentru operatori si taximetristi independenti si vor fi prelungite temporar, pana la 31 decembrie 2003, acelea care corespund prevederilor legale ale autoritatilor administratiilor publice locale in ceea ce priveste autorizarea.
    Art. 63
    (1) Atestatele pregatirii profesionale ale taximetristilor existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2003.
    (2) Aparatele de taxat si statiile radio din dotarea taxiurilor, care nu corespund prevederilor prezentei legi, vor primi, pana la schimbarea acestora, aviz temporar de functionare pana la 31 decembrie 2003, in conditiile prevazute la art. 59 alin. (2). Pana la aceasta data se va asigura tarifarea pe baza aparatului de taxat existent si evidenta integrala a incasarilor zilnice pe baza de chitanta.
    Art. 64
    Aparatele de taxat vor fi avizate de Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in baza omologarii tehnice a taximetrului, efectuata de Biroul Roman de Metrologie Legala, a avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridica notificata in acest sens de catre Ministerul Industriei si Resurselor, precum si in baza celorlalte documente prevazute de normele legale in vigoare.
    Art. 65
    Raspunderea operatorului de transport in regim de taxi sau a taximetristului independent pentru daunele produse clientilor in timpul transportului din vina sa este integrala si se acopera pe baza asigurarii de raspundere civila.
    Art. 66
    Autoritatea administratiei publice locale sau filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia ca, in maximum 3 zile de la primirea sesizarii clientului, conform art. 52 lit. C.f), sa analizeze, sa ia masurile ce se impun sau, dupa caz, sa sesizeze organul de politie, agentia Autoritatii Rutiere Romane, directia finantelor publice, Biroul Roman de Metrologie Legala, dupa caz, pentru ca acestea sa aplice masurile ce se impun in termen de maximum 15 zile, termen in care clientul va primi si raspunsul cuvenit.
    Art. 67
    (1) Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise daca afecteaza inscrisurile si insemnele de pe taxi prevazute de lege.
    (2) In cazul taxiurilor Registrul Auto Roman nu va elibera certificatul de agreare, daca acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu inscrisuri, colante ori alte dotari, care atenueaza vizibilitatea atat dinauntru, cat si din afara.
    Art. 68
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 38/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 38 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 38/2003
OUG 21 2019
OUG 12 2016
Ordonanţa 8 2016
Legea 129 2015
Legea 187 2012
Legea 168 2010
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
OUG 34 2010
privind unele masuri pentru întarirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
Legea 68 2008
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Ordonanţa 57 2004
pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
OUG 44 2004
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a termenului prevazut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Ordonanţa 93 2003
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Ordin 1170 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor
Ordin 275 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Hotărârea 479 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decretul 52 2003
pentru promulgarea Legii privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu