E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 68 din 26 martie 2008

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 236 din 27 martie 2008Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:

1.  La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

„11. La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) şi/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare."

2. La articolul unic, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

«241. După secţiunea a 2-a a capitolului II se introduce o nouă secţiune, secţiunea 21, cu articolele 241, 242 şi 243, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 21

Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la şi de la aeroporturi

Art. 241. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 19 şi art. 20 alin. (7) şi (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare şi aeroporturile situate în afara acestora.

(2) Pentru asigurarea calităţii transportului în regim de taxi a clienţilor la şi de la aeroport, administraţia fiecărui aeroport va asigura o staţie de debarcare a clienţilor transportaţi către aeroport, precum şi locul de aşteptare a taxiurilor pentru clienţii transportaţi de la aeroport către localităţile de destinaţie.

(3)  Locurile de aşteptare vor fi special dotate şi amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienţi. Preluarea clienţilor din aeroport, dirijarea şi îmbarcarea acestora în taxiuri şi accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de aşteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administraţia aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clienţilor în interiorul aeroportului de către taximetrişti sau interpuşi.

(4) La locul de aşteptare au acces numai taxiurile care deţin permisul de acces valabil, eliberat de administraţia aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilităţii, în condiţiile în care sunt respectate condiţiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de funcţionare a locului de aşteptare, aprobat de administraţia aeroportului.

(5) In staţia de debarcare a clienţilor au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienţi dinspre localităţile de autorizare.

Art. 242. - (1) Administraţia aeroportului va stabili, atribui şi elibera permise de acces în funcţie de fluxul de călători/clienţi, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localităţile de destinaţie.

(2)   Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele:

a) gradul de confort al autovehiculului taxi;

b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje;

c)   programul de lucru la dispoziţie pentru asigurarea îmbarcării clienţilor;

d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administraţia aeroportului pentru a fi utilizate;

e) punctajele de departajare.

(3) Au acces la înscrierea în licitaţia de atribuire a permiselor de acces toţi transportatorii autorizaţi, deţinători ai autorizaţiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localităţilor de autorizare în care este situat aeroportul, precum şi în zonele limitrofe.

(4)  Este interzis administraţiei aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi.

(5) In procedura de atribuire, administraţia aeroportului va întocmi o listă cu toţi transportatorii autorizaţi înscrişi care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitaţie. Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi deţinut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizaţiilor de acces, aceasta se reia în aceeaşi ordine. Dacă numărul de autorizaţii taxi depăşeşte cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.

(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi deţinătoare de autorizaţii taxi valabile, emise în localităţile de autorizare respective.

Art. 243. - (1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administraţia aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda şah, câte un colant de culoare neagră, de lăţime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distanţă.

(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de aşteptare va fi semnată şi ştampilată de administraţia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afişate în exterior şi tarifele cu care operează aparatul de taxat."»"

3. La articolul unic punctul 1, alineatele (1), (5) şi (7) ale articolului IV se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. IV. - (1) Până la data de 31 martie 2008 toţi operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere şi taximetriştii independenţi existenţi, astfel cum au fost definiţi în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, deţinători de autorizaţii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizaţii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(5) Autorizaţiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizaţie taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizaţiei de transport, conform alin. (1). Autorizaţiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege şi conţin toate datele stabilite de aceasta.

........................................................................................................................................................................ ........................................................

(7) In cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizaţiei de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în acelaşi regim dacă se execută sub autorizaţia de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani."

4. La articolul unic punctul 2, articolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. IX. - (1) Autorizaţiile taxi prevăzute în listele menţionate la art. VIII alin. (2) lit. a) şi c), rămase neatribuite şi preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă şi contract de închiriere a autovehiculului deţinut în condiţiile legii, documente încheiate cu acelaşi operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.

(2)  In condiţiile în care cererile depăşesc numărul de autorizaţii taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 142 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6)-(8).

(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite şi preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură."

Art. II. - (1) Prevederile secţiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) In perioada prevăzută la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor secţiunii 21 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi regulamentul-cadru privind activităţile desfăşurate în locurile de aşteptare a clienţilor, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. In acelaşi termen se vor modifica în mod corespunzător normele de aplicare în vigoare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ


SmartCity5

COMENTARII la Legea 68/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 68 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu