E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1170 din 24 iulie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 12 august 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,
                            Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor

    PARTEA I
    Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi ori a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor.
    Art. 2
    Licenta de transport rutier public in regim de taxi, licenta taxi, licenta de executie pentru activitatile de dispecerat taxi, precum si licenta de executie pentru vehicul sunt documente cu regim special nominale si netransmisibile, eliberate operatorilor de transport taxi, taximetristilor independenti sau operatorilor pentru activitatea de dispecerat taxi de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Art. 3
    Modelele licentei de transport rutier public in regim de taxi, licentei taxi, licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, precum si licentei de executie pentru vehicul sunt prezentate in anexele nr. 1a) - 1e)*) la prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1a) - 1e) sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    (1) Licenta de transport rutier public in regim de taxi, licenta taxi, precum si licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se elibereaza insotite de caietele de sarcini specifice.
    (2) Caietele de sarcini sunt documente obligatorii care contin conditiile ce trebuie respectate de operatorul de transport rutier public sau taximetristul independent in desfasurarea activitatilor de transport rutier in regim de taxi, precum si de catre operator in activitatile de dispecerat taxi.
    (3) Caietele de sarcini se elaboreaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care le actualizeaza ori de cate ori este necesar, cu consultarea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau a asociatiilor profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.
    (4) Modelele caietelor de sarcini aferente licentei de transport rutier public in regim de taxi, licentei taxi si licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4 la prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Licentierea operatorilor de transport taxi, a taximetristilor independenti si a operatorilor pentru activitati de dispecerat taxi

    Art. 5
    (1) Operatorul de transport taxi, precum si taximetristii independenti pot desfasura activitate de transport rutier public daca au primit un numar de registru din Registrul operatorilor de transport rutier in regim de taxi sau al taximetristilor independenti, deschis la fiecare agentie teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.;
    (2) Numarul de registru se acorda daca operatorul de transport taxi sau taximetristul independent indeplineste conditiile pentru dobandirea licentei de transport rutier public in regim de taxi sau a licentei taxi.
    (3) Numarul de registru se inscrie pe licenta de transport rutier public in regim de taxi sau pe licenta taxi.
    (4) Operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi este autorizat sa efectueze aceasta activitate prin eliberarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi.
    Art. 6
    Operatorii de transport care desfasoara activitate de transport de persoane in regim de inchiriere se vor autoriza de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in conditiile in care sunt autorizati operatorii de transport public de persoane prin servicii ocazionale in trafic national.

    A. Licenta de transport rutier public in regim de taxi
    Art. 7
    (1) Licenta de transport rutier public in regim de taxi se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport taxi, persoane juridice, care urmeaza sa desfasoare activitati de transport rutier in regim de taxi, care detin in proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule si care indeplinesc conditiile privind baza tehnico-materiala, competenta profesionala, capacitatea financiara si onorabilitatea.
    (2) Operatorul de transport taxi va obtine cate un exemplar de serviciu al licentei de transport rutier public in regim de taxi pentru fiecare filiala inregistrata la Oficiul registrului comertului, deschisa in alte judete sau in municipiul Bucuresti, in care efectueaza activitati de transport rutier in regim de taxi.
    (3) Operatorul de transport taxi va notifica, spre luare in evidenta, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. obtinerea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de transport rutier in regim de taxi.
    (4) Exemplarul de serviciu se elibereaza si se vizeaza gratuit de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitenta a licentei de transport rutier public in regim de taxi.
    (5) Licenta de transport rutier public in regim de taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este valabila numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (6) Licenta de transport rutier public in regim de taxi impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de catre operatorul de transport taxi, la sediul acestuia, iar exemplarul de serviciu se pastreaza la filiala pentru care a fost eliberat.
    Art. 8
    (1) Operatorul de transport taxi care urmeaza sa desfasoare activitate de transport in regim de taxi va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in a carei raza isi are sediul, eliberarea licentei de transport rutier public in regim de taxi, indicand, atunci cand este cazul, eventualele filiale inregistrate la oficiul registrului comertului, pentru care doreste eliberarea de exemplare de serviciu.
    (2) In vederea eliberarii licentei de transport rutier public in regim de taxi solicitantul prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda:
    a) certificatul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul din care trebuie sa reiasa ca acesta are ca obiect de activitate transportul rutier in regim de taxi;
    b) certificatul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului pentru filiala pentru care solicita exemplarul de serviciu al licentei de transport rutier public in regim de taxi;
    c) dovada ca indeplineste pentru sediu si filiala conditia privind baza tehnico-materiala corespunzatoare, respectiv dovada ca detine in proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule cu care poate efectua activitati de transport rutier in regim de taxi, precum si spatiul, in suprafata suficienta, pentru parcarea si intretinerea acestora (act de proprietate, contract de inchiriere cu detinatorul spatiului, adeverinta de la consiliul local etc.). Dovada intretinerii autovehiculelor se poate face si prin incheierea unui contract de prestari de servicii cu o unitate autorizata;
    d) documentele persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi la sediu si filiala:
    - dovada ca aceasta are calitatea de angajat, confirmata prin inregistrarea la camera de munca teritoriala, cu exceptia cazului in care aceasta este chiar administratorul agentului economic;
    - decizia de numire;
    - certificat valabil de pregatire profesionala, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier poate indeplini aceasta functie la un singur operator de transport taxi si raspunde de respectarea reglementarilor legale si a caietelor de sarcini aferente in fata Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si a altor autoritati;
    e) dovada ca indeplineste conditiile privind capacitatea financiara, dovedita prin raportul unui auditor autorizat, intocmit pe baza bilantului contabil vizat de directia finantelor publice, respectiv ca societatea prezinta indicatori de solvabilitate prin care asigura un nivel de 500 euro pentru fiecare licenta de executie pentru vehicul eliberata. Raportul auditorului va fi insotit de o copie de pe bilantul contabil;
    f) dovada ca indeplineste conditia privind onorabilitatea, respectiv:
    - cazierul judiciar al administratorului agentului economic;
    - cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier;
    - recomandarea gratuita din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.
    Art. 9
    Licenta de transport rutier public in regim de taxi se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant etc.).
    Art. 10
    Vizarea anuala a licentei de transport rutier public in regim de taxi, precum si, dupa caz, a exemplarelor de serviciu ale acesteia este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia, precum si de verificarea activitatii operatorului de transport taxi.
    Art. 11
    (1) Operatorului de transport taxi i se suspenda licenta de transport rutier public in regim de taxi in unul dintre urmatoarele cazuri:
    a) cand operatorul de transport taxi nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de transport rutier public in regim de taxi;
    b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de transport rutier public in regim de taxi, in termen de 15 zile de la aparitia acestora;
    c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul de licenta de transport rutier public in regim de taxi, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu a remediat in termenul stabilit aspectele sesizate in reclamatii;
    d) neprezentarea pentru vizarea anuala a licentei de transport rutier public in regim de taxi in termen de 10 zile de la data expirarii vizei precedente;
    e) cand nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini.
    (2) Licenta de transport rutier public in regim de taxi se suspenda de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prin agentiile teritoriale.
    (3) Licenta de transport rutier public in regim de taxi suspendata se reacorda, cu plata tarifelor aferente, la cererea operatorului de transport rutier, dupa expirarea termenului de suspendare.
    (4) Licenta de transport rutier public in regim de taxi se suspenda pe o perioada cuprinsa intre 1 - 3 luni.
    Art. 12
    (1) Anularea licentei de transport rutier public in regim de taxi se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prin agentiile teritoriale, in urmatoarele cazuri:
    a) dupa a treia suspendare in decurs de 2 ani consecutivi;
    b) cand vehiculele din administrarea operatorului de transport taxi sunt utilizate la transportul de produse de contrabanda, droguri, arme si munitii, materiale radioactive, treceri ilegale de persoane peste frontiera, rapiri, sechestrari din vina dovedita a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier public in regim de taxi;
    c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre administratorul sau persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi a normelor legale de organizare si desfasurare a activitatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculelor din administrarea sa;
    d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre administratorul operatorului de transport taxi sau de catre persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi si utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) cand se constata ca operatorul de transport taxi a obtinut licenta de transport rutier public in regim de taxi in baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate;
    f) cand operatorul de transport taxi isi inceteaza activitatea de transport rutier in regim de taxi.
    (2) Dupa anularea licentei de transport rutier public in regim de taxi pozitia din Registrul operatorilor de transport rutier in regim de taxi se radiaza.
    (3) Suspendarea sau anularea licentei de transport rutier public in regim de taxi produce aceleasi efecte si pentru exemplarele de serviciu ale acesteia.
    Art. 13
    Operatorul de transport care desfasoara activitate de transport de persoane in regim de inchiriere trebuie sa obtina licenta de transport rutier public in conditiile prevazute de Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

    B. Licenta taxi
    Art. 14
    Licenta taxi se elibereaza taximetristilor independenti, persoane fizice autorizate sa execute o activitate economica in conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu autovehicule detinute in proprietate ori care indeplinesc conditiile de onorabilitate sau competenta profesionala.
    Art. 15
    (1) Prevederile art. 7 alin. (5), ale art. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator taximetristilor independenti carora li se elibereaza licenta taxi.
    (2) Licenta taxi impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original la domiciliul taximetristului independent.
    Art. 16
    (1) Taximetristul independent va solicita eliberarea licentei taxi agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul unde acesta are domiciliul.
    (2) In vederea eliberarii licentei taxi solicitantul prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda:
    - autorizatie pentru executarea unei activitati economice in conformitate cu prevederile legale, eliberata de Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul localitatii unde acesta isi are domiciliul, din care sa reiasa ca are dreptul sa desfasoare activitate de transport rutier in regim de taxi;
    - copie de pe actul de proprietate al autovehiculului detinut;
    - cazierul judiciar;
    - recomandarea gratuita din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene;
    - copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale.
    Art. 17
    (1) Taximetristului independent i se suspenda licenta taxi in unul dintre urmatoarele cazuri:
    a) cand taximetristul independent nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei taxi;
    b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei taxi, in termen de 15 zile de la aparitia acestora;
    c) cand reclamatiile privind calitatea prestatiilor realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficiarilor sau a altor organisme indreptatite, se confirma, iar detinatorul licentei taxi, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu le-a remediat in termenul stabilit;
    d) cand se constata ca taximetristul independent desfasoara alte categorii si tipuri de transport rutier sau la a doua sanctiune privind neutilizarea aparatului de taxat;
    e) neprezentarea pentru vizarea anuala a licentei taxi in termen de 10 zile de la data expirarii vizei precedente;
    f) cand nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licentei taxi.
    (2) Licenta taxi se suspenda de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prin agentiile teritoriale.
    (3) Licenta taxi suspendata se reacorda, cu plata tarifelor aferente, la cererea taximetristului independent, dupa expirarea termenului de suspendare.
    (4) Licenta taxi se suspenda pe o perioada cuprinsa intre 1 - 3 luni.
    Art. 18
    (1) Anularea licentei taxi se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale, in urmatoarele cazuri:
    a) dupa a treia suspendare in decurs de 2 ani consecutivi;
    b) cand autovehiculul folosit de taximetristul independent este utilizat la transportul de produse de contrabanda sau furate, droguri, arme si munitii ori materiale radioactive, din vina dovedita a acestuia;
    c) in cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenesti sau cu deteriorarea grava a mediului inconjurator, datorate nerespectarii de catre taximetristul independent a normelor legale de organizare si desfasurare a activitatii sau a normelor tehnice de intretinere a vehiculului;
    d) cand se constata falsificarea documentelor de transport de catre taximetristul independent si utilizarea lor la efectuarea transporturilor;
    e) cand se constata ca taximetristul independent a obtinut licenta taxi in baza unor documente falsificate sau ca urmare a prezentarii unor date eronate;
    f) cand taximetristul independent isi inceteaza activitatea de transport rutier in regim de taxi.
    (2) Dupa anularea licentei taxi pozitia din Registrul taximetristilor independenti se radiaza.

    C. Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi
    Art. 19
    (1) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se atribuie de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in a carei raza isi are sediul operatorul, pentru activitatea de dispecerat taxi, pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii, si este valabila numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente.
    (2) Dotarile necesare si conditiile in care au obligatia sa isi desfasoare activitatea operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi sunt prevazute in caietul de sarcini prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 20
    (1) Documentele care se depun in vederea eliberarii licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt:
    a) acte doveditoare din care sa rezulte ca agentul economic detine in proprietate sau cu contract de inchiriere spatii special amenajate pentru desfasurarea activitatii respective, ca detine in proprietate aparatura si dotarea necesare, precum si acte justificative pentru utilizarea frecventei radio protejate pentru operatorii de transport taxi si taximetristii independenti deserviti;
    b) copia autorizatiei pentru reteaua de comunicatii independente, eliberata de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o persoana juridica autorizata;
    c) copii ale contractelor privind serviciul de dispecerat taxi, realizate cu operatorii de transport taxi si/sau taximetristii independenti pentru intreaga durata de valabilitate a licentei de executie, precum si lista statiilor radio deservite, cu seriile si codul de apel ale acestora;
    d) certificatul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului, codul fiscal si statutul, din care trebuie sa reiasa ca solicitantul are ca obiect de activitate efectuarea de activitati de dispecerat taxi;
    e) decizia de numire, copia de pe contractul de angajare si cazierul judiciar pentru persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea care il reprezinta in relatia cu agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. si celelalte autoritati;
    f) recomandarea gratuita din partea camerelor taximetristilor ca filiale judetene sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene;
    g) lista cu operatorii de emisie-receptie autorizati de Inspectoratul General de Comunicatii, precum si carnetele de munca si contractele de munca ale acestora.
    (2) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi impreuna cu caietul de sarcini aferent se pastreaza in original de catre operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi, la sediul acestuia.
    (3) Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi a documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant etc.).
    (4) Vizarea anuala a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi este conditionata de mentinerea valabilitatii documentelor care au stat la baza eliberarii acesteia si prezentarea acestor documente cu modificarile survenite.
    (5) In cazul in care se constata de catre organele de control abilitate abateri repetate in activitatea desfasurata de operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi in perioada dintre eliberarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi si vizarea acesteia sau dintre doua vizari succesive, abateri care ar conduce la suspendarea licentei in cauza, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. poate refuza acordarea vizei pentru o perioada de 1 - 3 luni.
    Art. 21
    (1) Suspendarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotaraste de catre emitent in unul dintre urmatoarele cazuri:
    a) cand operatorul pentru activitatea de dispecerat taxi nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi;
    b) necomunicarea in scris la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a modificarilor fata de datele existente la data obtinerii licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, in termen de 30 de zile de la aparitia acestora;
    c) cand reclamatiile privind prestatiile realizate, adresate in scris agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din partea beneficiarilor si a altor organe indreptatite, se confirma, iar detinatorul de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, la comunicarea in scris a agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., nu a remediat in termenul stabilit aspectele sesizate in reclamatie;
    d) cand nu sunt respectate prevederile caietului de sarcini al licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi.
    (2) Anularea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se hotaraste de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale, in urmatoarele cazuri:
    a) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio a caror provenienta legala nu poate fi dovedita;
    b) dispeceratul deserveste operatori de transport in regim de taxi sau taximetristi independenti, neautorizati;
    c) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim de inchiriere, carora le este interzisa folosirea statiilor radio de emisie-receptie;
    d) la a treia suspendare in decurs de 2 ani consecutivi.
    Art. 22
    Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi suspendata se reacorda dupa ce detinatorul acesteia face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

    CAP. 3
    Efectuarea operatiunilor de transport rutier

    A. Licenta de executie pentru vehicul
    Art. 23
    (1) Efectuarea de transporturi rutiere in regim de taxi sau in regim de inchiriere este permisa numai cu vehicule carora li s-au eliberat de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. licente de executie pentru vehicul, corespunzatoare categoriei si tipului de transport rutier respectiv.
    (2) Licenta de executie pentru vehicul se elibereaza sub forma de cartela magnetica, personalizata.
    (3) La eliberarea licentei de executie pentru vehicul sub forma de cartela magnetica operatorul de transport taxi sau taximetristul independent primeste un document-tip care atesta termenul de valabilitate a acesteia, categoria si tipul de transport rutier pentru care a fost eliberata, duplicatul documentului pastrandu-se la emitent. Documentul-tip se preschimba ori de cate ori intervin modificari referitoare la termenul de valabilitate, la categoria sau tipul de transport rutier pentru care a fost eliberat, fara a fi necesara inlocuirea cartelei magnetice.
    (4) Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport taxi detinatori de licenta de transport rutier public in regim de taxi sau de exemplare de serviciu ale licentei de transport rutier public in regim de taxi, precum si taximetristilor independenti detinatori de licenta taxi, pentru parcul detinut in conditiile legii.
    (5) Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pentru transportul rutier in regim de taxi in trafic national si/sau transportul rutier in regim de taxi in trafic international. Licenta de executie pentru vehicul se elibereaza numai pentru autovehicule agreate, inmatriculate in judetul pentru care este valabila licenta de transport rutier public in regim de taxi, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta taxi. Restrictia privind inmatricularea se excepteaza in cazul detinerii autovehiculelor prin contracte de leasing.
    (6) Pana la introducerea in totalitate a cartelelor magnetice licentele de executie pentru vehicul se elibereaza pe formularele-tip.
    Art. 24
    Documentele care stau la baza eliberarii licentei de executie pentru vehicul in cazul transporturilor in regim de taxi sunt:
    a) copia certificatului de inmatriculare si cartea de identitate ale vehiculului;
    b) talonul-anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;
    c) certificatul de agreare pentru utilizarea autovehiculului in regim de taxi, eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", denumit in continuare RAR;
    d) dovada detinerii autovehiculului in cazul in care acesta este detinut cu contract de leasing sau de inchiriere;
    e) asigurarea pasagerilor si bagajelor pentru riscurile ce cad in sarcina operatorilor de transport si a taximetristilor independenti;
    f) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.
    Art. 25
    (1) In cazul transporturilor rutiere in regim de inchiriere licenta de executie pentru vehicul se elibereaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind transporturile rutiere.
    (2) Concomitent cu eliberarea licentei de executie pentru vehicul in cazul transportului in regim de inchiriere Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va asigura contra cost un ecuson cu textul "RENT A CAR" care se va aplica pe parbriz la loc vizibil.
    (3) Este interzis a se executa transport rutier in regim de taxi cu autoturisme destinate transportului in regim de inchiriere; acestora le este interzis sa aiba in dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie.
    Art. 26
    Pentru executarea unui transport rutier in regim de inchiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
    a) licenta de executie pe vehicul;
    b) documentul fiscal cu regim special valabil privind modul de plata a intregului transport;
    c) contractul incheiat intre operator si client;
    d) asigurarea pentru vehicul si pentru client;
    e) certificatul de inmatriculare cu talonul-anexa avand inspectia tehnica periodica valabila.
    Art. 27
    (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspenda in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei.
    (2) Licenta de executie pentru vehicul se reacorda dupa ce detinatorul face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la suspendarea acesteia, cu plata tarifelor aferente.
    Art. 28
    Anularea licentei de executie pentru vehicul se face in urmatoarele cazuri:
    a) dupa a doua suspendare;
    b) neremedierea in termen de 3 luni a cauzelor care au dus la suspendarea acesteia;
    c) in cazul anularii certificatului de inmatriculare sau a certificatului de agreare al autovehiculului, dupa caz;
    d) in cazul suspendarii licentei de transport rutier public in regim de taxi.

    PARTEA a II-a
    Conditii privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor de transport in regim de taxi

    Art. 29
    (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi se face de catre RAR.
    (2) Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autoturism, pentru transportul de persoane in regim de taxi, se face cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) autoturismul are inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;
    b) autoturismul corespunde constructiv categoriei de folosinta, conform prevederilor legale;
    c) autoturismul are dotarile stabilite, conform legii, in stare de functionare, respectiv:
    - este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala care atesta ca aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare;
    - este dotat cu statie radio de emisie-receptie, pe baza unui act de detinere legal, cu exceptia localitatilor unde consiliile locale emit un numar maxim de 20 de autorizatii taxi, caz in care dispecerizarea se realizeaza prin telefonie mobila redirectionata. In cazul in care solicitantul declara ca autoturismul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, dotarea cu statie radio este optionala, situatie care se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;
    - este dotat cu un dispozitiv de alarma la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie sa poata transmite, prin actionare discreta, semnale de alarma prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi incorporat in statia radio de emisie-receptie;
    - este dotat cu lampa taxi certificata de RAR, care functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv "Liber" si "Ocupat";
    - pozitiile de lucru ale lampii taxi, "Liber" si "Ocupat", trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat;
    d) autoturismul are insemnele stabilite conform legii:
    - are aplicata pe partile laterale banda dubla de carouri tip sah, pe o lungime egala cel putin cu latimea portierelor, sub nivelul geamurilor acestora;
    e) autoturismul are inscrisurile stabilite conform legii:
    - are inscrisul "TAXI" pe suprafetele partii galbene a lampii taxi, dupa caz;
    f) are elementele de caroserie de culoarea stabilita prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In cazul in care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicata cel putin pe stalpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii in sus.
    In cazul in care solicitantul declara ca autoturismul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, culoarea stabilita este optionala. Aceasta situatie se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;
    g) autoturismul dispune de un spatiu destinat exclusiv bagajelor, cu un volum de minimum 100 dm^3, exclusiv, eventual, volumul ocupat de o instalatie de alimentare GPL.
    (3) Eliberarea la cerere a certificatului de agreare a unui autovehicul, pentru transportul de bunuri in regim de taxi, se face cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) autovehiculul are inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;
    b) autovehiculul corespunde constructiv categoriei de folosinta, conform prevederilor legii;
    c) autovehiculul are dotarile stabilite conform legii, in stare de functionare, respectiv:
    - este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala, conform careia aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare;
    - este dotat cu lampa taxi certificata de RAR, care functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv "Liber" si "Ocupat";
    - pozitiile de lucru ale lampii taxi, "Liber" si "Ocupat", trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat;
    d) are insemnele stabilite conform legii:
    - are aplicata pe partile laterale si in fata, daca este posibil, banda dubla de carouri tip sah, plasata imediat sub nivelul geamurilor portierelor si parbrizului cabinei;
    e) are inscrisuri stabilite conform legii:
    - are inscrisul "TAXI" pe fetele fata si spate ale partii galbene a lampii taxi, dupa caz;
    f) are elementele de caroserie de culoarea stabilita prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In cazul in care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicata cel putin pe stalpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii in sus.
    In cazul in care solicitantul declara ca autovehiculul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, culoarea stabilita este optionala. Aceasta situatie se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz.
    Art. 30
    (1) Incepand cu 1 ianuarie 2004, inspectia tehnica periodica a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier in regim de taxi se face de catre RAR, in reprezentantele sale, sau cu personal propriu RAR, in anumite statii de inspectie tehnica autorizate, din alte municipii sau orase, altele decat municipiile resedinta de judet si unde se constata existenta unui numar semnificativ de taxiuri.
    (2) RAR poate stabili centre de arondare pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice a autovehiculelor prevazute la alin. (1), dupa consultarea cu camerele taximetristilor ca filiale judetene sau cu asociatiile profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene.
    (3) Inspectia tehnica periodica a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier in regim de taxi cuprinde cumulativ urmatoarele operatii:
    a) inspectia tehnica periodica efectuata conform reglementarilor privind incadrarea vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei - RNTR 1;
    b) verificarea mentinerii conditiilor de agreare stabilite la art. 29;
    c) verificarea dotarilor suplimentare cerute prin Legea nr. 38/2003, ulterioare agrearii.
    (4) Autovehiculul prezentat pentru verificarea dotarilor prevazute la art. 30 alin. (3) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are aplicate pe cele doua portiere spate, iar in cazul transportului de bunuri in regim de taxi, pe partile laterale ale cabinei sau caroseriei cele doua indicatoare marcate, care trebuie sa contina:
    - numarul autorizatiei taxi;
    - localitatea de autorizare;
    - data expirarii autorizatiei taxi;
    b) indicatorul marcat stabilit ca model unic la nivelul localitatii, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, indeplineste urmatoarele conditii:
    - are forma, dimensiunile, iar dimensiunile inscrisurilor si culorile astfel incat sa poata fi lizibile la o distanta de 100 m;
    - are inscrisurile in relief, pentru a nu putea fi falsificate;
    - are un sistem de prindere pe portiera, care sa il asigure contra desprinderii cu usurinta. Sistemul de prindere va fi convenit cu camerele taximetristilor si cu asociatiile profesionale reprezentative;
    - nu poate fi indepartat de pe portiera decat de persoana desemnata de primarie;
    c) are aplicata pe cele doua portiere fata valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe ora si a tarifului de pornire;
    d) nu are pe geamuri aplicate inscrisuri, colante sau altele asemenea, care ar putea afecta vizibilitatea din si inspre interior.
    Art. 31
    (1) Incepand cu 1 ianuarie 2004 nu vor mai fi agreate pentru transportul public in regim de taxi autoturismele care nu indeplinesc prevederile art. 29 alin. (2) lit. g).
    (2) De la prevederile alin. (1) se excepteaza autoturismele care au detinut agreare RAR pana la 31 decembrie 2003.
    (3) Lampa taxi, de culoare galbena, impreuna cu lampile suplimentare, de culoare rosie si verde, vor fi executate compact.
    (4) Nu vor fi omologate/certificate si nu vor fi utilizate pe vehicule lampile taxi ale caror raze de racordare a partilor exterioare sunt mai mici de 2,5 mm.
    (5) Latimea literelor inscrisului "TAXI", aplicate pe lampa taxi, va fi cuprinsa intre 10 - 15 mm.
    (6) Toate aparatele de taxat si statiile radio existente pe taxiuri vor putea fi utilizate pana la inlocuirea lor conform legii, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003.
    (7) Certificatele de agreare existente la data de 28 aprilie 2002 vor fi valabile pana la 31 decembrie 2003.
    (8) Pana la 31 decembrie 2003 se vor realiza urmatoarele:
    a) operatorii de transport taxi, taximetristii independenti si operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi vor solicita de la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. eliberarea licentelor de transport rutier public in regim de taxi, a licentelor taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, in conditiile stabilite de lege;
    b) RAR si agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. vor elibera certificate de agreare si, respectiv, licente de executie pentru vehicul, temporare, in conditiile in care nu au avut loc dotarea si amenajarea taxiurilor, conform legii, pana la 31 decembrie 2003, acestea urmand sa fie declarate definitive dupa reverificarea agrearii de catre RAR. Pe baza certificatelor de agreare temporare se pot elibera licente de executie temporare pentru vehicul si pe baza acestora se pot elibera autorizatiile taxi temporare de catre primarie;
    c) pana la 31 decembrie 2003 RAR va agrea temporar autoturismele prezentate pentru activitate de taxi daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii minimale:
    - au inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate;
    - sunt dotate cu aparate de taxat si statie radio de emisie-receptie in stare de functionare;
    - au in dotare caseta taxi;
    - au cel putin doua usi pe partea dreapta, numai pentru autoturismele destinate efectuarii de transport de persoane in regim de taxi;
    d) in conditiile existentei unei hotarari a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind limitarea numarului de autorizatii taxi, agrearea temporara se va acorda numai pentru autovehiculele detinatoare de autorizatii taxi valabile, incepand cu data distribuirii acestora de catre autoritatea locala respectiva. Dupa finalizarea dotarii si pregatirii taxiurilor conform prevederilor legii, pana la 31 decembrie 2003, RAR va modifica termenul temporar in permanent, dupa caz;
    e) operatiunea de pregatire a parcului de autoturisme pentru agreare ca taxiuri de catre RAR incepe cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si se finalizeaza la 31 decembrie 2003, urmand ca procedura de agreare sa se efectueze pe baza unor programari stabilite de comun acord intre RAR si camera taximetristilor ca filiala judeteana si asociatiile profesionale reprezentative prin filialele judetene.
    Art. 32
    Planul de operatii privind desfasurarea procedurii de agreare, procedura de omologare/certificare a lampilor taxi, planul de operatii privind inspectia tehnica periodica pentru autovehiculele taxi, precum si modelul certificatului de agreare se stabilesc de RAR si pot fi puse la dispozitie celor interesati la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

    PARTEA a III-a
    Metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor

    Art. 33
    Conducatorii de autovehicule care efectueaza transport rutier in regim de taxi trebuie sa detina un certificat de atestare a pregatirii profesionale, care sa confirme dobandirea cunostintelor profesionale in calitate de conducator de autovehicul de transport in regim de taxi.
    Art. 34
    Pentru a putea practica activitatea de taximetrist in transportul rutier in regim de taxi, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa aiba 21 de ani impliniti;
    b) sa aiba permis de conducere categoria B valabil si o vechime de cel putin 3 ani sau permis de conducere categoria C valabil si o vechime de cel putin 2 ani;
    c) sa detina certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;
    d) sa faca dovada ca este angajat al operatorului de transport taxi care detine autovehiculul pe care il conduce sau ca este proprietarul acestuia, in cazul taximetristului independent;
    e) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic.
    Art. 35
    (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. dupa prezentarea dovezii achitarii contravalorii acestuia. Modelul si continutul certificatului profesional sunt prevazute in anexa nr. 5.
    (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se obtine in urma promovarii unui examen pe baza de test-grila organizat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care va desemna comisia de examinare. Directia generala transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va putea desemna un reprezentant in comisie.
    Art. 36
    Pentru sustinerea testului-grila candidatii trebuie sa prezinte la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. urmatoarele documente:
    a) dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea taximetriei;
    b) dovada platii in contul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a taxei privind examinarea.
    Art. 37
    (1) Pregatirea profesionala va fi asigurata de catre scolile de conducatori auto autorizate de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si centrele de pregatire profesionala autorizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generala transport rutier, in baza reglementarilor specifice.
    (2) Cursurile de pregatire profesionala prevazute la art. 36 trebuie sa asigure candidatilor cunostintele necesare referitoare la reglementarile specifice in vigoare si la practicarea taximetriei conform standardului ocupational.
    (3) Programele cursurilor vor fi astfel intocmite incat sa poata raspunde tematicii prevazute in anexa nr. 6 si vor fi avizate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
    (4) Cursurile de pregatire profesionala in vederea atestarii conducatorilor auto vor avea durata de 30 de ore.
    (5) Pentru inscrierea la cursurile de pregatire profesionala conducatorii auto solicitanti vor prezenta urmatoarele documente:
    a) cerere-tip;
    b) copia permisului de conducere valabil;
    c) cazier judiciar;
    d) copia cartii de munca, daca exista;
    e) copia actului de identitate;
    f) dovada ca este apt medical si psihologic pentru transportul de persoane;
    g) adeverinta eliberata de serviciul politiei rutiere judetene, din care sa rezulte ca in ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul si nu a produs accidente rutiere grave soldate cu victime omenesti sau importante pagube materiale;
    h) dovada absolvirii unei forme de invatamant obligatoriu.
    Art. 38
    (1) Testul pentru obtinerea certificatului de pregatire profesionala consta intr-o proba scrisa tip grila cu 20 de intrebari.
    (2) Pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la 70% din totalul intrebarilor.
    (3) Rezultatul testarii va fi comunicat candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care are obligatia sa le solutioneze in termen de 10 zile.
    (4) Candidatii respinsi vor sustine o noua testare dupa maximum 15 zile. Candidatii respinsi si la cel de-al doilea test se pot prezenta la o noua testare numai dupa ce au urmat un nou curs de pregatire profesionala.
    (5) Actele prevazute la art. 37 alin. (5) impreuna cu catalogul cursului si situatia taximetristilor examinati, verificate de comisia de examinare, se pastreaza de scoala de conducatori auto sau centrul de pregatire profesionala unde s-a desfasurat cursul de pregatire profesionala, o perioada de 10 ani.
    (6) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generala transport rutier si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. au dreptul de a controla modul de efectuare a cursurilor de pregatire profesionala.
    Art. 39
    (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale, in cazul transportului rutier in regim de taxi, se elibereaza pentru 5 ani si poate fi prelungit pentru inca 3 ani, conform legii.
    (2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile vizarii anuale gratuite si sustinerii testului tip grila o data la 2 ani la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., precum si ale prezentarii dovezii ca taximetristul este apt din punct de vedere medical si psihologic.
    (3) Neacordarea vizei anuale in termen poate fi contestata de catre taximetrist la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. Contestatia se rezolva in maximum 15 zile.
    (4) Certificatele de atestare a pregatirii profesionale eliberate taximetristilor pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi mentin valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 40
    (1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale poate fi retinut de catre reprezentantii organelor de control autorizate si predat agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., o data cu copia documentului de constatare, care va lua masuri de suspendare sau anulare, dupa caz.
    (2) Suspendarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale se realizeaza pe o perioada de 1 - 3 luni in urmatoarele cazuri:
    a) taximetristul a realizat transport fara ca aparatul de taxat sa fie in functiune;
    b) taximetristul nu poate justifica provenienta aparatului de taxat sau a statiei radio de pe taxi;
    c) taximetristul a fost implicat cu vinovatie in activitati cu caracter infractional sau acte antisociale grave;
    d) taximetristul a fost implicat cu vinovatie in accidente de circulatie grave, soldate cu victime omenesti si pagube materiale insemnate;
    e) taximetristul a avut un comportament evident agresiv in raporturile sale cu organele de control autorizate sau cu clientii;
    f) taximetristul are cazier judiciar;
    g) taximetristul este inapt din punct de vedere medical si/sau psihologic;
    h) taximetristul isi desfasoara activitatea cu sigiliul de la aparatul de taxat rupt sau fara valabilitate;
    i) taximetristului i-a fost suspendat permisul de conducere;
    j) taximetristului i-a fost retinut certificatul de atestare profesionala, iar motivul retinerii, care rezulta din documentul de constatare, se dovedeste a fi real;
    k) agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. primeste sesizare din partea camerelor taximetristilor prin filialele judetene sau asociatiile profesionale reprezentative la nivel national prin filialele judetene asupra unor activitati sau comportamente neconforme cu prevederile legale ori cu standardul ocupational existent conform legii, care se confirma.
    (3) Anularea certificatului de atestare a pregatirii profesionale se realizeaza in urmatoarele cazuri:
    a) taximetristului i-a fost anulat permisul de conducere;
    b) taximetristul este privat de libertate printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
    c) taximetristului i se suspenda a doua oara in 2 ani consecutivi certificatul de atestare a pregatirii profesionale.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 41
    Detinatorii de licente de transport rutier public in regim de taxi, licente taxi sau licente de executie pentru activitatile de dispecerat taxi isi desfasoara activitatea pentru care au fost autorizati in baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, a legislatiei interne si internationale in vigoare si a prevederilor caietelor de sarcini aferente.
    Art. 42
    Documentele solicitate la eliberarea licentei de transport rutier public in regim de taxi, a licentei taxi si a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se prezinta la sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in original si in copie pentru certificarea autenticitatii.
    Art. 43
    Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant si, in functie de indeplinirea conditiilor necesare, in termen de 15 zile elibereaza licenta de transport rutier public in regim de taxi, licenta taxi si licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi ori comunica in scris refuzul motivat al eliberarii acestora, dupa caz.
    Art. 44
    (1) Contestatia impotriva refuzului de eliberare a licentei de transport rutier public in regim de taxi, a licentei taxi, a licentei de executie pentru vehicul si a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, precum si impotriva masurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune in termen de 15 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
    (2) In cazul in care masura aplicata este reconfirmata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., solicitantul se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
    Art. 45
    Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentei de transport rutier public in regim de taxi, a exemplarelor de serviciu ale acesteia, a licentei taxi si/sau a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, dupa caz, se comunica, in termen de 15 zile de la data constatarii, de catre operatorul de transport taxi, taximetristul independent sau de catre operatorul pentru activitati de dispecerat taxi, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a emis licenta respectiva, care procedeaza la anularea acesteia. Inlocuirea acestora se efectueaza in mod similar procedurii de obtinere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente. Pierderea sau sustragerea licentei de transport rutier public in regim de taxi, a licentei taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    Art. 46
    La nivelul fiecarei agentii teritoriale Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. va desemna o persoana care se va ocupa de activitatea de taximetrie, precum si de relatia cu consiliul local, camerele taximetristilor sau asociatiile profesionale reprezentative.
    Art. 47
    Administratia publica locala va comunica reprezentantelor RAR si agentiilor teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. numarul de autorizatii taxi eliberate, precum si numele operatorilor de transport taxi si ale taximetristilor independenti carora le-au fost eliberate.
    Art. 48
    Tarifele percepute de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. pentru prestatiile specifice efectuate sunt aceleasi cu cele prevazute in anexa nr. 12 la Normele metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.842/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica in mod corespunzator.

    ANEXA 1a)

 ______________________________________________________________________________
|                                   ____                                       |
|                                  /    \                                      |
|                                 (  RO  )                                     |
|                                  \____/                                      |
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI           |
|                                                                              |
|                             LICENTA DE TRANSPORT                             |
|                        RUTIER PUBLIC IN REGIM DE TAXI                        |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport taxi ___________________________                  |
|    Cod fiscal _____________________________________________                  |
|    Este abilitat sa efectueze transport rutier public in regim de taxi in    |
|  conformitate cu caietul de sarcini.                                         |
|    Valabila de la data de _____________ pana la data de _____________        |
|  numai cu viza anuala.                                                       |
|                                                                              |
|                                                        Emitent               |
|                                          Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. |
|                                          Agentia A.R.R. __________________   |
|                                                                              |
|                                                  Semnatura si stampila       |
|    R.O.T.R. ___/___/_____                                                    |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |  Nr. inregistrare  |  Valabil pana la  |  Semnatura  |  Stampila   | |
| | crt.|                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  1  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  2  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  3  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  4  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  5  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
|                                                                              |
| Mentiuni speciale:                                            |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor.                  |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1b)

 ______________________________________________________________________________
|                                   ____                                       |
|                                  /    \                                      |
|                                 (  RO  )                                     |
|                                  \____/                                      |
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI           |
|                                                                              |
|                                LICENTA TAXI                                  |
|                                                                              |
|    Persoana fizica autorizata _____________________________                  |
|    Cod numeric personal ___________________________________                  |
|    Este abilitata sa efectueze transport rutier public in regim de taxi in   |
|  conformitate cu caietul de sarcini.                                         |
|    Valabila de la data de _____________ pana la data de _____________        |
|  numai cu viza anuala.                                                       |
|                                                                              |
|                                                        Emitent               |
|                                          Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. |
|                                          Agentia A.R.R. __________________   |
|                                                                              |
|                                                  Semnatura si stampila       |
|    R.O.T.R. ___/___/_____                                                    |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |  Nr. inregistrare  |  Valabil pana la  |  Semnatura  |  Stampila   | |
| | crt.|                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  1  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  2  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  3  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  4  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  5  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
|                                                                              |
| Mentiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor.                  |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1c)

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI           |
|                                                                              |
|                             LICENTA DE EXECUTIE                              |
|                     PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI                    |
|                                                                              |
|    Operatorul _____________________________________________                  |
|    Cod fiscal _____________________________________________                  |
|    Valabila de la data de _____________ pana la data de _____________        |
|  numai cu viza anuala.                                                       |
|                                                                              |
|                                                        Emitent               |
|                                          Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. |
|                                          Agentia A.R.R. __________________   |
|                                                                              |
|                                                  Semnatura si stampila       |
|                                                                              |
|    Agentul economic mai sus mentionat este autorizat sa execute in           |
|  conformitate cu prevederile caietului de sarcini activitati de dispecerat   |
|  taxi in spatiul special amenajat situat in localitatea __________________,  |
|  str. ______________________ nr. ______.                                     |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Vize anuale:                                                                 |
|  __________________________________________________________________________  |
| | Nr. |  Nr. inregistrare  |  Valabil pana la  |  Semnatura  |  Stampila   | |
| | crt.|                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  1  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  2  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  3  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  4  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
| |  5  |                    |                   |             |             | |
| |_____|____________________|___________________|_____________|_____________| |
|                                                                              |
| Mentiuni speciale:                                                           |
|                                                                              |
| Falsificarea acestei licente se pedepseste conform legilor.                  |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1d)

 ______________________________________________________________________________
|                                   ____                                       |
|                                  /    \                                      |
|                                 (  RO  )                                     |
|                                  \____/                                      |
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI           |
|                                                                              |
|                             LICENTA DE EXECUTIE                              |
|                               PENTRU VEHICUL                                 |
|               PENTRU TRANSPORTUL RUTIER PUBLIC IN REGIM DE TAXI              |
|                                                                              |
|    Operatorul de transport taxi ___________________________                  |
|    Categorie vehicul ____________ Nr. circulatie __________                  |
|    Nr. identificare ________________________                                 |
|    Valabila de la ________________ pana la ________________                  |
|    Eliberata in baza licentei de transport rutier public in regim de taxi    |
|  Seria _____ nr. __________________                                          |
|                                                                              |
|                                                        Emitent               |
|                                          Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. |
|                                          Agentia A.R.R. __________________   |
|                                                                              |
|                                                  Semnatura si stampila       |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 1e)

 ______________________________________________________________________________
|                                   ____                                       |
|                                  /    \                                      |
|                                 (  RO  )                                     |
|                                  \____/                                      |
|                                                                              |
|                                  ROMANIA                                     |
|           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI           |
|                                                                              |
|                             LICENTA DE EXECUTIE                              |
|                               PENTRU VEHICUL                                 |
|               PENTRU TRANSPORTUL RUTIER PUBLIC IN REGIM DE TAXI              |
|                                                                              |
|    Persoana fizica autorizata _____________________________                  |
|    Categorie vehicul ____________ Nr. circulatie __________                  |
|    Nr. identificare ________________________                                 |
|    Valabila de la ________________ pana la ________________                  |
|    Eliberata in baza licentei taxi Seria _____ nr. _________________         |
|                                                                              |
|                                                        Emitent               |
|                                          Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. |
|                                          Agentia A.R.R. __________________   |
|                                                                              |
|                                                  Semnatura si stampila       |
|                                                                              |
|                            Seria _____ nr. _______________                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                               CAIET DE SARCINI
                al licentei de transport rutier in regim de taxi

    1. Operatorul de transport taxi are obligatia de a respecta reglementarile si normativele legale in vigoare.
    2. Administratorul operatorului de transport taxi impreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi raspund de asigurarea starii tehnice corespunzatoare a vehiculelor aflate in administrarea societatii.
    3. Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi raspunde de instruirea personalului in vederea efectuarii operatiunilor de transport rutier in regim de taxi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu caietul de sarcini specific.
    4. Operatorul de transport taxi are obligatia:
    - sa pastreze licenta de transport rutier in regim de taxi la sediu si sa transmita cate un exemplar de serviciu al acesteia la fiecare filiala, care va instiinta pentru luare in evidenta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe raza careia isi desfasoara activitatea;
    - sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier in regim de taxi orice modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii licentei, in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia;
    - sa comunice in scris, in termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier in regim de taxi incetarea activitatii din initiativa operatorului de transport taxi;
    - sa comunice in scris, in termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta de transport rutier in regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
    - sa reinnoiasca licenta de transport rutier in regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa solicite cu cel putin 10 zile inainte aplicarea vizelor anuale.
    5. Operatorul de transport taxi care isi schimba sediul in alt judet va depune licenta de transport rutier in regim de taxi la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii sediului, interval de timp in care va obtine licenta de transport rutier in regim de taxi de la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe raza careia se afla noul sediu. In aceasta perioada activitatea se desfasoara in baza licentei de transport rutier in regim de taxi, detinuta anterior, care isi pastreaza valabilitatea.
    6. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi - administrator sau persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi etc. - este obligat sa puna la dispozitia acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de transport rutier in regim de taxi, documentele prevazute in prezentul caiet de sarcini sau in alte reglementari in vigoare, precum si actele de identitate personale.
    7. Documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie sa le detina la sediu sau la sediul filialei sunt:
    - documentele din care sa rezulte calitatea de angajat a conducatorilor auto si a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi;
    - fisele cu instruirea personalului privind protectia muncii si PSI (in original);
    - evidenta examenelor medicale si psihologice ale conducatorilor auto;
    - evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere;
    - evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;
    - documente din care sa rezulte ca detine vehiculele din administrare in proprietate, in leasing sau cu chirie (in copie);
    - cartile de identitate ale vehiculelor;
    - talonul-anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (in copie);
    - licentele de executie pentru vehiculele din administrare sau documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie);
    - documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatelor de taxat aprobate si verificate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala;
    - documente din care sa rezulte provenienta legala a statiilor radio de emisie-receptie;
    - polita de asigurare a calatorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorilor de transport taxi (in copie);
    - documente din care sa rezulte ca are asigurata activitatea de dispecerat (licenta de executie pentru activitatea de dispecerat sau contract de prestari de servicii cu detinatorii de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat).
    8. Documentele valabile care trebuie sa se gaseasca la bordul autovehiculelor care efectueaza transport rutier in regim de taxi sunt:
    - licenta de executie pentru vehicul (in original);
    - autorizatia taxi (in copie);
    - certificatul de inmatriculare al vehiculului si talonul-anexa cu inspectia tehnica periodica efectuata la termen (in original);
    - asigurarea de raspundere civila auto RCA (in copie);
    - permisul de conducere al conducatorului auto;
    - atestatul profesional al conducatorului auto cu viza valabila;
    - buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (in original).
    9. Obligatiile operatorului de transport taxi privind conducatorii auto:
    - sa utilizeze numai conducatori auto apti din punct de vedere medical si psihologic;
    - sa utilizeze numai conducatori auto detinatori ai atestatului profesional valabil si care corespund standardului ocupational al taximetristului;
    - sa asigure instruirea conducatorilor auto pe linia respectarii normelor de protectia muncii si PSI, precum si pe linia sigurantei rutiere;
    - sa asigure instruirea conducatorilor auto in privinta obligatiilor ce le revin la efectuarea transportului rutier in regim de taxi.

    ANEXA 3

                               CAIET DE SARCINI
                             al licentei de taxi

    1. Taximetristul independent are obligatia de a respecta reglementarile si normativele legale in vigoare.
    2. Taximetristul independent raspunde de asigurarea starii tehnice corespunzatoare a vehiculului propriu.
    3. Taximetristul independent are obligatia de a se instrui in vederea efectuarii operatiunilor de transport rutier in regim de taxi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu caietul de sarcini specific.
    4. Taximetristul independent are obligatia:
    - sa pastreze licenta taxi la sediu;
    - sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta taxi orice modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii licentei, in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia;
    - sa comunice in scris, in termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta taxi incetarea activitatii din initiativa acestuia;
    - sa comunice in scris, in termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
    - sa reinnoiasca licenta taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa solicite cu cel putin 10 zile inainte aplicarea vizelor anuale.
    5. Taximetristul independent care isi schimba domiciliul in alt judet va depune licenta taxi la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat-o, in termen de 60 de zile de la data schimbarii domiciliului, interval de timp in care va obtine licenta taxi de la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. pe raza careia se afla noul sediu. In aceasta perioada activitatea se desfasoara in baza licentei taxi detinute anterior, care isi pastreaza valabilitatea.
    6. La solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat sa puna la dispozitia acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de transport rutier in regim de taxi, documentele prevazute in prezentul caiet de sarcini sau in alte reglementari in vigoare, precum si actele de identitate personale.
    7. Documentele pe care taximetristul independent trebuie sa le detina la domiciliu sunt:
    - fisa de instruire privind protectia muncii si PSI (in original);
    - evidenta examenului medical si psihologic al acestuia;
    - evidenta instruirii pe linia sigurantei rutiere;
    - evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;
    - documente din care sa rezulte ca detine vehiculul in proprietate (in copie);
    - cartea de identitate a autovehiculului;
    - talonul-anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru vehicul (in copie);
    - licenta de executie pentru vehiculul din administrare sau documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie);
    - documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatului de taxat aprobat si verificat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala;
    - documente din care sa rezulte provenienta legala a statiei radio de emisie-receptie;
    - polita de asigurare a calatorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad in sarcina acestuia (in copie);
    - documente din care sa rezulte ca are asigurata activitatea de dispecerat (contract de prestari de servicii cu detinatorii de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat).
    8. Documentele valabile care trebuie sa se gaseasca la bordul autovehiculului care efectueaza transport rutier in regim de taxi sunt:
    - licenta de executie pentru vehicul (in original);
    - autorizatia taxi (in copie);
    - certificatul de inmatriculare al vehiculului si talonul-anexa cu inspectia tehnica periodica efectuata la termen (in original);
    - asigurarea de raspundere civila auto RCA (in copie);
    - permisul de conducere al conducatorului auto;
    - atestatul profesional al conducatorului auto, cu viza valabila;
    - buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (in original).

    ANEXA 4

                               CAIET DE SARCINI
    al licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi

    Activitatea de dispecerat la transporturile efectuate in regim de taxi este activitatea de preluare telefonica a comenzilor de la clienti si de transmitere a acestora catre taximetristi prin intermediul statiei radio de emisie-receptie.
    1. Detinatorul de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi are obligatia de a desfasura activitatea pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    2. Obligatiile detinatorului de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sunt urmatoarele:
    - sa anunte, in termen de 15 zile de la constatarea evenimentului, la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
    - sa comunice agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta orice modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii acesteia, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii;
    - sa comunice in scris, in termen de 15 zile, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. care a eliberat licenta incetarea activitatii din initiativa sa;
    - sa reinnoiasca licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi la expirarea perioadei de valabilitate si sa solicite cu cel putin 10 zile inainte aplicarea vizelor anuale;
    - sa respecte obligatiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;
    - sa tina la zi evidentele solicitate de reglementarile in vigoare.
    3. Detinatorul de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi va angaja in functia de dispecer numai personal atestat conform legii si va asigura instruirea acestuia asupra obligatiilor ce-i revin in desfasurarea activitatii.
    4. Documentele pe care detinatorul de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi trebuie sa le pastreze la sediu sunt:
    - licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi;
    - documente din care sa reiasa ca detine in proprietate sau cu chirie spatiul in care isi desfasoara activitatea;
    - documente din care sa reiasa ca detine in folosinta reteaua de comunicatii independente, eliberate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o persoana juridica autorizata;
    - lista statiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deserveste;
    - contractele cu operatorii de transport taxi sau cu taximetristii independenti pe care ii deserveste.

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|             ROMANIA            |            ROMANIA                ________  |
|   MINISTERUL TRANSPORTURILOR   |   MINISTERUL TRANSPORTURILOR     |        | |
|  CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI  |  CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI    |        | |
|   AUTORITATEA RUTIERA ROMANA   |   AUTORITATEA RUTIERA ROMANA     |        | |
|           - A.R.R.             |           - A.R.R.               |        | |
|                                |                                  |        | |
|    CERTIFICAT PROFESIONAL      |    CERTIFICAT PROFESIONAL        |        | |
| pentru conducatorii auto care  | pentru conducatorii auto care    |        | |
| efectueaza transport rutier in | efectueaza transport rutier in   |        | |
|        regim de taxi           |        regim de taxi             |________| |
|                                |                                             |
| Numele ....................... | Numele .......................              |
| Prenumele  ................... | Prenumele ....................              |
| Data si locul nasterii ....... | Data si locul nasterii .......              |
| .............................. | ..............................              |
| CNP .......................... | CNP ..........................              |
|                                |                                             |
| Semnatura ..............       |    DIRECTOR GENERAL                         |
|        Data eliberarii ....... |           Data eliberarii .......           |
|        Valabil pana la ....... |           Valabil pana la .......           |
|        Prelungit pana la ..... |           Prelungit pana la .....           |
| Seria CPTx nr. ......          | Seria CPTx nr. ......                       |
|________________________________|_____________________________________________|

                                  _____________________________________________
                                 | Se certifica prin prezentul certificat ca   |
                                 | titularul a facut dovada pregatirii sale    |
                                 | profesionale, potrivit prevederilor         |
                                 | Legii nr. 38/2003 privind transportul in    |
                                 | regim de taxi si in regim de inchiriere.    |
                                 |                                             |
                                 |                 VIZE ANUALE                 |
                                 |                                             |
                                 |   Valabil pana la:       Valabil pana la:   |
                                 |                                             |
                                 |   ................       ................   |
                                 |                                             |
                                 |   Valabil pana la:       Valabil pana la:   |
                                 |                                             |
                                 |   ................       ................   |
                                 |                                             |
                                 |   Valabil pana la:       Valabil pana la:   |
                                 |                                             |
                                 |   ................       ................   |
                                 |                                             |
                                 |              Seria CPTx nr. ......          |
                                 |_____________________________________________|

    ANEXA 6

                               TEMATICA
de pregatire profesionala a conducatorilor de autovehicule care efectueaza transport rutier in regim de taxi

                           Plan de invatamant
pentru cursul de pregatire profesionala a conducatorilor de autovehicule care efectueaza transport rutier in regim de taxi

_____________________________________________________________
Nr.              Continutul tematic                    Nr. de
crt.                                                   ore
_____________________________________________________________
  1. Legislatia profesionala, sociala si fiscala          5
  2. Servirea clientilor                                  3
  3. Practica serviciilor de taximetrie                  10
  4. Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera      7
  5. Securitatea autovehiculului si a pasagerilor         5
  6. Limba straina (optional)                             4
_____________________________________________________________

    A. Programa analitica pentru disciplina: Legislatia profesionala, sociala si fiscala

    Durata: ore

    I. Legislatia specifica (Legea nr. 38/2003)
    1. Nota introductiva
    2. Transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere:
    a) autorizarea si efectuarea transportului;
    b) atestarea profesionala a taximetristilor;
    c) autovehiculele taxi;
    d) aparatul de taxat;
    e) tarife privind transportul in regim de taxi;
    f) obligatiile operatorului de transport, ale taximetristului si ale clientului;
    g) sanctiuni si contraventii;
    h) atributiile autoritatilor cu privire la desfasurarea transportului in regim de taxi
    3. Legislatia in vigoare referitoare la utilizarea statiilor de emisie-receptie (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 591/2002, si Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora)

    II. Legislatia sociala
    1. Nota introductiva
    2. Contractul individual de munca:
    a) clauze generale si specifice;
    b) drepturile si obligatiile angajatului;
    c) suspendarea si incetarea contractului;
    d) concedierea si demisia;
    e) variante de contract individual de munca;
    f) timpul de lucru si munca suplimentara;
    g) concediul de odihna si concediul de formare profesionala;
    h) salarizarea;
    i) sanctiuni disciplinare
    3. Contractul colectiv de munca. Clauzele acestuia
    4. Standardul ocupational (Cartea taximetristului). Principalele prevederi

    III. Legislatia fiscala
    1. Nota introductiva
    2. Taxe si impozite, reglementari in activitatea de taximetrie:
    a) aplicarea T.V.A.;
    b) taxa pe autovehicul;
    c) taxe de trecere si de utilizare a infrastructurii;
    d) impozitele pe venit;
    e) regimul asigurarilor;
    f) stabilirea tarifului in taximetrie, cheltuieli fixe si variabile;
    g) contract de inchiriere a autovehiculelor.

    B. Programa analitica pentru disciplina: Servirea clientilor

    Durata: ore

    I. Cerintele operatorului de transport taxi
    1. Politica firmei privind relatiile cu clientii:
    a) regulamentul de ordine interioara;
    b) tinuta vestimentara si igiena corporala;
    c) profilul moral si codul bunelor maniere;
    d) tipuri de nevoi speciale ale clientului;
    e) rezolvarea situatiilor conflictuale si a reclamatiilor;
    f) avantajele oferite clientului
    2. Comportamentul fata de clienti:
    a) obligatii ale conducatorului auto;
    b) obligatii ale clientilor.

    C. Programa analitica pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrie

    Durata: ore

    I. Aspecte specifice
    1. Functionarea si utilizarea aparatului de taxat si a statiei radio de emisie-receptie
    2. Intocmirea si pastrarea documentelor:
    a) documentele care trebuie sa se gaseasca obligatoriu la bordul vehiculului;
    b) completarea foii de parcurs;
    c) asigurarea cu accesorii;
    d) documentele cu care se incheie ziua de lucru

    II. Topografia locala
    1. Arterele principale
    2. Drumuri cu sens unic si intersectii de circulatie dirijate
    3. Impartirea zonala
    4. Principalele localitati limitrofe
    5. Amplasarea institutiilor importante
    6. Citirea hartilor si a ghidurilor

    III. Informatii turistice
    1. Cunostinte referitoare la tipurile de informatii solicitate de clienti:
    a) informatii generale;
    b) istoria orasului;
    c) edificii istorice si moderne importante;
    d) divertisment

    IV. Aspecte practice
    1. Comunicarea cu firma
    2. Abilitati de conversatie cu clientii
    3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:
    a) simularea unei curse;
    b) simularea unui control.

    D. Programa analitica pentru disciplina: Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera

    Durata: ore

    I. Cunostinte despre vehicul
    1. Cunostinte despre exploatarea autovehiculului
    2. Verificarea tehnica zilnica
    3. Primirea si predarea zilnica a autovehiculului

    II. Indrumari privind conducerea vehiculului
    1. Conducerea defensiva specifica activitatii de taximetrie:
    a) notiuni introductive;
    b) factorii conducerii defensive;
    c) masuri pentru conducerea in siguranta;
    d) masuri pentru evitarea unui accident
    2. Factorii care influenteaza starea fizica si psihica a conducatorului auto
    3. Conducerea defensiva in diverse situatii:
    a) pe timp de noapte;
    b) pe timp de ceata;
    c) pe timp de ploaie;
    d) pe timp de iarna;
    e) pe timp de vara;
    f) pe timp de primavara si toamna;
    g) in mediul urban;
    h) in mediul rural;
    i) pe poduri, sub poduri, tunele si pasaje rutiere;
    j) la depasire;
    k) la acordarea prioritatii;
    l) in coliziuni
    4. Controlul derapajului:
    a) in linie dreapta;
    b) in viraje
    5. Franarea uniforma
    6. Incendiul la autovehicul

    III. Accidentul rutier
    1. Formularul de consemnare a datelor
    2. Utilizarea diverselor date:
    a) completarea constatarii de accident;
    b) cauzele accidentului;
    c) implicarea soferului/vehiculului
    3. Obligatiile soferului implicat intr-un eveniment rutier
    4. Obligatiile soferului care ajunge la locul unui accident
    5. Evenimentul rutier fara persoane accidentate
    6. Masuri in cazul unui accident:
    a) primul ajutor:
    - masuri generale;
    - masuri conforme cu instructajul special efectuat in firma

    IV. Siguranta rutiera
    1. Circulatia rutiera: principalele reguli si abateri
    2. Aspecte generale si specifice
    3. Infractiuni care atrag anularea permisului de conducere
    4. Breviarul sanctiunilor contraventionale si punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

    E. Programa analitica pentru disciplina: Securitatea autovehiculului si a pasagerilor

    Durata: ore

    1. Statistici referitoare la violenta in taximetrie
    2. Riscuri diverse:
    a) clientul dificil;
    b) clientul neplatitor;
    c) hartuirea sexuala;
    d) furtul de obiecte din vehicul;
    e) furtul vehiculului
    3. Furtul cu violenta si amenintari:
    a) consecinte posibile;
    b) profilul autorului;
    c) armele folosite;
    d) masuri adoptate pentru evitarea atacului;
    e) cauzele care influenteaza riscul unui atac;
    f) desfasurarea unui furt armat
    4. Prevenirea unui furt armat:
    a) scopul prevenirii;
    b) recunoasterea furtului armat;
    c) observarea si vigilenta;
    d) limitarea informatiilor
    5. Masuri preventive generale de securitate
    6. Masuri preventive specifice de securitate:
    a) inainte de plecarea in cursa;
    b) in timpul cursei;
    c) dupa cursa
    7. Masuri preventive specifice de securitate in cazul unui furt armat:
    a) in timpul atacului;
    b) dupa atac
    8. Consecintele psihice ale agresiunii
    9. Consideratii generale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1170/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1170 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1170/2003
Ordin 3 2008
pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi
Ordin 296 2004
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu