E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 296 din 20 februarie 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 318 din 13 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, ale Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:
    "ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor"
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."
    Art. 2
    Anexa la ordinul prevazut la art. I, al carei titlu este "Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor."
    2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Licenta de transport rutier public in regim de taxi se elibereaza de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in aceleasi conditii in care se acorda la transportul public local de calatori, operatorilor de transport taxi, persoane juridice, care urmeaza sa desfasoare activitati de transport rutier in regim de taxi, care detin in proprietate sau cu orice alt titlu (cu exceptia comodatului) autovehicule si care indeplinesc conditiile privind baza tehnico-materiala, competenta profesionala, capacitatea financiara si onorabilitatea."
    3. Litera e) a alineatului (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "e) dovada ca indeplineste conditiile privind capacitatea financiara, dovedita prin raportul unui auditor autorizat, intocmit pe baza ultimului bilant contabil vizat de directia finantelor publice, din care sa reiasa ca societatea prezinta solvabilitate determinata de valoarea patrimoniului prin care asigura un nivel de 500 euro pentru fiecare licenta de executie pentru vehicul eliberata. Raportul auditorului va fi insotit de o copie de pe bilantul contabil respectiv.
    In cazul in care operatorul de transport obtine pentru prima oara licenta de transport public in regim de taxi, dovada capacitatii financiare se considera indeplinita temporar daca pentru fiecare licenta de executie pentru vehicul solicitata prezinta dovada ca detine autovehiculul respectiv in proprietate.
    Vizarea anuala a licentei de transport in regim de taxi se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor primului alineat."
    4. Alineatul (4) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Licentele de executie pentru vehicul se elibereaza de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. operatorilor de transport taxi detinatori de licenta de transport rutier public in regim de taxi sau de exemplare de serviciu ale licentei de transport rutier public in regim de taxi, precum si taximetristilor independenti detinatori de licenta taxi, pentru parcul detinut in conditiile legii, pentru o perioada de 5 ani, si isi pastreaza valabilitatea numai in conditiile vizarii anuale de catre emitent, cu plata tarifelor aferente."
    5. Dupa alineatul (4) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
    "(4^1) Perioada de valabilitate pentru care este eliberata licenta de executie pentru vehicul nu poate depasi perioada de valabilitate a licentei de transport rutier public in regim de taxi sau a licentei taxi, dupa caz."
    6. Alineatul (1) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Licenta de executie pentru vehicul se suspenda in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei, precum si in cazul suspendarii licentei de transport rutier public in regim de taxi sau a licentei taxi."
    7. Litera d) a articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "d) in cazul anularii licentei de transport rutier public in regim de taxi sau a licentei taxi."
    8. Titlul partii a II-a va avea urmatorul cuprins:
    "PARTEA II
    Conditii privind agrearea autovehiculelor de transport in regim de taxi"
    9. Alineatul (1) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi se face contra cost de catre RAR, prin reprezentantele sale judetene, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti."
    10. Litera c) a alineatului (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "c) autoturismul are dotarile stabilite, conform legii, in stare de functionare, respectiv:
    - este dotat cu aparat de taxat, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala care atesta ca aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare; pana la 30 iunie 2004 se accepta si aparatele de taxat care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;
    - este dotat legal cu statie radio de emisie-receptie; prevederea este obligatorie pentru taxiurile autorizate de primariile municipiilor si optionala pentru taxiurile autorizate de primariile celorlalte localitati, precum si pentru taxiurile cu autorizatie sezoniera, situatie care se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;
    - este dotat cu dispozitiv de alarma la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie sa poata transmite, prin actionare discreta, semnale de alarma prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi incorporat in statia radio de emisie-receptie.
    Regimul optional al dotarii cu statia radio de emisie-receptie, prevazut la a doua liniuta, se aplica si pentru dispozitivul de alarma in mod similar;
    - este dotat cu lampa taxi certificata de RAR, care functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv <<Liber>> si <<Ocupat>>; pana la 30 iunie 2004 se accepta si lampile taxi care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;
    - pozitiile de lucru ale lampii taxi, <<Liber>> si <<Ocupat>>, trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat; prevederea nu este obligatorie pana la 30 iunie 2004;"
    11. Litera c) a alineatului (3) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "c) autovehiculul are dotarile stabilite conform legii, in stare de functionare, respectiv:
    - este dotat cu aparat de taxat, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala care atesta ca aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare; pana la 30 iunie 2004 se accepta si aparatele de taxat care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;
    - este dotat cu lampa taxi certificata de RAR, care functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv <<Liber>> si <<Ocupat>>; pana la 30 iunie 2004 se accepta si lampile taxi care nu corespund prevederilor Legii nr. 38/2003;
    - pozitiile de lucru ale lampii taxi, <<Liber>> si <<Ocupat>>, trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat; prevederea nu este obligatorie pana la 30 iunie 2004;
    - este dotat legal cu statie radio de emisie-receptie; prevederea este obligatorie pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri in regim de taxi, autorizate de primariile municipiilor, si optionala pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri in regim de taxi, autorizate de primariile celorlalte localitati, situatie care se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;
    - este dotat cu dispozitiv de alarma la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie sa poata transmite, prin actionare discreta, semnale de alarma prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi incorporat in statia radio de emisie-receptie.
    Regimul optional al dotarii cu statia radio de emisie-receptie, prevazut la a patra liniuta, se aplica si pentru dispozitivul de alarma in mod similar;"
    12. Litera f) a alineatului (3) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "f) are elementele de caroserie de culoarea stabilita prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    In cazul in care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti a stabilit culoarea taxiului obligatorie numai pentru partea de deasupra benzii duble tip sah, aceasta va fi aplicata cel putin pe stalpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii in sus."
    13. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Inspectia tehnica periodica a autovehiculelor agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier in regim de taxi se face de catre RAR, in reprezentantele sale, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti, sau de catre statiile de inspectie tehnica periodica autorizate, detinatoare de contract de franciza incheiat cu RAR in conditiile legii si monitorizate de catre acesta. Prin derogare de la prevederile art. 7 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 61/2003, inspectia tehnica periodica la autovehiculele agreate, licentiate si autorizate pentru transportul rutier in regim de taxi, echipate cu instalatii de alimentare cu GPL, se face de catre RAR, in reprezentantele sale, respectiv reprezentanta municipiului Bucuresti, sau in statiile de inspectie tehnica periodica autorizate, detinatoare de contract de franciza incheiat cu RAR in conditiile legii si monitorizate de catre acesta.
    (2) Certificatele de agreare definitive se atribuie pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii si sunt valabile numai in conditiile vizarii anuale de catre RAR, cu plata tarifelor aferente.
    (3) Viza anuala a certificatelor de agreare se acorda numai daca autovehiculele prezentate indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au inspectia tehnica periodica efectuata si in termenul de valabilitate, conform reglementarilor privind incadrarea vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei - RNTR 1;
    b) sunt mentinute conditiile de agreare stabilite la art. 29;
    c) sunt indeplinite cerintele referitoare la dotarile suplimentare cerute prin Legea nr. 38/2003, ulterioare agrearii initiale.
    (4) Autovehiculul prezentat pentru verificarea dotarilor prevazute la alin. (3) lit. c) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are aplicate pe cele doua portiere spate, iar in cazul transportului de bunuri in regim de taxi, pe partile laterale ale cabinei sau caroseriei cele doua indicatoare marcate, stabilite ca model unic la nivelul localitatii prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care trebuie sa contina:
    - numarul autorizatiei taxi;
    - localitatea de autorizare;
    - data expirarii autorizatiei taxi;
    b) are aplicata pe cele doua portiere fata valoarea tarifului pe kilometru, a tarifului pe ora si a tarifului de pornire;
    c) nu are pe geamuri aplicate inscrisuri, colante sau altele asemenea, care ar putea afecta vizibilitatea din si inspre interior."
    14. Alineatele (6), (7) si (8) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) Toate aparatele de taxat si lampile taxi existente pe taxiuri vor putea fi utilizate pana la inlocuirea lor, conform legii, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2004. Toate statiile radio existente pe taxiuri si a caror inlocuire se impune prin reglementarile in vigoare vor putea fi utilizate pana la inlocuirea lor, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2003.
    (7) Certificatele de agreare existente la data de 28 aprilie 2003 vor fi valabile pana la 31 decembrie 2003. Valabilitatea poate fi prelungita pana la 30 iunie 2004, in conditiile prezentelor norme metodologice, perioada in care aparatul de taxat si lampa taxi existente vor fi inlocuite cu noile tipuri prevazute de Legea nr. 38/2003.
    (8) Pana la eliberarea autorizatiilor taxi de catre consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor realiza urmatoarele:
    a) operatorii de transport taxi, taximetristii independenti si operatorii pentru activitatea de dispecerat taxi vor solicita de la agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. eliberarea licentelor de transport rutier public in regim de taxi, a licentelor taxi si a licentelor de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, in conditiile stabilite de lege;
    b) RAR si agentia Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. vor elibera certificate de agreare si, respectiv, licente de executie pentru vehicul, temporare, in conditiile in care nu au avut loc dotarea si amenajarea taxiurilor, conform legii, pana la 31 decembrie 2003, respectiv dotarea cu aparat de taxat si lampa taxi pana la 30 iunie 2004, acestea urmand sa fie preschimbate in definitive dupa reverificarea agrearii de catre RAR. Pe baza certificatelor de agreare temporare se pot elibera licente de executie temporare pentru vehicul si pe baza acestora se pot elibera autorizatiile taxi de catre primarie;
    c) pana la 30 iunie 2004, RAR va agrea temporar autoturismele prezentate pentru activitate de taxi daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii minimale:
    - au inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate;
    - sunt dotate cu aparate de taxat si statie radio de emisie-receptie in stare de functionare;
    - au in dotare caseta taxi;
    - au insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei conform prevederilor Legii nr. 38/2003 si ale regulamentului de organizare si functionare a taximetriei, stabilit de consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
    - sunt dotate cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecarei banchete sau fiecarui scaun pentru clienti, dupa caz, precum si cu spatiu de 100 dm^3 necesar transportului bagajelor de mana, in conditiile prezentelor norme metodologice, si nu pot transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto;
    d) RAR va agrea temporar autovehicule pentru activitatea de taxi pana la 30 iunie 2004, in conditiile in care acestea nu au finalizat inlocuirea aparatelor de taxat si casetelor taxi, conform prevederilor Legii nr. 38/2003; dupa aceasta data certificatele de agreare temporare se vor preschimba, contra cost, in certificate de agreare definitive, in conditiile art. 30 alin. (2), numai daca au fost finalizate dotarile respective. Dupa 30 iunie 2004 certificatele de agreare temporare, eliberate de catre RAR, isi pierd valabilitatea;
    e) operatiunea de pregatire a parcului de autoturisme pentru agreare definitiva ca taxiuri de catre RAR incepe cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si se finalizeaza la 30 iunie 2004, urmand ca procedura de agreare definitiva sa se efectueze pe baza unor programari stabilite de comun acord intre RAR si camera taximetristilor, ca filiala judeteana, sau cu asociatiile profesionale reprezentative, prin filialele judetene."
    15. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Planul de operatii privind desfasurarea procedurii de agreare, procedura de omologare/certificare a lampilor taxi, planul de operatii privind verificarea anuala in vederea acordarii vizei certificatului de agreare definitiv pentru autovehiculele taxi, precum si modelul certificatului de agreare se stabilesc de RAR."
    16. La articolul 34, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) sa prezinte recomandarea gratuita din partea camerelor taximetristilor, ca filiale judetene, sau din partea unei asociatii profesionale reprezentative la nivel national, prin filialele judetene."
    17. Dupa alineatul (4) al articolului 39 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Vizarea anuala a certificatului de atestare a pregatirii profesionale este conditionata de mentinerea indeplinirii conditiilor si a valabilitatii documentelor prevazute la art. 34."
    18. La alineatul (2) al articolului 40, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:
    "l) taximetristul nu s-a prezentat pentru vizarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data expirarii vizei precedente."
    Art. 3
    Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul transporturilor,
                        constructiilor si turismului,
                             Sergiu Sechelariu,
                              secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 296/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 296 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu