Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1136 din 18 septembrie 2007

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatica - salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plaja

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 675 din 4 octombrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, al art. 33 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în Romania, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, prevăzute în   anexa   care   face   parte   integrantă   din   prezenta hotărare.

Art. 2. - Prezenta hotărare intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM- MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare Norme, reglementează salvarea persoanelor aflate în pericol de înec şi prevenirea oricăror accidente de acest fel pe plaje, în ştranduri, în parcuri acvatice, în porturi de agrement nautic şi în alte locuri organizate pentru îmbăiere, situate pe litoralul Mării Negre şi pe apele interioare naturale sau amenajate.

Art. 2. -In sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) plajă - porţiunea de teren sau faşia de coastă adiacentă mării, raurilor, lacurilor sau oricărei alte ape, indiferent de materialul cu care este acoperită, destinată publicului şi utilizată pentru îmbăiere, băi de soare şi agrement nautic;

b) ştrand- locul amenajat pentru îmbăiere, băi de soare la malul unei ape naturale sau al unui bazin artificial, cuprinzand o plajă şi locul respectiv pentru îmbăiere;

c) parc acvatic - locul împrejmuit şi amenajat în vederea desfăşurării activităţilor de agrement, cuprinzand instalaţii specifice divertismentului acvatic;

d)   port de agrement nautic - aria delimitată vizibil, amenajată în vederea amplasării echipamentelor şi ambarcaţiunilor de agrement nautic şi lansării acestora la apă.

Art. 3. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială există plaje cu destinaţie turistică aflate pe litoralul Mării Negre au obligaţia să înfiinţeze servicii de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor.

(2)  Autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare plaje amenajate, ştranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, situate pe apele interioare naturale ori amenajate, au obligaţia să înfiinţeze servicii publice de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor.

(3)   Operatorii economici care au în administrare plaje amenajate, ştranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, situate pe apele interioare naturale ori amenajate au obligaţia să înfiinţeze posturi de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor.

(4) Organizatorii de competiţii sportive nautice sau de nataţie au obligaţia să asigure pe toată durata antrenamentelor şi competiţiilor, la locul de desfăşurare a acestora, servicii de salvare acvatică - salvamar.

Art. 4. -Incadrarea cu personal şi dotarea cu aparatură şi medicamente a posturilor de prim ajutor se fac în conformitate cu baremele Ministerului Sănătăţii Publice şi cu specificul cazurilor de accidente - înec, infarct miocardic, insolaţie, reanimare şi altele - pe plaje, în ştranduri, în parcuri acvatice şi în porturile de agrement nautic.

Art. 5. -Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii economici care au pe raza lor teritorială sau care administrează plaje, ştranduri, parcuri acvatice şi porturi de agrement nautic au următoarele obligaţii:

a)  să asigure funcţionarea în bune condiţii a posturilor de observare ale serviciilor de salvare acvatică - salvamar şi ale bazelor de salvare acvatică şi a posturilor de prim ajutor;

b)  să permită accesul gratuit şi staţionarea pe plaje, în ştranduri, în parcuri acvatice şi în porturile de agrement nautic pană la posturile de salvare acvatică - salvamar şi de prim ajutor al vehiculelor şi/sau personalului serviciilor de salvare, precum şi al organelor căpităniei portului;

c)  să monteze în locuri vizibile panouri de avertizare şi de informare cuprinzand instrucţiuni de utilizare pentru vizitatori şi zonele de apă destinate sau interzise îmbăierii;

d)   să semnalizeze prin intermediul steagurilor zonele destinate sau interzise îmbăierii şi practicării activităţii de agrement nautic;

e) să execute lucrări de amenajare, precum şi de construire a posturilor şi bazelor de observare, cu participarea directă a reprezentanţilor serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar.

Art. 6. - Persoanele care utilizează plajele, ştrandurile, parcurile acvatice şi porturile de agrement nautic în scopuri de agrement au următoarele obligaţii:

a) să respecte semnalizările panourilor de avertizare şi de informare pentru vizitatori;

b) să nu depăşească în înot limita marcată de geamanduri;

c)  să nu intre în înot în zonele periculoase marcate şi înconjurate cu balize;

d)  să păstreze curăţenia la locul de şedere de pe plaje, ştranduri, parcuri acvatice şi porturile de agrement nautic, precum şi a apei;

e) să nu intre în apă atunci cand este interzisă îmbăierea;

f) să anunţe postul de prim ajutor în caz de accident sau în cazul pericolului de înec al unei persoane.

CAPITOLUL II

Organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de salvare acvatică pe plaje, în ştranduri, parcuri acvatice şi porturi de agrement nautic

Art. 7. - (1) Activitatea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de salvare acvatică - salvamar pe plaje, ştranduri, parcuri acvatice şi porturi de agrement nautic cuprinde patrularea cu scop preventiv pe apă şi pe mal, în zonele de îmbăiere şi unde se desfăşoară activităţi nautice, asigurarea permanenţei pe timpul programului la posturile de observare, deplasarea la locul accidentului, căutarea persoanelor dispărute în apă, aplicarea tehnicilor de salvare de la înec, scoaterea victimei din mediul periculos, acordarea primului ajutor medical în caz de accident, transportarea şi predarea acesteia pentru a fi preluată de personalul medical de specialitate.

(2) Activitatea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de salvare acvatică - salvamar se desfăşoară de persoane calificate ca salvatori acvatici.

Art. 8. - Serviciile publice de salvare acvatică - salvamar şi posturile de salvare acvatică - salvamar asigură:

a)   coordonarea din punct de vedere administrativ şi organizatoric a activităţii serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de salvare acvatică - salvamar de pe plan local;

b)   permanenţa pe timpul programului la posturile de observare;

c)  coordonarea şi supravegherea activităţii de amenajare, întreţinere şi reabilitare a posturilor de observare şi a materialelor de avertizare, respectiv panouri de avertizare şi informare, steaguri, geamanduri şi altele asemenea;

d)  colaborarea cu celelalte servicii publice din teritoriu: salvarea, poliţia, jandarmeria, protecţia consumatorului;

e)  participarea salvatorilor acvatici la cursuri de pregătire profesională conform legii;

f) interzicerea personalului serviciilor de salvare acvatică - salvamar şi ale posturilor de salvare acvatică - salvamar să folosească bărcile de salvare pentru plimbări cu vizitatorii, pentru pescuit şi alte asemenea activităţi, acestea fiind destinate numai pentru prevenirea accidentelor şi pentru acţiunile de salvare de la înec.

Art. 9. - (1) Serviciile de salvare acvatică - salvamar şi posturile de salvare acvatică - salvamar îşi constituie echipele de salvatori acvatici astfel:

a)  prin încheierea de contracte individuale de muncă sau contracte de voluntariat cu salvatori acvatici calificaţi;

b)  prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu societăţi civile profesionale de salvatori acvatici sau cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop salvarea acvatică şi care pun la dispoziţie echipele necesare desfăşurării activităţii de salvare acvatică.

(2)   Bazele de salvare acvatică coordonează activitatea posturilor de observare şi au în subordine o zonă de maximum 3.000 m.

(3)  Posturile de observare vor fi amplasate astfel încat să permită o bună vizibilitate asupra zonei de supraveghere şi vor fi amplasate la maximum 300 m distanţă unul faţă de celălalt.

(4)  Echipa de salvare acvatică este alcătuită din minimum 2 salvatori acvatici calificaţi.

(5)  Numărul echipelor de salvare acvatică existente la un post de observare poate fi de minimum 2, în funcţie de afluenţa turiştilor şi înotătorilor şi de caracteristicile zonei de îmbăiere respective.

(6) Fiecare bază de salvare acvatică este condusă de un şef de bază.

(7)  Şeful bazei de salvare acvatică îşi numeşte înlocuitorii care preiau atribuţiile acestuia în cazul indisponibilităţii titularului.

(8) Fiecare post de observare - salvamar este condus de un şef de post. Şeful de post are sarcina de a organiza activitatea de patrulare pe apă şi pe mal, de a mobiliza echipa pentru intervenţie în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea activităţii de intervenţie şi de a asigura instruirea permanentă a echipelor de salvare acvatică.

(9)   Şeful postului de salvare acvatică - salvamar îşi numeşte înlocuitorii care preiau atribuţiile acestuia în cazul indisponibilităţii titularului.

Art. 10. - (1) Echipa de salvare acvatică - salvamar îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)   deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului şi/sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical, transportarea şi predarea acestuia pentru a fi preluat de personalul medical de specialitate;

b)  patrularea preventivă pe apă şi pe mal în zonele de îmbăiere şi în zonele în care se practică activităţi de agrement nautic;

c) orice alte sarcini trasate de conducătorul ierahic.

(2)  Bazele de salvare acvatică sunt dotate cu echipament, materiale de intervenţie, salvare şi transport al accidentatului şi/sau al bolnavului, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1.

(3)  Posturile de observare salvamar şi posturile de salvare acvatică - salvamar sunt dotate cu echipament, materiale de intervenţie, salvare şi transport al accidentatului şi/sau al bolnavului, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2. Şeful postului de observare răspunde de gestionarea şi de folosirea acestor materiale.

(4)  Fiecare salvator acvatic din cadrul serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi din cadrul posturilor de salvare acvatică - salvamar este dotat de către administraţia publică locală, respectiv de operatorul economic, cu echipament şi materiale de intervenţie, salvare a accidentatului şi/sau a bolnavului, conform baremului prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Ambarcaţiunile de salvare sunt dotate conform baremelor prevăzute în anexa nr. 3.

(6) Trusele de prim ajutor sunt dotate cu materiale sanitare şi instrumente medicale, conform baremelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 11. - (1) Insemnele şi legitimaţiile salvatorilor acvatici, precum şi culorile distinctive ale echipamentelor de salvare acvatică sunt unice pe întreg teritoriul Romaniei şi sunt stabilite de către Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilordin Romania.

(2) Echipamentele membrilor echipelor de salvare acvatică sunt de culoare roşie şi galbenă, prevăzute cu inscripţia „SALVAMAR".

Art. 12. - (1) Finanţarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor, inclusiv dotarea şi echiparea bazelor/posturilor de observare salvamar cu aparatură, instrumente şi materiale necesare desfăşurării activităţii de salvare se asigură din bugetul de stat.

(2) Finanţarea posturilor de salvare acvatică - salvamar se asigură de către operatorii economici care au în administrare plaje amenajate, ştranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic.

Art. 13. -In cazul accidentelor, echipele de salvatori acvatici apelează serviciul de ambulanţă care are obligaţia de a prelua de la acestea persoanele accidentate.

Art.14. - Pe perioada participării la activităţile de salvare acvatică, precum şi la formele de pregătire profesională a salvatorilor acvatici, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie pentru hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de performanţă în conformitate cu prevederile legale din domeniu.

Art. 15. - Regiile autonome de transport în comun la nivel local asigură membrilor echipelor de salvare acvatică transport pe mijloacele de transport în comun pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul serviciilor publice sau posturilor de salvare acvatică - salvamar.

Art. 16. - Serviciile publice de salvare acvatică - salvamar şi posturile de salvare acvatică - salvamar beneficiază de o frecvenţă radio de urgenţă la nivel local pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi de o pereche de frecvenţe de lucru pe repetor pentru probleme de organizare şi cooperare cu serviciul de ambulanţă.

Art. 17. -Angajatorii salvatorilor acvatici încheie pentru aceştia contracte de asigurări de muncă şi protecţie socială pe perioada în care sunt angajaţi în activitatea de salvare acvatică, în timpul orelor de program, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III

Măsuri generale pentru prevenirea accidentelor acvatice

Art. 18. -In vederea prevenirii accidentelor acvatice sau pe plajă, operatorii economici şi/sau autorităţile administraţiei publice locale, care administrează sau care au pe raza lor teritorială plaje, îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) amplasează panourile de avertizare şi pe cele de informare într-un loc vizibil;

b) înlocuiesc ori de cate ori este nevoie panourile de avertizare şi pe cele de informare montate pe mal;

c) verifică după fiecare furtună legăturile geamandurilor, realinierea lor în funcţie de adancimea apei, precum şi completarea geamandurilor lipsă;

d) arborează steaguri de avertizare corespunzătoare la posturile de observare;

e) delimitează zonele de îmbăiere de zonele în care se practică activitatea de agrement nautic;

f)  asigură permanent curăţenia, îndepărtarea de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere a obiectelor periculoase.

Art. 19. - In vederea prevenirii accidentelor acvatice în ştranduri, în parcuri acvatice sau în porturi de agrement nautic, operatorii economici şi/sau autorităţile administraţiei publice locale care le administrează îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)   amplasează panourile de avertizare şi pe cele de informare într-un loc vizibil;

b)  înlocuiesc ori de cate ori este nevoie panourile de avertizare şi pe cele de informare, precum şi marcajele de pe mal;

c) amplasează punctul de observare astfel încat să poată fi supravegheată toată suprafaţa de apă aflată în competenţă;

d) acoperă marginile piscinelor cu materiale antiderapante;

e) asigură permanent curăţenia, îndepărtează de pe plajă şi din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase.

Art. 20. - Semnalizarea plajelor se realizează conform standardelor internaţionale prezentate în anexa nr. 5, după cum urmează:

a) steag roşu-galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici;

b) steag roşu-galben împreună cu un steag galben pentru zonele de îmbăiere care sunt supravegheate de salvatori acvatici, dar înotul nu este recomandat;

c)  steag roşu-galben împreună cu un steag roşu pentru zonele de îmbăiere în care condiţiile nu permit accesul persoanelor în apă;

d)  steag în carouri alb-negru pentru zonele în care se practică agrement nautic şi îmbăierea este interzisă;

e) steag alb cu logo sau scris opţional privind sigla, numele agentului care prestează activitatea de salvamar.

Art. 21. - (1) Marcarea plajelor, a locurilor de îmbăiere ale acestora, precum şi a ştrandurilor se face în funcţie de configuraţia locului, prin mijloace vizuale, costiere şi plutitoare.

(2) Marcarea adancimii apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor de culoare portocalie, conform anexei nr. 6, lestate cu greutăţi din beton şi plasate la intervale de maximum 50 m-100 m. Pe corpul flotorului se marchează cu vopsea neagră cifra corespunzătoare adancimii pe care o indică.

(3)   In cazul în care apa are o adancime uniformă, geamandurile se ancorează spre larg, pe linia adancimii de 1,50 m la plajele pentru adulţi şi a celei de 0,70 m la plajele pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele sau sunt susţinute cu bucăţi de plută care îngrădesc locul de îmbăiere respectiv.

(4)  In cazul în care adancimea variază, geamandurile se ancorează la distanţe mai mici de 50 m, astfel încat să se poată delimita cat mai exact linia adancimii de 1,50 m şi, respectiv, de 0,70 m.

(5)  Obstacolele de pe fundul apei, gropile sau pragurile se marchează şi se înconjoară cu balize.

(6)  Pe plaje, în ştranduri, în parcurile acvatice şi în porturile de agrement nautic se afişează pe panourile de informare şi avertizare, în mod vizibil, instrucţiuni în limba romană şi în două limbi de circulaţie internaţională, referitoare la: permisiunea de intrare în apă, interdicţia de a se depăşi o anumită linie, folosirea diferitelor mijloace plutitoare şi altele asemenea, conform anexei nr. 5.

(7)  Marcarea zonelor rezervate ambarcaţiunilor se face în apă, începand de la mal şi cel puţin pană la limita geamandurilor, cu ajutorul culoarelor de semnalizare.

(8) Culoarul va fi plutitor, confecţionat din saulă, pe care sunt inserate mici geamanduri de formă sferică sau ovală, colorate alternativ roşu şi galben, şi avand diametrul de 100 mm, conform anexei nr. 7.

(9) Atat la mal, cat şi în apă geamandurile vor fi ancorate astfel încat să se asigure integritatea culoarului indiferent de condiţiile meteo şi să se evite posibilitatea de accidentare a turiştilor de pe plajă şi din apă.

CAPITOLUL IV

Organizarea activităţii de prim ajutor

Art. 22. - (1) In funcţie de întinderea plajei, ştrandului, parcului acvatic, portului de agrement nautic şi de afluenţa vizitatorilor, se organizează unul sau mai multe posturi de prim ajutor, în scopul acordării primului ajutor medical persoanelor accidentate sau celor salvate de la înec.

(2)  Postul de prim ajutor se va asigura într-un sediu uşor accesibil, cu spaţiu corespunzător necesităţilor.

(3) In perioada sezonului estival pe litoralul Mării Negre, în raport cu specificul şi cu frecvenţa cazurilor de accidente pe plajă, se pot detaşa medici la unităţile sanitare care au structuri de primire a urgenţelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, la cererea autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. Locul de desfăşurare a activităţii medicilor detaşaţi pentru acordarea serviciilor medicale de prim ajutor se stabileşte de unitatea sanitară la care au fost detaşaţi, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(4)   Sediile posturilor de prim ajutor se marchează cu pavilioane albe avand desenată „crucea vieţii".

(5)  Posturile de prim ajutor trebuie să aibă asigurată o legătură rapidă cu staţia de salvare locală, prin staţii de radio emisie-recepţie, pentru preluarea cazurilor grave.

(6)  Pe plajele, în ştrandurile, în parcurile acvatice şi în porturile de agrement nautic de dimensiuni mici, cu afluenţă redusă de vizitatori, postul SALVAMAR şi cel de prim ajutor pot fi comasate sub conducerea unui singur responsabil.

CAPITOLUL V

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 23. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, 18 şi 19;

b) nerespectarea prevederilor art. 6.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, iar cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepţia celei constituite din nerespectarea prevederilor art. 5 lit. e), şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.

(4) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(5)  Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), constituită din nerespectarea prevederilor art. 5 lit. e), şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de specialitate împuternicit de către Ministerul Sănătăţii Publice, conform normelor stabilite de către acesta.

(6)   Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(5) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate, conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii comune

Art. 24. - Responsabilii grupurilor organizate de copii, care utilizează plajele pentru adulţi, împreună cu şefii posturilor de salvare stabilesc locurile adecvate de îmbăiere şi măsurile de protecţie corespunzătoare.

Art. 25. - Acţiunea de salvare acvatică, precum şi toate ajutoarele date de personalul serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar, a posturilor de salvare acvatică - salvamar şi de prim ajutor sunt gratuite, personalul respectiv neavand dreptul să pretindă sau să primească sume de bani pentru serviciile prestate.

Art. 26. - (1) Pentru plajele sau ştrandurile la care accesul necesită trecerea peste apă - rau, braţ de fluviu, golf -, transportul persoanelor şi vehiculelor la şi de la plaje sau ştranduri se va putea efectua numai cu mijloace autorizate şi înmatriculate la căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află locul respectiv de trecere, conduse de personal care dispune de calificarea cerută de actele normative în vigoare.

(2) Mijloacele de trecere - şalupe, bacuri, poduri -, trebuie să aibă marcat la loc vizibil numărul maxim de pasageri sau de vehicule.

(3) Personalului care deserveşte aceste mijloace de trecere îi este interzis să plece de la mal cu un număr de persoane sau de vehicule mai mare decat cel înscris pe mijlocul de trecere respectiv.

Art. 27. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

BAREMELE   MINIME

pentru dotarea bazelor de salvare acvatică şi a posturilor de salvare acvatică - salvamar cu echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport al accidentatului şi/sau al bolnavului

1. Baremul minim de dotare a bazelor de salvare acvatică cu echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport al persoanelor accidentate în zona de îmbăiere:

a) staţie radio de emisie-recepţie;

b) două bărci cu motor echipate complet;

c) un ski-jet;

d) binoclu;

e)  trusă cu materiale sanitare şi instrumente medicale de prim ajutor, conform baremului minim prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice;

f) minge de salvare;

g) targa specială;

h) caiac de patrulare şi salvare;

i) planşă de salvare;

j) pături.

2. Baremul minim de dotare a posturilor de observare ale salvatorilor acvatici cu echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport al persoanelor accidentate în zona de îmbăiere:

a) barcă de salvare echipată complet;

b) staţie radio de emisie-recepţie;

c) binoclu;

d)  trusă cu materiale sanitare şi instrumente medicale de prim ajutor, conform baremului minim prevăzut în anexa nr. 4 la normele metodologice;

e) minge de salvare;

f) targa specială;

g) pături;

h) planşă de salvare;

i) caiac de salvare;

j) pături.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

BAREMUL   MINIM

pentru dotarea fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu echipament individual şi materiale necesare pentru intervenţie şi salvarea accidentatului şi/sau a bolnavului

1. Baremul minim de dotare a fiecărui membru al echipei de salvare acvatică cu echipament individual şi materiale necesare pentru intervenţie şi salvare:

a) plută sau centură de salvare;

b) fluier;

c) staţie radio de emisie-recepţie;

d) pantalon scurt roşu cu însemnele şi sigla „salvamar";

e)  geacă roşie, scurtă de faş cu însemnele şi sigla „SALVAMAR";

f)  bluză roşie sau galbenă cu maneci cu însemnele şi sigla „SALVAMAR";

g) şapcă de culoare roşie sau galbenă cu sigla „salvamar";

h) costum de baie roşu cu însemnele şi sigla „salvamar";

i) pelerină roşie, lungă, căptuşită, din faş, cu însemnele şi sigla „salvamar";

j) ochelari de protecţie împotriva razelor solare;

k) labe pentru înot;

l) costum de neopren.

2. Nuanţele culorilor:

a) roşu - pms 186;

b) galben - pms 123.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

BAREMUL   MINIM

pentru dotarea ambarcaţiunilor de salvare

1.    Echipamentul    minim    de    dotare    obligatoriu    al ambarcaţiunilor de salvare cu vasle:

a) staţie radio de emisie-recepţie;

b) ancoră;

c) colac de salvare;

d) veste de salvare;

e) plută sau centură de salvare;

f) labe pentru înot.

2.    Echipamentul    minim    de    dotare    obligatoriu    al ambarcaţiunilor de salvare cu motor:

a) staţie radio de emisie-recepţie;

b) pagaie;

c) ancoră;

d) colac de salvare;

e) veste de salvare;

f) plută sau centură de salvare;

g) labe pentru înot.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

BAREME   MINIME

pentru dotarea truselor de prim ajutor cu materiale sanitare şi instrumente medicale

1. Materiale sanitare din trusa de prim ajutor:

a) apă oxigenată - 200 ml;

b) alcool sanitar - 200 ml;

c) alcool iodat 5% - 200 ml;

d) soluţie rivanol 1 % - 200 ml;

e) comprese sterile - 20 buc;

f) fese sterile - 10 buc;

g) vată medicinală;

h) role leucoplast- 1 buc;

i) plasturi cu rivanol - 2 pachete;

j) mănuşi chirurgicale.

2. Instrumente medicale din trusa de prim ajutor:

a) pompă manuală pentru respiraţie artificială;

b) măşti pentru respiraţie artificială de diferite mărimi;

c) pipe Guedel de diferite mărimi;

d) pensă pentru limbă;

e) deschizător de gură;

f) „batista salvatorului" sau alte dispozitive ajutătoare pentru respiraţia gură la gură;

g) aţele Krammerde diferite mărimi;

h) aţele gonflabile sau alte materiale pentru imobilizarea fracturilor;

i) atelă cervicală.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

MIJLOACE   DE   SEMNALIZARE

1 .a) Steaguri

Steag

Insemnătate

Culoare (pantone)

Formă

Alb cu logo/scris (opţional)

Sigla/logo/numele operatorului economic care prestează activitatea de salvamar

Dreptunghi

1.000 mm x 750 mm

Roşu cu galben

Plajă supravegheată,

destinată înotului

Accesul ambarcaţiunilor

interzis

PMS 186

PMS 123

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm împărţit orizontal în două părţi egale, cea de deasupra roşie iar cea de dedesubt galbenă

Roşu

Sub steagul roşu cu galben: Intratul în apă interzis

PMS 186

Dreptunghi

1.000 mm x 750 mm

Galben

Sub steagul roşu cu galben: Inotul nu este recomandat decat înotătorilor experimentaţi

PMS 123

Dreptunghi

1.000 mm x 750 mm

Carouri alb/negru

Zonă rezervată ambarcaţiunilor, înotul este interzis

Dreptunghi 1.000 mm x 750 mm împărţit în 4 părţi dreptunghiulare. Cele din stanga - sus şi dreapta - jos negre, iar cele din stanga - jos şi dreapta - sus albe

1 .b) Semnalizarea pe plajă şi în zonele de îmbăiere*)

*) Pct. 1 b este reprodus în facsimil.

2. Panouri

a) de informare:

- dimensiune: 150 cm x 100 cm;

- culoarea de fond: alb;

- culoarea textului: negru.

b) de avertizare:

- dimensiune: 75 cm x 75 cm;

- culoarea de fond: alb;

- simbolul: negru.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

GEAMANDURI   DE   SEMNALIZARE

- culoarea: portocalie pms 716;

- culoarea textului ce indică adancimea: negru;

- dimensiuni:       - diametrul minim 300 mm;

                          - înălţimea minimă 300 mm.

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

GEAMANDURI   DE   SEMNALIZARE  A  ZONELOR   REZERVATE  AGREMENTULUI   NAUTIC


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1136/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1136 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1136/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu