E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 388 2021
Hotărârea 962 2001 a se vedea Ordin 5396 2018
Hotărârea 962 2001 modificat si completat de Hotărârea 420 2018
Hotărârea 962 2001 a se vedea Ordin 3776 2017
Hotărârea 962 2001 modificat si completat de Hotărârea 304 2017
Hotărârea 962 2001 modificat si completat de Hotărârea 251 2016
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 644 2014
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 253 2014
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 253 2014
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 502 2013
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 502 2013
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 738 2010
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 738 2010
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 389 2010
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 389 2010
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 761 2009
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 761 2009
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 889 2008
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 889 2008
Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 165 2008
Hotărârea 962 2001 completat de Hotărârea 165 2008
Articolul 1 din actul Hotărârea 962 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 60 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 962 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 607 2003
Hotărârea 962 2001 in legatura cu Ordin 535 2003
Hotărârea 962 2001 in legatura cu Ordin 229 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 962 2001 modificat de Hotărârea 1396 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 962 din 27 septembrie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 626 din  4 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 25 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 810/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 19 noiembrie 1998.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    In realizarea obiectivelor sale Agentia Nationala pentru Locuinte coordoneaza constituirea si atragerea de surse de finantare, inclusiv din resurse bugetare, surse pe care le administreaza pentru:
    a) acordarea de credite ipotecare in conditiile prevazute in Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte, inclusiv pentru cele exploatate in regim de inchiriere;
    b) realizarea unor investitii din surse proprii sau ale unor persoane fizice ori juridice, beneficiare ale creditelor prevazute la lit. a), privind constructia de locuinte sau interventiile la constructiile existente;
    c) realizarea investitiilor privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pe baza proiectelor aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si finantate de la bugetul de stat si de la bugetele locale.
    Art. 2
    (1) Constructiile de locuinte care se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte se amplaseaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale si/sau pe terenuri proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile destinate acestor constructii se preiau de Agentia Nationala pentru Locuinte, in conditiile legii, pe perioada realizarii investitiei.
    (2) Terenurile pe care se amplaseaza constructiile de locuinte ce se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte se asigura cu utilitati si dotari edilitare de catre consiliile locale, potrivit legii si in corelare cu programul de constructii.
    (3) Pentru constructiile de locuinte care se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte, precum si pentru extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente a caror finantare se realizeaza din credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte se aplica cota zero de T.V.A., conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. B. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Tinerii, in sensul prevederilor Legii nr. 152/1998, sunt persoane majore, in varsta de pana la 35 de ani, titulari ai contractelor de credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte sau, dupa caz, beneficiari ai locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, care se realizeaza din surse bugetare prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

    CAP. 2
    Constructia de locuinte prin credite ipotecare

    Art. 4
    (1) Agentia Nationala pentru Locuinte va realiza anual o analiza a cererii pentru locuinte, analiza care va fi prezentata Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care va fi insotita de o fundamentare a necesarului de fonduri pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, la termenele prevazute de lege.
    (2) In fundamentarea cererilor anuale pentru alocatii de la bugetul de stat vor fi cuprinse cu prioritate sumele necesare pentru acoperirea cererilor de creditare efectuate de tineri si de familiile de tineri in vederea construirii sau cumpararii de locuinte.
    Art. 5
    (1) Pentru obiectivele de investitii in executie, finantate din fondurile special constituite pentru constructii de locuinte, precum si din resursele Agentiei Nationale pentru Locuinte, inclusiv locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, autoritatile publice locale si/sau agentii economici in a caror evidenta sunt constructiile de locuinte vor asigura depunerea in conturi special deschise la institutii bancare agreate de Agentia Nationala pentru Locuinte a sumelor reprezentand garantii de buna executie. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) si e) din Legea nr. 152/1998. Pentru sumele respective Agentia Nationala pentru Locuinte va asigura plata unei dobanzi la nivelul dobanzii la vedere practicate de banci.
    (2) Constituirea resurselor din sumele reprezentand garantii de buna executie prevazute la alin. (1) si stabilirea procedurii de evidenta si restituire a acestora la termenele si in cuantumul prevazute in contractele de antrepriza se vor consemna in conventii incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu autoritatile publice locale si/sau cu agentii economici in a caror evidenta sunt constructiile de locuinte respective.
    Art. 6
    (1) Creditele ipotecare pentru consolidarea locuintelor, altele decat cele prevazute in legi speciale, pot fi acordate pe baza unor expertizari tehnice a locuintelor, in ordinea prioritatii stabilite de Agentia Nationala pentru Locuinte.
    (2) Creditele ipotecare destinate reabilitarii si extinderii locuintelor pot fi acordate in asociere cu creditele pentru consolidarea acestora.
    Art. 7
    (1) Creditele ipotecare care se acorda de Agentia Nationala pentru Locuinte pot fi destinate finantarii investitiilor, din care nu pot lipsi lucrarile de constructii-montaj.
    (2) Durata de rambursare a creditelor este de maximum 25 de ani.
    Art. 8
    In conventiile speciale incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu institutiile bancare agreate se vor stabili pentru acestea atributiile de depozitar al resurselor si/sau de derulator al creditelor.
    Art. 9
    Garantia ipotecara asupra imobilului - teren si constructie - in legatura cu care se acorda creditul va fi cuprinsa in contractul de credit. Contractul de credit poate fi incheiat si de institutia bancara agreata in numele Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe baza imputernicirii acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte, stabilita prin conventia incheiata cu institutia bancara agreata.
    Art. 10
    (1) Agentia Nationala pentru Locuinte va incheia conventii cu autoritatile administratiei publice locale pentru sprijinirea programelor de constructie a locuintelor. Pentru terenurile aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, destinate realizarii de locuinte cu finantare prin credite acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte, se vor stabili in cadrul conventiilor incheiate facilitatile ce se pot acorda beneficiarilor de locuinte in ceea ce priveste accesul la terenuri pentru constructii de locuinte, prin vanzare-cumparare, concesionare sau dare in folosinta pe toata durata existentei constructiei.
    (2) In conventiile incheiate conform alin. (1) se vor face precizari cu privire la posibilitatea si la conditiile de acordare a scutirilor de la plata taxelor pentru teren si de la plata impozitului pe cladire pentru beneficiarii de credite, conform dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998.
    Art. 11
    Cererile de creditare pentru locuinte, formulate de tineri si de familiile de tineri, vor fi rezolvate cu prioritate.
    Art. 12
    (1) Plafoanele maximale de cost prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 se stabilesc de regula anual de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in functie de valoarea elementelor componente ale pretului de cost pentru constructiile de locuinte. Plafoanele maximale de cost vor fi stabilite in raport cu suprafata construita, stabilindu-se coeficientii de corectie pentru adaptarea acestora in functie de nivelul de dotare si de finisajele solicitate pentru locuinte de catre beneficiarii de credite.
    (2) Creditele ipotecare acordate de Agentia Nationala pentru Locuinte se coreleaza cu rata de schimb leu - euro sau leu - dolar S.U.A., practicata de institutiile bancare agreate prin care Agentia Nationala pentru Locuinte isi deruleaza activitatea, sau cu indicele preturilor de consum publicat de Institutul National pentru Statistica, in conditiile stabilite de agentie prin norme interne.
    (3) Valoarea contractelor de antrepriza generala incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte cu antreprenorii generali poate fi actualizata prin corelarea cu rata de schimb leu - euro utilizata la corelarea creditelor ipotecare.
    (4) Actualizarea valorii contractelor de antrepriza generala se poate face numai pentru perioada cuprinsa intre data inceperii lucrarilor si cea a receptiei la terminarea lucrarilor prevazute in contract. Reactualizarea valorii contractelor de antrepriza generala se poate suporta de Agentia Nationala pentru Locuinte din resursele sale prevazute la art. 6 din Legea nr. 152/1998 si nu poate depasi suma diferentelor de curs leu - euro inregistrate, aferente contractelor de credit ipotecar corelate, respectiv suma veniturilor financiare rezultate din plasamentele avansurilor depuse de beneficiari.
    Art. 13
    (1) Pentru constituirea resurselor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 152/1998, pana la data de 20 a lunii anterioare celei in care se solicita alocatia bugetara Agentia Nationala pentru Locuinte va transmite la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala pentru constructii locuinte, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, necesarul de fonduri stabilit in baza programului aprobat de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte, in vederea obtinerii aprobarii ordonatorului principal de credite bugetare.
    (2) Justificarea sumelor alocate se face pe baza contractelor de credit ipotecar incheiate.
    (3) La sfarsitul anului financiar decontul justificativ final va fi intocmit in baza portofoliului de contracte de credite incheiate de Agentia Nationala pentru Locuinte. Sumele provenind din alocatia bugetara care nu se regasesc in contracte de credit ipotecar se restituie la bugetul de stat.

    CAP. 3
    Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

    SECTIUNEA 1
    Promovarea investitiilor

    Art. 14
    (1) Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. In acest scop acestea vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    (2) Solicitarile/cererile privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui in acest scop prin dispozitie a primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (3) Componenta comisiilor sociale si criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor se aproba de consiliile locale, la propunerea primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.
    (4) Unul dintre criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor este ca tanarul sa isi desfasoare activitatea in unitatea administrativ-teritoriala in care consiliul local functioneaza.
    (5) In analizarea cererilor privind repartizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, localitatea de domiciliu nu poate face obiectul stabilirii unor criterii de prioritate.
    (6) Locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, nu pot fi repartizate solicitantilor care detin in proprietate o alta locuinta in localitatea in care acestea sunt amplasate, respectiv in municipiul Bucuresti.
    Art. 15
    In urma analizarii cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a acestora, luand in considerare folosirea spatiului locativ existent, precum si construirea de locuinte noi in conditiile prezentelor norme metodologice.
    Art. 16
    (1) Pentru realizarea de noi constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale raspund de punerea la dispozitie a terenurilor si de asigurarea acestora cu utilitati si dotari edilitare necesare, conform documentatiei urbanistice.
    (2) Necesitatea si oportunitatea realizarii unor constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, vor fi stabilite prin studii de prefezabilitate promovate si aprobate de consiliile locale. Studiile de prefezabilitate se finanteaza din sursele proprii ale consiliilor locale.
    (3) In elaborarea studiilor de prefezabilitate prevazute la alin. (2) se vor avea in vedere solutii arhitecturale-model pentru construirea locuintelor, care se realizeaza prin grija Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si care pot fi puse la dispozitie solicitantilor de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
    Art. 17
    Pentru obiectivele noi de investitii, aprobate in conditiile prevazute la art. 16 alin. (2), consiliile locale vor finanta din surse proprii si vor realiza studii de fezabilitate pe care le vor transmite la Agentia Nationala pentru Locuinte spre a fi supuse aprobarii potrivit legii.
    Art. 18
    In vederea cuprinderii obiectivelor de investitii prevazute la art. 17 in programul de realizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, consiliile locale vor intocmi, vor actualiza si vor transmite anual inventarul, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 a), cel mai tarziu la data de 15 mai a fiecarui an.
    Art. 19
    (1) Derularea investitiilor in constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte, institutie aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Pentru obiectivele de investitii propuse a se finanta, anual Agentia Nationala pentru Locuinte va prelua de la consiliile locale, prin protocol, studiile de fezabilitate si terenurile aferente constructiilor. Terenurile aferente constructiilor se vor prelua de Agentia Nationala pentru Locuinte in folosinta gratuita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 243/2001, pe durata de realizare a investitiei, dupa aprobarea, potrivit legii, a studiilor de fezabilitate pentru constructiile de locuinte si dupa aprobarea finantarii acestora prin legea bugetului de stat anual.
    (3) In protocolul de preluare a studiilor de fezabilitate si a terenurilor aferente constructiilor se vor preciza:
    a) conditia de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea constructiilor, obiectivele de investitii fiind de utilitate publica, iar dupa finalizare constituind proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate;
    b) obligativitatea consiliilor locale de a asigura utilitatile si dotarile edilitare aferente constructiilor de locuinte, coroborata cu programul de receptie si de punere in functiune a locuintelor;
    c) participantii la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala a obiectivelor de investitii;
    d) conditiile de transmitere fara plata a constructiilor de locuinte din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte in administrarea consiliilor locale;
    e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile locale pentru promovarea obiectivelor de investitii pana la predarea acestora Agentiei Nationale pentru Locuinte.
    Art. 20
    In baza datelor transmise de consiliile locale conform art. 18, Agentia Nationala pentru Locuinte va intocmi si va supune spre aprobare conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei lista cuprinzand locuintele pentru tineri propuse a fi finalizate in anul urmator, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, document care va sta la baza intocmirii listei cuprinzand obiectivele de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, si a fundamentarii alocatiilor bugetare necesare in vederea finantarii acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 21
    (1) Obiectivele de investitii prevazute la art. 20 pot fi preluate si cuprinse in lista de investitii a Agentiei Nationale pentru Locuinte si in conditiile asigurarii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie de catre consiliile locale, sub rezerva avizarii acestora in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investitii se va incheia in mod corespunzator. In acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie se deconteaza de Agentia Nationala pentru Locuinte din sursele constituite pentru finantarea investitiilor.
    (2) Pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (1) proiectantul general al lucrarilor va sustine avizarea studiilor de fezabilitate a acestora in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Derularea finantarii si realizarii constructiilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii

    Art. 22
    (1) Dupa aprobarea bugetului de stat Directia generala pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va transmite Agentiei Nationale pentru Locuinte lista cuprinzand obiectivele de investitii finantate de la bugetul de stat privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
    (2) Agentia Nationala pentru Locuinte comunica consiliilor locale interesate lista cuprinzand obiectivele de investitii noi care urmeaza sa fie finantate in anul in curs si solicita transmiterea terenurilor de constructie aferente, conform protocoalelor incheiate in conditiile art. 19 alin. (2) si (3).
    Art. 23
    Alocatiile de la bugetul de stat pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se vireaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama Agentiei Nationale pentru Locuinte. Din acest cont Agentia Nationala pentru Locuinte poate efectua plati pe destinatiile prevazute de lege, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si pe baza documentatiei prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 1.169/1997 pentru modificarea si completarea normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.487/1996, care se prezinta Directiei trezoreriei si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
    Art. 24
    (1) Dupa aprobarea studiilor de fezabilitate si obtinerea terenurilor de constructie Agentia Nationala pentru Locuinte organizeaza si desfasoara, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, procedurile pentru achizitia executarii lucrarilor pe baza documentatiei tehnice elaborate.
    (2) In comisiile de evaluare a ofertelor pentru achizitii publice va fi cuprins si cate un specialist desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 25
    (1) Inaintea incheierii contractului de antrepriza pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj Agentia Nationala pentru Locuinte transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia generala pentru constructii locuinte devizul general al investitiei privind realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, insotit de devize financiare estimative pentru categoriile de cheltuieli care nu intra in valoarea contractului de antrepriza, in vederea urmaririi alocarii fondurilor necesare pe categorii de cheltuieli. Decontarea cheltuielilor necesare in vederea realizarii obiectivelor de investitii, cuprinse in devizul general, se asigura pe surse de finantare conform prevederilor anexei nr. 2a).
    (2) In devizul general al investitiei se vor cuprinde si cheltuielile efectuate de consiliile locale.
    (3) Agentia Nationala pentru Locuinte asigura urmarirea si supravegherea tehnica a lucrarilor, receptia lucrarilor de constructii-montaj, conform graficului-anexa la contract, punerea in functiune a obiectivelor de investitii si participa la receptia finala.
    (4) Supravegherea tehnico-economica a lucrarilor de constructii-montaj se realizeaza de Agentia Nationala pentru Locuinte prin personal propriu atestat, prin unitati de consultanta si/sau prin diriginti atestati potrivit legii si angajati cu contract.
    (5) Pentru consultanta si asistenta tehnica in urmarirea si derularea investitiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii obiectivelor de constructii privind realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Agentia Nationala pentru Locuinte poate efectua si deconta cheltuieli in cuantum de pana la 3% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj executate si admise la decontare. Aceste cheltuieli se cuprind in devizul general pentru obiectivele de investitii si se incaseaza pe masura realizarii lucrarilor de constructii-montaj.
    Art. 26
    Derularea investitiilor privind construirea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, inclusiv a finantarii acestora din resurse de la bugetul de stat, se realizeaza conform programului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 27
    Finantarea constructiei de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, se efectueaza conform prezentelor norme metodologice si prevederilor Ordinului ministrului finantelor nr. 1.169/1997.

    CAP. 4
    Obligatiuni si emisiunea de obligatiuni

    Art. 28
    In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 152/1998, pentru atragerea de resurse suplimentare Agentia Nationala pentru Locuinte va putea emite titluri de valoare sub forma de obligatiuni pe termene medii si lungi.
    Art. 29
    Obligatiunile emise de Agentia Nationala pentru Locuinte sunt valori mobiliare negociabile emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont, ale caror caracteristici vor fi stabilite la fiecare emisiune. Valoarea nominala a unei obligatiuni nu va putea fi mai mica de 25.000 lei. Aceste obligatiuni sunt garantate de stat in conditiile prevazute la art. 14 - 16 din Legea nr. 152/1998, cu aprobarea prealabila a Guvernului. La data scadentei obligatiunile vor fi rascumparate de catre emitent cel putin la valoarea nominala.
    Art. 30
    (1) Distribuirea-vanzarea pe piata primara a obligatiunilor emise de Agentia Nationala pentru Locuinte - se va efectua prin intermediul institutiilor financiar-bancare autorizate in conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998 si ale Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, depozitare ale resurselor financiare ale agentiei.
    (2) Obligatiunile pot fi cumparate de la distribuitori de catre banci, societati de valori mobiliare, fonduri de investitii, societati de asigurare-reasigurare, de orice alte persoane juridice sau persoane fizice interesate, rezidente ori nerezidente in Romania.
    (3) Agentia Nationala pentru Locuinte va face publica respectiva emisiune de obligatiuni prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa, incluzand obligatia publicarii unui anunt intr-un ziar de larga circulatie cu cel putin 7 zile inainte de inceperea ofertei de obligatiuni.
    Art. 31
    (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte va stabili prin licitatie care sunt institutiile financiar-bancare care actioneaza in calitate de dealer primar al agentiei si se va ingriji de elaborarea prospectului de emisiune. Bancile care nu sunt autorizate in calitate de intermediar pe piata titlurilor de stat si care nu au inclus in obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei activitatea de intermediere in plasamentul obligatiunilor emise de Agentia Nationala pentru Locuinte si oferirea de servicii legate de acestea nu pot fi dealeri primari.
    (2) Prospectul de oferta publica va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) date generale - mentionate pe coperta prospectului de oferta publica:
    1. datele de identitate ale Agentiei Nationale pentru Locuinte;
    2. tipul, clasa, numarul si principalele caracteristici ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;
    3. pretul de vanzare al obligatiunilor;
    4. pretul de emisiune al valorilor mobiliare - pret de subscriere -, reprezentand pretul net care revine emitentului si comisionul cuvenit dealerilor primari;
    5. marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;
    6. modalitatea de efectuare a ofertei publice.
    In cazul organizarii unui grup de vanzare se vor prezenta si date despre:
    7. numele managerului;
    8. membrii grupului de vanzare;
    9. comisioane sau alte venituri primite;
    10. perioada de derulare a ofertei publice.
    Se va specifica daca emitentul are valori mobiliare listate la bursa de valori, tipul si clasa lor, piata secundara organizata pe care vor fi tranzactionate valorile mobilare ce fac obiectul ofertei publice. Se vor specifica, de asemenea, principalii factori de risc ai ofertei publice;
    b) informatii despre emitent:
    1. perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului, obiective prioritare;
    2. sursele de finantare;
    3. nivelul dobanzilor distribuite in ultimii 3 ani sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani, precum si termenele de plata a acestora. In primul an de activitate a Agentiei Nationale pentru Locuinte aceste informatii nu vor fi trecute in prospectul de emisiune;
    c) elemente informationale privind oferta publica:
    1. caracteristicile de risc si de randament ale obligatiunilor care fac obiectul ofertei publice;
    2. marimea fondurilor estimate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice;
    3. perioada pentru care se anticipeaza a fi asigurate nevoile de lichiditate cu sumele obtinute din oferta publica;
    4. in cazul ofertei primare, destinatiile incasarilor obtinute din vanzarea valorilor mobiliare;
    5. locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul;
    6. datele de deschidere si de inchidere a ofertei publice, dreptul de inchidere anticipata a acesteia;
    7. procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta;
    8. numele si domiciliul managerului si ale membrilor sindicatului de intermediere, precum si ale membrilor grupului de vanzare.
    Se vor evidentia comisioanele si alte venituri obtinute de acestia, modul de stabilire si de repartizare intre acestia a marjei de intermediere. In cazul plasamentului garantat se va preciza modul de distribuire a riscului intre manageri si membrii sindicatului de intermediere;
    9. piata reglementata pe care se vor tranzactiona valorile mobiliare emise;
    10. denumirea si sediul agentului de transfer si de plata, ale agentului de executie si mentinere a registrului obligatarilor, ale societatilor de depozitare;
    11. in cadrul emisiunii de titluri de credit prospectul va cuprinde indicatorii financiari de indatorare si gradul de acoperire a dobanzilor din incasari;
    12. orice alte fapte semnificative;
    d) modalitatea de plata a obligatiunilor subscrise;
    e) data de referinta, perioada si modalitatea in care urmeaza sa se efectueze plata catre subscriitori a dobanzii aferente obligatiunilor emise;
    f) modalitatea si perioada in care urmeaza sa se ramburseze imprumutul obligatar - perioada, locul si modalitatea de efectuare a platilor aferente rambursarii;
    g) modalitatea de garantare a imprumutului obligatar; se va preciza in mod distinct faptul ca obligatiunile sunt garantate de stat;
    h) alte informatii:
    1. originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricarei subunitati a acestuia, nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, rezultatelor sale financiare sau asupra valorilor sale mobiliare;
    2. referiri la orice informatie semnificativa neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice faptul ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de a nu include in prospect respectiva informatie;
    3. se va mentiona daca emitentul a fost vreodata declarat in incapacitate de plata, daca a facut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creante restante sau daca a facut obiectul unei proceduri de declarare a starii de faliment si care au fost urmarile acestora: litigii, procese in curs;
    4. informatii privind modalitatile de obtinere a unor copii de pe prospectul de oferta publica si cerinta de confirmare a consultarii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui;
    i) la sfarsitul prospectului se va introduce urmatorul text:
    "In caz de constatare a unor iregularitati, oferta publica poate fi anulata in termen de 90 de zile de la data primirii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a raportului privind rezultatele acesteia."
    (3) In termen de 7 zile de la inchiderea perioadei de distribuire a obligatiunilor emise Agentia Nationala pentru Locuinte va inainta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea inregistrarii acestora ca valori mobiliare, raportul privind rezultatele ofertei publice de obligatiuni, cuprinzand urmatoarele date:
    a) numele dealerilor primari prin intermediul carora s-a realizat distribuirea obligatiunilor;
    b) numarul cumparatorilor respectivelor obligatiuni.
    Art. 32
    Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) si 3 - 9 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
                                                             Aprobat
                                                             Ministru,

                               SITUATIA
privind acordarea si justificarea sumelor alocate din transferuri pentru acordarea creditelor ipotecare din cap. 63.01 .................. pe perioada ..................

    Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Plafonul valoric al creditelor ce se pot acorda in perioada
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Amplasamente | A |   Sumele   |  Sumele  |   Sumele   | Diferenta | Sume |
|crt.|   unitati   |   | preliminate| acordate | justificate|    de     |  de  |
|    |  locative   |   |   conform  |   de la  |  conform   |regularizat|alocat|
|    | (credite)   |   |contractelor|bugetul de|contractelor|   (col.   | (col.|
|    |             |   |incheiate si|  stat in | de credit  |   4 - 5)  | 3 +/-|
|    |             |   | in curs de | perioada |  ipotecar  |           |  6)  |
|    |             |   | perfectare |anterioara|  incheiate |           |      |
|    |             |   |in perioada |          |            |           |      |
|    |             |   |pentru care |          |            |           |      |
|    |             |   |se solicita |          |            |           |      |
|    |             |   |  transfer  |          |            |           |      |
|    |             |   |  bugetar   |          |            |           |      |
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
| 0  |     1       | 2 |      3     |     4    |      5     |     6     |   7  |
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|    |  TOTAL:     |   |            |          |            |           |      |
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|    |Surse proprii|   |            |          |            |           |      |
|    | ale A.N.L.  |   |            |          |            |           |      |
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|
|    |Sume         |   |            |          |            |           |      |
|    |solicitate sa|   |            |          |            |           |      |
|    |fie deschise |   |            |          |            |           |      |
|____|_____________|___|____________|__________|____________|___________|______|

    A.N.L. poarta intreaga responsabilitate asupra datelor inscrise in formular.

        AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

    Director general,     Director economic,     MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
  ...................   .....................    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                                      Propunem avizarea
    Control financiar preventiv                     D.G.C.L.   D.G.E.R.B.

    ANEXA 1a)
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL ........
    (Consiliul Judetean ...................... /
    Consiliul General al Municipiului Bucuresti)

                               INVENTARUL
locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, propuse a fi finantate in cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Amplasamentul*)
      A1 - Suprafata (ha)
      A2 - Planul urbanistic
      A3 - Stadiul viabilizarii
    B - Sumele necesare in vederea finalizarii (milioane lei)
    C - Suma solicitata de la bugetul de stat (milioane lei)
    D - Surse proprii*) (milioane lei)
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  | Numarul|Numarul|Regimul |Stadiul|Termenul|     A    |   |   |   |
|localitatii,|    de  |  de   |   de   | fizic |   PIF  |__________|   |   |   |
|   blocul   |locuinte|cereri |inaltime|       |        |A1| A2| A3| B | C | D |
|            |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|      0     |    1   |   2   |   3    |   4   |    5   | 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Localitatea |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Total       |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|localitate: |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
| TOTAL      |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
| GENERAL:   |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|

                                 Primar,
                    (Presedintele Consiliului Judetean)
                            (Primarul general)
------------
    *) Se completeaza: suprafata, planurile urbanistice aprobate si lucrarile de viabilizare realizate.
    *) La coloana 11 se completeaza totalul sumelor inscrise in listele cuprinzand investitiile de la bugetul local, fara alocatii de la bugetul de stat. Anexa se centralizeaza la nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza datelor transmise de consiliile locale.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
                                                             Se aproba
                                                             Ministru,

                               LISTA
cuprinzand locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, propuse a fi finantate conform Legii nr. 152/1998 in anul .........

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Amplasamentul*)
      A1 - Suprafata (ha)
      A2 - Planul urbanistic
      A3 - Stadiul viabilizarii
    B - Sumele necesare in vederea finalizarii (milioane lei)
    C - Alocatii de la bugetul de stat pentru anul ...... (milioane lei)
    D - Alocatii*) de la bugetele locale pentru anul ...... (milioane lei)
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea  | Numarul|Numarul|Regimul |Stadiul|Termenul|     A    |   |   |   |
|localitatii,|    de  |  de   |   de   | fizic |   PIF  |__________|   |   |   |
|   blocul   |locuinte|cereri |inaltime|       |        |A1| A2| A3| B | C | D |
|            |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|      0     |    1   |   2   |   3    |   4   |    5   | 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
| I. Investitii in continuare                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|Localitatea |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Total       |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|localitate: |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|TOTAL I:    |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
| II. Investitii noi                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Localitatea |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Obiectivul  |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|Total       |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|localitate: |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|TOTAL II:   |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|
|TOTAL       |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|GENERAL:    |        |       |        |       |        |  |   |   |   |   |   |
|____________|________|_______|________|_______|________|__|___|___|___|___|___|

                               AVIZAT
                      DIRECTII DE SPECIALITATE:

  DIRECTIA GENERALA     DIRECTIA GENERALA  DIRECTIA GENERALA   AGENTIA NATIONALA
 ECONOMICA SI RELATII  PENTRU DEZVOLTAREA  PENTRU CONSTRUCTII   PENTRU LOCUINTE
       BUGETARE          INFRASTRUCTURII,      LOCUINTE
                          INVESTITII SI
                           CONCESIUNI

   Director general,    Director general,  Director general,   Director general,
  ..................    .................  .................  ..................
------------
    *) Se completeaza: suprafata, planurile urbanistice aprobate si lucrarile de viabilizare realizate.
    *) La coloana 11 se completeaza totalul sumelor inscrise in listele cuprinzand investitiile de la bugetul local, fara alocatii de la bugetul de stat.
    Anexa se centralizeaza la nivel judetean si la nivelul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe baza datelor transmise de consiliile locale.

    ANEXA-MODEL 2a)
    la normele metodologice

                                LISTA
cuprinzand cheltuielile de capital necesare in vederea realizarii obiectivelor de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, defalcate pe surse de finantare

    Cheltuielile de capital necesare in vederea realizarii obiectivelor de investitii sunt evidentiate, pe capitole de cheltuieli, in devizul general al investitiei, documentatie economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a acestor obiective la faza de proiectare - studiu de fezabilitate si proiect tehnic, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 376/1994.
    Pentru obiectivele de investitii privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, decontarea cheltuielilor necesare se asigura, pe surse de finantare, astfel:

    A. Din surse proprii constituite in acest scop de consiliile locale sau, dupa caz, din surse constituite de regii autonome si societati comerciale de profil
    1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului:
    1.1. Cheltuieli pentru realizarea planurilor urbanistice (PUG, PUD, PUZ)
    1.2. Obtinerea terenului - sunt cuprinse cheltuieli pentru: cumparari de terenuri, plata concesionarii pe durata realizarii lucrarilor, cheltuieli cu exproprieri si/sau despagubiri, precum si pentru schimbarea naturii terenului.
    1.3. Amenajarea terenului - sunt cuprinse cheltuieli pentru: demolari, demontari, evacuari, devieri de retele din amplasament, sistematizari pe verticala, nivelari, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii obiectivelor de constructii), defrisari, devieri de cursuri de apa, stramutari de localitati sau de monumente istorice.
    1.4. Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.
    2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului: sunt cuprinse cheltuielile legate de utilizarea terenului pentru constructie si organizare de santier, precum si cele referitoare la lucrari ce privesc retelele exterioare de racord apa, canalizari, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie, radio-TV, drumuri, cai ferate etc.
    3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica privind:
    3.1. Studii de teren - geo, topo, hidro.
    3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, certificate, autorizatii, si anume: certificatul de urbanism, autorizatia de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, protejare, restructurare sau conservare, dupa caz; autorizatia pentru desfiintarea totala sau partiala; autorizatia de foraje si excavatii; prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire; avize si acorduri pentru lucrari de racorduri si bransamente de retele publice de apa, canalizare, gaze, energie termica, energie electrica, telefonie etc.; avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului; certificat de nomenclatura stradala si adresa; acordul de mediu pe baza studiului de impact, precum si altele de natura acestora, conform legislatiei in vigoare.
    3.3. Proiectare - sunt cuprinse cheltuieli de proiectare, fazele: studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate.
    4. Cheltuieli diverse si neprevazute sunt cuprinse cheltuieli estimative, in procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevazute la pct. 1.3, 2 si 3.3.

    B. Din surse de la bugetul de stat si alte surse garantate de stat:
    1. Proiectare si asistenta tehnica privind:
    1.1. Proiectare si engineering (know-how) - sunt cuprinse concursul de solutii in domeniul proiectarii urbanistice si arhitecturale si elaborarea de proiecte la nivel de detalii de executie.
    1.2. Organizarea procedurilor de achizitii publice pentru executia lucrarilor - sunt cuprinse cheltuieli pentru conceperea documentatiilor, multiplicarea documentatiilor, corespondenta privind organizarea, onorariile participantilor la lucrarile comisiilor de evaluare, anunturi publicitare, corespondenta, telegrafie, telex, telefax etc., in legatura cu aplicarea procedurilor de achizitii publice.
    1.3. Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de supraveghere pe parcursul realizarii lucrarilor - sunt cuprinse cheltuielile pentru asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv cheltuielile ocazionate de persoanele fizice atestate ca verificatori tehnici ai proiectarii (in cazul in care acestea nu sunt cuprinse in tarifarea proiectarii), cheltuielile efectuate de Agentia Nationala pentru Locuinte in urmarirea si derularea investitiilor, precum si in asigurarea supravegherii prin diriginti de santiere a executarii corecte, calitative si cantitative a lucrarilor contractate.
    2. Cheltuieli pentru investitii de baza:
    2.1. Constructii, instalatii aferente constructiilor, precum si dotarea acestora - sunt cuprinse cheltuielile necesare pentru realizarea lucrarilor de constructii si instalatii, desfasurate pe obiecte delimitate de proiectant in devize pe obiect.
    2.2. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
    2.3. Montajul utilajelor tehnologice si functionale, inclusiv al instalatiilor necesare in vederea functionarii acestora.
    2.4. Dotari, inclusiv utilajele si echipamentele independente.
    3. Alte cheltuieli
    3.1. Organizare de santier - sunt cuprinse cheltuielile necesare crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj, estimate procentual fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj.
    3.2. Comisioane si taxe - sunt cuprinse, dupa caz, comisionul bancii finantatoare, taxa aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota aferenta fondului pentru protectia sociala a membrilor Casei Sociale a Constructorilor, precum si alte cheltuieli de natura acestora, stabilite prin lege.
    3.3. Cheltuieli diverse si neprevazute estimate in procent de 5% din valoarea cheltuielilor prevazute la pct. 1.1, 1.3, 2.1 - 2.4 de mai sus.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

                              PROGRAM
de derulare a investitiilor privind constructiile de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii
________________________________________________________________________________
Nr.          Obiective            Executa          Coordoneaza       Termene
crt.                                               si raspund
________________________________________________________________________________
 0               1                  2                  3                 4
________________________________________________________________________________
  1. Inventarierea           Consiliile      Consiliile locale   anual
     solicitarii de          locale prin     pe teritoriul
     locuinte, a             primarii si     carora se afla
     amplasamentelor de      agentii         amplasamentele,
     constructie si a        economici       impreuna cu
     lucrarilor              delegati ai     Ministerul
     tehnico-edilitare       acestora in     Lucrarilor Publice,
     aferente acestora;      derularea       Transporturilor
     evaluarea cheltuielilor investitiilor   si Locuintei
     necesare pentru
     construirea de locuinte
     si a lucrarilor
     tehnico-edilitare
     (conform modelului
     prevazut in
     anexa nr. 1)

  2. Elaborarea si aprobarea Agentia         Ministerul          in 5 zile de
     programului anual de    Nationala       Lucrarilor          la finalizarea
     constructii de          pentru          Publice,            inventarierii
     locuinte, conform       Locuinte        Transporturilor     prevazute la
     modelului prevazut in   impreuna cu     si Locuintei prin:  pct. 1 in anul
     anexa nr. 2             consiliile      - Directia generala 2001 si o data
     a) Conditii si ordine   locale          pentru constructii  cu
     de prioritate                           locuinte            fundamentarea
     a1) Conditii de                         - Directia generala bugetelor
     amplasare pe terenuri                   pentru dezvoltarea  locale si de
     libere de orice                         infrastructurii,    stat, anual,
     sarcini:                                investitii si       pentru
     - terenuri viabilizate                  concesiuni          urmatorii ani
     - terenuri partial                      - Directia generala
     viabilizate                             economica si
     - terenuri                              relatii bugetare
     neviabilizate
     a2) Regim de inaltime
     Amplasamente de
     constructii grupate in
     perimetrul construibil,
     cu regim de inaltime de
     pana la P+3E+M
     a3) Conditii de
     urbanism
     a3.1) planuri
     urbanistice aprobate
     a3.2) planuri
     urbanistice
     in curs de aprobare
     a4) Numarul de locuinte
     sa fie mai mare de 20
     de unitati si sa fie
     acoperit de numarul
     cererilor in proportie
     de 120%
     b) In cadrul evaluarii
     preliminare a
     cheltuielilor pentru
     promovarea si
     realizarea
     investitiilor se
     prevad distinct:
     b1) cheltuieli pentru
     promovarea
     investitiilor in
     constructia de locuinte
     b2) cheltuieli necesare
     in vederea proiectarii
     si executiei lucrarilor
     de constructii de
     locuinte
     b3) cheltuieli pentru
     realizarea lucrarilor
     tehnico-edilitare,
     inclusiv a celor aflate
     in sarcina serviciilor
     publice descentralizate
     ale ministerelor si
     celorlalte autoritati
     ale administratiei
     publice centrale,
     organizate in judete si
     in municipiul Bucuresti

  3. Rectificarea            Agentia         Ministerul          o data cu
     programului anual de    Nationala       Lucrarilor Publice, aprobarea
     constructii de locuinte pentru          Transporturilor si  bugetului de
     in functie de sumele    Locuinte        Locuintei prin:     stat
     aprobate pentru         impreuna cu     - Directia generala
     finantare               consiliile      pentru constructii
                             locale          locuinte
                                             - Directia generala
                                             pentru dezvoltarea
                                             infrastructurii,
                                             investitii si
                                             concesiuni
                                             - Directia generala
                                             economica si
                                             relatii bugetare

  4. Preluarea studiilor de  Agentia         Ministerul          dupa 5 zile de
     fezabilitate si a       Nationala       Lucrarilor Publice, la aprobarea
     terenurilor de          pentru          Transporturilor si  programului
     constructie             Locuinte,       Locuintei prin      anual
                             impreuna cu     Agentia Nationala
                             consiliile      pentru Locuinte
                             locale,
                             primariile
                             si/sau
                             agentii
                             economici
                             delegati in
                             derularea
                             investitiilor

  5. Promovarea si derularea                                     dupa aprobarea
     investitiilor in                                            studiilor de
     constructia de                                              fezabilitate
     locuinte:                                                   in Consiliul
     a) achizitia            Agentia         Ministerul          tehnico-
     proiectarii si          Nationala       Lucrarilor Publice, economic al
     executiei lucrarilor    pentru          Transporturilor si  Ministerului
                             Locuinte        Locuintei prin      Lucrarilor
                                             Agentia Nationala   Publice,
                                             pentru Locuinte     Transporturilor
                                                                 si Locuintei
     a.1) pregatirea,        Agentia         Ministerul
     organizarea si          Nationala       Lucrarilor Publice,
     desfasurarea            pentru          Transporturilor si
     procedurilor de         Locuinte        Locuintei prin
     achizitii publice                       Agentia Nationala
     pentru realizarea                       pentru Locuinte
     proiectului tehnic si
     achizitia lucrarilor
     de executie
     a.2) autorizarea        Agentia         Ministerul
     constructiilor          Nationala       Lucrarilor Publice,
                             pentru          Transporturilor si
                             Locuinte        Locuintei prin
                                             Agentia Nationala
                                             pentru Locuinte
     b) contractarea         Agentia         Ministerul
     executiei lucrarilor    Nationala       Lucrarilor Publice,
                             pentru          Transporturilor si
                             Locuinte        Locuintei prin
                                             Agentia Nationala
                                             pentru Locuinte
     c) realizarea           Agentia         Ministerul
     lucrarilor de C+M       Nationala       Lucrarilor Publice,
                             pentru          Transporturilor si
                             Locuinte        Locuintei prin
                                             Agentia Nationala
                                             pentru Locuinte
     c.1) predarea           Agentia         Ministerul
     amplasamentelor         Nationala       Lucrarilor Publice,
                             pentru          Transporturilor si
                             Locuinte        Locuintei prin
                                             Agentia Nationala
                                             pentru Locuinte
     c.2) urmarirea si       Agentia         Ministerul          conform
     supravegherea tehnica   Nationala       Lucrarilor Publice, contractului
     a lucrarilor            pentru          Transporturilor si
                             Locuinte,       Locuintei prin
                             impreuna cu     Agentia Nationala
                             primariile      pentru Locuinte
                             beneficiare
     c.3) receptia           Agentia         Ministerul          conform
     lucrarilor de C+M       Nationala       Lucrarilor Publice, contractului
                             pentru          Transporturilor si
                             Locuinte,       Locuintei prin
                             impreuna cu     Agentia Nationala
                             primariile      pentru Locuinte
                             beneficiare
     c.4) punerea in         Agentia         Ministerul          in 3 zile de la
     functiune si darea in   Nationala       Lucrarilor Publice, receptia
     exploatare              pentru          Transporturilor si  locuintelor
                             Locuinte,       Locuintei
                             impreuna cu
                             consiliile
                             locale
     c.5) transmiterea
     obiectivelor de
     investitii in
     administrarea
     consiliilor locale
     d) repartizarea         Primariile de   Consiliile locale   in 15 zile de
     locuintelor catre       pe raza         de pe raza          la primirea
     beneficiari             teritoriala     teritoriala in care locuintelor in
                             in care se      se afla locuintele  administrare,
                             afla                                conform
                             locuintele                          listelor de
                                                                 prioritati
                                                                 aprobate
  6. Finantarea
     investitiilor care se
     realizeaza conform
     programului anual:
     a) fundamentarea        Agentia         Ministerul          in termenele
     sumelor necesare de la  Nationala       Lucrarilor Publice, prevazute de
     bugetul de stat si de   pentru          Transporturilor si  lege pentru
     la bugetele locale pe   Locuinte        Locuintei prin:     fundamentarea
     baza listelor intocmite prin            - Directia generala si aprobarea
     si aprobate conform     Directia        pentru constructii  bugetului de
     pct. 2                  generala        locuinte            stat
                             pentru          - Directia generala
                             dezvoltare,     economica si
                             infrastructura, relatii bugetare
                             investitii
                             si concesiuni
                                             Ministerul
                                             Lucrarilor Publice,
                                             Transporturilor si
                                             Locuintei prin:
                                             - Directia Generala
                                             pentru Constructii
                                             Locuinte
     b) deschiderea          Ministerul      - Directia generala in 15 zile de
     finantarii obiectivelor Lucrarilor      economica si        la aprobarea
     de investitii la        Publice,        relatii bugetare    bugetului de
     nivelul si conform      Transporturilor                     stat
     pct. 3, cu repartizarea si Locuintei
     sumelor pe judete,      prin:
     consilii locale si      - Directia
     intocmirea listelor de  generala
     finantare pe obiective  pentru
     conform modelului       constructii
     prevazut in             locuinte
     anexa nr. 4
     c) sursele de           Agentia         Agentia Nationala   permanent
     finantare prevazute la  Nationala       pentru Locuinte
     lit. b) si d) se        pentru
     evidentiaza in contul   Locuinte si
     deschis la trezoreria   trezoreria
     statului pe seama       statului
     Agentiei Nationale
     pentru Locuinte
     d) comunicarea in scris Agentia         Ministerul          la data
     a fondurilor necesare   Nationala       Lucrarilor Publice, depunerii
     pentru decontarea       pentru          Transporturilor si  ofertelor
     cheltuielilor de        Locuinte        Locuintei
     organizare si                           prin Directia
     desfasurare a                           generala pentru
     procedurilor de                         constructii
     achizitii publice                       locuinte
     pentru adjudecarea
     proiectarii si
     executarii lucrarilor
     de constructie a
     locuintelor, conform
     modelului prevazut in
     anexa nr. 5.
     Comunicarea va fi
     insotita de un deviz
     financiar estimativ
     e) solicitarea alocarii Agentia         Ministerul          dupa 2 zile de
     sumelor pentru          Nationala       Lucrarilor Publice, la data
     cheltuieli de licitatie pentru          Transporturilor si  adjudecarii
     care se platesc din     Locuinte        Locuintei prin:     achizitiei
     fonduri de la bugetul                   - Directia generala publice
     de stat. Solicitarea va                 pentru constructii
     avea la baza devize                     - Directia generala
     financiare pentru                       economica si
     fiecare obiectiv de                     relatii bugetare
     investitie
     supus achizitiei
     publice
     f) solicitarea la       Ministerul      Ministerul          pana la data de
     Ministerul Finantelor   Lucrarilor      Lucrarilor Publice, 25 a fiecarei
     Publice a fondurilor    Publice,        Transporturilor si  luni
     necesare in vederea     Transporturilor Locuintei prin:
     decontarii              si Locuintei    - Directia generala
     cheltuielilor pentru    prin Directia   pentru constructii
     organizarea si          generala        locuinte
     desfasurarea            economica si    - Directia generala
     procedurilor de         relatii         economica si
     achizitii publice       bugetare        relatii bugetare
     pentru adjudecarea
     executarii lucrarilor
     de constructie a
     locuintelor, conform
     prevederilor legale
     g) virarea in contul    Ministerul      Ministerul          la 3 zile de la
     special deschis pe      Lucrarilor      Lucrarilor Publice, primirea
     seama Agentiei          Publice,        Transporturilor si  sumelor in cont
     Nationale pentru        Transporturilor Locuintei prin
     Locuinte la trezoreria  si Locuintei    Directia generala
     statului a sumelor      prin Directia   pentru constructii
     necesare in vederea     generala        locuinte
     efectuarii platilor     economica si
     pentru decontarea       relatii
     cheltuielilor efectuate bugetare
     in aplicarea
     procedurilor de
     adjudecare a
     proiectarii si
     executiei lucrarilor
     de constructii
     h) transmiterea         Agentia         Consiliul de        pana la data de
     situatiei lunare        Nationala       administratie al    3 a fiecarei
     privind operatiunile    pentru          Agentiei Nationale  luni
     efectuate pentru        Locuinte        pentru Locuinte
     realizarea locuintelor
     potrivit contractelor
     si graficelor
     aprobate, conform
     modelului prevazut in
     anexa nr. 6
     i) solicitarea lunara,  Agentia         Consiliul de        pana la data de
     in scris, a necesarului Nationala       administratie       6 a fiecarei
     de fonduri de la        pentru          Agentiei Nationale  luni
     bugetul de stat pentru  Locuinte        pentru Locuinte
     decontarea lucrarilor
     executate, la care se
     va anexa situatia
     productiei realizate in
     anul in curs, pana la
     finele lunii de
     raportare, conform
     modelului prevazut in
     anexa nr. 7. Aceasta
     solicitare va fi
     insotita si de o
     estimare a productiei
     preliminate a se
     realiza in luna
     urmatoare, conform
     modelului prevazut in
     anexa nr. 8
     j) solicitarea          Agentia         Ministerul          pana la data de
     alocatiilor bugetare    Nationala       Lucrarilor Publice, 10 a fiecarei
     pentru decontarea       pentru          Transporturilor si  luni
     productiei executate,   Locuinte        Locuintei prin:
     conform modelului       prin            - Directia generala
     prevazut in anexa nr. 9 Ministerul      pentru constructii
                             Lucrarilor      locuinte
                             Publice,        - Directia generala
                             Transporturilor economica si
                             si Locuintei    relatii bugetare
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                                  LISTA
cuprinzand locuintele aflate in diferite stadii de executie, care se finanteaza in anul .... potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 in judetul ...............

                                                              - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|                    | Nr. de locuinte|     Fondurile alocate in anul .....    |
|                    |________________|________________________________________|
|                    |       |        |         |     Sumele     |   Sumele    |
|    Localitatea,    | TOTAL |  PIF   |  TOTAL  |  alocate prin  | disponibile |
| denumirea blocului |       |anul ...|         |   Ministerul   |  in contul  |
|                    |       |        |         |   Lucrarilor   |   Agentiei  |
|                    |       |        |         |    Publice,    |  Nationale  |
|                    |       |        |         |Transporturilor |   pentru    |
|                    |       |        |         |  si Locuintei  |  Locuinte   |
|____________________|_______|________|_________|________________|_____________|
| TOTAL GENERAL:     |       |        |         |                |             |
|____________________|_______|________|_________|________________|_____________|
| Din care:          |       |        |         |                |             |
| Localitatea        |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Total localitate:  |       |        |         |                |             |
| Localitatea        |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Total localitate:  |       |        |         |                |             |
| Localitatea        |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Obiectiv de        |       |        |         |                |             |
| investitii         |       |        |         |                |             |
| Total localitate:  |       |        |         |                |             |
|____________________|_______|________|_________|________________|_____________|

               DIRECTIA GENERALA PENTRU CONSTRUCTII LOCUINTE

                              Director general,
                            .....................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

                               SITUATIA
privind sumele preliminate pentru luna*1) ................ necesare in vederea decontarii cheltuielilor pentru procedurile de achizitie publica, organizate in vederea realizarii locuintelor pentru tineri, conform Legii nr. 152/1998

                                                        - milioane lei -
    Necesar preliminat pentru luna ...........,       ....................
    din care:
    Obiectiv ..........                                  .............
    Obiectiv ..........                                  .............
    Obiectiv ..........                                  .............
    TOTAL:                                            ....................

                    Raspundem pentru realitatea datelor.

         Director general,                 Director general economic,
       .....................             .............................
------------
    *1) Luna in care are loc adjudecarea achizitiilor publice.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

                             SITUATIA
privind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelor la finele lunii ....... 200....

                                                              - mii lei -
    I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor:
    1. Incasari din sumele virate, din care:               ...............
    1.1. De la bugetul de stat                             ...............
    1.2. Din alte surse                                    ...............
    2. Total plati efectuate,
       din care:                                           ...............
    2.1. Plati pentru elaborarea studiilor de fezabilitate ...............
    2.2. Plati pentru organizarea si desfasurarea
         procedurilor de achizitii publice                 ...............
    2.3. Plati pentru realizarea locuintelor               ...............
    3. Disponibil (1 - 2)                                  ...............

    II. Date informative:
    1. Restante la plata studiilor de fezabilitate         ...............
    2. Restante la plata cheltuielilor pentru aplicarea
       procedurilor de achizitie publica                   ...............
    3. Restante la plata lucrarilor de C+M executate       ...............

                                                           Numarul de locuinte
    4. Locuinte date in functiune,                         ...............
       din care:
    4.1. peste program                                     ...............
    4.2. sub program                                       ...............

          Director general,                 Director general economic,
        ....................            .................................

    ANEXA 7
    la normele metodologice

                               SITUATIA
privind productia realizata in anul ..... pana la sfarsitul lunii ............. pentru darea in folosinta a locuintelor pentru tineri conform Legii nr. 152/1998

                                                                - milioane lei -
    I. Productia realizata de la inceputul anului .............   ............
    II. Productia decontata cumulat de la inceputul anului ...,   ............
         din care:
         Obiectiv                                                 ............
    III. Productia realizata si nedecontata la finele
         lunii ..............,                                    ............
         din care:
         Obiectiv .....                                           ............
         Obiectiv .....                                           ............
         Obiectiv .....                                           ............
         Obiectiv .....                                           ............
         TOTAL:                                                   ............
    IV. Alte cheltuieli pentru investitiile realizate de la
        inceputul anului,                                         ............
         din care:
         - cheltuieli de proiectare                               ............
         - cheltuieli pentru urmarirea investitiei                ............
         - taxe, comisioane                                       ............
    V. Alte cheltuieli pentru investitii, decontate cumulat
       de la inceputul anului,                                    ............
         din care:
         - cheltuieli de proiectare                               ............
         - cheltuieli pentru urmarirea investitiei                ............
         - taxe, comisioane                                       ............
    VI. Alte cheltuieli pentru investitii, nedecontate la finele
        lunii,                                                    ............
         din care:
         - cheltuieli de proiectare                               ............
         - cheltuieli pentru urmarirea investitiei                ............
         - taxe, comisioane                                       ............

                     Raspundem pentru realitatea datelor.

         Director general,                Director general economic,
       ....................              ............................

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                               SITUATIA
privind sumele preliminate pentru luna ..............., necesare in vederea realizarii locuintelor pentru tineri conform Legii nr. 152/1998

                                                          - milioane lei -
    I. Productia preliminata pentru luna ...........,      ..............
        din care:
        Surse ale bugetului local                          ..............
        Obiectiv ................                          ......./......
        Obiectiv ................                          ......./......
        Obiectiv ................                          ......./......
        TOTAL:                                             ......./......
    II. Alte cheltuieli de investitii preliminate
        pentru luna ..........,                            ..............
        din care:
        - cheltuieli de proiectare                         ..............
        - cheltuieli pentru urmarirea investitiei          ..............
        - taxe, comisioane                                 ..............

                     Raspundem pentru realitatea datelor.

         Director general,                  Director general economic,
       ....................               ..............................

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                                                           Se aproba
                                                           Ministru,

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarea lucrarilor executate la constructiile de locuinte pentru tineri conform Legii nr. 152/1998, pe luna .................

                                                          - milioane lei -
    1. Program anul ........                               ..............
    2. Valoarea lucrarilor realizate de la inceputul
       anului pana la .........,                           ..............
       din care:
       a) proiectare                                       ..............
       b) organizarea si desfasurarea procedurilor de
          achizitii publice                                ..............
       c) lucrari de C+M                                   ..............
       d) alte cheltuieli pentru investitii                ..............
    3. Valoarea lucrarilor decontate cumulat de la
       inceputul anului .........,                         ..............*)
       din care:
       a) proiectare                                       ..............
       b) organizarea si desfasurarea procedurilor de
          achizitii publice                                ..............
       c) lucrari de C+M                                   ..............
       d) alte cheltuieli pentru investitii                ..............
    4. Valoarea lucrarilor realizate si nedecontate pana
       la finele lunii ..........,                         ..............
       din care:
       a) proiectare                                       ..............
       b) organizarea si desfasurarea procedurilor de
          achizitii publice                                ..............
       c) lucrari de C+M                                   ..............
       d) alte cheltuieli pentru investitii                ..............
    5. Suma aprobata la plata de la bugetul de stat
       pentru decontarea lucrarilor executate si
       nedecontate pana la finele lunii .............,     ..............
       din care:
       a) proiectare                                       ..............
       b) organizarea si desfasurarea procedurilor de
          achizitii publice                                ..............
       c) lucrari de C+M                                   ..............
       d) alte cheltuieli pentru investitii                ..............
    6. Alocatii solicitate de la bugetul de stat pentru
       decontarea lucrarilor preliminate pentru luna
       in curs,                                            ..............
       din care:
       a) proiectare                                       ..............
       b) organizarea si desfasurarea procedurilor
          de achizitii publice                             ..............
       c) lucrari de C+M                                   ..............
       d) alte cheltuieli pentru investitii                ..............

           MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                              Avizam favorabil
                              Secretar de stat,

                              Propunem avizarea

     DIRECTIA GENERALA ECONOMICA               DIRECTIA GENERALA PENTRU
         SI RELATII BUGETARE                     CONSTRUCTII LOCUINTE
          Director general,                        Director general,
    .............................             ...........................

                  DIRECTIA GENERALA PENTRU DEZVOLTAREA
               INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI
                            Director general,
                          .....................

                    AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

           Director general,                   Director general economic,
         .....................                ............................

                       Control financiar preventiv
           
     *) Valoarea lucrarilor decontate va fi aceeasi cu suma platilor din extrasul de cont deschis la trezoreria statului de catre Agentia Nationala pentru Locuinte si constituie suma justificativa si trecuta pe cheltuiala, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 1.169/1997.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 962/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 962 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 962/2001
Hotărârea 388 2021
Ordin 5396 2018
Hotărârea 420 2018
Ordin 3776 2017
Hotărârea 304 2017
Hotărârea 251 2016
Hotărârea 644 2014
Hotărârea 253 2014
Hotărârea 502 2013
Hotărârea 738 2010
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 389 2010
privind modificarea si completarea art. 19 2 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 761 2009
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 889 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 165 2008
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 60 2004
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Hotărârea 607 2003
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Ordin 535 2003
privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de catre Regia Nationala a Padurilor, a masei lemnoase pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte in scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani
Ordin 229 2003
privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de catre Regia Nationala a Padurilor, a masei lemnoase pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte in scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani
Hotărârea 1396 2002
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu