Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 229/535 din 26 martie 2003

privind aprobarea Normelor si procedurilor pentru punerea la dispozitie, de catre Regia Nationala a Padurilor, a masei lemnoase pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte in scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 229 din 26 martie 2003
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
              Nr. 535 din 7 aprilie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din  8 mai 2003

    In temeiul art. 21^1 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele si procedurile pentru punerea la dispozitie, de catre Regia Nationala a Padurilor, a masei lemnoase pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte in scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regia Nationala a Padurilor si Agentia Nationala pentru Locuinte vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                 Ilie Sarbu

      p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
                               Traian Panait,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME SI PROCEDURI
pentru punerea la dispozitie, de catre Regia Nationala a Padurilor, a masei lemnoase pe picior ce se aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte in scopul construirii de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani

    Art. 1
    Obiectul de reglementare al prezentelor norme si proceduri il constituie modalitatea prin care cantitatea de masa lemnoasa pe picior din padurile proprietate a statului, administrate de Regia Nationala a Padurilor, alocata prin hotarare a Guvernului, se pune la dispozitie Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru realizarea de locuinte cu caracter social, destinate inchirierii, pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani, conform prevederilor art. 24^1 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 21^1 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Pana la data de 1 august anterioara anului pentru care se aloca masa lemnoasa, Agentia Nationala pentru Locuinte va comunica Regiei Nationale a Padurilor necesarul de masa lemnoasa pe picior pe judete, stabilit in conformitate cu specificatiile tehnice din proiectele de executie a locuintelor. Pentru anul 2003 acest termen este de 7 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme si proceduri.
    (2) Necesarul de masa lemnoasa pe picior se stabileste avandu-se in vedere sortimentele dimensionale corespunzatoare actelor de punere in valoare a masei lemnoase.
    Art. 3
    (1) Regia Nationala a Padurilor repartizeaza unitatilor din structura sa volumul de masa lemnoasa pe picior aprobat prin hotarare a Guvernului pentru construirea de locuinte cu caracter social, corelat cu repartizarea comunicata de Agentia Nationala pentru Locuinte conform prevederilor art. 2, tinand seama de structura si amplasarea masei lemnoase puse in valoare, cu respectarea prevederilor amenajamentelor silvice.
    (2) Repartizarea prevazuta la alin. (1) se comunica unitatilor silvice pana la data anuntarii licitatiilor organizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.081/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru dobandirea de catre agentii economici care au activitate in domeniul prelucrarii lemnului in produse finite a dreptului de a incheia contracte de vanzare-cumparare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Nationala a Padurilor.
    Art. 4
    (1) In functie de cantitatile repartizate de Regia Nationala a Padurilor conform prevederilor art. 3 alin. (1), unitatile din subordinea acesteia stabilesc partizile din care se realizeaza masa lemnoasa respectiva.
    (2) Listele partizilor respective, valoarea si esalonarea la taiere se comunica Regiei Nationale a Padurilor in termen de maximum 10 zile de la data primirii repartitiei, dar nu mai tarziu de data de 1 octombrie a fiecarui an.
    Art. 5
    (1) Regia Nationala a Padurilor incheie cu Agentia Nationala pentru Locuinte protocolul de punere la dispozitie a masei lemnoase pe picior pentru construirea locuintelor cu caracter social.
    (2) Masa lemnoasa pe picior aprobata se pune la dispozitie Agentiei Nationale pentru Locuinte in mod gratuit, de catre Regia Nationala a Padurilor, prin unitatile sale, in conformitate cu prevederile art. 24^1 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 21^1 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Protocolul prevazut la alin. (1) cuprinde lista partizilor alocate si valoarea acestora, calculata ca pret de pornire la licitatiile de masa lemnoasa in conformitate cu prevederile legale, precum si caietele de sarcini privind exploatarea masei lemnoase pentru fiecare partida si esalonarea la taiere a fiecarei partizi.
    Art. 6
    (1) Exploatarea masei lemnoase pe picior se asigura de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, care incheie in acest sens contracte de prestari de servicii cu agenti economici atestati in activitatea de exploatare a lemnului, conform prevederilor legale referitoare la achizitiile publice. Prin aceste contracte agentii economici selectati sunt abilitati sa primeasca in numele Agentiei Nationale pentru Locuinte masa lemnoasa pe picior de la unitatile Regiei Nationale a Padurilor, sa efectueze lucrarile de exploatare a acesteia si sa furnizeze beneficiarilor nominalizati de Agentia Nationala pentru Locuinte sortimentele lemnoase obtinute.
    (2) Agentii economici selectati conform prevederilor alin. (1) vor fi imputerniciti in scris de catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru primirea masei lemnoase pe picior de la unitatile Regiei Nationale a Padurilor si pentru exploatarea acesteia, cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini si a reglementarilor silvice in vigoare.
    (3) Agentia Nationala pentru Locuinte comunica Regiei Nationale a Padurilor, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, agentii economici cu care a incheiat contracte pentru exploatarea masei lemnoase aferente anului respectiv, precum si partizile pentru care acestia au dreptul sa reprezinte Agentia Nationala pentru Locuinte. Pentru anul 2003 data limita pana la care Agentia Nationala pentru Locuinte comunica lista agentilor economici este 1 octombrie.
    (4) In activitatea de exploatare a masei lemnoase agentul economic este direct responsabil de respectarea normelor tehnice specifice regimului silvic si a prevederilor din caietul de sarcini, acest fapt fiind in mod obligatoriu inscris in contractul economic pe care Agentia Nationala pentru Locuinte il incheie cu fiecare agent economic.
    Art. 7
    (1) Autorizarea exploatarii si predarea parchetelor se fac de catre ocolul silvic, la solicitarea scrisa a fiecarui agent economic imputernicit de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, solicitare care se depune la sediul ocolului silvic inainte de termenul prevazut pentru inceperea exploatarii fiecarei partizi.
    (2) In situatia in care, in termen de 15 zile de la data prevazuta in esalonare ca data de incepere a exploatarii, agentul economic imputernicit de Agentia Nationala pentru Locuinte nu se prezinta pentru ridicarea autorizatiei de exploatare, Regia Nationala a Padurilor este considerata libera de sarcini pentru partida respectiva si va lua masurile legale de valorificare a acesteia.
    (3) Masa lemnoasa neexploatata ca urmare a situatiei prevazute la alin. (2) diminueaza volumul alocat Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru anul respectiv.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 535/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 535 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu