Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.235 din 08.05.2013

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 16 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/se actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Linia 800 Bucureşti-Constanţa între staţiile Fundulea - Săruleşti Fir I-II - Coridorul IV paneuropean km 41+384 - 63+060) CS MTI: 13633330 CUI CNCF „CFR“ - S.A.: R 11054529 (lei)

Nr. crt. Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare An dob./ An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune concesiune/ închiriere/titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TOTAL 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 48,880 km; Nr. aparate de cale = 32 buc sch. simpli şi Tdj = 2 buc.; Nr. aparate cale echivalente = 38 buc; Lung. linii c.f. simple = 5,573 km; Lung. linii c.f. dublă (desfăşurată) = 43,307 km; Lung. linii c.f. electrificată = 43,307 km; treceri la nivel = 4 buc. Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 31053343,54 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil
2 TOTAL 147768 - parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Nr. de poduri = 1 buc.; nr. de podeţe = 6 buc.; nr. de pasaje inferioare = 0; (tip şi structură rezistenţă lucrări de artă) Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 7297017,68 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil

ANEXA Nr. 2Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica ca urmare a lucrărilor de modernizare a liniei CF Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean-Tronsonul 1: Frontieră-Curtici-km 614+000 CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147792 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 301738 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungime totală linii = 109,209 km reali, din care lungime linii electrificate = 109,047 km reali; Nr. aparate de cale echivalente = 172 bucăţi Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 15811602 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil
2 147794 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 301738 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Nr. poduri = 12 bucăţi Nr. podeţe = 1 bucată Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 6373413 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil
3 147796 parţial Carte Funciară nr.: 301738 8.10.05 Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Nr. ziduri sprijin = 1 buc. Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 2661 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 147798 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii CED = 4 bucăţi; Instalaţii BLA= 52,108 km; Fir linie de contact = 204,336 km; PS, PSS = 4 bucăţi; ST = 1 bucată; Grupuri electrogene = 7 bucăţi; Clădiri = 11 bucăţi; Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 6732207 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 618/2008, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil
5 147800 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 301738 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestora Instalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (16 buc. TN, 2 buc. clădiri). Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 182444 mijloace fixe exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesiune concesionat imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 235/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 235 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu