E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 447 1997 abrogat de articolul 20 din actul Hotărârea 18 2001
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1016 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 820 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 820 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 820 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 320 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 320 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 152 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1007 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 447 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 1007 1999
Hotărârea 447 1997 in legatura cu Hotărârea 366 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 55 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 55 1999
Articolul 5 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 447 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 447 1997 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 11 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 13 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 15 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de Rectificare 864 1998
Hotărârea 447 1997 in legatura cu Ordin 2114 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 131 1998
Articolul 9 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 131 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 131 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 865 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 447 din 12 august 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 197 din 18 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Finantelor se organizeaza si functioneaza ca organ al administratiei publice centrale de specialitate cu rol de sinteza, care aplica strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor exercita administrarea generala a finantelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.
    Art. 3
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Finantelor are, in principal, urmatoarele atributii:
    1. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzatoare;
    2. stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificarii acestuia;
    3. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectului bugetului de stat, a proiectelor bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;
    4. urmareste executia operativa a bugetului de stat general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor in vederea incadrarii in deficitul bugetar aprobat;
    5. elaboreaza clasificatia indicatorilor privind finantele publice;
    6. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;
    7. stabileste masuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar;
    8. administreaza contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Nationala a Romaniei, in care scop incheie conventii cu aceasta;
    9. stabileste sistemul de organizare si functionare a trezoreriei statului in vederea asigurarii efectuarii operatiunilor de incasari si plati pentru sectorul public;
    10. elaboreaza si administreaza bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului;
    11. colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar si valutar si informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii in acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
    12. contracteaza si garanteaza imprumuturi de stat de pe piata financiara interna si externa, in scopul si in limitele competentelor stabilite de lege;
    13. asigura punerea in circulatie prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie, a bonurilor de tezaur sau a altor instrumente specifice;
    14. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, in vederea transmiterii spre aprobare Parlamentului;
    15. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi salariatilor din institutiile publice;
    16. colaboreaza cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea pentru personalul din institutiile publice, asistenta sociala si asigurarile sociale;
    17. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte si urmareste perfectionarea asezarii acestora;
    18. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (O.E.C.D.), proiectul roman de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmareste actualizarea acestuia in concordanta cu recomandarile adoptate de O.E.C.D.;
    19. negociaza, pregateste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;
    20. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati si proiecte de acte normative privind politica fiscala a Romaniei in domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;
    21. elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul evidentei contabile, financiare si de gestiune si urmareste perfectionarea sistemului de evidenta contabila;
    22. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale statului si au influente asupra echilibrului bugetar;
    23. analizeaza, fundamenteaza, propune cadrul legislativ si stabileste masuri privind imprumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar si refinantarii acestuia sau pentru actiuni si lucrari de interes public; administreaza mijloacele financiare imprumutate, urmareste rambursarea acestora si achitarea dobanzilor aferente, in conditiile legii;
    24. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la: colectarea veniturilor bugetare, procedurile de control fiscal, licitatiile de achizitii publice, combaterea si sanctionarea evaziunii fiscale, atribuirea codului fiscal si la relatiile dintre contribuabili si administratia fiscala;
    25. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de catre institutiile publice; controleaza in conditiile legii, activitatea financiara a agentilor economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
    26. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul operativ si inopinat in legatura cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale si vamale;
    27. actioneaza, prin mijloace specifice, pentru combaterea evaziunii fiscale si a coruptiei;
    28. infaptuieste politica vamala, in concordanta cu cadrul legislativ existent;
    29. asigura administrarea monopolului de stat, in conditiile legii;
    30. analizeaza documentatiile tehnico-economice si emite acordul pentru realizarea obiectivelor noi de investitii finantate partial sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la bugetele fondurilor speciale si din credite externe;
    31. avizeaza programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;
    32. propune cadrul legislativ si elaboreaza cadrul metodologic privind activitatea de asigurari si exercita supravegherea aplicarii dispozitiilor legale in acest domeniu, pentru stabilirea starii de insolvabilitate a societatilor comerciale din sfera asigurarilor si pentru apararea drepturilor asiguratilor;
    33. exercita calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele internationale cu caracter financiar;
    34. coordoneaza, negociaza si incheie acorduri internationale, in numele statului, in domeniul relatiilor financiare si valutare, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;
    35. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezinta informari Guvernului, cu propuneri de imbunatatire;
    36. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor;
    37. reprezinta statul, ca subiect de drepturi si obligatii, in fata organelor de justitie, precum si in orice alte situatii in care acesta participa nemijlocit, in nume propriu, in raporturi juridice, daca legea nu stabileste in acest scop un alt organ;
    38. solutioneaza, in conformitate cu prevederile legale, plangerile, contestatiile, cererile de revizuire si apelurile persoanelor fizice si juridice, indreptate impotriva modului de rezolvare a acestora de catre organele Ministerului Finantelor;
    39. elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul finantelor;
    40. asigura, potrivit legii, tiparirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate in activitatea fiscala si financiar-contabila;
    41. editeaza materiale de specialitate necesare mediatizarii problematicii financiare, in vederea cunoasterii sale de catre personalul propriu si de catre contribuabili;
    42. asigura elaborarea, tiparirea si difuzarea publicatiei "Revista finante, credit, contabilitate", prin finantare din venituri extrabugetare.
    Din veniturile incasate din vanzare, se acopera cheltuielile materiale ocazionate de realizarea si vanzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare.
    Veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati vor fi evidentiate si contabilizate in mod distinct, potrivit prevederilor legale.
    Disponibilitatile banesti aflate in cont la finele anului, dupa scaderea obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat;
    43. exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, asupra activitatii regiilor autonome aflate in subordinea si, respectiv, sub autoritatea sa;
    44. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Finantelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme.
    Art. 5
    In indeplinirea atributiilor sale, Ministerul Finantelor este autorizat:
    1. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii;
    2. sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege in competenta ministerului;
    3. sa aprobe, in conditiile prevazute de lege, inlesniri, restituiri, compensari si amanari la plata impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii la bugetul de stat, precum si repunerea in termen a cererilor si a contestatiilor;
    4. sa dispuna plata, din conturile agentilor economici, in conditiile legii, a varsamintelor obligatorii la bugetul de stat, neachitate in termen, precum si a majorarilor pentru intarzierea la plata a acestora;
    5. sa stabileasca orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor, la cererea acestuia, datele si informatiile necesare realizarii atributiilor sale.
    Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor, se pot organiza servicii, birouri, colective temporare prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si se poate stabili numarul posturilor de director general adjunct, director adjunct si asimilatii acestora.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 1.261, exclusiv demnitarii.
    (3) Ministerul Finantelor functioneaza cu un numar de 6 secretari de stat.
    (4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (2) nu sunt incluse posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii financiare care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se stabilesc separat, prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 8
    (1) In cadrul structurii organizatorice a Ministerului Finantelor functioneaza un numar de 7 departamente conduse de cate un secretar de stat sau secretar executiv. Functia de secretar executiv se asimileaza, din punct de vedere al salarizarii, cu functia de subsecretar de stat. Ministerul Finantelor poate utiliza un post de secretar general cu salarizarea prevazuta pentru una dintre functiile de la pct. 5 din nota la anexa nr. 8 la Legea salarizarii nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu indemnizatia de conducere aferenta functiei de director general, prevazuta in aceeasi anexa.
    (2) Functiile de secretar executiv si de secretar general se inscriu in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare, se ocupa prin concurs, in conditiile legii, iar persoanele care promoveaza concursul se numesc in functii prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 9
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile secretarilor de stat, secretarilor executivi, secretarului general si ale celuilalt personal din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile sale teritoriale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, care se intocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare a ministerului si se semneaza de catre salariat si seful ierarhic.
    Art. 10
    Personalul incadrat la Directia generala de tehnologia informatiei financiare pe functiile prevazute in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile ulterioare, in conditiile art. 34 din Legea salarizarii nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza de salariile de baza incluse in anexa respectiva, inclusiv de majorarea cu 15% a acestora.
    Art. 11
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor se exercita de catre ministrul finantelor. Ministrul finantelor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si cu organizatii din tara, cu organisme similare din strainatate, precum si cu persoane juridice si fizice.
    (2) In cadrul Ministerului Finantelor functioneaza Colegiul ministerului, ca organ consultativ a carui organizare si componenta se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 12
    (1) In exercitarea conducerii ministerului, ministrul finantelor emite norme, ordine si instructiuni.
    (2) Ministrul finantelor este abilitat sa delege unele dintre atributiile sale structurilor din subordine.
    Art. 13
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
    (2) Pentru coordonarea programului de dezvoltare regionala se pot infiinta consilii financiare teritoriale, prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 14
    Structura organizatorica, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor unitatilor subordonate se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 15
    Statele de functii ale unitatilor subordonate se aproba de Ministerul Finantelor.
    Art. 16
    Infiintarea si desfiintarea unitatilor subordonate Ministerului Finantelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor, in conditiile legii.
    Art. 17
    Ministerul Finantelor are in dotare un parc auto necesar activitatii sale specifice, in structura, numarul si consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 18
    (1) Prefecturile, impreuna cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii unitatilor din teritoriu, subordonate Ministerului Finantelor.
    (2) In localitatile in care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor nu dispun de spatii corespunzatoare, consiliile locale vor sprijini aceste unitati prin asigurarea, in conditiile legii, de amplasamente in vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finantelor va prevedea, in programul propriu de investitii, fonduri, in vederea construirii unor astfel de obiective.
    Art. 19
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 20
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 27 aprilie 1995; art. 16 alin. (1) si anexele nr. 3 si 4 la Hotararea Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice si de personal a Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 19 septembrie 1996; anexa nr. 3 privind autovehiculele de transport persoane si marfa din dotarea Ministerului Finantelor si unitatile sale subordonate la Hotararea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 29 decembrie 1992 si Hotararea Guvernului nr. 783/1990 privind infiintarea Centrului de calcul electronic al Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992.

                    PRIM-MINISTRU
                   VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea Ciumara

                          Ministrul muncii si
                          protectiei sociale,
                          Alexandru Athanasiu


    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR

                        ------------------
                       |     MINISTRU     |
                        ------------------
                               |        -------------
                               |-------| CONSILIERII |
    ------------------         |        -------------
   | SECRETAR GENERAL | -------|           -----------------------------
    ------------------         |----------|DIRECTIA GENERALA ORGANIZARE,|
                               |          |RESURSE UMANE SI FINANCIAR   |
                               |           -----------------------------
                               |           -----------------------------
                               |----------|DIRECTIA GENERALA JURIDICA   |
                               |           -----------------------------
                               |           -----------------------------
                               |----------|DIRECTIA PRESA, RELATII CU   |
                               |          | PUBLICUL SI PROTOCOL        |
                               |           -----------------------------
                               |         -------------------------------
                               |--------|DIRECTIA GENERALA A VAMILOR*)|
                               |         -------------------------------
                               |           -----------------------------
                               |          |  DIRECTIA ECONOMICA,        |
                               |----------|  SOCIAL-ADMINISTRATIV       |
                               |           -----------------------------
            ----------------------------------------------------
           |        |        |        |        |        |       |
           |        |        |        |        |        |       |
          ---      ---      ---      ---      ---      ---     ---
         | A |    | B |    | C |    | D |    | E |    | F |   | G |
          ---      ---      ---      ---      ---      ---     ---


    SEMNIFICATIA CASUTEI A

                        ----------------
                       | DEPARTAMENTUL  |
                       |  BUGETULUI SI  |
                       |  TREZORERIEI   |
                        ----------------
                               |
    --------------------------------------------------------------
   |                |             |               |               |
 ------------   -------------   -----------   ------------   -------------
| DIRECTIA   | | DIRECTIA    | | DIRECTIA  | |  DIRECTIA  | | DIRECTIA    |
| GENERALA A | | GENERALA A  | | GENERALA  | | GENERALA A | | GENERALA    |
| BUGETULUI  | | FINANTELOR  | |     A     | | FINANTELOR | | EVALUAREA   |
| DE STAT    | |INSTITUTIILOR| |TREZORERIEI| |  APARARII  | | FINANTARII  |
 ------------  |  PUBLICE SI |  -----------  | NATIONALE, | |ACTIVITATILOR|
               |   DREPTURI  |               | ORDINII    | |  ECONOMICE  |
               |  SALARIALE  |               | PUBLICE SI |  -------------
                -------------                | SIGURANTEI |
                                             | NATIONALE  |
                                              ------------

    SEMNIFICATIA CASUTEI B

                     ----------------
                    |  DEPARTAMENTUL |
                    |  POLITICILOR   |
                    |  FISCALE       |
                     ----------------
                            |
        ----------------------------------------------
       |              |               |               |
  ------------   ------------   -----------    --------------
 | DIRECTIA   | | DIRECTIA   | | DIRECTIA  |  |  DIRECTIA    |
 | GENERALA   | | GENERALA   | | GENERALA  |  |  ACORDURI    |
 | LEGISLATIE | | LEGISLATIE | |LEGISLATIE |  |  FISCALE     |
 | IMPOZITE   | | IMPOZITE   | | CONTABILA |  |INTERNATIONALE|
 | DIRECTE    | | INDIRECTE  |  -----------    --------------
  ------------   ------------


    SEMNIFICATIA CASUTEI C

                    ---------------
                   | DEPARTAMENTUL |
                   | CONTROLULUI   |
                   |  FINANCIAR    |
                    ---------------
                         |
           -----------------------------------------------
          |                |              |               |
    ------------    ------------    -------------    ---------------
  | DIRECTIA    |  |  GARDA     |  | INSPECTIA   |  | DIRECTIA      |
  | GENERALA A  |  | FINANCIARA |  | GENERALA    |  | GENERALA DE   |
  | CONTROLULUI |   ------------   | PENTRU      |  | SOLUTIONARE   |
   -------------                   | ACTIVITATE  |  | A PLANGERILOR |
                                   | INTERNA*)  |   ---------------
                                    -------------

    SEMNIFICATIA CASUTEI D

                     ------------------
                    |  DEPARTAMENTUL   |
                    |  PARTICIPATIILOR |
                    |  STATULUI,       |
                    |  ADMINISTRARII   |
                    |  MONOPOLULUI     |
                    |    DE STAT       |
                     ------------------
                            |
            ------------------------------------
           |                |                   |
     -----------------   ------------    -----------------
    |DIRECTIA GENERALA| | DIRECTIA   | | OFICIUL DE       |
    |A PARTICIPATIILOR| | GENERALA   | | SUPRAVEGHERE     |
    | STATULUI,       | | PROGRAME SI| | A ACTIVITATII    |
    |ADMINISTRAREA    | | ACORDURI   | | DE ASIGURARE     |
    |MONOPOLULUI      | | INVESTITII | | SI REASIGURARE*)|
    |DE STAT SI A     | | PUBLICE SI |  ------------------
    |BUNURILOR        | | ACHIZITII  |
    |PROPRIETATEA     | | PUBLICE    |
    |STATULUI         |  ------------
     -----------------

    SEMNIFICATIA CASUTEI E


                           ------------------
                          |  DEPARTAMENTUL   |
                          |  DATORII         |
                          |  PUBLICE SI      |
                          |  RELATIILOR      |
                          |  FINANCIARE      |
                          |  CU ORGANISME    |
                          |  INTERNATIONALE*)|
                           ------------------
                                   |
              ---------------------------------------------------
             |                        |                         |
     -------------------   -------------------   -------------------
    | DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA GENERALA | | DIRECTIA GENERALA |
    |  A RELATIILOR     | | A DATORIEI PUBLICE| | ACORDURI          |
    |   FINANCIARE      |  -------------------  | GUVERNAMENTALE SI |
    | CU ORGANISME      |                       | INTEGRARE         |
    | INTERNATIONALE    |                       | EUROPEANA         |
     -------------------                         -------------------

    SEMNIFICATIA CASUTEI F

                              ------------------
                             |  DEPARTAMENTUL   |
                             |  ANALIZA         |
                             | MACROECONOMICA SI|
                             | INFORMATIZAREA   |
                             |  SISTEMULUI      |
                             |  FINANCIAR       |
                              ------------------
                                     |
               -----------------------------------------------
              |                      |                       |
     -------------------   ------------------   ---------------
    | DIRECTIA GENERALA|  | DIRECTIA GENERALA| |  DIRECTIA     |
    | DE ANALIZA       |  | DE TEHNOLOGIA    | |DE PREGATIRE   |
    | MACROECONOMICA   |  | INFORMATIEI      | |     SI        |
    | FINANCIARA SI    |  | FINANCIARE       | | PERFECTIONARE |
    | PREVIZIUNE       |   ------------------  | A PERSONALULUI|
     ------------------                        |   FINANTELOR  |
                                               |    PUBLICE    |
                                               |    SI VAMAL   |
                                                ---------------

    SEMNIFICATIA CASUTEI G

                           ---------------
                          | DEPARTAMENTUL |
                          | ADMINISTRARII |
                          |  VENITURILOR  |
                           ---------------
                                 |
         -------------------------------------------------------
        |                  |                  |                 |
     ----------------    -------------   --------------   --------------
    |  DIRECTIA      |  | DIRECTIA DE | | DIRECTIA     | | DIRECTIA     |
    |  GENERALA      |  | EVALUARE A  | | GENERALA     | | ASISTENTA    |
    | METODOLOGIA    |  | VENITURILOR | | DE COLECTARE | | PENTRU       |
    | PROCESULUI     |  | PUBLICE     | | A VENITURILOR| | CONTRIBUABILI|
    | DECLARATIILOR  |   -------------  | STATULUI SI  |  --------------
    | SI GESTIONAREA |                  | DE APLICARE  |
    |   DOSARELOR    |                  | A EXECUTARII |
    |   FISCALE      |                  | SILITE       |
     ----------------                    --------------

-------------
    *) Coordonatorul departamentului indeplineste si functia de presedinte al Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior.
    *) Functioneaza la nivel de directie generala.
    *) Functioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 2

                       UNITATILE
in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor


                                                           Numarul maxim
                                                           de posturi de
                                                           specialitate
    I. Institutii publice finantate de la
        bugetul de stat

    1. Directiile generale ale finantelor
    publice si controlului financiar de stat
    judetene, in subordinea carora
    functioneaza administratiile financiare
    municipale, circumscriptiile financiare
    orasenesti si perceptiile rurale si
    Directia generala a finantelor publice si
    controlului financiar de stat a municipiului
    Bucuresti, in subordinea careia functioneaza
    administratiile financiare ale sectoarelor
    municipiului Bucuresti                                      24.624
    2. Directia Generala a Vamilor si unitatile
    subordonate acesteia                                         6.580
    3. Cabinetul medical                                             6

    II. Regii autonome

    1. Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 596/1992, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 109/1996 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996.
    2. Regia Autonoma "Loteria Nationala", infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 816/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994.

    NOTA:
    a) In numarul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:
    - posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finantelor;
    - posturile de agent fiscal si de operator de rol de la municipii, orase si comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finantelor, in functie de numarul de localitati (sate, comune, orase), dispersia geografica a acestora, numarul pozitiilor de rol si altele asemenea.
    b) In numarul de posturi de specialitate prevazute in prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf si stenodactilograf, secretar-dactilograf, functionar, sef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor si altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numarul de posturi de specialitate si care se repartizeaza pe unitati, cu aprobarea ministrului finantelor.
    c) Procentul de cel mult 15% se aplica si asupra numarului de posturi care se aproba de ministrul finantelor, in conditiile prevazute la lit. a).
    d) In cazuri deosebite, procentul de maximum 15% poate fi modificat pana la cel mult 18% pentru unitatile de la pct. I.2. de catre ministrul finantelor.


    ANEXA 3

                 MIJLOACELE DE TRANSPORT
               SI CONSUMUL MAXIM DE CARBURANTI
 ----------------------------------------------------------------------
| Nr. |                | Tipul        | Numarul        | Consumul maxim|
| crt.|    Unitatea    | mijlocului   | maxim aprobat  | de carburanti |
|     |                | de transport | (bucati)       | (litri/luna)  |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
|  0  |     1          |     2        |      3         |       4       |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
|  1. |    Aparatul    |- autoturism  |      17        |      300      |
|     |    propriu     |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicul |                |               |
|     |                |   pentru     |                |               |
|     |                |transport de  |                |               |
|     |                | marfa si de  |                |               |
|     |                | persoane     |       1        |      400      |
|     |                |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicul |                |               |
|     |                |  pentru      |                |               |
|     |                | transport    |                |               |
|     |                | de marfa     |       1        |       400     |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
|  2. | Consiliile     |- autoturisme |cate 1 pentru   |       500     |
|     | financiare     |              |   fiecare      |               |
|     | teritoriale    |              |  consiliu      |               |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
|  3. | Directiile     |- autoturisme |cate 3 pentru   |        300    |
|     |generale ale    |              |  fiecare       |               |
|     | finantelor     |              |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     | publice si     |--------------|----------------|---------------|
|     | controlului    |- autoturisme |cate 1 pentru   |        450    |
|     | financiar      |              |   fiecare      |               |
|     | de stat din    |              |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     | judete si      |              | judeteana si   |               |
|     | municipiul     |              | 2 pentru       |               |
|     | Bucuresti      |              |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     |                |              | a municipiului |               |
|     |                |              |   Bucuresti    |               |
|     |                |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicule| cate 1 pentru  |        450    |
|     |                |  pentru      |   fiecare      |               |
|     |                |  transport   |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     |                |  valori la   | judeteana si   |               |
|     |                |  trezorerie  | 2 pentru       |               |
|     |                |              |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     |                |              | a municipiului |               |
|     |                |              |   Bucuresti    |               |
|     |                |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicule|cate 2 pentru   |        400    |
|     |                |   pentru     |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|     |                | transport    |Arad, Bihor,    |               |
|     |                | de marfa     |Constanta, Timis|               |
|     |                |              |    si a        |               |
|     |                |              | municipiului   |               |
|     |                |              |  Bucuresti si  |               |
|     |                |              | cate 1 pentru  |               |
|     |                |              |  celelalte     |               |
|     |                |              |D.G.F.P.C.F.S.*)|               |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 4.  |Administratiile | - autoturisme|   cate 1       |        300    |
|     |financiare si   |              | pentru fiecare |               |
|     |circumscriptiile|              |    unitate     |               |
|     |  financiare    |--------------|----------------|---------------|
|     |din municipiile | - autoturisme|   cate 1       |        450    |
|     | si orasele cu  |              | pentru fiecare |               |
|     | peste 50.000   |              | administratie  |               |
|     |locuitori si    |              | financiara     |               |
|     |din sectoarele  |              |  de sector     |               |
|     | municipiului   |--------------|----------------|---------------|
|     | Bucuresti      |- autovehicule| cate 1 pentru  |        450    |
|     |                |   pentru     |  fiecare       |               |
|     |                |    transport | unitate care   |               |
|     |                |  valori la   |are in structura|               |
|     |                | trezorerie   |activitate de   |               |
|     |                |              |  trezorerie    |               |
|     |                |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicule| cate 1 pentru  |        400    |
|     |                |   pentru     |  fiecare       |               |
|     |                |  transport   | unitate        |               |
|     |                |  de marfa    |                |               |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 5.  |Administratiile | - autoturisme|   cate 1       |        300    |
|     |financiare si   |              | pentru fiecare |               |
|     |circumscriptiile|              | unitate care   |               |
|     |  financiare    |              | are in         |               |
|     |din municipii si|              | structura      |               |
|     | orase, altele  |              | activitate de  |               |
|     | decat cele de  |              | trezorerie     |               |
|     | la pct. 4      |--------------|----------------|---------------|
|     |                |- autovehicule| cate 1 pentru  |        450    |
|     |                |   pentru     |  fiecare       |               |
|     |                |   transport  | unitate care   |               |
|     |                |  valori la   |are in structura|               |
|     |                | trezorerie   |activitate de   |               |
|     |                |              |  trezorerie    |               |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 6.  |   Garda        |  autoturisme |      300       |        400    |
|     |  financiara    |              |                |               |
|-----|----------------|--------------|----------------|---------------|

    *) D.G.F.P.C.F.S. = Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.

    NOTA:
    1. Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Mijloacele de transport si consumul maxim de carburanti pentru Directia Generala a Vamilor sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile ulterioare.
    3. Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autoturisme aprobat fiecarei unitati.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 447/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 447 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 447/1997
Hotărârea 18 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
Hotărârea 1016 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)
Hotărârea 820 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Hotărârea 320 2000
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Hotărârea 152 2000
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea si functionarea Directiei Generale a Vamilor
Hotărârea 1007 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Hotararii Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997
Hotărârea 366 1999
privind prelungirea termenului prevazut la art. III alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 864/1998 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare
Hotărârea 55 1999
privind organizarea si functionarea Directiei generale de prognoza in subordinea Ministerului Finantelor
Hotărârea 864 1998
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare
Rectificare 864 1998
Ordin 2114 1998
privind atributiile care revin Ministerului Finantelor in ceea ce priveste achizitiile de investitii
Hotărârea 131 1998
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Hotărârea 865 1997
pentru infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu