E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 4 din actul Hotărârea 864 1998 abrogă Hotărârea 131 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 864 1998 abrogă Hotărârea 32 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 864 1998 abrogă Hotărârea 865 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 abrogă articolul 8 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 abrogă articolul 10 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 13 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 15 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 1 din actul Hotărârea 864 1998 modifica articolul 3 din actul Hotărârea 447 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 864 din  2 decembrie 1998

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 474 din  9 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 5 se completeaza cu punctele 6 - 10, care vor avea urmatorul cuprins:
    "6. sa aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita si masurile asiguratorii, in conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;
    7. sa incheie protocoale de schimb de informatii si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;
    8. sa refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare in cazurile in care acestea nu indeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementarile in vigoare;
    9. sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite in cazurile in care se constata ca acestea se utilizeaza in alte scopuri decat cele stabilite;
    10. sa respinga bilanturile contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc conditiile stabilite de normele in vigoare si sa stabileasca noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevazute in dispozitiile legale in vigoare."
    2. Dupa articolul 6 se introduc articolele 6^1, 6^2 si 6^3, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    (1) Conducerea Ministerului Finantelor se exercita exclusiv de catre ministrul finantelor.
    Ministrul finantelor este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.
    Ministrul finantelor si secretarii de stat sunt numiti pe criterii politice.
    (2) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen pe criterii de profesionalism. Aceasta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (3) Secretarul general al ministerului poate indeplini si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (4) In directa subordonare a ministrului finantelor functioneaza Garda Financiara si Directia Generala a Vamilor.
    Art. 6^2
    (1) Ministrul finantelor conduce intreaga activitate a Ministerului Finantelor si il reprezinta in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
    (2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul finantelor.
    (3) Secretarii de stat raspund, in principal, de domenii, probleme si activitati de aceeasi natura. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor.
    (4) In cazul in care ministrul finantelor, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, il deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 6^3
    (1) Secretarul general este subordonat ministrului finantelor.
    (2) Secretarul general coordoneaza 4 departamente conduse de cate un secretar general adjunct, precum si 3 directii generale conduse de cate un director general.
    (3) Secretarii generali adjuncti sunt functionari publici de cariera, numiti prin concurs sau prin examen.
    (4) Functia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de secretar general in anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare, diminuat cu 10% .
    (5) Functiile de secretar general si secretar general adjunct se inscriu in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare, se ocupa prin examen sau prin concurs in conditiile legii, iar persoanele care promoveaza se numesc in functiile respective prin ordin al ministrului finantelor.
    (6) Personalul din structura Ministerului Finantelor are calitatea de functionar public."
    3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Ministerul Finantelor are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) Ministerul Finantelor organizeaza, in conditiile legii, un cabinet medical de incinta pentru asistenta medicala la locul de munca a salariatilor sai. Angajarea si salarizarea personalului medico-sanitar se fac de catre Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor este de 1.316, iar incepand cu data de 1 ianuarie 1999 va fi de 1.500 posturi, conform anexelor nr. 1 si 4.
    (4) In numarul maxim de posturi prevazut la alin. (3) nu sunt incluse posturile de demnitari, posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii Financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se stabilesc separat, prin ordin al ministrului finantelor, precum si cele utilizate pentru cabinetele demnitarilor."
    4. Articolul 8 se abroga.
    5. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Ministerului Finantelor se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
    (3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitatile sale teritoriale se stabilesc prin fisa postului, intocmita in urma evaluarii posturilor, pe baza regulamentelor de organizare si functionare mentionate la alin. (1) si (2), si se semneaza de catre salariat si de seful ierarhic."
    6. Articolul 10 se abroga.
    7. Articolul 11 alineatul (1) se abroga, iar articolul 11 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pe langa ministrul finantelor functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului finantelor.
    Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului finantelor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa."
    8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) In exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor emite ordine si instructiuni.
    (2) Ministrul finantelor aproba prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitatile sale subordonate, criterii in aplicarea prevederilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare."
    9. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Ministerul Finantelor poate organiza in imobilul in care isi desfasoara activitatea un bufet de incinta, in conditiile legii."
    10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevazut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finantelor."
    11. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Statele de functii ale Ministerului Finantelor si ale unitatilor subordonate se aproba in conditiile legii."
    12. Anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 447/1997 se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare si se aplica in conditiile mentionate in aceasta hotarare.
    Art. 2
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia anexei nr. 1, care se va aplica dupa 90 de zile, dar nu mai tarziu de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Numai in cazul posturilor la care s-au stabilit atributii noi, personalul va fi reincadrat pe baza examinarii profesionale efectuate conform alin. (1), in conditiile aprobate prin ordin al ministrului finantelor, in structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1, iar personalul care nu a primit atributii noi va fi reincadrat cu mentinerea salariului de baza corespunzator gradului profesional sau treptei profesionale avute si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere.
    Art. 3
    (1) In mod tranzitoriu, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, timp de minimum 90 de zile, dar nu mai mult de 150 de zile, directiile generale, directiile si compartimentul "Consilieri", existente in actuala structura, se reorganizeaza in 4 departamente conduse de cate un secretar general adjunct, subordonat secretarului general, conform anexei nr. 4, cu urmatoarele exceptii:
    - Directia generala programe si acorduri investitii publice si achizitii publice, care se reorganizeaza in Directia programarea investitiilor publice si Directia reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice;
    - Directia generala a participatiilor statului, administrarea monopolului de stat si a bunurilor proprietatea statului, care se reorganizeaza in Directia administrarii activelor statului si Directia administrarii monopolului de stat;
    - Directia generala a bugetului de stat, in cadrul careia se infiinteaza Directia fondului national de preaderare.
    (2) Pana la evaluarea sau ca urmare a evaluarii, conform legii, a performantelor profesionale individuale ale fiecarui angajat in raport cu cerintele postului respectiv, personalul existent in cadrul Ministerului Finantelor, cu exceptia celui din cadrul cabinetului demnitarului, organizat conform legii, va putea fi reincadrat, cu mentinerea salariului de baza corespunzator gradului profesional sau treptei profesionale avute si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere, in posturi din structura organizatorica aprobata prin anexa nr. 4.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 865/1997 pentru infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 22 decembrie 1997, Hotararea Guvernului nr. 32/1998 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 865/1997 pentru infiintarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998, Hotararea Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, precum si orice alte prevederi contrare.
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi = 1.500
    (exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetelor acestora)

    MINISTERUL FINANTELOR
                             __________
                            | MINISTRU |
                            |__________|
                            : CABINET  :
                            : DEMNITAR :
                            :..........:
        ______________          |
       | COLEGIUL     |_________|
       | MINISTERULUI |         |__________________________________
       |______________|         |                           |      |
      __________________________|______________             |      |
 ____|_____    _____|____       |          ____|_____       |      |
| SECRETAR |  | SECRETAR |      |         | SECRETAR |      |      |
| DE STAT  |  | DE STAT  |      |         | DE STAT  |      |      |
|__________|  |__________|      |         |__________|      |      |
: CABINET  :  : CABINET  :      |         : CABINET  :      |      |
: DEMNITAR :  : DEMNITAR :      |         : DEMNITAR :      |      |
:..........:  :..........:      |         :..........:      |      |
                       _________|________                   |      |
                      | SECRETAR GENERAL |                  |      |
                      |__________________|                  |      |
       _________________________|____________________       |      |
      | |    |      |          |          |          |      |      |
      | |    |      |          |          |          |      |      |
      | |    |  ____|____  ____|____  ____|____  ____|____  |      |
      | |    | | MODUL 1 || MODUL 2 || MODUL 3 || MODUL 4 | |      |
      | |    | |_________||_________||_________||_________| |      |
      | |    |___________________________                   |      |
      | |_________________               |              ____|      |     
 _____|_________  ________|______  ______|______   ____|____   ____|_____
|   __|_______  ||   _____|____  || _____|____  | | COMISAR | | DIRECTOR |
|  | DIRECTOR | ||  | DIRECTOR | ||| DIRECTOR | | | GENERAL | | GENERAL  |
|  | GENERAL  | ||  | GENERAL  | ||| GENERAL  | | |_________| |__________|
|  |__________| ||  |__________| |||__________| | _____|______  ___|________
|               ||               ||             || GARDA      || DIRECTIA   |
|               ||               ||             || FINANCIARA || GENERALA A |
|               ||               ||             ||____________|| VAMILOR*)  |
|               ||               ||             |              |____________|
|_______________||_______________||_____________|
|       DG      ||      DG       ||     DG      |
|_______________||_______________||_____________|
| OFICIUL       || CONTROL       || INSPECTIA   |
| PENTRU        || FINANCIAR AL  || GENERALA    |
| SUPRAVEGHEREA || INSTITUTIILOR || PENTRU      |
| ACTIVITATII   || BUGETARE      || ACTIVITATEA |
| DE ASIGURARE  ||               || INTERNA     |
| SI REASIGURARE||               ||             |
|_______________||_______________||_____________|

                               _________
                              | MODUL 1 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________________________
|                             DEPARTAMENT                                    |
|                           SERVICII INTERNE                                 |
|____________________________________________________________________________|
|                ________________________________________________________    |
|               |                         DG                             |   |
|               |________________________________________________________|   |
|               |        COMUNICARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI            |   |
|               |________________________________________________________|   |
|               |                     _____________________              |   |
|               |                    |         D           |             |   |
|               |                    |_____________________|             |   |
|               |                  __| RELATII PUBLICE     |             |   |
|               |    __________   |  |_____________________|             |   |
|               |   | DIRECTOR |  |   _________________________          |   |
|        _______|___| GENERAL  |__|  |            D            |         |   |
|       |       |   |__________|  |  |_________________________|         |   |
|       |       |                 |__| INFORMARE SI TEHNOLOGIA |         |   |
|       |       |                    | INFORMATIEI             |         |   |
|       |       |                    |_________________________|         |   |
|       |       |________________________________________________________|   |
|       |        _____________________________________________________       |
|       |       |                        DG                           |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |               JURIDIC SI CONTENCIOS                 |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |                   __________                        |      |
|       |_______|__________________| DIRECTOR |                       |      |
|       |       |                  | GENERAL  |                       |      |
|       |       |                  |__________|                       |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |        _____________________________________________________       |
|       |       |                        DG                           |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |          BUGET SI CONTABILITATE INTERNA             |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |                   __________                        |      |
|       |_______|__________________| DIRECTOR |                       |      |
|       |       |                  | GENERAL  |                       |      |
|       |       |                  |__________|                       |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|  _____|____                                                                |
| | SECRETAR |   _____________________________________________________       |
| | GENERAL  |  |                        DG                           |      |
| | ADJUNCT  |  |_____________________________________________________|      |
| |__________|  | DEZVOLTARE INSTITUTIONALA, RESURSE UMANE, ASISTENTA |      |
|       |       | TEHNICA EXTERNA SI MONITORIZAREA PREADERARII        |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |                   __________                        |      |
|       |_______|__________________| DIRECTOR |                       |      |
|       |       |                  | GENERAL  |                       |      |
|       |       |                  |__________|                       |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |        ________________________________________________________    |
|       |       |                       DG                               |   |
|       |       |________________________________________________________|   |
|       |       | SERVICII PENTRU ASISTAREA CONDUCERII SI SERVICII       |   |
|       |       | ADMINISTRATIVE                                         |   |
|       |       |________________________________________________________|   |
|       |       |                     ___________________________        |   |
|       |       |                    |            D              |       |   |
|       |       |                    |___________________________|       |   |
|       |       |    __________    __| SERVICII PENTRU ASISTAREA |       |   |
|       |       |   | DIRECTOR |  |  | CONDUCERII                |       |   |
|       |_______|___| GENERAL  |__|  |___________________________|       |   |
|               |   |__________|  |   _________________________          |   |
|               |                 |  |          D              |         |   |
|               |                 |__|_________________________|         |   |
|               |                    | SERVICII ADMINISTRATIVE |         |   |
|               |                    | PATRIMONIU SI ARHIVARE  |         |   |
|               |                    |_________________________|         |   |
|               |________________________________________________________|   |
|____________________________________________________________________________|

                               _________
                              | MODUL 2 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________________________
|                             DEPARTAMENT                                    |
|                                BUGET                                       |
|____________________________________________________________________________|
|                _______________________________________________________     |
|               |                          DG                           |    |
|               |_______________________________________________________|    |
|               | ANALIZA, PREVIZIUNE SI POLITICI MACROECONOMICE        |    |
|               |_______________________________________________________|    |
|               |                       __________                      |    |
|        _______|______________________| DIRECTOR |                     |    |
|       |       |                      | GENERAL  |                     |    |
|       |       |                      |__________|                     |    |
|       |       |_______________________________________________________|    |
|       |        _________________________________________________________   |
|       |       |                            DG                           |  |
|       |       |_________________________________________________________|  |
|       |       | PLANIFICAREA, SINTEZA SI EVALUAREA POLITICILOR BUGETARE |  |
|       |       |_________________________________________________________|  |
|       |       |                    ______________________________       |  |
|       |       |                   |                D             |      |  |
|       |       |                 __|______________________________|      |  |
|       |       |                |  | SINTEZA POLITICILOR BUGETARE |      |  |
|       |       |                |  |______________________________|      |  |
|       |       |                |                                        |  |
|       |       |                |   _________________________________    |  |
|       |       |                |  |            D                    |   |  |
|       |       |                |  |_________________________________|   |  |
|       |       |                |__| POLITICI BUGETARE DE DEZVOLTARE |   |  |
|       |       |                |  | REGIONALA, LOCALA SI DE         |   |  |
|       |       |                |  | COEZIUNE                        |   |  |
|       |       |                |  |_________________________________|   |  |
|       |       |                |                                        |  |
|  _____|____   |                |   _______________________________      |  |
| | SECRETAR |  |   __________   |  |              D                |     |  |
| | GENERAL  |  |  | DIRECTOR |  |__|_______________________________|     |  |
| | ADJUNCT  |__|__| GENERAL  |__|  | FONDUL NATIONAL DE PREADERARE |     |  |
| |__________|  |  |__________|  |  |_______________________________|     |  |
|       |       |                |                                        |  |
|       |       |                |   ___________________________________  |  |
|       |       |                |  |                 D                 | |  |
|       |       |                |__|___________________________________| |  |
|       |       |                |  | PROGRAMAREA INVESTITIILOR PUBLICE | |  |
|       |       |                |  |___________________________________| |  |
|       |       |                |                                        |  |
|       |       |                |   ________________________________     |  |
|       |       |                |  |               D                |    |  |
|       |       |                |__|________________________________|    |  |
|       |       |                   | REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA |    |  |
|       |       |                   | ACHIZITIILOR PUBLICE           |    |  |
|       |       |                   |________________________________|    |  |
|       |       |_________________________________________________________|  |
|       |        _____________________________________________________       |
|       |       |                        DG                           |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       | PROGRAMARE BUGETARA SECTORIALA SI PENTRU SECURITATE |      |
|       |       |                     SOCIALA                         |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |                    ________________________         |      |
|       |       |                   |              D         |        |      |
|       |       |                   |________________________|        |      |
|       |       |                 __| PROGRAMAREA BUGETARA   |        |      |
|       |       |                |  | SECTORIALA             |        |      |
|       |       |                |  |________________________|        |      |
|       |       |                |   _____________________________    |      |
|       |       |                |  |              D              |   |      |
|       |       |                |  |_____________________________|   |      |
|       |       |   __________   |  | PROGRAMAREA BUGETARA PENTRU |   |      |
|       |_______|__| DIRECTOR |__|__| SIGURANTA CETATEANULUI SI   |   |      |
|       |       |  | GENERAL  |  |  | SECURITATE NATIONALA        |   |      |
|       |       |  |__________|  |  |_____________________________|   |      |
|       |       |                |   ___________________________      |      |
|       |       |                |  |          D                |     |      |
|       |       |                |  |___________________________|     |      |
|       |       |                |__| PROGRAMAREA BUGETARA      |     |      |
|       |       |                   | PENTRU SECURITATE SOCIALA |     |      |
|       |       |                   |___________________________|     |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |              ____________                                          |
|       |             |     D      |                                         |
|       |             |____________|                                         |
|       |             | SERVICII   |                                         |
|       |             | PENTRU     |                                         |
|       |_____________| ASISTAREA  |                                         |
|                     | CONDUCERII |                                         |
|                     |____________|                                         |
|____________________________________________________________________________|
                               _________
                              | MODUL 3 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________________________
|                            DEPARTAMENT                                     |
|                   TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA                            |
|____________________________________________________________________________|
|                ____________________________________________________        |
|               |                        DG                          |       |
|               |____________________________________________________|       |
|               |                   TREZORERIE                       |       |
|               |____________________________________________________|       |
|               |                    ______________________          |       |
|               |                   |           D          |         |       |
|               |                   |______________________|         |       |
|               |                 __| PLANIFICARE SI       |         |       |
|               |                |  | ANALIZA FINANCIARA   |         |       |
|               |                |  |______________________|         |       |
|               |   __________   |   ___________________             |       |
|        _______|__| DIRECTOR |__|  |         D         |            |       |
|       |       |  | GENERAL  |  |__|___________________|            |       |
|       |       |  |__________|  |  | EXECUTIE BUGET SI |            |       |
|       |       |                |  | DECONTARI         |            |       |
|       |       |                |  |___________________|            |       |
|       |       |                |   ______________________          |       |
|       |       |                |  |        D             |         |       |
|       |       |                |  |______________________|         |       |
|       |       |                |__| METODOLOGIE SI       |         |       |
|       |       |                   | OPERATIUNI CONTABILE |         |       |
|       |       |                   |______________________|         |       |
|       |       |____________________________________________________|       |
|       |        _____________________________________________________       |
|       |       |                        DG                           |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       | DATORIE PUBLICA SI ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |       |                     ____________________            |      |
|       |       |                    |         D          |           |      |
|       |       |                    |____________________|           |      |
|       |       |                  __| DATORIE PUBLICA    |           |      |
|       |       |                 |  | INTERNA            |           |      |
|       |       |                 |  |____________________|           |      |
|       |       |                 |   ______________________          |      |
|       |       |                 |  |          D           |         |      |
|       |       |    __________   |__|______________________|         |      |
|       |_______|___| DIRECTOR |__|  | FINANTARE SI DATORIE |         |      |
|       |       |   | GENERAL  |  |  | PUBLICA EXTERNA      |         |      |
|       |       |   |__________|  |  |______________________|         |      |
|       |       |                 |   _________________________       |      |
|  _____|____   |                 |  |            D            |      |      |
| | SECRETAR |  |                 |  |_________________________|      |      |
| | GENERAL  |  |                 |__| ADMINISTRAREA ACTIVELOR |      |      |
| | ADJUNCT  |  |                    | STATULUI                |      |      |
| |__________|  |                    |_________________________|      |      |
|       |       |_____________________________________________________|      |
|       |        _________________________________________                   |
|       |       |                DG                       |                  |
|       |       |_________________________________________|                  |
|       |       | OFICIUL DE PLATI SI CONTRACTARE PHARE   |                  |
|       |       |_________________________________________|                  |
|       |       |              __________                 |                  |
|       |_______|_____________| DIRECTOR |                |                  |
|       |       |             | GENERAL  |                |                  |
|       |       |             |__________|                |                  |
|       |       |_________________________________________|                  |
|       |              ______________________                                |
|       |             |          D           |                               |
|       |             |______________________|                               |
|       |_____________| SERVICII PENTRU      |                               |
|                     | ASISTAREA CONDUCERII |                               |
|                     |______________________|                               |
|____________________________________________________________________________|

                               _________
                              | MODUL 4 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________________________
|                            DEPARTAMENT                                     |
|             POLITICA IMPOZITELOR SI ADMINISTRAREA VENITURILOR              |
|____________________________________________________________________________|
|                ______________________________________________              |
|               |                     DG                       |             |
|               |______________________________________________|             |
|               |             POLITICA IMPOZITELOR             |             |
|               |______________________________________________|             |
|               |                    _____________________     |             |
|               |                   |         D           |    |             |
|               |                   |_____________________|    |             |
|               |                 __| IMPOZITE DIRECTE    |    |             |
|               |                |  |_____________________|    |             |
|               |   __________   |   _____________________     |             |
|        _______|__| DIRECTOR |__|  |          D          |    |             |
|       |       |  | GENERAL  |  |__|_____________________|    |             |
|       |       |  |__________|  |  | IMPOZITE INDIRECTE  |    |             |
|       |       |                |  |_____________________|    |             |
|       |       |                |   _____________________     |             |
|       |       |                |  |        D            |    |             |
|       |       |                |  |_____________________|    |             |
|       |       |                |__| ADMINISTRAREA       |    |             |
|       |       |                   | MONOPOLULUI DE STAT |    |             |
|       |       |                   |_____________________|    |             |
|       |       |______________________________________________|             |
|       |        ______________________________________________              |
|       |       |                     DG                       |             |
|       |       |______________________________________________|             |
|       |       |          ADMINISTRAREA VENITURILOR           |             |
|       |       |______________________________________________|             |
|       |       |                    _____________________     |             |
|       |       |                   |           D         |    |             |
|       |       |                 __|_____________________|    |             |
|       |       |                |  | ESTIMARE VENITURI   |    |             |
|       |       |                |  |_____________________|    |             |
|       |       |                |   ______________________    |             |
|       |       |                |  |          D           |   |             |
|       |       |                |  |______________________|   |             |
|       |       |                |  | PROCEDURI INFORMARE  |   |             |
|       |       |                |__| SI ASISTAREA         |   |             |
|       |       |                |  | CONTRIBUABILILOR     |   |             |
|       |       |                |  |______________________|   |             |
|       |       |                |   ____________________      |             |
|       |       |                |  |         D          |     |             |
|       |       |                |  |____________________|     |             |
|  _____|____   |   __________   |__| COLECTARE VENITURI |     |             |
| | SECRETAR |  |  | DIRECTOR |  |  |____________________|     |             |
| | GENERAL  |__|__| GENERAL  |__|   _______________________   |             |
| | ADJUNCT  |  |  |__________|  |  |         D             |  |             |
| |__________|  |                |  |_______________________|  |             |
|       |       |                |  | MONITORIZAREA         |  |             |
|       |       |                |__| CONTRIBUABILILOR MARI |  |             |
|       |       |                |  |_______________________|  |             |
|       |       |                |   ________________________  |             |
|       |       |                |  |        D               | |             |
|       |       |                |  |________________________| |             |
|       |       |                |__| RECUPERAREA CREANTELOR | |             |
|       |       |                   | SI EXECUTARE SILITA    | |             |
|       |       |                   |________________________| |             |
|       |       |______________________________________________|             |
|       |        _______________________________________                     |
|       |       |                 DG                    |                    |
|       |       |_______________________________________|                    |
|       |       |            CONTROL FISCAL             |                    |
|       |       |_______________________________________|                    |
|       |       |             __________                |                    |
|       |_______|____________| DIRECTOR |               |                    |
|       |       |            | GENERAL  |               |                    |
|       |       |            |__________|               |                    |
|       |       |_______________________________________|                    |
|       |              ____________                                          |
|       |             |     D      |                                         |
|       |             |____________|                                         |
|       |             | SERVICII   |                                         |
|       |_____________| PENTRU     |                                         |
|                     | ASISTAREA  |                                         |
|                     | CONDUCERII |                                         |
|                     |____________|                                         |
|____________________________________________________________________________|
    *) Functioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile ulterioare.

    LEGENDA:
    DG = directie generala; D = directie; DG pentru care nu sunt specificate directiile se organizeaza, in mod direct, in servicii si birouri.

    ANEXA 2

                               UNITATI
         in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor

    I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat    Numarul maxim
    1. Directiile generale ale finantelor publice si         de posturi
controlului financiar de stat judetene in subordinea         de specialitate
carora functioneaza administratiile financiare municipale,   ----------------
circumscriptiile fiscale orasenesti si perceptiile rurale
si Directia generala a finantelor publice si controlului
financiar de stat a municipiului Bucuresti in subordinea
careia functioneaza administratiile financiare ale
sectoarelor municipiului Bucuresti                               29.624
    2. Directia Generala a Vamilor si unitatile subordonate
acesteia                                                          6.580

    II. Regii autonome
    1. Regia Autonoma "Imprimeria Nationala"
    2. Regia Autonomia "Loteria Nationala".

    NOTA:
    a) In numarul de posturi cuprins la cap. I pct. 1 nu sunt incluse:
    - posturile aferente activitatii de control financiar si a Garzii Financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de catre ministrul finantelor;
    - posturile de agent fiscal si de operator de rol de la municipii, orase si comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finantelor, in functie de numarul localitatilor (sate, comune, orase), de dispersia geografica a acestora, de numarul pozitiilor de rol si altele asemenea.
    b) In numarul de posturi de specialitate prevazute in prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf si stenodactilograf, secretar-dactilograf, functionar, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor si altele asemenea, care pot fi de maximum 15% din numarul de posturi de specialitate si care se repartizeaza pe unitati, cu aprobarea ministrului finantelor.
    c) Procentul de maximum 15% se aplica si asupra numarului de posturi care se aproba de ministrul finantelor in conditiile prevazute la lit. a).
    d) In cazuri deosebite, procentul de maximum 15% poate fi modificat, cu aprobarea ministrului finantelor, pana la cel mult 18% pentru unitatile prevazute la cap. I.2.

    ANEXA 3

             MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
_______________________________________________________________________________
                                                                   Consumul
                                                 Numarul           maxim de
Nr.  Unitatea                Tipul               maxim             carburant
crt.                         mijlocului          aprobat           pentru un
                             de transport        (bucati)          autovehicul
                                                                   (litri/luna)
_______________________________________________________________________________
 0      1                          2                  3                4
_______________________________________________________________________________
 1.  Aparatul propriu
     - parc auto propriu     - autoturism             4               300
     - parc auto comun       - autoturism            13*1)            300
                             - autovehicul            1               400
                               pentru transport
                               de marfa si de
                               persoane
                             - autovehicul            1               400
                               pentru transport
                               de marfa
                             - autovehicul            1               450
                               pentru transport
                               de persoane
                               (delegatii)
 I   a) Aparat propriu       - autoturisme            2               450
        pentru programe      - autoturisme de         1               450
        PHARE*2)               teren
 2.     Directiile generale  - autoturisme          cate 3            300
        ale finantelor                           pentru fiecare
        publice si                               D.G.F.P.C.F.S.*)
        controlului
        financiar de stat
        judetene si a
        municipiului
        Bucuresti
                             - autoturisme          cate 1            450
                                                 pentru fiecare
                                                 D.G.F.P.C.F.S.
                                                 judeteana
                                                 si 2 pentru
                                                 D.G.F.P.C.F.S.
                                                 a municipiului
                                                 Bucuresti
                             - autovehicule         cate 1            450
                               pentru transport  pentru fiecare
                               valori la         D.G.F.P.C.F.S.
                               trezorerie        judeteana
                                                 si 2 pentru
                                                 D.G.F.P.C.F.S.
                                                 a municipiului
                                                 Bucuresti
                             - autovehicule      cate 2 pentru        400
                               pentru transport  D.G.F.P.C.F.S.
                               de marfa          Arad, Bihor,
                                                 Constanta, Timis
                                                 si a municipiului
                                                 Bucuresti
                                                 si cate 1
                                                 pentru celelalte
                                                 D.G.F.P.C.F.S.
 3.  Administratiile         - autoturisme       cate 1 pentru        300
     financiare si                               fiecare unitate
     circumscriptiile        - autoturisme       cate 1 pentru        450
     fiscale din                                 fiecare
     municipiile si orasele                      administratie
     cu peste 50.000 de                          financiara
     locuitori si din                            de sector
     sectoarele
     municipiului Bucuresti
                             - autovehicule      cate 1 pentru        450
                               pentru transport  fiecare unitate
                               valori la         care are in
                               trezorerie        structura
                                                 activitate de
                                                 trezorerie
                             - autovehicule      cate 1 pentru        400
                               pentru transport  fiecare unitate
                               de marfa
 4.  Administratiile         - autoturisme       cate 1 pentru        450
     financiare si                               fiecare unitate
     circumscriptiile                            care are in
     fiscale din municipii                       structura
     si orase, altele decat                      activitate
     cele prevazute la                           de trezorerie
     pct. 3
                             - autovehicule      cate 1 pentru        450
                               pentru transport  fiecare unitate
                               valori la         care are in
                               trezorerie        structura
                                                 activitate
                                                 de trezorerie
 5.  Garda Financiara        - autoturisme           300              400
_______________________________________________________________________________
    *1) Cuprinde si un numar de 5 autoturisme necesare extinderii activitatii de control si deservirii secretarului general si a celor 4 secretari generali adjuncti, functii nou-introduse in structura ministerelor, care implica numeroase deplasari impuse de natura muncii.
    *2) Autoturismele si consumul de carburanti se finanteaza din fondurile PHARE. Numarul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor, in functie de dotarile rezultate din protocoalele si memorandumurile incheiate cu organismele internationale.
    *) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat.

    NOTA:
    1) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Tulcea are in dotare o salupa pentru control si activitate curenta.
    2) Mijloacele de transport si consumul maxim de carburanti pentru Directia Generala a Vamilor sunt cele prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile ulterioare.
    3) Nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat fiecarei unitati.

    ANEXA 4

    Numarul maxim de posturi = 1.500
    (exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetelor acestora)

    MINISTERUL FINANTELOR

         STRUCTURA ORGANIZATORICA TRANZITORIE A MINISTERULUI FINANTELOR

                           __________
                          | MINISTRU |
                          |__________|
                          : CABINET  :
                          : DEMNITAR :
                          :..........:
    ______________             |
   |              |            |
   | COLEGIUL     |------------|
   | MINISTERULUI |            |_________________________________________
   |______________|            |                         |               |
                               |                         |               |
      _________________________|___________         _____|______   ______|_____
     |            |            |           |       | COMISAR    | | DIRECTOR   |
 ____|_____   ____|_____       |       ____|_____  | GENERAL    | | GENERAL    |
| SECRETAR | | SECRETAR |      |      | SECRETAR | |____________| |____________|
| DE STAT  | | DE STAT  |      |      | DE STAT  |  _____|______   ______|_____
|__________| |__________|      |      |__________| | GARDA      | | DIRECTIA   |
: CABINET  : : CABINET  :      |      : CABINET  : | FINANCIARA | | GENERALA A |
: DEMNITAR : : DEMNITAR :      |      : DEMNITAR : |____________| | VAMILOR*1) |
:..........: :..........:      |      :..........:                |____________|
                               |
                           ____|_____
                          | SECRETAR |
                          | GENERAL  |
                          |__________|
                               |
         ______________________|________________________
 _______|_______   _______|_______   _______|_______    |
| _____________ | | _____________ | | _____________ |   |
|| DIRECTOR    || || DIRECTOR    || || DIRECTOR    ||   |
|| GENERAL     || || GENERAL     || || GENERAL     ||   |
||_____________|| ||_____________|| ||_____________||   |
| OFICIUL       | | A CONTROLULUI | | INSPECTIA     |   |
| PENTRU        | |               | | GENERALA      |   |
| SUPRAVEGHEREA | |               | | PENTRU        |   |
| ACTIVITATII   | |               | | ACTIVITATE    |   |
| DE ASIGURARE  | |               | | INTERNA       |   |
| SI            | |               | |               |   |
| REASIGURARE   | |               | |               |   |
|_______________| |_______________| |_______________|   |
|     DG        | |     DG        | |     DG        |   |
|_______________| |_______________| |_______________|   |
                                                        |
                                          ______________|______________
                                      ___|___   ___|___   ___|___   ___|___
                                     | MODUL | | MODUL | | MODUL | | MODUL |
                                     |   1   | |   2   | |   3   | |   4   |
                                     |_______| |_______| |_______| |_______|

                               _________
                              | MODUL 1 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________
|                           DEPARTAMENT                      |
|                         SERVICII INTERNE                   |
|____________________________________________________________|
|                      ____________________________________  |
|                     |              |                |    | |
|                     |  __________  |                |    | |
|                  ___|_| DIRECTOR | | CONSILIERI     | D  | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |   | | DIRECTOR | | ORGANIZARE,    |    | |
|                 |___|_| GENERAL  | | RESURSE UMANE  | DG | |
|                 |   | |__________| | SI FINANCIAR   |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | |                |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | JURIDICA       | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|  __________     |___|_| DIRECTOR | |                |    | |
| | SECRETAR |    |   | | GENERAL  | | DE COMUNICARE  | DG | |
| | GENERAL  |____|   | |__________| |                |    | |
| | ADJUNCT  |    |   |______________|________________|____| |
| |__________|    |    ____________________________________  |
|                 |   |              |                |    | |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | ECONOMICA,     | D  | |
|                 |   | |__________| | SOCIAL-        |    | |
|                 |   |              | ADMINISTRATIV  |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | DE TEHNOLOGIA  |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | INFORMATIEI    | DG | |
|                 |   | |__________| | FINANCIARE     |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |              |                |    | |
|                 |   |              | DE PREGATIRE   |    | |
|                 |   |  __________  | SI             |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | PERFECTIONARE  |    | |
|                 |   | |__________| | A PERSONALULUI | D  | |
|                 |   |              | FINANTELOR     |    | |
|                 |   |              | PUBLICE SI     |    | |
|                 |   |              | VAMAL          |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | DE INTEGRARE   |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | EUROPEANA      | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    _____________________________________ |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | DE SOLUTIONARE |    | |
|                     | | GENERAL  | | A PLANGERILOR  | DG | |
|                     | |__________| |                |    | |
|                     |______________|________________|____| |
|____________________________________________________________|

                               _________
                              | MODUL 2 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________
|                             DEPARTAMENT                    |
|                                BUGET                       |
|____________________________________________________________|
|                      ____________________________________  |
|                     |  __________  | DE ANALIZA     |    | |
|                  ___|_| DIRECTOR | | MACROECONOMICA |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | FINANCIARA SI  | DG | |
|                 |   | |__________| | PREVIZIUNE     |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | A BUGETULUI    |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | DE STAT*2)     | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  | A FINANTELOR   |    | |
|  __________     |___|_| DIRECTOR | | INSTITUTIILOR  |    | |
| | SECRETAR |    |   | | GENERAL  | | PUBLICE SI     | DG | |
| | GENERAL  |____|   | |__________| | DREPTURI       |    | |
| | ADJUNCT  |    |   |              | SALARIALE      |    | |
| |__________|    |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |              | A FINANTELOR   |    | |
|                 |   |  __________  | APARARII       |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | NATIONALE,     |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | ORDINII        | DG | |
|                 |   | |__________| | PUBLICE SI     |    | |
|                 |   |              | SIGURANTEI     |    | |
|                 |   |              | NATIONALE      |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | EVALUAREA      |    | |
|                     | | GENERAL  | | FINANTARII     | DG | |
|                     | |__________| | ACTIVITATILOR  |    | |
|                     |              | ECONOMICE      |    | |
|                     |______________|________________|____| |
|____________________________________________________________|

                               _________
                              | MODUL 3 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________
|                           DEPARTAMENT                      |
|                   TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA            |
|____________________________________________________________|
|                      ____________________________________  |
|                     |  __________  |                |    | |
|                  ___|_| DIRECTOR | |                |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | A TREZORERIEI  | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | A DATORIEI     |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | PUBLICE*3)     | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  | A RELATIILOR   |    | |
|  __________     |___|_| DIRECTOR | | FINANCIARE CU  |    | |
| | SECRETAR |    |   | | GENERAL  | | ORGANISME      | DG | |
| | GENERAL  |____|   | |__________| | INTERNATIONALE |    | |
| | ADJUNCT  |    |   |______________|________________|____| |
| |__________|    |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |   |_| DIRECTOR | | LEGISLATIE     |    | |
|                 |___| | GENERAL  | | CONTABILA      | DG | |
|                 |   | |__________| |                |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | OFICIUL DE     |    | |
|                     | | GENERAL  | | PLATI SI       | DG | |
|                     | |__________| | CONTRACTARE    |    | |
|                     |              | PHARE          |    | |
|                     |______________|________________|____| |
|____________________________________________________________|

                               _________
                              | MODUL 4 |
                              |_________|
                                   |
 __________________________________V_________________________
|                          DEPARTAMENT                       |
|         POLITICA IMPOZITELOR SI ADMINISTRAREA VENITURILOR  |
|____________________________________________________________|
|                      ____________________________________  |
|                     |  __________  |                |    | |
|                  ___|_| DIRECTOR | | LEGISLATIE     |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | IMPOZITE       | DG | |
|                 |   | |__________| | DIRECTE        |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | LEGISLATIE     |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | IMPOZITE       | DG | |
|                 |   | |__________| | INDIRECTE      |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  | ACORDURI       |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | FISCALE        | D  | |
|                 |   | |__________| | INTERNATIONALE |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |              | PROCEDURI      |    | |
|                 |   |  __________  | FISCALE SI     |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | SISTEM         |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | INFORMATIONAL  | DG | |
|                 |   | |__________| | PENTRU         |    | |
|                 |   |              | VENITURILE     |    | |
|                 |   |              | STATULUI       |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|  __________     |   |  __________  |                |    | |
| | SECRETAR |    |___|_| DIRECTOR | | DE EVALUARE A  |    | |
| | GENERAL  |____|   | |__________| | VENITURILOR    | D  | |
| | ADJUNCT  |    |   |              | PUBLICE        |    | |
| |__________|    |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |              |                |    | |
|                 |   |  __________  | DE COLECTARE A |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | VENITURILOR    |    | |
|                 |   | | GENERAL  | | STATULUI SI DE | DG | |
|                 |   | |__________| | APLICARE A     |    | |
|                 |   |              | EXECUTARII     |    | |
|                 |   |              | SILITE         |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  |                |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | ASISTENTA      |    | |
|                 |   | |__________| | PENTRU         | D  | |
|                 |   |              | CONTRIBUABILI  |    | |
|                 |   |______________|________________|____| |
|                 |    ____________________________________  |
|                 |   |  __________  | ADMINISTRAREA  |    | |
|                 |___|_| DIRECTOR | | MONOPOLULUI DE | D  | |
|                     | |__________| | STAT           |    | |
|                     |______________|________________|____| |
|____________________________________________________________|
    *1) Functioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 147/1996, cu modificarile ulterioare.
    *2) Include si Directia fondului national de preaderare, Directia programarea investitiilor publice, precum si Directia reglementarea si monitorizarea achizitiilor publice.
    *3) Include si Directia administrarea activelor statului.

    LEGENDA:
    DG = directie generala; D = directie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 864/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 864 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 864/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu