E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 10 din actul Hotărârea 277 2001
Articolul 6 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 64 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 64 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 4 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 6 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 8 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 10 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 11 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 13 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 15 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 189 1999
Articolul 16 din actul Hotărârea 775 1996 modificat de articolul 20 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 20 din actul Hotărârea 447 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 775 1996 abrogat de articolul 20 din actul Hotărârea 447 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 775 din  6 septembrie 1996

pentru aprobarea structurii organizatorice si de personal a Oficiului Concurentei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 19 septembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei, ale art. 34 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul Concurentei, infiintat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, aplica strategia si politica acestuia in domeniul concurentei.
    Art. 2
    (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 37 din Legea nr. 21/1996, Oficiul Concurentei:
    a) dispune masuri obligatorii, ca urmare a controlului sau a investigatiilor efectuate, pentru respectarea legii de catre agentii economici;
    b) aplica sanctiunile prevazute de lege si urmareste executarea acestora;
    c) stabileste orice alte masuri, in conditiile prevazute de lege, pentru aplicarea riguroasa a dispozitiilor acesteia.
    (2) Avizele emise de Oficiul Concurentei potrivit prevederilor art. 4 si art. 37 lit. b) din Legea nr. 21/1996 sunt obligatorii pentru cei care trebuie sa le solicite potrivit legii.
    Art. 3
    (1) Seful Oficiului Concurentei conduce intreaga activitate a acestuia, avand calitatea de ordonator principal de credite bugetare, reprezinta institutia in raporturile cu autoritatile judiciare si administrative, cu alte institutii romane, cu autoritatile straine si cu organismele internationale, precum si cu alte persoane juridice.
    (2) Pe langa seful Oficiului Concurentei functioneaza Colegiul Oficiului Concurentei, organ consultativ, a carui componenta se aproba de catre conducatorul oficiului.
    (3) In exercitarea atributiilor sale de conducere, seful Oficiului Concurentei emite avize, decizii si ordine.
    (4) In exercitarea prerogativelor cu privire la obiectul de activitate a institutiei, Oficiul Concurentei adopta norme si instructiuni care sunt puse in aplicare prin ordin al sefului acestuia.
    (5) Actele care se refera la problemele concurentei din sfera competentelor Oficiului Concurentei se dau publicitatii, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Oficiul Concurentei are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al sefului Oficiului Concurentei, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare in conditiile prevazute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Oficiul Concurentei are in cadrul Directiei generale de sinteza, studii si metodologie un colectiv redactional care va edita publicatia periodica "Revista concurentei". Veniturile realizate din vanzarea revistei se varsa la bugetul de stat.
    Art. 5
    (1) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului propriu al Oficiului Concurentei se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al sefului oficiului.
    (2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Oficiului Concurentei se stabilesc prin fisa postului, intocmita pe baza Regulamentului de organizare si functionare, semnata de seful ierarhic si de titular.
    (3) Seful Oficiului Concurentei participa la sedintele Guvernului ori de cate ori pe ordinea de zi a acestuia figureaza probleme de concurenta si preturi.
    Art. 6
    (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul central al Oficiului Concurentei este de 250, exclusiv demnitarii.
    (2) Numarul maxim de posturi pentru inspectoratele de concurenta judetene si al municipiului Bucuresti din subordinea Oficiului Concurentei este de 650.
    (3) Infiintarea si desfiintarea inspectoratelor de concurenta din subordine, obiectul de activitate, atributiile acestora si structurile lor organizatorice, cu incadrarea in numarul maxim de posturi prevazut la alin. (2), se aproba prin ordin al sefului Oficiului Concurentei.
    Art. 7
    (1) Oficiul Concurentei poate detine, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de 4 autoturisme, potrivit prevederilor legale.
    (2) Inspectoratele de concurenta judetene si al municipiului Bucuresti din subordinea Oficiului Concurentei pot detine pentru activitati specifice de control cate un autoturism, cu un consum lunar de carburanti de 350 litri pe autoturism.
    Art. 8
    (1) Personalul cu atributii privind preturile si protectia concurentei din cadrul Ministerului Finantelor, atat cel din aparatul central, cat si cel din reteaua teritoriala se preia de catre Oficiul Concurentei prin transfer in interesul serviciului, conform prevederilor art. 72 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, de la data de 1 octombrie 1996.
    (2) In anul 1996, cresterea de personal admisa fata de personalul prevazut a fi transferat conform prevederilor alineatului precedent este de 15% din numarul maxim de personal prevazut la art. 6 din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Oficiul Concurentei administreaza programele de asistenta si formare a personalului de specialitate in domeniul concurentei si al preturilor.
    Art. 10
    (1) Pe baza dispozitiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 21/1996, personalul din aparatul central al Oficiului Concurentei se salarizeaza cu salarii de baza mai mari cu 30% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata.
    (2) Personalul din inspectoratele teritoriale de concurenta se salarizeaza potrivit anexei nr. 8 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    Art. 11
    Pana la intrarea in vigoare a tuturor reglementarilor din Legea nr. 21/1996, Oficiul Concurentei indeplineste atributiile Ministerului Finantelor in domeniul preturilor, prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 12
    (1) Se atribuie in administrarea Oficiului Concurentei suprafetele ocupate in prezent, precum si bunurile folosite de personalul preluat din Ministerul Finantelor.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor se face pe baza de protocol incheiat intre Ministerul Finantelor si Oficiul Concurentei.
    (3) Sediul Oficiului Concurentei este in Bucuresti, str. Libertatii nr. 12.
    Art. 13
    (1) Ministerul Finantelor va defalca din bugetul propriu pe anul 1996 sumele corespunzatoare atributiilor din domeniul preturilor care se preiau de Oficiul Concurentei, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finantele publice.
    (2) Pentru finantarea cheltuielilor suplimentare necesare Oficiului Concurentei, se aloca de la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului suma de 0,950 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
    (3) Ministerul Finantelor va introduce modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in bugetul de stat pe anul 1996.
    Art. 14
    In aplicarea prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, ministerele si celelalte organe centrale vor lua masuri de reducere a personalului cu atributii in domeniul preturilor, in raport cu volumul activitatii desfasurate, si de eliminare a compartimentelor de concurenta.
    Art. 15
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica corespunzator prevederile art. 3 alin. (11) si art. 9 alin. (1) [in sensul reducerii nivelului maxim de posturi aprobat de Ministerul Finantelor la 1.520 (exclusiv demnitarii)], din Hotararea Guvernului nr. 449/1994, republicata, iar anexele nr. 1 si 2 la aceasta se inlocuiesc cu anexele nr. 3 si 4 la prezenta hotarare.
    (2) Pe aceeasi data se modifica corespunzator Hotararea Guvernului nr. 119/1993 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea institutiilor publice care le folosesc, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 337/1996.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Secretariatul General
                        al Guvernului,
                        secretar general adjunct,
                        Mihai Unghianu

                        Ministru de stat, ministrul
                        muncii si protectiei sociale,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu


    ANEXA 1

    - Numar maxim de posturi
      in aparatul central
      (exclusiv demnitarii): 250
    - Numar maxim de posturi
      in teritoriu:          650


    OFICIUL CONCURENTEI

 ____________
| CONSILIERI |                  -----------------
|____________|-----------------| SEFUL OFICIULUI |
 _________________             |                 |__________
| CORP DE CONTROL |------------|   CONCURENTEI   |          |
| AL ACTIVITATII  |            |_________________|          |
|     INTERNE     |                    |          __________|_________
|_________________|  __________________|         | ADJUNCT SEF OFICIU |
                    |                            |____________________|
                    |                      _______________|______________
     _______________|_____________    _____|_____   ______|_____   _____|____
 ____|______  |  _______|______  |   | DIRECTIA  | |  DIRECTIA  | | DIRECTIA |
|  DIRECTIA | | |   DIRECTIA   | |   | GENERALA  | |  GENERALA  | | GENERALA |
|GENERALA DE| | |   GENERALA   | |   |    DE     | |     DE     | |    DE    |
|  SINTEZA, | | |   JURIDICA,  | |   |CONCURENTA | | CONCURENTA | |CONCURENTA|
| STUDII SI | | |  CONTENCIOS  | |   |  PENTRU   | |   PENTRU   | |  PENTRU  |
|METODOLOGIE| | |   SI PENTRU  | |   | INDUSTRIA | |   BUNURI   | | SERVICII |
|___________| | |  RELATII CU  | |   |EXTRACTIVA,| | ALIMENTARE | |(INCLUSIV |
              | |   ORGANISME  | |   |ENERGETICA | |     SI     | |FINANCIARE)
              | |INTERNATIONALE| |   |    SI     | |NEALIMENTARE| |__________|
              | |______________| |   |PRELUCRAREA| |_____________
        ______|_____     ________|__ | METALELOR |
       |DIRECTIA    |   |  DIRECTIA ||___________|
       |GENERALA DE |   |GENERALA DE|
       |CONTROL SI  |   |ORGANIZARE,|
       |COORDONARE A|   |  RESURSE  |
       |ACTIVITATII |   |  UMANE SI |
       |IN TERITORIU|   |  SERVICII |
       |____________|   |  GENERALE |
             |          |___________|
   __________|__________
  |  INSPECTORATELE DE  |
  | CONCURENTA JUDETENE |
  | SI AL MUNICIPIULUI  |
  |      BUCURESTI      |
  |_____________________|


    ANEXA 2
                             CHELTUIELILE
               ce se suporta din sumele alocate din Fondul
               de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
                           - in anul 1996 -

                                                    - mii lei -
                                                      -------
           TOTAL CHELTUIELI                           950.000
             CHELTUIELI CURENTE:
              - Cheltuieli de personal                215.000
              - Cheltuieli materiale si servicii       60.000
             CHELTUIELI DE CAPITAL                    675.000
    ANEXA 3
MINISTERUL FINANTELOR                           Numarul maxim de posturi: 1520
                            --------------
                           |              |
        ___________________|   MINISTRU   |___________________
        |                  |              |                  |
        |                   --------------                   |
   ------------                    |         -------------------------------
  | CONSILIERI |                   |        | COMITETUL INTERMINISTERIAL DE |
   ------------                    |        | GARANTIE SI CREDITE DE COMERT |
                                   |        |             EXTERIOR          |
                                   |        | ----------------------------- |
                                   |        |           PRESEDINTE*)        |
                                   |         -------------------------------
               ____________________|__________________________________________
               |                       |                       |             |
     __________|_______      __________|_______      __________|_______      |
    | SECRETAR DE STAT |    | SECRETAR DE STAT |    | SECRETAR DE STAT |     |
     ------------------      ------------------      ------------------      |
    ___________|_______________________    |                |                |
   |     |     |     |     |     |     |   |                |                |
 __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  |                |                |
|  1 ||  2 ||  3 ||  4 ||  5 ||  6 ||  7 | |     ___________|___________     |
 ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  |    |     |     |     |     |    |
                                           |  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_   |
                                           | | 14 || 15 || 16 || 17 || 18 |  |
                                           |  ----  ----  ----  ----  ----   |
                                           |                                 |
                           ________________|____________                     |
                          |     |     |    |      |     |                    |
                        __|_  __|_  __|_  _|__  __|_  __|_                   |
                       |  8 ||  9 || 10 || 11 || 12 || 13 |        __________|
                        ----  ----  ----  ----  ----  ----        |
                                                                  |
                                  ________________________________|________
                                 |     |     |     |     |     |     |     |
                               __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_  __|_
                              | 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 |
                               ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----

    SEMNIFICATIA COLOANELOR DIN ANEXA 3 ESTE URMATOAREA:
    ----------------------------------------------------
    NR. COLOANA    SEMNIFICATIE
    -----------    ------------
         1         DIRECTIA GENERALA A BUGETULUI DE STAT
         2         DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR INSTITUTIILOR PUBLICE SI
                   DREPTURI SALARIALE
         3         DIRECTIA GENERALA DE EVALUAREA FINANTARII ACTIVITATILOR
                   ECONOMICE
         4         DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR APARARII NATIONALE SI
                   ORDINII PUBLICE
         5         DIRECTIA GENERALA PROGRAME INVESTITII PUBLICE SI
                   EXPERTIZAREA INVESTITIILOR PUBLICE
         6         DIRECTIA GENERALA CREANTE SI ANGAJAMENTE INTERNE SI
                   EXTERNE ALE STATULUI
         7         DIRECTIA GENERALA A TREZORERIEI
         8         DIRECTIA GENERALA IMPOZITE DIRECTE
         9         DIRECTIA GENERALA IMPOZITE INDIRECTE
        10         DIRECTIA DE POLITICI FISCALE SI INFORMATIZAREA
                   ADMINISTRATIEI FISCALE
        11         DIRECTIA DE PROCEDURI SI METODOLOGII FISCALE
        12         DIRECTIA GENERALA DE EVALUARE SI EXECUTARE SILITA A
                   VENITURILOR STATULUI
        13         DIRECTIA GENERALA A CONTABILITATII
        14         DIRECTIA GENERALA A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
        15         DIRECTIA GENERALA A REGIILOR AUTONOME SI PARTICIPATIILOR
                   STATULUI
        16         DIRECTIA GENERALA A RELATIILOR FINANCIARE CU ORGANISME
                   INTERNATIONALE
        17         DIRECTIA GENERALA A REGIMULUI VALUTAR
        18         OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITATII DE ASIGURARE SI
                   REASIGURARE*)
        19         DIRECTIA GENERALA A VAMILOR*)
        20         GARDA FINANCIARA
        21         INSPECTIA GENERALA PENTRU ACTIVITATEA INTERNA*)
        22         DIRECTIA GENERALA ORGANIZARE, RESURSE UMANE SI SERVICII
                   GENERALE
        23         DIRECTIA GENERALA JURIDICA
        24         DIRECTIA GENERALA DE STUDII ECONOMICO-FINANCIARE SI
                   INFORMATICA
        25         DIRECTIA PRESA, RELATII CU PUBLICUL, PROTOCOL SI
                   ADMINISTRATIV
        26         DIRECTIA GENERALA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
--------------------
    *) Cu rang de secretar de stat.
    *) Se organizeaza ca directie generala.
    *) Functioneaza in structura aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 147/1996.    ANEXA 4
                               UNITATILE
                  subordonate Ministerului Finantelor

                                               Numarul maxim de
                                                  posturi de
                                                 specialitate
    I. Institutii publice finantate de la
       bugetul de stat
    1. Directiile generale ale finantelor
    publice si controlului financiar de
    stat din judete si din municipiul
    Bucuresti - servicii publice
    descentralizate
       In subordinea directiilor generale
    ale finantelor publice si controlului
    financiar de stat functioneaza:
    administratiile financiare municipale,
    ale sectoarelor municipiului Bucuresti,
    circumscriptiile financiare orasenesti
    si perceptiile rurale                          25.668
    2. Unitatile vamale teritoriale,
    coordonate de Directia generala a
    vamilor                                         6.098
    3. Centrul de Tehnologie a Informatiei
    Financiare, coordonat de Directia
    generala de studii economico-financiare
    si informatica                                    227
    4. Cabinetul medical.                               6

    II. Regii autonome
    1. Regia Autonoma "Imprimeria Nationala",
    infiintata prin Hotararea Guvernului
    nr. 596/1992
    2. Regia Autonoma "Loteria Nationala",
    infiintata prin Hotararea Guvernului
    nr. 816/1994.
-----------------
    NOTA:
    a) In numarul de posturi de la pct. I nu sunt incluse:
    - posturile aferente activitatii de control financiar de stat si a Garzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finantelor;
    - posturile de agent fiscal si operator de rol de la municipii, orase, comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministru de stat, ministrul finantelor, in functie de numarul de localitati (sate, comune, orase), dispersia geografica a acestora si numarul pozitiilor de rol.
    b) In numarul de posturi de specialitate prevazut in prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf si stenodactilograf, secretar dactilograf, functionar, sef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, ingrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor si altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numarul de posturi de specialitate, care se repartizeaza pe unitati cu aprobarea ministrului de stat, ministrul finantelor.
    c) Acelasi procent de 15% se aplica si asupra numarului de posturi care se aproba de ministru de stat, ministrul finantelor, in conditiile prevazute la lit. a) din nota la prezenta anexa.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 775/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 775 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 775/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu